Điều khoản Dịch vụ

Cảm ơn bạn đã sử dụng Pinterest!
 • Các Điều khoản Dịch vụ này ("Điều khoản") quy định việc bạn truy cập và sử dụng trang web, ứng dụng, API và tiện ích của Pinterest ("Pinterest" hoặc "Dịch vụ"). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và liên hệ chúng tôi nếu bạn có câu hỏi. Khi truy cập hay sử dụng Pinterest, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, Chính sách Quyền riêng tư, Chính sách CookieNguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi.

  Diễn đạt đơn giản hơn

  Mỗi công ty đều có các điều khoản riêng. Đây là các điều khoản của chúng tôi.

1. Dịch vụ của chúng tôi
 • Pinterest giúp bạn khám phá và làm những gì bạn thích. Để làm điều đó, chúng tôi hiển thị cho bạn những điều chúng tôi nghĩ là thú vị và liên quan đến bạn dựa trên hoạt động tại chỗ và bên ngoài của bạn. Để cung cấp Dịch vụ, chúng tôi cần có thể nhận diện bạn và sở thích của bạn. Một số nội dung chúng tôi hiển thị cho bạn được cung cấp bởi các nhà quảng cáo. Khi cung cấp dịch vụ, chúng tôi cố gắng để đảm bảo rằng nội dung được quảng cáo là có liên quan và thú vị cho bạn. Bạn có thể biết nội dung nào là quảng cáo vì nội dung này sẽ được gắn nhãn rõ ràng.

  Diễn đạt đơn giản hơn

  Pinterest giúp bạn khám phá và làm những gì bạn thích. Dịch vụ này được tùy chỉnh cho bạn. Chúng tôi cần phải biết bạn thích gì để làm mọi thứ trên Pinterest trở nên liên quan đến bạn.

2. Sử dụng Pinterest
 • a. Đối tượng sử dụng Pinterest

  Bạn chỉ có thể sử dụng Pinterest khi tồn tại một hợp đồng pháp lý ràng buộc giữa bạn và Pinterest và chỉ nếu như hợp đồng này tuân theo các Điều khoản này và mọi luật hiện hành. Khi tạo tài khoản Pinterest, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn không thể sử dụng Pinterest nếu dịch vụ này bị cấm theo lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Những người dưới 13 tuổi bị cấm sử dụng hoặc truy cập Pinterest. Nếu bạn sống tại khu vực kinh tế châu Âu (EEA) thì bạn chỉ có thể sử dụng Pinterest nếu bạn đã đủ tuổi có thể đồng ý cho phép xử lý dữ liệu theo pháp luật của quốc gia bạn hoặc nếu bạn có thể cung cấp cho chúng tôi bằng chứng chấp thuận của cha mẹ cho phép bạn sử dụng Pinterest. Việc sử dụng Pinterest có thể bao gồm việc tải phần mềm xuống máy tính, điện thoại, máy tính bảng hay thiết bị khác của bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự động cập nhật phần mềm đó và các Điều khoản này sẽ áp dụng cho bất kỳ cập nhật nào.

 • b. Cấp giấy phép cho bạn

  Theo những Điều khoản này và chính sách của chúng tôi (bao gồm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi), chúng tôi cấp cho bạn giấy phép giới hạn, không độc quyền, không được chuyển nhượng và có thể thu hồi để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 • c. Sử dụng Pinterest cho mục đích thương mại

  Nếu bạn muốn sử dụng Pinterest cho các mục đích thương mại, bạn phải tạo một tài khoản doanh nghiệp và đồng ý với Điều khoản Dịch vụ dành cho Doanh nghiệp của chúng tôi. Nếu bạn thay mặt cho công ty, tổ chức hoặc pháp nhân khác mở tài khoản thì "bạn" bao gồm cả bạn và pháp nhân đó và bạn bảo đảm rằng bạn được phép cấp tất cả các quyền và giấy phép được cung cấp trong các Điều khoản này và ràng buộc pháp nhân đó với các Điều khoản này và bạn đại diện cho pháp nhân đó đồng ý với các Điều khoản này.

  Diễn đạt đơn giản hơn

  Bạn không thể sử dụng Pinterest nếu dưới 13 tuổi (hoặc lớn hơn tại một số quốc gia). Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng Pinterest cho mục đích công việc, bạn cần phải thiết lập một tài khoản doanh nghiệp.

3. Nội dung của bạn
 • a. Đăng nội dung

  Pinterest cho phép bạn đăng nội dung, bao gồm cả hình ảnh, nhận xét, liên kết và các tài liệu khác. Bất kỳ nội dung nào bạn đăng hoặc phát hành bằng cách khác trên Pinterest được gọi là "Nội dung Người dùng". Bạn có tất cả các quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho Nội dung Người dùng bạn đăng lên Pinterest.

  Diễn đạt đơn giản hơn

  Nếu bạn đăng nội dung của bạn trên Pinterest, thì nội dung vẫn thuộc về bạn.

 • b. Cách Pinterest và những người dùng khác có thể sử dụng nội dung của bạn

  Bạn trao cho Pinterest và người dùng Pinterest giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép cho bên thứ ba, được sử dụng trên toàn thế giới để sử dụng, lưu trữ, hiển thị, sao chép, lưu, sửa đổi, tạo ra sản phẩm phái sinh, thực hiện và phân phối Nội dung Người dùng của bạn trên Pinterest chỉ cho các mục đích hoạt động, phát triển, cung cấp và sử dụng Pinterest. Không có quy định nào trong Điều khoản này hạn chế các quyền hợp pháp khác mà Pinterest có thể có đối với Nội dung Người dùng, ví dụ theo giấy phép khác. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa hoặc sửa đổi Nội dung Người dùng, hoặc thay đổi cách thức sử dụng chúng trong Pinterest, vì bất kỳ lý do nào. Điều này bao gồm Nội dung Người dùng mà chúng tôi tin rằng vi phạm các Điều khoản này, Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi hoặc bất kỳ chính sách nào khác.

  Diễn đạt đơn giản hơn

  Nếu bạn đăng nội dung của mình lên Pinterest, thì chúng tôi có thể hiển thị nội dung cho mọi người và những người khác có thể lưu nội dung đó. Không được gửi nội dung khiêu dâm hoặc spam hoặc cư xử khiếm nhã với người khác trên Pinterest. 

 • c. Thời hạn chúng tôi lưu giữ nội dung của bạn

  Sau khi chấm dứt hoặc đóng tài khoản của bạn, hoặc nếu bạn xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào khỏi Pinterest, chúng tôi có thể giữ lại Nội dung Người dùng trong một khoảng thời gian hợp lý cho mục đích sao lưu, lưu trữ hoặc kiểm toán. Pinterest và người dùng Pinterest có thể giữ lại và tiếp tục sử dụng, lưu trữ, hiển thị, sao chép, ghim lại, sửa đổi, tạo ra sản phẩm phái sinh, thực hiện và phân phối bất kỳ Nội dung Người dùng nào của bạn mà người dùng khác đã lưu trữ hoặc chia sẻ thông qua Pinterest.

  Diễn đạt đơn giản hơn

  Nếu bạn chọn đăng nội dung, thì bạn đã cho phép chúng tôi sử dụng nội dung để cung cấp và cải thiện Pinterest. Bản sao của nội dung được chia sẻ với những người khác có thể vẫn còn ngay cả sau khi bạn xóa nội dung khỏi tài khoản của mình.
   

 • d. Phản hồi bạn cung cấp

  Chúng tôi trân trọng ý kiến người dùng của mình và luôn quan tâm tìm hiểu cách thức chúng tôi có thể làm Pinterest tuyệt vời hơn. Nếu bạn chọn gửi nhận xét, ý tưởng hoặc phản hồi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự do sử dụng chúng mà không có bất kỳ hạn chế hoặc bồi thường nào cho bạn. Khi chấp nhận nội dung bạn gửi, Pinterest không khước từ bất kỳ quyền sử dụng các phản hồi tương tự hoặc có liên quan trước đây được Pinterest biết đến hoặc do các nhân viên của Pinterest phát triển hoặc thu được từ các nguồn khác ngoài bạn.

  Diễn đạt đơn giản hơn

  Chúng tôi có thể sử dụng các đề xuất của bạn để làm Pinterest tốt hơn.

