Nguyên tắc cộng đồng

Sứ mệnh của chúng tôi
 • Tại Pinterest, sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn khám phá và làm những gì bạn yêu thích. Điều đó có nghĩa là chỉ cho bạn những ý tưởng liên quan, thú vị và mang tính cá nhân đồng thời đảm bảo bạn không phải xem bất kỳ điều gì không phù hợp hay tin rác.

  Những nguyên tắc này là chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi, trong đó nêu rõ những gì chúng tôi cho phép và không cho phép trên Pinterest. Nếu bạn gặp một Ghim có vẻ vi phạm các quy tắc này, bạn có thể báo cáo Ghim đó cho chúng tôi.

An toàn
Sở hữu trí tuệ và các quyền khác
 • Để tôn trọng các quyền của con người bên trong và ngoài Pinterest, vui lòng:

 • Không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ ai.

  Không làm bất kỳ thứ gì hoặc đăng bất kỳ nội dung nào vi phạm các luật hoặc các quy định.

  Không sử dụng tên, logo hoặc thương hiệu của Pinterest theo một cách gây nhầm lẫn cho mọi người (hãy tìm hiểu hướng dẫn thương hiệu của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết).

Bảo mật và truy cập trang web
 • Để đảm bảo an toàn cho Pinterest, chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng:

 • Không truy cập, sử dụng hoặc làm xáo trộn các hệ thống của chúng tôi hoặc hệ thống của các nhà cung cấp kỹ thuật của chúng tôi.

  Không phá vỡ hoặc làm hỏng các biện pháp an ninh của chúng tôi hoặc thử nghiệm các lỗ hổng trong các hệ thống hoặc mạng lưới của chúng tôi.

  Không sử dụng bất kỳ phương pháp nào không có cơ sở hoặc không được hỗ trợ để truy cập, tìm kiếm, sao chép, tải xuống hay thay đổi bất kỳ phần nào của Pinterest.

  Không được cố gắng can thiệp bằng kỹ thuật đảo ngược vào phần mềm của chúng tôi.

  Không được cố gắng ảnh hưởng tới mọi người trên Pinterest hoặc các máy chủ hay mạng lưới của chúng tôi, như gửi vi rút, làm quá tải, gửi spam hay bom thư.

  Không thu thập hoặc lưu trữ thông tin có thể nhận dạng cá nhân từ Pinterest hoặc mọi người trên Pinterest mà không có sự cho phép.

  Không chia sẻ mật khẩu của bạn, để bất kỳ ai truy cập tài khoản của bạn hoặc làm bất kỳ điều gì có thể gây nguy hại cho tài khoản của bạn.

  Không bán quyền truy cập vào tài khoản, ghim, hay tên người dùng của bạn, hay nói cách khác là chuyển giao các tính năng của tài khoản để nhận đền bù.

Spam
 • We want Pinterest to be high-quality and useful, so we prioritize things that are actionable and provide consistent, enriching experiences. This includes:

 • Original content that adds unique value. 

  User friendly formatting that makes it easy for people to find what they’re looking for. 
   

  A consistent landing page that matches what’s in the Pin.

 • Không ai thích spam hoặc các nội dung gây rối khác. Đó là lý do tại sao chúng tôi xóa các tài khoản vì những nội dung như:

 • Unsolicited commercial messages.

  Attempts to artificially boost views and other metrics.

  Repetitive or unwanted posts.

  Off-domain redirects, cloaking or other ways of obscuring where a Pin leads.

  Misleading content or behavior. For example, deceptive design elements or suspicious pop-ups. 

Các cuộc thi và nội dung phải trả tiền
 • Các ý tưởng trên Pinterest được thu thập bởi những người nhiệt thành muốn thử chúng. Để ngăn chặn nội dung và hành vi giả mạo: 

 • Đừng thưởng hoặc trả tiền cho mọi người để phát tán nội dung với khối lượng lớn, theo cách gửi tin rác hoặc cho mỗi Ghim họ lưu.

  Đừng thưởng hoặc trả tiền cho mọi người để phát tán nội dung với khối lượng lớn, theo cách gửi tin rác hoặc cho mỗi Ghim họ lưu.

  Ví dụ: một doanh nghiệp không được trả tiền cho mọi người cho mỗi bảng họ theo dõi hoặc Ghim họ lưu. Một doanh nghiệp có thể trả tiền cho một người viết blog để sắp xếp một bảng cho thương hiệu của họ hoặc thanh toán theo lượt nhấp chuột (chẳng hạn như liên kết chương trình), nhưng họ không được trả tiền cho các nhóm đông người để lưu các Ghim cụ thể nhằm tăng giả tạo mức độ phổ biến của nội dung.

  Hãy tùy ý sử dụng các liên kết chương trình hoặc phương thức thanh toán theo lượt nhấp chuột miễn là bạn không gửi tin rác. Hãy nhớ rằng, chúng tôi hiện chỉ hỗ trợ một số phân tích nhất định của bên thứ ba.

 • Nếu bạn tổ chức một cuộc thi:

 • Không yêu cầu mọi người lưu một hình ảnh cụ thể. Hãy cho phép mọi người chọn Ghim theo thị hiếu và sở thích của họ, ngay cả khi Ghim đó xuất phát từ một lựa chọn hoặc trang web đã có.

  Mỗi người không được phép có hơn một lượt nhập.

  Không đề xuất rằng Pinterest tài trợ hoặc ủng hộ bạn hay hoạt động quảng bá đó.

  Hãy xem xét hướng dẫn thương hiệu  của chúng tôi đối với các quy định chung về việc sử dụng thương hiệu Pinterest.

 • Cuối cùng, đảm bảo tuân theo tất cả các luật và quy định liên quan.