Cookies

Cookies sa Pinterest
 • Inilalarawan ng aming patakaran sa privacy kung paano namin kinokolekta at ginagamit ang mga impormasyon, at kung ano ang mga opsyong mayroon ka. Ang isang paraan ng pagkolekta namin ng mga impormasyon ay sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiyang tinatawag na “mga cookie.” Gumagamit kami ng mga cookie para sa lahat ng uri ng mga bagay sa Pinterest.

Ano ang cookie?
 • Sa tunay na buhay, isa itong masarap na baked na pagkain. Makakahanap ka ng napakaraming masasarap na cookie recipe sa Pinterest.

  Pero sa teknolohiya, iba ang ibig sabihin ng cookie. Kapag nag-o-online ka, gumagamit ka ng isang programang tinatawag na “browser” (tulad ng Safari ng Apple o Chrome ng Google). Ang karamihan sa mga website ay nagso-store ng kaunting teksto sa browser—at ang tekstong iyon ay tinatawag na “cookie.”

Paano namin ginagamit ang cookies
 • Gumagamit kami ng mga cookie para sa napakaraming mahalagang bagay sa Pinterest—tulad ng pagtulong sa iyo sa pag-log in at pag-akma sa iyong karanasan sa Pinterest. Narito ang ilang detalye tungkol sa kung paano kami gumagamit ng mga cookie.

Saan namin ginagamit ang cookies
Personalization
 • Tinutulungan kami ng mga cookie na matandaan kung sa aling mga Pin, board, tao o website ka nakipag-ugnayan para makapagpakita kami sa iyo ng may kaugnayang nilalaman na maaari mong magustuhan.Gumagamit din kami ng mga cookie para tulungan ang mga advertiser na magpakita sa iyo ng mga interesanteng ad. Halimbawa, kung bumili ka ng tent mula sa isang advertiser, maaari nilang hilingin sa amin na magpakita sa iyo ng ad para sa isang stove na pang-camping. Alamin pa ang tungkol sa mga uri ng mga impormasyon na ibinabahagi sa amin ng mga advertiser.

Mga Kagustuhan
 • Gumagamit kami ng mga cookie para matandaan ang iyong mga setting at kagustuhan, tulad ng wikang gusto mo at ang iyong mga setting sa privacy.

Mag-log in
 • Pinahihintulutan ka ng mga cookie na mag-log in at mag-log out sa Pinterest.

Security
 • Ang mga cookie ay isang paraan lang ng pagprotekta namin sa iyo mula sa mga panganib sa seguridad. Halimbawa, ginagamit namin ang mga ito para malaman kapag mayroong sumusubok na mang-hack sa iyong Pinterest account o mag-spam sa komunidad ng Pinterest.

Analytics
 • Gumagamit kami ng mga cookie para pagandahin ang Pinterest. Halimbawa, sinasabi sa amin ng mga cookie na ito kung ilang tao ang gumagamit ng ilang partikular na feature at kung gaano ito kasikat, o kung binubuksan ba ng mga tao ang email na ipinapadala namin.

  Gumagamit din kami ng mga cookie para tulungan ang mga advertiser na maintindihan kung sino ang nakakakita at nakikipag-ugnayan sa kanilang mga ad, at kung sino ang bumibisita sa kanilang website o bumibili ng kanilang mga produkto.

Mga tagabigay ng serbisyo
 • Minsan kumukuha kami ng mga security vendor o gumagamit ng mga third-party analytics provider para tulungan kaming maintindihan kung paano gumagamit ng Pinterest ang mga tao. Tulad ng ginagawa namin, maaaring gumamit ng mga cookie ang mga provider na ito. Alamin pa ang tungkol sa mga third party provider na ginagamit namin.

Saan namin ginagamit ang cookies
 • Gumagamit kami ng mga cookie sa pinterest.com, sa aming mga mobile application at sa aming mga produkto at serbisyo (tulad ng mga ad, email at mga application). Ginagamit din namin ang mga ito sa mga website ng mga partner na gumagamit ng button na i-save ng Pinterest, mga widget ng Pinterest o mga ad tool tulad ng pagsubaybay sa conversion.

Iyong mga opsyon
 • Mayroong ilang paraan na mapipili mo kung paano ginagamit ang mga cookie sa Pinterest:

 • Sa seksyong Pag-personalize ng iyong mga setting,, maaari kang magdesisyon kung gagamit kami ng impormasyon mula sa aming mga partner at iba pang serbisyo para i-customize ang Pinterest para sa iyo. Alamin pa.

  Malamang na bibigyan ka ng browser mo ng mga opsyon para sa cookie. Halimbawa, pinahihintulutan ka ng karamihan ng mga browser na mag-block ng “mga third party cookie,” o mga cookie mula sa mga site maliban sa pinupuntahan mo. Nag-iiba-iba ang mga opsyong iyon sa bawat browser, kaya tingnan ang mga setting ng iyong browser para sa karagdagang impormasyon.

 • Ang ilang browser ay mayroon ding setting sa privacy na tinatawag na “Do Not Track,” na sinusuportahan namin. Ang setting na ito ay isa pang paraan para makapagdesisyon ka kung gagamitin namin ang mga impormasyon mula sa aming mga partner at iba pang serbisyo para i-customize ang Pinterest para sa iyo. Alamin pa.

  Epektibo mula Nobyembre 1, 2016