แนวทางการใช้ชุมชน

ภารกิจของเรา
 • สำหรับ Pinterest แล้ว ภารกิจของเราคือการช่วยให้คุณค้นพบและลงมือทำในสิ่งที่คุณรัก ด้วยการแสดงไอเดียที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับคุณโดยเฉพาะ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะไม่เห็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นสแปม

  แนวทางปฏิบัติเหล่านี้คือนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเราและชี้แจงสิ่งที่เราอนุญาตและไม่อนุญาตให้มีใน Pinterest หากคุณพบพิน ความคิดเห็นหรือข้อความใดๆ ที่ดูเหมือนจะฝ่าฝืนกฎระเบียบเหล่านี้ คุณสามารถ รายงานให้เราทราบได้ เราได้ค้นคว้าจากสื่อภายนอกและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ เพื่อพยายามรักษาความปลอดภัยใน Pinterest

ความปลอดภัย
 • ทีมงานของเราทำงานอย่างหนักเพื่อขจัดเนื้อหาที่สร้างความแตกแยก รบกวนใจหรือไม่ปลอดภัยให้หมดไปจาก Pinterest โดยเราจะทำการลบเนื้อหาบางประเภท หรือเลือกซ่อนเนื้อหาจากพื้นที่สาธารณะ

 • เราลบสื่อลามกอนาจาร และอาจซ่อนเนื้อหาที่มีการเปลือยกายหรือกามารมณ์

  เราลบสื่อลามกอนาจาร และอาจซ่อนเนื้อหาที่มีการเปลือยกายหรือกามารมณ์

  Pinterest ยอมรับภาพเปลือยที่มีจุดประสงค์ในทางศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรือการศึกษา เราอาจซ่อนเนื้อหาเหล่านี้และเนื้อหาที่มีความโจ่งแจ้งอื่นๆ จากสาธารณะเพื่อป้องกันการพบเนื้อหาเหล่านี้โดยบังเอิญ ภาพวาด งานประติมากรรม และงานศิลปะระดับโลกอื่นๆ รวมถึงเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการให้นมบุตรหรือการผ่าตัดเต้านมออกถือว่าเป็นเนื้อหาที่ยอมรับได้

  และเราจะลบรูปภาพที่แสดงกิจกรรมทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือการมีอารมณ์ทางเพศต่อวัตถุ รวมทั้งภาพบุคคลที่เปลือยกายทั้งหมดหรือบางส่วนที่แสดงท่าทางส่อนัยยะทางเพศ

  เราลบเนื้อหาที่แสวงผลประโยชน์ทางเพศหรือทางร่างกายของบุคคล และเราร่วมมือกับหน่วยงานทางกฏหมายเพื่อเมื่อพบกรณีการคุกคามทางเพศกับผู้เยาว์

  เราลบเนื้อหาที่แสวงผลประโยชน์ทางเพศหรือทางร่างกายของบุคคล และเราร่วมมือกับหน่วยงานทางกฏหมายเพื่อเมื่อพบกรณีการคุกคามทางเพศกับผู้เยาว์

  เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาใดๆ ที่ส่งเสริมการใช้บริการทางเพศ เช่น เพื่อนเที่ยว การค้าประเวณี หรือการนวดแบบแอบแฝง

  เราจับตาดูเนื้อหาที่แสวงผลประโยชน์รวมทั้งเนื้อหาที่มีความโจ่งแจ้งเกี่ยวกับผู้เยาว์เป็นพิเศษ หากตรวจพบ เราจะรายงานไปยัง National Center for Missing and Exploited Children และเราจะลบภาพเปลือยของผู้ที่ปรากฏว่าเป็นผู้เยาว์ (ยกเว้นทารก)

  เราลบภาพที่แสดงความรุนแรงหรือเชิดชูความรุนแรง

  เราลบภาพที่แสดงความรุนแรงหรือเชิดชูความรุนแรง

  เราอนุญาตให้บันทึกพินที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เนื้อหาที่กำลังอยู่ในความสนใจ หรือเนื้อหาที่ส่งเสริมให้ทราบเหตุการณ์ปัจจุบัน เราอาจซ่อนเนื้อหาเหล่านี้จากสาธารณะเพื่อป้องกันการพบเนื้อหาเหล่านี้อีกโดยบังเอิญ

  เราลบเนื้อหาทุกชนิดที่สนับสนุนความรุนแรง และไม่อนุญาตให้มีพินที่แสดงความรุนแรงหรือการนองเลือดที่ไร้เหตุผลอันสมควร

  เราลบเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ส่งเสริมการทำร้ายตัวเอง เช่น การทำร้ายร่างกายตัวเอง พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ หรือการใช้ยาเสพติด

  เราลบเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ส่งเสริมการทำร้ายตัวเอง เช่น การทำร้ายร่างกายตัวเอง พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ หรือการใช้ยาเสพติด

  เรายินดีต้อนรับผู้คนที่ใช้ Pinterest เพื่อสนับสนุนผู้อื่นในช่วงเวลาที่ยากลำบาก รวมถึงความคิดเรื่องการฆ่าตัวตาย ความผิดปกติทางการรับประทานอาหาร และการใช้ยาเสพติด หากคุณหรือเพื่อนกำลังเผชิญกับภาวะเหล่านี้ โปรดดูรายการเนื้อหาเหล่านี้สำหรับความช่วยเหลือ

  เราลบเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่อันตราย หรือเนื้อหาใดๆ ทีส่งเสริมหรือแนะนำให้ทำร้ายตนเอง เราจะดำเนินการต่อการให้ข้อมูลที่ผิดต่างๆ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบทันทีและเกิดความเสียหายต่อสุขภาพของผู้ใช้หรือความปลอดภัยในที่สาธารณะ - อาทิ การส่งเสริมวิธีการรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ถูกต้อง และคำแนะนำให้ปฏิเสธการใช้วัคซีน

  เราลบถ้อยคำแสดงความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งกลุ่มและบุคคลที่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว

  เราลบถ้อยคำแสดงความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งกลุ่มและบุคคลที่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว

  ถ้อยคำแสดงความเกลียดชังอันได้แก่การโจมตีไปยังบุคคลซึ่งมีพื้นฐานจากเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ถิ่นกำเนิด ศาสนา อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ ความพิการหรือสภาวะทางร่างกายของบุคคล นอกจากนี้โปรดอย่ามุ่งเป้าหมายไปยังอายุ น้ำหนัก สถานะการเข้าเมืองหรือการเป็นทหารผ่านศึกของบุคคล

  เราลบเนื้อหาที่ใช้เพื่อ ข่มขู่หรือก่อให้เกิดความรุนแรง หรือสนับสนุนองค์กรที่ใช้ความรุนแรง

  เราลบเนื้อหาที่ใช้เพื่อ ข่มขู่หรือก่อให้เกิดความรุนแรง หรือสนับสนุนองค์กรที่ใช้ความรุนแรง

  เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่แสดงถึงความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์สิน และเราไม่ต้องการให้ผู้ใดข่มขู่ ก่อความรุนแรงหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ความรุนแรงอีกด้วย

  Pinterest ไม่ต้อนรับบุคคลหรือกลุ่มใดที่มีเจตนาสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น ซึ่งได้แก่ องค์กรผู้ก่อการร้ายและกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างๆ เราร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยช่วยระบุกลุ่มคนเหล่านี้

  เราลบการโจมตีบุคคล หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จะนำไปใช้ระบุตัวตนได้

  เราลบการโจมตีบุคคล หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จะนำไปใช้ระบุตัวตนได้

  เราลบเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ระบุตัวตนและโจมตี ตัวบุคคลเนื่องจากถือว่าเป็นการกลั่นแกล้ง และเรายังไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาใดๆ ที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนได้ หรือขอข้อมูลนั้นจากผู้เยาว์

  หากคุณพบเห็นพินที่มีรูปภาพที่ไม่เหมาะสมของตนเองหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนของคุณได้ โปรดขอให้เจ้าของพินลบเนื้อหาดังกล่าวออก หากการดำเนินการข้างต้นไม่สำเร็จ โปรดรายงานให้เราทราบ ทีมงานจะทำการตรวจสอบและแจ้งให้คุณทราบว่าเราจะลบพินนั้นหรือไม่

  นอกจากนี้เรายังได้รวบรวมแหล่งข้อมูลจำนวนหนึ่งเพื่อปกป้องคุณจากการโจมตีประเภทนี้

  เราลบเนื้อหาที่ใช้เพื่อขายหรือซื้อสินค้าที่ต้องมีการควบคุม เช่น ยา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ อาวุธปืน และวัตถุอันตรายอื่นๆ

  เราลบเนื้อหาที่ใช้เพื่อขายหรือซื้อสินค้าที่ต้องมีการควบคุม เช่น ยา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ อาวุธปืน และวัตถุอันตรายอื่นๆ

  สินค้าควบคุมคือสินค้าที่อาจก่ออันตรายให้กับเจ้าของหรือคนรอบข้างเมื่อใช้อย่างผิดวิธี หลายประเทศมีกฎหมายและระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้

  เพื่อทำให้คุณและชุมชนของคุณปลอดภัย เราไม่อนุญาตให้มีการขายหรือซื้อสินค้าควบคุม เช่น ยา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ อาวุธปืน หรือการขายผลิตภัณฑ์จากประเภทต่างๆ ที่อันตราย หากมีการรายงานกิจกรรมเหล่านี้ถึงเรา เราจะลบเนื้อหานั้นและอาจระงับบัญชีของเจ้าของเนื้อหา

  เราลบบัญชีที่ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น

  เราลบบัญชีที่ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น

  เราไม่อนุญาตให้มีบัญชีที่ปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น หรือสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบุคคลหรือองค์กรใดๆ หากคุณเป็นแฟนคลับหรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะหรือแบรนด์ โปรดระบุให้ชัดเจนว่าคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับพวกเขาเหล่านั้น

  เราลบคำแนะนำที่เป็นอันตราย เนื้อหาที่พุ่งเป้าไปยังบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับการปกป้อง และเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญเพื่อบิดเบือนข้อมูล

  เราลบคำแนะนำที่เป็นอันตราย เนื้อหาที่พุ่งเป้าไปยังบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับการปกป้อง และเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญเพื่อบิดเบือนข้อมูล

  อย่านำการบิดเบือนข้อมูลที่เป็นอันตรายมาสู่ Pinterest

  • เราไม่อนุญาตให้มีคำแนะนำที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรวดเร็วหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สุขภาพของผู้ใช้หรือความปลอดภัยของสาธารณะ อาทิ การสนับสนุนการรักษาโรคด้วยวิธีการผิดๆ สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือโรคเรื้อรัง และคำแนะนำให้ต่อต้านวัคซีน
  • เราไม่อนุญาตให้มีการบิดเบือนข้อมูลของกลุ่มที่ได้รับการปกป้อง อันนำมาซึ่งความหวาดกลัว เกลียดชัง และอคติ นโยบายนี้และนโยบายอื่นๆ รวมถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง ถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาบรรยากาศภายใน Pinterest ให้เกิดความอบอุ่นและส่งเสริมความคิดเชิงบวกให้กับผู้คนจากทุกรูปแบบ
  • เราไม่อนุญาตให้มีการบิดเบือนข้อมูลที่โจมตีบุคคล ซึ่งอาจทำให้เขาและครอบครัว รวมไปถึงทรัพย์สินตกเป็นเป้าหมายในการล่วงละเมิดหรือใช้ความรุนแรงได้
  • เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่สร้างมาจากแคมเปญที่ให้ข้อมูลบิดเบือน อันมีจุดมุ่งหมายที่จะโจมตี Pinterest หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ

  ​​​​​​

ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์อื่นๆ
 • เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์ของผู้คนทั้งในและนอก Pinterest โปรด:

 • อย่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์อื่นๆ

  อย่ากระทำการหรือโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับ

  อย่านำชื่อ โลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าของ Pinterest ไปใช้ในแง่ที่จะสร้างความสับสนให้กับผู้คน (โปรดอ่าน คำแนะนำของแบรนด์ ของเราเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

ความปลอดภัยและการเข้าถึงของเว็บไซต์
 • เพื่อทำให้ Pinterest ปลอดภัย เราขอให้คุณโปรด:

 • อย่าเข้าถึง ใช้งาน หรือแทรกแซงระบบของเรา หรือระบบของผู้ให้บริการทางเทคนิคของเรา

  อย่าทำลายหรือหลบเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา หรือทดสอบความมั่นคงของระบบเครือข่าย เว้นแต่เป็นการกระทำที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมตรวจจับข้อผิดพลาดจาก Pinterest ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

  อย่าใช้วิธีการที่ไม่มีการสนับสนุนหรือไม่มีเอกสารรองรับเพื่อทำการเข้าถึง ค้นหา รวบรวม ดาวน์โหลด หรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใดๆ ของ Pinterest

  อย่าพยายามกระทำการวิศวกรรมย้อนกลับกับซอฟต์แวร์ใดๆ ของเรา

  อย่าพยายามก่อกวนผู้อื่นใน Pinterest รวมทั้งโฮสต์หรือเครือข่ายของเรา เช่น การส่งไวรัส การเพิ่มภาระให้แก่เซิร์ฟเวอร์ การส่งสแปม หรือการบอมบ์อีเมล

  อย่ารวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนผู้อื่นได้จาก Pinterest หรือผู้ใช้ใน Pinterest โดยไม่ได้รับอนุญาต

  อย่าเปิดเผยรหัสผ่านของคุณกับผู้อื่น ให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณ หรือกระทำการใดๆ ที่มีความเสี่ยงต่อบัญชีของคุณ

  อย่าขายสิทธิ์การเข้าถึงบัญชี บอร์ด หรือชื่อผู้ใช้ หรือโอนฟีเจอร์ใดๆ ในบัญชีเพื่อแลกกับค่าตอบแทน

สแปมและคุณภาพ
 • เราต้องการให้ Pinterest มีคุณภาพดีและเป็นประโยชน์ ฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ ที่สามารถดำเนินการฟ้องร้องได้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่เสมอต้นเสมอปลายและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งสิ่งเหล่านั้นได้แก่:

 • เนื้อหาต้นฉบับที่เพิ่มคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ 

  ผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบได้อย่างง่ายดายที่ง่ายต่อการค้นในสิ่งที่ต้องการ 
   

  หน้าแรกที่สอดคล้องกันตรงกันกับสิ่งที่อยู่ในพิน

 • เรายังลบสแปมและเนื้อหาก่อกวนอื่นๆ รวมถึง:

 • ข้อความเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์

  ความพยายามที่จะเพิ่มยอดผู้ชมและหน่วยวัดอื่นๆ ด้วยการปลอมแปลง

  การโพสต์ซ้ำๆ หรือโพสต์ที่ไม่พึงประสงค์

  การเปลี่ยนเส้นทางนอกโดเมน ปิดบัง หรือใช้วิธีอื่นๆ ในการปกปิดปลายทางของพิน

  เนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ทำให้เข้าใจผิด ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบการออกแบบที่หลอกลวงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่น่าสงสัย 

เนื้อหาที่มีการเสียเงินและการแข่งขัน
 • ไอเดียบน Pinterest ได้รับการรวบรวมจากบุคคลที่มีตัวตนจริงและเป็นผู้ที่รู้สึกตื่นเต้นที่จะลองไอเดียนั้นๆ เพื่อป้องกัน เนื้อหาและพฤติกรรมที่เป็นเท็จ: 

 • ทำให้สิ่งต่างๆ เกี่ยวข้องกัน โปร่งใส คุณภาพสูง และน่าเชื่อถือ

  ทำให้สิ่งต่างๆ เกี่ยวข้องกัน โปร่งใส คุณภาพสูง และน่าเชื่อถือ

  ต้องแน่ใจว่าคุณจะโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบอร์ดที่เกี่ยวข้องกัน 

  แสวงหาความโปร่งใสเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับแบรนด์ และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาและเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการ ต้องแน่ใจว่าคุณปรึกษาแนวทางการสนับสนุนของคณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา

  ทำให้เนื้อหาโพสต์ของคุณมีคุณภาพสูงและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการสแปม 

  ท้ายสุด ให้บันทึกเนื้อหาที่คุณมีความสนใจที่น่าเชื่อถือ 
   

 • อย่าสร้างแรงจูงใจหรือจ่ายเงินให้ผู้คนเผยแพร่เนื้อหาในปริมาณมากในแบบแสปม หรือในแบบให้ค่าตอบแทนสำหรับการบันทึกพิน

  อย่าสร้างแรงจูงใจหรือจ่ายเงินให้ผู้คนเผยแพร่เนื้อหาในปริมาณมากในแบบแสปม หรือในแบบให้ค่าตอบแทนสำหรับการบันทึกพิน

  ตัวอย่างเช่น ธุรกิจไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้คนสำหรับการติดตามบอร์ดหรือบันทึกพิน ธุรกิจสามารถจ่ายเงินให้บล็อกเกอร์สร้างบอร์ดสำหรับแบรนด์ของตัวเองได้หรือผ่านโครงสร้างการจ่ายเงินตามจำนวนคลิก (เช่นลิงก์ Affiliate) แต่ไม่สามารถจ่ายเงินให้กับกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อให้บันทึกพินใดโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการสร้างความนิยมให้กับเนื้อหาอย่างไม่ซื่อสัตย์

  ใช้ลิงก์ Affiliate และโครงสร้างการจ่ายเงินตามจำนวนคลิกได้ตามต้องการ ตราบใดที่ไม่ได้เป็นการสแปม โปรดจำไว้ว่าตอนนี้เราสนับสนุนการวิเคราะห์ภายนอกแค่บางส่วนเท่านั้น

 • หากคุณต้องการจัดการแข่งขันใดๆ:

 • กรุณาอย่ากำหนดให้ผู้อื่นจำเป็นต้องทำการบันทึกภาพใดภาพหนึ่งโดยเฉพาะ โปรดเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเลือกพินต่างๆ ได้ตามรสนิยมและความสนใจของเขา แม้ว่าจะมาจากเว็บไซต์ที่เลือกหรือกำหนดไว้ก็ตาม

  อย่าอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันมากกว่าหนึ่งรายการต่อคน

  อย่านำเสนอว่า Pinterest เป็นผู้สนับสนุน หรือส่งเสริมคุณหรือการโปรโมทนั้นๆ

  โปรดอ่าน คำแนะนำของแบรนด์ ของเราเพื่อศึกษากฎทั่วไปเกี่ยวกับการใช้แบรนด์ Pinterest

 • และท้ายที่สุด โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด