Mga Tuntunin sa Data ng Ad
 • Ang Mga Tuntuning ito sa Data ng Ad ay addendum sa kasunduan ninyo ng Pinterest, Inc., o ng affiliate nito (kung naaangkop) (“Pinterest,” “kami,” o “namin”) na sumasaklaw sa paggamit mo ng serbisyo sa pag-advertise ng Pinterest, kabilang ang Addendum sa Pagbabahagi ng Data sa pagitan mo at ng Pinterest (sama-sama bilang iyong “Mga Tuntunin sa Ad”). Sa pamamagitan ng paggamit ng anumang feature ng Serbisyo ng Ad sa Pinterest na may Data ng Ad (tinukoy sa ibaba), sumasang-ayon ka sa addendum na ito. Ang anumang hindi natukoy na naka-capitalize na termino rito ay tinukoy sa Mga Tuntunin sa Ad.

1. Pangkalahatan.
  • Ang "Data ng Ad" ay ang personal na data na natatanggap ng isang party mula sa isa pa kaugnay ng iyong pag-access at paggamit sa Serbisyo ng Ad.
  • Alinsunod sa Mga Tuntunin sa Ad, malinaw mo dapat na sabihin ang tungkol sa pangongolekta, pagbabahagi, at paggamit (kabilang ang paggamit ng Pinterest) ng Data ng Ad na ibinibigay mo sa amin alinsunod sa inilalarawan sa mga tuntuning ito, at kailangan mong hingin ang anumang pahintulot na kinakailangan ng batas.
  • Huwag kaming bigyan ng Data ng Ad na nauugnay sa mga sensitibong kategorya—gaya ng medikal na kondisyon o etnikong pinagmulan—o impormasyong nakolekta mula sa isang site o app na nakadirekta sa mga bata, o mula sa sinumang wala pang 13 taong gulang o wala pa sa hustong edad sa iyong hurisdiksyon, kung mas matanda.
  • Gagamit ang Pinterest ng mga naaangkop na teknikal at pang-organisasyong hakbang para protektahan ang seguridad at pagiging kumpidensyal ng Data ng Ad na ibinibigay mo sa amin, at susunod ka sa Patakaran sa Privacy ng Pinterest na makikita sa policy.pinterest.com/privacy-policy  (o successor na URL) kaugnay ng paggamit namin ng Data ng Ad.
  • Hindi ibabahagi ng Pinterest ang Data ng Ad na ibinibigay mo sa amin sa isang third party (maliban sa mga affiliate, contractor, at ahenteng napapailalim sa mga pananagutan sa pagiging kumpidensyal) maliban na lang kung kinakailangan ng batas o kung may pahintulot mo.
2. Data ng Ad
  • Ginagamit namin ang Data ng Ad na ibinibigay mo sa amin para sa pagsukat ng pagiging epektibo ng ad, paghahatid ng ad at pag-uulat, pagpapahusay ng kaligtasan at seguridad sa Pinterest, pananaliksik at pag-develop ng produkto, at para sa iba pang paggamit kung saan pinahintulutan mo kami (kabilang ang nakalarawan sa Seksyon 3).
  • Gumagamit din kami ng Data ng Ad para makatulong sa pagbuo ng pinagsama-sama at anonymous na mga pagsukat tungkol sa paggamit sa Serbisyo ng Ad sa Pinterest, halimbawa, para kalkulahin ang kabuuang dami ng conversion na tinulungang maihatid ng Pinterest. Hindi ka tutukuyin o ang iyong mga customer ng mga sukatang ito.
  • May ilang partikular na Serbisyo ng Ad na nagbibigay-daan sa iyong bigyan ang Pinterest ng listahan ng mga natatanging identifier gaya ng mga naka-hash na email address o identifier ng mobile ad gaya ng IDFA (sama-sama bilang “Mga User ID”) para sa mga layunin ng pagtutugma. Kapag ginawa mo iyon, gagamitin namin ang Mga User ID para hanapin ang mga katumbas na Pinterest account, at kapag tapos na namin ang proseso ng pagtutugma, ide-delete namin ang listahan ng Mga User ID na ibinigay mo sa amin at itatabi lang namin ang isang listahan ng mga tumugmang Pinterest account.
  • Kung magbibigay ka sa amin ng Mga User ID gamit ang isang feature ng Serbisyo ng Ad (gaya ng Pag-target ng Listahan ng Customer o Tag ng Pinterest) para gumawa ng target na audience ng mga customer o bisita ng website o app, hindi papahintulutan ng Pinterest ang sinumang iba pa na gamitin ang audience na ginawa mo para mag-target o mag-optimize ng mga ad, at hindi namin gagamitin ang audience na ginawa mo para sa anumang layunin maliban sa pagbibigay sa iyo ng Serbisyo ng Ad.
3. Tag ng Pinterest, Aktibidad sa App, at SDK.
  • Kapag pinadalhan mo kami ng Data ng Ad gamit ang Tag ng Serbisyo ng Ad ng Pinterest, isang API endpoint, o ibang feature ng Serbisyo ng Ad na nagbibigay-daan sa iyong magbahagi ng data ng aktibidad sa website, store, o mobile app (gaya ng pagsukat sa mga offline na benta o mobile measurement partner integration) (ang Data ng Ad na ito ay “Data ng Aktibidad”), bukod sa iba mo pang obligasyon ayon sa addendum (kabilang ang mga obligasyon sa Seksyon 1), dapat mong gawin ang mga sumusunod:
   • ipaalam sa malinaw at kapansin-pansing paraan ang pagtatakda at pagbabasa ng cookies at iba pang User ID (tinukoy sa ibaba) at humingi ng pahintulot na kinakailangan sa batas, kapag kailangan ng batas;
   • magbigay ng malinaw at kapansin-pansing abiso sa iyong mga bisita sa website at app na ibabahagi ang kanilang impormasyon sa mga third party para sa online na pag-advertise na nakabatay sa gawi;
   • ipaalam sa iyong mga bisita sa website o app na maaari silang mag-opt out sa online na pag-advertise na nakabatay sa gawi sa pamamagitan ng kanilang mga setting ng pag-personalize sa Pinterest, sa website ng AdChoices optout.aboutads.info (kung nagpapadala ka sa amin ng aktibidad ng website sa pamamagitan ng Tag ng Pinterest), o sa kanilang mga setting ng identifier ng mobile ad (kung nagbabahagi ka sa amin ng data ng aktibidad sa app, hal., sa pamamagitan ng partner sa pagsusukat sa mobile o SDK ng app).
  • Ibinibigay mo sa Pinterest ang karapatang gamitin ang Data ng Aktibidad para mag-optimize ng mga rekomendasyon at advertisement na ibinibigay ng Pinterest, ngunit kung kasama lang ang data mula sa Pinterest o mula sa iba pang source sa paraang hindi ibinibigay ang iyong personal na pagkakakilanlan o ng sinumang indibidwal sa anumang third party.
  • Maliban na lang kung ibinigay sa iyo para sa sarili mo lang na paggamit, hindi gagawa ang Pinterest ng anumang feature sa Serbisyo ng Ad Service o pag-target ng audience gamit lang ang iyong Data ng Aktibidad.
4. Data ng Ad sa Pinterest.
  • Kung makakatanggap ka ng anumang Data ng Ad mula sa Pinterest (halimbawa, pag-uulat sa campaign na naka-link sa isang User ID):
   • hindi mo dapat gamitin ang impormasyong iyon para mag-target ng mga ad o magbenta ng mga produkto o serbisyo (halimbawa, sa pamamagitan ng pag-target o pagmomodelo ng audience) o para sa anumang layunin maliban sa pagsusuri sa performance ng iyong ad campaign sa Pinterest,
   • hindi mo ito dapat iugnay sa anumang Personal na Data o ibahagi sa anumang third party, at
   • dapat mo itong i-delete o gawing anonymous kung wala ka nang lehitimong pangangailangang pangnegosyo rito, nang hindi lalampas sa 6 na buwan pagkatapos mo itong matanggap.