4. Chính sách bản quyền
 • Pinterest đã thông qua và thực thi Chính sách Bản quyền của Pinterest theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số và các luật bản quyền khác. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Chính sách Bản quyền của chúng tôi. 

  Diễn đạt đơn giản hơn

  Chúng tôi tôn trọng bản quyền. Bạn cũng nên làm như vậy.

5. Bảo mật
 • Chúng tôi quan tâm về vấn đề bảo mật cho người dùng. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ nội dung và tài khoản của bạn nhưng Pinterest không đảm bảo rằng bên thứ ba trái phép sẽ không vượt qua được các biện pháp bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu bạn giữ mật khẩu của bạn an toàn. Hãy thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về các hành vi xâm phạm hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

  Diễn đạt đơn giản hơn

  Bạn có thể giúp chúng tôi chống lại kẻ gửi thư rác bằng cách luôn ghi nhớ những mẹo bảo mật này.

6. Liên kết, trang web và dịch vụ bên thứ ba
 • Pinterest có thể có các liên kết đến các trang web, nhà quảng cáo, dịch vụ, khuyến mại đặc biệt hoặc các sự kiện hay hoạt động của bên thứ ba không thuộc sở hữu của Pinterest hoặc do Pinterest kiểm soát. Chúng tôi không xác nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ trang web, thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Nếu bạn truy cập vào trang web, dịch vụ hoặc nội dung của bên thứ ba từ Pinterest, bạn phải tự chịu rủi ro khi làm việc đó và bạn đồng ý rằng Pinterest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc nội dung nào của bên thứ ba.

  Diễn đạt đơn giản hơn

  Pinterest có các liên kết đến nội dung bên ngoài Pinterest. Hầu hết những nội dung đó đều tuyệt vời nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu không phải như vậy.

7. Chấm dứt sử dụng dịch vụ
 • Pinterest có thể chấm dứt hoặc tạm ngưng quyền truy cập hoặc sử dụng Pinterest vì bất kỳ lý do nào với thông báo thích hợp. Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi có một lý do phù hợp, như vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi. Sau khi chấm dứt, bạn tiếp tục bị ràng buộc bởi Mục 3 và 8 của các Điều khoản này.

  Diễn đạt đơn giản hơn

  Pinterest được cung cấp cho bạn miễn phí. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất cứ ai, nhưng chúng tôi sẽ cung cấp thông báo hợp lý.

8. Bồi thường
 • Nếu bạn sử dụng Pinterest cho các mục đích thương mại (chẳng hạn bạn không phải là khách hàng) mà không đồng ý với Điều khoản dành cho Doanh nghiệp của chúng tôi theo yêu cầu của mục 2(c) của các Điều khoản này, bạn đồng ý bồi thường và miễn trừ Pinterest Inc, Pinterest Europe Ltd, các chi nhánh và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của họ khỏi bất kỳ khiếu nại, vụ kiện, tố tụng, tranh chấp, yêu cầu, trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn: chi phí pháp lý và kế toán hợp lý (bao gồm chi phí bào chữa khiếu nại, khiếu kiện hoặc tố tụng do bên thứ ba đưa ra), theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Nội dung Người dùng của bạn hoặc do bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này.

  Diễn đạt đơn giản hơn

  Nếu chúng tôi bị kiện vì điều doanh nghiệp của bạn làm trên Pinterest, bạn phải trả chi phí cho chúng tôi. Ngoài ra, bạn phải tạo một tài khoản doanh nghiệp và đồng ý với Điều khoản dành cho Doanh nghiệp của chúng tôi ngay từ đầu.

9. Tuyên bố từ chối trách nhiệm
 • Dịch vụ của chúng tôi và tất cả nội dung trên Pinterest được cung cấp đúng "nguyên trạng" nhưng không được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý.

  PINTEREST TỪ CHỐI CỤ THỂ BẤT KỲ VÀ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH MUA BÁN HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI.

  Pinterest không chịu trách nhiệm và được miễn mọi trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung Người dùng mà bạn hoặc bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào đăng hoặc truyền tải bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung Người dùng không chính xác, gây phản đối, không thích hợp cho trẻ em hoặc không phù hợp với mục đích của bạn.

