Användarvillkor

Tack för att du använder Pinterest!

 • Dessa användarvillkor (”Villkor”) reglerar din tillgång till och användning av Pinterests webbplats, appar, API:er och widgets (”Pinterest” eller ”Tjänsten”). Läs dessa villkor noggrant och kontakta oss om du har några frågor. Genom att besöka eller använda Pinterest godkänner du dessa villkor, vår sekretesspolicy, vår cookie-policy och våra community-riktlinjer.

  Enklare uttryckt

  Alla företag har sina villkor. Dessa är våra.

1. Våra tjänster

 • Pinterest hjälper dig att upptäcka och göra saker som du gillar. För att kunna göra detta visar vi dig saker som vi tror är relevanta, intressanta och anpassade för dig baserat på din aktivitet onsite och offsite. För att tillhandahålla vår Tjänst måste vi kunna identifiera dig och dina intressen. Några av de saker som vi visar dig är reklam från annonsörer. Det är en del av vår Tjänst att säkerställa att även annonserat innnehåll är relevant och intressant för dig. Du kan identifiera detta innehåll eftersom det kommer att vara tydligt märkt.

  Enklare uttryckt

  Pinterest hjälper dig att upptäcka och göra saker som du gillar. Det är anpassat till dig. Vi behöver veta vad du gillar för att göra allt på Pinterest relevant för dig.

2. Använda Pinterest

 • a. Vem kan använda Pinterest

  Du får endast använda Pinterest om du lagligen får ingå ett bindande avtal med Pinterest, och endast i enlighet med dessa Villkor och alla gällande lagar. När du skapar ditt Pinterest-konto måste du tillhandahålla korrekt och fullständig information. Du får inte använda Pinterest om det är förbjudet enligt amerikanska sanktioner. Användning eller åtkomst av någon under 13 år är inte tillåtet. Om du är bosatt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får du bara använda Pinterest om du är tillräckligt gammal för att ge samtycke till behandling av uppgifterna enligt lagarna i ditt land. Att använda Pinterest kan inkludera nedladdning av programvara till din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet. Du godkänner att vi automatiskt får uppdatera programvaran samt att dessa Villkor kommer att gälla alla uppdateringar.

 • b. Vår licens för dig

  Under förutsättning att dessa Villkor och våra policyer efterföljs (inklusive våra Community-riktlinjer) ger vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar och återkallelig licens för att använda vår Tjänst.

 • c. Kommersiell användning av Pinterest

  Om du vill använda Pinterest för kommersiella ändamål måste du skapa ett företagskonto och godkänna våra Användarvillkor för företag. Om du öppnar ett konto för ett företag, en organisation eller en annan enhet, inkluderar "dig" både dig och enheten och du lovar att du har behörighet att bevilja de tillstånd och licenser som anges i dessa Villkor och förbinda enheten till dessa Villkor samt att du samtycker till dessa Villkor för företagets räkning.

  Enklare uttryckt

  Du får inte använda Pinterest om du är under 13 år (eller äldre i vissa länder). Om du använder Pinterest för ditt företag måste du registrera ett företagskonto.

3. Ditt innehåll

 • a. Publicering av innehåll

  Pinterest låter dig publicera innehåll, inklusive bilder, kommentarer, länkar och annat material. Allt som du publicerar eller på annat sätt gör tillgängligt på Pinterest benämns som ”Användarinnehåll”. Du behåller alla rättigheter till och är ensam ansvarig för det Användarinnehåll som du publicerar på Pinterest.

  Enklare uttryckt

  Om du laddar upp ditt innehåll på Pinterest så tillhör det fortfarande dig.

 • b. Hur Pinterest och andra användare får använda ditt innehåll

  Du ger Pinterest och våra användare en icke-exklusiv, royaltyfri, överförbar, underlicensierbar, global licens att använda, förvara, visa, reproducera, spara, ändra, skapa derivatverk, utföra och distribuera ditt Användarinnehåll på Pinterest enbart för att driva, utveckla, tillhandahålla och använda Pinterest. Inget i dessa Villkor begränsar andra juridiska rättigheter som Pinterest eventuellt har till Användarinnehållet, till exempel enligt andra licenser. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller modifiera Användarinnehåll, eller ändra hur det används på Pinterest, av vilket skäl som helst. Detta inkluderar Användarinnehåll som vi anser bryter mot våra Villkor, Community-riktlinjer eller våra andra policyer.

  Enklare uttryckt

  Om du lägger upp ditt innehåll på Pinterest kan vi visa det för andra personer som kan spara det. Publicera inte porr eller spam och var inte otrevlig mot andra personer på Pinterest. 

 • c. Hur länge vi behåller ditt innehåll

  Efter uppsägning eller avaktivering av ditt konto, eller om du tar bort Användarinnehåll från Pinterest, kan vi behålla ditt Användarinnehåll under en rimlig tid för säkerhetskopiering, arkivering eller granskning. Pinterest och dess användare kan behålla och fortsätta att använda, spara, visa, reproducera, re-pinna, ändra, skapa derivatverk, utföra och distribuera ditt Användarinnehåll som andra användare har sparat eller delat på Pinterest.

  Enklare uttryckt

  Om du väljer att publicera innehåll ger du oss tillåtelse att använda det för att tillhandahålla och förbättra Pinterest. Kopior av innehåll som delas med andra kan finnas kvar även efter du har raderat det från ditt konto.
   

 • d. Din feedback

  Vi värdesätter att höra från våra användare och vi är alltid intresserade att läsa oss hur vi kan göra Pinterest ännu bättre. Om du väljer att lämna synpunkter, idéer eller feedback godkänner du att vi kan använda dessa utan någon begränsning eller utan kompensation till dig. Genom att acceptera din inlämning avstår Pinterest inte några rättigheter att använda liknande eller relaterad feedback som Pinterest tidigare fått, eller är framtagna av sina anställda, eller har lämnats in från någon annan än dig.

  Enklare uttryckt

  Vi kan använda dina förslag för att göra Pinterest ännu bättre.

4. Upphovsrättspolicy

 • Pinterest har antagit och genomfört Pinterests policy för upphovsrätt i enlighet med Digital Millennium Copyright Act och andra gällande upphovsrättslagar. För mer information, läs vår policy för upphovsrätt. 

  Enklare uttryckt

  Vi respekterar upphovsrätten. Det bör du också göra.

5. Säkerhet

 • Vi värnar om säkerheten för våra användare. Samtidigt som vi arbetar för att skydda säkerheten för ditt innehåll och ditt konto kan Pinterest inte garantera att obehöriga parter inte kommer att kunna ta sig förbi våra säkerhetsåtgärder. Vi ber att du håller ditt lösenord säkert. Meddela oss omedelbart om ditt konto har äventyrats eller någon obehörig fått tillgång till det.

  Enklare uttryckt

  Du kan hjälpa oss att bekämpa spammare genom att ha dessa säkerhetstips i åtanke.

6. Tredjepartslänkar, -webbplatser och -tjänster

 • Pinterest kan innehålla länkar till webbplatser, annonsörer, tjänster, specialerbjudanden eller andra evenemang och aktiviteter som inte ägs eller kontrolleras av Pinterest. Vi stöder inte eller tar något ansvar för sådana webbplatser, information, material, produkter eller tjänster. Om du besöker webbplats, tjänst eller innehåll utanför Pinterest så gör du det på egen risk och du accepterar att Pinterest inget har något ansvar som härrör från din användning av eller åtkomst till sådan webbplats, tjänst eller innehåll.

  Enklare uttryckt

  Pinterest har länkar till innehåll som ligger utanför Pinterest. Och även om det mesta av det innehållet är fantastiskt så är vi inte ansvariga när det inte är det.

7. Uppsägning

 • Pinterest kan säga upp eller häva din rätt att få tillgång till eller använda Pinterest av någon anledning genom lämpligt meddelande. Vi kan avsluta eller stänga av din tillgång omedelbart och utan förvarning om vi har en bra anledning, inklusive brott mot våra Community-riktlinjer. Vid uppsägning fortsätter du att vara bunden av avsnitt 3 och 8 i dessa Villkor.

  Enklare uttryckt

  Pinterest är gratis för dig. Vi förbehåller oss rätten att neka access till Tjänsten men vi kommer att meddela detta inom rimlig tid.

8. Ersättning

 • Om du använder Pinterest för kommersiella ändamål (dvs. du inte är en konsument) utan att godkänna våra Affärsvillkor som krävs enligt punkt 2(c) i dessa Villkor, accepterar du att ersätta och hålla Pinterest Inc, Pinterest Europe Ltd, deras affiliates och dess respektive tjänstemän, direktörer, anställda och agenter skadelösa, från och mot fordringar, stämningar, mål, tvister, krav, skulder, skador, förluster, kostnader och utgifter, inklusive, och utan begränsning, rimliga juridiska kostnader och bokföringsavgifter (inklusive kostnader för försvar av fodringar, stämningar eller förfaranden som åberopats av tredje part), som på något sätt är relaterade till din tillgång till eller användning av vår Tjänst, ditt Användarinnehåll eller ditt brott mot dessa Villkor.

  Enklare uttryckt

  Om vi blir stämda på grund av något som ditt företag gjort på Pinterest måste du betala våra kostnader. Du bör för det första dessutom ha skapat ett företagskonto och godkänt våra Affärsvillkor.

9. Ansvarsfriskrivningar

 • Vår Tjänst och allt innehåll på Pinterest tillhandahålls i ”befintligt skick”, utan garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd.

  Pinterest frånsäger sig alla garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte, icke-intrång och eventuella garantier som uppstår genom bruk eller handel.

  Pinterest tar inget ansvar eller rättsligt ansvar för Användarinnehåll som du eller någon annan person eller en tredje part har lagt upp eller skickat med hjälp av vår Tjänst. Du förstår och godkänner att du kan bli utsatt för Användarinnehåll som är felaktigt, stötande, olämpligt för barn eller på annat sätt olämpligt för ditt syfte.

  Om du är en konsument inom EES kan vi inte utesluta eller begränsa något ansvar för grov vårdslöshet, uppsåt, dödsfall eller personlig skada som orsakats av vår vårdslöshet eller uppsåtligt agerande. 
   

  Enklare uttryckt

  Tyvärr finns det personer som lägger upp dåliga grejer på tjänster som Pinterest. Vi tar detta på allvar men du kan fortfarande stöta på dessa innan vi fått en chans att ta ner dem. Om du ser dåliga grejer, rapportera dem till oss här

10. Begränsning av ansvar

 • I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, KOMMER PINTEREST INTE ANSVARA FÖR EVENTUELLA INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, ELLER NÅGON FÖRLUST AV VINST ELLER INTÄKTER, OAVSETT OM DE UPPSTÅR DIREKT ELLER INDIREKT, ELLER NÅGON FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNING, GOODWILL ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER, SOM HÄRRÖR FRÅN (A) DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN; (B) ANVÄNDNING ELLER INNEHÅLL AV TREDJE PART PÅ TJÄNSTEN, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, NÅGOT NEDSÄTTANDE, KRÄNKANDE ELLER OLAGLIGT BETEENDE AV ANDRA ANVÄNDARE ELLER TREDJE PART; ELLER (C) OBEHÖRIGT TILLTRÄDE, ANVÄNDNING ELLER MODIFIERING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER INNEHÅLL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR PINTERESTS TOTALA ANSVAR FÖR ALLA FORDRINGAR SOM AVSER TJÄNSTEN ÖVERSTIGA HUNDRA DOLLAR (US $100,00).

  Ovanstående gäller inte om vi orsakar dig skada och du är en konsument inom EES. I stället kommer Pinterests ansvar att begränsas till förutsebara skador som uppstod på grund av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser som är typiska för denna typ av kontrakt. Pinterest är inte ansvarig för ideell skada som orsakats av åsidosättandet av omsorgsplikten. Denna ansvarsbegränsning gäller inte för lagstadgade ansvar som inte kan begränsas, till ansvar för dödsfall eller personlig skada som orsakats av vår vårdslöshet eller uppsåt, eller om och för att utesluta vårt ansvar för något som vi specifikt har lovat dig.
   

  Enklare uttryckt

  Vi försöker ge dig den bästa tjänsten vi kan men vi kan inte lova att det blir perfekt. Det finns många saker som vi inte är ansvariga för. Men om du tror att vi är det, så är vi öppna för en diskussion.

11. Skiljeförfarande

 • För alla tvister du har med Pinterest accepterar du att först kontakta oss och försöka att lösa tvisten med oss informellt. Om vi behöver kontakta dig kommer vi göra det på den e-postadress som finns på ditt Pinterest-konto. Om Pinterest inte har kunnat lösa tvisten med dig informellt är vi överens om att lösa alla anspråk, tvister eller kontroverser (exklusive anspråk för förbudsföreläggande eller annan skälig lättnad) som uppstår på grund av eller i samband med eller relaterade till dessa Villkor genom bindande skiljeförfarande eller (för berättigade anspråk) i småmålsdomstol.

  Skiljeförfarande är ett mer informellt sätt att lösa våra meningsskiljaktigheter än en domstolsrättegång. Ett skiljeförfarande använder till exempel en neutral skiljedomare i stället för en domare eller jury, vilket innebär begränsade upptäckter och begränsad granskning av domstolarna. Fastän processen är mer informell kan skiljemännen tilldela samma skador och åtgärder som en domstol kan. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du att US Federal Arbitration Act reglerar tolkningen och tillämpningen av denna bestämmelse, och att du och Pinterest båda avstår rätten till en rättegång med jury eller att delta i grupptalan. Skiljemannen har exklusiv behörighet att lösa tvister om tolkningen, tillämpligheten eller verkställbarheten i detta bindande skiljeförfarande. Detta skiljedomsdokument skall fortsätta att äga giltighet efter uppsägning av detta avtal och uppsägning av ditt Pinterest-konto.

  Alla skiljeförfaranden kommer att administreras av American Arbitration Association ("AAA") enligt de skiljedomsregler för konsumenter då i kraft för AAA, med undantag av vad som anges här. Du hittar formulären på www.adr.org. Såvida inte du och Pinterest kommer överens om annat, kommer skiljeförfarandet att genomföras i länet (eller kommunen) där du är bosatt. Varje part ska ansvara för att betala eventuella AAA-avgifter för arkivering, administration och skiljeförfarandet i enlighet med AAA:s regler, förutom att Pinterest kommer att betala rimliga avgifter för arkivering, administration och skiljeförfarande om din skadeståndstalan inte överstiger 75 000 dollar och är icke-grundlös (mätt enligt de standarder som anges i den federala civilprocesslagen 11(b)). Om ditt anspråk uppgår till 10 000 dollar eller mindre, är vi överens om att du kan välja om skiljeförfarandet ska utföras uteslutande på grundval av handlingar som lämnats till skiljemannen, genom rättegång via telefon eller genom rättegång på plats enligt AAA-reglerna . Om ditt anspråk överstiger 10 000 dollar kommer rätten till en rättegång att bestämmas av AAA:s regler. Oavsett på vilket sätt skiljeförfarandet genomförs, ska skiljedomaren utfärda ett motiverat skriftligt beslut som förklarar de väsentliga slutsatserna som ligger till grund för tilldelningen, och eventuell dom om skiljedomarens tilldelning får föras in i en behörig domstol. Ingenting i detta avsnitt ska förhindra någon av parterna från att söka skadestånd eller annan kompensation från domstolarna, inklusive för frågor som gäller datasäkerhet, immateriell egendom samt obehörig åtkomst till Tjänsten. ALLA ANSPRÅK MÅSTE FRAMSTÄLLAS I PARTERNAS INDIVIDUELLA KAPACITET, OCH INTE SOM EN KÄRANDE ELLER KLASSMEDLEM I NÅGON KÄRANDE ELLER REPRESENTATIVT FÖRFARANDE I, OCH, OM VI ENAS OM ANNAT, SKILJEMANNEN KAN INTE KONSOLIDERA MER ÄN EN PERSONS PÅSTÅENDEN. DU SAMTYCKER TILL ATT, GENOM ATT ACCEPTERA DESSA VILLKOR, DU OCH PINTEREST BÅDA AVSTÅR FRÅN RÄTTEN TILL EN RÄTTEGÅNG MED JURY ELLER ATT DELTA I GRUPPTALAN.

  INGENTING I DESSA ANVÄNDARVILLKOR SKALL PÅVERKA EVENTUELLA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM GÄLLER FÖR DIG. I den utsträckning eventuella anspråk, tvister eller kontroverser angående Pinterest eller vår Tjänst inte är skiljedomsmässiga enligt gällande lagar eller på annat sätt: är du och Pinterest båda överens om att alla anspråk eller tvister angående Pinterest kommer att lösas exklusivt i enlighet med Avsnitt 12 i dessa Villkor.

  Avsnitt 11 gäller inte dig som är konsument inom EES.
   

12. Gällande lagar och jurisdiktion

 • Dessa Villkor skall regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, utan att respektera dess principer om lagkonflikter. Om du inte är en konsument inom EES är San Francisco County, Kalifornien, eller United States District Court for the Northern District of California den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår från eller i samband med detta avtal och vår tvist kommer att fastställas enligt kalifornisk lag.

  Om du är konsument inom EES kommer det inte att beröva dig något skydd som du har enligt lagen i det land där du bor samt tillgång till domstolarna i det landet.
   

  Enklare uttryckt

  Bay Area är vackert denna tid på året. Det spelar ingen roll när under året det är, det är det som är så bra! Hur som helst måste du stämma oss här. 

  Om du är baserad inom EES gäller detta om du är ett företag men inte om du är en konsument. Om du är en konsument inom EES kan du stämma oss vid domstolen på den ort där du har din hemvist.
   

13. Allmänna villkor

 • Anmälningsförfaranden och ändringar av dessa villkor

  Vi förbehåller oss rätten att bestämma form och tillvägagångssätt för skicka meddelanden till dig, och du accepterar att ta emot juridiska meddelanden elektroniskt om vi så önskar. Vi kan ändra dessa villkor från gång till gång och den senaste versionen kommer alltid att finnas på vår webbplats. Om en ändring är väsentlig, efter vårt gottfinnande, kommer vi att meddela dig. Genom att fortsätta få tillgång till och använda Pinterest efter ändringarna har trätt i kraft godkänner du de uppdaterade Villkoren. Om du inte accepterar de nya villkoren ber vi dig sluta använda våra Pinterest.

  Enklare uttryckt

  Om vi gör en stor förändring av villkoren så kommer vi att meddela dig. Om du inte gillar de nya villkoren ber vi dig sluta använda Pinterest.

 • Uppdrag

  Dessa villkor, och eventuella rättigheter och licenser som beviljats i enlighet med dessa, får inte överlåtas eller upplåtas av dig, men kan upplåtas av Pinterest utan begränsning. Alla försök till överlåtelse eller upplåtelse i strid med dessa skall betraktas som ogiltiga.

  Om du är en konsument i EES kan du eller Pinterest tilldela detta avtal, och eventuella rättigheter och licenser som beviljas enligt det, till tredje part. Vid en sådan tilldelning av Pinterest har du rätt att häva avtalet med omedelbar verkan genom att avaktivera ditt konto. Pinterest kommer att meddela dig om en sådan tilldelning inom skälig tid.

 • Hela avtalet/uppdelning av avtalet

  Villkoren, tillsammans med sekretesspolicyn och alla ändringar och eventuella ytterligare avtal du och Pinterest kan tänkas ingå i samband med produkterna, utgör hela avtalet mellan dig och Pinterest gällande Tjänsten. Om någon bestämmelse i Villkoren förklaras ogiltig, ska ifrågavarande bestämmelse begränsas eller elimineras i minsta möjliga nödvändiga utsträckning, och resterande bestämmelser i Villkoren förblir i full kraft.

 • Icke-avstående

  Inget avstående från någon av bestämmelserna i villkoren ska betraktas som ett ytterligare eller kontinuerligt avstående från ifrågavarande bestämmelse eller någon annan bestämmelse. Om Pinterest underlåter att hävda någon rättighet eller bestämmelse i villkoren ska detta inte utgöra ett avstående från denna rättighet eller bestämmelse.

 • Parter

  Om du bor i USA är dessa Villkor ett avtal mellan dig och Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Om du bor utanför är dessa Villkor ett avtal mellan dig och Pinterest Europe Ltd., ett irländskt företag med säte på Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

  Enklare uttryckt

  Vem du har ett avtal med beror på var du bor.

 • Gäller från den 1 maj 2018