Usmernenia pre reklamu

Naše poslanie

 • Poslaním Pinterestu je inspirovať ľudí k životu podľa ich predstáv. Veríme, že propagovaný obsah im môže významne pomôcť pri budovaní vysnívaného života. Chceme preto, aby reklamy patrili medzi to najlepšie, čo na Pintereste uvidíte. Tieto pokyny vám pomôžu propagovať na Pintereste skvelý obsah.

Buďte k svojim používateľom úprimní

 • Úprimnosť znamená, že o produkte alebo službe, ktorú propagujete, hovoríte pravdivo a otvorene. Takisto to znamená, že ľuďom jasne hovoríte, čo môžu očakávať, keď vaše produkty alebo služby využijú.

  Poskytujte pravdivé informácie o svojom vzťahu s Pinterestom

  Vaše reklamy sa musia riadiť našimi usmerneniami pre značku a nesmú naznačovať, že Pinterest vašu reklamnú kampaň sponzoruje alebo je s ňou formálne spojený. Dizajn reklamy by mal v podstate vyjadrovať, že pochádza od vašej spoločnosti, nie od Pinterestu. Môžete používať slovo „Pinterest“, ale nie našu slovnú ochrannú známku.

  Poskytnite jasné informácie o spôsobe účtovania za svoje produkty či služby

  Ak používateľom účtujete pravidelné poplatky, transparentne o nich informujte a uvádzajte aj platobné podmienky.

  Rešpektujte práva ostatných používateľov

  Vaše reklamy nesmú porušovať práva žiadnych tretích strán, a to vrátane autorských práv, ochranných známok alebo práv na ochranu súkromia.

Buďte ohľaduplní k vybranej cieľovej skupine

 • Zaistite, aby boli reklamy pre vybranú cieľovú skupinu relevantné a riaďte sa usmerneniami uvedenými nižšie.

  Nezameriavajte sa na citlivé kategórie

  Zacielenie na určité publikum môže byť nevhodné a urážlivé. Rozhodne neoslovujte ľudí spôsobom, ktorý naznačuje, že máte o nich citlivé informácie. Nemôžete sa preto zameriavať na publikum na základe:

  • citlivých informácií o zdraví alebo zdravotnom stave,
  • rasy, farby či etnického pôvodu,
  • osobných problémov vrátane finančných, fyzických a emocionálnych problémov,
  • presvedčeniu alebo príslušnosti k náboženskému či filozofickému smeru,
  • sexuálneho správania, orientácie alebo rodovej identity,
  • domnelého alebo skutočného spáchania trestného činu.
  • príslušnosti alebo členstva v odborovej organizácii,
  • politickej príslušnosti.
  • Okrem toho nemôžete zacieliť reklamy na používateľov Pinterestu, ktorí majú menej ako 18 rokov.

  Upozorňujeme, že nie je povolené ani zacielenie zástupcov vyššie uvedené citlivých kategórií.

  Chránené skupiny

  Na niektoré kategórie reklám sa vzťahujú dodatočné obmedzenia zacielenia. Okrem toho, že reklamy v nasledujúcich kategóriách musia dodržiavať usmernenia týkajúce sa zacielenia na citlivé skupiny, nemôžu využívať podobné publikum, vek, rodovú identitu či PSČ ako možnosti zacielenia a tiež nemôžu vylúčiť chránené skupiny:

  • Úver: reklamy propagujúce úverové produkty, ako napríklad kreditné karty, hypotéky a pôžičky.
  • Zamestnanie: reklamy propagujúce pracovné príležitosti vrátane pracovných miest na plný úväzok, pracovných miest na čiastočný úväzok a práce z domu.
  • Bývanie: reklamy propagujúce nákup, predaj alebo prenájom pozemku či nehnuteľnosti.

  Nezabúdajte, že okrem určitých skupín, na ktoré Pinterest vo všeobecnosti zakazuje zacieľovať, sú chránenými informáciami aj vek, rod a rodinný stav. Reklamy v týchto kategóriách s nepovolenými kritériami zacielenia budú zakázané. Reklamy v týchto kategóriách, ktoré sú zacielené na zakázané aj nezakázané kľúčové slová alebo záujmy, môžu byť schválené, ale nebudú sa zobrazovať pre žiadne zakázané kritériá zacielenia.

Všetky údaje používajte s rozvahou

 • Ak používate údaje na zacieľovanie alebo meranie reklám na Pintereste, musíte sa riadiť našimi podmienkami používania údajov z reklám. To sa týka našich funkcií, ako napríklad značka, cieľové skupiny a kampane zamerané na inštalácie aplikácie.

  Riaďte sa pravidlami merania a zacieľovania na vhodné publikum

  Všade, kde zbierate údaje prostredníctvom niektorej z reklamných služieb Pinterestu, musíte jasne informovať o zhromažďovaní, zdieľaní a používaní údajov a od každého jednotlivca musíte získať zákonom vyžadovaný súhlas na zhromažďovanie, zdieľanie a používanie údajov.

  Ak používate značku Pinterestu alebo nám pošlete aktivitu v mobilnej aplikácii, návštevníkov svojej webovej lokality a aplikácie musíte informovať, že ich informácie budete zdieľať s tretími stranami na účely online behaviorálnej reklamy a že zhromažďovanie informácií na účely online behaviorálnej reklamy môžu odmietnuť prostredníctvom nastavení prispôsobenia na Pintereste, webovej lokality AdChoices na adrese optout.aboutads.info (ak používate značku Pinterestu) alebo nastavení mobilného reklamného identifikátora (ak s nami zdieľate údaje o aktivite v aplikácii).

  Neposkytujte nám informácie súvisiace s citlivými kategóriami, ako je zdravotný stav alebo etnický pôvod, informácie zhromaždené z webových lokalít či aplikácií zameraných na deti ani informácie od používateľov mladších ako 13 rokov, prípadne od takých, ktorí ešte nedovŕšili iný zákonný vek vašej krajiny (ak je vyšší). Identifikátory používateľov (ako sú identifikátory mobilnej reklamy či hašované e‑maily) nám posielajte len prostredníctvom na to určených polí a v súlade s našou dokumentáciou.

  Neposielajte Pinterestu zoznamy zákazníkov založené na aktivite používateľov v aplikácii alebo na webovej lokalite na zariadení so systémom iOS. Neposielajte Pinterestu informácie o osobách, ktoré využili možnosť odmietnuť používanie takýchto údajov na účely cielenej reklamy.

  S údajmi a súkromím používateľov v komunite pracujte ohľaduplne

  Nemôžete:

  • používať údaje zhromaždené alebo prijaté z niektorej z reklamných služieb Pinterestu na akékoľvek iné účely (vrátane zacielenia na vhodné publikum a profilovania používateľov), než je pochopenie vašich kampaní na Pintereste, a aj to na anonymnom základe;
  • zdieľať údaje z niektorej z reklamných služieb Pinterestu s treťou stranou, a to vrátane ďalšej reklamnej služby,
  • spájať údaje z niektorej z reklamných služieb Pinterestu s osobne identifikovateľnými informáciami (ako je e-mailová adresa) alebo s informáciami, ktoré identifikujú používateľa, prehliadač alebo zariadenie (ako je súbor cookie alebo mobilný reklamný identifikátor).

  Ak z Pinterestu získate akékoľvek údaje prepojené s jedinečným identifikátorom (napr. údaje o kampani prepojené s identifikátorom mobilného zariadenia), nemôžete ich použiť na predaj produktov či služieb ani na nič iné, než je meranie kampaní Pinterestu, a musíte ich odstrániť najneskôr do 6 mesiacov od ich získania.

Venujte veľkú pozornosť redakčnej kvalite obsahu

 • Naším cieľom je ponúkať podnetnú a užitočnú reklamu, preto kladieme vysoké nároky na kvalitu propagovaného obsahu na Pintereste. Tipy nájdete v kreatívnych osvedčených postupoch a nástenkách pracovníkov The Studio.

  Profesionálne a pútavo upravené obrázky

  Reklamy by mali spĺňať najvyššie nároky na kvalitu obsahu. Nepovoľujeme reklamy s týmito prvkami:

  • nejasné, rozmazané alebo zrnité obrázky (odporúča sa minimálne rozlíšenie 600 x 900 pixelov),
  • obrázky s textom, ktorý je na čítanie príliš malý alebo rozmazaný,
  • nesprávne orientované obrázky (hore nohami alebo nabok),
  • zle upravené obrázky alebo zle orezané obrázky ,
  • preplnené obrázky plné prekrývajúceho textu, rôznych štýlov písma a farieb (nepoužívajte viac ako 4 textové polia a 2 štýly písma alebo farby),
  • obrázky napodobňujúce funkcie (napríklad tlačidlá Prehrať a Stiahnuť), ikony upozornení, vyhľadávacie lišty alebo prvky napodobňujúce funkcie Pinterestu (napríklad tlačidlá Uložiť a Kúpiť);
  • prvky, ktoré napodobňujú funkcie Pinterestu (napríklad tlačidlá alebo tri bodky);
  • nedodržiavanie gramatických pravidiel, pravopisné chyby alebo príliš veľa veľkých písmen a symbolov,
  • nekvalitný obsah vytvorený používateľmi, ako sú selfie alebo snímky obrazovky.
  • reklamy s blikajúcimi alebo stroboskopickými efektmi.

  Kvalitné cieľové stránky

  Záleží nám na všetkých aspektoch vnímania reklamy používateľmi vrátane adresy URL, na ktorú vaša reklama odkazuje. Chceme si byť istí, že keď používatelia kliknú na vašu reklamu, nájdu to, čo hľadajú. Nepovoľujeme, aby cieľové stránky:

  • vyžadovali od ľudí, aby vykonali akciu (napríklad prihlásenie) predtým, ako uvidia určitý obsah, pokiaľ v reklame nie je jasne vysvetlené, že je to potrebné,
  • mali pop-up reklamy alebo začali automatické sťahovanie na niečie zariadenie,
  • nútili ľudí navštíviť inú stránku,
  • obsahovali predovšetkým reklamný obsah (stránky vytvorené pre reklamy).
  • vyvolávali dojem nekonzistentnosti;

  Vyvolávajte konzistentný dojem

  Vaše reklamy musia zodpovedať tomu, kto ste a čo propagujete, preto sa postarajte o to, aby boli obrázky, popisy a cieľové stránky reklám konzistentné. Reklamy takisto nesmú tvrdiť ani naznačovať, že produkt je k dispozícii na vašej cieľovej stránke, ak ho v skutočnosti neponúkate.

Obsah používajte zodpovedne

 • Nepovoľujeme určité kategórie reklamy a niektoré sú obmedzené. Nesiete preto zodpovednosť za obsah, ktorý na Pintereste propagujete, aj za bezpečnosť a dôveryhodnosť produktov a služieb, ktoré ponúkate.

Usmernenia pre zakázaný obsah

 • Obsah pre dospelých a nahota

  Nepovoľujeme inzerovanie:

  • sexuálnych hračiek,
  • produktov, ktoré majú tvar určitých častí tela (genitálie, zadky alebo ženské prsia);
  • pornografických videí, publikácií, živých vystúpení,
  • produktov na zlepšenie sexu,
  • služieb, ktoré poskytujú príležitostný sex, medzinárodné dohadzovanie alebo eskort;
  • implicitnú sexuálnu aktivitu (v zahalení alebo v nahote),
  • zobrazovanie osoby sexuálnym spôsobom za účelom predaja produktu alebo služby;

  Taktiež nepovoľujeme:

  • nahotu alebo implicitnú nahotu (napríklad rozmazané obrázky a ilustrácie),
  • implicitnú sexuálnu aktivitu (v zahalení alebo v nahote),
  • akékoľvek zaostrenie na určité časti tela (genitálie, ochlpenie, mužské alebo ženské zadky a ženské prsia).

  Môžete propagovať odevy na modeloch a modelkách (napríklad plavky alebo spodnú bielizeň), pokiaľ propagované produkty nemajú jasne erotický alebo sexuálny charakter. Nepovoľujeme však žiadne obrázky, ktoré zobrazujú neplnoleté osoby v spodnej bielizni. Nepovoľujeme ani obrázky, ktoré zobrazujú neplnoleté osoby v plavkách, pokiaľ ich na obrázkoch nesprevádzajú dospelí.

 • Návnady na kliknutia

  Chceme, aby boli reklamy boli pútavé a užitočné. Na používateľov však nesmú vyvíjať nátlak ani sa ich pokúšať svojím obsahom oklamať. Zakazujeme preto reklamy, ktoré sa používateľov snažia nalákať na kliknutie na základe senzačných informácií a zneužívajú pri tom ich zvedavosť:

  • Vyvolávanie obáv
  • kritizovaním nedostatkov
  • poplašnými správami alebo senzačnými informáciami či obrázkami
  • Účelové skrývanie informácií
 • Drogy a príslušenstvo

  Nepovoľujeme inzerovanie:

  • predaja alebo užívania nelegálnych alebo rekreačných drog,
  • Informačné materiály o užívaní alebo legalizácii nelegálnych alebo rekreačných drog
  • obsahu, ktorý zobrazuje nelegálne alebo rekreačné drogy,
  • príslušenstva súvisiaceho s užívaním, uskladnením alebo konzumáciou nelegálnych alebo rekreačných drog.
  • produktov obsahujúcich CBD alebo podobné zlúčeniny;
   • povolíme reklamy na telové produkty z konopného oleja, ktoré obsahujú zanedbateľné množstvo THC a žiadne CBD a neuvádzajú žiadne terapeutické ani liečivé tvrdenia.
 • Ohrozené druhy a živé zvieratá

  Nepovoľujeme inzerovanie živých zvierat ani produktov určených na spôsobenie fyzickej ujmy zvieratám v mene tréningu. Nepovoľujeme ani reklamu na výrobky z korytnačiny, slonoviny, koralu, krokodílej kože, kože šupinavca, kožušiny tigra, ľadového medveďa, morskej vydry ani ďalších ohrozených divých zvierat. Patria sem aj liečivé prípravky, kvôli ktorým musel byť usmrtený nosorožec, tiger alebo medveď ušatý. Úplný zoznam zakázaných výrobkov z divých zvierat nájdete na webovej stránke nášho partnera World Wildlife Fund.

 • Nelegálne tovary a služby

  Nepovoľujeme reklamu na nič, čo uľahčuje alebo propaguje nelegálne produkty, služby alebo aktivity, vrátane produktov, ktoré ponúkajú pokyny alebo zariadenia na nezákonný prístup k softvéru, serverom, mobilným telefónom alebo webovým lokalitám alebo na ich nezákonné zmanipulovanie, a odkazy na softvér, ktorý spôsobuje používateľom škody a nepríjemnosti, a nezákonné vysielanie alebo sťahovanie materiálov chránených autorskými právami. Nepovoľujeme ani predaj či požadovanie falošných preukazov totožnosti, pasov či iných oficiálnych dokumentov.

 • Falzifikáty

  Nepovoľujeme inzerovanie:

  • imitácie produktov,
  • falzifikáty značkových produktov,
  • tovar neoprávnene propagovaný ako originálna značka,
 • Politické kampane

  Nepovoľujeme, aby reklamy slúžili na:

  • zvolenie alebo porážku politických kandidátov, ktorí sa uchádzajú o verejnú funkciu, vrátane získavania finančných prostriedkov pre politických kandidátov alebo politické strany
  • politické strany alebo akčné výbory
  • politické otázky, ktoré by mohli ovplyvniť voľby
  • legislatívu, referendá alebo iniciatívy zamerané na hlasovanie
  • tovar súvisiaci s politickými kandidátmi, stranami alebo voľbami
 • Citlivý obsah

  Chceme, aby bol Pinterest príjemným, pozitívnym a inšpiratívnym miestom, a preto nepovoľujeme kontroverzné alebo znepokojujúce reklamy. Nepovoľujeme používať texty alebo obrázky, ktoré sú:

  • urážlivé alebo vulgárne (či už cenzurované alebo nie) ,
  • nadmerne násilné alebo brutálne ,
  • vulgárne alebo nechutné,
  • Falošné alebo zavádzajúce dezinformácie vrátane konšpiračných teórií. To zahŕňa pokusy o narušenie integrity volieb alebo občianskej účasti jednotlivca alebo skupiny, ako je hlasovanie a započítanie do sčítania obyvateľov. Zahŕňa to tiež popieranie klimatických zmien alebo prekrúcanie zavedeného vedeckého konsenzu týkajúceho sa príčin či dopadov a riešení klimatických zmien.
  • politicky, kultúrne alebo rasovo kontroverzné alebo necitlivé,
  • nepovoľujeme ani obsah, ktorý ťaží z kontroverzných alebo tragických udalostí alebo odkazuje na citlivé zdravotné stavy či ochorenia, pokiaľ nie je doplnený o vzdelávacie informácie alebo o informácie o dobročinných zbierkach.
 • Tabakové výrobky

  Nepovoľujeme reklamu na tabakové produkty vrátane, no nielen:

  • cigariet,
  • e-cigariet,
  • vaporizéry alebo náplne do vaporizérov;
  • žuvacieho tabaku,
  • príslušenstva (napr. fajky, papieriky na balenie cigariet, vaporizéry, náplne do vaporizérov, atď.).
  • nikotínových produktov (napríklad nikotínová žuvačka alebo náplasť),
  • žiadne značky súvisiace s uvedenými produktmi;

  Taktiež nepovoľujeme reklamy na vodné fajky, shisha bary, cigary a cigarové bary, inhalátory éterických olejov alebo súvisiace produkty.

 • Neprijateľné obchodné praktiky

  Nepovoľujeme propagovať tieto produkty, služby alebo obchodné modely:

  • aukcie s aukčnými poplatkami,
  • krátkodobé pôžičky pred výplatou,
  • služby na sprostredkovanie právneho zastúpenia,
  • záručné listiny;
  • všetky produkty a služby v oblasti kryptomien okrem tých, ktoré sú výslovne povolené v našich pravidlách týkajúcich sa finančných produktov a služieb,
  • služby, ktoré sľubujú veľké finančné výnosy za minimálne investície alebo úsilie, ako sú napríklad modely viacúrovňového marketingu alebo príležitosti rýchleho zbohatnutia,
  • falošnú technickú online podporu;
  • produkty alebo služby, ktoré využívajú skryté náklady alebo taktiky, ktorými sa naláka zákazník a potom sa zmenia podmienky;
  • spoločnosti, ktoré ponúkajú vypracovanie domácich úloh alebo písanie esejí pre študentov (služby doučovania sú v poriadku),
  • spoločnosti, ktoré predávajú fanúšikov na sociálnych sieťach;
  • služby s možnosťou negatívnej fakturácie;
  • produkty alebo služby, ktoré obsahujú nereálne alebo prehnané tvrdenia alebo budia dojem, že majú magické vlastnosti;
  • reklamy, ktoré zavádzajúcim spôsobom zámerne ukazujú iné produkty alebo služby ako tie, ktoré v skutočnosti ponúkajú.

  Očakávame, že naši inzerenti budú úprimní voči svojim zákazníkom a stanovia jasné očakávania v súvislosti s kvalitou produktu, dodacími lehotami, procesmi vrátenia tovaru a poskytovanými službami. Vyhradzujeme si právo odmietnuť inzerenta na základe zlého hodnotenia tretích strán alebo histórie sťažností.

 • Zbrane a výbušniny

  Nepovoľujeme reklamu na zbrane vrátane, ale nielen:

  • pušiek, strelných zbraní alebo streliva, vrátane funkčných starožitných zbraní, vzduchových pištolí, airsoftových zbraní, paintballových zbraní a realistických replík strelných zbraní,
  • akéhokoľvek príslušenstva k strelným zbraniam,
  • nožov určených na násilné používanie (napríklad vyskakovacie alebo lovecké nože),
  • produktov určených na spôsobenie škôd alebo zranení (napr. kuše, paralyzéry alebo korenisté spreje),
  • pyrotechniky,
  • výbušnin,
  • pokynov na výrobu zbraní alebo pyrotechniky, prípadne informácie o tom, ako ľuďom ubližovať alebo ich zabíjať.

Usmernenia pre obmedzený obsah

 • Alkohol

  Povoľujeme reklamy na alkohol vrátane piva, vína, liehovín, likérov a členstva v skupinách zameraných na alkohol.
   
  Vo všetkých prípadoch však musíte dodržiavať platné federálne a miestne zákony a regulačné predpisy, a to vrátane overenia veku (ak je potrebné).

  Reklamy na alkohol na Pintereste:

  • Nesmú sa zameriavať na mladistvých ani zobrazovať mladistvých pri konzumácii alkoholických nápojov.
  • Nesmú spájať konzumáciu alkoholu s lepším fyzickým výkonom, spoločenským postavením alebo sexuálnymi úspechmi.
  • Nesmú povzbudzovať k nadmernému pitiu ani naznačovať, že je prospešné alebo že alkohol má liečivé účinky, a to vrátane stimulačných alebo uvoľňujúcich účinkov.
  • Nesmú zobrazovať osoby pod vplyvom alkoholu ani spájať pitie s nelegálnymi, spoločensky škodlivými alebo nebezpečnými aktivitami (napríklad šoférovanie alebo ovládanie ťažkých strojov).
  • Nesmú zdôrazňovať vysoký obsah alkoholu ako pozitívum.
 • Súťaže, stávky a stimuly na Pintereste

  Ak propagujete súťaž alebo žrebovanie, nabádajte ľudí, aby boli sami sebou, nedávajte spam na Pinterest a rozhodne dodržiavajte všetky platné zákony a nariadenia. Okrem toho:

  • Od účastníkov nevyžadujte uloženie konkrétneho obrázka.
  • Ak sa do súťaže alebo hry o ceny vstupuje prostredníctvom akcie vykonanej na Pintereste, nepovoľujte viac ako jeden vstup na účastníka.
  • Nevyžadujte, aby si ľudia kupovali produkt alebo službu alebo aby za účasť platili peniaze.
  • nevyvolávajte dojem, že Pinterest sponzoroval alebo podporoval vás alebo vašu propagačnú akciu
  • Uistite sa, že z kontextu nadpisu, popisu alebo obrázka reklamy je jasné, že ide o súťaž alebo hru o ceny.

  Je zakázané sľubovať používateľom peniaze, ceny alebo špeciálne ponuky za klikanie na tlačidlá Pinterestu.

 • Finančné produkty a služby

  Reklamy na finančné produkty a služby musia jasne a zreteľne uvádzať všetky platné podmienky, ktoré vyžadujú miestne zákony a predpisy v akejkoľvek krajine alebo regióne, na ktorý je vaša reklama zacielená. Napríklad reklamy na spotrebiteľské úvery musia uvádzať informácie v súvislosti s RPMN, lehotou splatnosti, poplatkami a nákladmi, sankciami a informácie o úverovej inštitúcii.

  Zakazujeme reklamy na určité typy finančných produktov, ako sú produkty a služby v oblasti kryptomien a krátkodobé pôžičky pred výplatou, ako je to opísané v neprijateľných obchodných praktikách. Inzerenti však môžu inzerovať nasledujúce služby a produkty (s uvedenými obmedzeniami):

  • Centralizované burzy kryptomien alebo digitálnych aktív, ktoré sú riadne registrované alebo licencované a sú v súlade so zákonnými požiadavkami vo všetkých príslušných jurisdikciách.
  • Lokálne a hostené peňaženky kryptomien a produkty a služby na ukladanie kryptomien, ktoré sú riadne registrované alebo licencované a sú v súlade so zákonnými požiadavkami vo všetkých príslušných jurisdikciách.
  • Reklamy na povolené produkty alebo služby nesmú sľubovať finančnú návratnosť, predpovedať budúcu hodnotu alebo ceny kryptomien ani používať prehnané tvrdenia na presvedčenie ľudí, aby si kúpili alebo použili daný produkt alebo službu. 
   Reklamy na povolené produkty alebo služby môžu ponúkať minimálne primerané finančné stimuly (napríklad „keď sa zaregistrujete, získate 25 USD v bitcoinoch“).
  • Inzerentov musí Pinterest vopred schváliť.
 • Produkty a služby v oblasti hazardných hier

  Nepovoľujeme inzerovanie:

  • akéhokoľvek druhu lotérie,
  • aplikácií hazardných hier,
  • webových lokalít s hazardnými hrami.

  Nepovoľujeme ani reklamy na fantasy športy či iné internetové hry o ceny, pri ktorých sa vyžaduje vstupný poplatok.

  Reklamy na kamenné kasína, ktoré nevedú k online hazardu, lotériám alebo hrám vyžadujúcim zručnosti, sú v poriadku, okrem krajín, kde to zakazujú naše usmernenia špecifické pre konkrétnu krajinu. 
   

 • Produkty a služby zdravotnej starostlivosti

  Nepovoľujeme inzerovanie:

  • farmaceutických výrobcov (značkových alebo neznačkových),
  • lieky na predpis pre ľudí alebo domáce zvieratá
  • internetové lekárne
  • zdravotnícke pomôcky triedy III
  • nábor do klinických testov
  • testy otcovstva;
  • genetických testov priamo pre zákazníka okrem tých, ktoré sú určené na genealogické účely,
  • služieb náhradného materstva,
  • sľubov týkajúcich sa prevencie alebo vyliečenia choroby,
  • produktov alebo rád, o ktorých máme podozrenie, že by mohli byť nebezpečné, nespoľahlivé, alebo jednoducho zneužité,
  • invazívnych lekárskych postupov.
  • predaj alebo nákup ľudských častí tiel, orgánov, tkanív alebo tekutín;

  Povoľujeme reklamy na:

  • okuliare a kontaktné šošovky,
  • zdravotnícke pomôcky triedy I a II, okrem prípadov, keď je to zakázané v našich usmerneniach špecifických pre konkrétnu krajinu,
  • voľne predajné lieky bez lekárskeho predpisu, okrem prípadov, keď je to zakázané v našich usmerneniach špecifických pre konkrétnu krajinu ,
  • voľne predajných antikoncepčných prostriedkov, ktoré sa nezameriavajú na sexuálne potešenie alebo výkon, okrem prípadov, keď je to zakázané v našich usmerneniach špecifických pre konkrétnu krajinu.
 • Produkty a služby zamerané na znižovanie hmotnosti

  Chceme, aby bol Pinterest pozitívnym a inšpiratívnym miestom pre každého, preto zakazujeme reklamy na chudnutie a reklamy, ktoré znevažujú druhých pre ich fyzický vzhľad. Nepovoľujeme:

  • žiadne vyjadrenia a obrázky týkajúce sa chudnutia;

  • žiadne odporúčania zákazníkov týkajúce sa chudnutia alebo produktov na chudnutie; 

  • žiadne vyjadrenia ani obrázky, ktoré idealizujú alebo znevažujú určité typy postáv;

  • odkazy na index telesnej hmotnosti (BMI) alebo podobné indexy; 

  • doplnky, tablety a iné produkty na chudnutie a potláčanie chuti do jedla;

  • žiadne produkty, ktoré tvrdia, že môžete schudnúť prostredníctvom niečoho, čo sa nosí alebo nanáša na pokožku;

  • obrázky, ktoré zobrazujú osoby predtým a potom, ako schudli;

  • odtučňovacie procedúry, ako sú liposukcia či spaľovanie telesného tuku;

  • znevažovanie tela, napríklad obrázky a vyjadrenia, ktoré zosmiešňujú alebo zahanbujú určitý vzhľad alebo typy postáv, prípadne ktoré negatívnym spôsobom upozorňujú na rozličné časti tela;

  • tvrdenia týkajúce sa nereálnych kozmetických výsledkov.

  Reklamy propagujúce zdravý životný štýl a návyky alebo fitness služby a produkty sú povolené, pokiaľ sa nezameriavajú na chudnutie.

  Usmernenia špecifické pre konkrétnu krajinu

  • Pri zacielení na určitý región sveta musíte dodržiavať naše usmernenia špecifické pre konkrétnu krajinu. Pri zacielení na konkrétny región majte, prosím, na pamäti miestne jazyky a kultúrnu relevantnosť pre vaše publikum. Odporúčame, aby ste svoju reklamu uvádzali v miestnom jazyku regiónu.

   Argentína

   Ak sa bude vaša reklama zobrazovať v Argentíne, nepovoľujeme:

   • kamenné kasína.

   Rakúsko

   Ak sa bude vaša reklama zobrazovať v Rakúsku, nepovoľujeme: 

   • voľne predajné lieky.

   Belgicko

   Ak sa bude vaša reklama zobrazovať v Belgicku, nepovoľujeme:

   • kamenné kasína.

   Brazília

   Ak sa bude vaša reklama zobrazovať v Brazílii, nepovoľujeme:

   • dojčenskú výživu.
   • kamenné kasína.

   Dánsko

   Ak sa bude vaša reklama zobrazovať v Dánsku, nepovoľujeme:

   • kamenné kasína.

   • dojčenskú výživu.

   • voľne predajné lieky.

   • lekárske prístroje,

   • kamenné lekárne.

   Francúzsko

   Ak sa bude vaša reklama zobrazovať vo Francúzsku, nepovoľujeme:

   • dojčenskú výživu.
   • lekárne.

   Nemecko

   Ak sa bude vaša reklama zobrazovať v Nemecku, nepovoľujeme:

   • kamenné kasína.

   Taliansko

   Ak sa bude vaša reklama zobrazovať v Taliansku, nepovoľujeme:

   • kamenné kasína.
   • lekárske prístroje,
   • voľne predajné lieky.

   Mexiko

   Ak sa bude vaša reklama zobrazovať v Mexiku, nepovoľujeme:

   • kamenné kasína.

   Holandsko

   Ak sa bude vaša reklama zobrazovať v Holandsku, nepovoľujeme:

   • kamenné kasína.

   • voľne predajné lieky.

   • lekárske prístroje,

   • dojčenskú výživu.

   Poľsko, Malta, Luxembursko, Cyprus, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Grécko, Česká republika

   Ak sa bude vaša reklama zobrazovať v Poľsku, na Malte, v Luxembursku, na Cypre, v Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku, Grécku a Českej republike, nepovoľujeme:

   • Alkohol
   • kamenné kasína.
   • dojčenskú výživu.
   • voľne predajné lieky.
   • lekárske prístroje,
   • kamenné lekárne.

   Portugalsko

   Ak sa bude vaša reklama zobrazovať v Portugalsku, nepovoľujeme:

   • kamenné kasína.
   • voľne predajné lieky.

   Španielsko

   Ak sa bude vaša reklama zobrazovať v Španielsku, nepovoľujeme: 

   • kamenné kasína.
   • voľne predajné lieky.
   • dojčenskú výživu.

   Švajčiarsko

   Ak sa bude vaša reklama zobrazovať vo Švajčiarsku, nepovoľujeme:

   • dojčenskú výživu.
   • voľne predajné lieky.

   Švédsko, Nórsko, Fínsko

   Ak sa bude vaša reklama zobrazovať vo Švédsku, Nórsku alebo Fínsku, nepovoľujeme:

   • Alkohol

   • kamenné kasína.

   • dojčenskú výživu.

   • voľne predajné lieky.

   • lekárske prístroje,

   • kamenné lekárne.

   Obchodné sankcie

   Nemôžete používať reklamy produktov na Pintereste, ak to zakazujú sankcie Spojených štátov. Naša reklamná služba v súčasnosti nie je dostupná v týchto krajinách a oblastiach:

   • Krym
   • Kuba
   • Irán
   • Severná Kórea
   • Sýria

  Na čo nesmiete zabudnúť

  • Musíte sa uistiť, že vaše reklamy sú v súlade s našimi štandardnými usmerneniami pre reklamy aj so všetkými usmerneniami špecifickými pre konkrétnu krajinu. Musíte dodržiavať všetky platné miestne zákony, nariadenia alebo odvetvové kódexy a musíte získať akékoľvek potrebné povolenia alebo súhlasy platné pre oblasť, v ktorej sa vaše reklamy budú zobrazovať. Takisto musíte dodržiavať naše usmernenia pre komunitu, podmienky a vyššie uvedené usmernenia pre reklamu vrátane našich usmernení týkajúcich sa zacielenia. Tieto usmernenia pre reklamu sa vzťahujú na všetky časti vášho propagovaného obsahu vrátane obrázka, popisu a odkazovanej webovej stránky, ako aj na funkcie zacielenia, ako je napríklad zacielenie podľa kľúčových slov alebo na určité publikum.

   Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo odstrániť akúkoľvek reklamu, ktorá negatívne ovplyvňuje náš vzťah s používateľmi Pinterestu alebo je v rozpore s našimi záujmami. Môžeme tiež odstrániť reklamy, kategórie reklám alebo inzerentov, pri ktorých zaznamenáme vysokú mieru negatívnych ohlasov používateľov Pinterestu. Tieto pravidlá sa môžu kedykoľvek zmeniť.