  Nếu bạn là người tiêu dùng ở EEA, chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào do sơ suất, cố ý hoặc tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi các hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất của chúng tôi. 
   

  Diễn đạt đơn giản hơn

  Tuy nhiên, có nhiều người đăng nội dung xấu trên các dịch vụ như Pinterest. Chúng tôi nghiêm túc xử lý vấn đề này nhưng bạn vẫn có thể gặp phải nội dung như vậy trước khi chúng tôi gỡ bỏ chúng. Nếu bạn thấy nội dung xấu, hãy báo cho chúng tôi biết tại đây

10. Giới hạn trách nhiệm
 • TRONG PHẠM VI CAO NHẤT MÀ LUẬT PHÁP CHO PHÉP, PINTEREST SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HAY TRỰC TIẾP, HOẶC BẤT KỲ THUA LỖ HOẶC MẤT DOANH THU NÀO, DÙ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, HOẶC MẤT DỮ LIỆU, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, THIỆN CHÍ HOẶC THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC, DO (A) VIỆC BẠN TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG DỊCH VỤ; (B) BẤT KỲ HÀNH VI HOẶC NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA NÀO ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN: HÀNH VI PHỈ BÁNG, XÚC PHẠM HOẶC BẤT HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÙNG HOẶC BÊN THỨ BA; HOẶC (C) TRUY CẬP, SỬ DỤNG HOẶC SỬA ĐỔI TRÁI PHÉP KHẢ NĂNG TRUYỀN TIN HOẶC NỘI DUNG CỦA BẠN. TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, TRÁCH NHIỆM CỦA PINTEREST ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM ĐÔ LA MỸ (100 USD).

  Nếu chúng tôi gây thiệt hại cho bạn và bạn là một người tiêu dùng ở EEA, thì điều trên không áp dụng. Thay vào đó, trách nhiệm của Pinterest sẽ được hạn chế trong phạm vi thiệt hại phát sinh do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng vật chất điển hình đối với loại hợp đồng này. Pinterest không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại là do vi phạm phi vật chất liên quan đến bất kỳ nhiệm vụ chăm sóc nào. Giới hạn trách nhiệm này sẽ không áp dụng cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý theo luật định mà không thể bị giới hạn, cho trách nhiệm đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi hoặc các hành vi sai trái cố ý hoặc nếu và để loại trừ trách nhiệm của chúng tôi cho điều gì đó chúng tôi đã hứa cụ thể với bạn.
   

  Diễn đạt đơn giản hơn

  Chúng tôi đang xây dựng các dịch vụ tốt nhất có thể cho bạn nhưng chúng tôi không hứa hẹn dịch vụ đó sẽ hoàn hảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về một số thứ. Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi phải chịu trách nhiệm thì chúng ta hãy cố gắng giải quyết giải quyết mọi việc theo cách của người trưởng thành.

11. Trọng tài
 • Đối với bất kỳ tranh chấp nào bạn có với Pinterest, bạn đồng ý liên hệ với chúng tôi trước và cố gắng giải quyết các tranh chấp với chúng tôi một cách không chính thức. Nếu chúng tôi cần phải liên hệ với bạn, chúng tôi sẽ thực hiện qua địa chỉ email trên tài khoản Pinterest. Nếu Pinterest không thể giải quyết các tranh chấp với bạn bằng cách không chính thức, mỗi bên đồng ý giải quyết bất kỳ yêu cầu bồi thường, tranh chấp, hoặc tranh cãi (không bao gồm khiếu nại cho các biện pháp huấn thị hoặc đền bù) nào phát sinh từ hoặc liên quan với hoặc liên quan đến các Điều khoản này thông qua trọng tài ràng buộc hoặc (đối với khiếu nại đủ điều kiện) tại tòa án giải quyết các vụ kiện nhỏ.

