Usmernenia pre komunitu

Naše poslanie

 • Poslaním Pinterestu je inšpirovať ľudí k životu podľa ich predstáv. Nie všetok obsah je ale inšpiratívny. Uplatňujeme preto usmernenia pre komunitu Pinterestu, ktoré uvádzajú, čo je a čo nie je na Pintereste povolené. Tieto usmernenia vyjadrujú naše pravidlá prijateľného používania, takže ak nájdete obsah, ktorý by na Pintereste nemal byť, nahláste nám ho. Vďaka vašim hláseniam sa môžeme poučiť a rozvíjať svoje štandardy a v spolupráci s odborníkmi na túto tému naše usmernenia aktualizovať.

Bezpečnosť obsahu

 • Pinterest nie je miesto pre nepriateľský, explicitný, falošný alebo zavádzajúci, škodlivý, nenávistný alebo násilný obsah či správanie. Takýto obsah môžeme na základe posúdenia jeho škodlivosti odstraňovať alebo obmedzovať, prípadne môžeme blokovať jeho distribúciu. To isté platí pre účty, jednotlivcov, skupiny a domény, ktoré takýto obsah vytvárajú alebo šíria.

  Zaväzujeme sa nastoliť jasné a transparentné očakávania, ktoré možno ľahko pochopiť a dodržiavať. Ak máte otázky alebo ste na Pintereste narazili na problém, kontaktujte nás.

 • Obsah pre dospelých

  Pinterest nie je miesto na pornografiu. Odstraňujeme obsah pre dospelých alebo explicitný obsah, prípadne obmedzujeme jeho šírenie. Zahŕňa to:

  • Fetišistické obrázky
  • Farbisté sexuálne popisy
  • Názorné vyobrazenie sexuálnej aktivity
  • Obrázky nahoty, na ktorých pózy, uhly kamery alebo rekvizity naznačujú pornografický obsah

  Robíme, čo je v našich silách, aby sme dokázali odlíšiť pornografiu od iného obsahu pre dospelých. Môžete napríklad ukladať obsah o sexuálnom zdraví, dojčení, mastektómii, umení, vzdelávaní a duševnej pohode s nahotou dospelých v nepornografickom kontexte, ale jeho šírenie môžeme obmedziť, aby naň používatelia náhodne nenarazili.

 • Zneužívanie

  Pinterest nie je miesto na zneužívanie ľudí alebo zvierat. Odstránime alebo obmedzíme šírenie obsahu a účty zapojené do  praktík, pri ktorých ľuďom alebo zvieratám hrozia akékoľvek ujmy vrátane sexuálneho, fyzického alebo finančného zneužívania. Patrí sem:

  • Sexualizácia alebo sexuálne zneužívanie mladistvých, ako je napríklad grooming (nadväzovanie dôverného vzťahu s deťmi), sexuálne poznámky alebo nevhodné obrázky. Ak takýto obsah nájdeme, nahlásime ho príslušným úradom, ako je napríklad Národné centrum pre nezvestné a zneužívané deti.
  • Nekonsenzuálne obrázky, teda obrázky súkromnej alebo sexuálnej povahy získané alebo zverejnené bez súhlasu, ako je napríklad porno z pomsty alebo fotografie spod sukne.
  • Sexuálne služby pre dospelých, ktoré môžu zahŕňať sexuálne alebo fyzické zneužívanie alebo obchod s bielym mäsom, ako sú napríklad sex kamery a eskortné služby.
  • Obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, nevoľníctvo a nútená alebo nedobrovoľná práca.
  • Iné nezákonné komerčné zneužívanie, ako je napríklad obchodovanie s orgánmi alebo produktmi vyrobenými z ľudských ostatkov alebo častí tiel.
  • Predaj divých zvierat alebo chránených a ohrozených druhov. Úplný zoznam zakázaných výrobkov z divých zvierat nájdete na webovej lokalite nášho partnera World Wildlife Fund.
  • Telá, časti zvierat alebo produkty z častí tiel mačiek alebo psov, prípadne chránených a ohrozených druhov zvierat vrátane slonoviny.
  • Nezodpovedný a škodlivý zvierací turizmus alebo iné zneužívajúce praktiky, ako sú napríklad organizované zvieracie zápasy.
 • Nenávistné aktivity

  Pinterest nie je miesto pre nenávistný obsah ani osoby a skupiny, ktoré propagujú nenávistné aktivity. Odstraňujeme nasledujúci obsah alebo účty, prípadne obmedzujeme ich šírenie. Zahŕňa to:

  • Ohováranie alebo negatívne stereotypy, karikatúry a zovšeobecňovanie.
  • Podpora nenávistných skupín a ľudí propagujúcich nenávistné aktivity, predsudky a konšpiračné teórie.
  • Ignorovanie alebo zľahčovanie násilia pre príslušnosť obete k zraniteľnej alebo chránenej skupine.
  • Podpora nadradenosti bielej rasy, obmedzovania práv žien a ďalších diskriminačných myšlienok.
  • Konšpiračné teórie a dezinformácie založené na nenávisti, ako je napríklad popieranie holokaustu.
  • Popieranie rodovej identity alebo sexuálnej orientácie osôb a podpora konverznej terapie a súvisiacich programov.
  • Útoky na jednotlivcov vrátane verejných činiteľov na základe ich príslušnosti k zraniteľnej alebo chránenej skupine.
  • Zosmiešňovanie alebo útočenie na vieru, posvätné symboly, hnutia alebo inštitúcie nižšie uvedených zraniteľných alebo chránených skupín.

  Medzi chránené a zraniteľné skupiny patria ľudia zoskupení na základe svojej skutočnej alebo vnímanej rasy, farby pleti, kasty, etnického pôvodu, štatútu imigranta, národnosti, náboženstva alebo viery, sexuálnej alebo rodovej identity, sexuálnej orientácie, postihnutia alebo zdravotného stavu. Patria sem aj ľudia, ktorí sú zoskupení na základe nižšieho sociálno-ekonomického postavenia, veku, hmotnosti alebo veľkosti, tehotenstva alebo štatútu veterána.

 • Dezinformácie

  Pinterest nie je miesto pre zavádzajúce informácie, dezinformácie ani nesprávne informácie, ani pre jednotlivcov alebo skupiny, ktoré takýto obsah šíria alebo vytvárajú. Odstraňujeme falošný alebo zavádzajúce obsah, ktorý môže ohroziť zdravie, bezpečnosť alebo dôveru používateľov Pinterestu alebo verejnosti, prípadne obmedzujeme jeho šírenie. Takýto obsah zahŕňa:

  • Medicínsky nepodložené tvrdenia o zdraví, ktoré ohrozujú verejné zdravie a bezpečnosť, vrátane propagácie falošných liekov, nabádania k neočkovaniu alebo dezinformácií o verejnom zdraví alebo núdzových situáciách.
  • Falošný alebo zavádzajúci obsah o jednotlivcoch alebo chránených skupinách, ktorý podnecuje strach, nenávisť alebo predsudky.
  • Falošný alebo zavádzajúci obsah, ktorý robí z jednotlivcov, skupín osôb, miest alebo organizácií cieľ obťažovania alebo fyzického násilia.
  • Konšpiračné teórie.
  • Obsah, ktorý pochádza z dezinformačných kampaní.
  • Faktické informácie, ktoré sú zverejnené alebo úmyselne zmenené tak, aby narušili dôveru alebo vyvolali ujmu, ako je napríklad zmena alebo vynechanie kontextu, dátumu alebo času.
  • Vykonštruovaný alebo zámerne upravený vizuálny alebo zvukový obsah, ktorý narúša dôveru alebo spôsobuje ujmu.

  Dezinformácie týkajúce sa občianskej účasti:

  • Falošný alebo zavádzajúci obsah, ktorý narúša integritu volieb alebo občiansku účasť jednotlivca alebo skupiny vrátane registrácie na hlasovaní, hlasovania a započítania do sčítania obyvateľov.
  • Falošné alebo zavádzajúce informácie o dátumoch, časoch, miestach a postupe pri účasti na hlasovaní alebo sčítaní obyvateľov.
  • Obsah, ktorý voličom poskytuje zavádzajúce informácie o tom, ako správne vyplniť a odoslať hlasovací lístok, a to vrátane korešpondenčného hlasovacieho lístka alebo sčítacieho formulára.
  • Falošné alebo zavádzajúce informácie o tom, kto môže voliť alebo sa zúčastniť sčítania obyvateľov, a o tom, aké informácie je na účasť potrebné poskytnúť.
  • Falošné alebo zavádzajúce vyhlásenia o tom, kto zhromažďuje informácie alebo ako budú použité.
  • Falošné alebo zavádzajúce informácie o verejnej bezpečnosti, ktorých cieľom je odradiť ľudí od uplatnenia ich hlasovacieho práva alebo účasti na sčítaní obyvateľov.
  • Obsah, ktorý povzbudzuje alebo inštruuje voličov či účastníkov, aby sa uviedli klamne alebo sa nelegálne zúčastnili.
  • Obsah, ktorého zjavným cieľom je delegitimizácia výsledkov volieb na základe nepravdivých alebo zavádzajúcich tvrdení.
  • Vyhrážky voči volebným miestam, ľuďom pracujúcim na hlasovaní alebo sčítaní obyvateľov, voličom alebo účastníkom sčítania obyvateľov vrátane zastrašovania zraniteľných alebo chránených skupín voličov alebo účastníkov.
 • Obťažovanie a kritika

  Pinterest nie je miesto na urážanie, ubližovanie ani antagonizovanie osôb alebo skupín. Na vyjadrenie kritiky existujú dobré dôvody, ale môžeme odstrániť urážlivý obsah alebo obmedziť jeho šírenie, aby Pinterest zostal pozitívnym a inšpiratívnym miestom. Takýto obsah zahŕňa:

  • Upravené obrázky, ktorých cieľom je niekoho ponížiť alebo zahanbiť.
  • Zahanbovanie druhých pre ich fyzický vzhľad alebo údajnú sexuálnu alebo vzťahovú minulosť.
  • Sexuálne poznámky o telách druhých a návrhy alebo ponuky na sexuálny styk.
  • Kritika zahŕňajúca nadávky, hrubé slová a iné urážlivé vyjadrenia alebo obrázky.
  • Zosmiešňovanie druhých za prežívanie smútku, zármutku, straty alebo rozhorčenia.

  Vytvorili sme tiež niekoľko zdrojov informácií, ktoré vám pomôžu chrániť sa.

 • Súkromné údaje

  Nepovoľujeme obsah, ktorý odhaľuje osobné alebo citlivé údaje. Odstraňujeme nasledujúci obsah:

  • Údaje z osobných dokladov totožnosti a cestovných pasov
  • Súkromné kontaktné údaje a adresy
  • Online prihlasovacie údaje (mená používateľa a heslá)
  • Fotografie súkromných osôb, ktoré dané osoby nechcú zverejňovať na internete
  • Osobná finančná história alebo lekárska anamnéza

  Ak narazíte na nežiaduce fotografie alebo údaje o sebe, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho Centra pomoci. Možnosť týkajúcu sa zverejnených súkromných údajov nájdete v časti Nahlásenie porušenia pravidiel.

 • Sebapoškodzovanie a škodlivé správanie

  Pinterest nie je miesto pre obsah, ktorý zobrazuje, ospravedlňuje alebo podporuje samovraždu, sebapoškodzovanie, poruchy príjmu potravy alebo zneužívanie návykových látok. Takýto obsah odstraňujeme alebo obmedzujeme jeho šírenie. Patrí sem nasledujúci obsah:

  • Pokyny na sebapoškodzovanie
  • Myšlienky a citáty o samovražde
  • Názorné alebo inak znepokojujúce obrázky alebo popisy sebapoškodzovania
  • Propagácia sebapoškodzovania
  • Zosmiešňovanie ľudí, ktorí sa poškodzujú alebo sa pokúsili o samovraždu, prípadne ju uskutočnili
  • Obrázky potrieb používaných na sebapoškodzovanie
  • Negatívna samovrava alebo necitlivý humor o sebapoškodzovaní
  • Samovražedné dohody, výzvy alebo hoaxy

  Ak vy alebo niekto, koho poznáte, bojujete so samovražednými myšlienkami alebo uvažujete o sebapoškodzovaní, v našom Centre pomoci nájdete zdroje informácií, ktoré vám pomôžu získať bezplatnú, dôvernú a okamžitú podporu.

