Mga alituntunin ng komunidad

Ang aming misyon
 • Sa Pinterest, ang aming misyon ay tulungan kang tumuklas at gawin ang gusto mo. Ang ibig sabihin nito ay magpakita sa iyo ng mga ideyang may kaugnayan, interesante at personal sa iyo, at titiyaking hindi ka makakakita ng anumang bagay na hindi naaangkop o spammy.

  Ang mga alituntuning ito ay ang aming tinatanggap na patakaran ng paggamit at nililinaw ang pinapayagan at hindi namin pinapayagan sa Pinterest. Kung may makikita kang Pin na mukhang lumalabag sa mga tuntuning ito, maaari mo itong iulat sa amin.

Kaligtasan
Intelektwal na pag-aari at iba pang karapatan
 • Para igalang ang mga karapatan ng mga tao sa Pinterest at wala sa Pinterest, mangyaring:

 • Huwag lumabag sa intelektwal na pag-aari, pagkapribado o iba pang karapatan ng sinuman.

  Huwag mag-post ng anumang bagay o mag-post ng anumang nilalaman na lumalabag sa mga batas o mga regulasyon.

  Huwag gamitin ang pangalan, logo o tatak-pangkalakal ng Pinterest sa isang paraan na nakakalito sa mga tao (tingnan ang mga alituntunin ng aming brand para sa karagdagang detalye).

Seguridad at access ng site
 • Para panatilihing secure ang Pinterest, hinihiling namin sa iyo na mangyaring:

 • Huwag i-access, gamitin o pakialamanan ang aming mga system o ang mga system ng aming mga teknikal na provider.

  Huwag lumabag sa o dayain ang aming mga pamamaraan sa seguridad o subukan ang kahinaan ng aming mga system o network.

  Huwag gumamit ng anumang paraan na walang dokumento o hindi sinusuportahan para i-access, hanapin, sirain, i-download o baguhin ang anumang bahagi ng Pinterest.

  Huwag subukang i-reverse engineer ang aming software.

  Huwag subukang makialam sa mga tao sa Pinterest o sa aming mga host o network, tulad ng pagpapadala ng virus, pag-o-overload, pagpapadala ng spam o pagpapadala ng maraming mail.

  Huwag mangolekta o mag-store ng personal na nagpapakilalang impormasyon mula sa Pinterest o mga tao sa Pinterest nang walang pahintulot.

  Huwag ibahagi ang iyong password, hayaan ang sinuman na i-access ang iyong account o gumawa ng anumang bagay na maaaring maglagay sa iyong account sa panganib.

  Huwag magbenta ng access sa iyong account, mga board o username, o dili kaya'y maglipat ng mga feature ng account para bayaran.

Spam at kalidad
 • Gusto naming maging mataas ang kalidad at kapaki-pakinabang ang Pinterest, kaya inuuna namin ang mga bagay na maaaring aksyunan at nagbibigay ng hindi nagbabago at nagpapagandang mga karanasan. Kabilang dito ang:

 • Orihinal na nilalaman na nagdaragdag ng natatanging halaga. 

  Format na madali para sa user na pinadadali sa mga taong mahanap ang kanilang hinahanap. 
   

  Hindi nagbabagong landing page na tumutugma sa nilalaman ng Pin.

 • Inaalis din namin ang spam at iba pang nakakaantalang nilalaman kabilang ang:

 • Mga hindi hinihinging pangkomersyal na mensahe.

  Pagsubok na artipisyal na i-boost ang mga pagtingin at iba pang metrics.

  Paulit-ulit o hindi ninanais na mga post.

  Mga pag-redirect nang wala sa domain, pagkukubli o iba pang mga paraan ng pagkukubli kung saan pupunta ang isang Pin.

  Nakakalinlang na nilalaman o pag-uugali. Halimbawa, nakakalinlang na mga element ng design o kahina-hinalang mga pop-up. 

Mga contest at may bayad na nilalaman
 • Ang mga ideya sa Pinterest ay kinokolekta ng mga tunay na tao na totoong nasasabik na subukan ang mga ito. Para maiwasan ang hindi tunay na nilalaman at gawi: 

 • Panatilihin ang mga bagay na may kaugnayan, malinaw, mataas ang kalidad at tunay.

  Panatilihin ang mga bagay na may kaugnayan, malinaw, mataas ang kalidad at tunay.

  Tiyaking nagpo-post ka ng may kaugnayang nilalaman sa mga may kaugnayang board. 

  Subukang maging malinaw tungkol sa iyong ugnayan sa brand, at sundin ang lahat ng may kaugnayang batas at regulasyon. Kung ikaw ay nasa US at nakikipagtulungan sa mga brand para i-promote ang kanilang mga produkto o serbisyo, tiyaking kumonsulta sa Mga Alituntunin sa Pag-eendorse ng Federal Trade Commission. 

  Panatilihing may mataas na kalidad ang nilalaman ng iyong mga post at iwasan ang ma-spam na gawi. 

  Panghuli, i-save ang nilalaman na mayroon kang tunay na interes. 
   

 • Huwag bigyan ng insentibo o bayaran ang mga tao para mamahagi ng nilalaman nang marami at sa mga paraan na nagdudulot ng maraming spam o para sa bawat Pin na sine-save nila.

  Huwag bigyan ng insentibo o bayaran ang mga tao para mamahagi ng nilalaman nang marami at sa mga paraan na nagdudulot ng maraming spam o para sa bawat Pin na sine-save nila.

  Halimbawa, hindi maaaring bayaran ng negosyo ang mga tao para sa bawat board na pina-follow nila o Pin na sine-save nila. Ayos lang na bayaran ng isang negosyo ang isang bisitang blogger para pamahalaan ang isang board para sa kanilang brand o sa pamamagitan ng pagbabayad sa bawat pag-click na mga istraktura (tulad ng mga affiliate link), pero hindi sila maaaring magbayad ng mga grupo ng mga tao para mag-save ng mga partikular na Pin para artipisyal na dagdagan ang kasikatan ng kanilang nilalaman.

  Malayagang gumamit ng mga affiliate link at iba pang pagbabayad sa bawat pag-click na mga istraktura basta't hindi ka nagdudulot ng maraming spam. Tandaan, sinusuportahan lang namin ang ilang third-party analytics sa ngayon.

 • Kung nagpapatakbo ka ng isang contest:

 • Huwag hilingin sa mga tao na mag-save ng partikular na larawan. Bigyan ng kakayahan ang mga tao na pumili ng mga Pin batay sa kanilang mga panlasa at kagustuhan, kahit na ito ay mula sa isang seleksyon o partikular na website.

  Huwag payagan ang mahigit sa isang entry bawat tao.

  Huwag imungkahi na ini-sponsor o iniendorso ka ng Pinterest o ang promosyon.

  Suriin ang mga alituntunin ng aming brand para sa mga pangkalahatang tuntunin tungkol sa paggamit ng Pinterest brand.

 • At panghuli, tiyaking sundin ang lahat ng may kaugnayang batas at regulasyon.