Community-riktlinjer

Vårt uppdrag

 • Pinterests uppdrag är att inspirera alla till att skapa ett liv de älskar. Med det sagt är inte allt innehåll inspirerande - därför har vi community-riktlinjer för att beskriva vad vi tillåter och inte tillåter på Pinterest. Dessa riktlinjer är vår policy för acceptabel användning, om du hittar innehåll som inte borde finnas på Pinterest ber vi dig att rapportera det till oss. Vi använder dina rapporter för att lära oss och utveckla vår standard och vi arbetar med ämnesexperter för att informera och uppdatera våra riktlinjer.

Innehållssäkerhet

 • Pinterest är inte en plats för antagonistiskt, barnförbjudet, falskt/vilseledande, skadligt, hatligt eller våldsamt innehåll eller beteende. Vi kan ta bort, begränsa eller blockera distributionen av sådant innehåll och konton, individer, grupper och domäner som skapar eller sprider det baserat på hur stor skada som görs.

  Vi vill ge dig tydliga och transparenta förväntningar som är lätta att förstå och följa. Om du har frågor eller stöter på problem på Pinterest ber vi dig att kontakta oss.

 • Vuxet innehåll

  Pinterest är inte ett ställe för pornografi. Vi begränsar distributionen av eller tar bort vuxet innehåll, inklusive:

  • Fetischbilder
  • Sexuella beskrivningar
  • Grafiska skildringar av sexuell aktivitet
  • Bilder av nakenhet där poser, kameravinklar eller rekvisita föreslår pornografiska avsikter

  Vi gör vårt bästa för att skilja mellan pornografi och annat vuxet innehåll. Du kan till exempel spara innehåll om sexuell hälsa, amning, mastektomi, konst, utbildning och välbefinnande med vuxen nakenhet med tanke på det icke-pornografiska sammanhanget, men vi kan begränsa dess distribution så att användare inte stöter på det av misstag.

 • Utnyttjande

  Pinterest är inte en plats som exploaterar människor eller djur. Vi tar bort eller begränsar distributionen av innehåll och konton som är involverade i metoder som riskerar att skada människor eller djur, inklusive sexuell, fysisk eller ekonomisk exploatering. Detta inkluderar:

  • Sexualisering eller sexuell exploatering av minderåriga, som grooming, sexuella kommentarer eller olämpliga bilder. Om vi upptäcker något av detta kommer vi att rapportera berörda organisationer som National Center for Missing and Exploited Children.
  • Icke-samtyckliga bilder, vilket betyder bilder av privat eller sexuell karaktär som erhållits eller publicerats utan samtycke. Detta inkluderar hämndporr och bilder under kjolen.
  • Sexuella tjänster som kan inbegripa sexuell eller fysisk exploatering eller trafficking, som sexkameror och eskorttjänster.
  • Människohandel, slaveri och tvångsarbete.
  • Annan olaglig kommersiell exploatering, som handel med organ eller produkter tillverkade av människor eller mänskliga kroppsdelar.
  • Försäljning av vilda djur och skyddade/utrotningshotade djur. En fullständig lista över förbjudna djurprodukter finns hos vår partner Världsnaturfonden.
  • Kadaver, kroppsdelar eller produkter från katt eller hund, eller skyddade/utrotningshotade djur, inklusive elfenben.
  • Oansvarig och skadlig djurturism eller på annat sätt exploaterande metoder som organiserade djurslagsmål.
 • Hatfulla aktiviteter

  Pinterest är inte ett ställe för hatiskt innehåll eller människor/grupper som främjar hatfulla aktiviteter. Vi begränsar distributionen eller tar bort sådant innehåll och konton, inklusive:

  • Förolämpningar eller negativa stereotyper, karikatyrer och generaliseringar
  • Stöd för hatgrupper och människor som främjar hatfulla aktiviteter, fördomar och konspirationsteorier
  • Nedvärdera eller bagatellisera våld på grund av personens medlemskap i en utsatt eller skyddad grupp
  • Stödjer vit överlägsenhet, vill begränsa kvinnors rättigheter och andra diskriminerande idéer
  • Hatbaserade konspirationsteorier och desinformation, som förnekelse av Förintelsen
  • Förnekande av en individs könsidentitet eller sexuella läggning samt stödjer konverteringsterapi och relaterade program
  • Attacker på individer, inklusive offentliga personer, baserat på deras medlemskap i en utsatt eller skyddad grupp
  • Hånar eller attackerar skyddade/utsatta gruppers tro, heliga symboler, rörelser eller institutioner som beskrivs nedan

  Skyddade och utsatta grupper inkluderar: Människor grupperade tillsammans baserat på deras faktiska eller upplevda ras, färg, kast, etnicitet, immigrationsstatus, nationella ursprung, religion/tro, kön/könsidentitet, sexuella läggning, funktionsnedsättning eller hälsotillstånd. Det inkluderar även personer som grupperas tillsammans baserat på lägre socioekonomisk status, ålder, vikt eller storlek, graviditet eller veteranstatus.

