Patakaran Tungkol sa Privacy

Buod ng mga pagbabago
 • Nagdagdag kami ng higit pang detalye tungkol sa data na kinokolekta namin at kung paano ito ginagamit, pati na bagong paraan para makontrol kung gagamitin ba ito para mag-ulat tungkol sa performance ng mga ad.

  Naglagay kami ng bagong impormasyon para sa mga residenteng nakatira sa California.

Salamat sa paggamit ng Pinterest!
 • Ang aming misyon ay ang bigyan ng inspirasyon ang lahat na buuin ang buhay na gusto nila. Para magawa iyon, nagpapakita kami sa iyo ng mga naka-personalize na content at ad na sa tingin namin ay kaiinteresan mo batay sa impormasyong kinokolekta namin sa iyo at sa mga third party. Ginagamit lang namin ang impormasyong iyon kapag may legal kaming batayan para gawin iyon.

  Sinulat namin itong patakaran upang matulungan kang unawain kung ano ang impormasyong kinukuha namin, paano namin ito ginagamit at ano ang mga pagpipilian mo kaugnay nito. Dahil isa kaming kompanyang nakabase sa internet, ang ilan sa mga konsepto sa ibaba ay medyo teknikal, ngunit gagawin namin ang aming makakaya upang ipaliwanag ang mga bagay sa isang simple at malinaw na paraan. Tinatanggap namin ang iyong mga katanungan at komento sa patakarang ito.

Nangongolekta kami ng impormasyon sa ilang iba't ibang paraan
 • 1. Kung ibibigay mo ito sa amin o bibigyan kami ng permiso upang kunin ito.

  Kapag nag-sign up ka sa Pinterest o kapag ginamit mo ito, boluntaryo kang nagbabahagi ng ilang partikular na impormasyon kabilang ang iyong pangalan, email address, numero ng telepono, mga litrato, mga Pin, mga komento, at anumang iba pang impormasyong ibibigay mo sa amin. Maaari mo ring piliing ibahagi ang iyong eksaktong lokasyon gamit ang mga setting ng iyong device o sa pamamagitan ng mga litrato. Gagamitin pa rin namin ang iyong IP address, na ginagamit para tantyahin ang iyong lokasyon, kahit na hindi mo piniling ibahagi ang eksakto mong lokasyon. Magkakaroon ka rin ng opsyong magbahagi ng iba pang impormasyon tungkol sa iyong sarili gaya ng iyong kasarian, edad, at gustong wika.
      
  Kung ikokonekta mo ang iyong Facebook, Google o ibang mga third-party account sa Pinterest, ginagamit namin ang impormasyon mula sa mga account na iyon (tulad ng iyong mga kaibigan o mga contact) para pagandahin ang iyong karanasan sa Pinterest. Nakadepende ito sa mga patakaran sa privacy o setting para sa mga account na iyon.

  2. Nakakakuha rin kami ng teknikal na impormasyon kapag gumamit ka ng Pinterest

  Sa tuwing gumagamit ka ng anumang website, mobile application o iba pang serbisyo sa internet, may ilang partikular na impormasyong nagagawa at nala-log nang awtomatiko. Ganito rin ang nangyayari kapag gumamit ka ng Pinterest. Narito ang ilang uri ng impormasyong kinokolekta namin:

  • Log data. Kapag gumamit ka ng Pinterest, nagre-record ang aming mga server ng impormasyon (“log data”), kabilang ang impormasyong awtomatikong ipinapadala ng iyong browser sa tuwing bumibisita ka ng website, o ang impormasyong awtomatikong ipinapadala ng iyong mobile app kapag ginagamit mo ito. Kabilang sa log data na ito ang iyong Internet Protocol address (na ginagamit namin para ipagpalagay ang tinataya mong lokasyon), ang address at aktibidad sa mga website na binibisita mo na gumagamit sa mga feature ng Pinterest (tulad ng button na “I-save”—higit pang detalye sa ibaba), mga paghahanap, uri at mga setting ng browser, ang petsa at oras ng iyong kahilingan, kung paano mo ginamit ang Pinterest, data ng cookie, at data ng device. Maaari kang matuto pa tungkol sa log data na kinokolekta namin dito.
  • Data ng cookie. Gumagamit din kami ng “cookies” (maliliit na text file na ipinapadala ng iyong computer sa tuwing bibisitahin mo ang aming website, at natatangi ito sa iyong Pinterest account o browser mo) o mga katulad na teknolohiya para kumuha ng log na data. Kapag gumagamit kami ng cookies o iba pang katulad na teknolohiya, gumagamit kami ng session cookies (na tumatagal hanggang sa maisara mo ang iyong browser) o persistent cookies (na tatagal hanggang sa ma-delete mo o ng iyong browser ang mga ito) Halimbawa, gumagamit kami ng cookies para i-store ang mga opsyon mo sa wika o iba pang setting para hindi mo na i-set up ang mga iyon sa tuwing bibisita ka sa Pinterest. Ang ilan sa cookies na ginagamit namin ay nauugnay sa iyong Pinterest account (kabilang ang impormasyon tungkol sa iyo, gaya ng email address na ibinigay namin sa iyo), habang ang iba naman ay hindi. Para sa higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa kung paano kami gumagamit ng cookies, pakibasa ang aming Patalaran sa Cookie.
  • Impormasyon ng device Bilang karagdagan sa log na data, nangongolekta kami ng impormasyon tungkol sa device kung saan mo ginagamit ang Pinterest, kabilang ang uri ng device, operating system, mga setting, mga natatanging identifier ng device, at data ng pag-crash na makakatulong sa aming maunawaan ang dahilan kung may masisira.
  • Clickstream data at mga pagpapalagay. Kapag nasa Pinterest ka, ginagamit namin ang iyong aktibidad—gaya ng mga kini-click mong Pin, ginagawa mong board, at anumang text na idinaragdag mo sa isang komento o paglalarawan—kasama ang impormasyong ibinigay mo noong una kang nag-sign up at impormasyon mula sa aming mga partner at advertiser para gumawa ng mga pagpapalagay tungkol sa iyo at mga kagustuhan mo. Halimbawa, kung gagawa ka ng board tungkol sa paglalakbay, maaari naming ipagpalagay na mahilig kang maglakbay. Maaari rin naming ipagpalagay ang impormasyon tungkol sa iyong edukasyon o propesyonal na karanasan batay sa iyong aktibidad kapag ni-link mo ang iyong account sa mga account na mayroon ka sa mga third party tulad ng Facebook o Google.

  3. Nagbabahagi sa amin ng impormasyon ang aming mga kasosyo at advertiser

  Kumukuha rin kami ng impormasyon tungkol sa iyo at sa aktibidad mo sa labas ng Pinterest mula sa aming mga affiliate, advertiser, partner, at iba pang third party na katrabaho namin. Halimbawa:

  • Gumagamit ang ilang website o app ng mga feature ng Pinterest gaya ng button na “I-save”, o maaari mong i-install ang aming button na “I-save” para sa iyong browser. Kung gagawin mo ito, mangongolekta kami ng log na data mula sa mga site o app na iyon. Maaari kang matuto pa tungkol sa mga feature na ito sa aming Help Center.
  • Nagbabahagi sa amin ng impormasyon ang mga online advertiser o third party para sukatin, iulat, o pahusayin ang performance ng mga ad sa Pinterest, o para malaman kung anong mga uri ng mga ad ang ipapakita sa iyo sa loob at labas ng Pinterest. Kasama rito ang impormasyon tungkol sa iyong mga pagbisita sa isang site ng advertiser o mga pagbiling isinagawa mo sa mga ito, o impormasyon tungkol sa iyong mga interes mula sa isang serbisyo ng third-party, na maaari naming gamitin para makatulong sa pagpapakita sa iyo ng mga ad. Matuto pa tungkol sa mga uri ng impormasyong ibinabahagi sa amin ng mga advertiser o iba pang third party.

  Ang ginagawa namin sa impormasyong kinokolekta namin

  Nakatuon kami sa pagbibigay sa iyo ng content na may kaugnayan, interesante, at personal para sa iyo. Para gawin iyon, ginagamit namin ang iyong impormasyon para ibigay at pagandahin ang iyong karanasan, kabilang ang mga sumusunod:

  • Kilalanin ka kapag gumamit ka ng Pinterest.
  • Magrekomenda ng mga Pin, board, paksa, o kategoryang maaaring gusto mo batay sa iyong aktibidad sa Pinterest. Halimbawa, kung makikita naming mahilig kang magluto, maaari kaming magmungkahi ng mga Pin na may kaugnayan sa pagkain, mga board, o mga taong sa tingin namin ay magugustuhan mo, o kaya ay magpakita sa iyo ng mga ad na may kaugnayan sa pagkain.
  • Sagutin ang iyong mga katanungan o mga komentaryo.

  May lehitimo kaming interes sa paggamit ng iyong impormasyon sa mga ganitong paraan. Mahalaga ito sa kung ano ang ginagawa namin sa Pinterest at kinakailangan ito para gawing may kaugnayan at naka-personalize para sa iyo ang Pinterest at ang mga feature nito.

  May lehitimo rin kaming interes na gawing ligtas ang Pinterest at pahusayin pa ang mga feature ng aming produkto para patuloy mong mahanap ang inspirasyong gusto mo. Nakikinabang tayong lahat kapag ginagamit namin ang iyong impormasyon para sa mga sumusunod:

  • Magmungkahi ng ibang taong may parehong mga interes. Halimbawa, kung ifa-follow mo ang mga board na pang-interior design, maaari kaming magmungkahi ng mga interior designer na maaari mong magustuhan.
  • Tulungan ang iyong mga kaibigan at contact na mahanap ka sa Pinterest, kung papayag ka rito sa iyong mga setting. Halimbawa, kung magsa-sign up ka gamit ang isang Facebook account, maaari kaming makatulong sa iyong mga kaibigan sa Facebook na mahanap ka sa Pinterest sa kanilang unang pag-sign up sa Pinterest. O maaaring hanapin ng mga tao ang iyong account sa Pinterest sa pamamagitan ng iyong email.
  • Makipagtulungan sa tagapagpatupad ng batas para mapanatiling ligtas ang Pinterest. Maaari kaming tumanggap ng mga kahilingang magbigay ng impormasyon ng account mula sa mga awtoridad na nagpapatupad ng batas tulad ng pulisya o mga korte. Para malaman ang higit pa tungkol sa kung paano kami tumutugon sa mga kahilingang mula sa mga tagapagpatupad ng batas, pakibasa ang aming Mga Patnubay sa Pagpapatupad ng Batas.
  • Suriin ang iyong mga mensahe sa Pinterest para tumukoy ng aktibidad na posibleng maglagay sa iyo sa panganib, sa aming komunidad, at/o publiko.
  • Gumawa ng analytics kung sino ang mga gumagamit ng Pinterest at ano ang kanilang ginagawa. Halimbawa, sa pamamagitan ng pag-log kung ilang beses ginagamit ng mga tao ang dalawang magkaibang bersyon ng feature sa Pinterest, maiintindihan namin kung aling bersyon ang mas maganda.
  • Pahusayin ang Pinterest at mag-alok ng mga bagong feature.
  • I-advertise ang mga produkto at serbisyo ng Pinterest sa iyo sa iba pang site. Maaari mong piliing huwag naming ibahagi ang iyong impormasyon sa iba pang site para i-personalize ang mga ad na iyon alinsunod sa nakasaad sa seksyong “Mga opsyong mayroon ka tungkol sa iyong impormasyon” sa ibaba.
  • Magpadala sa iyo ng mga update (tulad na lang kapag may partikular na aktibidad, tulad ng mga mga pag-save at pagkomento, na naganap sa Pinterest) at balita sa pamamagitan ng email o push notification, depende sa iyong mga setting. Halimbawa, magpapadala kami ng mga lingguhang update na naglalaman ng Mga Pin na maaari mong magustuhan. Maaari kang magpasyang huminto sa pagtanggap sa mga notification na ito sa pamamagitan ng pag-update sa iyong mga setting.

  May lehitimo kaming interes na maghatid ng mga ad na may kaugnayan, interesante, at personal sa iyo para kumita. Para isulong pa ang mga interes na ito, ginagamit namin ang impormasyong kinokolekta namin para:

  • Magpasya kung anong mga ad ang ipapakita sa iyo. Halimbawa, kung magpapakita ka ng interes sa mga camping tent sa Pinterest, maaari naming ipakita sa iyo ang ibang ad para sa mga pang-outdoor na produkto. Kino-customize namin ang content ng ad na ipinapakita namin sa iyo sa pamamagitan ng pagtukoy sa iyong interes batay sa mga aktibidad mo sa loob at labas ng site, at sa pamamagitan na rin ng paggamit ng impormasyong natatanggap namin mula sa mga ad partner o iba pang third party. Kung sakaling gagamit kami ng cookies para tukuyin ang iyong mga interes sa labas ng site, hihingin muna namin ang iyong pahintulot kung kinakailangan. Kung sakaling magbabahagi ng impormasyon sa amin ang mga ad partner o iba pang third party tungkol sa iyo, aasa kami sa pahintulot na nakuha na nila.
  • Sabihin sa aming mga ad partner kung gaano kahusay ang kanilang mga ad sa Pinterest, at kung paano mas mapapahusay ang mga iyon. Pinagsasama-sama ang ilan sa impormasyong ito. Halimbawa, iuulat namin sa isang advertiser na ang ilang porsyento sa mga taong tumingin ng Pino-promote na Pin ang bumista sa site ng naturang advertiser. Sa ibang pagkakataon, hindi pinagsasama-sama ang impormasyong ito. Halimbawa, ipagbibigay-alam namin sa isang advertiser na ang isang partikular na Pino-promote na Pin ay na-save ng ilang partikular na tao. Para malaman ang higit pa tungkol sa pag-uulat tungkol sa mga ad , pakibisita ang Help Center.

  May lehitimo kaming interes sa paggamit ng impormasyong nakolekta namin para i-customize ang iyong karanasan sa Pinterest batay sa iyong gawi sa labas ng site. Halimbawa, kung bibisitahin mo ang mga website na nagbebenta ng mga electric guitar, maaari naming imungkahi sa iyo ang mga Pin ng guitar. Kung tutukuyin namin ang iyong mga interes batay sa gawi mo sa labas ng site gamit ang cookies, hihingin namin ang anumang pahintulot na maaari naming kailanganin. Para malaman pa ang tungkol sa kung paano kami gumagamit ng cookies, pakibasa ang aming Patakaran sa Cookie.

  Sa karagdagang partikular na mga pangyayari, gagamitin lamang namin ang iyong impormasyon na pinapahintulutan mo upang:

  • Pahintulutan ang paghahanap ng mga larawan. Halimbawa, kung kukuha ka ng larawan ng isang pares ng sapatos o isang piraso ng muwebles na gusto mo, maaari mong hilingin sa aming pakitaan ka ng mga katulad na bagay. Maaari kang mag-opt in sa mga setting ng operating system ng iyong device.
  • Magpadala ng mga pang-marketing na materyal sa pamamagitan ng email, text, o push notification, depende sa iyong account o mga setting ng operating system. Sa bawat oras na magpapadala kami ng mga pang-marketing na materyal, bibigyan ka namin ng opsyong makapag-unsubscribe.
  • Alamin ang iyong eksaktong lokasyon at i-customize ang content na ipinapakita namin sa iyo. Halimbawa, kung alam naming malapit ka sa isang retailer, maaari naming ipakita ang mga Pin ng retailer na iyon na maaaring kinaiinteresan mo. Maaari kang mag-opt in sa mga setting ng operating system ng iyong device.
  • Sabihin sa aming mga ad partner kung ano ang performance ng kanilang mga ad gamit ang Pinterest Tag. Ang Pinterest Tag (isang piraso ng code na inilalagay ng advertiser sa kanyang site) ay naghahatid ng mga insight sa amin at sa aming mga ad partner tungkol sa mga pagkilos na isinasagawa ng tao sa kanilang website pagkatapos tumingin ng ad sa Pinterest. Para matuto pa tungkol sa Pinterest Tag, pakibisita ang Help Center.

  Kami ay umaasa din sa iyong pahintulot kung saan gagamitin namin ang mga cookie upang:

  • Matukoy ka sa iba't ibang session sa browser. Ibig sabihin, kung magla-log in ka sa Pinterest mula sa iyong telepono (o anumang device), tatandaan naming ikaw iyan at hindi mo na kailangang ilagay muli ang mga detalye mo sa pag-log in sa tuwing bibisita ka sa Pinterest.
  • Papakitaan ka ng mga ad na maaring magkaka-interes ka. Gumagamit kami ng cookies para tukuyin ang iyong mga interes batay sa iyong aktibidad sa labas ng site. Ginagawa namin ito para sa mga taong kasalukuyang gumagamit ng Pinterest at para sa mga bago pa lang, at nakakatulong ito sa aming i-customize kung paano ka magsisimula sa Pinterest.

  Para malaman kung paano kami gumagamit ng cookies, at ang mga opsyon mo sa kung paano namin ito gagamitin, pakibasa ang aming Patakaran sa Cookie.

Pag-transfer ng iyong impormasyon
 • Ang Pinterest ay isang serbisyo pang-buong mundo. Sa pamamagitan ng paggamit ng aming mga produkto o mga serbisyo, pinapahintulutan mo kami upang ilipat at itatago ang iyong impormasyon sa labas ng iyong bansa, kasama ang sa Estados Unidos, sa dahilan na inilarawan dito sa patakarang ito. Ang pribadong proteksyon at ang mga karapatan ng mga awtoridad upang maka-access sa iyong personal na impormasyon sa mga bansa na maaring hindi magkapantay sa anuman ang nasa iyong bansa.

  Tingnan ang seksyon para sa Mga Residente ng EEA para matuto pa tungkol sa mga pag-transfer ng data mula o papunta sa rehiyong iyon.

Mga opsyong mayroon ka tungkol sa iyong impormasyon
 • Ang aming layunin ay ang mabigyan ka ng simple at makabuluhang mga pagpipilian tungkol sa iyong impormasyon. Kung mayroon kang Pinterest account, marami sa mga kontrol na ito ay direktang naka-built in sa Pinterest o sa mga setting mo. Halimbawa, maari kang:

  • I-edit ang impormasyon sa iyong profile anumang oras, magpasya kung available ang iyong profile sa mga search engine, o piliin kung mahahanap ng iba ang Pinterest account mo gamit ang iyong email address.
  • I-link o i-unlink ang iyong Pinterest account mula sa iba pang mga serbisyo (tulad ng Facebook, Google o Twitter). Para sa ibang mga serbisyo (tulad ng Facebook), maaari ka rin magdesisyon kung ipa-publish o hindi ang iyong aktibidad sa Pinterest sa ganoong serbisyo.
  • I-edit ang mga setting ng sikretong board. Makikita mo at ng iba pang collaborator sa board ang mga sikretong board, at mapipili ng sinumang collaborator na gawing available ang board sa sinumang iba pa. Halimbawa, magagawa ng ibang collaborator na makapag-imbita ng iba sa board, gawing available ang board para sa app na ginagamit nila para tingnan ang Pinterest, o kumuha ng larawan sa board para i-email ito sa mga kaibigan.
  • Piliin kung ipapa-customize ang Pinterest para sa iyo gamit ang impormasyon mula sa iba pang website o app. Kung mayroon kang Pinterest account at gusto mong kontrolin kung paano ginagamit ang iyong offsite data para umakma sa iyong karanasan, mabibista mo ang iyong mga setting at maa-update mo ang iyong mga kagustuhan sa “Pag-personalize”.
  • Piliin kung iko-customize ang mga Pinterest ad na ihahatid sa iyo sa iba pang platform, site, o app gamit ang impormasyon tungkol sa mga aktibidad ng iyong account. Maaari mo itong kontrolin sa pamamagitan ng pagbisita sa iyong mga setting at pag-update sa iyong mga kagustuhan sa “Pag-personalize.”
  • Piliin kung magbabahagi ang Pinterest ng impormasyon tungkol sa iyong aktibidad sa Pinterest para sa pag-uulat sa performance ng mga ad. Makokontrol mo ito sa pamamagitan ng pagbisita sa iyong mga setting at pag-update sa iyong mga kagustuhan sa “Pag-personalize”.
  • Isara ang iyong account anumang oras. Kapag pinili mong isara ang iyong account, ide-deactivate namin ito, aalisin namin ang Mga Pin at board mo sa Pinterest, at ide-delete namin ang data ng iyong account.

  Sinusuportahan din namin ang mga setting gaya ng Limit Ad Tracking sa iOS, Ads Personalization sa mga Android device, at Do Not Track sa mga browser. Matuto pa tungkol sa kung paano nakakaapekto ang Do Not Track sa aming pangongolekta at paggamit ng nakolektang data sa Pinterest.

  Mayroon ka ding mga mapagpipilian na magagamit mo sa device o software na iyong gamit upang ma-access ang Pinterest. Halimbawa:

  • Maari kang makapag kontrol ng mga cookie o ibang mga uri ng local data na storage sa browser na iyong gamit.
  • Maaari kang papiliin ng iyong mobile device kung ibabahagi ba sa amin ang iyong eksaktong lokasyon, mga larawan, mga contact, at iba pang data, at kung paano ibabahagi ang mga ito.

  Upang matuto ng higit pa nitong mga pagpipilian, maaaring tingnan ang impormasyon na ibinigay ng iyong device o software na provider.

   

Paano at kailan kami nagbabahagi ng impormasyon
 • Makikita ng sinuman ang mga pampublikong board at Pin na gagawin mo at ang impormasyon sa profile na ibibigay mo sa amin. Ginagawa din naming available ang pampublikong impormasyong ito sa pamamagitan ng mga tinatawag naming API (isang teknikal na paraan para magbahagi ng impormasyon sa mabilis na paraan). Halimbawa, maaaring aralin ng isang partner ang mga pinakasikat niyang Pin o kung paano ibinabahagi ang kanyang mga Pin sa Pinterest sa pamamagitan ng paggamit ng Pinterest API. Ibinabahagi rin namin ang iyong impormasyon sa:

  • Iba pang serbisyo, para i-enable kang mag-sign up o mag-log in sa Pinterest, o kapag nagpasya kang i-link ang iyong Pinterest account sa mga serbisyong iyon, tulad ng Facebook o Google, o kapag na-publish mo sa mga ito ang iyong content sa Pinterest. Halimbawa, kung pipiliin mong i-publish ang iyong Mga Pin sa Facebook o Twitter, ang impormasyon tungkol sa content na iyon ay ibabahagi sa Facebook o Twitter.
  • Mga serbisyong ginagamit namin para i-market ang Pinterest sa iyo sa mga site at app maliban sa Pinterest, gaya ng Facebook Ads, Google Marketing Platform, Microsoft Advertising, LinkedIn Advertising, The Trade Desk at iba paminsan-minsan. Maaari kang mag-opt out sa pagbabahagi sa mga ganoong serbisyo sa pag-advertise sa iyong mga setting.
  • Mga online na advertiser at third-party na kumpanya na ginagamit namin o ginagamit nila para i-audit o pahusayin ang paghahatid at performance ng mga ad o content sa mga website at app (halimbawa, sa pamamagitan ng Google Analytics). Kabilang dito ang pagbabahagi namin ng Mga Pin o ad na ipinakita a Pinterest o kung interesado ka ba o kung gaano ka kainteresado sa Mga Pin o ad na iyon, o iba pang impormasyon tungkol sa iyong aktibidad sa Pinterest. Matuto pa tungkol sa kung paano namin ibinabahagi ang impormasyon sa mga online na advertiser. Para matuto pa tungkol sa mga third-party na kumpanyang nagsusuri sa performance ng ad, pakibisita ang aming Help Center.
  • Mga third-party na kumpanya, service provider, o indibidwal na kinuha namin para iproseso ang impormasyon para sa amin alinsunod sa aming mga tagubilin at para sa mga layuning inilarawan sa Patakaran sa Privacy na ito. Halimbawa, nagbabahagi kami ng data sa mga consultant para sa seguridad para tulungan kaming mas humusay sa pagtukoy ng spam. Ang ilang impormasyong kinukuha namin ay maaaring kolektahin ng mga third-party na provider para sa amin.
  • Mga ahensiya sa pagpapatupad ng batas o mga ahensiya ng Gobyerno. Amin din ibabahagi ang impormasyon kung naniniwala kami na may matinding dahilan upang sundin ang isang batas, regulasyon o legal na hiling, upang maprotektahan ang kaligtasan, mga karapatan o propyedad ng publiko, sino man na tao, o Pinterest; o upang malaman, protektahan, o kung hindi man ay mabigyan pansin ang pandaraya, seguridad o mga isyung teknikal.
  • Ang mga subsidiary at affiliate na ganap naming pagmamay-ari. Kung sakaling papasok kami sa isang merger, acquisition, bankruptcy, dissolution, reorganisasyon, o katulad na transaksyon o pagdinig na kinasasangkutan ng paglilipat ng impormasyong inilarawan sa Patakarang ito, ibabahagi namin ang iyong impormasyon sa isang party na kalahok sa ganitong proseso (halimbawa, isang potensyal na purchaser).
Gaano katagal namin itinatabi ang iyong impormasyon
 • Itinatabi lang namin ang iyong impormasyon hangga't kailangan namin ito para maibigay sa iyo ang Pinterest at para isakatuparan ang mga layuning nakasaad sa patakarang ito. Ganito rin ang ginagawa ng sinumang binabahagian namin ng iyong impormasyon at ng sinumang nagbibigay ng mga serbisyo para sa amin. Kapag hindi na namin kailangang gamitin ang iyong impormasyon at hindi na namin ito kailangang itabi para sundin ang aming mga legal o panregulasyong obligasyon, aalisin namin ito sa aming mga system o ide-depersonalize ito para hindi ka namin makilala.

Ang aming patakaran para sa impormasyon ng mga bata
 • Hindi pinapayagang gumamit ng Pinterest ang mga batang wala pang 13 taong gulang. Kung nasa EEA ka, makakagamit ka lang ng Pinterest kung lampas ka na sa edad kung saan pinapahintulutan ka nang magbigay ng pahintulot sa pagpoproseso ng data sa ilalim ng mga batas ng iyong bansa. Kung isa kang magulang at nalaman mong gumagamit ang iyong anak ng Pinterest at ayaw mo itong ipagamit sa kanya, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Iyong mga opsyon
 • May mga opsyon ka kaugnay ng impormasyong mayroon kami tungkol sa iyo. Para magamit ang mga opsyong ito, pakibisita ang mga setting ng account mo, at kung nangangailangan ka pa rin ng tulong, bisitahin ang aming Help Center.

  • Humiling ng access sa impormasyong mayroon kami at kinokolekta namin tungkol sa iyo. Karaniwan namin itong ibabahagi sa iyo sa loob ng 30 araw pagkatapos mo itong hilingin sa amin sa pamamagitan ng aming Help Center.
  • Maaari mong ipatama o ipa-delete ang iyong impormasyon. Maaari mong i-update ang iyong impormasyon sa iyong profile o i-delete ang iyong data sa pamamagitan ng pagsasara sa iyong account.
  • Tutulan kaming iproseso ang iyong impormasyon. Maaari mong hilingin sa aming itigil ang paggamit sa iyong impormasyon, kabilang ang paggamit namin sa iyong impormasyon para magpadala sa iyo ng mga pang-marketing na email o push notification. Kung mag-o-opt out kang makatanggap ng mga pang-marketing na mensahe mula sa amin, maaari ka pa rin naming padalhan ng mga update tungkol sa iyong account, gaya ng kapag may nagkomento sa isa sa iyong Mga Pin.
  • Sabihin sa aming ipadala sa ibang organisasyon ang impormasyong ibinigay mo sa amin, kung saan ang naturang impormasyon ay hinahawakan namin nang may pahintulot mo o para isakatuparan ang kontrata sa iyo, at, kapag teknikal itong posible.
  • Humingi ng higit pang detalye tungkol sa impormasyong kinokolekta namin at kung paano at bakit namin ito ginagamit at ibinabahagi.

  Hindi ka namin isasantabi kung pipiliin mong gamitin ang iyong mga opsyong may kaugnayan sa iyong personal na impormasyon. Nagsusumikap kaming maunawaan mo ang iyong mga opsyon at ang mga kahihinatnan ng paggamit sa ilang partikular na opsyon. Kung may mga tanong ka, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.
   

Mga residente ng EEA
 • Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa aming mga aktibidad sa pagpoproseso ng data, ang data controller na dapat mong ugnayan ay ang Pinterest Europe Ltd., isang Irish na kumpanyang may nakarehistrong opisina sa Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa aming Data Protection Officer.

  Kung sa palagay mo ay may hindi kami nasunod na mga batas sa pagprotekta ng data, may karapatan kang maghain ng reklamo sa Data Protection Commission sa Ireland o sa iyong lokal na nangangasiwang awtoridad.

  Gusto rin naming magbahagi ng ilan pang detalye sa kung paano kami maaaring maglipat ng personal na data ng mga residente ng EEA:

  Sumusunod ang Pinterest sa EU-U.S. Privacy Shield Framework alinsunod sa itinakda ng U.S. Department of Commerce tungkol sa pangongolekta, paggamit, at pagpapanatili ng personal na impormasyon na inilipat mula sa European Union papunta sa United States. Tiniyak ng Pinterest sa Department of Commerce na sumusunod ito sa Mga Prinsipyo ng Privacy Shield. Kung magkakaroon ng anumang salungatan sa pagitan ng mga tuntunin sa patakaran sa privacy na ito at Mga Prinsipyo ng Privacy Shield, mananaig ang Mga Prinsipyo ng Privacy Shield. Para matuto pa tungkol sa programang Privacy Shield, at para tingnan ang aming sertipikasyon, pakibisita ang website ng Privacy Shield.

  Para sa lahat ng paglipat ng iyong impormasyon mula sa Mga Bansa sa Europe papunta sa US, sertipikado ang Pinterest sa ilalim ng Privacy Shield at sinusunod nito ang mga prinsipyo nito. Para tumingin ng listahan ng mga kasali sa Privacy Shield, pakibisita ang website ng Privacy Shield.

  Kung saan binabahagi din namin ang impormasyon na aming matanggap sa ilalim ng Pribadong Shield kasama ang mga pangatlong partido, pananagutan namin na masiguro na ang mga pangatlong partido ay sumunod din sa Pribadong Shield, maliban kung mapatunayan namin na hindi kami ang mananagot sa nakapipinsalang kaganapan.

  Bilang pagsunod sa Mga Prinsipyo ng Privacy Shield, nangangako ang Pinterest na lutasin ang mga reklamo tungkol sa aming pangongolekta o paggamit ng iyong personal na impormasyon. Ang mga tao mula sa EEA na may mga tanong o reklamo tungkol sa aming patakaran sa Privacy Shield ay dapat munang makipag-ugnayan sa amin dito. Nangangako rin ang Pinterest na mag-refer ng mga hindi nalutas na reklamo sa Privacy Shield sa JAMS Arbitration and Mediation Services, isang alternatibong dispute resolution provider na nasa Estados Unidos. Kung hindi ka makakatanggap ng nasa oras na acknowledgment o pagkilala sa iyong reklamo mula sa amin, o kung hindi ka nakuntento sa kung paano namin tinugunan ang iyong reklamo, mangyaring makipag-ugnayan o bumisita sa website ng JAMS para sa higit pang impormasyon o maghain ng reklamo. Libre ang mga serbisyo ng JAMS para sa iyo. Sa ilang partikular na sitwasyon, at kung hindi pa rin nalulutas ng proseso ng paglutas sa hindi pagkakasundo ang problema, maaaring gumawa ang mga tao mula sa EEA ng binding na arbitrasyon sa pamamagitan ng isang prosesong nasa website ng Privacy Shield. Ang Pinterest ay napapailalim din sa mga imbestigasyon at pagpapatupad ng Federal Trade Commission.

  Kung maglilipat kami ng impormasyon mula sa EEA patungo sa isang bansang walang sapat na antas ng proteksyon, poprotektahan lang namin ang iyong impormasyon alinsunod sa mga naaangkop na hakbang panseguridad para protektahan ang iyong impormasyon, tulad ng mga karaniwang kontraktwal na pahayag, o Privacy Shield certification.

Mga residente ng California
 • Ayon sa California Consumer Privacy Act (CCPA), kailangan naming sabihin ang mga kategorya ng Personal na Impormasyong kinokolekta namin at kung paano namin ginagamit ang mga ito, ang mga kategorya ng mga mapagkukunan kung saan namin kinokolekta ang Personal na Impormasyon, at ang mga third party kung saan namin ibinabahagi ang mga ito, na ipinaliwanag namin sa itaas.

  Sa nakalipas na labindalawang buwan, nangolekta kami ng Personal na Impormasyon mula sa iyo, sa iyong mga device, sa aming mga partner, sa mga third party, at sa mga kategorya ng mga mapagkukunan bukod pa sa mga inilarawan sa Patakaran sa Privacy na ito.

  Kailangan din naming ipaalam sa iyo ang impormasyon tungkol sa mga karapatang mayroon ang mga residente ng California sa ilalim ng batas ng California. May mga sumusunod kang karapatan:

  • Karapatang Makaalam at Maka-access. Maaari kang magsumite ng nave-verify na kahilingan para sa impormasyon tungkol sa: (1) mga kategorya ng Personal na Impormasyong kinokolekta, ginagamit, o ibinabahagi namin; (2) mga layunin kung bakit namin kinokolekta o ginagamit ang mga kategorya ng Personal na Impormasyon; (3) mga kategorya ng mapagkukunan kung saan kami nangongolekta ng Personal na Impormasyon; at (4) mga partikular na piraso ng Personal na Impormasyong nakolekta namin tungkol sa iyo.
  • Karapatan sa Pantay na Serbisyo. Hindi ka namin ididiskrimina kung gagamitin mo ang iyong mga karapatan sa privacy.
  • Karapatang Mag-delete. Maaari kang magsumite ng nave-verify na kahilingan para isara ang iyong account at ide-delete namin ang iyong Personal na Impormasyon tungkol sa iyo na nakolekta namin.

  Hindi namin ibinebenta ang Personal na Impormasyon sa aming mga user.

  Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga karapatang ito, pakibasa ang “Mga opsyong mayroon ka tungkol sa iyong impormasyon” sa itaas, at para gamitin ang mga ito, pakibisita ang aming Help Center o makipag-ugnayan sa amin sa privacy-support [at] pinterest.com. Para ma-verify ang anumang kahilingan, maaaring kailangan mong mag-log in sa iyong account o tumugon sa isang kahilingan sa pag-verify ng email.

  Kinokolekta namin ang mga sumusunod na kategorya ng Personal na Impormasyon at sa nakalipas na 12 buwan, sinabi namin sa aming mga affiliate, service provider, at third party ang mga kategoryang ito ng Personal na Impormasyon para sa pangnegosyong layunin:

  • Mga identifier, gaya ng iyong pangalan, username, email address, numero ng telepono, mga natatanging identifier ng device, at iyong IP address
  • Mga personal na katangiang pinoprotektahan ng batas, gaya ng iyong kasarian at edad
  • Komersyal na impormasyon, gaya ng mga pagbili, at impormasyon sa pagbabayad
  • Impormasyon tungkol sa aktibidad sa Internet o electronic na network, gaya ng impormasyon tungkol sa iyong device at sa paggamit mo ng aming Mga Serbisyo
  • Data ng geo-location, kapag ibinahagi sa pamamagitan ng mga setting ng iyong device o mga larawan mo
  • Electronic, biswal, o katulad na impormasyon, gaya ng larawan sa profile o mga larawan mo
  • Propesyonal na impormasyon o impormasyon sa pagtatrabaho, kapag na-link mo ang iyong account sa iba pang account
  • Mga pagpapalagay na nakuha o hinango namin tungkol sa mga user, gaya ng iyong mga interes o kagustuhan
  • Iba pang impormasyong ibinibigay mo, gaya ng iyong bio, Mga Pin, at mga komento

  Ginagamit at ipinapaalam ang impormasyong nakolekta namin para sa mga layuning pangnegosyong nakalarawan sa patakarang ito, kabilang ang mga sumusunod: i-audit ang aming serbisyo, tumukoy ng mga insidente ng seguridad at maiwasan ang panloloko, mag-debug at mag-repair ng mga error, i-maintain ang iyong account, magbigay ng serbisyo sa customer, iproseso o isagawa ang mga order, magsagawa ng pananaliksik at development at iba pang aktibidad para pahusayin ang aming Serbisyo, magpakita ng advertising, ibenta ang aming Mga Serbisyo, at maunawaan kung paano nakikipag-ugnayan ang mga user sa aming Mga Serbisyo.

Paano kami gumagawa ng mga pagbabago sa patakarang ito
 • Maaari naming baguhin ang patakarang ito paminsan-minsan at kung babaguhin namin ito, ipo-post namin ang anumang mga pagbabago sa page na ito. Kung patuloy mong gagamitin ang Pinterest pagkatapos magkabisa ang mga pagbabagong iyon, sumasang-ayon ka sa bagong patakaran. Kung mahalaga ang mga pagbabago, maaaring magbigay pa kami ng mas mahalagang abiso o kunin ang iyong pahintulot, gaya ng hinihiling ng batas.

Kontakin kami
 • Ang pinakamainam na paraan para makaugnayan kami o para magamit ang mga opsyong nakasaad sa itaas ay sa pamamagitan ng aming Help Center. Kung nakatira ka sa Estados Unidos, ang Pinterest, Inc ang siyang mananagot para sa iyong impormasyon. Maaari kang makipag-ugnayan sa Pinterest Inc. sa 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA.
      
  Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa Disyembre 23, 2019
  Huling na-update noong Disyembre 23, 2019