  Trọng tài là một cách đơn giản hơn để giải quyết những bất đồng của chúng ta thay vì một vụ kiện tại tòa án. Ví dụ, trọng tài sử dụng trọng tài trung lập thay vì một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoán, nên các điều tra bị giới hạn hơn và rất ít chịu ảnh hưởng từ đánh giá của tòa án. Mặc dù quá trình này đơn giản hơn, trọng tài có thể ghi nhận thiệt hại và ra biện pháp khắc phục giống như tòa án. Bạn đồng ý rằng, khi bạn đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ, đạo luật trọng tài liên bang Hoa Kỳ sẽ chi phối các diễn giải và thực thi các điều khoản này, và rằng bạn và Pinterest từ bỏ quyền yêu cầu phiên tòa hoặc bồi thẩm đoàn hoặc tham gia vào tố tụng tập thể. Trọng tài có toàn quyền để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến diễn giải, khả năng áp dụng hoặc khả năng thực thi của thỏa thuận trọng tài ràng buộc này. Điều khoản trọng tài này sẽ tồn tại khi chấm dứt thỏa thuận này và chấm dứt tài khoản của bạn Pinterest.

  Bất kỳ quy trình trọng tài nào đều sẽ do Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ("AAA") tiến hành theo Quy tắc Trọng tài Thương mại có hiệu lực của AAA, trừ khi được ghi rõ khác cụ thể ở đây. Bạn có thể xem các biểu mẫu của tổ chức này tại www.adr.org. Trừ khi bạn và Pinterest có thỏa thuận khác, quy trình trọng tài sẽ được tiến hành ở quận (hoặc giáo phận) nơi bạn cư trú. Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm trả phí hồ sơ AAA, quản lý và trọng tài theo quy định của AAA, ngoại trừ Pinterest sẽ trả tiền hồ sơ, hành chính, lệ phí trọng tài hợp lý của bạn nếu khiếu nại thiệt hại của bạn không vượt quá 75.000$ và không phù phiếm (được xem xét bằng các tiêu chuẩn quy định tại Quy tắc Tố tụng Dân sự Liên bang 11(b)). Nếu bạn yêu cầu bồi thường 10.000$ hoặc ít hơn, chúng tôi đồng ý rằng bạn có thể chọn có cho phép quá trình trọng tài được tiến hành chỉ dựa trên cơ sở các tài liệu nộp cho trọng tài viên, thông qua một cuộc điều trần qua điện thoại hoặc điều trần trực tiếp theo các quy tắc của AAA hay không. Nếu bạn yêu cầu bồi thường vượt quá 10.000$, quyền tiến hành điều trần sẽ được quyết định theo các quy tắc của AAA. Dù quá trình trọng tài được thực hiện bằng cách nào, trọng tài sẽ ban hành một quyết định bằng văn bản giải thích các kết quả cần thiết và kết luận đưa đến giải pháp và có thể đưa bất kỳ phán quyết nào của trọng tài lên bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Không có gì trong Mục này ngăn cản bên nào tìm kiếm sự đền bù công bằng theo lệnh hoặc biện pháp khác từ tòa án về các vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ hoặc truy cập trái phép vào Dịch vụ. TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI PHẢI THEO TƯ CÁCH CÁ NHÂN CÁC BÊN, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN TRONG BẤT CỨ KHIẾU KIỆN TẬP THỂ HOẶC THỦ TỤC ĐẠI DIỆN NÀO VÀ, TRỪ KHI CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý KHÁC, TRỌNG TÀI CÓ THỂ KHÔNG XEM XÉT KHIẾU NẠI CỦA NHIỀU HƠN MỘT NGƯỜI. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG, KHI CAM KẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN VÀ PINTEREST ĐỀU CÓ QUYỀN KHƯỚC TỪ XÉT XỬ CỦA BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC THAM GIA TỐ TỤNG TẬP THỂ.

  KHÔNG CÓ GÌ TRONG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ QUYỀN KHÔNG THỂ KHƯỚC TỪ THEO LUẬT ĐỊNH NÀO ÁP DỤNG CHO BẠN. Trong phạm vi bất kì khiếu nại nào, không được sử dụng quy trình trọng tài theo luật cho tranh chấp hoặc tranh cãi liên quan đến Pinterest hoặc Dịch vụ của chúng tôi: bạn và Pinterest đều đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào liên quan đến Pinterest sẽ được giải quyết hoàn toàn theo Mục 12 của các điều khoản này.

  Nếu bạn là một người tiêu dùng ở EEA, thì Mục 11 không áp dụng cho bạn. 
   

11. Luật điều chỉnh và Khu vực tài phán
 • Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh theo luật tiểu bang California cho dù có xảy ra tình trạng mâu thuẫn với các nguyên tắc pháp luật khác. Nếu bạn không phải là một người tiêu dùng ở EEA, thì nơi duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này là San Francisco, California hoặc Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận Bắc California và tranh chấp của chúng ta sẽ được giải quyết theo luật California.

  Nếu bạn là một người tiêu dùng ở EEA, điều này sẽ không tước đi của bạn bất kỳ quyền được bảo vệ nào bạn có theo pháp luật của quốc gia nơi bạn sống và quyền được tiếp cận các tòa án ở quốc gia đó. 
   

  Diễn đạt đơn giản hơn

  Bay Area rất đẹp vào thời gian này trong năm. Điều tuyệt vời là ở chỗ vào thời gian nào trong năm, thời tiết cũng rất đẹp! Dù sao, bạn sẽ phải kiện chúng tôi ở đây. 

  Ở EEA, điều này đúng nếu bạn là một người bán, nhưng không đúng nếu bạn là người tiêu dùng. Nếu bạn là một người tiêu dùng ở EEA, bạn có thể khởi kiện chúng tôi ở tòa địa phương của bạn và theo luật pháp địa phương.
   

13. Điều khoản chung
 • Thủ tục thông báo và thay đổi về những Điều khoản này

  Chúng tôi có quyền quyết định hình thức và phương tiện thông báo cho bạn và bạn đồng ý nhận thông báo pháp lý điện tử nếu chúng tôi lựa chọn như vậy. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này theo thời gian và các phiên bản mới nhất sẽ luôn được đăng trên trang web của chúng tôi. Nếu sửa đổi có hiệu lực, theo ý của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Pinterest sau khi sửa đổi có hiệu lực, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, hãy ngừng sử dụng Pinterest.

  Diễn đạt đơn giản hơn

  Nếu chúng tôi có thay đổi lớn với các điều khoản, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết. Nếu bạn không thích các điều khoản mới, hãy ngừng sử dụng Pinterest.

 • Chuyển giao

  Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các điều khoản này và bất kỳ quyền và giấy phép được cấp dưới đây, nhưng Pinterest có thể chuyển giao mà không có hạn chế. Bất kỳ cố gắng chuyển giao hoặc chuyển nhượng nào vi phạm quy tắc này sẽ bị bãi bỏ.

  Nếu bạn là một người tiêu dùng tại EEA, bạn hoặc Pinterest có thể chuyển giao thỏa thuận này và bất kỳ quyền và giấy phép được cấp theo thỏa thuận này, cho bên thứ ba. Trong trường hợp Pinterest thực hiện chuyển giao như vậy, bạn có quyền chấm dứt thỏa thuận bằng cách vô hiệu tài khoản của bạn và việc này có hiệu lực ngay lập tức. Pinterest sẽ đưa ra cho bạn thông báo hợp lý về bất kỳ hoạt động chuyển giao nào như vậy.

 • Toàn bộ thỏa thuận/Điều khoản Hiệu lực Từng phần

  Các Điều khoản này, cùng với Chính sách Quyền riêng tư và bất kỳ sửa đổi và thỏa thuận bổ sung nào mà bạn có thể có với Pinterest sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Pinterest liên quan đến Dịch vụ. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này được coi là không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ đến mức tối thiểu cần thiết và các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

 • Không khước từ

  Sự khước từ bất kỳ điều khoản nào trong số các Điều khoản này sẽ không được coi là khước từ vô thời hạn hoặc khước từ thêm điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác và việc Pinterest không xác nhận bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào theo các Điều khoản này thì không có nghĩa là có thể khước từ các quyền hoặc quy định đó.

 • Các bên

  Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ, thì các điều khoản là một hợp đồng giữa bạn và Pinterest Inc, 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Nếu bạn sống bên ngoài Hoa Kỳ, thì các điều khoản là một hợp đồng giữa bạn và Pinterest Europe Ltd, một công ty Ai Len có trụ sở đăng ký tại Palmerston House, tầng 2, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

  Diễn đạt đơn giản hơn

  Việc bạn sẽ làm việc với ai tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống.

 • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2018