Geliştirici yönergeleri

Misyonumuz
 • Pinterest olarak misyonumuz, insanların sevdiği içerikleri keşfetmesine ve gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Bir geliştirici olarak, bunun gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayabilirsiniz. Buradaki yönergeler Pinterest ile ilgili uygulama ve hizmetler geliştirirken nelere izin verip nelere izin vermediğimizi göstermektedir. Aşağıdaki koşulları sağladığınızdan mutlaka emin olun:

 • Pinterest'in temel işlevini, görünüşünü veya yaşattığı hissi yeniden oluşturan veya bizimle olan ilişkinizi yanlış yansıtan bir şey geliştirmeyin.

  Markamızın kullanılması ile ilgili genel kurallar için marka yönergelerimizi inceleyin.

  Basında Pinterest'ten bahsetmeden önce bizden onay alın.

  Pinterest'te insanları aldatmayın veya yanıltmayın.

  Oran sınırlarımıza uyun ve Pinterest'te spam yapmayın.

  Hizmetinizin işlev ve özellikleri hakkında açık olun.

  Genel olarak, API verilerini yalnızca kullanıcıların Pinterest'te başarılı olmalarına yardımcı olmak için kullanın.

  Açık uç noktalarımıza saygı gösterin ve Pinterest'e erişmek için yalnızca desteklenen API'leri kullanın.

 • Topluluk yönergelerimiz ve gizlilik politikamız dahil olmak üzere şart ve politikalarımızın yanı sıra tüm yasalar, düzenlemeler ve sektör kodlarına uymakla yükümlüsünüz. Hizmetiniz 13 yaşından küçük çocuklara yönelikse geliştirici araçlarımızı kullanamayacağınızı unutmayın.

   

  Son olarak, API’ye erişiminizi askıya alabilir veya herhangi bir nedenle ilişkimizi sona erdirebiliriz.

İzin verilen kullanım örnekleri
 • Şu anda geliştiriciler için aşağıdaki araçları sunuyoruz:

  Geliştirici API'miz yalnızca insanların sevdikleri şeyleri keşfetmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olan doğrudan tüketiciye yönelik entegrasyonlar için kullanılmalıdır. Ayrıca Pazarlama Ortakları programımızla karışıklığı önlemek için pazarlama platformlarının geliştirici API'mizi kullanmasına izin vermiyoruz. Buna pazarlamacılara, reklamverenlere veya dijital yayıncılara (ör. blog yazarları) ücretli veya organik medya için dijital pazarlamayı raporlama, yönetme, dağıtma ve optimize etme konusunda yardımcı olmayı amaçlayan hizmetler dahildir (ancak bunlarla sınırlı değildir).

  Kısaca, entegrasyonunuzun pazarlamacılar, reklamverenler, işletmeler veya pazarlama amaçlı finansal motivasyonları olan kişiler tarafından doğrulanması amaçlanıyorsa geliştirici API'mizi kullanmamanız gerekir. Fotoğraf kaydetmek, yazdırmak veya düzenlemek için de API'lerimizi kullanamazsınız. API'mizi bu amaçlardan biri için kullanmayı planlıyorsanız veya bunun sizin için uygun olup olmadığından emin değilseniz, entegrasyonunuzu oluşturmadan önce bize bildirin.

   

API'lere erişme
 • API'lerimizden alınan bilgilere erişirken:

 • Görüntüleri (telif hakkı sahibinden izin almadıkça) saklamayın veya değiştirmeyin ve kişilerin Pinterest'teki görüntüleri yazdırmasına izin vermeyin.

  Pinler dışında hiçbir veriyi saklamayın.

  Bir kişinin hesabından o kişinin izni olmadan veri paylaşmayın. İzniniz olsa bile, bilgiler Pinterest'te herkese açık değilse bir Pinterest kullanıcısını tanımlayan verileri herkese açık olarak paylaşmayın.

  Reklam verme ve gelir kaynağı haline getirme hizmetleriyle veya veri aracılarıyla hiçbir veriyi (türev veriler dahil) kullanmayın veya paylaşmayın.

  Verileri kimseye satmayın ve Pinterest dışındaki kişileri hedeflemek için kullanmayın.

  API verilerimizi kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerle (size Pinterest hesabına erişim veren bir kişiyi tanımlamak için değilse) veya cihaz düzeyinde bilgilerle (bir çerez veya cihaz tanımlayıcısı gibi) birleştirmeyin.

  Gizli panolardaki içeriklere (izin vermezsek) erişmeyin, bu verileri değiştirmeyin, saklamayın, paylaşmayın veya kullanmayın.

  Erişiminiz söz konusu kişi veya bizim tarafımızdan kaldırılırsa veya erişimi kaldırmanız istenirse, o kişinin tüm API verilerini (türev veriler dahil) kullanmayı derhal bırakın ve bu verilerin tamamını silin.

  Verilerinizi bizim verilerimizle senkronize edin. Örneğin, bir kişi bir Pin'i panosundan silerse sizin de silmeniz gerekir.

  Kişilere, bulunması kolay bir gizlilik politikası sağlayarak verilerini nasıl kullanacağınızı bildirin.

  Pinterest'te içerik paylaşmak için kişilere net ve göze çarpan yollar sunun. Örneğin, Pin verilerini kişiselleştirme veya öneriler için kullanıyorsanız, kişilerin içeriği Pinterest'e tekrar kaydetmesini kolaylaştırın.