 • Desinformation

  Pinterest är inte en plats för felaktig information, desinformation, skadlig information eller de individer/grupper som sprider den. Vi tar bort eller begränsar distribution av falskt eller vilseledande innehåll som kan skada våra användare eller allmänhetens välbefinnande, säkerhet eller förtroende, inklusive:

  • Medicinskt ogrundade hälsoråd som riskerar allmänhetens hälsa och säkerhet, inklusive av reklam för falska botemedel, antivaccinationsråd eller desinformation om folkhälsa eller nödsituationer
  • Falskt eller vilseledande innehåll om individer eller skyddade grupper som främjar rädsla, hat eller fördomar
  • Falskt eller vilseledande innehåll som uppmuntrar att förvandla individer, grupper, platser eller organisationer till mål för trakasserier eller fysiskt våld
  • Konspirationsteorier
  • Innehåll som härstammar från desinformationskampanjer
  • Faktainformation som har publicerats eller medvetet ändrats för att undergräva förtroende eller orsaka skada, till exempel ändrat eller utelämnat av sammanhang, datum eller tid
  • Tillverkat eller manipulerat bild- eller ljudinnehåll som undergräver förtroende eller orsakar skada

  Desinformation om medborgardeltagande:

  • Falskt eller vilseledande innehåll som skadar ett vals integritet eller påverkar en individs/grupps medborgardeltagande, bland annat registrering för att rösta, röstning och deltagande i folkräkning
  • Falsk eller vilseledande information om datum, tider, platser och förfarande för röstning eller folkräkning
  • Innehåll som vilseleder väljarna om hur man korrekt fyller i och skickar in sin röst, inklusive brevröstning eller folkräkningsformulär
  • Falsk eller vilseledande information om vem som kan rösta eller delta i folkräkningen och vilken information som måste lämnas för att delta
  • Falska eller vilseledande uttalanden om vem som samlar in information och/eller hur den kommer att användas
  • Falsk eller vilseledande information om allmän säkerhet som är avsedd att avskräcka människor från att utöva sin rösträtt eller delta i en folkräkning
  • Innehåll som uppmuntrar eller instruerar väljare/deltagare att utge sig för att vara en viss person eller olagligen delta
  • Innehåll som tydligt är avsett att delegitimera valresultat baserat på falska eller vilseledande påståenden
  • Hot mot röstlokaler, folkräknings- eller röstningspersonal, väljare eller folkräkningsdeltagare, inklusive hot mot utsatta eller skyddade grupper/deltagare
 • Trakasserier eller kritik

  Pinterest är inte ett ställe för att förolämpa, skada eller ställa individer/grupper mot varandra. Det kan finnas goda skäl att uttrycka kritik men vi kan ta bort eller begränsa distributionen av förolämpande innehåll för att göra Pinterest till en positiv, inspirerande plats; detta inkluderar:

  • Manipulerade bilder avsedda att förnedra eller skambelägga
  • Skambelägger människor för deras kroppar eller antagna sexuella eller romantiska historik
  • Sexuella kommentarer om människors kroppar och uppmaningar/erbjudanden om sexuella handlingar
  • Kritik som involverar namnkallning, svordomar och annat förolämpande språk eller bilder
  • Hånar någon som upplever sorg, förlust eller är upprörd

  Vi har även sammanställt resurser så att du kan skydda dig själv.

 • Privat information

  Vi tillåter inte innehåll som avslöjar personlig eller känslig information. Vi raderar:

  • Personligt ID och passinformation
  • Privat kontaktinformation och adresser
  • Inloggningsinformation online (användarnamn och lösenord)
  • Bilder av privatpersoner som de inte vill ska publiceras online
  • Personlig ekonomisk eller medicinsk historik

  Om du stöter på oönskade bilder av dig eller information om dig, kan du nå oss via vårt hjälpcenter. Du hittar alternativet för exponerad privat information under "Rapportera ett brott mot vår policy".

