Nguyên tắc cho nhà phát triển

Sứ mệnh của chúng tôi
 • Tại Pinterest, sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người khám phá và làm những gì họ yêu thích. Là nhà phát triển, bạn có thể đóng vai trò quan trọng để thực hiện điều này. Đây là những nguyên tắc mà chúng tôi cho phép và không cho phép khi xây dựng ứng dụng và dịch vụ liên quan đến Pinterest. Ở mức độ cao nhất, hãy chắc chắn rằng bạn:

 • Không xây dựng thứ gì đó tái tạo chức năng cốt lõi, giao diện hoặc tạo cảm giác là của Pinterest hoặc gây hiểu lầm là bạn có liên kết với chúng tôi.

  Hãy xem xét hướng dẫn thương hiệu  của chúng tôi để biết các quy định chung về việc sử dụng thương hiệu Pinterest.

  Yêu cầu sự chấp thuận từ chúng tôi trước khi nhắc đến Pinterest trên báo chí.

  Không lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho mọi người trên Pinterest.

  Tuân theo các giới hạn của chúng tôi và không gửi spam Pinterest.

  Cở mở về các chức năng và tính năng dịch vụ của bạn.

  Nói chung, bạn chỉ được sử dụng dữ liệu API để giúp người dùng thành công trên Pinterest.

  Tôn trọng các giới hạn của chúng tôi và chỉ sử dụng API được hỗ trợ để truy cập vào Pinterest.

 • Bạn đang chịu trách nhiệm tuân theo tất cả các luật, quy định và quy tắc của ngành, cũng như các điều khoản và chính sách, bao gồm cả nguyên tắc cộng đồng và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Hãy nhớ rằng bạn không thể sử dụng các công cụ dành cho nhà phát triển nếu dịch vụ của bạn hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi.

   

  Cuối cùng, chúng tôi có thể đình chỉ quyền truy cập của bạn vào các API hoặc kết thúc mối quan hệ của chúng ta vì bất kỳ lý do nào.

Các trường hợp được phép sử dụng
 • Chúng tôi hiện đang cung cấp các công cụ sau cho nhà phát triển:

  Bạn chỉ được sử dụng API dành cho nhà phát triển của chúng tôi để tích hợp nội dung liên quan trực tiếp đến người tiêu dùng để giúp mọi người khám phá và làm những gì họ thích. Và để tránh sự nhầm lẫn với chương trình Đối tác Tiếp thị của chúng tôi, chúng tôi không cho phép các nền tảng tiếp thị sử dụng API dành cho nhà phát triển của chúng tôi. Hạn chế này bao gồm (nhưng không giới hạn) các dịch vụ nhằm để giúp các nhà tiếp thị, quảng cáo hoặc nhà xuất bản kỹ thuật số (ví dụ: người viết blog) báo cáo, quản lý, phân phối hoặc tối ưu hóa công cụ tiếp thị kỹ thuật số cho nội dung media cơ bản hoặc có trả phí.

  Tóm lại, bạn không được sử dụng API dành cho nhà phát triển của chúng tôi nếu bạn định tích hợp để được chứng thực bởi các nhà tiếp thị, quảng cáo, doanh nghiệp hoặc cá nhân có động cơ tài chính cho các mục đích tiếp thị. Bạn cũng không thể sử dụng các API của chúng tôi để lưu, in hoặc chỉnh sửa hình ảnh. Nếu bạn dự định sử dụng API của chúng tôi cho một trong những mục đích này hay không chắc chắn điều này là có liên quan đến bạn hay không, hãy cho chúng tôi biết trước khi bạn tích hợp.

   

Truy cập vào API
 • Khi bạn đang truy cập thông tin từ API của chúng tôi:

 • Không lưu trữ hoặc thay đổi hình ảnh (trừ khi bạn có sự cho phép từ tác giả có quyền sở hữu) và không cho phép mọi người in hình ảnh từ Pinterest.

  Không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào khác ngoài Ghim.

  Không chia sẻ dữ liệu từ tài khoản của một ai đó mà không được họ cho phép. Thậm chí nếu bạn được cho phép, đừng công khai chia sẻ dữ liệu xác định một người dùng Pinterest nếu thông tin đó không được công khai trên Pinterest.

  Không sử dụng hoặc chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào (kể cả dữ liệu phát sinh) với các dịch vụ quảng cáo và kiếm tiền hoặc môi giới dữ liệu.

  Không bán dữ liệu cho bất cứ ai và không sử dụng dữ liệu để nhắm mục tiêu mọi người ngoài Pinterest.

  Không kết hợp dữ liệu API của chúng tôi với các thông tin nhận dạng cá nhân (trừ khi là để xác định người đã cho bạn quyền truy cập vào tài khoản Pinterest của họ) hoặc với thông tin cấp thiết bị (như cookie hoặc định danh thiết bị).

  Không truy cập, chỉnh sửa, lưu trữ, chia sẻ hoặc sử dụng nội dung trên bảng bí mật (trừ khi chúng tôi đã cho phép).

  Ngay lập tức ngừng sử dụng và xóa tất cả dữ liệu API (kể cả dữ liệu phát sinh) về một người nếu họ hoặc chúng tôi thu hồi quyền truy cập của bạn hoặc yêu cầu bạn xóa quyền truy cập.

  Giữ cho dữ liệu của bạn đồng bộ hóa với chúng tôi. Ví dụ: nếu một người nào đó xóa Ghim khỏi bảng của họ, thì bạn cũng phải xóa Ghim đó.

  Cho mọi người biết cách bạn sẽ sử dụng dữ liệu của họ bằng cách cung cấp một chính sách quyền riêng tư dễ thấy.

  Cung cấp cho mọi người những cách rõ ràng, dễ thấy để chia sẻ nội dung trên Pinterest. Ví dụ: nếu bạn sử dụng dữ liệu Ghim nhằm mục đích cá nhân hóa hoặc đề xuất, hãy giúp mọi người lưu lại nội dung vào Pinterest dễ dàng.

Xuất bản nội dung hoặc báo cáo
 • Khi bạn báo cáo, xuất bản nội dung hoặc hành động thay mặt một người dùng:

 • Hãy liên kết Ghim lại với nguồn hoặc URL Ghim của họ. Ngoài ra, hãy nói rõ là hình ảnh và dữ liệu của Ghim đến từ Pinterest.

  Không che hoặc ẩn nội dung từ Pinterest.

  Không tạo ra nội dung mới từ Ghim có thể được phân phối trên ứng dụng hoặc dịch vụ của bạn.

  Không hiển thị các báo cáo từ Pinterest bên cạnh hoặc gần các báo cáo từ các dịch vụ tương tự khác.

  Cho mọi người biết và đồng ý với bất cứ điều gì bạn làm thay mặt cho họ, như việc thêm nội dung vào Pinterest, thay đổi hồ sơ Pinterest của họ hoặc theo dõi và hủy theo dõi hồ sơ hoặc bảng.

  Tôn trọng các trang web không cho phép lưu vào Pinterest.

Cung cấp một dịch vụ quảng cáo
 • Nếu bạn truy cập API quảng cáo của chúng tôi hoặc sử dụng thông tin từ bất kỳ API nào của Pinterest nào để cung cấp dịch vụ quảng cáo, hãy thực hiện theo nguyên tắc ở trên và ngoài ra hãy làm những điều sau:

 • Tuân theo các nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi.

  Tôn trọng tài khoản của mọi người.

  Tôn trọng tài khoản của mọi người.

  Để tôn trọng tài khoản của mọi người, hãy làm như sau:

  • Chỉ truy cập tài khoản của ai đó khi được họ đồng ý.
  • Chỉ sử dụng thông tin từ tài khoản của họ để cung cấp dịch vụ cho họ.
  • Không kết hợp thông tin tài khoản của họ với thông tin từ tài khoản của người khác hoặc các dịch vụ khác.
  • Không sử dụng thông tin từ API của Pinterest trừ khi để phục vụ và đánh giá hiệu suất của quảng cáo của người đó trên Pinterest.

  Không chia sẻ thông tin từ các API của chúng tôi với một bên thứ ba, bao gồm cả dịch vụ quảng cáo khác (có thể chia sẻ với những người có tài khoản khởi phát thông tin đó).

  Không đảo ngược hoặc bắt chước các tính năng từ dịch vụ quảng cáo của chúng tôi, bao gồm cả các tùy chọn nhắm mục tiêu.

  Nếu bạn báo cáo thông số thuộc tính nhấp chuột cuối cùng, bạn phải hiển thị thông số đa chạm chia sẻ thuộc tính bằng nhau giữa từng dịch vụ được gắn bên cạnh các thông số thuộc tính nhấp chuột cuối cùng với mức độ nổi bật tương đương.

  Không tiết lộ doanh số bán hàng trên Pinterest của bạn trong báo cáo hoặc tài liệu tiếp thị công khai.

  Tuân theo các quy định của chúng tôi về tính phí và báo cáo.

  Tuân theo các quy định của chúng tôi về tính phí và báo cáo.

  Hiển thị rõ ràng và tách biệt các khoản phí bạn tính cho quảng cáo Pinterest và khoản phí chúng tôi tính (cả số tiền tuyệt đối và theo các thông số tính phí của chúng tôi, như CPM hoặc CPC) và không kết hợp các chi phí của bạn với chúng tôi.

 • Nếu bạn cung cấp tùy chọn để đối tượng tham gia trong khuôn khổ dịch vụ quảng cáo của bạn, bạn phải tuân thủ các chính sách này:

 • Nếu bạn sử dụng công nghệ Pinterest để lưu trữ và truy cập cookie hoặc thông tin khác trên thiết bị của người dùng, hãy tuyên bố rõ và nhận được sự đồng ý của người dùng cho phép bạn thực hiện hoạt động đó trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

  Không cung cấp thông tin cho Pinterest bạn thu thập từ một trang web hoặc ứng dụng xoay quanh trẻ em hoặc từ người mà bạn biết là dưới 13 tuổi.

  Không cung cấp cho Pinterest bất kỳ thông tin nào về các danh mục nhạy cảm.

  Không cung cấp cho Pinterest bất kỳ thông tin nào về các danh mục nhạy cảm.

  Các danh mục nhạy cảm bao gồm:

  • Tình trạng y tế hoặc sức khỏe
  • Nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc
  • Tình trạng hoặc điều kiện tài chính tiêu cực
  • Thế giới quan hoặc tín ngưỡng hoặc tôn giáo
  • Hành vi hoặc khuynh hướng tình dục
  • Hành vi tội phạm bị cáo buộc hoặc thực tế
  • Thành viên hiệp hội thương mại

  Thực hiện theo quy định của chúng tôi về cung cấp dữ liệu cho chúng tôi nếu nhà quảng cáo sẽ sử dụng dữ liệu đó cho quảng cáo hành vi trực tuyến.

  Thực hiện theo quy định của chúng tôi về cung cấp dữ liệu cho chúng tôi nếu nhà quảng cáo sẽ sử dụng dữ liệu đó cho quảng cáo hành vi trực tuyến.

  Tôn trọng và thực hiện theo các quy tắc này:

  • Đưa ra thông báo rõ ràng và dễ thấy cho tất cả mọi người rằng bạn thu thập dữ liệu bằng cách cho họ biết rằng thông tin của họ sẽ được chia sẻ với bên thứ ba nhằm mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu.
  • Hướng dẫn cách chọn không cho phép sử dụng thông tin của họ để quảng cáo nhắm mục tiêu.
  • Không gửi cho chúng tôi thông tin về những người dùng đã chọn không cho phép sử dụng thông tin của họ.
  • Thường xuyên cập nhật dữ liệu để loại bỏ những người đã chọn không cho phép sử dụng thông tin của họ.
  • Nhận được bất kỳ sự đồng ý nào theo yêu cầu của pháp luật.