Chính sách
Điều khoảnQuyền riêng tưCộng đồngNgười bánQuảng cáoNhà phát triểnBản quyềnThương hiệuThực thiTính minh bạch
Điều khoản Dữ liệu Quảng cáo

Điều khoản Dữ liệu Quảng cáo

Điều khoản Dữ liệu Quảng cáo này là phụ lục cho thỏa thuận giữa bạn và Pinterest, Inc. hoặc đơn vị liên kết (nếu có) của Pinterest, Inc. ("Pinterest", "chúng tôi" hoặc "bên chúng tôi") và quy định việc bạn sử dụng dịch vụ quảng cáo của Pinterest, bao gồm Phụ lục Chia sẻ Dữ liệu giữa bạn và Pinterest (được gọi chung là, "Điều khoản Quảng cáo") của bạn. Nếu sử dụng bất kỳ tính năng Dịch vụ Quảng cáo của Pinterest nào liên quan đến Dữ liệu Quảng cáo (được định nghĩa bên dưới), tức là bạn đồng ý với phụ lục này. Mọi thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa ở đây được định nghĩa trong Điều khoản Quảng cáo.

1. Chung
 • "Dữ liệu Quảng cáo" nghĩa là dữ liệu cá nhân mà một bên nhận được từ bên kia liên quan đến quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ Quảng cáo của bạn.
 • Theo yêu cầu của Điều khoản Quảng cáo, bạn phải tiết lộ rõ ràng và nhận được mọi sự chấp thuận theo yêu cầu pháp luật để thu thập, chia sẻ và sử dụng (bao gồm cả việc sử dụng của Pinterest ) như được mô tả trong các điều khoản này của Dữ liệu Quảng cáo bạn cung cấp cho chúng tôi.
 • Không cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Quảng cáo liên quan đến các danh mục nhạy cảm—như tình trạng y tế hoặc nguồn gốc dân tộc—hoặc được thu thập từ trang web hoặc ứng dụng hướng đến trẻ em hoặc từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi được pháp luật cho phép ở khu vực của bạn, nếu độ tuổi này cao hơn.
 • Pinterest sẽ sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo mật và giữ bí mật Dữ liệu Quảng cáo mà bạn cung cấp cho chúng tôi và sẽ tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư của Pinterest tại policy.pinterest.com/privacy-policy (hoặc một URL kế thừa) liên quan đến việc sử dụng Dữ liệu Quảng cáo của chúng tôi.
 • Pinterest sẽ không chia sẻ Dữ liệu Quảng cáo mà bạn cung cấp cho chúng tôi với bên thứ ba (trừ các chi nhánh, nhà thầu và đại lý tuân theo nghĩa vụ về bảo mật) trừ khi được luật pháp yêu cầu hoặc với sự cho phép của bạn.
2. Dữ liệu Quảng cáo
 • Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Quảng cáo bạn cung cấp cho chúng tôi để đo lường hiệu quả quảng cáo, phân phối quảng cáo và báo cáo, cải thiện sự an toàn và bảo mật trên Pinterest, nghiên cứu và phát triển sản phẩm và cho các mục đích khác mà bạn cho phép chúng tôi (bao gồm như được mô tả trong Phần 3).
 • Chúng tôi cũng sử dụng Dữ liệu Quảng cáo để giúp tạo các chỉ số tổng hợp và ẩn danh về việc sử dụng Dịch vụ Quảng cáo của Pinterest, chẳng hạn như để tính tổng lượt chuyển đổi mà Pinterest đã giúp mang lại. Các chỉ số này sẽ không xác định bạn hoặc khách hàng của bạn.
 • Một số tính năng nhất định của Dịch vụ Quảng cáo cho phép bạn cung cấp cho Pinterest danh sách thông tin nhận dạng duy nhất như địa chỉ email dạng băm hoặc thông tin nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động như IDFA (gọi chung là "ID Người dùng") cho mục đích phù hợp. Khi bạn thực hiện điều đó, chúng tôi sẽ sử dụng ID Người dùng để tìm các tài khoản Pinterest tương ứng và khi chúng tôi hoàn tất quá trình đối sánh, chúng tôi sẽ xóa danh sách ID Người dùng mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và chỉ giữ lại danh sách các tài khoản Pinterest phù hợp.
 • Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi ID Người dùng bằng cách sử dụng tính năng Dịch vụ Quảng cáo (như Nhắm mục tiêu Danh sách Khách hàng hoặc Thẻ Pinterest) để tạo đối tượng nhắm mục tiêu của khách hàng hoặc khách truy cập trang web hoặc ứng dụng, thì Pinterest sẽ không cho phép người khác sử dụng đối tượng bạn tạo để nhắm mục tiêu hoặc tối ưu hóa quảng cáo và chúng tôi sẽ không sử dụng đối tượng bạn tạo cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp Dịch vụ Quảng cáo cho bạn.
3. Thẻ Pinterest, Hoạt động Ứng dụng và SDK.
 • Khi bạn gửi cho chúng tôi Dữ liệu Quảng cáo bằng cách sử dụng Thẻ của Dịch vụ Quảng cáo Pinterest, một điểm cuối API hoặc tính năng Dịch vụ Quảng cáo khác cho phép bạn chia sẻ dữ liệu hoạt động trên trang web, cửa hàng hoặc trong ứng dụng dành cho thiết bị di động (chẳng hạn như đo lường doanh số ngoại tuyến hoặc tích hợp đối tác đo lường di động) (Dữ liệu Quảng cáo này, "Dữ liệu Hoạt động"), thì ngoài các nghĩa vụ bổ sung khác của bạn (bao gồm các nghĩa vụ trong Phần 1), bạn phải tuân theo những điều sau:
  • tiết lộ rõ ràng và nổi bật và nhận được sự đồng ý theo yêu cầu của pháp luật cho việc thiết lập và đọc cookie và các ID Người dùng khác (được định nghĩa bên dưới) như và theo yêu cầu của pháp luật;
  • đưa ra thông báo rõ ràng và nổi bật cho khách truy cập trang web và ứng dụng của bạn rằng thông tin của họ sẽ được chia sẻ với các bên thứ ba để quảng cáo theo hành vi trực tuyến;
  • thông báo cho khách truy cập trang web hoặc ứng dụng của bạn biết họ có thể chọn không cho phép quảng cáo theo hành vi trực tuyến thông qua cài đặt cá nhân hóa Pinterest của họ, trang web AdChoices optout.aboutads.info (nếu bạn gửi cho chúng tôi hoạt động trang web qua Thẻ Pinterest) hoặc cài đặt thông tin nhận dạng quảng cáo trên điện thoại di động của họ (nếu bạn chia sẻ dữ liệu hoạt động ứng dụng với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua đối tác đo lường trên thiết bị di động hoặc SDK ứng dụng).
 • Bạn cung cấp cho Pinterest quyền sử dụng Dữ liệu Hoạt động để tối ưu hóa các đề xuất và quảng cáo do Pinterest cung cấp, nhưng chỉ kết hợp với dữ liệu từ Pinterest hoặc từ các nguồn khác theo cách không xác định bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào cho bên thứ ba.
 • Trừ khi được cung cấp cho bạn chỉ để bạn sử dụng, Pinterest sẽ không tạo bất kỳ tính năng Dịch vụ Quảng cáo hoặc đối tượng nhắm mục tiêu nào bằng cách chỉ sử dụng Dữ liệu Hoạt động của bạn.
4. Dữ liệu Quảng cáo của Pinterest.
 • Nếu bạn nhận được bất kỳ Dữ liệu Quảng cáo nào từ Pinterest (ví dụ: báo cáo chiến dịch được liên kết với ID người dùng) thì:
  • bạn không được phép sử dụng thông tin đó để nhắm mục tiêu quảng cáo hoặc tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ (ví dụ: thông qua nhắm mục tiêu hoặc mô hình hóa đối tượng) hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc đánh giá hiệu suất chiến dịch quảng cáo trên Pinterest,
  • bạn không được phép kết hợp dữ liệu này với bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào hoặc chia sẻ dữ liệu này với bất kỳ bên thứ ba nào và
  • bạn phải xóa hoặc ẩn danh dữ liệu này khi bạn không còn có nhu cầu sử dụng dữ liệu này để kinh doanh hợp pháp, trong vòng 6 tháng từ khi nhận được.