ภารกิจของเรา

ภารกิจของ Pinterest คือการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตนรัก อย่างไรก็ตาม เนื้อหาบางอย่างอาจไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจ เราจึงมีแนวทางการใช้ชุมชนเพื่อสรุปสิ่งที่เราอนุญาตและไม่อนุญาตให้ทำบน Pinterest แนวทางเหล่านี้คือนโยบายการใช้งานที่เรายอมรับ ดังนั้นหากคุณพบเนื้อหาที่ไม่ควรจะอยู่ใน Pinterest โปรดรายงานให้เราทราบ เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณและจะทำงานอย่างหนักในการตรวจสอบรายงานของคุณและดำเนินการอย่างเหมาะสมอย่างทันท่วงที เราใช้รายงานของคุณเพื่อเรียนรู้และพัฒนามาตรฐานของเรา และทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเพื่อขอข้อมูลและอัปเดตแนวทางของเรา คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราบังคับใช้แนวทางเหล่านี้ได้ในรายงานความโปร่งใสรายครึ่งปีของเรา

ความปลอดภัยของเนื้อหา

Pinterest ไม่ใช่สถานที่สำหรับเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ ไม่เหมาะสม เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด เป็นอันตราย แสดงความเกลียดชัง หรือรุนแรง เราอาจลบ จำกัด หรือบล็อกการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวและบัญชี บุคคล กลุ่มคน และโดเมนที่สร้างหรือเผยแพร่ โดยพิจารณาจากระดับความอันตรายของเนื้อหา คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เรานำแนวทางการใช้ชุมชนไปปฏิบัติใช้ได้ที่หน้าการบังคับใช้ที่นี่

เรามุ่งมั่นที่จะนําเสนอความคาดหวังที่ชัดเจนและโปร่งใสที่สามารถเข้าใจและติดตามได้ง่าย หากคุณมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาบน Pinterest โปรดติดต่อเรา

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

Pinterest ไม่ใช่สถานที่ของเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ รวมถึงภาพลามกอนาจารและภาพเปลือยแบบโจ่งแจ้ง เราจะลบหรือจำกัดการเผยแพร่เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่และเนื้อหาไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง:

 • เนื้อหาอนาจาร
 • เนื้อหาทางเพศ แม้ว่าจะมีการสวมใส่เสื้อผ้าหรือสวมใส่เพียงบางส่วนก็ตาม
 • เนื้อหาที่สื่อถึงกิจกรรมทางเพศอย่างชัดเจนในลักษณะรูปภาพหรือข้อความ
 • รูปภาพที่ทำให้เกิดอารมณ์เพศจากสิ่งเฉพาะ
 • เราอนุญาตภาพเปลือยบางส่วนในบางบริบท แม้ว่าเราอาจจำกัดการเผยแพร่เนื้อหานั้น ตัวอย่างเช่น ภาพเปลือยในภาพวาดและประติมากรรมและในบริบททางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ถือว่ายอมรับได้ นอกจากนี้ยังอนุญาตเนื้อหาเกี่ยวกับการให้นมบุตรและการผ่าตัดเต้านมด้วย แนวทางเหล่านี้มีผลกับข้อความ รวมถึงรูปภาพและวิดีโอแบบดิจิทัล แบบแอนิเมชัน และที่ถ่ายจริง

   

  การแสวงหาผลประโยชน์

  Pinterest ไม่ใช่ที่สำหรับการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้คนหรือสัตว์ เราจะลบหรือจำกัดการเผยแพร่เนื้อหาและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นอันตรายต่อผู้คนหรือสัตว์ รวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ ทางร่างกาย หรือทางการเงิน ซึ่งรวมถึง

 • รูปภาพที่ไม่ได้รับยินยอม ซึ่งหมายถึงรูปภาพที่มีลักษณะเป็นส่วนตัวหรือทางเพศที่ได้รับหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม รวมถึงรูปภาพลามกเพื่อแก้แค้นและรูปแอบถ่ายใต้กระโปรง
 • บริการทางเพศสำหรับผู้ใหญ่ที่อาจเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศหรือทางร่างกายหรือการค้ามนุษย์ เช่น เซ็กส์แคมและบริการเพื่อนเที่ยว
 • การค้ามนุษย์ การค้าทาส การตกเป็นทาส และการใช้แรงงานบังคับหรือภาคบังคับ
 • การแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์อื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้าอวัยวะหรือผลิตภัณฑ์จากศพหรือชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์
 • การขายสัตว์ป่าหรือสัตว์ป่าคุ้มครองและใกล้สูญพันธุ์ หากต้องการดูรายชื่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าต้องห้ามทั้งหมด โปรดไปที่เว็บไซต์พันธมิตรของเราที่กองทุนสัตว์ป่าโลก
 • ศพ ชิ้นส่วนของสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชิ้นส่วนแมวหรือสุนัข หรือสัตว์ป่าคุ้มครองและใกล้สูญพันธุ์รวมทั้งงาช้าง
 • การเที่ยวชมสัตว์อย่างไร้ความรับผิดชอบและเป็นอันตราย หรือการกระทำที่แสวงหาประโยชน์ เช่น การให้สัตว์ต่อสู้กัน
 • กิจกรรมที่แสดงความเกลียดชัง

  Pinterest ไม่ใช่ที่สำหรับเนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังหรือบุคคลและกลุ่มที่ส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงความเกลียดชัง เราจำกัดการเผยแพร่หรือลบเนื้อหาและบัญชีดังกล่าวรวมถึง

 • การใส่ร้ายป้ายสีหรือการเหมารวมในเชิงลบ การ์ตูนล้อเลียนและการพูดเหมารวม
 • การสนับสนุนกลุ่มเกลียดชังและบุคคลที่ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างคาวมเกลียดชัง อคติ และทฤษฎีการสมรู้ร่วมคิด
 • การใช้ความรุนแรงหรือการดูหมิ่นเนื่องจากผู้ถูกกระทำเป็นสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับความคุ้มครองหรือกลุ่มเสี่ยงภัย
 • การสนับสนุนอำนาจสูงสุดของคนผิวขาว จำกัดสิทธิสตรี และแนวคิดการเลือกปฏิบัติอื่นๆ
 • ทฤษฎีการสมรู้ร่วมคิดที่มาจากความเกลียดชังและข้อมูลที่ผิด เช่น การปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
 • การปฏิเสธอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศของบุคคลและการสนับสนุนสำหรับการบำบัดเพื่อแปลงเพศสภาพและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • การโจมตีบุคคลรวมถึงบุคคลสาธารณะโดยพิจารณาจากการเป็นสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับความคุ้มครองหรือกลุ่มเสี่ยงภัย
 • การล้อเลียนหรือโจมตีความเชื่อ สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ การเคลื่อนไหว หรือสถาบันของกลุ่มที่ได้รับความคุ้มครองหรือกลุ่มเสี่ยงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
 • กลุ่มที่ได้รับความคุ้มครองและมีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้คนรวมกลุ่มกันตามเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ สีผิว สังคม วรรณะ สถานะการเข้าเมือง ชาติกำเนิด ศาสนาหรือศรัทธา เพศหรือเอกลักษณ์ทางเพศร สนิยมทางเพศ ความพิการหรือสภาพทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ที่ถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันตามสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ำกว่า อายุ น้ำหนักหรือขนาด สถานะการตั้งครรภ์หรือทหารผ่านศึก

  การบิดเบือนข้อมูล

  Pinterest ไม่ใช่ที่สำหรับข้อมูลที่ผิด ข้อมูลเท็จ ข้อมูลที่ประสงค์ร้าย หรือบุคคลหรือกลุ่มที่เผยหรือสร้างขึ้นมา เราจะลบหรือจำกัดการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ Pinterest หรือการใช้ชีวิต ความปลอดภัย หรือความเชื่อถือของประชาชน ดังนี้

 • คำกล่าวอ้างทางการแพทย์ที่ไม่มีหลักฐานรองรับซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงการส่งเสริมการรักษาที่ผิดวิธี คำแนะนำในการต่อต้านการฉีดวัคซีน หรือข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนหรือความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน
 • เนื้อหาที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองซึ่งส่งเสริมความกลัว ความเกลียดชัง หรืออคติ
 • เนื้อหาที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดที่ส่งเสริมการทำให้บุคคล กลุ่มบุคคล สถานที่ หรือองค์กรตกเป็นเป้าหมายของการล่วงละเมิดหรือความรุนแรงทางกายภาพ
 • ทฤษฎีสมคบคิด รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการมีส่วนร่วมของพลเมือง
 • เนื้อหาที่มาจากการรณรงค์ที่บิดเบือนข้อมูล รวมถึงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการมีส่วนร่วมของพลเมือง
 • ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เผยแพร่หรือดัดแปลงโดยเจตนาเพื่อลบล้างความไว้วางใจหรือก่อให้เกิดอันตราย เช่น การเปลี่ยนแปลงหรือละเว้นบริบท วันที่ หรือเวลา
 • เนื้อหาภาพหรือเสียงที่สร้างขึ้นหรือดัดแปลงอย่างมีความหมายที่ลบล้างความเชื่อถือหรือก่อให้เกิดอันตราย
 • ข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพลเมือง

  นโยบายนี้มีผลบังคับใช้เสมอ กล่าวคือ มีผลบังคับใช้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพลเมือง (เช่น การเลือกตั้ง)

 • เนื้อหาที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดซึ่งขัดขวางความเที่ยงตรงของการเลือกตั้งหรือการมีส่วนร่วมของพลเมืองหรือของกลุ่มบุคคล รวมถึงการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนน การลงคะแนน และถูกนับในการสำรวจสำมะโนประชากร
 • ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนการลงคะแนนหรือการเข้าร่วมการสำรวจสำมะโนประชากร
 • เนื้อหาที่ทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีการกรอกข้อมูลและส่งบัตรเลือกตั้งอย่างถูกต้อง รวมถึงบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์หรือแบบฟอร์มสำมะโนประชากร
 • ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ที่สามารถลงคะแนนหรือมีส่วนร่วมในการสำรวจสำมะโนประชากรและข้อมูลใดที่ต้องให้เพื่อเข้าร่วม
 • ข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดว่าใครเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและ/หรือจะนำข้อมูลไปใช้อย่างไร
 • ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวางไม่ให้ผู้คนใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงหรือเข้าร่วมในการสำรวจสำมะโนประชากร
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือสั่งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้เข้าร่วมบิดเบือนความจริงหรือเข้าร่วมอย่างผิดกฎหมาย
 • เนื้อหาที่เห็นได้ชัดว่ามีเจตนาที่จะทำให้ผลการเลือกตั้งไม่มีผลทางกฎหมายบนพื้นฐานของการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด
 • เนื้อหาที่ปลอมแปลงและมีการบิดเบือน (เช่น เนื้อหาที่สร้างโดยใช้เครื่องมือ AI) ซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าบุคคลในภาพทำหรือพูดสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง โดยมีเจตนาชัดเจนว่าต้องการชักจูงความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ/หรือการเลือกตั้ง
 • นโยบายของเรายังห้ามไม่ให้มีการข่มขู่คุกคามต่อสถานที่ลงคะแนน บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการสำรวจสำมะโนประชากรหรือการลงคะแนน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้เข้าร่วมการสำรวจสำมะโนประชากร รวมถึงการข่มขู่และเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้เข้าร่วมที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือได้รับการคุ้มครองด้วย
 • การให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ
 • เนื้อหาที่ปฏิเสธการมีอยู่หรือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อิทธิพลของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือปฏิเสธว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการสนับสนุนโดยความเห็นพ้องทางวิทยาศาสตร์
 • เนื้อหาที่เป็นเท็จหรือทําให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ขัดแย้งกับความเห็นพ้องทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้
 • เนื้อหาที่นำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างผิดๆ รวมถึงการละเว้นหรือการเลือกนำเสนอข้อมูลเพียงบางส่วนเพื่อทําลายความไว้วางใจในวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศ
 • เนื้อหาที่เป็นเท็จหรือทําให้เข้าใจผิดอันเป็นอันตรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงภัยธรรมชาติและเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง
 • การล่วงละเมิดและการวิจารณ์

  Pinterest ไม่ใช่ที่สำหรับการดูถูก ทำร้ายจิดใจ หรือทำลายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล การวิพากษ์อาจเป็นสิ่งที่ดีในบางกรณี แต่เราอาจจำกัดการเผยแพร่หรือลบเนื้อหาที่มีการดูถูกเพื่อให้ Pinterest เป็นสถานที่ที่เป็นบวกและสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวได้แก่

 • รูปภาพที่มีการตัดต่อที่มีจุดประสงค์เพื่อทำให้เสื่อมเสียหรือสร้างความอับอาย
 • การสร้างความอับอายให้ผู้คนโดยการพูดถึงร่างกายหรือประวัติความสัมพันธ์ที่สันนิษฐานเอง
 • คำพูดทางเพศเกี่ยวกับร่างกายของบุคคลและการร้องขอหรือการเสนอการกระทำทางเพศ
 • การวิพากษ์วิจารณ์ที่มีการดูหมิ่น การใช้คำหยาบคาย และภาษาหรือภาพดูถูกอื่นๆ
 • การล้อเลียนคนที่ประสบความเศร้าโศก ความทุกข์ การสูญเสีย หรือความโกรธอย่างรุนแรง
 • นอกจากนี้เรายังได้รวบรวมแหล่งข้อมูลไว้เพื่อให้คุณป้องกันตัวเองด้วย

  ความปลอดภัยของเด็ก

  Pinterest จะไม่ยอมให้มีการการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งหมายความว่าเราบังคับใช้นโยบายเข้มงวดที่จะไม่ให้มีเนื้อหาใดก็ตามที่เป็นการแสวงหาประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ หรือข้อความ รวมถึงบัญชี Pinterest ไม่ได้ห้ามเฉพาะเนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่ผิดกฎหมาย (CSAM) เท่านั้น แต่ยังดำเนินการไปอีกขั้นเพื่อห้ามเนื้อหาใดๆ ที่มีส่วนในการนำเสนอผู้เยาว์ในทางเพศ รวมถึงในรูปภาพและข้อความ นอกจากนี้เรายังทำงานอย่างใกล้ชิดกับ National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) เพื่อรับมือกับกิจกรรมประเภทนี้ และรายงานการละเมิดเนื้อหาภายใต้กฎหมายนี้ด้วย เนื้อหาที่เราจะลบออกมีดังนี้

 • เนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่ผิดกฎหมาย
 • การนำเสนอในรูปแบบทางเพศหรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์ เช่น การล่อลวง คำพูดเรื่องเพศ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม รวมถึงที่อยู่ในรูปแบบของการ์ตูนและอานิเมะ
 • ภาพเปลือยและภาพทางเพศที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์
 • เนื้อหาที่ช่วยให้สามารถติดต่อผู้เยาว์โดยไม่พึงประสงค์ได้ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่จริง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดต่อที่มีจุดประสงค์เพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์
 • การแสดงความคิดเห็นในรูปภาพผู้เยาว์ที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นไปในเชิงทางเพศ
 • การตั้งใจใช้เนื้อหาที่แสดงภาพผู้เยาว์อย่างผิดจุดประสงค์ โดยเนื้อหาดังกล่าวอาจไม่ได้ละเมิดกฎหากใช้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น เราจะปิดบัญชีผู้ใช้ที่บันทึกเนื้อหาที่อาจไม่ได้ละเมิดกฎไว้ในคอลเลกชันหรือบริบทอื่นๆ ที่บ่งชี้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอผู้เยาว์ในเชิงทางเพศ
 • ข้อมูลส่วนตัว

  เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เราจะลบเนื้อหาต่อไปนี้

 • ID ส่วนบุคคลและข้อมูลหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการติดต่อส่วนตัวและที่อยู่
 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบออนไลน์ (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน)
 • ภาพถ่ายของบุคคลส่วนตัวที่พวกเขาไม่ต้องการให้โพสต์ออนไลน์
 • ประวัติส่วนตัวทางการเงินหรือทางการแพทย์
 • หากพบรูปภาพหรือข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับตัวคุณ คุณสามารถรายงานให้เราทราบ ผู้เยาว์หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตก็สามารถติดต่อไปที่ privacy-support [at] pinterest.com (privacy-support[at]pinterest[dot]com) เกี่ยวกับรูปภาพหรือข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ได้เช่นกัน

  การทำร้ายตนเองและพฤติกรรมที่เป็นอันตราย

  หากคุณหรือคนรู้จักประสบกับความคิดเรื่องการฆ่าตัวตาย หรือคิดที่จะลองทำร้ายตัวเอง เรามีผู้ให้ความช่วยเหลือในศูนย์ความช่วยเหลือของเรา ซึ่งสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งยังเก็บเป็นความลับ

  Pinterest ไม่ใช่สถานที่สำหรับเนื้อหาที่แสดง ส่งเสริม หรือเป็นเหตุให้เกิดการฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตัวเอง พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ หรือใช้สารเสพติด เราจะจำกัดการเผยแพร่หรือลบเนื้อหาดังกล่าวรวมถึง:

 • คำแนะนำในการทำร้ายตัวเอง
 • ความคิดและคำพูดเพื่อฆ่าตัวตาย
 • คำอธิบายหรือรูปภาพเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองที่รุนแรงหรือกระทบกระเทือนจิตใจ
 • การส่งเสริมการทำร้ายตนเอง
 • การเยาะเย้ยคนที่ทำร้ายตัวเองหรือผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย
 • รูปภาพของอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการทำร้ายตัวเอง
 • การพูดคุยเชิงลบด้วยตนเองและอารมณ์ขันที่อาจกระทบกับฤติกรรมทำร้ายตนเอง
 • การทำข้อตกลง การท้าทาย และการหลอกลวงให้ฆ่าตัวตาย
 • ภาพความรุนแรงและการข่มขู่

  Pinterest ไม่ใช่ที่สำหรับความรุนแรงและภาษาที่คุกคาม เราจำกัดการเผยแพร่หรือลบเนื้อหาดังกล่าว รวมถึง

 • เนื้อหาที่แสดงถึงการใช้ความรุนแรง
 • รูปภาพที่รบกวนจิตใจก่อนหรือหลังเหตุการณ์รุนแรง
 • ภัยคุกคามหรือภาษาที่เชิดชูความรุนแรง
 • ในบางกรณี เราอนุญาตให้บันทึกรูปภาพที่รบกวนจิตใจซึ่งอุทิศให้กับความทรงจำและการสนับสนุน แต่จำกัดการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวในส่วนสาธารณะของแพลตฟอร์ม

  ผู้กระทำการรุนแรง

  Pinterest ไม่ใช่ที่สำหรับเนื้อหา กลุ่ม หรือบุคคลที่มีความรุนแรง เราจำกัดการเผยแพร่หรือลบเนื้อหาและบัญชีที่ส่งเสริม ยกย่อง สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลหรือกลุ่มที่เป็นอันตรายและกิจกรรมของพวกเขา ซึ่งสิ่งเหล่านั้นได้แก่

 • กลุ่มหัวรุนแรง
 • องค์การก่อการร้าย
 • แก๊งค์และองค์การอาชญากรรมอื่นๆ
 • เราร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยระบุกลุ่มคนเหล่านี้

  สินค้าและกิจกรรมที่เป็นอันตราย

  Pinterest ไม่ใช่สถานที่สำหรับการแลกเปลี่ยนหรือขายสินค้าควบคุมบางประเภท ผลิตภัณฑ์หรือสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเมื่อใช้งาน ดัดแปลง หรือผลิตโดยไม่มีความรับผิดชอบ หรือเพื่อการแสดงหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นอันตรายเราจำกัดการเผยแพร่หรือลบเนื้อหาและบัญชีดังกล่าวรวมถึง

 • บุคคลทั่วไปและผู้ค้าปลีกที่เสนอขาย ซื้อ หรือแลกเปลี่ยนสุรา ยาสูบ ยาเสพติด หรืออาวุธ รวมถึงอาวุธปืนและอุปกรณ์เสริม อะไหล่อาวุธปืนหรือส่วนเสริม หรือกระสุนปืน และผลิตภัณฑ์ควบคุมสำหรับการผลิตยาเสพติดหรืออาวุธ ซึ่งรวมถึงสารเคมีตั้งต้นและเครื่องอัด เครื่องตอก และเครื่องอัดเบ้าเม็ดยา
 • เนื้อหาจากหรือเกี่ยวกับร้านขายยาออนไลน์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ไม่ผ่านการอนุมัติ หรือหลอกลวง
 • ข้อเสนอ ความพยายาม หรือคำแนะนำในการหลีกเลี่ยงกฎหมายและข้อบังคับการซื้อ
 • คำแนะนำในการผลิตสารที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษ
 • คำแนะนำในการผลิตอาวุธร้ายแรง เช่น ระเบิดต่างๆ รวมถึงอาวุธที่พิมพ์ 3 มิติ
 • การขายกัญชา ผลิตภัณฑ์จากกัญชา และอุปกรณ์เสพในเชิงพาณิชย์
 • การขายอาวุธและอุปกรณ์เสริมบางประเภทในเชิงพาณิชย์
 • การแกล้งหรือการท้าทายที่เป็นอันตรายซึ่งเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายร่างกายหรือความทุกข์ทางอารมณ์อย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแสดงหรือสนับสนุนให้ผู้เยาว์มีส่วนร่วม
 • ผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติที่เป็นอันตรายหรือหลอกลวง

  Pinterest ไม่ใช่พื้นที่สำหรับการปฏิบัติและผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นอันตรายหรือหลอกลวง เราจะจำกัดการเผยแพร่หรือลบเนื้อหาและบัญชีดังกล่าวออก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้

 • คำแนะนำและผลิตภัณฑ์สำหรับการแฮ็กหรือการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัย
 • การพนันและหวยออนไลน์
 • เอกสารปลอม
 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว
 • การปฏิบัติที่ฉกฉวยประโยชน์ทางการเงิน
 • การปลอมเป็นบุคคลอื่น

  เราไม่อนุญาตให้มีบัญชีที่ปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น หรือสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบุคคลหรือองค์กรใดๆ หากคุณมีแฟนคลับหรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะหรือแบรนด์ โปรดระบุให้ชัดเจนโดยใช้ชื่อผู้ใช้หรือ Pinterest ของคุณว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับพวกเขาเหล่านั้น

  ความคิดเห็น

  แนวทางการใช้ชุมชนทั้งหมดของเรามีผลบังคับใช้กับความคิดเห็นที่โพสต์บนพิน นอกจากนี้ความคิดเห็นยังควรมีความเกี่ยวข้องด้วย เราอาจลบความคิดเห็นที่ละเมิดแนวทางของเราออก ซึ่งรวมถึงความคิดเห็นที่ประกอบด้วยเนื้อหาต่อไปนี้

 • เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีวัตถุประสงค์
 • สแปม
 • มีเนื้อหาลามกอนาจาร
 • เนื้อหาเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเอง
 • การบิดเบือนข้อมูล
 • กิจกรรมที่แสดงความเกลียดชัง
 • การคุกคามหรือการละเมิดความเป็นส่วนตัว
 • การละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า
 • ข้อความ

  แนวทางการใช้ชุมชนทั้งหมดของเรามีผลบังคับใช้กับข้อความที่ผู้ใช้ส่งถึงกัน ข้อความควรมีความเกี่ยวข้องและพึงประสงค์ นอกจากผู้ใช้จะสามารถบล็อกไม่ให้ผู้อื่นส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มเติมได้แล้ว เรายังอาจเตือนหรือระงับบัญชีที่ละเมิดแนวทางของเราอีกด้วย รวมถึงการส่งข้อความที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่อไปนี้

 • สแปม
 • การแชร์หรือการชักชวนด้วยเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง
 • เนื้อหาเกี่ยวกับการทำร้ายตนเองหรือการฆ่าตัวตาย
 • การบิดเบือนข้อมูล
 • กิจกรรมที่แสดงถึงความเกลียดชัง เช่น การเหยียดเชื้อชาติ
 • เนื้อหาหรือพฤติกรรมที่เป็นการคุกคาม
 • การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลส่วนตัว
 • ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์อื่นๆ

  เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์ของผู้คนทั้งในและนอก Pinterest โปรด:

 • อย่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์อื่นๆ
 • อย่ากระทำการหรือโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับ
 • อย่านำชื่อ โลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าของ Pinterest ไปใช้ในแง่ที่จะสร้างความสับสนให้กับผู้คน (โปรดอ่าน คำแนะนำของแบรนด์ ของเราเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 •  

  ความปลอดภัยและการเข้าถึงของเว็บไซต์

  เพื่อรักษาแพลตฟอร์มของ Pinterest อย่างปลอดภัย เราขอให้คุณโปรด:

 • อย่าเข้าถึง ใช้งาน หรือแทรกแซงระบบของเรา หรือระบบของผู้ให้บริการทางเทคนิคของเรา
 • อย่าทำลายหรือหลบเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา หรือทดสอบความมั่นคงของระบบเครือข่าย เว้นแต่เป็นการกระทำที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมตรวจจับข้อผิดพลาดจาก Pinterest ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
 • อย่าใช้วิธีการที่ไม่มีการสนับสนุนหรือไม่มีเอกสารรองรับเพื่อทำการเข้าถึง ค้นหา รวบรวม ดาวน์โหลด หรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใดๆ ของ Pinterest
 • อย่าพยายามกระทำการวิศวกรรมย้อนกลับกับซอฟต์แวร์ใดๆ ของเรา
 • อย่าพยายามก่อกวนผู้อื่นใน Pinterest รวมทั้งโฮสต์หรือเครือข่ายของเรา เช่น การส่งไวรัส การเพิ่มภาระให้แก่เซิร์ฟเวอร์ การส่งสแปม หรือการบอมบ์อีเมล
 • อย่ารวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนผู้อื่นได้จาก Pinterest หรือผู้ใช้ใน Pinterest โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • อย่าเปิดเผยรหัสผ่านของคุณกับผู้อื่น ให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณ หรือกระทำการใดๆ ที่มีความเสี่ยงต่อบัญชีของคุณ
 • ห้ามพยายามขายหรือซื้อสิทธิ์การเข้าถึงบัญชี บอร์ด หรือชื่อผู้ใช้ หรือโอนฟีเจอร์ใดๆ ในบัญชีเพื่อแลกกับค่าตอบแทน
 • คุณจะไม่สามารถใช้งาน Pinterest ได้หากเป็นการขัดต่อมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา ขณะนี้บัญชีส่วนบุคคลและบัญชีธุรกิจไม่สามารถใช้งานได้ในเกาหลีเหนือ  ขณะนี้บัญชีธุรกิจไม่สามารถใช้งานได้ในไครเมีย คิวบา สาธารณรัฐประชาชนโดเนตสก์ อิหร่าน สาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์ เกาหลีเหนือ และซีเรีย

  สแปม

  เราต้องการให้แรงบันดาลใจและไอเดียต่างๆ ใน Pinterest มีคุณภาพชั้นยอดและเป็นประโยชน์ เราจึงจะลบสแปมทุกครั้งที่เราพบ เราขอให้คุณคำนึงถึงประสบการณ์ใช้งานของผู้อื่นใน Pinterest และไม่กระจายสแปมหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เป็นการสแปม 

  แนวทางของเราเกี่ยวกับสแปมมีดังต่อไปนี้

 • ห้ามใช้ระบบอัตโนมัติที่ Pinterest ไม่ได้ให้การอนุมัติไว้อย่างชัดแจ้ง ซึ่งรวมไปถึงบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต ที่มีการดำเนินการอัตโนมัติในนามของคุณ คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือของพาร์ทเนอร์ที่อนุมัติแล้วได้ในเว็บไซต์ของพาร์ทเนอร์ของเรา
 • ห้ามสร้างหรือใช้งานบัญชีปลอม สร้างบัญชีเป็นจำนวนมาก หรือสร้างบัญชีใหม่โดยมีจุดประสงค์เพื่อการละเมิดหลักเกณฑ์เหล่านี้
 • ห้ามสร้างหรือบันทึกเนื้อหาซ้ำ หลอกลวง หรือไม่มีความเกี่ยวข้องเพื่อพยายามสร้างรายได้ หากต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างพินชั้นเยี่ยม คุณสามารถดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างสรรค์ของเราได้เสมอ
 • โดยทั่วไป ห้ามมิให้สร้างรายได้จากผู้ปักพินหรือยอดเข้าชมของผู้ปักพินในรูปแบบที่ทำให้เข้าใจผิด บิดเบือนประสบการณ์ของผู้ปักพิน หรือไม่เพิ่มคุณค่าใดให้กับผู้ปักพิน
 • ห้ามลิงก์ไปที่เว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย หลอกลวง ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่ใช่ต้นฉบับ รวมไปถึงช่วยเหลือหรือส่งเสริมสแปม เว็บไซต์ต้องมีเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับซึ่งเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ปักพิน
 • อย่าส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ซ้ำๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อความของคุณเป็นข้อความเชิงพาณิชย์หรือเป็นการหลอกลวง
 • อย่าแสดงความคิดเห็นซ้ำๆ หรือไม่เกี่ยวข้อง ความคิดเห็นควรเป็นข้อความของคุณเอง เราขอให้คุณมีความสุภาพต่อผู้อื่นโดยการแสดงความคิดเห็นด้วยความเคารพและสร้างสรรค์
 • อย่าใช้หลายบัญชีหรือร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์สร้างความปั่นป่วนให้แพลตฟอร์ม Pinterest
 • อย่าใช้กลวิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องที่จะส่งผลให้เกิดการกระจายเนื้อหา จำนวนคลิก หรือเกณฑ์ชี้วัดอื่นๆ อย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการซื้อหรือขายการมีส่วนร่วม การใส่คำหลักที่ไม่เกี่ยวข้อง "มากเกินไป" การสร้างยอดการเข้าชมที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือการเปลี่ยนเส้นทางพินปัจจุบันไปยังปลายทางใหม่
 • อย่าพยายามหลบเลี่ยงระบบต่อต้านสแปมของเรา ตัวอย่างเช่น อย่าใช้การเปลี่ยนเส้นทางเพื่อพยายามเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตบน Pinterest
  • หากต้องเปลี่ยนเส้นทาง เราขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามหลักการ "ไม่ทำให้แปลกใจ" นั่นคือผู้ใช้ควรคาดเดาได้ว่าลิงก์ของคุณจะพาไปยังที่ใด ลิงก์ที่มีการเปลี่ยนเส้นทางมากเกินไปหรือหลอกลวง รวมถึงบริการย่อ URL ที่ใช้เป็นสแปมอาจถูกบล็อก
 • แนวทางหุ้นส่วนที่สนับสนุน
  การสนับสนุนคืออะไร

  เราให้คำจำกัดความของเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนว่าเป็นเนื้อหาที่มีสปอนเซอร์หรือมีแบรนด์บน Pinterest ซึ่งนำเสนอหรือได้รับอิทธิพลจากพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่มีมูลค่า เช่น การที่พันธมิตรทางธุรกิจจ่ายเงินหรือมอบสิ่งจูงใจเพื่อให้ผู้ใช้บันทึกเนื้อหาดังกล่าว

  แนวทางมีอะไรบ้าง

  การสนับสนุนทั้งหมดจะต้องเปิดเผยลักษณะทางการค้าของเนื้อหาของตน นอกเหนือจากการปฏิบัติตามแนวทางการใช้ชุมชนแล้ว ผู้ใช้ที่เข้าร่วมในการสนับสนุนจะต้อง:

 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อระบุลักษณะทางการค้าของเนื้อหาของคุณ (เช่น การใช้ #ad เพื่อบ่งชี้ว่าเนื้อหาของคุณได้รับการสนับสนุน หรือติดป้ายกํากับเนื้อหาของคุณโดยใช้เครื่องมือการสนับสนุนของ Pinterest)
 • ปฏิบัติตามแนวทางการโฆษณาของเรา รวมถึงแนวทางเกี่ยวกับเนื้อหาต้องห้ามและถูกจํากัด
 • วิธีป้องกันเนื้อหาและพฤติกรรมที่ไม่น่าเชื่อถือ:

 • ตรวจสอบว่าคุณโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปยังบอร์ดที่เกี่ยวข้อง
 • รักษาเนื้อหาของโพสต์ของคุณให้มีคุณภาพสูงและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นสแปม 
 • บันทึกเนื้อหาที่คุณสนใจอย่างแท้จริง
 • อย่าสร้างแรงจูงใจหรือจ่ายเงินให้ผู้คนเผยแพร่เนื้อหาในปริมาณมากในแบบสแปม หรือในแบบให้ค่าตอบแทนสำหรับการบันทึกพิน

 • ตัวอย่างเช่น ธุรกิจไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้คนสำหรับการติดตามบอร์ดหรือบันทึกพิน ธุรกิจสามารถจ่ายเงินให้บล็อกเกอร์สร้างบอร์ดสำหรับแบรนด์ของตัวเองได้หรือผ่านโครงสร้างการจ่ายเงินตามจำนวนคลิก (เช่นลิงก์พันธมิตร) แต่ไม่สามารถจ่ายเงินให้กับกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อให้บันทึกพินใดโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการสร้างความนิยมให้กับเนื้อหาอย่างไม่ซื่อสัตย์
 • เราอาจลบ จํากัด หรือบล็อกการเผยแพร่เนื้อหาหรือบัญชีที่ละเมิดแนวทางการสนับสนุนของเราหากคุณมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาบน Pinterest โปรดติดต่อเรา

  แนวทางสำหรับบริษัทในเครือ

  ลิงก์พันธมิตรช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถวัดผลของการร่วมให้เนื้อหาและสร้างรายได้จากผลงานของตนเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ปักพิน แต่โปรแกรมของบริษัทในเครือก็อาจตกเป็นเป้าหมายของสแปมเมอร์ที่พยายามสร้างรายได้จากการใช้โปรแกรมในทางที่ผิดและควบคุมจัดการแพลตฟอร์มของ Pinterest ได้

  แนวทางของเราสำหรับบริษัทในเครือมีดังต่อไปนี้

 • ปฏิบัติตามแนวทางหุ้นส่วนที่สนับสนุนของเราเสมอ
 • โดยทั่วไปแล้ว คุณควรใช้บัญชี Pinterest เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น และบัญชีดังกล่าวควรแสดงถึงตัวคุณจริงๆ บน Pinterest
 • เนื้อหาของบริษัทในเครือต้องเป็นต้นฉบับและเพิ่มคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับผู้ปักพิน
 • มีความโปร่งใสในลักษณะที่เป็นเชิงพาณิชย์ของเนื้อหาของคุณ รวมถึงลิงก์และลักษณะการทำงานของลิงก์เหล่านั้น ขณะนี้ Pinterest ยังไม่รองรับบริการย่อลิงก์บางอย่าง หากลิงก์พินของคุณถูกบล็อก คุณสามารถแก้ไขได้
 • ห้ามพยายามจัดการอัลกอริทึมของ Pinterest หรือยอดเข้าชมของผู้ปักพินด้วยการปลอมแปลง ตัวอย่างของพฤติกรรมต้องห้ามประกอบด้วย
  • การใช้บัญชีปลอมเพื่อสร้างหรือบันทึกลิงก์พันธมิตรของคุณ
  • การขอให้ผู้ใช้รายอื่นบันทึกพินของบริษัทในเครือโดยมีสิ่งตอบแทน
  • การขอให้ผู้ใช้รายอื่นสร้างพินพร้อมลิงก์ที่มีตัวระบุของบริษัทในเครือของคุณ
  • การสร้างพินของของบริษัทในเครือซ้ำๆ กันหรือเป็นจำนวนมาก นักการตลาดต้องปฏิบัติตามนโยบายสแปมและใช้ลิงก์พันธมิตรอย่างเหมาะสม
 • เราอาจลบ จํากัด หรือบล็อกการเผยแพร่เนื้อหาหรือบัญชีที่ละเมิดแนวทางพันธมิตรของเรา หากคุณมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาบน Pinterest โปรดติดต่อเรา

  แนวทางการแข่งขัน
 • กรุณาอย่ากำหนดให้ผู้อื่นจำเป็นต้องทำการบันทึกภาพใดภาพหนึ่งโดยเฉพาะ โปรดเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเลือกพินต่างๆ ได้ตามรสนิยมและความสนใจของเขา แม้ว่าจะมาจากเว็บไซต์ที่เลือกหรือกำหนดไว้ก็ตาม
 • อย่าอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันมากกว่าหนึ่งรายการต่อคน
 • อย่านำเสนอว่า Pinterest เป็นผู้สนับสนุน หรือส่งเสริมคุณหรือการโปรโมทนั้นๆ
 • โปรดอ่านแนวทางแบรนด์ของเรา เพื่อศึกษากฎทั่วไปเกี่ยวกับการใช้แบรนด์ Pinterest
 • และท้ายที่สุด โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด