ถ้อยแถลงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
 • โปรแกรมตรวจจับข้อผิดพลาดของ Pinterest ได้รับการจัดการผ่าน Bugcrowd หากต้องการดูเงื่อนไขของโปรแกรม และมีส่วนร่วม ให้ไปที่ https://bugcrowd.com/pinterest และลงทะเบียนเป็นผู้ทดสอบ คุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของ Pinterest เพื่อเข้าร่วมการทดสอบ หากคุณตรวจพบช่องโหว่ โปรดรายงานผ่าน Bugcrowd เพื่อสิทธิ์ในการได้รับรางวัล

  ฮีโร่ของ Pinterest

  นักวิจัยด้านล่างได้ช่วยเราระบุและแก้ช่องโหว่ต่างๆ ก่อน Bugcrwod ขอบคุณทุกคนมาก!

  • Ashley Boxhall
  • Muhammad Shahmeer
  • Michael Henriksen
  • Kamil Sevi
  • Ali Hasan Ghauri
  • Juan Broullón
  • Gökmen Güreşçi
  • Luis Teixeira
  • Sahil Dhar
  • Manish Bhattacharya
  • Dan Melamed
  • Brendon Tiszka
  • Nishant Das Patnaik
  • Christian Galeone
  • Avinash Sudhodanan