İçerik yayınlama veya şikayet etme
 • Kullanıcı adına içerik şikayet ediyor, yayınlıyor veya bir eylem gerçekleştiriyorsanız:

 • Pinleri yeniden kaynaklarına veya Pin URL'lerine bağlayın. Ayrıca bir Pin'in görüntü ve verilerinin Pinterest'ten geldiğinin bilinmesinden emin olun.

  İçeriği Pinterest'ten saklamayın veya gizlemeyin.

  Pinlerden uygulamanızda veya hizmetinizde dağıtılabilen yeni içerikler oluşturmayın.

  Pinterest raporlarını diğer benzer hizmet raporlarının yanında veya yakınında göstermeyin.

  Kişilere onlar adına Pinterest'e içerik eklemek, Pinterest profillerini değiştirmek veya profil ya da panoları takip etmek ve takipten çıkarmak gibi yaptığınız her işlemi bildirin ve bu konuda uzlaşın.

  Pinterest'e kaydetmeye izin vermeyen sitelere saygı gösterin.

Bir reklam verme hizmeti sağlama
 • Reklam API'mize erişirseniz veya bir reklam verme hizmeti sunmak için herhangi bir Pinterest API'sindeki bilgileri kullanırsanız, yukarıdaki yönergelere uyun ve aşağıdakileri yapın:

 • Kişilerin hesaplarına saygı gösterin.

  Kişilerin hesaplarına saygı gösterin.

  Kişilerin hesaplarına saygı göstermek için:

  • Bir kişinin hesabına yalnızca izin aldıktan sonra erişin.
  • Hesaptan aldığınız bilgileri yalnızca kişilere hizmet sunmak için kullanın.
  • Hesap bilgilerini, başka kişilerin hesap bilgileri veya diğer hizmetlerle birleştirmeyin.
  • Pinterest API'sinden aldığınız bilgileri hizmet sunmak ve kişinin Pinterest'teki reklamlarının performansını değerlendirmek dışında kullanmayın.

  Başka bir reklam verme hizmeti dahil olmak üzere API'mizden alınan bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmayın (hesap sahibiyle paylaşmakta bir sorun yoktur).

  Hedefleme seçenekleri dahil olmak üzere, reklam verme hizmetimizdeki özelliklere ters mühendislik uygulamayın veya bu özellikleri kopyalamayın.

  Son tıklama ilişkilendirme metriklerini raporluyorsanız, ilişkilendirmeyi ilişkilendirilen her hizmet arasında eşit şekilde bölen çok dokunuşlu metrikleri bunlarla birlikte aynı şekilde göstermeniz gerekir.

  Pinterest satış rakamlarınızı kamuya açık ifadelerde veya pazarlama materyallerinde bildirmeyin.

  Faturalandırma ve raporlama kurallarımıza uyun.

  Faturalandırma ve raporlama kurallarımıza uyun.

  Pinterest reklamları için sizin ve bizim aldığımız ücretleri (hem mutlak tutar hem de CPM veya CPC gibi faturalandırma metriklerimiz) açıkça ve ayrı ayrı gösterin ve aldığınız ücretleri bizimkilerle birleştirmeyin.

 • Reklam verme hizmetinizin bir parçası olarak hedef kitle katılımı sunuyorsanız, şu politikalara uymanız gerekir:

 • Bir son kullanıcının cihazında çerezleri veya diğer bilgileri saklayan ve onlara erişen Pinterest teknolojisini kullanıyorsanız, yasalar gerektirdiğinde bu etkinliği son kullanıcının bilgisine sunmalı ve onun onayını almalısınız.

  Çocuklara yönelik bir web sitesinden veya uygulamadan ya da 13 yaşın altında olduğunu bildiğiniz kişilerden topladığınız Pinterest bilgilerini vermeyin.

  Pinterest'e hassas kategorilerle ilgili bilgi vermeyin.

  Pinterest'e hassas kategorilerle ilgili bilgi vermeyin.

  Hassas kategoriler şunları içerir:

  • Sağlık veya tıbbi durum
  • Irk veya etnik köken
  • Olumsuz finansal durum
  • Dini ya da felsefi düşünce veya inançlar
  • Cinsel davranış veya yönelim
  • Suç işlendiğine yönelik iddia veya fiilen işlenen suç
  • Sendika üyeliği

  Reklamverenler verileri çevrimiçi davranışsal reklamcılık için kullanacaksa bize veri sağlama kurallarımıza uyun.

  Reklamverenler verileri çevrimiçi davranışsal reklamcılık için kullanacaksa bize veri sağlama kurallarımıza uyun.

  Şu kurallara saygı gösterin ve uyun:

  • Verilerini topladığınız herkese, bilgilerinin hedeflenen reklamcılık için üçüncü taraflarla paylaşılacağını belirten net ve belirgin bir bildirimde bulunun.
  • Bilgilerinin hedefleme reklamcılığında kullanılmamasını nasıl tercih edecekleri ile ilgili talimatları sunun.
  • Bilgilerinin kullanılmasını tercih etmeyen kişilerle ilgili bize bilgi göndermeyin.
  • Bilgilerinin kullanılmasını tercih etmeyen kişileri kaldırmak için verileri düzenli olarak güncelleyin.
  • Yasaların gerektirdiği tüm onayları alın.