Tuyên bố tiết lộ có trách nhiệm
 • Chương trình tìm lỗi có thưởng của Pinterest được quản lý thông qua Bugcrowd. Để xem các điều khoản của chương trình và tham gia, hãy truy cập vào https://bugcrowd.com/pinterest và đăng ký làm kiểm định viên. Bạn sẽ cần chấp nhận các điều khoản dịch vụ của Pinterest để có thể tham gia vào việc kiểm định. Nếu bạn đã xác định được một lỗ hổng bảo mật, vui lòng báo cáo qua Bugcrowd để đủ điều kiện nhận thưởng.

  Người hùng của Pinterest

  Những nhà nghiên cứu sau đây đã giúp chúng tôi xác định và khắc phục nhiều lỗ hổng trước Bugcrowd. Xin cám ơn tất cả mọi người!

  • Ashley Boxhall
  • Muhammad Shahmeer
  • Michael Henriksen
  • Kamil Sevi
  • Ali Hasan Ghauri
  • Juan Broullón
  • Gökmen Güreşçi
  • Luis Teixeira
  • Sahil Dhar
  • Manish Bhattacharya
  • Dan Melamed
  • Brendon Tiszka
  • Nishant Das Patnaik
  • Christian Galeone
  • Avinash Sudhodanan