 • Självskada och skadligt beteende

  Pinterest är inte ett ställe som visar, rättfärdigar eller uppmuntrar till självmord, självskada, ätstörningar eller missbruk. Vi begränsar distributionen eller tar bort sådant innehåll, inklusive:

  • Instruktioner för självskada
  • Självmordstankar och -citat
  • Grafiska eller på annat sätt triggande bilder eller beskrivningar av självskada
  • Främjande av självskada
  • Hån mot människor som självskadat eller har försökt begå eller dött av självmord
  • Bilder på tillbehör som används för att självskada
  • Negativa tankar och okänslig humor om självskadebeteende
  • Självmordspakter, -utmaningar och -bluffar

  Om du eller någon du känner tänker på självmord eller överväger att skada dig, har vi resurser i vårt hjälpcenter där du kan få gratis, konfidentiellt och omedelbart stöd.

 • Grafiskt våld och hot

  Pinterest är inte ett ställe för grafiskt våld eller hotande språk. Vi begränsar distributionen eller tar bort sådant innehåll, inklusive:

  • Innehåll som visar användning av våld
  • Störande scener från före eller efter våldsamma händelser
  • Hot eller språk som förhärligar våld

  I några få fall tillåter vi störande bilder som är dedikerade till minne och upplysning, men begränsar distributionen i de offentliga delarna av plattformen.

 • Våldsamma aktörer

  Pinterest är inte ett ställe för våldsamt innehåll eller våldsamma grupper/individer. Vi begränsar distributionen eller tar bort innehåll och konton som uppmuntrar, berömmer, marknadsför eller hjälper farliga aktörer/grupper och deras aktiviteter. Detta inkluderar:

  • Extremister
  • Terrororganisationer
  • Gäng och andra kriminella organisationer

  Vi arbetar med bransch-, myndighets- och säkerhetsexperter för att hjälpa oss att identifiera dessa grupper.

 • Farliga varor och aktiviteter

  Pinterest är inte en plats för handel eller försäljning av vissa reglerade varor – produkter eller ämnen som kan orsaka skada när de används, ändras eller tillverkas på ett oansvarigt sätt – eller för att visa eller uppmuntra till farliga aktiviteter. Vi begränsar distributionen eller tar bort sådant innehåll och sådana konton, inklusive:

  • Individer och icke-licensierade återförsäljare som erbjuder att sälja, köpa eller handla med alkohol, tobak, droger och vapen, inklusive skjutvapen och tillbehör, skjutvapendelar eller tillbehör, eller ammunition
  • Innehåll från eller om obekräftade, ej godkända eller oseriösa onlineapotek
  • Erbjudanden, försök eller instruktioner för att kringgå lagar och regler
  • Instruktioner för att skapa dödliga eller giftiga ämnen
  • Instruktioner för att skapa dödliga vapen, som bomber eller granater, inklusive 3D-tryckta vapen
  • Kommersiell försäljning av marijuana och marijuanaprodukter och -tillbehör
  • Kommersiell försäljning av vissa vapen och tillbehör 
  • Skadliga upptåg eller utmaningar som riskerar överhängande fysisk skada eller extremt känslomässigt lidande, särskilt om de visar eller uppmuntrar deltagande av minderåriga
    
 • Skadliga eller vilseledande produkter och metoder

  Pinterest är inte en plats för metoder och produkter som kan vara skadliga eller vilseledande. Vi begränsar distributionen av eller tar bort sådant innehåll och sådana konton, inklusive, men inte begränsat till:

  • Instruktioner och produkter för hackning eller kringgång av säkerhetsåtgärder
  • Onlinespel och -lotterier
  • Förfalskade dokument
  • Produkter eller tjänster som bryter mot sekretess
  • Exploaterande ekonomiska tjänster
 • Utge sig för att vara någon annan

  Vi tillåter inte konton som efterliknar eller falskeligen utger sig för att vara en viss person eller en organisation. Om du har ett konto för att du beundrar en offentlig person eller ett varumärke måste du vara tydlig med ditt användarnamn och din profil att du inte har någon koppling till dem.

 • Kommentarer

  Alla våra community-riktlinjer gäller för kommentarer på pins. Kommentarer bör dessutom vara relevanta. Vi kan ta bort kommentarer som bryter mot våra riktlinjer, inklusive de som innehåller:

  • Irrelevant eller icke-ändamålsenligt material
  • Skräppost
  • Sexuellt innehåll
  • Innehåll om självskador
  • Desinformation
  • Hatfulla aktiviteter
  • Trakasserier eller brott mot sekretess
  • Upphovsrätt- eller varumärkesintrång
 • Meddelanden

  Alla våra community-riktlinjer gäller för meddelanden som skickas mellan användare. Meddelanden ska också vara välkomna och relevanta. Utöver användares möjlighet att blockera någon från att skicka ytterligare ovälkomna meddelanden kan vi varna eller stänga av konton som bryter mot våra riktlinjer, inklusive genom att skicka meddelanden som innehåller:

  • Skräppost
  • Delningar eller uppmaningar av sexuell karaktär
  • Innehåll om självskador eller självmord
  • Desinformation
  • Hatfulla aktiviteter som rasistiska förolämpningar
  • Trakasserande innehåll eller beteende
  • Utnyttjande av privat information

Immateriella och andra rättigheter

 • Du måste självklart respektera andra människors rättigheter både på och utanför Pinterest:

  • Gör inte intrång i någons upphovsrätt, privatliv eller andra rättigheter.
  • Ladda aldrig upp innehåll som bryter mot lagar eller förordningar.
  • Använd inte Pinterests namn, logotyp eller varumärke på ett sätt som förvirrar andra (läs våra varumärkesriktlinjer för mer information).

   

Säkerhet och tillgång till webbplatsen

 • För att skydda Pinterest-plattformen ber vi dig respektera följande:

  • Du får inte försöka få åtkomst till, göra ändringar i eller använda våra system eller systemen hos vår tekniska leverantör.
  • Du får inte bryta mot eller kringgå våra säkerhetsåtgärder eller på något annat sätt testa sårbarheten i våra system eller nätverk, förutom som en del av ett auktoriserat Pinterest bug bounty program.
  • Du får inte använda någon metod som inte är dokumenterad eller inte stöds för någon form av åtkomst, sökning, insamling, hämtning eller förändring på Pinterest
  • Du får inte försöka bakåtkompilera vår programvara.
  • Du får inte försöka påverka Pinterests användare, värdar eller nätverk, till exempel genom att skicka virus, överbelastningsattacker, skräppost eller på annat sätt bombardera med e-post.
  • Du får inte samla in eller lagra personligt identifierbar information från Pinterest eller dess användare utan samtycke.

  • Du får inte sprida ditt lösenord, låta någon annan få åtkomst till ditt konto eller göra något som utsätter ditt konto för risker.

  • Försök inte att köpa eller sälja tillgången till ditt konto, anslagstavlor, användarnamn eller på annat sätt överföra kontofunktioner mot ersättning.

  Du får inte använda Pinterest om det är förbjudet enligt amerikanska sanktioner. Personliga konton och företagskonton är för närvarande inte tillgängliga i Nordkorea. Företagskonton är för närvarande inte tillgängliga på följande platser: Krim, Kuba, Iran, Nordkorea och Syrien.

Skräppost

 • Vi vill att inspirationen på Pinterest ska vara användbar och av hög kvalitet. Därför tar vi bort den skräppost som vi hittar. Vi ber dig att ta hänsyn till andras Pinterest-upplevelse och inte sprida skräppost eller delta i skräppostartat beteende. 

  Våra riktlinjer för skräppost är:

  • Använd inte automatisering som inte har godkänts av Pinterest. Detta inkluderar obehöriga tjänster som automatiskt utför åtgärder för din räkning. Information om godkända partnerverktyg finns på vår webbplats för partner.
  • Skapa eller använd inte falska konton, skapa inte flera konton och skapa inte nya konton i syfte att bryta mot dessa riktlinjer.
  • Skapa eller spara inte innehåll som är upprepande, vilseledande eller irrelevant i ett försök att tjäna pengar. Du kan läsa vår bästa praxis för kreativt arbete och lära dig att skapa bra pins.
  • I allmänhet ska du inte försöka tjäna pengar på användare eller användarwebbtrafik på sätt som är vilseledande, förringar användarupplevelsen eller inte ger värde för användarna.
  • Länka inte till webbplatser som är osäkra, vilseledande, opålitliga, icke originella eller som främjar eller uppmuntrar skräppost. Webbplatser bör ha originellt innehåll som ger användare unikt värde.
  • Skicka inte upprepade och/eller oönskade meddelanden, särskilt om dina meddelanden är kommersiella eller vilseledande.
  • Lämna inte repetitiva eller irrelevanta kommentarer. Kommentarer ska vara äkta och originella. Vi ber dig även vara vänlig mot andra genom att lämna respektfulla och konstruktiva kommentarer.
  • Använd inte flera konton eller samordna med andra användare i syfte att manipulera Pinterests plattform.
  • Använd inte skrupelfria taktiker för att felaktigt påverka distribution, klick eller andra mätvärden, inklusive: genom att köpa eller sälja händelser, "fylla på" med irrelevanta sökord, skapa oäkta trafik eller omdirigera befintliga pins till nya destinationer.
  • Försök inte undvika våra antiskräppostsystem. Använd till exempel inte omdirigering för att försöka länka till en webbplats som inte är tillåten på Pinterest.
   • När det gäller omdirigering rekommenderar vi att du följer principen "inga överraskningar" – våra användare bör rimligen kunna förutse vart din länk tar dem. Länkar som visar överdriven eller vilseledande omdirigering, såväl som förkortningstjänster som missbrukas för skräppost, kan komma att blockeras.

Riktlinjer för betalt partnerskap

 • Vad är ett betalt partnerskap?

  Vi definierar ett betalt partnerskap som allt sponsrat eller profilerat innehåll på Pinterest som innehåller eller har påverkats av en affärspartner för ett värdeutbyte, till exempel om en affärspartner har betalat eller på annat sätt erbjudit incitament till en användare för att spara innehållet.

  Vilka är riktlinjerna?

  Alla betalda partnerskap måste avslöja deras kommersiella karaktär i sitt innehåll. De som deltar i betalda partnerskap måste följa våra Community-riktlinjer samt följa:

  • Alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive men inte begränsat till alla marknadsföringslagar och regler från Federal Trade Commission, inklusive FTC:s riktlinjer för endorsement.
  • Alla relevanta uppgifter som krävs för att visa den kommersiella karaktären i ditt innehåll (till exempel användningen av #ad för att ange att ditt innehåll är ett betalt partnerskap).
  • Betalda partnerskap måste följa våra riktlinjer för marknadsföring, inklusive riktlinjerna för förbjudet innehåll.

  För att förhindra oäkta innehåll och beteende:

  • Säkerställ att du lägger upp relevant innehåll till relevanta anslagstavlor. 
  • Se till att innehållet i dina inlägg är av hög kvalitet och undvik skräppost. 
  • Spara bara innehåll som du verkligen är intresserad av.

  Du får inte belöna eller betala personer för att distribuera innehåll i stora volymer eller på skräppostartat sätt, eller för varje pin de sparar.

  • Ett företag får till exempel inte betala personer för att följa anslagstavlor eller spara pins. Det är okej för ett företag att betala en gästbloggare för att sätta samman en anslagstavla för det egna varumärket eller via betala-per-klick-betalningsstrukturer (t.ex. affiliate-länkar), men företaget får inte betala stora grupper människor för att spara specifika pins och därmed artificiellt öka populariteten på deras innehåll.

Affiliate-riktlinjer

 • Affiliate-länkar hjälper skapare att mäta effekten på deras bidrag och få betalt för det arbete som de gör för att få ut inspirerande innehåll till våra användare. Personer som skickar skräppost kan dock rikta in sig på affiliate-program, missbruka dem och manipulera Pinterest-plattformen för att tjäna pengar.

  Våra riktlinjer för affiliates är:

  • Följ alltid våra riktlinjer för betalt partnerskap.
  • I allmänhet bör du bara använda ett Pinterest-konto. Detta konto ska vara din autentiska närvaro på Pinterest.
  • Affiliate-innehåll bör vara originellt och ge användare unikt värde.
  • Var transparent gällande ditt innehålls kommersiella karaktär och om dina länkar och deras beteende. Vissa förkortningstjänster stöds för närvarande inte på Pinterest – om din pins länk är blockerad kan du redigera den.
  • Försök inte att artificiellt manipulera Pinterests algoritmer eller användartrafik. Följande är några exempel på förbjudet beteende:
   • Använda falska konton för att skapa eller spara dina affiliate-länkar.
   • Be andra användare att spara dina affiliate-pins mot betalning.
   • Be andra användare att skapa pins med länkar som innehåller din affiliate-identifierare.
   • Skapa affiliate-pins upprepat eller i stora volymer. Marknadsförare ska följa vår policy om skräppost och använda affiliate-länkar med måtta

  Vi kan ta bort, begränsa eller blockera distributionen av innehåll och konton som bryter mot våra affiliate-riktlinjer. Om du har frågor eller stöter på problem på Pinterest ber vi dig att kontakta oss.

Riktlinjer för tävlingar

  • Kräv inte att användare ska spara en specifik bild. Ge dem möjligheten att välja pins baserat på deras smak och preferenser, även om det är från ett urval eller en viss webbplats.
  • Tillåt inte mer än ett bidrag per person.
  • Antyd inte att Pinterest sponsrar eller stödjer dig eller kampanjen.

  • Läs våra riktlinjer för varumärken för allmänna regler kring användande av varumärket Pinterest.

  Se till sist till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar.