Thông Tin Kỹ Thuật Chúng Tôi Thu Thập Khi Bạn Sử Dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi
  • Dữ liệu sử dụng và tùy chọn

   • Dữ liệu đăng ký

   • Thông tin xác thực

   • Lịch sử đăng nhập

   • Cài đặt

    • tùy chọn email

    • tùy chọn ứng dụng và thông báo trên web

    • cài đặt quyền riêng tư và cá nhân hóa

  • Nhật ký phiên

   • Hành động thực hiện trong phiên

  • Thông tin cụ thể thiết bị (loại thiết bị và định danh; các sự kiện, chẳng hạn như lỗi)

  • Thông tin hồ sơ tài khoản

  • Các liên hệ xã hội bạn cho phép chúng tôi tiếp nhận

  • Tương tác với nội dung trên Pinterest

   • Truy vấn tìm kiếm

   • Các hành động đối với Ghim (nhấp chuột, xem ảnh cận cảnh, thích, lưu và chia sẻ Ghim)

   • Các hành động đối với bảng (tạo bảng, thích, lưu và chia sẻ Ghim)

   • Nhận xét

  • Tương tác với quảng cáo

   • Các quảng cáo được dùng cho cho một trang và khả năng bạn đã xem chúng

   • Các hành động đối với quảng cáo (nhấp chuột vào quảng cáo, lượt lưu trên trang có quảng cáo)

  • Cookie liên kết với tài khoản của bạn

   • Đang xác minh thông tin đăng nhập của bạn

   • Đang áp dụng tùy chọn và cài đặt của bạn (thông báo, quyền riêng tư, ngôn ngữ, v.v.)

   • Ghi nhớ bạn qua các phiên và thiết bị và lưu bản ghi lại các thông báo đã gửi

   • Các lượt xem trang và hành động thực hiện trên các trang web hay với các trình duyệt tích hợp các tính năng Pinterest

   • Đo mức độ phổ biến của các tính năng Pinterest

  Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi.