Mga alituntunin ng pag-a-advertise

Ang aming misyon
 • Ang misyon namin sa Pinterest ay bigyan ng inspirasyon ang lahat na gumawa ng buhay na gusto nila. Naniniwala kaming malaki ang ginagampanang papel ng pino-promote na nilalaman para maging maganda ang karanasan ng mga tao, kaya gusto naming maging maganda para sa iyo ang mga ad na nakikita mo sa Pinterest. Kung susundin mo ang mga alituntunin na ito, magiging handa ka para sa pag-promote ng magandang nilalaman sa Pinterest.

Maging totoo sa iyong audience
 • Ang ibig sabihin ng pagiging tunay ay pagiging totoo at tapat tungkol sa produkto o serbisyo na pino-promote mo. Nangangahulugan din ito sa pagiging malinaw sa mga tao kung ano ang dapat nilang asahan kapag nakipag-ugnayan sila sa iyong mga produkto o serbisyo.

  Maging tapat sa iyong ugnayan sa Pinterest

  Ang iyong mga ad ay dapat sumunod sa aming mga alituntunin ng brand t hindi dapat imungkahi na ini-sponsor ng Pinterest ang iyong promotion o ay pormal na may kaugnayan dito. Karaniwan, ang iyong disenyo ay dapat magmukhang galing ito sa iyong negosyo, hindi sa Pinterest. Maaari mong gamitin ang salitang "Pinterest," pero hindi ang aming wordmark.

  Sabihin ang iyong mga kasanayan sa pagsingil

  Kung paulit-ulit mong sisingilin ang mga user, maging malinaw sa kanila at sabihin ang mga tuntunin ng pagbabayad.

  Gumamit ng isang advertiser bawat account, at maging malinaw tungkol sa kung sino ang nag-a-advertise

  Gusto naming maintindihan ng mga tao sa Pinterest kung sino ang nagpo-promote ng nilalaman. Hindi mo maaaring pamahalaan ang mahigit sa isang advertiser sa pamamagitan ng iisang account o baguhin ang advertiser sa isang account. Hindi ka rin maaaring gumawa ng mga board para sa iba (halimbawa, kung ikaw ay isang agency) at nagpo-promote ng mga bagay mula sa mga board na iyon. Sa halip, maaari mong tulungan ang iba na i-promote ang mga ad mula sa sarili nilang account.

  Igalang ang mga karapatan ng iba

  Ang iyong mga ad ay hindi maaaring pakialaman o labagin ang mga karapatan ng sinumang third party, kabilang ang copyright, trademark o mga karapatan sa pagkapribado.

Maging magalang sa iyong pag-target
 • Tiyaking may kaugnayan ang iyong pag-target at sinusunod nito ang lahat ng alituntunin sa ibaba.

  Huwag i-target ang mga sensitibong kategorya

  Maaaring nakakasakit at hindi naaangkop ang pag-target sa ilang partikular na audience. Kailanman, hindi naging tama na i-target ang mga tao sa paraang nagpapahiwatig na may alam kang sensitibong impormasyon tungkol sa kanila. Hindi ka maaaring mag-target ng anumang audience batay sa:

  • Sensitibong kalusugan o medikal na kondisyon
  • Lahi, kulay, o etnikong pinagmulan
  • Negatibong pinansyal na katayuan o kondisyon
  • Kinabibilangan na relihiyon o pilosopiya o mga paniniwala
  • Seskwal na gawi o oryentasyon
  • Inaakala o aktwal na paggawa ng krimen
  • Dagdag pa, hindi mo pwedeng i-target ang mga ad sa mga User na wala pang 18 taong gulang

  Kapag nagta-target ng mga ad sa labas ng US, hindi ka rin maaaring mag-target ng anumang audience batay sa:

  • Pagiging miyembro o pagiging kaanib sa unyon ng negosyo
  • Kinabibilangan sa pulitika

  Mga protektadong grupo

  May ilang kategorya ng ad na may mga karagdagang paghihigpit sa pag-target. Bilang karagdagan sa mga alituntunin sa sensitibong pag-target, ang mga ad na nasa mga sumusunod na kategorya ay hindi maaaring gumamit ng mga opsyon sa pag-target ng edad, kasarian o zip code, o magbukod ng mga protektadong grupo:

  • Credit: Mga ad na nagpo-promote ng mga produktong pang-credit gaya ng mga credit card, mortgage, at loan.
  • Trabaho: Mga ad na nagpo-promote ng mga pagkakataong magtrabaho.  
  • Pabahay: Mga ad na nagpo-promote ng pagbili, pagbebenta, o pag-upa ng lupa o bahay.

  Tandaang protektado ang edad, kasarian, at katayuang pampamilya.  Hindi papayagang gumana ang mga ad na nasa kategoryang ito na gumagamit ng mga ipinagbabawal na pamantayan sa pag-target. 

Mag-ingat sa anumang paggamit ng data
 • Kapag gumagamit ng data para mag-target o sumukat ng mga ad sa Pinterest, dapat mong sundin ang aming Mga Tuntunin sa Data ng Ad. Nalalapat ito sa mga feature gaya ng aming tag, mga audience, at mga campaign sa pag-install ng app.

  Sundin ang lahat ng panuntunan sa pagsusukat at pag-target ng audience

  Saan ka man nangongolekta ng data gamit ang isang serbisyo ng mga ad sa Pinterest, dapat mong ipaalam ang pangongolekta, pagbabahagi, at paggamit sa data na iyon at dapat kang humingi ng pahintulot na kinakailangan sa batas.

  Kung gagamitin mo ang tag ng Pinterest o kung magpapadala ka sa amin ng aktibidad sa mobile app, dapat mong sabihin sa iyong mga bisita sa website at app na ibabahagi ang kanilang impormasyon sa mga third party para sa online na pag-advertise na nakabatay sa gawi, at maaari silang mag-opt out sa online na pag-advertise na nakabatay sa gawi sa pamamagitan ng kanilang mga setting sa pag-personalize sa Pinterest, sa website ng AdChoices optout.aboutads.info (kung ginagamit mo ang tag ng Pinterest), o sa kanilang mga setting ng identifier ng mobile ad (kung nagbabahagi ka sa amin ng data ng aktibidad sa app).

  Huwag kaming bigyan ng impormasyong nauugnay sa mga sensitibong kategorya—aya ng medikal na kondisyon o etnikong pinagmulan—o impormasyong nakolekta mula sa isang site o app na nakadirekta sa mga bata, o mula sa sinumang wala pang 13 taong gulang o wala pa sa hustong edad sa iyong bansa (kung mas matanda).

  Igalang ang data at pagkapribado ng aming community

  Hindi ka maaaring:

  • Gumamit ng data na natatanggap mo mula sa isang serbisyo ng mga ad sa Pinterest para sa anumang layunin (kabilang ang pag-target ng audience o pag-profile ng user) maliban sa pag-unawa sa iyong mga campaign sa Pinterest, at sa anonymous lang na batayan
  • Magbahagi ng data mula sa isang serbisyo ng mga ad sa Pinterest sa isang third party, kabilang ang ibang serbisyo sa pag-advertise
  • Maghalo ng data mula sa isang serbisyo ng mga ad sa Pinterest kasama ng mga impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan (gaya ng email address) o impormasyong nagbibigay ng pagkakakilanlan sa isang user, browser, o device (gaya ng cookie o identifier ng mobile ad)

  Kung may makita kang anumang data mula sa Pinterest na nakaugnay sa isang natatanging identifier (hal., data ng pag-uulat sa campaign na naka-link sa isang mobile device ID) hindi mo ito magagamit para magbenta ng mga produkto o serbisyo, o para sa anumang layunin maliban sa pagsukat sa mga campaign sa Pinterest, at dapat mo itong i-delete nang hindi lalampas sa 6 na buwan pagkatapos mo itong matanggap.

Pag-isipang mabuti ang iyong editorial
 • Para panatilihing praktikal at nagbibigay ng inspirasyon ang mga ad, nagtakda kami ng matataas na pang-editoryal na kalidad para sa mga ad sa Pinterest. Para sa mga tip, tingnan ang aming pinakamahuhusay na kagawian sa creative at mga board mula sa The Studio.

  Mga larawang propesyonal at malinis ang pagkaka-edit

  Dapat sumunod ang mga ad sa pinakamatataas na antas ng pang-editoryal na kalidad. Hindi namin pinapayagan ang mga ad na may:

  • Malabo o grainy na mga larawan (subukang ang kahit 600x900 pixel)
  • Mga larawang mali ang oryentasyon (nakabaliktad o nakatagilid)
  • Mga larawang hindi maayos na na-edit o na-crop 
  • Mga larawan na masyadong marami ang nakalagay at puno ng overlay na teksto o masyadong maraming istilo ng font at kulay (sumubok ng hindi hihigit sa 4 na frame at 2 istilo o kulay ng font)
  • Mga larawang may artipisyal na functionality gaya ng mga button para sa pag-play o pag-download, icon ng notification, bar sa paghahanap, o element na gumagaya sa mga feature ng Pinterest (gaya ng aming mga button na I-save o Bumili) 
  • Maling grammar, maling spelling o labis na pagkakasulat sa malaking letra at mga simbolo
  • Mga content na ginawa ng user na mababa ang kalidad gaya ng mga selfie at screenshot

  Mga de-kalidad na landing page

  Mahalaga sa amin ang karanasan sa ad mula sa simula hanggang sa katapusan—kabilang ang URL kung saan naka-link ang iyong ad. Gusto naming matiyak na mahahanap ng mga user ang hinahanap nila kapag nag-click sila. Hindi namin pinapayagan ang mga landing page na gawin ang mga sumusunod:

  • Pilitin ang mga taong gumawa ng isang bagay (gaya ng pag-sign up) bago nila makita ang isang partikular na nilalaman maliban na lang kung nilinaw ng iyong ad na kinakailangan ito
  • Magkaroon ng mga pop-up ad o magsimula ng mga awtomatikong pag-download sa device ng iba
  • Pilitin ang mga taong bumisita sa ibang page
  • Maglaman lang ng mga content na para sa advertising (mga site na ginawa para sa mga ad)

  Gumawa ng hindi nagbabagong karanasan

  Dapat ipakita ng iyong mga ad kung sino ka at kung ano ang pino-promote mo, kaya tiyaking magkakatugma ang larawan ng iyong ad, paglalarawan, at landing page. Hindi maaaring isaad o ipahiwatig ang iyong mga ad na available ang isang produkto sa iyong landing page kung hindi mo naman talaga iniaalok ang produktong iyon.

Maging responsable sa iyong nilalaman
 • Hindi namin pinapayagan ang ilang partikular na kategorya ng pag-advertise, at nililimitahan namin ang iba. Gaya ng nakasanayan, responsibilidad mo ang content na pino-promote mo sa Pinterest, pati na ang pagiging ligtas at maaasahan ng mga produkto at serbisyong iniaalok mo.

Mga alituntunin sa ipinagbabawal na content
 • Pang-adult na content at content ng kahubaran

  Hindi namin pinapayagan ang pag-advertise ng:

  • Mga sex toy
  • Mga pang-adult o pornograpikong video, publication, live na palabas
  • Mga produkto para mapahusay ang pakikipagtalik
  • Mga serbisyong nag-aalok ng kaswal na pakikipagtalik, internasyonal na matchmaking, o mga escort.

  Hindi rin namin pinapayagan ang mga sumusunod:

  • Kahubaran o ipinahihiwatig na kahubaran (gaya ng mga naka-blur na larawan at imahe)
  • Ipinahihiwatig na sekswal na aktibidad (may damit o wala)
  • Anumang focus sa ilang partikular na bahagi ng katawan (ari, bulbol, puwit ng babae o lalaki, at dibdib ng babae)

  Maaari kang mag-advertise ng mga damit gamit ang mga modelo gaya ng mga bathing suit at lingerie, hangga't hindi pang-adult ang tema ng mga produkto o hindi sobrang sekswal ng mga ito.

 • Clickbait

  Gusto namin ng mga ad na maganda at kapaki-pakinabang. Ayaw naming i-pressure o linlangin ang mga user gamit ang content na nambibiktima para ma-click. Hindi namin pinapayagan ang mga sensasyonal na taktika sa pag-clickbait na nananamantala sa kagustuhan ng user na makiusyoso sa pamamagitan ng:

  • Pananakot
  • Panunuligsa sa mga kakulangan
  • Paggamit ng mga nakakaalarma o nakakasindak na pananalita o mga imahe
  • Sinasadyang pagtatago ng impormasyon
 • Mga droga at paraphernalia

  Hindi namin pinapayagan ang pag-advertise ng:

  • Pagbebenta o paggamit ng mga ilegal o recreational na droga
  • Materyal na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa paggamit o legalisasyon ng mga ilegal o recreational na droga
  • Mga ad na may larawan ng mga ilegal o recreational na droga
  • Mga accessory na nauugnay sa paggamit ng droga, kabilang ang mga paraphernalia para sa paggamit, pag-imbak, o pagkonsumo ng mga ilegal o recreational na droga
  • Mga produktong ginawa mula sa CBD, abaka o mga pinanggalingan ng mga ito
 • Mga nanganganib na hayop at buhay na hayop

  Hindi namin pinapayagan ang pag-advertise ng mga buhay na hayop. 
  Hindi rin namin pinapayagan ang mga produktong gawa sa shell ng pagong, ivory, coral, balat ng buwaya, tigre, polar bear o balahibo ng sea otter, at iba pang nanganganib na wildlife. Kabilang dito ang mga panggamot na produkto na gawa sa mga rhino, tigre, o Asiatic black bear. Para sa kumpletong listahan ng mga ipinagbabawal na produktong mula sa wildlife, mangyaring puntahan ang aming partner na World Wildlife Fund.

 • Mga ilegal na produkto at serbisyo

  Hindi namin pinapayagan ang pag-advertise ng anumang bagay na nagpapabilis o nagtataguyod ng mga ilegal na produkto, serbisyo, o aktibidad, kabilang ang mga produktong nagbibigay ng mga tagubilin para sa o kagamitan para ilegal na ma-access o pakialaman ang mga software, server, cell phone, o website, at mga link sa software na nagdudulot ng masamang karanasan ng user.

 • Mga pekeng produkto

  Hindi namin pinapayagan ang pag-advertise ng:

  • Mga imitasyon na produkto
  • Mga brand-name na replica
  • Mga produktong ina-advertise nang mali bilang tunay na brand-name
  • Mga pekeng ID, pasaporte o iba pang mga opisyal na dokumento
 • Pangangampanyang pampulitika

  Hindi namin pinapayagan ang pag-advertise para sa:

  • Paghalal o hindi paghalal sa mga kandidato sa pulitika na tumatakbo para sa posisyon sa gobyerno
  • Mga pulitikal na partido o action committee
  • Mga pulitikal na isyung may layuning makaimpluwensya sa eleksyon
  • Paggawa ng batas, kabilang ang mga referendum o ballot initiative
  • Paninda na may kaugnayan sa mga kandidatong pampulitika, mga partido, at eleksyon
 • Sensitibong content

  Gusto naming panatilihing magiliw, positibo, at nagbibigay-inspirasyon ang Pinterest, kaya hindi namin pinapayagan ang mga ad na mapanira o nakakabagabag. Hindi namin pinapayagan ang mga salita o larawang:

  • Nakakasakit o bastos (censored o hindi) 
  • Labis na marahas o madugo 
  • Bulgar o nakakasuka
  • Mapanira o hindi sensitibo sa usapin ng pulitika, kultura, o lahi

  Maliban kung isasama sa impormasyon tungkol sa edukasyon o charity, hindi namin pinapayagan ang:

  • Content na sinasamantala ang mga kontrobersyal o masaklap na pangyayari
  • Ang mga pagtukoy sa sensitibong kalusugan at mga medikal na kondisyon
 • Tabako

  Hindi namin pinapayagan ang pag-advertise ng mga produktong tabako kabilang ang mga sumusunod, ngunit hindi limitado sa mga ito:

  • Mga sigarilyo
  • Mga E-cigarette
  • Nganga
  • Paraphernalia (hal, mga pipe, pambilot na papel, vape, cartridge ng vape, atbp.)

  Hindi rin namin pinapayagan ang pag-advertise ng mga hookah o cigar bar o mga produkto ng mga ito.

 • Mga hindi katanggap-tanggap na kasanayan sa negosyo

  Hindi namin pinapayagan ang mga ad na nagpo-promote ng mga sumusunod na produkto, serbisyo, o modelo ng negosyo:

  • Mga penny o bidding fee auction
  • Mga payday loan
  • Mga serbisyo sa pag-recruit ng plaintiff
  • Mga pinansyal na serbisyong nangangasiwa sa pagbili o pag-trade ng bitcoin at iba pang cryptocurrency
  • Mga serbisyong nangangako ng malalaking pinansyal na kita para sa kaunting puhunan o pagsisikap, gaya ng mga modelo ng multilevel marketing o mga oportunidad sa mabilisang pagyaman
  • Mga kumpanyang nag-aalok ng mga serbisyo sa paggawa ng takdang-aralin o sanaysay para sa mga mag-aaral (ayos lang ang mga serbisyo sa pag-tutor)
  • Mga produkto o serbisyong nagbibigay ng mga labis-labis o hindi makatotohanang pahayag

  Inaasahan naming magiging tapat ang aming mga advertiser sa kanilang mga customer at magtatakda sila ng malilinaw na paglalarawan tungkol sa kalidad ng produkto, tagal ng paghahatid, proseso ng pagsasauli, at serbisyong ibinibigay. Nakalaan sa amin ang karapatang mag-alis ng advertiser dahil sa mabababang rating ng third party o dami ng reklamo.

 • Mga armas at pampasabog

  Hindi namin pinapayagan ang pag-advertise ng mga armas kabilang ang mga sumusunod, ngunit hindi limitado sa mga ito:

  • Mga baril, armas, o bala. Kabilang dito ang mga gumaganang antigong device, BB gun, airsoft gun, paintball gun, at pekeng armas na parang totoo.
  • Anumang uri ng mga accessory ng baril.
  • Mga kutsilyong nilalayong gamitin sa karahasan (tulad ng mga balisong o pang-hunting na kutsilyo).
  • Mga produktong nilalayong magdulot ng pinsala o injury (gaya ng mga crossbow, taser, o pepper spray).
  • Mga paputok.
  • Mga pampasabog.
  • Mga tagubilin sa kung paano gumawa ng mga armas o paputok, o impormasyon kung paano manakit o pumatay ng mga tao.
Mga alituntunin sa nililimitahang content
 • Alak

  Pinapayagan namin ang pag-advertise ng alak, kabilang ang beer, wine, mga spirit, mga liqueur, at mga membership sa alcohol.
   Sa lahat ng pagkakataon, ikaw ay responsable para sa pagsunod sa naaangkop na pederal at lokal na mga batas at mga alituntunin ng regulasyon, kabilang ang paghihigpit ng edad kung saan kinakailangan.

  Mga ad ng alak sa Pinterest:

  • Hindi maaaring i-target ang mga menor de edad, o ipakita ang mga menor de edad na umiinom ng mga alak na inumin
  • Hindi maaaring iugnay ang pag-inom ng alak para pahusayin ang pisikal na pagganap, pinagandang katayuan sa lipunan o mas magandang tagumpay sa pakikipagtalik
  • Hindi maaaring magpahiwatig na kapaki-pakinabang ang labis na pag-inom, o na ang alak ay mayroong mga panggamot na katangian alinman bilang pampasigla o pampakalma
  • Hindi maaaring magpakita ng mga tao na nasa ilalim ng impluwensiya ng alak o iugnay ang pag-inom sa mga aktibidad na mapanganib (tulad ng pagmamaneho, pagpapatakbo ng mabigat na makina), antisocial o labag sa batas
  • Hindi maaaring bigyang-diin ang may mataas na nilalaman na alak bilang positibong kalidad
 • Mga paligsahan, sweepstakes, at incentive sa Pinterest

  Kung ipo-promote mo ang isang contest o sweepstakes, mangyaring hikayatin ang tunay na gawi, panatilihin ang Pinterest na walang spam at tiyaking sumunod sa lahat ng may kaugnayang batas at regulasyon. Bilang karagdagan, mangyaring:

  • Huwag hilingin sa mga kalahok na i-save ang partikular na larawan
  • Huwag payagan ang mahigit sa isang entry bawat kalahok
  • Huwag sabihin na ang Pinterest ay ini-sponsor o ini-endorso ka o ang mga promotion
  • Tiyakin ang mga kalahok ay gumagamit ng salitang "contest" o "sweepstakes" sa kanilang mga paglalarawan o mga larawan kapag nagse-save sila ng mga Pin para sa event

  Hindi namin pinapayagan ang anumang bagay na nagdadala sa mga tao na mag-click sa mga button ng Pinterest para makakuha ng pera, premyo o mga deal.

 • Mga pinansyal na produkto at serbisyo

  Dapat ipahayag ng mga ad para sa mga pinansyal na produkto at serbisyo ang lahat ng nalalapat na tuntunin at kondisyon sa paraang malinaw at nakikita ayon sa kinakailangan ng mga lokal na batas at regulasyon para sa anumang bansa o rehiyong tina-target ng iyong ad. Halimbawa, dapat ipahayag ng mga ad para sa mga consumer loan ang mga impormasyon gaya ng APR, tagal ng pagbabayad, mga bayarin at gastusin, mga multa, at impormasyon tungkol sa institusyong nagpapautang.

  Ipinagbabawal namin ang mga ad para sa ilang partikular na uri ng pinansyal na produkto, gaya ng mga cryptocurrency at payday loan, ayon sa inilarawan sa mga hindi katanggap-tanggap na kasanayan sa negosyo. 

 • Mga produkto at serbisyo sa pagsusugal

  Hindi namin pinapayagan ang pag-advertise ng:

  • Anumang uri ng lotto
  • Mga app ng laro sa pagsusugal
  • Mga website para sa pagsusugal

  Hindi rin namin pinapayagan ang pag-advertise para sa fantasy sports o iba pang online na larong may premyo na nangangailangan ng bayad para makasali.

  Ayos lang ang mga ad para sa mga aktwal na casino na hindi nauuwi sa mga online na pagsusugal, lotto, o larong ginagamitan ng kakayahan maliban na lang kung ipinagbabawal ng mga alituntuning partikular sa bansa. 
   

 • Mga produkto at serbisyo sa pangangalaga sa kalusugan

  Hindi namin pinapayagan ang pag-advertise ng:

  • Mga pharmaceutical na manufacturer (may brand o wala)
  • Mga inireresetang gamot para sa mga tao o alagang hayop
  • Mga online na parmasya
  • Mga class III na medikal na device
  • Pag-recruit ng mga tao para sa klinikal na pagsusuri
  • Mga pahayag tungkol sa pag-iwas o paggamot sa sakit
  • Mga produkto o payong pinaghihinalaan naming hindi ligtas, hindi mapagkakatiwalaan, o madaling maabuso
  • Mga invasive na medikal na operasyon

  Hindi rin namin pinapayagan ang:

  • Mga gamot at suplemento para sa pagbabawas ng timbang o para mawalan ng ganang kumain
  • Imposible o mapanganib na mga pahayag sa pagpapapayat at mga before-and-after na larawan para sa pagpapapayat
  • Mga pahayag tungkol sa mga hindi makatotohanang kosmetikong resulta

  Pinapayagan namin ang pag-advertise ng:

  • Mga salamin sa mata at contact lens
  • Mga class I at II na medikal na device maliban na lang kung ipinagbabawal sa aming mga alituntuning partikular sa bansa
  • Mga over-the-counter (OTC) na gamot na walang reseta maliban na lang kung ipinagbabawal sa aming mga alituntuning partikular sa bansa 
  • Mga OTC na produkto para sa pagpigil sa pagbubuntis na hindi nakatuon sa sekswal na kasiyahan o performance maliban na lang kung ipinagbabawal sa aming mga alituntuning partikular sa bansa 
    
Mga alituntuning partikular sa bansa
 • Mayroon kaming mga alituntuning partikular sa bansa na dapat mong sundin kapag nagta-target ng ilang partikular na rehiyon sa mundo. Kapag nagta-target ng isang partikular na rehiyon, mangyaring isaalang-alang ang mga lokal na wika at kultural na kaugnayan para sa iyong audience. Inirerekomenda naming isalin ang iyong advertisment sa lokal na wika ng rehiyon.

  Austria

  Kung ipinapakita sa Austria ang iyong ad, hindi namin pinapayagan ang: 

  • Mga walang resetang (over-the-counter, OTC) gamot

  Belgium

  Kung ipinapakita sa Belgium ang iyong ad, hindi namin pinapayagan ang:

  • Mga aktwal na casino

  Denmark

  Kung ipinapakita ang iyong ad sa Denmark, hindi namin papayan ang:

  • Mga aktwal na casino

  • Infant formula

  • Mga walang resetang (over-the-counter, OTC) gamot

  • Mga medikal na kagamitan

  • Mga gusali ng parmasya

  France

  Kung ipinapakita sa France ang iyong ad, hindi namin pinapayagan ang:

  • Infant formula
  • Mga botika

  Germany

  Kung ipinapakita sa Germany ang iyong ad, hindi namin pinapayagan ang:

  • Mga walang resetang (over-the-counter, OTC) gamot
  • Mga aktwal na casino

  Italy

  Kung ipinapakita sa Italy ang iyong ad, hindi namin pinapayagan ang:

  • Mga aktwal na casino
  • Mga medikal na kagamitan
  • Mga walang resetang (over-the-counter, OTC) gamot

  Netherlands

  Kung ipinapakita sa Netherlands ang iyong ad, hindi namin pinapayagan ang:

  • Mga aktwal na casino

  • Mga walang resetang (over-the-counter, OTC) gamot

  • Mga medikal na kagamitan

  • Infant formula

  Poland, Malta, Luxembourg, Cyprus, Hungary, Slovakia, Romania, Greece, Czech Republic

  Kung ipinapakita sa Poland, Malta, luxembourg, Cyprus, Hungary, Slovakia, Romania, Greece, Czeh Republic ang iyong ad hindi namin pinapayagan ang:

  • Alak
  • Mga aktwal na casino
  • Infant formula
  • Mga walang resetang (over-the-counter, OTC) gamot
  • Mga medikal na kagamitan
  • Mga gusali ng parmasya

  Portugal

  Kung ipinapakita ang iyong ad sa Portugal, hindi namin pinapayagan ang:

  • Mga aktwal na casino
  • Mga walang resetang (over-the-counter, OTC) gamot

  Spain

  Kung ipinapakita sa Spain ang iyong ad, hindi namin pinapayagan ang: 

  • Mga aktwal na casino
  • Mga walang resetang (over-the-counter, OTC) gamot
  • Infant formula

  Switzerland

  Kung ipinapakita ang iyong ad sa Switzerland, hindi namin pinapayagan ang:

  • Infant formula
  • Mga walang resetang (over-the-counter, OTC) gamot

  Sweden, Norway, Finland

  Kung ipinapakita ang iyong ad sa Sweden, Norway o Finland, hindi papayagan ang:

  • Alak

  • Mga aktwal na casino

  • Infant formula

  • Mga walang resetang (over-the-counter, OTC) gamot

  • Mga medikal na kagamitan

  • Mga gusali ng parmasya

  Mga Paghihigpit sa Negosyo

  Hindi mo maaaring gamitin ang mga produkto ng Pinterest Ads kung ipagbabawal ito ng mga sanction ng US. Sa ngayon, ang aming serbisyo ng ad ay hindi available sa:

  • Crimea
  • Cuba
  • Iran
  • North Korea
  • Syria
Tandaan...
 • Kailangan mong tiyaking nakakasunod ang iyong mga ad sa aming mga batayang alituntunin sa ad at sa anumang alituntuning partikular sa bansa. Kailangan mong sundin ang lahat ng nalalapat na lokal na batas, regulasyon, at code ng industriya para sa anumang lugar kung saan lalabas ang iyong mga ad. Dapat mo ring sundin ang aming mga alituntunin ng komunidad, tuntunin, at alituntunin sa pag-a-advertise na nasa itaas. Nalalapat ang mga alituntuning ito sa pag-a-advertise sa lahat ng bahagi ng iyong pino-promote na content, kabilang ang larawan, paglalarawan, at destinasyon—at nalalapat ang mga ito sa mga feature gaya ng pag-target sa audience.

  May karapatan kaming tanggihan o alisin ang anumang ad na negatibong nakakaapekto sa aming ugnayan sa mga tao sa Pinterest o lumalabag sa aming mga interes. Maaari din kaming mag-alis ng mga ad, kategorya ng mga ad, o advertiser na nakakatanggap ng masyadong maraming negatibong feedback mula sa mga tao sa Pinterest. Maaaring magbago ang mga tuntuning ito anumang oras.