Mga alituntunin ng pag-a-advertise

Ang aming misyon
 • Ang aming misyon sa Pinterest ay tulungan ang mga taong tumuklas at gawin ang gusto nila. Naniniwala kami ang na-promote na nilalaman ay maaaring may malaking tungkulin sa pagtulong sa mga tao na buuin ang kanilang mga buhay, kaya gusto namin ang mga ad ay ilan sa mga pinakamagandang bagay na nakikita mo sa Pinterest. Kung susundin mo ang mga alituntunin na ito, magiging handa ka para sa pag-promote ng magandang nilalaman sa Pinterest.

Maging tunay sa aming mga user
 • Ang ibig sabihin ng pagiging tunay ay pagiging totoo at tapat tungkol sa produkto o serbisyo na pino-promote mo. Nangangahulugan din ito sa pagiging malinaw sa mga tao kung ano ang dapat nilang asahan kapag nakipag-ugnayan sila sa iyong mga produkto o serbisyo.

 • Maging tapat sa iyong ugnayan sa Pinterest

  Maging tapat sa iyong ugnayan sa Pinterest

  Ang iyong mga ad ay dapat sumunod sa aming mga alituntunin ng brand at hindi dapat imungkahi na ini-sponsor ng Pinterest ang iyong promotion o ay pormal na may kaugnayan dito. Karaniwan, ang iyong disenyo ay dapat magmukhang galing ito sa iyong negosyo, hindi sa Pinterest. Maaari mong gamitin ang salitang "Pinterest," pero hindi ang aming wordmark.

  Sabihin ang iyong mga kasanayan sa pagsingil

  Sabihin ang iyong mga kasanayan sa pagsingil

  Kung paulit-ulit mong sisingilin ang mga user, maging malinaw sa kanila at sabihin ang mga tuntunin ng pagbabayad.

   

  Gumamit ng isang advertiser bawat account, at maging malinaw tungkol sa kung sino ang nag-a-advertise

  Gumamit ng isang advertiser bawat account, at maging malinaw tungkol sa kung sino ang nag-a-advertise

  Gusto naming  maintindihan  ng mga tao sa Pinterest kung sino ang nagpo-promote ng nilalaman. Hindi mo maaaring pamahalaan ang mahigit sa isang advertiser sa pamamagitan ng iisang account o baguhin ang advertiser sa isang account. Hindi ka rin maaaring gumawa ng mga board para sa iba (halimbawa, kung ikaw ay isang agency) at nagpo-promote ng mga bagay mula sa mga board na iyon. Sa halip, maaari mong tulungan ang iba na i-promote ang mga ad mula sa sarili nilang account.

  Igalang ang mga karapatan ng iba

  Igalang ang mga karapatan ng iba

  Ang iyong mga ad ay hindi maaaring pakialaman o labagin ang mga karapatan ng sinumang third party, kabilang ang copyright, trademark o mga karapatan sa pagkapribado.

Pag-isipang mabuti ang iyong editorial
 • Para panatilihing nagbibigay ng inspirasyon at nagagawan ng aksyon ang mga ad, nagtatakda kami ng mga mataas na pamantayan para sa editorial na kalidad ng pino-promote na nilalaman. ​Para sa mga tip, tingnan ang aming mga pinakamagandang kasanayan sa creative at mga board mula sa The Studio.

  Ang iyong mga ad ay dapat:

 • Malinaw at naiintindihan

  Malinaw at naiintindihan

  Mga ad na dapat simple, malinis at madaling maintindihan.

  Kailanman ay hindi namin pinapayagan ang:

  • Malabo o grainy na mga larawan (subukang ang kahit 600x900 pixel)

  • Mga larawan na mali ang oryentasyon na nakabaligtad o nakagilid

  • Mga larawan na masyadong marami ang nakalagay at puno ng overlay na teksto o masyadong maraming istilo ng font at kulay (sumubok ng hindi hihigit sa 4 na frame at 2 istilo o kulay ng font)

  • Maling grammar, maling spelling o labis na pagkakasulat sa malaking letra at mga simbolo

  Propesyonal at in-edit nang malinis

  Propesyonal at in-edit nang malinis

  Ang mga ad ay dapat sumunod sa pinakamataas na mga antas ng editorial na kalidad.

  Kailanman ay hindi namin pinapayagan ang:

  • Mga larawan na hindi in-edit nang maganda na nakakaabala o dinagdagan

  • Mga larawan na hindi na-crop nang maganda na parang walang ingat o ni-recycle

  • Nilalaman na amateur o ginawa ng user tulad ng mga selfie at mga screenshot

  Tunay at tapat

  Tunay at tapat

  Mga ad na nagtatakda ng mga tamang inaasahan at hindi dapat pilitin ang mga tao na i-click ang mga ito.

  Kailanman ay hindi namin pinapayagan ang:

  • Mga larawan na may artipisyal na functionality tulad ng mga button para i-play o i-download, mga icon ng notification, mga search bar o mga element na ginagaya ang mga feature ng Pinterest (tulad ng aming mga button na I-save o Bumili). Call-to-action na ginagaya ang mga button na OK kung ang mga ito ay inilalarawan nang tama kung saan dadalhin ang Pinner kapag nag-click. Halimbawa, ang isang larawan na may button na "Mamili Na" na dinadala sa isang shopping site ay OK.

Maging magalang sa iyong pag-target
 • Tiyaking may kaugnayan ang iyong pag-target. Kailanman hindi okay na i-target ang mga tao sa isang paraan na nagpapahiwatig na alam mo ang sensitibong impormasyon tungkol sa kanila.

 • I-target ang nararapat na audience

  I-target ang nararapat na audience

  Ang iyong mga ad ay dapat may kaugnayan at ipapakita sa mga tamang tao. Mangyaring huwag pumili ng walang kaugnayang mga pamantayan kapag nagpapasiya kung paano i-target ang iyong ad.

  Mga Halimbawa

  • Ang ad na tungkol sa mga sapatos na tina-target ang "mga high heel," "sneakers" at "spring fashion" ay okay
  • Ang ad tungkol sa mga sapatos na tina-target ang "recipe," "Mga dekorasyon sa Pasko" o "mga damit na pangkasal" ay hindi okay

  Huwag i-target ang mga sensitibong kategorya

  Huwag i-target ang mga sensitibong kategorya

  Ang pag-target ng ilang audience ay maaaring hindi naaangkop at nakakasakit din. Hindi mo maaaring i-target ang anumang audience batay sa:

  • Sensitibong kalusugan o medikal na kondisyon
  • Pinagmulang lahi o etniko
  • Negatibong pinansyal na katayuan o kondisyon
  • Kinabibilangan na relihiyon o pilosopiya o mga paniniwala
  • Seskwal na gawi o oryentasyon
  • Inaakala o aktwal na paggawa ng krimen

  Kapag nagta-target ng mga ad sa labas ng US, hindi ka rin maaaring mag-target ng anumang audience batay sa:

  • Pagiging miyembro o pagiging kaanib sa unyon ng negosyo
  • Kinabibilangan sa pulitika
Mag-ingat sa anumang paggamit ng data
 • Kapag gumagamit ng data para mag-advertise sa Pinterest, tiyaking maging malinaw sa mga user at igalang ang kanilang pagkapribado.

 • Sundin ang lahat ng pag-target sa audience at mga tuntunin para sa pag-track ng conversion

  Sundin ang lahat ng pag-target sa audience at mga tuntunin para sa pag-track ng conversion

  Kung gumagamit ka ng teknolohiya ng Pinterest na nag-i-store at nag-aaccess ng cookies o iba pang impormasyon sa device ng isang user, dapat malinaw mong sabihin at humingi ng pahintulot para sa aktibidad na iyon kung saan hinihiling ng batas.

  Huwag kaming bigyan ng impormasyon na may kaugnayan sa mga sensitibong kategorya—tulad ng medikal na kondisyon o pinagmulang lahi—o na kinukuha mula sa site o app na nakatuon sa bata, o mula sa sinumang wala pang edad na 13.

  Sa anumang site o app kung saan ka kumukuha ng data gamit ang serbisyo ng Pinterest, dapat humingi ka ng pahintulot ayon sa batas mula sa bawat user para sa pagkuha, pagbabahagi at paggamit ng data, at ibigay ang abisong inilarawan sa ibaba:

  Pag-track ng conversion
  Kung gagamit ka ng Pinterest tag o iba pang teknolohiya para bigyan kami ng data para sa pag-track ng conversion, dapat magbigay ka ng malinaw at mapapansing abiso sa iyong mga user na ibabahagi ang kanilang impormasyon sa mga third party para sukatin at para sa bisa.

