Pahayag ng responsableng pagsisiwalat
 • Ang Pinterest bug bounty program ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng Bugcrowd. Para makita ang mga tuntunin ng programa at lumahok, pumunta sa https://bugcrowd.com/pinterest at mag-sign up bilang tester. Kailangan mong tanggapin ang mga tuntunin ng serbisyo ng Pinterest para sumali sa pagsubok. Kung may nakita kang problema, paki-report ito sa Bugcrowd para maging karapat-dapat para sa isang reward.

  Mga Bayani ng Pinterest

  Tinulungan kami ng mga sumusunod na researcher na makita at ayusin ang mga problema bago ang Bugcrowd. Salamat sa lahat!

  • Ashley Boxhall
  • Muhammad Shahmeer
  • Michael Henriksen
  • Kamil Sevi
  • Ali Hasan Ghauri
  • Juan Broullón
  • Gökmen Güreşçi
  • Luis Teixeira
  • Sahil Dhar
  • Manish Bhattacharya
  • Dan Melamed
  • Brendon Tiszka
  • Nishant Das Patnaik
  • Christian Galeone
  • Avinash Sudhodanan