ขอบคุณที่ใช้ Pinterest!

“เงื่อนไขการให้บริการ” ("เงื่อนไข") เหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์, แอป, API, และวิดเจ็ตของ Pinterest (“Pinterest” หรือ “บริการ”) โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดและติดต่อเราหากมีข้อสงสัย การเข้าถึงหรือใช้ Pinterest หมายความว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้ นโยบายส่วนบุคคลนโยบายคุกกี้ และแนวทางการใช้ชุมชนของเรา 

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น

แต่ละบริษัทก็มีข้อกำหนดของตัวเอง นี่คือข้อกำหนดของเรา

1. บริการของเรา

Pinterest ช่วยให้คุณค้นพบและทำในสิ่งที่รัก ในการทำสิ่งนั้น เราแสดงสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้อง น่าสนใจ และเหมาะกับคุณ โดยดูจากกิจกรรมทั้งในและนอกเว็บไซต์ Pinterest ของคุณ เพื่อที่จะมอบ “บริการ” ของเราให้คุณ เราจำเป็นต้องสามารถระบุตัวคุณและสิ่งที่คุณสนใจได้ บางสิ่งที่เราแสดงให้คุณเห็นเป็นเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมทจากผู้โฆษณา หนึ่งในบริการของเราคือการดูแลให้แม้แต่เนื้อหาที่ได้รับการโปรโมทก็มีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับคุณ คุณสามารถระบุเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมทได้เนื่องจากเนื้อหาเหล่านี้จะมีป้ายระบุไว้ชัดเจน

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น

Pinterest ช่วยให้คุณค้นพบและทำในสิ่งที่รัก และจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับคุณ เราต้องการรู้ว่าคุณชอบอะไร เพื่อทำให้ทุกสิ่งบน Pinterest มีความเกี่ยวข้องกับคุณ

2. การใช้ Pinterest
ก. ใครใช้ Pinterest ได้บ้าง

คุณสามารถใช้ Pinterest ได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถทำสัญญาผูกมัดกับ Pinterest อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการใช้ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในข้อกำหนดเหล่านี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเท่านั้น เมื่อสร้างบัญชี Pinterest คุณจะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ คุณจะไม่สามารถใช้งาน Pinterest ได้หากถูกระบุเป็นข้อห้ามในมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติ รวมถึงไม่อนุญาตให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 13 ปีใช้งานหรือเข้าถึงได้ หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป คุณจะใช้ Pinterest ได้ก็ต่อเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะสามารถให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลภายใต้กฎหมายของประเทศของคุณเท่านั้น การใช้งาน Pinterest อาจมีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ คุณยอมรับว่าเราจะสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ และข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลกับการอัปเดตทุกครั้ง

ข. ใบอนุญาตของเราที่ให้กับคุณ

ภายใต้ “ข้อกำหนด” และนโยบายของเรา (รวมทั้งแนวทางการใช้ชุมชน) เราให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้ “บริการ” ของเราแบบจำกัด ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว โอนสิทธิ์ไม่ได้ และสามารถยกเลิกได้

ค. การใช้ Pinterest ในเชิงพาณิชย์

ถ้าคุณต้องการใช้ Pinterest ในเชิงพาณิชย์ คุณต้องสร้างบัญชีธุรกิจ และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของธุรกิจของเรา หากคุณเปิดบัญชีสำหรับบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลอื่นๆ คำว่า “คุณ” จะรวมถึงคุณและนิติบุคคลนั้นด้วย และคุณสัญญาว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะให้สิทธิ์และใบอนุญาตทั้งหมดที่ระบุไว้ใน “ข้อกำหนด” เหล่านี้และผูกมัดนิติบุคคลกับ “ข้อกำหนด” เหล่านี้ และคุณยอมรับ “ข้อกำหนด” เหล่านี้ในนามของนิติบุคคล

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น

คุณไม่สามารถใช้ Pinterest ได้หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี (หรือมากกว่าในบางประเทศ) นอกจากนี้ ถ้าคุณใช้ Pinterest สำหรับการทำงาน คุณต้องเปิดใช้บัญชีธุรกิจ

3. เนื้อหาของคุณ
ก. การโพสต์เนื้อหา

Pinterest อนุญาตให้คุณโพสต์เนื้อหา รวมถึงรูปถ่าย ความคิดเห็น ลิงก์ และอื่นๆ เราเรียกทุกสิ่งที่คุณโพสต์หรือทำให้ปรากฏบน Pinterest ว่า "เนื้อหาของผู้ใช้" คุณมีสิทธิ์ทั้งหมด และมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ “เนื้อหาของผู้ใช้” ที่คุณโพสต์บน Pinterest

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น

ถ้าคุณโพสต์เนื้อหาของคุณบน Pinterest เนื้อหานั้นจะยังคงเป็นของคุณ

ข. Pinterest และผู้ใช้อื่นๆ สามารถใช้เนื้อหาของคุณได้อย่างไรบ้าง

คุณมอบใบอนุญาตแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว, Royalty-free, โอนสิทธิ์ได้, ให้ช่วงสิทธิ์ได้, และมีผลทั่วโลกให้กับ Pinterest และผู้ใช้ของเรา ในการใช้, เก็บ, แสดง, ทำซ้ำ, บันทึก, แก้ไข, สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง, ดำเนินการ, และแจกจ่าย “เนื้อหาของผู้ใช้” บน Pinterest เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินงาน, พัฒนา, มอบบริการ, และใช้ Pinterest เท่านั้น ไม่มีสิ่งใดใน “ข้อกำหนด” เหล่านี้ที่จำกัดสิทธิ์ทางกฎหมายอื่นๆ ที่ Pinterest อาจมีต่อ “เนื้อหาของผู้ใช้” ตัวอย่างเช่น ภายใต้ใบอนุญาตอื่นๆ เราสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไข “เนื้อหาของผู้ใช้” หรือเปลี่ยนวิธีที่เนื้อหาเหล่านี้ถูกใช้ใน Pinterest ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึง “เนื้อหาของผู้ใช้” ที่เราเชื่อว่าละเมิด “ข้อกำหนด” เหล่านี้ แนวทางการใช้ชุมชนของเรา หรือนโยบายอื่นๆ

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น

หากคุณโพสต์เนื้อหาของคุณบน Pinterest เราสามารถแสดงเนื้อหานั้นให้ผู้อื่น และผู้อื่นสามารถบันทึกเนื้อหานั้นได้ อย่าโพสต์ภาพลามกหรือสแปม หรือระรานผู้ใช้อื่นบน Pinterest 

ค. เราเก็บเนื้อหาของคุณไว้นานแค่ไหน

หลังจากที่มีการยุติหรือปิดใช้งานบัญชีของคุณ หรือเมื่อคุณลบ “เนื้อหาของผู้ใช้” ออกจาก Pinterest เราอาจยังเก็บ “เนื้อหาของผู้ใช้” ของคุณไว้ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อจุดประสงค์ในการสำรองข้อมูล เก็บไว้อ้างอิง หรือเพื่อการตรวจสอบ Pinterest และผู้ใช้สามารถเก็บไว้และใช้, เก็บ, แสดง, ทำซ้ำ, รีพิน, แก้ไข, สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง, ดำเนินการ และแจกจ่ายส่วนใดของ “เนื้อหาของผู้ใช้” ของคุณที่ผู้ใช้อื่นเก็บไว้หรือแชร์บน Pinterest ต่อไปได้

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น

หากคุณเลือกที่จะโพสต์เนื้อหา คุณได้มอบคำอนุญาตให้เราใช้เนื้อหานั้นเพื่อมอบบริการและพัฒนา Pinterest สำเนาของเนื้อหาที่แชร์กับผู้อื่นอาจยังคงปรากฏอยู่อย่างนั้น แม้ว่าคุณจะลบเนื้อหานั้นออกจากบัญชีของคุณแล้วก็ตาม
 

ง. ความคิดเห็นที่คุณส่ง

เราให้ความสำคัญกับการฟังเสียงจากผู้ใช้ และมีความสนใจที่จะเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ Pinterest ยอดเยี่ยมขึ้นเสมอ หากคุณเลือกที่จะส่งความคิดเห็น ไอเดีย หรือข้อเสนอแนะ คุณได้ยอมรับว่าเราสามารถใช้คำแนะนำเหล่านั้นได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับคุณ ด้วยการยอมรับคำแนะนำของคุณ Pinterest ไม่ได้สละสิทธิ์ใดๆ ในการใช้ข้อเสนอแนะที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกันซึ่ง Pinterest ได้รับก่อนหน้านี้ หรือที่ได้รับการพัฒนาโดยพนักงานของ Pinterest หรือได้รับจากแหล่งอื่นนอกเหนือไปจากคุณ

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น

เราสามารถใช้คำแนะนำของคุณเพื่อทำให้ Pinterest ดีขึ้นได้

4. นโยบายลิขสิทธิ์

Pinterest ได้นำ “นโยบายด้านลิขสิทธิ์ของ Pinterest” เข้ามาและบังคับใช้ตาม “รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล” และกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับอื่นๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายด้านลิขสิทธิ์ของเรา 

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น

เราเคารพลิขสิทธิ์ คุณก็ควรเช่นกัน

5. ความปลอดภัย

เราใส่ใจต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา แม้ว่าเราจะทำงานเพื่อปกป้องความปลอดภัยของเนื้อหาและบัญชีของคุณ แต่ Pinterest ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถทำลายมาตรการด้านความปลอดภัยของเราได้ เราขอให้คุณเก็บรหัสผ่านของคุณไว้ในที่ปลอดภัย โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีหากพบการบุกรุกหรือเข้าใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น

คุณสามารถช่วยเราต่อสู้กับสแปมเมอร์ได้ด้วยการจำ คำแนะนำด้านความปลอดภัย เหล่านี้ไว้

6. ลิงก์ เว็บไซต์ และบริการจากบุคคลภายนอก

Pinterest อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ผู้โฆษณา บริการ ข้อเสนอพิเศษของบุคคลภายนอก หรือกิจกรรมหรืออีเวนต์อื่นๆ ที่ไม่ได้ Pinterest ไม่ได้ควบคุมหรือเป็นเจ้าของ เราไม่รับรองหรือรับความรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์ ข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอก หากคุณเข้าใช้เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกจาก Pinterest คุณทำเช่นนั้นโดยยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง และคุณยอมรับว่า Pinterest ไม่มีส่วนรับผิดต่อการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอก

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น

Pinterest มีลิงก์ไปยังเนื้อหานอก Pinterest เนื้อหาเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นเนื้อหาที่ดีเยี่ยม แต่เราไม่รับผิดชอบหากไม่ได้เป็นเช่นนั้น

7. การยุติบัญชี

Pinterest อาจยุติหรือระงับสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและใช้ Pinterest ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมีการแจ้งให้ทราบอย่างเหมาะสม เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงของคุณทันทีโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ หากเรามีเหตุผลที่ดีพอ ซึ่งรวมถึงการละเมิดแนวทางการใช้ชุมชนของเรา หลังจากการยุติแล้ว คุณยังมีข้อผูกพันภายใต้ “ส่วนที่ 3 และ 8 ของข้อกำหนดเหล่านี้”

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น

Pinterest มอบบริการให้คุณใช้ฟรี เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการกับบุคคลใด แต่เราจะแจ้งให้ทราบอย่างเหมาะสม

8. การชดใช้ค่าเสียหาย

หากคุณใช้ Pinterest เพื่อจุดประสงค์เชิงพานิชย์ (ซึ่งแสดงว่าคุณไม่ใช่ผู้บริโภค) โดยไม่ยอมรับข้อกำหนดเกี่ยวกับธุรกิจของเรา ตามที่ระบุไว้ใน “ส่วนที่ 2(ก) ของข้อกำหนดเหล่านี้” คุณยอมรับที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Pinterest Inc, Pinterest Europe Ltd, และบริษัทในเครือ, และเจ้าหน้าที่, ผู้อำนวยการ, พนักงาน, และตัวแทนของบริษัท ทั้งจากและต่อการอ้างสิทธิ์, การฟ้องคดี, การดำเนินการ, ข้อพิพาท, การเรียกร้อง, ความรับผิด, ความเสียหาย, ความสูญเสีย, ต้นทุนและค่าใช้จ่าย, รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายทางบัญชีและกฎหมายตามสมควร (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้กับการอ้างสิทธิ์ การฟ้องคดี หรือการดำเนินการใดๆ โดยบุคคลภายนอก) ในทางใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือใช้งาน “บริการ” ของเรา, “เนื้อหาของผู้ใช้” ของคุณ, หรือการละเมิด “ข้อกำหนด” เหล่านี้ของคุณ

