Usmernenia pre komunitu

Naše poslanie
 • Poslaním Pinterestu je pomáhať vám objavovať a robiť veci, ktoré máte radi. Znamená to zobrazovať vám nápady, ktoré sú pre vás relevantné, zaujímavé a osobné, a  zabezpečiť, že neuvidíte nič nevhodné ani nevyžiadané.

  Tieto pokyny sú našimi pravidlami prijateľného používania a vysvetľujú, čo je na Pintereste povolené a čo naopak zakázané. Ak narazíte na pin, ktorý pravdepodobne porušuje pravidlá, môžete nám ho nahlásiť.

Bezpečnosť
Duševné vlastníctvo a iné práva
 • Rešpektujte práva ostatných ľudí na Pintereste aj mimo neho a riaďte sa nasledujúcimi pravidlami:

 • Neporušujte ničie práva duševného vlastníctva, právo na súkromie ani iné práva.

  Nevykonávajte žiadne činnosti porušujúce zákony alebo predpisy ani nezverejňujte žiadny takýto obsah.

  Nepoužívajte názov, logo ani ochrannú známku Pinterestu spôsobom, ktorý by mohol miasť používateľov (podrobnosti nájdete v našich usmerneniach pre značku).

Bezpečnosť lokality a prístup k nej
 • Chceme, aby Pinterest zostal bezpečný, preto vás žiadame o dodržiavanie týchto pravidiel:

 • Nepristupujte k našim systémom, neoprávnene do nich nezasahujte ani ich neoprávnene nepoužívajte. To isté platí aj o systémoch našich dodávateľov technických služieb.

  Neporušujte ani neobchádzajte naše bezpečnostné opatrenia ani netestujte zraniteľnosť našich systémov alebo sietí.

  Nepoužívajte nezdokumentované alebo nepodporované spôsoby prístupu, vyhľadávanie, automatizované extrahovanie (scraping) či sťahovanie údajov ani pozmeňovanie akejkoľvek časti Pinterestu.

  Nepokúšajte sa spätne analyzovať náš softvér.

  Nepokúšajte sa poškodzovať používateľov Pinterestu, hostiteľov alebo siete, napríklad rozosielaním vírusu, preťažovaním, spamovaním alebo zahltením e-mailových schránok.

  Neshromažďujte ani neukladajte osobné identifikačné údaje z Pinterestu ani od jeho používateľov bez ich súhlasu.

  Nezdieľajte svoje heslo a nedovoľte inej osobe používať váš účet alebo tento účet inak ohrozovať.

  Nepredávajte prístup k svojmu účtu, k nástenkám ani k menu používateľa, ani inak neprevádzajte funkcie účtu za protihodnotu.

Spam
 • We want Pinterest to be high-quality and useful, so we prioritize things that are actionable and provide consistent, enriching experiences. This includes:

 • Original content that adds unique value. 

  User friendly formatting that makes it easy for people to find what they’re looking for. 
   

  A consistent landing page that matches what’s in the Pin.

 • Nikto nemá rád spam ani iné typy obťažujúceho obsahu. Práve preto v nasledujúcich prípadoch pristúpime k odstráneniu účtu:

 • Unsolicited commercial messages.

  Attempts to artificially boost views and other metrics.

  Repetitive or unwanted posts.

  Off-domain redirects, cloaking or other ways of obscuring where a Pin leads.

  Misleading content or behavior. For example, deceptive design elements or suspicious pop-ups. 

Súťaže a platený obsah
 • Nápady na Pintereste zhromažďujú skutoční ľudia, ktorí si ich naozaj chcú vyskúšať. S cieľom zabrániť šíreniu falošného obsahu a podpore nečestného správania: 

 • Neodmeňujte používateľov ani im neplaťte za distribúciu obsahu vo veľkom objeme, nevyžiadaným spôsobom alebo na základe počtu uložených pinov.

  Neodmeňujte používateľov ani im neplaťte za distribúciu obsahu vo veľkom objeme, nevyžiadaným spôsobom alebo na základe počtu uložených pinov.

  Firma napríklad nesmie používateľom platiť za sledovanie jednotlivých násteniek alebo ukladanie jednotlivých pinov. Firma môže zaplatiť hosťujúcemu blogerovi za vytvorenie nástenky pre jej značku alebo prostredníctvom systému platieb za kliknutia (ako sú napríklad pridružené odkazy), nesmie však platiť veľkým skupinám ľudí za uloženie konkrétnych pinov s cieľom umelo zvyšovať obľúbenosť svojho obsahu.

  Môžete používať pridružené odkazy a ďalšie systémy platieb za kliknutia, nesmie však ísť o odosielanie spamu. Pripomíname, že v  súčasnosti podporujeme iba niektoré analytické prehľady tretích strán.

 • Ak organizujete súťaž:

 • Nepožadujte od používateľov, aby si uložili konkrétny obrázok. Umožnite im vybrať si piny podľa svojho vkusu a preferencií, a to aj v prípade, ak je ponuka možností obmedzená určitým výberom alebo webovou lokalitou.

  Neumožňujte v súťaži účasť s viac ako jedným súťažným príspevkom.

  Nevyvolávajte dojem, že Pinterest sponzoruje alebo podporuje vás alebo vašu propagačnú akciu.

  Pozrite si naše usmernenia pre značku , ktoré obsahujú všeobecné pravidlá na používanie značky Pinterest.

 • Dodržiavajte všetky príslušné zákony a predpisy.