 • Realistické zobrazenie násilia a vyhrážanie

  Pinterest nie je miesto pre názorné násilie ani vyhrážanie. Takýto obsah odstraňujeme alebo obmedzujeme jeho šírenie. Patrí sem nasledujúci obsah:

  • Obsah, ktorý ukazuje použitie násilia.
  • Znepokojujúce scény pred násilnými udalosťami alebo po nich.
  • Hrozby alebo jazyk, ktorý oslavuje násilie.

  V niekoľkých obmedzených prípadoch povoľujeme ukladanie znepokojivých obrázkov na účely pripomenutia a obhajovania, šírenie takéhoto obsahu vo verejných častiach platformy ale obmedzujeme.

 • Násilní aktéri

  Pinterest nie je miesto pre násilný obsah, skupiny alebo jednotlivcov. Obmedzujeme šírenie obsahu alebo účtov a odstraňujeme obsah alebo účty, ktoré podnecujú, schvaľujú alebo propagujú nebezpečných aktérov alebo skupiny a ich aktivity alebo ktoré im poskytujú pomoc. Patria sem:

  • Extrémisti
  • Teroristické organizácie
  • Gangy a iné kriminálne organizácie

  Pri identifikácii týchto skupín spolupracujeme s odvetvovými, vládnymi a bezpečnostnými odborníkmi.

 • Nebezpečný tovar a aktivity

  Pinterest nie je miesto na obchodovanie ani predaj určitého regulovaného tovaru – produktov alebo látok, ktoré môžu pri nezodpovednom použití, úprave alebo výrobe spôsobiť ujmu – ani na zobrazovanie nebezpečných aktivít a nabádanie k nim. Nasledujúci obsah a účty odstraňujeme, prípadne obmedzujeme ich šírenie:

  • Jednotlivci a predajcovia bez licencie ponúkajúci predaj, nákup alebo obchodovanie s alkoholom, tabakom, drogami, liekmi a zbraňami vrátane strelných zbraní a príslušenstva, častí či doplnkov strelných zbraní alebo munície.
  • Obsah týkajúci sa alebo pochádzajúci z neoverených, neschválených alebo nebezpečných internetových lekární.
  • Ponuky, pokusy alebo pokyny na obchádzanie zákonov a nariadení o nákupe.
  • Pokyny na vytváranie smrtiacich alebo toxických látok.
  • Pokyny na vytváranie smrtiacich zbraní, ako sú napríklad bomby alebo granáty, vrátane zbraní vyrobených na 3D tlačiarni.
  • Komerčný predaj marihuany, výrobkov z marihuany a príslušenstva.
  • Komerčný predaj určitých zbraní a ich doplnkov. 
  • Škodlivé žarty alebo výzvy, ktoré môžu spôsobiť bezprostrednú fyzickú ujmu alebo extrémnu emočnú úzkosť, najmä ak ukazujú alebo vyzývajú na účasť neplnoletých osôb.
    
 • Škodlivé alebo klamlivé produkty a postupy

  Pinterest nie je miesto pre postupy a produkty, ktoré môžu byť škodlivé alebo klamlivé. Takýto obsah a účty odstraňujeme, prípadne zamedzujeme ich distribúciu. Patrí sem okrem iného aj nasledujúci obsah:

  • pokyny a produkty na hacking alebo prelomenie bezpečnostných opatrení,
  • online hazardné hry a lotérie,
  • falšované dokumenty,
  • produkty alebo služby, ktoré narúšajú súkromie,
  • vykorisťovateľské finančné praktiky.
 • Neoprávnené vystupovanie pod cudzou identitou

  Je zakázané používať účty, ktoré neoprávnene používajú identitu určitej osoby alebo organizácie, prípadne prezentujú, že sú s ňou spojené. Ak máte účet s komentármi k verejne známej osobe alebo značke či s informáciami pre jej fanúšikov, prostredníctvom svojho mena používateľa alebo profilu na Pintereste jasne uveďte, že s ňou nie ste nijako spojení.

 • Komentáre

  Na komentáre zverejnené v pinoch sa vzťahujú všetky naše usmernenia pre komunitu. Komentáre by okrem toho mali byť relevantné. Môžeme odstrániť komentáre porušujúce naše usmernenia vrátane tých, ktoré obsahujú:

  • nesúvisiaci alebo neúčelný materiál,
  • Spam
  • sexuálne explicitný obsah,
  • obsah spojený so sebapoškodzovaním.
  • Dezinformácie
  • Nenávistné aktivity
  • Obťažovanie alebo narušenie súkromia
  • Porušenie autorských práv alebo ochranných známok
 • Správy

  Všetky naše usmernenia pre komunitu sa vzťahujú na všetky správy posielané medzi pinnermi. Správy by tiež mali byť vítané a relevantné. Okrem toho, že pinneri môžu zablokovať niekoho v odosielaní ďalších nevítaných správ, môžeme varovať alebo pozastaviť účty, ktoré porušujú naše pravidlá, vrátane odosielania správ, ktoré obsahujú:

  • Spam
  • Zdieľanie alebo vyžadovanie sexuálne explicitného obsahu.
  • Obsah týkajúci sa sebapoškodzovania a samovraždy.
  • Dezinformácie
  • Nenávistné aktivity ako napríklad hanobenie rasy.
  • Obťažujúci obsah alebo správanie.
  • Zneužívanie súkromných informácií.

Duševné vlastníctvo a iné práva

 • Rešpektujte práva ostatných ľudí na Pintereste aj mimo neho a riaďte sa nasledujúcimi pravidlami:

  • Neporušujte ničie práva duševného vlastníctva, právo na súkromie ani iné práva.
  • Nevykonávajte žiadne činnosti porušujúce zákony alebo predpisy ani nezverejňujte žiadny takýto obsah.
  • Nepoužívajte názov, logo ani ochrannú známku Pinterestu spôsobom, ktorý by mohol miasť používateľov (podrobnosti nájdete v našich usmerneniach pre značku).

   

Bezpečnosť lokality a prístup k nej

 • V záujme ochrany platformy Pinterestu vás žiadame o dodržiavanie týchto pravidiel:

  • Nepristupujte k našim systémom, neoprávnene do nich nezasahujte ani ich neoprávnene nepoužívajte. To isté platí aj o systémoch našich dodávateľov technických služieb.
  • Neporušujte ani neobchádzajte naše bezpečnostné opatrenia ani netestujte zraniteľnosť našich systémov alebo sietí. Výnimkou je účasť na autorizovanom programe odmeňovania za chyby nájdené na Pintereste.
  • Nepoužívajte nezdokumentované alebo nepodporované spôsoby prístupu, vyhľadávanie, automatizované extrahovanie (scraping) či sťahovanie údajov ani pozmeňovanie akejkoľvek časti Pinterestu.
  • Nepokúšajte sa spätne analyzovať náš softvér.
  • Nepokúšajte sa poškodzovať používateľov Pinterestu, hostiteľov alebo siete, napríklad rozosielaním vírusu, preťažovaním, spamovaním alebo zahltením e-mailových schránok.
  • Nezhromažďujte ani neukladajte osobné identifikačné údaje z Pinterestu ani od jeho používateľov bez ich súhlasu.

  • Nezdieľajte svoje heslo a nedovoľte inej osobe používať váš účet alebo tento účet inak ohrozovať.

  • Nepokúšajte sa kúpiť ani predať prístup k svojmu účtu, k nástenkám ani k menám používateľov, ani inak neprevádzajte funkcie účtu za protihodnotu.

  Pinterest nemôžete používať, ak to zakazujú sankcie Spojených štátov. Osobné a firemné účty v súčasnosti nie sú dostupné v Severnej Kórei.  Firemné účty v súčasnosti nie sú dostupné na Kryme, na Kube, v Iráne, v Severnej Kórei a v Sýrii.

Spam

 • Chceme, aby inšpirácie a nápady na Pintereste mali vysokú kvalitu a boli užitočné, takže spam v prípade zistenia odstraňujeme. Žiadame vás, aby ste brali ohľad na skúsenosti ostatných používateľov na Pintereste a nerozširovali spam ani sa nezapájali do spamovania. 

  Naše usmernenia v súvislosti so spamom:

  • Nepoužívajte možnosti automatizácie, ktoré neboli výslovne schválené Pinterestom. Vzťahuje sa to aj na neoprávnené služby, ktoré automaticky vykonávajú akcie vo vašom mene. Informácie o schválených partnerských nástrojoch nájdete na našej webovej lokalite pre partnerov.
  • Nevytvárajte ani nepoužívajte účty, ktoré nie sú autentické, nevytvárajte účty hromadne ani nevytvárajte nové účty s cieľom porušovať tieto usmernenia.
  • Nevytvárajte ani neukladajte opakovaný, klamlivý alebo irelevantný obsah v snahe zarobiť. Ak chcete zistiť, ako vytvárať skvelé piny, môžete si vždy pozrieť naše osvedčené tvorivé postupy.
  • Vo všeobecnosti sa nesnažte zarábať na používateľoch Pinterestu ani na návštevnosti webov používateľmi Pinterestu spôsobmi, ktoré sú zavádzajúce, zhoršujú možnosti používateľov Pinterestu alebo používateľom Pinterestu neprinášajú žiadnu hodnotu.
  • Nevytvárajte odkazy na webové lokality, ktoré sú nebezpečné, klamlivé, nedôveryhodné, nie sú pôvodné alebo uľahčujú či podporujú šírenie spamu. Webové lokality by mali mať pôvodný obsah, ktorý používateľom Pinterestu prináša jedinečnú hodnotu.
  • Neposielajte opakované, nevyžiadané správy, najmä ak sú vaše správy komerčnej alebo klamlivej povahy.
  • Nezverejňujte opakujúce sa alebo nepodstatné komentáre. Komentáre by mali byť autentické a originálne. Tiež vás žiadame o ohľaduplnosť k ostatným, čo dosiahnete tak, že budete zverejňovať úctivé a konštruktívne komentáre.
  • Nepoužívajte viacero účtov a nespolupracujte s inými ľudmi na účely manipulovania s platformou Pinterestu.
  • Nepoužívajte ani žiadne iné bezohľadné taktiky na nečestnú manipuláciu s distribúciou, kliknutiami alebo inými metrikami vrátane kupovania alebo predávania interakcií, nadmerného používania irelevantných kľúčových slov, generovania falošnej návštevnosti alebo presmerovania existujúcich pinov na nové adresy.
  • Nepokúšajte sa vyhnúť našim systémom na boj proti spamu. Nepokúšajte sa napríklad presmerovať ľudí na webovú lokalitu, ktorá nie je na Pintereste povolená.
   • Pokiaľ ide o presmerovanie, odporúčame dodržiavať zásadu „žiadnych prekvapení“ – používatelia Pinterestu by mali na základe vášho odkazu vedieť predpokladať, kam ich dovedie. Odkazy, ktoré sa vyznačujú nadmerným alebo klamlivým presmerovaním, ako aj služby skracovania odkazov zneužité na spam môžu byť blokované.

Usmernenia pre platené partnerstvo

 • Čo je platené partnerstvo?

  Platené partnerstvo definujeme ako akýkoľvek sponzorovaný obsah alebo obsah pre značku na Pintereste, v ktorom sa uvádza obchodný partner alebo ktorý je ovplyvnený obchodným partnerom na základe výmeny za protihodnotu, napríklad ak obchodný partner zaplatil používateľovi alebo inak motivoval tohto používateľa, aby daný obsah uložil.

  Aké usmernenia tu platia?

  Všetky platené partnerstvá musia uvádzať obchodný charakter ich obsahu. Používatelia, ktorí sa zapájajú do platených partnerstiev, musia okrem Usmernení pre komunitu dodržiavať aj:

  • všetky platné právne predpisy a nariadenia vrátane, no nielen, všetkých zákonov o reklame a nariadení Federálnej obchodnej komisie (FTC) vrátane Usmernení FTC o podpore (Endorsement Guidelines),
  • všetky príslušné povinnosti zverejňovať obchodný charakter vášho obsahu jeho označením (napríklad použitím #ad (#reklama), čo poukazuje na to, že váš obsah je plateným partnerstvom).
  • Platené partnerstvá musia byť v súlade s našimi usmerneniami pre reklamu vrátane usmernení týkajúcich sa zakázaného a obmedzeného obsahu.

  S cieľom zabrániť šíreniu falošného obsahu a podpore nevhodného správania:

  • Na relevantných nástenkách zverejňujte relevantný obsah. 
  • Obsah príspevkov by mal byť kvalitný. Vyhýbajte sa spamovaniu. 
  • Ukladajte obsah, ktorý vás skutočne zaujal.

  Neodmeňujte používateľov ani im neplaťte za distribúciu obsahu vo veľkom objeme, nevyžiadaným spôsobom alebo na základe počtu uložených pinov.

  • Firma napríklad nesmie používateľom platiť za sledovanie jednotlivých násteniek alebo ukladanie jednotlivých pinov. Firma môže zaplatiť hosťujúcemu blogerovi za vytvorenie nástenky pre jej značku alebo prostredníctvom systémov platby za kliknutia (ako sú napríklad pridružené odkazy), nesmie však platiť veľkým skupinám ľudí za uloženie konkrétnych pinov s cieľom umelo zvyšovať obľúbenosť svojho obsahu.

Usmernenia pre pridružené subjekty

 • Pridružené odkazy pomáhajú autorom obsahu merať vplyv ich príspevkov a dostať zaplatené za to, že používateľom Pinterestu prinášajú inšpiratívny obsah. Programy pridružených odkazov sa však môžu stať cieľom odosielateľov spamu, ktorí sa pokúšajú zarobiť zneužívaním programu a manipuláciou platformy Pinterestu.

  Naše usmernenia pre pridružené subjekty:

  • Vždy sa riaďte našimi usmerneniami pre platené partnerstvo.
  • Vo všeobecnosti by ste mali používať len jeden účet na Pintereste. Tento účet by mal predstavovať vašu skutočnú prítomnosť na Pintereste.
  • Pridružený obsah by mal byť pôvodný a mal by používateľom Pinterestu prinášať jedinečnú hodnotu.
  • Transparentne uvádzajte, ak má váš obsah komerčný charakter a kam presne smerujú vaše odkazy. Niektoré skracovacie služby v súčasnosti nie sú na Pintereste podporované – ak je odkaz vášho pinu zablokovaný, môžete ho upraviť.
  • Nepokúšajte sa umelo manipulovať s algoritmami Pinterestu ani s návštevnosťou webov používateľmi Pinterestu. Niektoré príklady zakázaného správania:
   • Používanie sfalšovaných účtov na vytváranie alebo ukladanie pridružených odkazov.
   • Žiadanie používateľov o uloženie vašich pridružených pinov v rámci reciprocity.
   • Žiadanie ostatných používateľov o vytváranie pinov s odkazmi, ktorých súčasťou je váš identifikátor pridruženého subjektu.
   • Opakované vytváranie pridružených pinov alebo ich vytváranie vo veľkých množstvách – marketingoví pracovníci by sa mali riadiť našimi pravidlami boja proti spamu a používať pridružené odkazy s mierou.

  Obsah a účty, ktoré porušujú naše usmernenia pre pridružené subjekty, môžeme odstrániť alebo obmedziť, prípadne zabrániť ich šíreniu. Ak máte otázky alebo ste na Pintereste narazili na problémy, kontaktujte nás.

Usmernenia pre súťaž

  • Nepožadujte od používateľov, aby si uložili konkrétny obrázok. Umožnite im vybrať si piny podľa svojho vkusu a preferencií, a to aj v prípade, ak je ponuka možností obmedzená určitým výberom alebo webovou lokalitou.
  • Neumožňujte v súťaži účasť s viac ako jedným súťažným príspevkom.
  • Nevyvolávajte dojem, že Pinterest sponzoruje alebo podporuje vás alebo vašu propagačnú akciu.

  • Pozrite si naše usmernenia pre značku, ktoré obsahujú všeobecné pravidlá pre používanie značky Pinterest.

  Dodržiavajte všetky príslušné zákony a predpisy.