Cookies

Mga Cookie sa Pinterest
 • Ang aming patakaran sa pagkapribado ay inilalarawan kung paano namin kinokolekta at ginagamit ang impormasyon, at kung anu-anong mga pagpipilian ang mayroon ka. Ang isang paraan ng pagkolekta namin ng impormasyon ay sa pamamagitan ng paggamit ng isang teknolohiyang tinatawag na "cookies." Gumagamit kami ng cookies para sa lahat ng uri ng bagay sa Pinterest.

Ano ang cookie?
 • Sa tunay na buhay, ito ay masarap na baked na pagkain. Makakahanap ka ng maraming masarap na mga recipe ng cookie sa Pinterest.

  Ngunit sa teknolohiya, ang cookie ay isang bagay na ganap na iba. Kapag nag-online ka, gumagamit ka ng isang program na tinatawag na “browser” (tulad ng Safari ng Apple o Chrome ng Google). Ang karamihan ng website ay nag-i-store ng kaunting teksto sa browser—at ang tekstong iyon ay tinatawag na “cookie.”

Paano namin ginagamit ang cookies
 • Gumagamit kami ng mga cookie para sa maraming mahalagang bagay sa Pinterest—tulad ng pagtulong sa iyong mag-log in at inaakma ang iyong karanasan sa Pinterest. Narito ang ilang partikular na bagay sa kung paano kami gumagamit ng mga cookie

Saan namin ginagamit ang mga cookie
Personalization
 • Tinutulungan kami ng mga cookie na matandaan kung sa aling mga Pin, board, tao o website ka nakipag-ugnayan para maipakita namin sa iyo ang may kaugnayang nilalaman na maaari mong magustuhan.

  Gumagamit din kami ng mga cookie para tulungan ang mga advertiser na magpakita sa iyo ng mga nakakainteresadong ad. Halimbawa, kung bumili ka ng tent mula sa isang advertiser, maaari nilang hilingin sa amin na magpakita sa iyo ng ad para sa isang stove na pang-camping. Alamin pa ang tungkol sa mga uri ng impormasyon na ibinabahagi sa amin ng mga advertiser.

Mga Kagustuhan
 • Gumagamit kami ng cookies para tandaan ang iyong mga setting at kagustuhan, tulad ng wikang gusto mo at ng iyong mga setting ng pagkapribado.

Mag-log in
 • Pinahihintulutan ka ng mga cookie na mag-log in at mag-log out sa Pinterest.

Security
 • Ang mga cookie ay isang paraan lang ng pagprotekta namin sa iyo mula sa mga panganib sa seguridad. Halimbawa, ginagamit namin ang mga ito para malaman kapag mayroong sumusubok na mang-hack sa iyong Pinterest account o mag-spam sa komunidad ng Pinterest.

Analytics
 • Gumagamit kami ng cookies para pagandahin ang Pinterest. Halimbawa, sinasabi sa amin ng cookies na ito kung ilang tao ang gumagamit ng partikular na feature at kung gaano ito kasikat, o kung binubuksan ng mga tao ang email na ipinapadala namin.

  Gumagamit din kami ng cookies para tulungan ang mga advertiser na maintindihan kung sino ang nakakakita at nakikipag-ugnayan sa kanilang mga ad, at kung sino ang pumupunta sa kanilang website o bumibili ng kanilang mga produkto.

Mga tagabigay ng serbisyo
 • Minsan kumukuha kami ng mga security vendor o gumagamit ng mga third-party analytics provider para tulungan kaming maintindihan kung paano gumagamit ng Pinterest ang mga tao. Tulad ng ginagawa namin, maaaring gumamit ng mga cookie ang mga provider na ito. Alamin pa ang tungkol sa mga third party provider na ginagamit namin.

Saan namin ginagamit ang mga cookie
 • Gumagamit kami ng cookies sa pinterest.com, sa aming mga mobile application, at sa aming mga produkto at serbisyo (tulad ng mga ad, email at mga application). Ginagamit din namin ang mga ito sa mga website ng mga partner na gumagamit ng button na I-save ng Pinterest, mga widget ng Pinterest o mga ad tool tulad ng pagsubaybay sa conversion.

Mga opsyon mo
 • Mayroong ilang paraan na mapipili mo kung paano ginagamit ang mga cookie sa Pinterest:

 • Sa seksyong Pag-personalize ng iyong mga setting, maaari kang magdesisyon kung gagamit ka ng impormasyon mula sa aming mga partner at iba pang mga serbisyo para i-customize ang Pinterest para sa iyo. Alamin pa.

  Malamang binibigyan ka ng iyong browser ng mga mapagpipiliang cookie. Halimbawa, ang karamihan sa browser ay pinapayagan kang mag-block ng “mga third party cookie,” na mga cookie mula sa mga site bukod sa pinupuntahan mo. Iba-iba ang mga opsyong iyon sa bawat browser, kaya tingnan ang mga setting ng iyong browser para sa karagdagang impormasyon.

 • Ang ilang browser ay mayroon ding setting ng pagkapribado na tinatawag na “Do Not Track,” na sinusuportahan namin. Ang setting na ito ay isa pang paraan para magdesisyon ka kung gagamitin namin ang impormasyon mula sa aming mga partner at iba pang mga serbisyo para i-customize ang Pinterest para sa iyo. Alamin pa.

  Epektibo sa Nobyembre 1, 2016