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น

หากเราถูกฟ้องร้องเนื่องด้วยสิ่งที่ธุรกิจของคุณทำบน Pinterest คุณจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้เรา นอกจากนั้น คุณควรจะสร้างบัญชีธุรกิจและยอมรับข้อกำหนดเกี่ยวกับธุรกิจของเราตั้งแต่แรก

9. การสงวนสิทธิ์

“บริการ” ของเราและเนื้อหาทั้งหมดบน Pinterest ให้บริการตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

Pinterest ปฏิเสธอย่างเฉพาะเจาะจงต่อการรับประกันและสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ และทั้งหมด และการรับประกันใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดต่อทางการค้าหรือประเพณีทางการค้า

Pinterest ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดต่อ “เนื้อหาของผู้ใช้” ใดๆ ที่คุณ หรือผู้อื่น หรือบุคคลภายนอก โพสต์หรือส่งผ่าน “บริการ” ของเรา คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณอาจพบ “เนื้อหาของผู้ใช้” ที่ไม่ถูกต้อง ไม่น่าพอใจ ไม่เหมาะสมต่อเด็ก หรือไม่ตรงกับจุดประสงค์ของคุณ

หากคุณเป็นผู้บริโภคใน EEA เราไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดใดๆ ต่อการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจตนา หรือความตาย หรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือจงใจประพฤติผิดของเรา 
 

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น

ในบางครั้งอาจมีผู้ใช้บางรายโพสต์สิ่งที่ไม่เหมาะสมลงใน Pinterest เราพยายามควบคุมและจัดการกับเรื่องนี้อย่างเข้มงวด แต่คุณอาจยังคงพบเนื้อหาเหล่านี้ก่อนที่เราจะตรวจพบและจัดการ หากคุณพบเห็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งให้เราทราบได้ที่นี่ 

10. การจำกัดความรับผิด

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งบังคับใช้อนุญาต Pinterest จะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายโดยทางอ้อม ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายอันพึงคาดหมายได้หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือการสูญเสียผลกำไรหรือรายได้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในทางตรงหรือทางอ้อม หรือการสูญเสียข้อมูล การใช้งาน ความนิยม หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นจาก (ก) การเข้าถึงหรือใช้งานหรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานบริการ (ข) การปฏิบัติหรือเนื้อหาใดๆ ของบุคคลภายนอกกับบริการ รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการหมิ่นประมาท การปฏิบัติที่ไม่น่าพอใจหรือผิดกฎหมายของผู้ใช้อื่นหรือบุคคลภายนอก หรือ (ค) การเข้าถึง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงการส่งผ่านหรือเนื้อหาของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ความรับผิดรวมของ Pinterest ต่อการอ้างสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการจะไม่เกินหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐ (U.S. $100.00)

หากเราสร้างความเสียหายให้กับคุณ และคุณเป็นผู้บริโภคใน EEA ข้อมูลข้างต้นจะไม่มีผลกับคุณ ในทางกลับกัน ความรับผิดของ Pinterest จะถูกจำกัดไว้ภายใต้ค่าเสียหายที่คาดการณ์ได้ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดข้อผูกมัดตามสัญญาที่มีนัยสำคัญซึ่งเป็นปกติสำหรับสัญญาประเภทนี้ Pinterest ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดหลักความระมัดระวังที่มีผลบังคับใช้อื่นๆ ซึ่งไม่มีนัยสำคัญ การจำกัดความรับผิดนี้จะไม่มีผลต่อการรับผิดตามกฎหมายใดๆ ที่ไม่สามารถจำกัดได้ ไปจนถึงความรับผิดสำหรับความตายหรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการจงใจประพฤติผิดของเรา หรือถ้าเป็นไปเพื่อยกเว้นความรับผิดชอบของเราต่อสิ่งที่เราสัญญาไว้โดยเฉพาะกับคุณ
 

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น

เราพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และต้องขออภัยหากคุณพบปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ ซึ่งเราอาจไม่สามารถรับผิดชอบได้ทั้งหมด ถ้าคุณคิดว่าเราเป็นแบบนั้น ลองมาแก้ปัญหาแบบผู้ใหญ่กันดู

11. อนุญาโตตุลาการ

สำหรับข้อพิพาทใดๆ ที่คุณมีกับ Pinterest คุณยอมรับว่าจะติดต่อเราและพยายามระงับข้อพิพาทกับกับเราอย่างไม่เป็นทางการก่อน หากเราจำเป็นต้องติดต่อคุณ เราจะติดต่อผ่านทางที่อยู่อีเมลที่ปรากฏในบัญชี Pinterest ของคุณ หาก Pinterest ไม่สามารถระงับข้อพิพาทกับคุณอย่างไม่เป็นทางการได้ เราทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าจะระงับข้อพิพาท การอ้างสิทธิ์ หรือข้อโต้แย้ง (ไม่รวมถึงการอ้างสิทธิ์สำหรับคำสั่งห้ามเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือการชดใช้ด้วยทางอื่นอย่างเป็นธรรม) ซึ่งเกิดขึ้นจาก หรือมีความเชื่อมโยงกับ หรือมีความเกี่ยวข้องกับ “ข้อกำหนด” เหล่านี้ ผ่านทางอนุญาโตตุลาการแบบผูกมัดหรือ (สำหรับการอ้างสิทธิ์ที่มีคุณสมบัติ) ในการฟ้องร้องคดีในศาลเล็ก

อนุญาโตตุลาการเป็นวิธีที่ไม่เป็นทางการกว่าในการระงับความขัดเมื่อเทียบกับการฟ้องร้องคดีในศาล ตัวอย่างเช่น อนุญาโตตุลาการใช้อนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางแทนการใช้ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน มีการเปิดเผยข้อมูลที่น้อยกว่า และอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลที่น้อยมาก แม้ว่ากระบวนการนี้จะไม่เป็นทางการมากกว่า แต่อนุญาโตตุลาการสามารถมอบคำตัดสินในเรื่องค่าเสียหายและการชดเชยให้ได้แบบเดียวกับที่ศาลทำ คุณยอมรับว่า ด้วยการยอมรับ “ข้อกำหนดการให้บริการ” เหล่านี้ “กฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา” ควบคุมการตีความและการบังคับใช้ข้อกำหนดนี้ และทั้งคุณและ Pinterest ต่างก็สละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือการมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม อนุญาโตตุลาการมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีความ การบังคับใช้ หรืออำนาจบังคับใช้ของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการแบบผูกมัดนี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่า “ข้อตกลง” นี้จะสิ้นสุดลง หรือมีการยุติบัญชี Pinterest ของคุณ

อนุญาโตตุลาการใดๆ จะดำเนินการโดย “สมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา ("AAA")” ภายใต้ “กฎอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภค” ซึ่งมีผลบังคับใช้กับ AAA ในขณะนั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ คุณสามารถดูแบบฟอร์มได้ที่ www.adr.org อนุญาโตตุลาการจะดำเนินการในประเทศ (หรือเขตศาสนา) ที่คุณอยู่ เว้นแต่ว่าคุณและ Pinterest จะตกลงเป็นอย่างอื่น คู่กรณีแต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่ในการจ่ายค่าธรรมเนียมส่งเรื่องให้ AAA ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการและการจัดการตาม “กฎ” ของ AAA เว้นแต่ว่า Pinterest จะจ่ายค่าธรรมเนียมการส่งเรื่อง การจัดการ และอนุญาโตตุลาการที่สมเหตุสมผลให้ หากการอ้างสิทธิ์สำหรับความเสียหายของคุณมีจำนวนไม่เกิน $75,000 และไม่ได้ไม่เป็นการอ้างสิทธิ์ที่ไร้สาระ (ตามที่ประเมินโดยมาตรฐานที่ระบุไว้ใน Federal Rule of Civil Procedure 11(b)) หากการอ้างสิทธิ์ของคุณมีจำนวน $10,000 หรือน้อยกว่า เราตกลงให้คุณเลือกได้ว่าอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการโดยยึดเอาเอกสารที่ส่งให้อนุญาโตตุลาการแต่เพียงอย่างเดียว ผ่านการพิจารณาคดีทางโทรศัพท์ หรือการมาปรากฏตัวเพื่อพิจารณาคดีตามที่ได้กำหนดไว้ใน “กฎ” ของ AAA หากการอ้างสิทธิ์ของคุณเป็นจำนวนมากกว่า $10,000 สิทธิ์ในเรื่องการพิจารณาคดีจะถูกกำหนดโดย “กฎ” ของ AAA ไม่ว่าอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการด้วยวิธีใด อนุญาโตตุลาการจะออกเอกสารการตัดสินเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงเหตุผล อธิบายสิ่งที่พบและข้อสรุปที่ทำให้ได้คำตัดสินนั้น และการตัดสินใดๆ เกี่ยวกับคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการอาจได้รับการนำขึ้นศาลที่มีเขตอำนาจได้ ไม่มีสิ่งใดใน “ส่วน” นี้ที่จะห้ามไม่ให้คู่กรณีฝ่ายใดขอคำสั่งห้ามเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือการชดใช้ด้วยทางอื่นอย่างเป็นธรรมจากศาล รวมถึงสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการเข้าถึง “บริการ” โดยไม่ได้รับอนุญาต การอ้างสิทธิ์ทั้งหมดต้องทำในฐานะปัจเจกบุคคลจากคู่กรณี และไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มที่อ้างขึ้นใดๆ หรือการดำเนินการที่เป็นตัวแทน และเว้นแต่เราจะตกลงเป็นอย่างอื่น อนุญาโตตุลาการไม่สามารถรวมการอ้างสิทธิ์ของบุคคลมากกว่าหนึ่งรายได้ คุณยอมรับว่า ด้วยการเข้าร่วมข้อกำหนดเหล่านี้ คุณและ Pinterest ต่างก็สละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือการมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดการให้บริการเหล่าที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายที่ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้ใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับคุณ ในกรณีที่การอ้างสิทธิ์ ข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Pinterest หรือ “บริการ” ของเรา ไม่สามารถตัดสินได้ด้วยอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ได้: คุณและ Pinterest ต่างยอมรับว่าการอ้างสิทธิ์หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Pinterest จะได้รับการระงับแยกต่างหาก ตาม “ส่วนที่ 12 ของข้อกำหนดเหล่านี้”

หากคุณเป็นผู้บริโภคใน EEA “ส่วนที่ 11” ไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ 
 

12. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

“ข้อกำหนด” เหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของ “รัฐแคลิฟอร์เนีย” โดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายของรัฐ หากคุณไม่ใช่ผู้บริโภคใน EEA สถานที่ที่มีเขตอำนาจศาลพิเศษสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก หรือมีความเชื่อมโยงกับข้อตกลงนี้คือ “ซานฟรานซิสโก เคาน์ตี, แคลิฟอร์เนีย” หรือ “ศาลประจำภาคของสหรัฐอเมริกาสำหรับเขตภาคเหนือของแคลิฟอร์เนีย” และข้อพิพาทของเราจะได้รับการตัดสินภายใต้กฎหมายของแคลิฟอร์เนีย

หากคุณเป็นผู้บริโภคใน EEA สิ่งนี้จะไม่ลิดรอนคุณจากความคุ้มครองใดๆ ที่คุณมีภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ และการเข้าถึงศาลในประเทศนั้น 
 

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น

ช่วงนี้ของปีเป็นช่วงที่โซน Bay Area นั้นงดงามมาก ว่ากันจริงๆ แล้วไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนก็สวยสุดๆ ทั้งนั้น! แต่เรื่องของเรื่องก็คือหากเกิดปัญหาอะไร คุณจะต้องมาฟ้องร้องเราที่นี่แหละ 

ใน EEA คุณสามารถฟ้องเราได้ที่นี่เช่นกันถ้าคุณเป็นร้านค้า แต่หากคุณเป็นผู้บริโภคใน EEA คุณสามารถฟ้องร้องเราได้ที่ศาลในประเทศของคุณ
 

13. ข้อกำหนดทั่วไป
ขั้นตอนการแจ้งเตือนและการเปลี่ยนแปลง “ข้อกำหนด” เหล่านี้

เราสงวนสิทธิ์ในการกำหนดรูปแบบและวิธีการในการแจ้งเตือนคุณ และคุณยินยอมที่จะรับประกาศทางกฎหมายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากเราเลือกใช้ เราอาจการแก้ไข “ข้อกำหนด” เหล่านี้เป็นครั้งคราว และเวอร์ชันล่าสุดจะได้รับการโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของเราเสมอ หากการแก้ไขปรับปรุงนั้นเราพิจารณาแล้วว่ามีความสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราย หากคุณเข้าถึงหรือใช้ Pinterest ต่อหลังจากที่การแก้ไขปรับปรุงมีผลใช้งานแล้ว ถือว่าคุณยินยอมที่จะได้รับการผูกพันตาม “ข้อกำหนด” ใหม่ หากคุณยอมรับข้อกำหนดใหม่ โปรดหยุดใช้ Pinterest

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น

หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากกับข้อกำหนด เราจะแจ้งให้คุณทราบ หากคุณไม่ชอบข้อกำหนดใหม่ โปรดหยุดใช้ Pinterest

การโอนสิทธิ์

ข้อกำหนด รวมถึงสิทธิ์และใบอนุญาตใดๆ ที่ให้สิทธิ์ในที่นี้ จะไม่สามารถทำการถ่ายโอนหรือโอนสิทธิ์ได้ แต่ Pinterest สามารถทำการโอนสิทธิ์ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด การพยายามถ่ายโอนหรือโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ละเมิดต่อข้อตกลงจะถือเป็นโมฆะ

หากคุณเป็นผู้บริโภคใน EEA คุณหรือ Pinterest อาจโอนสิทธิ์ข้อตกลงนี้และสิทธิ์และใบอนุญาตใดๆ ที่ออกภายใต้ข้อตกลงนี้ ให้กับบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์โดย Pinterest คุณมีสิทธิ์ที่จะยุติข้อตกลงนี้ได้โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีโดยการปิดใช้งานบัญชีของคุณ Pinterest จะแจ้งให้คุณทราบหากมีการโอนสิทธิ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

ข้อตกลง/การแยกออกจากกันทั้งหมด

“ข้อกำหนด” เหล่านี้พร้อมกับ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” และการแก้ไขใดๆ และข้อตกลงเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณอาจเข้าร่วมกับ Pinterest จะถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Pinterest ที่เกี่ยวกับ “บริการ” หากข้อกำหนดใดของ “ข้อกำหนด” เหล่านี้ได้รับการลงความเห็นว่าไม่ถูกต้อง ข้อกำหนดนั้นจะถูกจำกัดหรือกำจัดเท่าที่จำเป็นที่สุด และข้อกำหนดใดที่หลงเหลือใน “ข้อกำหนด” เหล่านี้ จะยังมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ

การไม่สละสิทธิ์

การไม่สละสิทธิ์ใน “ข้อกำหนด” ใดเหล่านี้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องของข้อกำหนดนั้นหรือข้อกำหนดอื่นๆ และการที่ Pinterest ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์หรือข้อกำหนดภายใต้ “ข้อกำหนด” เหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว

คู่ค้า

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา “ข้อกำหนด” เหล่านี้คือสัญญาระหว่างคุณและ Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103 หากคุณอาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา “ข้อกำหนด” เหล่านี้คือสัญญาระหว่างคุณและ Pinterest Europe Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไอร์แลนด์ มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น

คนที่คุณติดต่อด้วยจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2018