Patakaran Tungkol sa Privacy

Salamat sa paggamit ng Pinterest!
 • Ang aming misyon ay matulungan kang madiskubre at gawin ang iyong gusto. Upang magawa iyon, ipapakita namin sa iyo ang naka-personalize na laman at mga ad na sa tingin namin na magkaka-interes ka base sa impormasyon na aming makuha mula sa iyo at sa pangatlong mga partido. Gagamitin lamang namin ang impormasyong iyon kung saan mayroon kaming tamang legal na basehan na gawin ito. 

  Sinulat namin itong patakaran upang matulungan kang unawain kung ano ang impormasyong kinukuha namin, paano namin ito ginagamit at ano ang mga pagpipilian mo kaugnay nito. Dahil isa kaming kompanyang nakabase sa internet, ang ilan sa mga konsepto sa ibaba ay medyo teknikal, ngunit gagawin namin ang aming makakaya upang ipaliwanag ang mga bagay sa isang simple at malinaw na paraan. Tinatanggap namin ang iyong mga katanungan at komento sa patakarang ito.

Kukunin namin ang impormasyon sa kaunting magkaibang mga paraan:
 • 1. Kung ibibigay mo ito sa amin o bibigyan kami ng permiso upang kunin ito.

  Kapag nag-sign up ka sa Pinterest o kapag ginamit mo ito, kusa kang nagbibigay ng ilang partikular na impormasyon sa amin. Kasama rito ang iyong pangalan, email address, numero ng telepono, larawan ng profile, mga Pin, mga komento, at anumang iba pang impormasyong ibinibigay mo sa amin. Maaari mo ring piliing magbahagi sa amin ng data ng lokasyon o mga larawan. Kung bibili ka ng kahit ano sa Pinterest, mangongolekta kami ng impormasyon sa pagbabayad, impormasyon sa pakikipag-ugnayan (address at numero ng telepono) at mga detalye kung ano ang iyong binili. Kung bibili ka ng kahit ano para sa kahit na sino sa Pinterest, kokolektahin namin ang kanilang mga detalye sa delivery at impormasyon sa pakikipag-ugnayan.

  <br />⏎Kung i-link mo ang iyong Facebook o Google na account o mga account mula sa mga serbisyo ng ibang pangatlong partido sa Pinterest, makukuha din namin ang impormasyon mula sa mga account na iyon (tulad ng sa iyong mga kaibigan o contact) Ang impormasyong makukuha namin mula sa mga serbisyong iyon ay magdedepende sa iyong mga setting at sa kanilang mga patakaran sa pagkapribado, kaya pakitingnan kung anu-ano ang mga iyon.
   

 • 2. Nakakakuha rin kami ng teknikal na impormasyon kapag gumamit ka ng Pinterest

  Sa tuwing gumagamit ka ng anumang website, mobile application o iba pang serbisyo sa internet, may ilang partikular na impormasyong nagagawa at nala-log nang awtomatiko. Ganito rin ang nangyayari kapag gumamit ka ng Pinterest. Narito ang ilang uri ng impormasyong kinokolekta namin:

  • Log data. Kapag gumamit ka ng Pinterest, nagre-record ang aming mga server ng impormasyon (“log data”), kabilang ang impormasyong awtomatikong ipinapadala ng iyong browser sa tuwing bumibisita ka ng website, o ang impormasyong awtomatikong ipinapadala ng iyong mobile app kapag ginagamit mo ito. Kabilang sa log data na ito ang iyong Internet Protocol address, ang address at aktibidad sa mga website na binibisita mo na gumagamit sa mga feature ng Pinterest (tulad ng button na “I-save”—higit pang detalye sa ibaba), mga paghahanap, uri at mga setting ng browser, ang petsa at oras ng iyong kahilingan, kung paano mo ginamit ang Pinterest, data ng cookie at data ng device. Kung gusto mo, maaari kang kumuha ng higit pang detalye sa mga uri ng impormasyon na kinukuha namin sa aming mga log.
  • Data ng cookie.  Gumagamit din kami ng “cookies” (maliliit na text file na ipinapadala ng iyong computer sa tuwing bibisitahin mo ang aming website, at natatangi ito sa iyong Pinterest account o browser mo) o mga katulad na teknolohiya para kumuha ng log na data. Kapag gumagamit kami ng cookies o iba pang katulad na teknolohiya, gumagamit kami ng session cookies (na tumatagal hanggang sa maisara mo ang iyong browser) o persistent cookies (na tatagal hanggang sa ma-delete mo o ng iyong browser ang mga ito) Halimbawa, gumagamit kami ng cookies para i-store ang mga opsyon mo sa wika o iba pang setting para hindi mo na i-set up ang mga iyon sa tuwing bibisita ka sa Pinterest. Ang ilan sa cookies na ginagamit namin ay nauugnay sa iyong Pinterest account (kabilang ang impormasyon tungkol sa iyo, gaya ng email address na ibinigay namin sa iyo), habang ang iba naman ay hindi. Para sa higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa kung paano kami gumagamit ng cookies, pakibasa ang aming Patakaran sa Cookies
  • Impormasyon ng device Bilang karagdagan sa log na data, nangongolekta kami ng impormasyon tungkol sa device kung saan mo ginagamit ang Pinterest, kabilang ang uri ng device, operating system, mga setting, mga natatanging identifier ng device at data ng pag-crash na makakatulong sa aming maunawaan ang dahilan ng pagkasira. Madalas nakadepende sa uri ng device na ginagamit mo at sa mga setting nito kung kokolektahin ba namin ang lahat ng impormasyong ito o ang ilan lang sa mga ito. Halimbawa, available ang iba't ibang uri ng impormasyon depende sa kung gumagamit ka ba ng Mac o PC, o iPhone o Android phone. Para matuto pa tungkol sa kung anong impormasyon ang available para sa amin mula sa iyong device, pakibasa rin ang mga patakaran ng manufacturer ng device o software provider mo.
    
 • 3. Nagbabahagi sa amin ng impormasyon ang aming mga kasosyo at advertiser

  Kumukuha rin kami ng impormasyon tungkol sa iyo at sa aktibidad mo sa labas ng Pinterest mula sa aming mga affiliate, advertiser, kasosyo, at iba pang third party na katrabaho namin, o iba pang mapagkukunang available sa publiko. Halimbawa:

  • Gumagamit ang ilang website o app ng mga feature ng Pinterest gaya ng button na “I-save”, o maaari mong i-install ang aming button na “I-save” para sa iyong browser. Sa ganitong sitwasyon, nangongolekta kami ng log na data mula sa mga site o app na iyon. Matuto nang higit pa tungkol sa mga feature na ito.
  • Nagbabahagi sa amin ng impormasyon ang mga online na advertiser o ikatlong partido para sukatin o pahusayin ang pagganap ng mga ad sa Pinterest, o para malaman kung aling mga uri ng mga ad ang ipapakita sa iyo. Kasama nito ang impormasyon tungkol sa iyong mga pagbisita sa isang advertiser na site o mga pamimili mo mula sa kanila, o impormasyon tungkol sa iyong mga interes mula sa isang pangatlong partido na serbisyo, na maari nating gamitin upang matulungan ka na ipakita ang mga ad. Matuto nang higit pa tungkol sa mga uri ng impormasyong ibinabahagi sa amin ng mga advertiser o iba pang pangatlong partido.
Ano ang ginagawa namin sa impormasyong nakukuha namin:
 • Ginagamit namin ang impormasyong nakokolekta namin upang maibigay ang Serbisyo sa iyo. Nakatuon kami sa pagbibigay sa iyo ng content na may kaugnayan, interesante, at personal para sa iyo. Upang magawa iyan, kailangan naming gamitin ang impormasyon mo para: 

  • Makilala ka kapag gumamit ka ng Pinterest, at maproseso ang iyong mga transaksyon.
  • Magrekomenda ng mga Pin, board, paksa, o mga kategoryang maaaring gusto mo batay sa iyong aktibidad sa Pinterest. Halimbawa, kung makikita naming mahilig kang magluto, maaari kaming magmungkahi ng mga Pin na may kaugnayan sa pagkain, mga board, o mga taong sa tingin namin ay magugustuhan mo o kaya ay magpapakita kami sa iyo ng mga ad na may kaugnayan sa pagkain.
  • Sagutin ang iyong mga katanungan o mga komentaryo.

  Bilang karagdagan at para sa parehong mga dahilan, may lehitimo kaming interes na gamitin ang iyong impormasyon sa mga paraang ito. Mahalaga rin ito sa katangian ng Serbisyong ibinibigay namin. Sa madaling salita, ito ay kailangan para sa atin na gawin itong mga bagay upang magawa ang Serbisyo ng may kaugnayan, kawili-wili at personal sa iyo gaya ng aming ipinangako, at ito ay para sa kapwa nating mga interes upang magawa iyon.

  <br />⏎Kami ay mayroon ding lehitimong interes upang mapabuti ang Pinterest, mapanatili ang aming relasyon sa iyo, at mapangalagaan ang mga user. Kapwa tayong makakuha ng benepisyo kapag gagamitin ang iyong impormasyon upang: 

  • Magmungkahi ng ibang taong may parehong mga interes. Halimbawa, kung ifa-follow mo ang mga board na pang-interior design, maaari kaming magmungkahi ng mga interior designer na maaari mong magustuhan.

  • Tulungan ang iyong mga kaibigan at mga kontak na mahahanap ka sa Pinterest, kapag ikaw ay sumasang-ayon sa iyong mga setting. Halimbawa, kung ikaw ay magsa-sign up gamit ang Facebook account, maaari kaming makatulong sa iyong mga kaibigan na may Facebook na mahanap ka sa Pinterest sa kanilang unang pag-sign up para sa Pinterest. O, maaaring mahanap ng mga tao ang iyong account sa Pinterest sa pamamagitan ng iyong email.

  • Gumawa ng analytics kung sino ang mga gumagamit ng Pinterest at ano ang kanilang ginagawa. Halimbawa, sa pamamagitan ng pag-log kung ilang beses ginagamit ng mga tao ang dalawang magkaibang bersyon ng feature sa Pinterest, maiintindihan namin kung aling bersyon ang mas maganda.

  • Pahusayin ang Pinterest at mag-alok ng mga bagong feature.

  • Magpadala sa iyo ng update (tulad na lamang kapag may tiyak na aktibidad, tulad ng mga nai-save o mga komento, na mangyayari sa Pinterest) at mga balita sa pamamagitan ng email o push notification, depende sa iyong mga setting. Halimbawa, kami ay magpapadala ng lingguhang mga update na kasama ang mga Pin na maari mong magustuhan. Ikaw ay makakagawa ng desisyon upang ihinto ang pagtanggap ng mga abiso sa pamamagitan ng pag-update sa iyong mga setting .

  • Makipagtulungan sa tagapagpatupad ng batas para mapanatiling ligtas ang Pinterest. Maaari kaming tumanggap ng mga kahilingang magbigay ng impormasyon ng account mula sa mga awtoridad na nagpapatupad ng batas tulad ng pulisya o mga korte. Para malaman ang higit pa tungkol sa kung paano kami tumutugon sa mga kahilingang mula sa mga tagapagpatupad ng batas, pakibasa ang aming Mga Patnubay sa Pagpapatupad ng Batas.

  May lehitimo kaming interes na maghatid ng mga ad na may kaugnayan, interesante, at personal sa iyo upang kumita (mahal ang pagbibigay sa Serbisyong ito!) Para isulong pa ang mga interes na ito, ginagamit namin ang impormasyong kinokolekta namin para: 

  • Magpasya kung anong mga ad ang ipapakita sa iyo. Halimbawa, kung magpapakita ka ng interes sa mga camping tent sa Pinterest, maaari naming ipakita sa iyo ang ibang mga ad para sa mga pang-outdoor na produkto. Aming i-customize ang laman ng ad na aming ipapakita sa iyo sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang iyong interes base sa iyong mga aktibidad sa onsite at offsite, pati na rin sa pamamagitan ng paggamit ng impormasyong aming makuha mula sa mga kasosyo ng ad o ibang pangatlong mga partido. Kung saan gamit namin ang mga cookie sa pagkilala sa iyong offsite na mga interes, kukuha kami ng pahintulot kung saan maari itong kakailanganin tulad ng inilarawang higit pang detalye sa ibaba. Kung saan ang mga kasosyo sa ad o ibang pangatlong partido ay magbabahagi ng impormasyon sa amin tungkol sa iyo, kami ay umasa sa pahintulot na kanilang kinuha.

  • Sabihin sa aming mga ad partner kung gaano kahusay ang kanilang mga ad sa Pinterest, at kung paano mas mapapahusay ang mga iyon. Pinagsasama-sama ang ilan sa impormasyong ito. Halimbawa, iuulat namin sa isang advertiser na ang ilang porsyento sa mga taong tumingin ng Pino-promote na Pin ang bumista sa site ng naturang advertiser. Sa ibang pagkakataon, hindi pinagsasama-sama ang impormasyong ito. Halimbawa, ipagbibigay alam namin sa isang advertiser na ang partikular na Naka-promote na Pin ay nai-save ng mga tao. Upang malaman ang higit pa tungkol sa pag-uulat sa mga Pino-promote na Pin, maaaring bisitahin ang Help Center

  • Sabi sa aming mga kasosyo sa ad kung anong mga uri ng mga produkto ang maaari kang magka-interes. Halimbawa, kung gagawa ka ng isang board na iaalay ang tungkol sa mga sneaker, maari naming pagsabihan ang isang retailer na mas interesado ka sa mga sneaker kaysa sa iba tulad na lang ng, mga sweater. Ito ay makakatulong sa atin at sa mga kasosyo ng ad upang masiguro na ang nilalaman at ang mga ad na iyong nakita ay may kaugnayan sa iyo.

  Kami ay mayroong lehitimong interes sa paggamit ng impormasyon na aming malikom upang i-customize ang iyong karanasan sa Pinterest base sa iyong offsite na kilos. Halimbawa, kung bibisitahin mo ang mga website na nagbebenta ng mga electric na guitar, maari naming imungkahi sa iyo ang mga Pin ng guitar. Kapag aming malalaman ang iyong mga interes base sa iyong offsite na kilos na may mga cookie, aming kukunin ang anumang pahintulot na maari naming kakailanganin. Upang malaman ang higit pa tungkol kung paano namin gamitin ang mga cookie, maaring tingnan ang aming Patakaran ng Mga Cookie.

  Sa karagdagang partikular na mga pangyayari, gagamitin lamang namin ang iyong impormasyon na pinapahintulutan mo upang:

  • Magpadala ng mga materyal na pang-marketing sa pamamagitan ng email, text o push notification, depende sa iyong account o mga setting ng operating system. Sa bawat oras na magpapadala kami ng mga materyal na pang-marketing, bibigyan ka namin ng opsyon upang makapag-unsubscribe.

  • Alamin ang iyong lokasyon at i-customize ang nilalaman na pinapakita namin sa iyo. Halimbawa, kung alam namin na nakabase ka sa San Francisco, maari ka namin pakitaan ng mga Pin ng mga lokal na produkto. Maari kang mag-opt in sa mga setting ng iyong operating system na device.

  • Pahintulutan ang paghahanap ng mga larawan. Halimbawa, kung kukuha ka ng larawa sa mga pares ng sapatos o isang piraso ng kasangkapan na gusto mo, maari kang humiling sa amin na pakitaan ka ng parehong mga bagay. Maari kang mag-opt in sa mga setting ng iyong operating system na device.

  • Sabihin sa aming mga kasosyo sa ad kung ano ang idinudulot ng kanilang mga ad noong ginamitan ng Pinterest tag. Ang Pinterest tag (isang piraso ng code) ay nagpapaalam sa atin at sa ating mga kasosyo sa ad tungkol sa ginawang mga aksyon ng isang tao sa website pagkatapos tingnan ang ad sa Pinterest. Upang matutunan ang higit pa tungkol sa Pinterest tag, maaring bisitahin ang Help Center

  Kami ay umaasa din sa iyong pahintulot kung saan gagamitin namin ang mga cookie upang:

  • Kikilalanin ka sa buong magkaibang mga sesyon ng browser. Ang ibig sabihin nito na kapag makapag-log ka sa Pinterest gamit ang iyong telepono (o anumang mga device), maaalala ka namin at hindi mo na kailangan maglagay pa ng mga detalye kapag mag-log in ka muli tuwing bibisita sa Pinterest.

  • Papakitaan ka ng mga ad na maaring magkaka-interes ka. Kami ay gagamit ng mga cookie upang alamin ang iyong mga interes base sa iyong offsite na kilos. Ginagawa namin ito para sa mga naging user na at ito ay makakatulong sa atin na i-customize ang karanasan ng bagong user.

  Upang mahanap ang marami pa tungkol sa kung paano namin gamitin ang mga cookie, at ang iyong mga pagpipilian tungkol sa kung paano namin ito ginamit, maaring tingnan ang aming Patakaran ng Mga Cookie

Pag-transfer ng iyong impormasyon:
 • Ang Pinterest ay isang serbisyo pang-buong mundo. Sa pamamagitan ng paggamit ng aming mga produkto o mga serbisyo, pinapahintulutan mo kami upang ilipat at itatago ang iyong impormasyon sa labas ng iyong bansa, kasama ang sa Estados Unidos, sa dahilan na inilarawan dito sa patakarang ito. Ang pribadong proteksyon at ang mga karapatan ng mga awtoridad upang maka-access sa iyong personal na impormasyon sa mga bansa na maaring hindi magkapantay sa anuman ang nasa iyong bansa.

  Sumusunod ang Pinterest sa EU-U.S. Privacy Shield Framework alinsunod sa itinakda ng U.S. Department of Commerce tungkol sa pangongolekta, paggamit, at pagpapanatili ng personal na impormasyon na inilipat mula sa European Union papunta sa United States. Tiniyak ng Pinterest sa Department of Commerce na sumusunod ito sa Mga Prinsipyo ng Privacy Shield. Kung magkakaroon ng anumang salungatan sa pagitan ng mga tuntunin sa patakaran sa privacy na ito at Mga Prinsipyo ng Privacy Shield, mananaig ang Mga Prinsipyo ng Privacy Shield. Para matuto pa tungkol sa programang Privacy Shield, at para tingnan ang aming sertipikasyon, pakibisita ang website ng Privacy Shield.

  Para sa lahat ng paglipat ng iyong impormasyon mula sa European Economic Area (EEA) papunta sa U.S., sertipikado ang Pinterest sa ilalim ng Privacy Shield at sinusunod nito ang mga prinsipyo nito. Para tumingin ng listahan ng mga kasali sa Privacy Shield, pakibisita ang website ng Privacy Shield.

  Kung saan binabahagi din namin ang impormasyon na aming matanggap sa ilalim ng Pribadong Shield kasama ang mga pangatlong partido, pananagutan namin na masiguro na ang mga pangatlong partido ay sumunod din sa Pribadong Shield, maliban kung mapatunayan namin na hindi kami ang mananagot sa nakapipinsalang kaganapan.

  Bilang pagsunod sa Mga Prinsipyo ng Privacy Shield, nangangako ang Pinterest na lutasin ang mga reklamo tungkol sa aming pangongolekta o paggamit ng iyong personal na impormasyon. Ang mga tao mula sa EEA na may mga tanong o reklamo tungkol sa aming patakaran ng Privacy Shield ay dapat munang kontakin kami rito. Nangangako rin ang Pinterest na mag-refer ng mga hindi nalutas na reklamo sa Privacy Shield sa JAMS Arbitration and Mediation Services, isang alternatibong dispute resolution provider na nasa United States. Kung hindi ka makakatanggap ng nasa oras na pagtanggap ng iyong reklamo mula sa amin, o kung hindi namin tinugunan ang iyong reklamo ayon sa kasiyahan mo, mangyaring kontakin o bisitahin ang JAMS dito para sa higit pang impormasyon o magsampa ng reklamo. Ang mga serbisyo ng JAMS ay ibinibigay sa iyo nang wala kang babayaran. Sa ilang mga pangyayari, at kung ang proseso ng paglutas sa hindi pagkakasundo ay hindi pa rin nalulutas ang problema, maaaring gumawa ang mga tao mula sa EEA ng arbitrasyon na pagpapasyahan ng ikatlong partido sa pamamagitan ng isang prosesong inilalarawan dito. Ang Pinterest ay napapailalim din sa imbestigasyon at pagpapatupad ng mga kapangyarihan ng Federal Trade Commission.

  Kung maglilipat kami ng impormasyon mula sa EEA patungo sa isang bansang walang sapat na antas ng proteksyon, poprotektahan lang namin ang iyong impormasyon alinsunod sa mga naaangkop na hakbang panseguridad para protektahan ang iyong impormasyon, tulad ng mga karaniwang kontraktwal na pahayag, o Privacy Shield certification.

Mga pagpipilian mo tungkol sa iyong impormasyon:
 • Ang aming layunin ay ang mabigyan ka ng simple at makabuluhang mga pagpipilian tungkol sa iyong impormasyon. Kung mayroon kang account ng Pinterest, marami sa mga mapagpipilian na mahahanap sa Pinterest na direktang makikita sa Pinterest o sa iyong mga setting. Halimbawa, maari kang:

  • Mag-edit ng impormasyon sa  iyong profile sa anumang oras, magdesisyon kung ang iyong profile ay maaring mahanap sa mga search engine, o piliin kung ang iba ay makakahanap sa iyong Pinterest na account gamit ang iyong email address.

  • I-link o i-unlink ang iyong Pinterest na account mula sa ibang mga serbisyo (tulad ng Facebook, Google o Twitter). Para sa ibang mga serbisyo (tulad ng Facebook), maari ka din makapag-desisyon kung o hindi i-publish ang iyong Pinterest na aktibidad sa ganoong serbisyo.

  • Gumawa o maaring ipadagdag sa isang lihim na board. Ang lihim na mga board ay makikita mo at ang ibang mga collaborator sa board, at ang sinumang collaborator ay maaaring pumili upang gawin itong available sa iba. Halimbawa, ang ibang collaborator ay maaaring makapag-imbita ng iba na sumali sa board, gawing available ang board sa isang app na gamit nila upang matingnan ang Pinterest, o kahit na kumuha ng larawan mula sa board at i-email ito sa kanilang mga kaibigan. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa lihim na mga board, maaring  bisitahin ang Help Center.

  • Piliin kung ang Pinterest ay ipapa-customize para sa iyo gamit ang impormasyon mula sa ibang mga website o mga app. Kung mayroon kang isang Pinterest na account at gustong kontrolin paano nagamit ang iyong offsite na data upang ayusin ang iyong karanasan, maari mong bisitahin ang iyong mga setting at i-update ang iyong "Personalization" na mga kagustuhan. Kung wala kang Pinterest account o kung ayaw mong i-customize namin ang Pinterest para sa iyo kapag naka-sign out ka, maaari kang mag-opt out.

  • Pumili kung ang iyong mga binili sa Pinterest ay gagamitin upang i-customize ang mga rekomendasyon at mga ad para sa iyo. Matitingnan at mapapamahalaan mo ang history ng iyong pagbili sa pamamagitan ng pagpunta sa “Order history” sa iyong mga setting at kung magtatago ka ng pagbili mula sa iyong history, hindi namin iyon gagamitin upang i-customize ang Pinterest para sa iyo.

  • Isarado ang iyong account sa anumang oras. Kapag sinara mo ang iyong account, i-deactivate namin ito at tanggalin ang iyong mga Pin at mga board mula sa Pinterest.

  At saka, sinusuportahan namin ang browser setting ng Do Not Track at maari kang  matuto ng higit pa  tungkol sa kung paano ito makaapekto sa aming koleksyon at paggamit ng offsite na data.

  Sa karagdagan ng mga halimbawa na ibinigay sa ibaba, magbibigay kami ng ibang mga pagpipilian ang tungkol sa maaari mong matutunan ng higit pa na nasa aming  Help Center

  Mayroon ka ding mga mapagpipilian na magagamit mo sa device o software na iyong gamit upang ma-access ang Pinterest. Halimbawa:

  • Maari kang makapag kontrol ng mga cookie o ibang mga uri ng local data na storage sa browser na iyong gamit.

  • Ang mobile device mo ay maari kang papipiliin paano at kung ang iyong lokasyon, mga larawan, mga advertising identifier at ibang data ay naibahagi sa amin.

  Upang matuto ng higit pa nitong mga pagpipilian, maaaring tingnan ang impormasyon na ibinigay ng iyong device o software na provider.

Paano at kailan namin ibahagi ang impormasyon:
 • Makikita ng kahit na sino ang mga pampublikong board at Pin na ginawa mo at ang impormasyon sa profile na ibinigay mo sa amin. Gawin din namin na pampubliko ang impormasyon na mayroong available sa pamamagitan ng tinatawag na APIs (talagang ito ay isang teknikal na paraan upang maibahagi ng impormasyon ng madalian) Halimbawa, ang isang kasosyo ay maaaring suriin kung ano ang kanilang pinaka sikat na mga Pin o paano ang kanilang mga Pin ay naibahagi sa Pinterest sa pamamagitan sa paggamit ng isang Pinterest API. Ang iba sa mga paraan na aming ginamit ang impormasyon na kailangan namin upang magbahagi ng impormasyon sa pangatlong mga partido, upang makapagbigay kami ng karanasan mo sa Pinterest, sisiguraduhin na ang aming pag-customize ay epektibo at sumunod sa mga batas na angkop sa amin. Ibahagi namin ang iyong impormasyon sa:

  • Ibang mga serbisyo (tulad ng Facebook o Google) kapag magdesisyon ka na i-link ang iyong Pinterest na account sa mga serbisyo o i-publish ang iyong mga aktibidad sa Pinterest sa kanila. Halimbawa, maari kang pumili upang i-publish ang iyong mga Pin sa Facebook o Twitter.

  • Ang binilhan mo na mga negosyante mula sa Pinterest. Kapag bumili ka ng kahit ano sa Pinterest gamit ang iyong payment na card, aming ibabahagi ang impormasyon na kailangan para sa iyo upang makabili ka, tulad ng iyong impormasyon sa payment na card, impormasyon ng kontak, at ibang impormasyon tungkol sa transaksyon sa negosyante kung saan ka bumibili. Halimbawa, kung bibili ka ng kahit ano sa Pinterest gamit ang Apple Pay, ang numero ng iyong card ay hindi ibabahagi sa negosyante, ngunit amin pa din ibabahagi ang kontak at impormasyon sa transaksyon. Aming ibahagi ang impormasyong ito kasi ito ay kailangan upang makabili. Itinuring din ng negosyante itong impormasyon sa parehong paraan na parang doon ka din direktang bumili sa sarili nilang website, ang ibig sabihin nito na ang kanilang pribadong mga patakaran at mga patakaran sa marketing ay angkop sa impormasyon na binahagi namin sa inyo. Para sa higit pang impormasyon kung ano ang aming ibinahagi sa mga negosyante,tingnan ang aming Help Center.

  • Mga online na advertiser at pangatlong partido ng mga kompanya na amin o kanilang ginamit upang i-audit o pagandahin ang paghatid o pagganap ng mga ad o nilalaman sa mga website o mga app (halimbawa, sa pamamagitan ng Google Analytics). Kasama nito kung ano ang mga Pin o mga ad na iyong pinakita sa Pinterest at maging o kung paano ka nakikibahagi sa mga Pin o mga ad, o ibang impormasyon tungkol sa iyong aktibidad sa Pinterest. Matuto ng higit pa tungkol kung paano natin ibahagi ang impormasyon sa mga online na advertiser. Upang matuto ng higit pa tungkol sa pangatlong partido na mga kompanya na sumuri sa pagganap ng ad, maaring tingnan ang aming Help Center

  • Ang pangatlong partido na mga kompanya o mga indibidwal na aming iniempleyo upang makapagproseso sa impormasyon para sa amin base sa aming mga instruksiyon at pagpapatupad nitong Pribadong Patakaran. Halimbawa, aming ibahagi ang impormasyon ng payment na card sa aming ginamit na mga payment na kompanya upang itatago ang iyong impormasyon ng pagbabayad. Amin din ibahagi ang data sa mga security na consultant upang makatulong sa pagkilala ng mga spam. Ang ibang impormasyon na aming makamtan ay maaaring kinolekta sa provider na pangatlong partido na para sa amin.nbsp

  • Mga ahensiya sa pagpapatupad ng batas o mga ahensiya ng Gobyerno. Amin din ibabahagi ang impormasyon kung naniniwala kami na may matinding dahilan upang sundin ang isang batas, regulasyon o legal na hiling, upang maprotektahan ang kaligtasan, mga karapatan o propyedad ng publiko, sino man na tao, o Pinterest; o upang malaman, protektahan, o kung hindi man ay mabigyan pansin ang pandaraya, seguridad o mga isyung teknikal.

  • Ang aming ganap na pag-aari ng mga subsidiary at mga kaanib. Kung kami ay makisali sa pagsama-sama, pagkuha, bangkarota, pagbuwag, muling pagbubuo, o parehong transaksyon o paglilitis na nagsasangkot sa paglipat ng impormasyon na inilarawan nitong Patakaran, aming ibabahagi ang iyong impormasyon sa kasangkot na partido sa isang proseso (halimbawa, isang potensyal na mamimili)

Gaano katagal namin itinatabi ang iyong impormasyon:
 • Aming itatago ang iyong impormasyon lamang, kaya hanggang sa kailanganin namin ito upang ibigay sa Pinterest para sa iyo at tuparin ang mga layunin na inilarawan nitong patakaran. Ganito rin ang gagawin para sa kahit na sinong pinagbabahagian namin ng iyong impormasyon at nagsasagawa ng mga serbisyo para sa amin. Kapag hindi na namin kailangan na gamitin ang iyong impormasyon at hindi na namin kailangan na itago ito upang sundin ang aming legal o mga obligasyon ng regulasyon, amin alinman ito tatanggalin sa aming mga system o i-depersonalize ito upang hindi ka na namin makilala. 

Ang aming patakaran para sa impormasyon ng mga bata:
 • Ang mga bata na 13 na taon pababa ay hindi pinapayagan na gumamit ng Pinterest. Kung nakabase ka sa EEA maari mong gamitin ang Pinterest kung ikaw ay higit na sa gulang na nakasaad kung saan makapagbigay ka na ng pahintulot sa data processing sa ilalim ng batas ng iyong bansa o kung may patunay na patnubay ng magulang na ibinigay sa amin na maaari ka nang makagamit ng Pinterest. Kung ikaw ay isang magulang at natuto ka na ang iyong anak ay gumamit ng Pinterest at ayaw mo na sila ay gumamit nito, maaring kontakin kami.

Mga opsyon mo:
 • May mga opsyon ka kaugnay sa impormasyon na mayroon kami tungkol sa iyo na inilarawan sa ibaba. Upang magawa itong mga opsyon, maari ay kontakin kami. Kung ikaw ay EEA na user, maari kang:

  • Maka-access sa impormasyon na mayroon kami tungkol sa iyo. Ibabahagi namin ito sa iyo sa loob ng 30 araw simula sa araw ng hiniling mo ito.

  • Ang iyong impormasyon ay maari mong ipatama o ipatanggal. Maaari mong i-update ang iyong impormasyon sa iyong mga setting. Kung may mga problema ka sa pag-update ng impormasyon o kung gusto mo na tanggalin namin ito, kontakin kami.

  • Tumutol sa amin sa pag-proseso sa iyong impormasyon. Maari mo kaming pagsabihan na itigil na ang paggamit sa iyong impormasyon, kasama na ang paggamit sa iyong impormasyon upang magpadala ng mga marketing na email o mga push notification. Kung ikaw ay mag-opt out sa pagtanggap ng mga marketing na mensahe mula sa amin, maari pa rin kaming magpadala sa iyo ng mga newsletter at mga update tungkol sa iyong account, tulad nalang kapag may mga komentaryo ng isa pang user sa isa sa iyong mga Pin. Magpadala lamang kami sa iyo ng materyal na pang-marketing kung sinang-ayunan mo ito, ngunit kung sa halip na ayaw namin, madali mo lang ito i-unsubscribe sa anumang oras.

  • Ipadala sa ibang organisasyon ang impormasyong ibinigay mo sa amin, kung saan nasa amin ang impormasyong ito nang may pahintulot mo o alinsunod sa kontrata natin, kung saan teknikal itong posible.

  • Magreklamo sa isang regulator. Kung nasa EEA ka at sa palagay mo ay hindi kami nakakasunod sa mga batas para sa pagprotekta ng data, may karapatan kang maghain ng reklamo sa Data Protection Commission sa Ireland o sa iyong lokal na kinauukulan.

Paano namin ginagawa ang mga pagbabago sa patakarang ito:
 • Maaari naming baguhin ang patakarang ito paminsan-minsan at kung babaguhin namin ito, ipo-post namin ang anumang mga pagbabago sa page na ito. Kung patuloy mong gagamitin ang Pinterest pagkatapos magkabisa ang mga pagbabagong iyon, sumasang-ayon ka sa bagong patakaran. Kung mahalaga ang mga pagbabago, maaaring magbigay pa kami ng mas mahalagang abiso o kunin ang iyong pahintulot, gaya ng hinihiling ng batas.

Kontakin kami:
 • Ang pinakamahusay na paraan na makipag-ugnayan ay sa pamamagitan ng  Help Center. Kung nakatira ka sa Estados Unidos, ang Pinterest, Inc ay siyang mananagot para sa iyong impormasyon. Maari mong kontakin ang Pinterest Inc. sa 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

  Kung nakatira ka sa labas ng Estados Unidos, ang data controller na dapat mong kontakin ay ang Pinterest Europe Ltd., isang Irish na kompanya na may nakarehistrong opisina sa Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

  Maari mo din kontakin ang aming Data Protection Officer.

  Petsa ng Paglalapat Mayo 1, 2018
  Huling na-update noong Hunyo 28, 2019