Mga alituntunin ng komunidad

Ang aming misyon
 • Sa Pinterest, ang aming misyon ay tulungan kang tumuklas at gawin ang gusto mo. Ang ibig sabihin noon ay pagpapakita sa iyo ng mga ideya na may kaugnayan, nakakainteresado at personal sa iyo, at pagtiyak na wala kang nakikitang hindi naaangkop o may spam.

  Ang mga ito ay mga alituntunin para sa pinapayagan namin at hindi pinapayagan sa Pinterest. Kung makakatagpo ka ng isang Pin na mukhang lumalabag sa mga tuntuning ito, maaari mo itong iulat sa amin.

Kaligtasan
Intelektwal na pag-aari at iba pang karapatan
 • Para igalang ang mga karapatan ng mga tao sa Pinterest at wala sa Pinterest, mangyaring:

 • Huwag lumabag sa intelektwal na pag-aari, pagkapribado o iba pang karapatan ng sinuman.

  Huwag mag-post ng anumang bagay o mag-post ng anumang nilalaman na lumalabag sa mga batas o mga regulasyon.

  Huwag gamitin ang pangalan, logo o tatak-pangkalakal ng Pinterest sa isang paraan na nakakalito sa mga tao (tingnan ang mga alituntunin ng aming brand para sa karagdagang detalye).

Seguridad at access ng site
 • Para panatilihing secure ang Pinterest, hinihiling namin sa iyo na mangyaring:

 • Huwag i-access, gamitin o pakialamanan ang aming mga system o ang mga system ng aming mga teknikal na provider.

  Huwag lumabag sa o dayain ang aming mga pamamaraan sa seguridad o subukan ang kahinaan ng aming mga system o network.

  Huwag gumamit ng anumang paraan na walang dokumento o hindi sinusuportahan para i-access, hanapin, sirain, i-download o baguhin ang anumang bahagi ng Pinterest.

  Huwag subukang i-reverse engineer ang aming software.

  Huwag subukang makialam sa mga tao sa Pinterest o sa aming mga host o network, tulad ng pagpapadala ng virus, pag-o-overload, pagpapadala ng spam o pagpapadala ng maraming mail.

  Huwag mangolekta o mag-store ng personal na nagpapakilalang impormasyon mula sa Pinterest o mga tao sa Pinterest nang walang pahintulot.

  Huwag ibahagi ang iyong password, hayaan ang sinuman na i-access ang iyong account o gumawa ng anumang bagay na maaaring maglagay sa iyong account sa panganib.

  Huwag magbenta ng access sa iyong account, mga board o username, o dili kaya'y maglipat ng mga feature ng account para bayaran.

Spam
 • Walang may gusto ng spam o iba pang nakakaantalang nilalaman. Kaya inaalis namin ang mga account para sa mga bagay na katulad ng:

 • Mga hindi hinihinging pangkomersyal na mensahe.

  Pagsubok na artipisyal na i-boost ang mga pagtingin at iba pang metrics.

  Paulit-ulit o hindi ninanais na mga post.

  Mga pag-redirect nang wala sa domain, pagkukubli o iba pang mga paraan ng pagkukubli kung saan pupunta ang isang Pin.

  Nakakalinlang na nilalaman.

Mga contest at may bayad na nilalaman
 • Ang mga ideya sa Pinterest ay kinokolekta ng mga tunay na tao na talagang nasasabin na subukan ang mga ito. Para pigilan ang mga hindi tunay na nilalaman sa Pinterest: 

 • Huwag magbigay ng insentibo o bayaran ang mga tao para ipamahagi ang nilalaman nang maramihan, sa mga paraan na nagpapadala ng spam o sa isang kada Pin na basehan.

  Huwag magbigay ng insentibo o bayaran ang mga tao para ipamahagi ang nilalaman nang maramihan, sa mga paraan na nagpapadala ng spam o sa isang kada Pin na basehan.

  Halimbawa, hindi maaaring bayaran ng isang negosyo ang mga tao para bawat board na pina-follow nila o Pin na sine-save nila. Okay na bayaran ng isang negosyo ang isang bisitang blogger para sa pamamahala ng isang board para sa kanilang brand, pero hindi nila maaaring bayaran ang malaking mga grupo ng mga tao para mag-save ng mga partikular na Pin para artipisyal na pataasin ang kasikatan ng kanilang nilalaman.

  Malayang gamitin ang mga affliate link basta't hindi ka nagpapadala ng spam. Tandaan, sinusuportahan lang namin ang partikular na third-party analytics sa ngayon.

 • Kung nagpapatakbo ka ng isang contest:

 • Huwag hilingin sa mga tao na mag-save ng partikular na larawan. Bigyan ng kakayahan ang mga tao na pumili ng mga Pin batay sa kanilang mga panlasa at kagustuhan, kahit na ito ay mula sa isang seleksyon o partikular na website.

  Huwag payagan ang mahigit sa isang entry bawat tao.

  Huwag imungkahi na ini-sponsor o iniendorso ka ng Pinterest o ang promosyon.

  Suriin ang mga alituntunin ng aming brand para sa mga pangkalahatang tuntunin tungkol sa paggamit ng Pinterest brand.

 • At panghuli, tiyaking sundin ang lahat ng may kaugnayang batas at regulasyon.