Usmernenia pre komunitu

Naše poslanie
 • Poslaním Pinterestu je pomáhať vám objavovať a robiť veci, ktoré máte radi. Znamená to zobrazovať vám nápady, ktoré sú pre vás relevantné, zaujímavé a osobné, a  zabezpečiť, že neuvidíte nič nevhodné ani nevyžiadané.

  Tieto pokyny predstavujú naše pravidlá prijateľného používania a vysvetľujú, čo je na Pintereste povolené a čo naopak zakázané. Ak narazíte na piny, komentáre alebo správy, ktoré pravdepodobne porušujú pravidlá, môžete nám ich nahlásiť.Ak je to možné konzultujeme externé zdroje a obraciame sa na odborníkov v danej oblasti, aby bol Pinterest čo najbezpečnejší.

Bezpečnosť
 • Náš tím usilovne pracuje na odstraňovaní kontroverzného, znepokojujúceho alebo nebezpečného obsahu z Pinterestu. Niektoré typy obsahu úplne vymažeme, iné iba skryjeme z verejných oblastí.

 • Odstraňujeme pornografiu. Môžeme skryť nahotu alebo erotiku.

  Odstraňujeme pornografiu. Môžeme skryť nahotu alebo erotiku.

  Pinterest väčšinou povoľuje zobrazenie nahoty spojené s umením, vedou alebo vzdelávaním. Tento a iný explicitný obsah však môžeme z verejných oblastí skryť, aby sa náhodou nezobrazil iným používateľom. Obrazy, sochy a iné reálne umenie a vyobrazenia dojčenia alebo mastektómie sú povolené vždy.

  Odstraňujeme všetky obrázky explicitnej sexuálnej aktivity, fetišov a nahých alebo čiastočne nahých osôb v sexuálne vyzývavých pózach.

  Odstraňujeme obsah týkajúci sa fyzického alebo sexuálneho zneužívania. Pri riešení sexuálneho zobrazovania maloletých osôb spolupracujeme s bezpečnostnými orgánmi.

  Odstraňujeme obsah týkajúci sa fyzického alebo sexuálneho zneužívania. Pri riešení sexuálneho zobrazovania maloletých osôb spolupracujeme s bezpečnostnými orgánmi.

  Zakázaný je všetok obsah propagujúci sexuálne služby, ako je napríklad eskort, prostitúcia alebo erotické masáže.

  Obzvlášť citlivo reagujeme na zneužívanie a explicitný obsah zobrazujúci maloletých. Ak niečo podobné nájdeme, nahlásime to Národnému centru pre nezvestné a zneužívané deti. Odstránime tiež fotografie nahých osôb, na ktorých sa zdá, že ide o maloleté osoby (iné ako batoľatá).

  Odstraňujeme obrázky bezdôvodného násilia a obrázky, ktoré násilie oslavujú.

  Odstraňujeme obrázky bezdôvodného násilia a obrázky, ktoré násilie oslavujú.

  Môžete ukladať piny o aktuálnom dianí a histórii, ako aj obsah zvyšujúci povedomie o aktuálnych udalostiach. Z verejných oblastí však môžeme tento obsah skryť, aby sa náhodou nezobrazil iným používateľom.

  Odstraňujeme všetok obsah oslavujúci násilie a nepovoľujeme piny zobrazujúce bezdôvodné násilie či brutalitu.

  Odstraňujeme všetok obsah propagujúci sebapoškodzovanie, ako je napríklad zmrzačovanie samého seba, poruchy príjmu potravy alebo užívanie omamných látok.

  Odstraňujeme všetok obsah propagujúci sebapoškodzovanie, ako je napríklad zmrzačovanie samého seba, poruchy príjmu potravy alebo užívanie omamných látok.

  Na Pintereste vítame ľudí, ktorí sa navzájom podporujú pri prekonávaní ťažkých životných situácií vrátane samovražedných myšlienok, porúch príjmu potravy alebo užívania omamných látok. Ak sa vy alebo niektorý z  vašich priateľov stretávate s  podobnými problémami, pozrite si tento zoznam zdrojov, ktoré vám môžu pomôcť.

  Odstraňujeme všetok obsah propagujúci škodlivé správanie a všetko, čo podporuje sebapoškodzovanie alebo naň navádza. Zakročujeme proti falošným informáciám, ktoré majú okamžitý a zlý dopad na zdravie používateľa Pinterestu alebo verejnú bezpečnosť, ako napríklad propagovanie falošných liekov na smrteľné alebo chronické ochorenia a rady proti očkovaniu.

  Odstraňujeme nenávistné výroky a diskrimináciu, ako aj skupiny či používateľov, ktorí ich podporujú.

  Odstraňujeme nenávistné výroky a diskrimináciu, ako aj skupiny či používateľov, ktorí ich podporujú.

  Medzi nenávistné výroky patria závažné útoky na ľudí na základe ich rasy, etnickej príslušnosti, národnostného pôvodu, náboženstva, rodovej identity, pohlavnej orientácie, postihnutia alebo zdravotného stavu. Na iných nie je povolené útočiť ani na základe veku, hmotnosti, imigračného pôvodu či štatútu vojnového veterána.

  Odstraňujeme obsah súvisiaci s vyhrážaním sa násilím alebo organizovaním násilných činov, ako aj obsah podporujúci organizácie propagujúce násilie.

  Odstraňujeme obsah súvisiaci s vyhrážaním sa násilím alebo organizovaním násilných činov, ako aj obsah podporujúci organizácie propagujúce násilie.

  Nie je povolené zverejňovať nič, čo by predstavovalo reálne riziko ujmy na zdraví či majetku. Takisto odmietame vyhrážanie, organizovanie násilia alebo povzbudzovanie iných k násilnému konaniu.

  Na Pintereste nie sú vítané osoby ani skupiny podporujúce násilné správanie voči iným. Týka sa to aj teroristických organizácií a gangov. Pri identifikácii týchto skupín spolupracujeme s odvetvovými, vládnymi a bezpečnostnými odborníkmi.

  Odstraňujeme útoky na súkromné osoby alebo zdieľané osobné identifikačné údaje.

  Odstraňujeme útoky na súkromné osoby alebo zdieľané osobné identifikačné údaje.

  Odstraňujeme všetky útoky na súkromné osoby a informácie, ktoré ich identifikujú, pretože takéto konanie považujeme za šikanovanie. Rovnako nedovoľujeme zverejňovať nič, čo by odhaľovalo osobné identifikačné údaje iných osôb, ako aj žiadosti o údaje maloletých osôb.

  Ak objavíte pin s vašou fotkou alebo osobnými identifikačnými údajmi, ktorých zverejnenie ste nepovolili, požiadajte používateľa, ktorý ich zverejnil, o odstránenie. Ak to nepomôže, môžete nám tento problém nahlásiť. Náš tím sa na obsah pozrie a informuje vás, či ho odstráni.

  Zhromaždili sme tiež zdroje, ktoré vás budú pred týmto typom útoku chrániť.

  Odstraňujeme obsah súvisiaci s predajom alebo nákupom regulovaných tovarov, ako sú napríklad drogy, alkohol, tabakové výrobky, strelné zbrane a iné nebezpečné látky.

  Odstraňujeme obsah súvisiaci s predajom alebo nákupom regulovaných tovarov, ako sú napríklad drogy, alkohol, tabakové výrobky, strelné zbrane a iné nebezpečné látky.

  Regulované tovary sú produkty, ktoré môžu pri nesprávnom použití spôsobiť ujmu ich vlastníkovi alebo ľuďom v jeho okolí. Mnoho krajín má pre tieto typy produktov vlastné pravidlá a predpisy.

  Z dôvodu ochrany vás i celej našej komunity nedovoľujeme súkromný predaj ani nákup regulovaných tovarov, ako sú napríklad drogy, alkohol, tabakové výrobky, strelné zbrane či predaj výrobkov z ohrozených živočíšnych druhov. Ak nám tento typ aktivity niekto nahlási, odstránime príslušný obsah a môžeme zablokovať vlastníka príslušného účtu.

  Odstraňujeme účty, ktoré neoprávnene využívajú totožnosť inej osoby alebo organizácie.

  Odstraňujeme účty, ktoré neoprávnene využívajú totožnosť inej osoby alebo organizácie.

  Je zakázané používať účty, ktoré neoprávnene používajú identitu určitej osoby alebo organizácie, prípadne prezentujú, že sú s ňou spojené. Ak máte účet, v ktorom komentujete verejne známu osobnosť alebo značku či zdieľate informácie pre jej fanúšikov, jasne uveďte, že s ňou nie ste v žiadnom spojení.

  Odstraňujeme nebezpečné rady, obsah, ktorý sa zameriava na jednotlivcov alebo chránené skupiny, a obsah vytvorený ako súčasť dezinformačných kampaní.

  Odstraňujeme nebezpečné rady, obsah, ktorý sa zameriava na jednotlivcov alebo chránené skupiny, a obsah vytvorený ako súčasť dezinformačných kampaní.

  Na Pinterest nedávajte nebezpečné dezinformácie.

  • Nepovoľujeme rady, ktoré majú okamžitý a zlý vplyv na zdravie používateľa Pinterestu alebo verejnú bezpečnosť. Patrí sem napríklad propagovanie falošných liekov na smrteľné alebo chronické ochorenia a rady proti očkovaniu.
  • Nepovoľujeme dezinformácie o chránených skupinách šíriace strach, nenávisť a predsudky. Tieto a iné zásady vrátane usmernení o nenávistných jazykových prejavoch sú navrhnuté tak, aby na Pintereste vytvárali pozitívne a príjemné prostredie pre každého.
  • Nepovoľujeme dezinformácie, ktoré napádajú jednotlivcov a robia z nich, ich rodín alebo majetku cieľ šikany alebo násilia.
  • Nepovoľujeme obsah pochádzajúci z dezinformačných kampaní namierených na Pinterest a iné platformy.

  ​​​​​​

Duševné vlastníctvo a iné práva
 • Rešpektujte práva ostatných ľudí na Pintereste aj mimo neho a riaďte sa nasledujúcimi pravidlami:

 • Neporušujte ničie práva duševného vlastníctva, právo na súkromie ani iné práva.

  Nevykonávajte žiadne činnosti porušujúce zákony alebo predpisy ani nezverejňujte žiadny takýto obsah.

  Nepoužívajte názov, logo ani ochrannú známku Pinterestu spôsobom, ktorý by mohol miasť používateľov (podrobnosti nájdete v našich usmerneniach pre značku).

Bezpečnosť lokality a prístup k nej
 • Chceme, aby Pinterest zostal bezpečný, preto vás žiadame o dodržiavanie týchto pravidiel:

 • Nepristupujte k našim systémom, neoprávnene do nich nezasahujte ani ich neoprávnene nepoužívajte. To isté platí aj o systémoch našich dodávateľov technických služieb.

  Neporušujte ani neobchádzajte naše bezpečnostné opatrenia ani netestujte zraniteľnosť našich systémov alebo sietí. Výnimkou je účasť na autorizovanom programe odmeňovania za chyby nájdené na Pintereste.

  Nepoužívajte nezdokumentované alebo nepodporované spôsoby prístupu, vyhľadávanie, automatizované extrahovanie (scraping) či sťahovanie údajov ani pozmeňovanie akejkoľvek časti Pinterestu.

  Nepokúšajte sa spätne analyzovať náš softvér.

  Nepokúšajte sa poškodzovať používateľov Pinterestu, hostiteľov alebo siete, napríklad rozosielaním vírusu, preťažovaním, spamovaním alebo zahltením e-mailových schránok.

  Nezhromažďujte ani neukladajte osobné identifikačné údaje z Pinterestu ani od jeho používateľov bez ich súhlasu.

  Nezdieľajte svoje heslo a nedovoľte inej osobe používať váš účet alebo tento účet inak ohrozovať.

  Nepredávajte prístup k svojmu účtu, k nástenkám ani k menu používateľa, ani inak neprevádzajte funkcie účtu za protihodnotu.

Nevyžiadaná reklama a kvalita
 • Chceme, aby obsah na Pintereste bol kvalitný a užitočný, a preto uprednostňujeme konzistentné a zaujímavé nápady, ktoré si používatelia budú chcieť vyskúšať. Takéto nápady zahŕňajú:

 • Originálny obsah s jedinečnou hodnotou. 

  Vhodné formátovanie, ktoré používateľom pomôže nájsť, čo hľadajú. 
   

  Konzistentnú cieľovú stránku, ktorá zodpovedá obsahu pinu.

 • Odstraňujeme tiež nevyžiadanú reklamu a ďalší rušivý obsah vrátane:

 • Nevyžiadané komerčné správy.

  Snaha umelo zvyšovať počet zobrazení a vylepšovať iné metriky.

  Opakované alebo nechcené príspevky.

  Presmerovanie mimo doménu („off-domain redirect“), technika cloaking alebo iné spôsoby skrývania adresy, na ktorú pin odkazuje.

  Zavádzajúceho obsahu alebo správania. Patria sem napríklad klamlivé prvky dizajnu a podozrivé automaticky otvárané okná. 

Súťaže a platený obsah
 • Nápady na Pintereste zhromažďujú skutoční ľudia, ktorí si ich naozaj chcú vyskúšať. S cieľom zabrániť šíreniu falošného obsahu a podpore nevhodného správania: 

 • Obsah by mal byť relevantný, transparentný, kvalitný a pravdivý.

  Obsah by mal byť relevantný, transparentný, kvalitný a pravdivý.

  Na relevantných nástenkách zverejňujte relevantný obsah. 

  O svojom vzťahu so značkou informujte transparentne a riaďte sa všetkými príslušnými zákonmi a predpismi. Ak pôsobíte v USA a ako partner propagujete produkty alebo služby určitých značiek, zoznámte sa s pravidlami podpory Federálnej obchodnej komisie. 

  Obsah príspevkov by mal byť kvalitný. Vyhýbajte sa spamovaniu. 

  Ukladajte obsah, o ktorý máte naozaj záujem. 
   

 • Neodmeňujte používateľov ani im neplaťte za distribúciu obsahu vo veľkom objeme, nevyžiadaným spôsobom alebo na základe počtu uložených pinov.

  Neodmeňujte používateľov ani im neplaťte za distribúciu obsahu vo veľkom objeme, nevyžiadaným spôsobom alebo na základe počtu uložených pinov.

  Firma napríklad nesmie používateľom platiť za sledovanie jednotlivých násteniek alebo ukladanie jednotlivých pinov. Firma môže zaplatiť hosťujúcemu blogerovi za vytvorenie nástenky pre jej značku alebo prostredníctvom systémov platby za kliknutia (ako sú napríklad pridružené odkazy), nesmie však platiť veľkým skupinám ľudí za uloženie konkrétnych pinov s cieľom umelo zvyšovať obľúbenosť svojho obsahu.

  Môžete používať pridružené odkazy a ďalšie systémy platieb za kliknutia, nesmie však ísť o odosielanie spamu. Pripomíname, že v  súčasnosti podporujeme iba niektoré analytické prehľady tretích strán.

 • Ak organizujete súťaž:

 • Nepožadujte od používateľov, aby si uložili konkrétny obrázok. Umožnite im vybrať si piny podľa svojho vkusu a preferencií, a to aj v prípade, ak je ponuka možností obmedzená určitým výberom alebo webovou lokalitou.

  Neumožňujte v súťaži účasť s viac ako jedným súťažným príspevkom.

  Nevyvolávajte dojem, že Pinterest sponzoruje alebo podporuje vás alebo vašu propagačnú akciu.

  Pozrite si naše usmernenia pre značku , ktoré obsahujú všeobecné pravidlá na používanie značky Pinterest.

 • Dodržiavajte všetky príslušné zákony a predpisy.