Mga alituntunin sa merchant

Ang Aming Misyon
 • Ang aming misyon ay ang bigyan ng inspirasyon ang lahat na buuin ang buhay na gusto nila. Naniniwala kami na kapag nakakahanap ang mga tao ng magagandang produkto mula sa mga pinagkakatiwalaang merchant, maaari itong makahikayat sa kanilang gawin ang mga bagay na pinapahalagahan nila.

Paglalagay ng iyong mga produkto sa Pinterest
 • Gusto naming matiyak na makakakita ng magagandang produkto sa Pinterest ang aming community. Kaya naman gusto naming maging de-kalidad ang anumang produkto sa Pinterest. Dapat sundin ng mga produkto ang mga kinakailangan sa ibaba at ang aming:

   

  Bagama't walang kinalaman ang Pinterest sa pagbili, pagbebenta, o paghahatid ng mga produkto, gusto naming magkaroon ng magagandang karanasan ang mga tao sa pamimili ng mga produktong nakikita nila sa Pinterest. Gusto naming magbigay ang mga merchant ng pinakamagandang serbisyo sa customer hangga't maaari, at kasama rito ang malinaw na pagtatakda ng mga dapat asahan pagdating sa kalidad ng produkto, presyo, tagal ng paghahatid, at proseso ng pagsasauli. At siyempre, gusto naming matupad ng mga merchant ang mga inaasahang iyon.

  Responsibilidad ng mga merchant na matiyak na sinusunod nila ang lahat ng nauugnay na batas, regulasyon, at patakaran sa industriya kapag ginagamit nila ang aming serbisyo. Responsibilidad din ng mga merchant ang pangangasiwa at pagtugon sa lahat ng pagbili, paghahatid, tanong mula sa serbisyo sa customer, reklamo, problema, at hindi pagkakasundo. 

  Nakalaan sa amin ang karapatang mag-alis ng mga produkto dahil sa paglabag sa mga alituntuning ito at tanggalan ng access sa feed ang anumang merchant dahil sa mabababang rating ng third party o dami ng reklamo. Maaari kaming mag-alis ng kahit na ano para sa anumang dahilan, kabilang ang mga Pin, mga board, o access mo sa Pinterest. 

Mga kinakailangan para sa mga merchant
 • Para maging kwalipikado bilang isang produkto na magagamit sa isang Pin o iba pang format sa Pinterest, dapat nitong matugunan ang mga sumusunod na pamantayan:

  • Bago (hindi lalampas ng 24 na oras) at tumpak dapat ang impormasyon ng Pinterest tungkol sa presyo ng produkto at kung may stock ba ito. Nakukuha ito mula sa araw-araw na pag-sync ng feed o madalas na pag-scrape ng Pinterest ng mga meta-tag sa mga landing page ng produkto, at sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong produkto sa isang Pin, pinapahintulutan mo ang Pinterest na i-scrape ang impormasyon ng iyong produkto para mapanatiling bago ang impormasyon.
  • Maliban sa mga serbisyo, dapat magpakita ang Pin ng isang partikular na item na available bilhin.
  • Tumutugma dapat sa produkto ang larawan at paglalarawang nasa Pin.
  • Ang merchant ay dapat may malinaw at mabilis hanaping patakaran sa pagsasauli, na nagpapakita kung pinapahintulutan ng merchant ang pagsasauli, ang proseso ng pagsasauli, at ang inaasahang tagal nito (kung naaangkop).

  • Ang merchant ay dapat may malinaw at mabilis hanaping impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa serbisyo sa customer. 

  • Ang merchant ay dapat may malinaw at mabilis hanaping patakaran sa paghahatid na nagpapakita ng inaasahang tagal ng pagpapadala at ang mga bayarin dito. 

Mga Ipinagbabawal na Produkto
 • Hindi namin pinapayagan ang mga sumusunod na produkto:

  • Alak
  • Mga pinansyal na serbisyo o produkto
  • Anumang produktong nasa listahan ng aming mga ipinagbabawal na produkto at serbisyo sa aming mga alituntunin sa pag-a-advertise, kabilang ang:
   • Mga pang-adult na produkto
   • Mga droga at produktong may kaugnayan sa droga 
   • Mga nanganganib na hayop at buhay na hayop
   • Pagsusugal, gaya ng online na pagsusugal o mga lotto
   • Mga produkto at serbisyo para sa pangangalaga sa kalusugan kabilang ang mga inireresetang gamot, mga aparatong medikal, at anumang hindi ligtas na produkto para sa pangangalaga sa kalusugan na nagpapahayag ng mga hindi makatotohanang pangako tulad ng mga tableta para sa pagpapapayat. Mga over-the-counter na gamot na hindi pinapayagang i-promote sa anumang merkado kung saan ipinagbabawal ang pag-a-advertise sa mga ito, basahin ang aming mga alituntunin sa pag-a-advertise para sa mga detalye.
   • Mga ilegal na produkto
   • Mga produktong imitasyon o peke
   • Mga produktong ibinebenta ng pulitikal na campaign o isang political action committee (PAC, super PAC) at anumang pulitikal na merchandise na nauugnay sa mga kandidato sa pulitika, partido sa pulitika, o pampulitikang eleksyon
   • Mga sensitibo o nakakagambalang produkto 
   • Mga produktong tabako
   • Mga hindi katanggap-tanggap na kasanayan sa negosyo 
   • Mga armas at pampasabog