Riktlinjer för utvecklare

Vårt uppdrag

 • Vårt uppdrag här på Pinterest är att inspirera alla till att skapa ett liv de älskar. Som utvecklare kan du spela en viktig roll i att göra detta möjligt. Detta är riktlinjerna för vad vi tillåter och inte tillåter när du skapar appar och tjänster med Pinterest-material. Vi kräver att utvecklare följer de här riktlinjerna och även våra övriga villkor och policyer, som våra användarvillkor för utvecklare och API och våra community-riktlinjer.

  Vi meddelar dig om vi tar bort din app för att den bryter mot våra riktlinjer. Om du stöter på ett utvecklingsprogram som bryter mot våra riktlinjer ber vi dig att meddela oss.

Grunderna

 • Oavsett vad din app gör måste du följa de här grundläggande principerna:

  • Var öppen och ärlig mot Pinterest och dina slutanvändare om tjänstens funktioner. Du får inte förvirra, vilseleda eller överraska någon.
  • Med undantag för kampanjanalys om ditt konto får du inte lagra någon information som nås via något Pinterest-material, inklusive API. Anropa istället API:et varje gång du behöver tillgång till information.
  • Du får endast använda någon annans konto med deras tillåtelse, till exempel med en åtkomsttoken. Du får inte begära eller samla in inloggningsuppgifter eller använda inloggningsuppgifter för att få åtkomst till andra personers konton eller utföra åtgärder för deras räkning.
  • Du får endast använda information från någons konto för att tillhandahålla tjänster till den personen.
  • Du får inte kombinera någons kontoinformation med information från andra personers konton eller med information från andra tjänster.
  • Du får inte dela eller sälja information från vårt API till en tredje part, inklusive en annan annonseringstjänst. (Det är okej att dela information med den person vars konto informationen kommer från.)
  • Hemlighåll dina autentiseringsuppgifter för API. Använd inte någon annans API-autentiseringsuppgifter och låt ingen annan använda dina.
  • Försök inte undvika våra policysystem. Om vi till exempel tar bort din app ska du inte försöka återansluta samma eller en väsentligt liknande app med ett annat konto eller under ett annat namn.
  • Följ instruktionerna i vår tekniska dokumentation.

    

Åtgärder

 • Som acceptabel användning av Pinterest-material som våra utvecklarverktyg och API:er räknas integrationer som följande:

  • Annonsverktyg, som appar för att hantera kampanjer över flera kanaler
  • Målgruppsverktyg, som hjälper annonsörer att använda avancerade målriktningsfunktioner
  • Verktyg för innehållsmarknadsföring, som pin-schemaläggare
  • Kreativa verktyg, som appar för att designa bilder eller redigera video
  • Kreatörsplattformar, som plattformar som underlättar samarbete mellan kreatörer och varumärken
  • Dynamiska kreativa verktyg, som appar som automatiserar innehållsskapande
  • Verktyg för flödeshantering, som hjälper slutanvändarna att optimera sina produktförteckningar
  • Handelsplattformar, som plattformar som är värd för e-handelsbutiker
  • Mätverktyg, som kan hjälpa annonsörer att förstå hur effektiva deras kampanjer är
  • Upplevelseverktyg som kan köpas, som verktyg som tillåter användare att köpa artiklar som visas i ditt innehåll

  Du kan gå till vår partnerwebbplats om du vill lära dig mer om några av de befintliga integrationer som utvecklare har byggt på Pinterest-plattformen. På vår webbplats för utvecklare finns dokumentation som hjälper dig att komma igång samt bästa praxis för att arbeta med Pinterest-plattformen.

   

Vad du inte bör göra

 • Som oacceptabel användning av Pinterest-material som våra utvecklarverktyg och API:er räknas följande:

  • Att skapa eller tillhandahålla en app i syfte att bryta mot Pinterests policyer.
  • Att vidta åtgärder på slutanvändarnas vägnar utan deras uttryckliga vetskap och samtycke. Detta omfattar men är inte begränsat till åtgärder som: ändra användarprofiler, följa och sluta följa, skicka meddelanden, kommentera samt skapa, spara och redigera pins.
  • Att erbjuda funktioner som gör det möjligt för slutanvändare att automatiskt initiera åtgärder utan uttrycklig vetskap om varje åtgärd.
   • Om din app till exempel tillåter slutanvändare att schemalägga pin-publicering måste slutanvändaren välja varje pin som ska publiceras. Om din app tillåter slutanvändare att följa konton på Pinterest måste slutanvändaren dessutom välja varje konto som de vill följa.
   • Enkelt uttryckt är slutanvändarna ansvariga för de åtgärder de tar på Pinterest, och vi vill att dessa åtgärder ska vara äkta – så skapa inte automatiseringar som kan minska äktheten i slutanvändarnas engagemang på Pinterest eller leda slutanvändarna att utföra åtgärder som de inte avser att utföra eller inte förstår att de utför.
  • Att försöka tillhandahålla eller hävda att du tillhandahåller plattformsinsikter, benchmarking eller konkurrentforskningsfunktioner såvida du inte har uttryckligt skriftligt tillstånd från Pinterest. Gör till exempel inte uttalanden om Pinterests övergripande resultat relaterat till en konkurrent eller till branschens benchmarks. Gör inte heller detta för varumärken eller konton.
  • Att använda automatiserade metoder eller former för scraping eller datautvinning för att komma åt information från Pinterest, förutom vad som uttryckligen tillåts av Pinterest.
  • Att felaktigt framställa ditt förhållande till Pinterest eller din åtkomstnivå till Pinterest-material.
  • Att använda information från Pinterest för att målrikta marknadsföring mot personer utanför Pinterest, direkt eller tillsammans med tredjepartsdata. Du får till exempel inte paketera eller sälja innehåll eller data från Pinterest i andra annonsnätverk, via datamäklare eller via andra annonserings- eller intäktstjänster.
  • Att använda dina API-verktyg för åtkomst eller utveckling för att testa Pinterests frekvensgränser eller andra system för förebyggande av missbruk utan uttryckligt tillstånd från Pinterest.
  • Att erbjuda funktioner för att kringgå Pinterests begränsningar. Du får till exempel inte erbjuda en funktion som tillåter slutanvändare i en region att få tillgång till innehåll som Pinterest har begränsat från den regionen (dvs. geoblockerat).
  • Att kräva eller stimulera engagemang. Du får till exempel inte kräva att slutanvändare skapar eller sparar en pin på en viss webbplats eller spara en viss pin i utbyte mot en förmån.
  • Att försöka kringgå våra mekanismer för samtycke men samla in ditt eget användarsamtycke för information som tillhandahålls via API.
  • Att använda appar som är avsedda för barn under 13 år.

    

Publicera innehåll

 • Om din app publicerar innehåll från Pinterest måste du följa de här reglerna:

  • Du måste länka pins tillbaka till sin källa på Pinterest (t.ex. https://www.pinterest.com/pin/424605071126047814/) och se till att det är tydligt att innehållet kommer från Pinterest.
  • Du får inte täcka över eller dölja innehåll från Pinterest. Använd till exempel inte filter på pins.
  • Du får inte skapa nytt innehåll från pins som kan distribueras via din app eller tjänst.
    

Målgrupps- och annonsörstjänster

 • Om du erbjuder målgruppsonboarding måste du följa de samtyckesskyldigheter och datarestriktioner som finns i våra villkor för annonsdata samt riktlinjer för marknadsföring.

  Om en annonsör vill använda data som du har tillhandahållit för användarbaserad marknadsföring måste du också:

  • tydligt och klart ange för alla att data samlas in och att denna information delas med tredje part för användarbaserad marknadsföring online, och inhämta nödvändigt samtycke.
  • ge instruktioner för hur de kan välja att inte låta sin information användas för användarbaserad marknadsföring via AdChoices webbplats optout.aboutads.info.
  • inte skicka Pinterest-information om personer som har valt att inte delta.
  • Uppdatera regelbundet din data för att ta bort personer som har avanmält sig.

  Om du använder information från något Pinterest-API för att tillhandahålla en annonseringstjänst ska du följa riktlinjerna ovan samt våra villkor för annonsdata och riktlinjer för marknadsföring, och även göra följande:

  • Om du rapporterar attribut för de senaste klickvärdena, måste du bredvid dem med samma framträdande visa multi-touchvärden som delar upp attribut lika mellan varje tjänst.
  • Visa tydligt och separat vilka avgifter du tar ut för annonser på Pinterest och vilka avgifter vi tar ut (både totalbelopp och från faktureringsstatistik, som CPM eller CPC), och kombinera inte dina avgifter med våra.
  • Använd inte information från vårt API förutom för att utföra och utvärdera resultatet av annonser på Pinterest.
    

Gällande appmissbruk

 • Vi vill att utvecklarappar ska hjälpa alla att hitta inspiration till att skapa ett liv de älskar. Appar som skapats för missbruk (till exempel appar som skapats för att sprida skräppost) är inte tillåtna. Dessutom förväntar vi oss att utvecklare är ansvarsfulla partner i att förebygga missbruk och att de vidtar åtgärder för att minimera risken för att deras appar används på felaktiga och skadliga sätt av slutanvändare. Detta omfattar till exempel att inte erbjuda funktioner som underlättar skräppostspridning till Pinterest-användare eller andra användare. Vi kan när som helst ta bort appar för att skydda användare.