Patakaran
Mga TuntuninPagkapribadoKomunidadMerchantPag-a-advertiseMga DeveloperCopyrightTrademarkPagpapatupadTransparency
Patakaran sa Privacy

Pahayag ng Privacy sa California

Mga Residente ng California: Pakitingnan dito ang aming Pahayag sa Privacy ng California at Abiso sa Pagkolekta dito.

Buod ng mga pagbabago

Nagsusumikap kaming mabuti para gawing malinaw ang aming paggamit ng personal na data at gawing madaling maunawaan ang iyong mga karapatan at mga pinipili. Nagdagdag kami ng higit pang detalye tungkol sa personal na data na kinokolekta namin at kung paano namin ito maaaring ibahagi.

Salamat sa paggamit ng Pinterest!

Ang aming misyon ay bigyan ng inspirasyon ang lahat para bumuo ng buhay na gusto nila. Para magawa iyon, nagpapakita kami sa iyo ng naka-personalize na content at mga ad na sa tingin namin ay magiging interesado ka batay sa impormasyong kinokolekta namin mula sa iyo at iba pang partido.

Isinulat namin ang patakarang ito para tulungan kang intindihin kung anong impormasyon ang aming kinokolekta, paano namin ito ginagamit at anong mga pagpipilian ang mayroon ka tungkol dito. May ilang konsepto sa ibaba na medyo teknikal, ngunit sinubukan namin ang aming makakaya para ipaliwanag ang mga ito sa simple at malinaw na paraan.

Saklaw ng Patakaran sa Privacy

Ito ang pandaigdigang Patakaran sa Privacy ng Pinterest. Binigyang-diin namin sa ibaba ang ilang partikular na seksyon batay sa kung saan ka nakatira.

Alinsunod sa mga layunin ng General Data Protection Regulation (“GDPR”), kung residente ka sa EEA, Switzerland, at UK, ang Pinterest Europe Ltd. at Pinterest, Inc. ang joint data controller ng iyong personal na datos. Ang Pinterest Europe Ltd. ay isang kumpanya sa Ireland na may nakarehistrong opisina nito sa Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Ang Pinterest, Inc. ay kumpanya sa US na may nakarehistrong opisina sa 651 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA. Ang Pinterest Europe Ltd ay ang responsableng controller para gampanan ang mga pangunahing obligasyon sa ilalim ng GDPR. Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa pagpoproseso ng datos, mangyaring kontakin ang aming Data Protection Officer.

Nangongolekta kami ng impormasyon sa ilang iba't ibang paraan
1. Kung ibibigay mo ito sa amin o bibigyan kami ng permiso upang kunin ito.

Kapag ginagamit mo ang mga website, app, serbisyo, teknolohiya, API, widget, o anumang iba pang mga produkto o feature ng Pinterest na aming inaalok (“Pinterest” o ang “Mga Serbisyo”), boluntaryo kang nagbabahagi ng ilang impormasyon.

 • Impormasyon ng Account: Kapag sumali ka sa aming Mga Serbisyo, kinokolekta namin ang impormasyon tulad ng iyong pangalan, email address, kaarawan, kasarian, tinitirhang bansa, mga interes mo, at gustong wika. Kung mayroon kang account ng negosyo, depende kung saan ka nakatira, maaari ka ring magkaroon ng opsyon na maglagay ng impormasyon tungkol sa lahi at etnisidad sa iyong profile.
 • Content: Nangongolekta kami ng impormasyon kapag ikaw ay nagse-save o nag-a-upload ng mga Pin, litrato, o iba pang content, kapag ikaw ay nakikipag-interact sa mga Pin o iba pang content (halimbawa, nagkokomento o nag-aad ng Pin), o kapag ikaw ay nagpapadala ng mga mensahe at nakikipag-interact sa ibang user.
 • Impormasyon ng eksaktong lokasyon: Depende kung saan ka nakatira, puwede mong piliing ibahagi ang iyong eksaktong lokasyon gamit ang settings ng iyong device.
 • Ang iyong mga komunikasyon sa amin: Kung kokontakin mo kami para sa customer support o makikipag-ugnayan ka sa amin, kinokolekta namin ang content ukol sa komunikasyon na ito.
 • Iyong mga contact: Kung pinili mo dati na i-sync ang iyong mga contact sa account mo, ipagpapatuloy naming iproseso ang ilang impormasyon tungkol sa iyong mga contacts na gumagamit rin ng mga Pinterest para tulungan kayong mahanap ang isa't isa sa aming Mga Serbisyo.
2. Nakakakuha rin kami ng teknikal na impormasyon kapag gumamit ka ng Pinterest

Sa tuwing gumagamit ka ng anumang website, mobile application o iba pang serbisyo sa internet, may ilang partikular na impormasyong nagagawa at nala-log nang awtomatiko. Ganito rin ang nangyayari kapag gumamit ka ng Pinterest. Narito ang ilang uri ng impormasyong kinokolekta namin:

 • Impormasyon ng device: Kinokolekta namin ang impormasyon tungkol sa device na iyong ginagamit para ma-access ang aming Mga Serbisyo, tulad ng device, operating system, network service provider, settings, at mga natatanging device identifier.
 • Log data: Kapag ginagamit mo ang aming Mga Serbisyo, nire-record ng aming mga server ang impormasyon (“log data”), tulad ng impormasyon na awtomatikong ipinapadala ng iyong browser kapag bumibisita ka sa isang website, o impormasyon o na awtomatikong ipinapadala ng iyong mobile app kapag ginagamit mo ito. Halimbawa, kasama sa log data na ito, halimbawa, ang iyong Internet Protocol (IP) address, aktibidad sa mga website na binibisita mo na na mayroong mga features ng Pinterest (tulad ng button na “I-save”) uri at settings ng browser, at ang petsa at oras nang na-access mo ang Mga Serbisyo. Maaari mong alamin pa ang tungkol sa log data na kinokolekta namin dito.
 • Impormasyon mula sa cookies at mga katulad na teknolohiya: Gumagamit din kami ng “cookies” o mga katulad na teknolohiya para kumuha ng log data. Halimbawa, gumagamit kami ng cookies para i-store ang iyong mga napiling wika o iba pang settings para hindi mo na ito kailangang i-set up sa tuwing pupunta ka sa Pinterest. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano kami gumagamit ng cookies, pakitingnan ang aming Patakaran sa Cookie.
 • Data at mga pagpapalagay sa paggamit. Kapag ikaw ay gumagamit ng aming Mga Serbisyo, ginagamit namin ang inyong aktibidad —tulad ng kung aling mga Pin ang iki-click mo, mga salitang hinahanap mo, mga board na gagawin mo, at anumang teksto na idaragdag mo sa isang komento o paglalarawan—kasama ng iba pang impormasyon na ibinigay mo noong una kang nag-sign up at impormasyon mula sa aming mga partner at advertiser para gumawa ng mga pagpapalagay tungkol sa iyo at sa mga kagustuhan mo. Halimbawa, kung gagawa ka ng board tungkol sa paglalakbay, maaari naming ipagpalagay na mahilig kang maglakbay. Maaari rin naming ipagpalagay ang iba pang impormasyon, tulad ng iyong edukasyon o karanasan bilang propesyonal.
 • Impormasyon ng Lokasyon: Ginagamit namin ang iyong IP address para i-infer ang iyong tantiyadong lokasyon, kahit na hindi mo pipiliing ibahagi ang iyong eksaktong lokasyon, at ang mga litratong ibinabahagi mo ay maaaring may kasamang impormasyon tungkol sa lokasyon kung saan ito kinuha.
 • Mga Pinipili ng User: Magpapanatili kami ng record ng mga pagpili na pinili mo sa iyong settings, tulad ng privacy settings ng privacy at kung na-enable mo ang mga notification.
3. Nagbabahagi sa amin ng impormasyon ang aming mga kasosyo at advertiser

Tumatanggap din kami ng impormasyon na tungkol sa iyong aktibidad sa labas ng Pinterest mula sa aming mga affiliate, advertiser, partner at iba pang third party na nakakatrabaho namin. Halimbawa:

 • Mga third party platform: Kung magre-register ka para sa o magla-log in sa Serbisyo gamit ang third party platform (tulad ng Facebook o Google), magbibigay sila sa amin ng ilang impormasyon para mapadali ang paggawa mo ng iyong account o pag-log in sa amin. Dagdag pa rito, kung ikokonekta mo ang iyong mga third-party account sa aming Mga Serbisyo, maaari kaming gumamit ng impormasyon mula sa mga account na iyon para mapaganda ang karanasan mo. Dagdag pa rito, ang ilang third-party application ay gumagamit ng mga feature ng Pinterest tulad ng aming button na “I-save,” o maaari mong i-install ang aming button na ”I-save” sa iyong browser. Kung gayon, nangongolekta kami ng log data mula sa mga site o app na iyon, tulad ng data ng paggamit.
 • Mga partner para sa teknikal na serbisyo: Minsan, nakakatanggap kami ng impormasyon tungkol sa iyo mula sa technical service partners, tulad ng impormasyon mula sa mga marketing firm.
 • Mga advertiser o iba pang mga partner: Ang mga online na advertiser o mga third party ay nagbabahagi sa amin ng impormasyon tungkol sa iyo para masukat, ma-report o mapaganda ang performance ng mga ad sa Pinterest, o para tulungan kaming maunawaan nang mas mabuti kung anong mga uri ng mga ad ang ipapakita sa iyo sa Pinterest. Halimbawa, maaari kaming tumanggap ng impormasyon tungkol sa iyong pagbisita sa site ng advertiser, o mga binili mula sa kanila, o impormasyon tungkol sa iyong mga interes mula sa serbisyo ng third-party, na maaari naming gamitin para tumulong na magpakita sa iyo ng mga ad sa aming Serbisyo. Minsan, natatanggap namin ang impormasyong ito sa pamamagitan ng Pinterest Tag (isang code na inilalagay ng advertiser sa kanilang site), na naghahatid sa amin at sa aming mga ad partner ng mga insight tungkol sa mga aksyon na ginagawa ng isang tao sa kanilang website pagkatapos nila tingnan ang isang ad sa aming Mga Serbisyo. Alamin pa ang tungkol sa Pinterest Tag at ang mga uri ng impormasyon na ibinabahagi sa amin ng mga advertiser o iba pang third party.

Makokontrol mo kung paano namin ginagamit ang impormasyong ito para i-personalize ang iyong karanasan at ang mga ad na nakikita mo sa Pinterest sa iyong Settings ng Privacy at Data.

Paano namin ginagamit ang impormasyong kinokolekta namin

Nakatuon kami sa pagpapakita sa iyo ng content na may kaugnayan, ayon sa iyong interes at personal sa iyo. Para magawa iyon, ginagamit namin ang iyong impormasyon para maghatid at pagandahin ang iyong experience, tulad ng mga ito:

 • Kinikilala ka kapag ginagamit mo ang aming Mga Serbisyo.
 • Magrekomenda ng mga Pin, board, o content na maaari mong magustuhan batay sa iyong aktibidad sa aming Mga Serbisyo at pati na rin ng iyong gawi kapag wala sa site. Halimbawa, kung mahilig ka sa content sa Pinterest na may kaugnayan sa pagluluto, maaari kaming magmungkahi sa iyo ng mga Pin na may kaugnayan sa pagkain. Gayundin, kung bibisita ka sa mga website na nagbebenta ng mga electric guitar, maaari kaming magmungkahi sa iyo ng mga Pin tungkol sa gitara. Para sa higit pang impormasyon sa kung paano kami nagrerekomenda sa iyo ng content, pakibisita ang aming Mga Tuntunin ng Serbisyo.
 • Sagutin ang iyong mga katanungan o mga komentaryo.
 • Bumuo ng iyong community sa aming Mga Serbisyo. Ginagamit namin ang iyong impormasyon para magmungkahi sa iyo ng iba pang tao na may mga katulad na interes. Halimbawa, kung nagfo-follow ka sa ang mga interior design board, maaari kaming magmungkahi ng mga interior designer na baka magustuhan mo. Gumagamit din kami ng datos para tulungan ang mga kaibigan mo at iyong mga contact na mahanap ka sa Pinterest. Halimbawa, maaaring hanapin ng mga tao ang iyong account sa Pinterest gamit ang email mo. Kung napinili mo dati na i-sync ang iyong mga contact sa Pinterest account mo, ipoproseso namin ang ilang impormasyon tungkol sa iyong mga contact na mga gumagamit rin ng Pinterest para tulungan kang mahanap sila sa aming Mga Serbisyo.
 • Payagan ang paghanap gamit ang mga litrato, kung pipiliin mo. Halimbawa, kung kukuha ka ng litrato ng isang pares ng sapatos o piraso ng furniture na gusto mo, puwede mong hingin sa amin na magpakita sa iyo ng mga katulad na item. Puwede kang mag-opt in dito sa settings ng operating system ng iyong device.
 • Depende sa kung saan ka nakatira, at kapag may pahintulot mo, tukuyin ang iyong eksaktong lokasyon at i-customize ang experience mo sa aming Mga Serbisyo. Halimbawa, kung alam mo na malapit ka sa isang retailer, maaari naming ipakita sa iyo ang mga Pin ng retailer na maaaring may intereses ka. Puwede kang mag-opt in (at mag-opt out) dito sa settings ng operating system ng iyong device.
 • Padalhan ka ng mga update, kasama ang sa pamamagitan ng email, push notification, SMS, o telepono. Puwede kang mag-unsubscribe mula sa aming mga promotional email sa anumang oras at magpasyang itigil ang makatanggap ng iba pang mga notification sa pamamagitan ng pag-update sa iyong settings.

Ginagamit namin ang iyong impormasyon sa aming pagsisikap na mapaganda ang aming Mga Serbisyo, mapanatiling ligtas ang aming mga user at ang publiko, at para protektahan ang mga legal na interes. Para magawa ito:

 • Sinusuri namin ang iyong aktibidad at mga mensahe sa aming Mga Serbisyo para makita ang spam o aktibidad na nagdudulot ng panganib sa aming community o sa publiko. Maaaring kasama rito ang pakikipagtulungan sa law enforcement para mapanatiling ligtas ang Pinterest.
 • Sinusuri namin ang log data ng mga user at impormasyon ng device para matukoy at ma-imbestigahan ang kahina-hinalang gawi o mga paglabag ng aming mga patakaran o Mga Tuntunin.
 • Gumawa ng pagberipika ng edad, gaya ng naaangkop. Maaaring kasama rito ang pagtantya ng edad sa pamamagitan ng mukha at pagtugma ng mukha mo sa government ID.
 • Maaari naming i-access ang impormasyon ng user kaugnay sa legal claim, litigation, o regulatory proceeding.
 • Gumagawa kami ng analytics at research sa kung sino ang gumagamit ng aming Mga Serbisyo at kung ano ang kanilang ginagawa. Halimbawa, sa pag-log kung gaano kadalas ginagamit ng mga tao ang dalawang magkaibang bersyon ng isang feature sa Pinterest, mauunawaan namin kung aling bersyon ang mas maganda.
 • Pagandahin ang mga produkto at serbisyo ng aming family of companies at magbigay ng mga bagong feature. Halimbawa, gamit ang impormasyon para sanayin, ayusin at pagandahin ang aming teknolohiya tulad ng aming mga machine learning model.
 • Gumawa ng pinagsama-samang impormasyon o impormasyon na inalisan ng pagkakakilanlan, na hindi makatwirang magagamit para makilala ka. Pinoproseso, pinapanatili, at ginagamit ng Pinterest ang impormasyong ito sa isang paraan lang na hindi ka makikilala at para sa mga layunin ng Patakaran sa Privacy na ito at hindi nito susubukang lagyan ulit ng pagkakakilanlan ang nasabing impormasyon.

Ginagamit din namin ang iyong impormasyon para mag-personalize ng mga ad na nakikita mo

Partikular, ginagamit namin ang impormasyon na kinokolekta namin para:

 • Magpasya kung aling mga ad ang direktang ipapakita sa iyo, at depende kung saan ka nakatira, magpakita sa iyo ng mga ad sa pamamagitan ng aming mga partner. Halimbawa, kung magpapakita ka ng interes sa mga camping tent sa Pinterest o magba-browse ng mga sleeping bag sa isa sa mga website ng aming partner, maaari kaming magpakita sa iyo ng mga ad para sa iba pang mga produkto para sa outdoor. Kino-customize namin ang mga ad na ipinapakita namin sa iyo sa pamamagitan ng pagtukoy sa iyong mga interes batay sa mga aktibidad mo sa loob at labas ng site, at sa pamamagitan rin ng paggamit ng impormasyong natatanggap namin mula sa mga ad partner o iba pang third party. Sa mga pagkakataong gagamit kami ng cookies para malaman ang iyong mga interes sa labas ng site, hihingiin namin ang iyong pahintulot kapag kinakailangan.
 • Mag-advertise sa iyo ng mga produkto at serbisyo ng Pinterest sa iba pang mga site at app. Para magawa ito, dini-disclose namin ang impormasyon tulad ng cookie IDs, iyong IP address, o naka-hash na bersyon ng iyong email address sa mga third party, tulad ng mga Facebook Ad, Google Marketing Platform, at iba pa na maaaring magsama ng impormasyong na ito sa iba pang impormasyon na mayroon na sila tungkol sa iyo at magpakita sa iyo ng mga ad na tungkol sa Pinterest. Alamin pa ang tungkol sa aming mga gawi sa marketing sa labas ng Pinterest at kung paano mag-opt out.
 • Sabihin sa aming mga ad partner ang performance ng kanilang mga Pinterest ad, at kung paano pagagandahin ang mga ito. Para gawin ito, dini-disclose namin ang impormasyon tungkol sa mga ad na nakikita mo o sa mga ad kung saan ikaw ay nakikipag-interact sa Pinterest sa aming mga advertiser at mga third-party na kumpanya para pagandahin ang performance ng mga ad na ginagamit namin o nila para i-audit o pagandahin ang pagpapakita at performance ng mga ad o content sa mga website at app. Ang ilan sa impormasyong ito ay aggregated. Halimbawa, ire-report namin sa advertiser ang partikular na porsyento sa mga taong tumingin sa isang Pin at bumisita sa site ng advertiser. Depende kung saan ka nakatira at ang iyong settings, maaari rin naming i-disclose ang impormasyong ito sa individual level. Halimbawa, sasabihin namin sa advertiser na na-save ng partikular na mga tao ang isang partikular na Pin. Para malaman pa ang tungkol sa pagre-report sa mga ad, mangyaring bisitahin ang Help Center.

Ang ilan sa mga aktibidad na ito ay maaaring ituring na “targeted advertising” ““sharing” o “selling” dahil ang mga salitang iyon ay nakatakda sa ilalim ng ilang partikular na batas ng state sa privacy ng mga estado sa US. Puwede kang mag-opt out sa paggamit at pag-disclose ng iyong impormasyon ng Pinterest para sa mga layuning ito. Para gawin ito, bisitahin ang iyong Settings ng Privacy at Data.

Kapag gumagamit kami ng cookies para malaman ang iyong gawi sa loob o labas ng aming mga serbisyo, hihingi kami o ang aming mga partner ng inyong pahintulot alinsunod sa naaangkop na batas. Para malaman pa ang tungkol sa kung paano namin ginagamit ang cookies, pakitingnan ang aming Patakaran sa Cookie.

Ang Iyong Mga Karapatan at Pinipili

Binibigyan ka namin ng ilang mga pagpipilian para makontrol ang iyong data. Depende sa kung saan ka nakatira (hal., EEA, Switzerland, UK, US), ang mga pagpipilian na ito ay maaaring mga karapatan sa privacy din na mayroon ka sa ilalim ng lokal na batas. Para gamitin ang mga karapatang ito, mangyaring puntahan ang iyong account settings at, kung kailangan mo pa ng tulong, ang aming Help Center.

 • Access: Maaari kang mag-request ng access sa impormasyon na kinokolekta namin at hinahawakan tungkol sa iyo sa portable format. Maaari kang makakita ng higit pang impormasyon tungkol dito sa pamamagitan ng aming Help Center.
 • Pagwawasto/pagtama: Maaari mong itama ang iyong impormasyon sa pamamagitan ng pag-update ng impormasyon sa profile mo.
 • Pag-delete/pagbura: Puwede mong ipa-delete ang iyong impormasyon. Sa iyong settings, piliin ang "I-delete ang iyong data at account" at sundin ang mga instruksyon.
 • Mag-opt out sa “targeted advertising” “sharing” o “sale”: Gaya ng ipinapaliwanag sa itaas, ang ilan sa aming mga aktibidad ay maaaring bumuo sa “targeted advertising,” “sharing,” o “selling” dahil ang mga salitang iyon ay nakatakda sa ilalim ng ilang partikular na batas sa privacy ng mga estado sa US. Maaari kang mag-opt out anumang oras sa pamamagitan ng pagsunod sa mga instruksyon sa iyong menu ng Settings ng Privacy at Data. Tandaan, makakakita ka ng mg ad sa aming Mga Serbisyo, pero wala itong kasamang data na wala sa site.

Kapag umaasa kami sa pahintulot, maaari mong bawiin ang pahintulot anumang oras.

Hindi ka namin didiskriminahin kung pipiliin mong gamitin ang iyong mga karapatan o opsyon na may kaugnayan sa iyong personal na impormasyon. Ang mga karapatang ito ay maaaring limitado, halimbawa, kung maghahayag ng personal na datos tungkol sa ibang tao ang pagtupad sa iyong request, kung saan lalabagin ng mga ito ang mga karapatan ng third party (kasama ang aming mga karapatan) o kung hihilingin mo sa aming i-delete ang impormasyon kung saan obligasyon namin alinsunod sa batas na panatilihin ito o mayroong lehitimong interes para panatilihin ito. Kung tatanggihan namin ang iyong request na gamitin ang iyong mga karapatan, maaaring mayroon kang karapatang iapela ang aming desisyon sa pamamagitan ng pagkontak sa amin gamit ang privacy-support@pinterest.com.

Mayroon kang mga pagpipilian tungkol sa iyong impormasyon sa Pinterest. Kung mayroon kang Pinterest account, marami sa mga kontrol na ito ang direktang binubuo sa Pinterest o sa iyong mga setting. Halimbawa, puwede mong: I-edit ang impormasyon sa iyong profile, I-link o i-unlink ang iyong Pinterest account sa ibang mga serbisyo (tulad ng Facebook o Google), I-edit ang secret board setting, at Isara ang iyong account sa anumang oras. Sinusuportahan din namin ang settings tulad ng Limit Ad tracking sa iOS at Ads Personalization sa mga Android device.

Maaaring mayroon ka ring mga mapagpipilian sa pamamagitan ng device o software na ginagamit mo para ma-access ang Pinterest. Halimbawa:

 • Ang ginagamit mong browse ay maaaring may kontrol sa cookies o iba pang mga uri ng lokal na data storage.
 • Pinapayagan ka ng iyong mobile device na piliin kung paano at kung ibabahagi sa amin ang iyong eksaktong lokasyon, mga litrato at iba pang data.

Para sa mga user na nakatira sa ilang state ng U.S. at naka-enable ang mga preference signal sa pag-opt out (tulad ng Pangkalahatang Pagkontrol ng Privacy), igagalang namin ang preference na ito kapag gumagamit ka ng Pinterest.

Paano at kailan kami nagbabahagi ng impormasyon

Makikita ng sinuman ang pampublikong content na pino-post mo, tulad ng mga board at Pin na ginagawa mo at ang impormasyon ng naka-public na profile na ibinibigay mo sa amin. Depende kung saan ka nakatira, ginagawa rin naming available ang pampublikong impormasyon na ito sa pamamagitan ng tinatawag na mga API (isang teknikal na paraan para mabilis na magbahagi ng impormasyon). Halimbawa, puwedeng pag-aralan ng isang partner kung ano ang pinakasikat nilang Mga Pin o kung paano ibinabahagi ang kanilang mga Pin sa Pinterest sa pamamagitan ng paggamit ng Pinterest API. Ibinabahagi rin namin ang mga kategorya ng imormasyong inilarawan sa itaas:

 • Sa iba pang mga serbisyo, nang may pahintulot mo. Halimbawa, kapag nagpasya ka i-link ang iyong Pinterest account sa mga serbisyo ng third party, o kapag na-publish mo sa mga nasabing serbisyo ang iyong content sa Pinterest, ikaw ay nagsasabi at nagpapahintulot ba nagbahagi ng ilang impormasyon sa mga serbisyong iyon. Maaaring sabihin sa amin ng mga creator na magbahagi ng impormasyon sa mga advertiser o iba pang mga partner para sa mga may bayad na pakikipag-ugnayan.
 • Depende sa kung saan ka nakatira, nagbabahagi kami ng data para sa pag-a-advertise at mga may kaugnayang layunin, kasama ang pagpapakita sa iyo ng mga ad tungkol sa Pinterest sa mga third-party na serbisyo, pagpapakita sa iyo ng mga ad sa pamamagitan ng aming mga partner, at pagtulong sa mga advertiser na maintindihan ang performance ng mga ad sa Pinterest. Halimbawa, kapag pinunan mo ang lead ad form, o nag-click ka sa isang ad sa Pinterest, ibabahagi namin ang impormasyong ito sa mga advertising partner.
 • Sa mga vendor na ginagamit namin para maproseso ang impormasyon sa ngalan namin batay sa aming mga instruksyon at para sa mga layuning inilarawan sa Patakaran sa Privacy. Halimbawa, nagbabahagi kami ng datos sa mga security consultant para tulungan kaming maging mas mahusay sa pagtukoy ng spam. Ang ilang impormasyong kinukuha namin ay maaaring kolektahin ng mga vendor sa ngalan namin.
 • Sa mga ahensya ng nagpapatupad ng batas, mga ahensya ng gobyerno, mga researcher, o iba pang partido bilang pagsunod sa mga batas, panuntunan, o mga regulasyon. Halimbawa, maaari kaming makatanggap ng mga request para sa impormasyon ng account mula sa mga awtoridad ng nagpapatupad ng batas tulad ng pulis o mga hukuman. Dini-disclose lang namin ang impormasyon bilang pagtugon sa mga nasabing request kung naniniwala kami na makatwirang kinakailangan ang pagdi-disclose na iyon para sumunod sa batas, regulasyon o legal request; para protektahan ang kaligtasan, mga karapatan, o pag-aari ng publiko, sinumang tao, o Pinterest; o para makita, mapigilan, o matugunan ang fraud, mga isyu sa seguridad o na teknikal. Maaari rin naming ibahagi ang impormasyon kung naniniwala kaming kinakailangan ito para mapigilan ang napipinto at seryosong pinsala sa katawan ng isang tao sa mga emergency na sitwasyon. Para malaman pa ang tungkol sa kung paano kami tumutugon sa mga request mula sa mga nagpapatupad ng batas, pakitingnan ang aming Mga Alituntunin ng Nagpapatupad ng Batas. Maaari naming ibahagi ang iyong impormasyon na maa-access ng publiko sa mga independent reseacher na nakakatugon sa ilang pamantayan, para labanan ang mga pinsala sa lipunan.
 • Sa amin corporate na family of companies kasama ang mga subsidiary at affiliate na ganap na pagmamay-ari. Kung makikibahagi kami sa merger, acquisition, bankruptcy, dissolution, pagbabago ng organisasyon, o katulad na transaksyon o proceeding na kinabibilangan ng pag-transfer ng impormasyon na inilarawan sa Patakaran sa Privacy na ito, ibabahagi namin ang iyong impormasyon sa kabilang na partido sa nasabing proseso (halimbawa, posibleng bumili).
Pag-transfer ng iyong impormasyon

Ang Pinterest ay isang serbisyo pang-buong mundo. Sa pamamagitan ng paggamit ng aming mga produkto o mga serbisyo, pinapahintulutan mo kami upang ilipat at itatago ang iyong impormasyon sa labas ng iyong bansa, kasama ang sa Estados Unidos, sa dahilan na inilarawan dito sa patakarang ito. Ang pribadong proteksyon at ang mga karapatan ng mga awtoridad upang maka-access sa iyong personal na impormasyon sa mga bansa na maaring hindi magkapantay sa anuman ang nasa iyong bansa.

Gaano katagal namin itinatabi ang iyong impormasyon

Pinapanatili lang namin ang iyong impormasyon hangga't kailangan namin ito para ibigay sa iyo ang Pinterest at gawin ang mga layuning inilarawan sa patakaran na ito. Kapag hindi na namin kailangang gamitin ang iyong impormasyon at hindi na namin ito kailangang panatilihin para sumunod sa aming mga obligasyon sa batas o regulasyon, aalisin namin ito sa aming mga system o ide-depersonalize ito para hindi na namin ito magamit para makilala ka.

Kung nakatira ka sa EEA, UK o Switzerland, narito ang ilang karagdagang impormasyon sa aming mga kasanayan sa pagpapanatili: Pinapanatili lang namin ang iyong impormasyon hangga't kinakailangan para sa mga layuning tinukoy sa Patakaran sa Privacy na ito, na kinabibilangan ng pagbibigay ng aming Serbisyo, o para sa iba pang lehitimong layunin, tulad ng pagsunod sa mga obligasyon sa batas, pagpapatupad at pagpigil sa mga paglabag ng aming Mga Tuntunin, para labanan ang spam, o protektahan o depensahan ang aming mga karapatan, property at mga user. Ang mga panahon ng pag-store ay tinutukoy ayon sa bawat kaso. Pinapanatili namin ang impormasyon sa account, tulad ng iyong pangalan, email address, at password, hangga't mayroon kang account dahil kailangan namin ito para ma-operate ang account mo.

Ang aming patakaran sa impormasyon ng mga bata

Ang mga batang wala pa sa edad na 13 gulang ay hindi pinapayagang gumamit ng Pinterest. Kung ikaw ay nasa isang estado o bansa na may requirement na mas matandang edad, maaari mo lang gamitin ang Mga Serbisyo kung ikaw ay nasa edad o mahigit sa edad na maaari kang magbigay ng pahintulot para sa pagpoproseso ng data. Pakibisita ang Help Center para sa higit pang impormasyon.

Paano kami gumagawa ng mga pagbabago sa patakarang ito

Maaari naming baguhin ang patakarang ito paminsan-minsan at kung babaguhin namin ito, ipo-post namin ang anumang mga pagbabago sa page na ito. Kung patuloy mong gagamitin ang Pinterest pagkatapos magkabisa ang mga pagbabagong iyon, magagamit sa iyo ang bagong patakaran. Kung malaki ang mga pagbabago, maaari kaming magbigay ng mas kapansin-pansin na abiso, tulad ng pagpapadala sa iyo ng email.

Kontakin kami

Ang pinakamagandang paraan para makipag-ugnayan sa amin o para gamitin ang iyong mga opsyon na inilalarawan sa itaas ay sa pamamagitan ng Help Center. Kung nakatira ka sa United States, ang Pinterest, Inc. ay responsable para sa iyong impormasyon. Maaaring mong kontakin ang Pinterest Inc. sa 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Maari mo din kontakin ang aming Data Protection Officer.

Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa sa labas ng EEA, UK, at Switzerland: Marso 13, 2024

Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa sa EEA, UK, at Switzerland: Abril 30, 2024