  Pag-target ng audience

  Kung bibigyan mo kami ng data na gagamitin mo sa Pinterest para sa pag-target ng audience—halimbawa, sa pamamagitan ng pag-upload ng listahan ng customer—dapat magbigay ka ng malinaw at mapapansing abiso sa lahat na kumukuha ka ng data mula sa pagpapaalam sa kanila na ibabahagi ang kanilang impormasyon sa mga third party para sa tina-target na pag-a-advertise.

  Kung ang iyong paggamit ng data ay magiging kwalipikado bilang online na gawi sa pag-a-advertise—halimbawa, kung gumagamit ka ng data mula sa Pinterest tag para sa muling pag-target ng bisita o mula sa onboarder na audience— mangyari ring:

  • Bigyan din ng mga instruksyon ang mga tao sa kung paano mag-opt out sa paggamit ng kanilang impormasyon para sa pag-a-advertise na may tina-target. Para sa muling pag-target ng bisita sa Pinterest, dapat sabihin mo sa mga tao na maaari silang mag-opt out sa feature na Do Not Track ng kanilang browser o ng mga setting sa pag-personalize ng kanilang Pinterest. 
  • Huwag kaming padalhan ng impormasyon tungkol sa mga taong nag-opt out.
  • Palaging i-update ang data para alisin ang mga taong nag-opt out.
    

  Igalang ang data at pagkapribado ng aming community

  Igalang ang data at pagkapribado ng aming community

  Hindi ka maaaring:

  • Gumamit ng data na nakukuha mo mula sa isang third party para bumili ng mga ad
  • Gumamit ng data mula sa serbisyo ng Pinterest para sa anumang layunin maliban sa para maintindihan ang iyong mga campaign sa Pinterest
  • Magbahagi ng data mula sa serbisyo ng Pinterest sa third party, kabilang ang isa pang serbisyo sa pag-a-advertise
  • Isama ang data mula sa serbisyo ng Pinterest sa personal na kumikilalang impormasyon (tulad ng isang email address) o browser- o impormasyon ng device (tulad ng cookie o device identifier)
Maging malinaw tungkol sa patutunguhan
 • Mahalaga sa amin ang karanasan sa ad mula sa simula hanggang sa katapusan—kabilang ang URL kung saan naka-link ang iyong ad. Gusto naming matiyak na mahahanap ng mga user ang hinahanap nila kapag nag-click sila. 

 • Gumawa ng hindi nagbabagong karanasan

  Gumawa ng hindi nagbabagong karanasan

  Ang iyong mga ad ay dapat ipakita kung sino ka at kung ano ang pino-promote mo, kaya tiyaking hindi nagbabago ang larawan ng iyong ad, paglalarawan at landing page. Kung ang iyong ad ay nagpi-feature ng hero na produkto o partikular na tema, ang produkto o temang iyon ay dapat madaling makuha o malinaw sa landing page.

   

  Maging malinaw kung ang iyong landing page ay pupunta sa isang hardwall o signup wall

  Maging malinaw kung ang iyong landing page ay pupunta sa isang hardwall o signup wall

  Kung kailangan mong gumawa ng aksyon ang mga tao (tulad ng pag-sign up) bago nila makita ang ilang nilalaman, dapat linawin ito ng iyong ad. Hindi rin maaaring magmungkahi o magpahiwatig ang iyong mga ad na available ang isang produkto sa iyong landing page kung hindi mo naman talaga ino-offer ang produktong iyon.

  Huwag dalhin ang mga tao sa mga landing page na mababa ang kalidad

  Huwag dalhin ang mga tao sa mga landing page na mababa ang kalidad

  Ang iyong mga landing page ay dapat bumuo ng tiwala sa kalidad at substansiya ng iyong mga ad. Ang iyong landing page ay hindi maaaring:

  • Linlangin ang mga tao na bumisita sa isa pang page
  • Simulan ang mga awtomatikong pag-download sa device ng isang tao. Kung ang iyong landing page ay mayroong link para mag-download, okay iyon—ang pag-download ay hindi agad awtomatikong magsisimula.

  Ginagamit din namin ang kalidad ng landing page para malaman ang pagiging mapagkumpitensya sa auction, alamin pa sa aming  Help Center.

   

  Gumamit ng wastong URL ng patutunguhan

  Gumamit ng wastong URL ng patutunguhan

  Tiyakin na ang URL na pupuntahan ng mga tao ay naaalinsunod sa pupuntahan na URL na pinili mo para sa iyong ad. Hindi mo maaaring itago ang iyong mga URL o baguhin ang mga ito sa pamamagitan ng pag-click.

Maging responsable sa iyong nilalaman
 • May ilang partikular na kategorya ng mga ad na hindi namin pinapayagan dahil maaaring magdulot ng abala o problema ang mga ito, anuman ang konteksto. Gaya ng nakasanayan, responsibilidad mo ang content na pino-promote mo sa Pinterest, pati na ang pagiging ligtas at maaasahan ng mga produkto at serbisyong iniaalok mo.

  Kailanman ay hindi namin pinapayagan ang mga ad na may:

 • Mga produkto at serbisyo na para sa nasa hustong gulang

  Mga produkto at serbisyo na para sa nasa hustong gulang

  Hindi ka maaaring mag-promote ng mga sex toy, video, paglalathala, mga live show, mga produkto o serbisyo para humusay sa pakikipagtalik na nagbibigay ng casual na pakikipagtalik, paghahanap ng kapareha sa ibang bansa o mga escort.

  Badware at pag-hack

  Badware at pag-hack

  Hindi namin pinapayagan ang anumang bagay na nauugnay sa software na nagreresulta sa isang nakakalinlang na karanasan ng user. Hindi rin namin pinapayagan ang mga produktong nagpo-promote ng mga tagubilin para sa o kagamitan para labag sa batas na i-access o pakialaman ang software, mga server, cellphone o website.

  Clickbait

  Clickbait

  Gusto naming maging maganda, kapaki-pakinabang, at nakaka-inspire ang mga ad. Ayaw naming i-pressure o linlangin ang mga user gamit ang content na nambibiktima para ma-click. Hindi namin pinapayagan ang mga sensasyonal na taktika sa pag-clickbait na nananamantala sa kagustuhan ng user na makiusyoso sa pamamagitan ng:

  • Pananakot

  • Panunuligsa sa mga kakulangan

  • Paninira ng kumpyansa sa sarili

  • Paggamit ng mga nakakaalarma o nakakasindak na pananalita o mga imahe

  • Sinasadyang pagtatago ng mahalagang impormasyon

   

  Aktibidad na labag sa batas

  Aktibidad na labag sa batas

  Hindi ka maaaring mag-promote ng anumang bagay na nangangasiwa o nagpo-promote ng aktibidad na labag sa batas.

  Mga ilegal o recreational na droga

  Mga ilegal o recreational na droga

  Hindi namin pinapayagan ang:

  • Mga imahe, pagbebenta, o paggamit ng mga ilegal o recreational na droga

  • Materyal na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa paggamit o legalisasyon ng mga ilegal o recreational na droga

  • Mga nauugnay na paraphernalia sa paggamit, pag-imbak, o pagkonsumo ng mga ilegal o recreational na droga

   

  Mga produktong imitasyon o palsipikado

  Mga produktong imitasyon o palsipikado

  Kailanman ay hindi namin pinapayagan ang mga ad para sa:

  • Mga imitasyon na produkto
  • Mga brand-name na replica
  • Mga produktong ina-advertise nang mali bilang tunay na brand-name
  • Mga pekeng ID, pasaporte o iba pang mga opisyal na dokumento

   

  Mga buhay na hayop at mga produkto mula sa mga specie na nanganganib na mawala o nagbabantang mawala

  Mga buhay na hayop at mga produkto mula sa mga specie na nanganganib na mawala o nagbabantang mawala

  Hindi ka maaaring mag-promote ng pagbebenta ng mga buhay na hayop. Hindi ka rin maaaring mag-advertise ng mga produktong ginawa mula sa shell ng pawikan, ivory, coral, balat ng buwaya, tigre, polar bear o balahibo ng sea otter at iba pang nanganganib na mawalang mababangis na hayop. Kabilang dito ang mga panggamot na produkto na ginawa mula sa mga rhino, tigre o mga Asiatic black bear. Para sa kumpletong listahan ng mga ipinagbabawal na produktong mula sa mababangis na hayop, mangyaring puntahan ang aming partner na World Wildlife Fund.

  Online na pagsusugal at mga loto, o mga laro na kailangan ng kakayahan

  Online na pagsusugal at mga loto, o mga laro na kailangan ng kakayahan

  Hindi ka maaaring mag-promote ng anumang uri ng loto, mga application ng laro para sa pagsusugal o mga website para sa pagsusugal. Hindi rin kami tumatanggap ng mga ad para sa mga pantansyang sports o iba pang online na laro na may premyo na kailangan ng bayad para makapasok.

  Ang mga ad para sa mga casino na nasa gusali na hindi humahantong sa online na pagsusugal, mga loto o mga laro na kailangan ng kakayahan ay okay.

  Paghuhubad

  Paghuhubad

  Ang pino-promote na content ay lumalabas sa mga lugar kung saan hindi ito karaniwang lumalabas kaya kailangan naming maging mas konserbatibo tungkol sa paghuhubad. Hindi namin tatanggapin ang anumang bagay na may paghuhubad—makasining o hindi—pati rin ang ilang larawan na hindi talaga paghuhubad. Halimbawa, hindi namin pinapayagan ang ipinahiwatig na paghuhubad (tulad ng mga hayagang larawan o ilustrasyon), ipinahiwatig na sekswal na aktibidad (may damit o walang damit), o anumang pagtuon ng pansin sa ilang bahagi ng katawan (mga ari, bulbol, puwit ng lalaki o babae at mga suso ng babae.)

  Maaari kang mag-advertise ng may minomodelong damit tulad ng mga bathing suit at lingerie, basta't ang pose at produkto ay walang temang para sa nasa hustong gulang o hayagan na sekswal.

   

  Mga Pharmaceutical

  Mga Pharmaceutical

  Kasalukuyang hindi nakikilahok ang Pinterest sa pharmaceutical na industriya. Hindi namin pinapayagan ang:

  • Mga may brand o walang brand na ad para sa mga pharmaceutical na manufacturer

  • Mga inireresetang gamot para sa mga tao o alagang hayop

  • Mga online na parmasya

  Ayos lang ang mga OTC na gamot na hindi nangangailangan ng reseta. Ayos lang ang mga produkto para sa pangangalaga sa kalusugan na nangangailangan ng reseta, tulad ng mga salamin sa mata at contact lens.

   

  Mga insentibo ng Pinterest

  Mga insentibo ng Pinterest

  Hindi namin pinapayagan ang anumang bagay na nagdadala sa mga tao na mag-click sa mga button ng Pinterest para makakuha ng pera, premyo o mga deal.

  Pangangampanyang pampulitika

  Pangangampanyang pampulitika

  Hindi namin pinapayagan ang mga campaign para sa:

  • Paghalal o hindi paghalal sa mga kandidato sa pulitika na tumatakbo para sa posisyon sa gobyerno

  • Mga pulitikal na partido o action committee

  • Mga pulitikal na isyung may layuning makaimpluwensya sa eleksyon

  • Paggawa ng batas, kabilang ang mga referendum o ballot initiative

   

  Pinaghihigpitang pangangalaga sa kalusugan

  Pinaghihigpitang pangangalaga sa kalusugan

  Ang ilang nakasanayang produkto para sa pangangalaga sa kalusugan lang ang pinapayagan ng Pinterest. Hindi namin pinapayagan ang:

  • Mga class III na medikal na device

  • Pag-recruit ng mga tao para sa klinikal na pagsusuri

  Ayos lang ang mga class I at II na medikal na device. Ayos lang ang mga produkto para sa pagpigil sa pagbubuntis hangga’t hindi ito nakatuon sa sekswal na kasiyahan o performance. Ayos lang ang mga serbisyo tungkol sa adiksyon na nakatuon sa recovery at suporta hangga't hindi lumalabag ang mga imahe at wika sa aming mga patakaran tungkol sa clickbait o sensitibong content.

   

  Sensitibong content

  Sensitibong content

  Gusto naming panatilihing ligtas na lugar ang Pinterest par tumuklas ng mga posibilidad, kaya hindi namin pinapayagan ang mga ad na nagdudulot ng hindi pagkakasundo o mga nakakabahala na maaaring i-trigger ang mga user. Hindi namin pinapayagan ang salita o larawan na:

  • Nakakasakit o bastos (censored o hindi)

  • Labis na marahas o madugo

  • Nakakasakit o nakakadiri

  • Malaswa

  • Hindi isinasaalang-alang ang pulitika, kultura o lahi

   

  Maliban kung isasama sa impormasyon tungkol sa edukasyon o charity, hindi namin pinapayagan ang:

  • Nilalaman na sinasamantala ang mga kamakailang kontrobersyal o trahedyang mga pangyayari

  • Ang mga pagtukoy sa sensitibong kalusugan at mga medikal na kondisyon

   

  Mga kahina-hinalang pahayag

  Mga kahina-hinalang pahayag

  Ang pangangako ng mga hindi inaasahan o imposibleng resulta ay maaaring makasira ng tiwala, kaya sinusuri namin nang mabuti ang mga pahayag tungkol sa produkto at serbisyo. Hindi namin pinapayagan ang mga pahayag tungkol sa:

  • Paggamot, pag-diagnose, pag-iwas, o paglunas sa sakit.
  • Imposible o mapanganib na pagpapapayat.
  • Kabilang dito ang mga hindi direktang pahayag sa pamamagitan ng mga before-and-after na larawan.
  • Mga hindi makatotohanang resulta sa pagpapaganda sa loob ng mga partikular na yugto ng panahon.
  • Malaking pinansyal na kita kapalit ng kaunting sikap o puhunan

   

  Mga kahina-hinalang suplemento

  Mga kahina-hinalang suplemento

  Gusto naming panatilihing ligtas ang mga user mula sa mga posibleng mapanganib na produkto. Hindi namin pinapayagan ang:

  • Mga gamot at suplemento para sa pagbabawas ng timbang o para mawalan ng ganang kumain

  • Mga produktong pinaghihinalaang hindi ligtas, hindi maaasahan, madaling maabuso o nakakaapekto sa isip

   

  Tabako

  Tabako

  Hindi ka maaaring mag-promote ng mga produktong tabako tulad ng mga sigarilyo, e-cigarette at pagnguya ng tabako o mga paraparnalya tulad ng mga pipe, panlinis ng pipe o mga rolling paper.

  Mga hindi katanggap-tanggap na kasanayan sa negosyo

  Mga hindi katanggap-tanggap na kasanayan sa negosyo

  Hindi namin pinapayagan ang anuman na nagpo-promote ng mga produkto, serbisyo o mga business model na itinuturing naming hindi katanggap-tanggap. Kabilang dito ang mga model na tulad ng penny o bidding fee auction, mga payday loan, mga serbisyo sa pagkuha ng nagsasakdal at mga pinansyal na serbsiyo na nangangasiwa sa pagbili o pag-trade ng bitcoin at iba pang mga cryptocurrency. Hindi rin namin pinapayagan ang mga business model na hindi malinaw na ipinapaliwanag ang kanilang proposisyong halaga o gumamit ng nakakalinlang na mga taktika sa mga customer.

   

  Mga armas at pampasabog

  Mga armas at pampasabog

  Hindi namin pinapayagan ang mga armas, paputok o mga pampasabog na maaaring magdulot ng sira, panganib o pinsala. Hindi rin namin pinapayagan ang mga instruksyon para sa kung paano gamitin o gawin ang alinman sa mga produktong ito. Ang mga ad ay hindi maaaring mag-promote ng:

  • Mga baril, armas, bala ng baril o anumang larawan ng mga item na ito. Kabilang dito ang mga gumaganang antigong device, mga BB gun, mga airsoft gun, paintball gun at mga parang tunay na mga pekeng armas.

  • Anumang uri ng mga accessory ng baril

  • Mga kutsilyong nilalayong gamitin sa karahasan (tulad ng mga switchblade o mga pang-hunting na kutsilyo)

  • Mga produktong nilalayong magdulot ng sira o pinsala (tulad ng mga crossbow, taser o pepper spray)  

  • Mga paputok

  • Mga pampasabog

  • Mga instruksyon kung paano gumawa ng mga sandata o paputok o impormasyon sa kung paano saktan o patayin ang mga tao

   

 • Mayroon kaming mga paghihigpit sa mga ad para sa mga produkto at serbisyo na ito:

 • Alak

  Alak

  Maaari kang mag-promote ng mga ad para sa alak, kabilang ang beer, wine, spirits, liquer at mga pagiging miyembro sa alak.

  Sa lahat ng pangyayari, ikaw ay responsable para sa pagsunod sa naaangkop na pederal at lokal na mga batas at mga alituntunin ng regulasyon, kabilang ang paghihigpit ng edad kung saan kinakailangan.

  Mga ad sa alak sa Pinterest:

  • Hindi maaaring Mga Pin para sa Pagbili o Mga Ad sa Pamimili
  • Hindi maaaring i-target ang mga menor de edad, o ipakita ang mga menor de edad na umiinom ng mga alak na inumin
  • Hindi maaaring iugnay ang pag-inom ng alak para pahusayin ang pisikal na pagganap, pinagandang katayuan sa lipunan o mas magandang tagumpay sa pakikipagtalik
  • Hindi maaaring magpahiwatig na kapaki-pakinabang ang labis na pag-inom, o na ang alak ay mayroong mga panggamot na katangian alinman bilang pampasigla o pampakalma
  • Hindi maaaring magpakita ng mga tao na nasa ilalim ng impluwensiya ng alak o iugnay ang pag-inom sa mga aktibidad na mapanganib (tulad ng pagmamaneho, pagpapatakbo ng mabigat na makina), antisocial o labag sa batas
  • Hindi maaaring bigyang-diin ang may mataas na nilalaman na alak bilang positibong kalidad

  Ang pagpo-promote ng mga ad tungkol sa mga sumusunod na produkto o serbisyo ay palaging okay, at hindi ituturing na pag-a-advertise ng alak:

  • Ang mga accessory tulad ng mga baso ng wine, mga beer stein at mga flask
  • Mga gamit para mag-brew sa bahay
  • Mga recipe para sa mga inumin o pagkaing may alak
  • Mga recipe na nagmumungkahi ng pinagsamang mga alak na inumin
  • Mga pangyayari na kinabibilangan ng pag-inom ng alak, tulad ng mga happy hour, mga tour sa gawaan ng alak at mga klase ng pag-brew sa bahay
  • Mga event na ini-sponsor ng mga brand ng alak
  • Balita at impormasyon tungkol sa mga produktong alak

  Mga contest at sweepstakes

  Mga contest at sweepstakes

  Kung ipo-promote mo ang isang contest o sweepstakes, mangyaring hikayatin ang tunay na gawi, panatilihin ang Pinterest na walang spam at tiyaking sumunod sa lahat ng may kaugnayang batas at regulasyon. Bilang karagdagan, mangyaring:

  • Huwag hilingin sa mga kalahok na i-save ang partikular na larawan
  • Huwag payagan ang mahigit sa isang entry bawat kalahok
  • Huwag sabihin na ang Pinterest ay ini-sponsor o ini-endorso ka o ang mga promotion
  • Tiyakin ang mga kalahok ay gumagamit ng salitang "contest" o "sweepstakes" sa kanilang mga paglalarawan o mga larawan kapag nagse-save sila ng mga Pin para sa event

   

  Alamin pa sa aming mga alituntunin ng community.

Tandaan...
 • Ikaw ay responsable para sa pagtiyak na ang iyong mga ad at ang iyong paggamit ng aming mga serbisyo sa ad ay sumusunod sa lahat ng may kaugnayang batas, regulasyon at mga alituntunin ng industriya. Dapat sundin mo ang aming mga alituntunin ng community, mga tuntunin, at ang mga alituntunin sa pag-a-advertise. Ang mga alituntunin sa pag-a-advertise na ito ay naaangkop sa lahat ng bahagi ng iyong pino-promote na nilalaman, kabilang ang larawan, paglalarawan at patutunguhan, at sa mga feature na tulad ng pag-target ng audience.

  Mayroon kaming karapatan na tanggihan o alisin ang anumang ad na negatibong nakakaapekto sa aming ugnayan sa mga tao sa Pinterest o na lumalabag sa aming mga interes. Maaari rin naming alisin ang mga ad o kategorya ng mga ad na nakakakuha ng napakaraming negatibong feedback mula sa mga tao sa Pinterest. Maaaring magbago ang mga tuntunin na ito anumang oras.