Usmernenia pre reklamu

Naše poslanie
 • Poslaním Pinterestu je pomáhať ľuďom objavovať a robiť veci, ktoré majú radi. Veríme, že propagovaný obsah im v živote môže významne pomôcť pri rozhodovaní. Chceme preto, aby reklamy patrili medzi to najlepšie, čo na Pintereste uvidíte. Tieto pokyny vám pomôžu propagovať na Pintereste skvelý obsah.

Buďte k našim používateľom úprimní
 • Úprimnosť znamená, že o produkte alebo službe, ktorú propagujete, hovoríte pravdivo a otvorene. Takisto to znamená, že ľuďom jasne hovoríte, čo môžu očakávať, keď vaše produkty alebo služby využijú.

 • Poskytujte pravdivé informácie o svojom vzťahu s Pinterestom

  Poskytujte pravdivé informácie o svojom vzťahu s Pinterestom

  Vaše reklamy sa musia riadiť našimi usmerneniami pre značku a nesmú naznačovať, že Pinterest vašu reklamnú kampaň sponzoruje alebo je s ňou formálne spojený. Dizajn reklamy by mal v podstate vyjadrovať, že pochádza od vašej spoločnosti, nie od Pinterestu. Môžete používať slovo „Pinterest“, ale nie našu slovnú ochrannú známku.

  Poskytnite jasné informácie o spôsobe účtovania za svoje produkty či služby

  Poskytnite jasné informácie o spôsobe účtovania za svoje produkty či služby

  Ak používateľom účtujete pravidelné poplatky, transparentne o nich informujte a uvádzajte aj platobné podmienky.

   

  Každý účet používajte len pre jedného inzerenta a používateľom o ňom poskytnite jasné informácie.

  Každý účet používajte len pre jedného inzerenta a používateľom o ňom poskytnite jasné informácie.

  Chceme, aby používatelia Pinterestu vedeli, kto obsah propaguje. Prostredníctvom jedného účtu teda môžete spravovať len jedného inzerenta a inzerenta nesmiete v účte meniť. Takisto je zakázané vytvárať nástenky pre niekoho iného (ak ste napríklad agentúra) a propagovať ich obsah. Môžete však pomáhať ostatným propagovať reklamy z ich vlastných účtov.

  Rešpektujte práva ostatných používateľov

  Rešpektujte práva ostatných používateľov

  Vaše reklamy nesmú porušovať práva žiadnych tretích strán, a to vrátane autorských práv, ochranných známok alebo práv na ochranu súkromia.

Venujte veľkú pozornosť redakčnej kvalite obsahu
 • Naším cieľom je ponúkať podnetnú a užitočnú reklamu. Kladieme preto vysoké nároky na kvalitu propagovaného obsahu. ​Tipy nájdete v kreatívnych osvedčených postupoch a na nástenkách pracovníkov The Studio.

  Vaše reklamy by mali byť:

 • Prehľadné a pochopiteľné

  Prehľadné a pochopiteľné

  Reklamy by mali byť jednoduché, prehľadné a ľahko pochopiteľné.

  Nepovoľujeme:

  • rozmazané alebo zrnité obrázky (odporúča sa minimálne rozlíšenie 600 x 900 pixlov),

  • obrázky s nesprávnou orientáciou, ktoré sú hore nohami alebo otočené na bok,

  • preplnené obrázky plné prekrývajúceho textu, rôznych štýlov písma a farieb (nepoužívajte viac ako 4 textové polia a 2 štýly písma alebo farby),

  • nedodržiavanie gramatických pravidiel, pravopisné chyby alebo príliš veľa veľkých písmen a symbolov,

  Profesionálne a pútavo upravené

  Profesionálne a pútavo upravené

  Reklamy by mali vyhovovať najvyšším nárokom na kvalitu obsahu.

  Nepovoľujeme:

  • nesprávne upravené obrázky, ktoré sú rušivé alebo preplnené,

  • nesprávne orezané obrázky, ktoré vyzerajú nedbalo alebo neoriginálne,

  • amatérsky alebo používateľmi vytvorený obsah, ako sú selfie alebo snímky obrazovky.

  Pravdivé a úprimné

  Pravdivé a úprimné

  Reklamy by mali zodpovedať očakávaniam používateľov a nemali by ich nútiť ku kliknutiu.

  Nepovoľujeme:

  • Obrázky napodobňujúce funkcie (napríklad tlačidlá Prehrať a Stiahnuť), ikony oznámení, vyhľadávacie panely alebo prvky napodobňujúce funkcie Pinterestu (napríklad tlačidlá Uložiť a Kúpiť). Výzvy na akciu v tvare tlačidiel sú v poriadku, ak správne uvádzajú, kam bude používateľ po kliknutí presmerovaný. V poriadku je napríklad obrázok s tlačidlom Nakupovať, ktorý používateľa presmeruje na webovú stránku obchodu.

Buďte ohľaduplní k vybranej cieľovej skupine
 • Zaistite, aby boli reklamy pre vybranú cieľovú skupinu relevantné. Rozhodne neoslovujte ľudí spôsobom, ktorý naznačuje, že máte o nich citlivé informácie.

 • Zamerajte sa na správne publikum

  Zamerajte sa na správne publikum

  Vaše reklamy by mali byť relevantné a zobrazovať sa vhodným ľuďom. Pri zacieľovaní reklamy nevyberajte irelevantné kritériá.

  Príklady

  • Reklama na obuv, ktorá je zacielená na „vysoké podpätky“, „tenisky“ a „jarnú módu“, je v poriadku.
  • Reklama na obuv, ktorá je zacielená na „recept“, „vianočné ozdoby“ alebo „svadobné šaty“, v poriadku nie je.

  Nezameriavajte sa na citlivé kategórie

  Nezameriavajte sa na citlivé kategórie

  Zacielenie na určité publikum môže byť nevhodné alebo dokonca urážlivé. Nemôžete sa preto zameriavať na publikum na základe:

  • citlivých informácií o zdraví alebo zdravotnom stave,
  • rasového alebo etnického pôvodu,
  • zlej finančnej situácie,
  • príslušnosti k náboženskému či filozofickému smeru alebo presvedčeniu,
  • sexuálneho správania alebo orientácie,
  • domnelého alebo skutočného spáchania trestného činu.

  Pri zacielení reklám mimo USA sa takisto nesmiete zameriavať na publikum na základe:

  • príslušnosti alebo členstva v odborovej organizácii,
  • politickej príslušnosti.
Všetky údaje používajte s rozvahou
 • Ak v reklamách na Pintereste používate údaje, poskytujte používateľom jasné informácie a rešpektujte ich súkromie.

 • Dodržiavajte všetky pravidlá zacielenia na publikum a sledovania konverzií

  Dodržiavajte všetky pravidlá zacielenia na publikum a sledovania konverzií

  Ak používate technológiu Pinterestu, ktorá v zariadení používateľa ukladá súbory cookie alebo iné informácie a pristupuje k nim, musíte v prípadoch vyžadovaných zákonmi tento fakt zreteľne uviesť a získať súhlas s takouto aktivitou.

  Neposkytujte nám informácie súvisiace s citlivými kategóriami, ako je napríklad zdravotný stav alebo etnický pôvod, ani informácie od používateľov do 13 rokov alebo informácie zhromaždené z webových stránok či aplikácií zameraných na deti.

  Ak na webovej stránke alebo v aplikácii zhromažďujete údaje používané niektorou zo služieb Pinterestu, musíte s takýmto zhromažďovaním, zdieľaním a používaním údajov získať zákonom vyžadovaný súhlas jednotlivých používateľov a zobraziť nižšie uvedené oznámenie:

  Sledovanie konverzií
  Ak nám prostredníctvom značky Pinterestu alebo inej technológie poskytujete údaje na sledovanie konverzií, musíte používateľom jasne a prehľadne oznámiť, že ich informácie budete zdieľať s tretími stranami s cieľom merania úspešnosti reklám.

  Zacielenie na vhodné publikum

  Ak nám poskytujete údaje, ktoré budete na Pintereste používať na zacielenie na vhodné publikum (ak napríklad nahráte zoznam zákazníkov), musíte všetkým používateľom, od ktorých údaje zhromažďujete, jasne a prehľadne oznámiť, že ich informácie budete zdieľať s tretími stranami na účely zacielenej reklamy.

  Ak možno spôsob, akým údaje využívate, označiť za online behaviorálnu reklamu (ak napríklad používate dáta zo značky Pinterestu na zacielenie na používateľov, ktorí už vašu stránku niekedy navštívili, alebo údaje z nástroja na registráciu používateľov), dodržujte aj tieto pravidlá:

  • Informujte používateľov o tom, ako môžu použitie svojich informácií na zacielenie reklamy odmietnuť. Ak chcete zacieliť na používateľov Pinterestu, ktorí už vašu stránku niekedy navštívili, musíte im oznámiť, že môžu takéto zacielenie odmietnuť prostredníctvom funkcie Do Not Track (Nesledovať) v prehliadači alebo v nastaveniach prispôsobenia Pinterestu. 
  • Neposielajte nám informácie o ľuďoch, ktorí takéto použitie údajov odmietli.
  • Pravidelne aktualizujte údaje a odstraňujte používateľov, ktorí takéto použitie údajov odmietli.
    

  S údajmi a súkromím používateľov v komunite pracujte ohľaduplne

  S údajmi a súkromím používateľov v komunite pracujte ohľaduplne

  Nemôžete:

  • používať údaje získané od tretej strany na nákup reklám,
  • používať údaje z niektorej zo služieb Pinterestu na akékoľvek iné účely, než je pochopenie vašich kampaní na Pintereste,
  • zdieľať údaje z niektorej zo služieb Pinterestu s treťou stranou, a to vrátane ďalšej reklamnej služby,
  • spájať údaje z niektorej zo služieb Pinterestu s osobne identifikovateľnými informáciami (ako je e-mailová adresa) alebo s informáciami z prehliadača alebo zo zariadenia (ako je súbor cookie alebo identifikátor zariadenia).
Jasne informujte o cieľovej stránke
 • Záleží nám na všetkých aspektoch vnímania reklamy používateľmi – vrátane adresy URL, na ktorú vaša reklama odkazuje. Chceme si byť istí, že keď používatelia na vašu reklamu kliknú, nájdu to, čo hľadajú. 

 • Ak cieľová stránka vyžaduje pred zobrazením inzerovaného produktu či služby registráciu, jasne o tom používateľov informujte

  Ak cieľová stránka vyžaduje pred zobrazením inzerovaného produktu či služby registráciu, jasne o tom používateľov informujte

  Ak od používateľov pred zobrazením obsahu vyžadujete nejakú akciu (napríklad prihlásenie), mali by ste im to v reklame jasne vysvetliť. Reklamy takisto nesmú tvrdiť ani naznačovať, že produkt je k dispozícii na cieľovej stránke, ak ho v skutočnosti neponúkate.

  Neposielajte používateľov na cieľové stránky s nízkou kvalitou

  Neposielajte používateľov na cieľové stránky s nízkou kvalitou

  Cieľové stránky by mali posilňovať dôveru v kvalitu a obsah vašich reklám. Cieľová stránka nesmie:

  • podvodom presmerovať používateľov na inú stránku,
  • automaticky čokoľvek sťahovať do ich zariadení (je v poriadku, ak na cieľovej stránke uvádzate odkaz na stiahnutie, sťahovanie sa však nesmie spúšťať automaticky).

  Na základe kvality cieľových stránok určujeme konkurencieschopnosť reklám. Viac sa dozviete v Centre pomoci.

   

  Používajte správne adresy URL cieľových stránok

  Používajte správne adresy URL cieľových stránok

  Adresa URL, na ktorú používateľov presmerujete, musí zodpovedať adrese URL cieľovej stránky v reklame. Adresy URL je zakázané maskovať alebo ich počas prekliknutia meniť.

Obsah používajte zodpovedne
 • Určitý obsah môže byť obťažujúci bez ohľadu na kontext. Z právnych dôvodov a z dôvodu zachovania dobrého mena nepovoľujeme určité kategórie reklám. Nesiete preto zodpovednosť za obsah, ktorý na Pintereste propagujete, aj za bezpečnosť a dôveryhodnosť produktov a služieb, ktoré ponúkate.

  Nikdy nepovoľujeme reklamu na:

 • Pornografické produkty a služby

  Pornografické produkty a služby

  Je zakázané propagovať erotické pomôcky, videá, publikácie, živé erotické vystúpenia, produkty na vylepšenie sexuálneho života alebo služby súvisiace s poskytovaním príležitostného sexu, medzinárodnými zoznamkami alebo eskortom.

  Škodlivý softvér a hakovanie

  Škodlivý softvér a hakovanie

  Je zakázané pridávať odkazy na softvér, ktorý by klamal používateľov. Zakázané sú aj produkty, ktoré propagujú návody alebo vybavenie potrebné na nelegálny prístup alebo nepovolené zásahy do softvéru, serverov, mobilných telefónov alebo webových stránok.

  Návnady na kliknutia

  Návnady na kliknutia

  Chceme, aby boli reklamy boli pútavé a užitočné. Na používateľov však nesmú vyvíjať nátlak ani sa ich pokúšať svojím obsahom oklamať. Zakazujeme preto reklamy, ktoré sa používateľov snažia nalákať na kliknutie na základe senzačných informácií a zneužívajú pri tom zvedavosť a obavy používateľov, podrývajú ich sebavedomie, zneužívajú poplašné správy alebo obrázky alebo účelovo skrývajú určité informácie.

  Nelegálne činnosti

  Nelegálne činnosti

  Sú zakázané reklamy propagujúce alebo uľahčujúce nelegálne činnosti.

  Nelegálne drogy a súvisiace produkty

  Nelegálne drogy a súvisiace produkty

  Reklamy nesmú propagovať predaj ani užívanie nelegálnych alebo rekreačných drog. Patria sem aj akékoľvek produkty súvisiace s drogami, obrázky alebo informačné materiály o nelegálnych návykových látkach alebo látkach používaných rekreačne, ako aj produkty umožňujúce podvádzať pri testoch na prítomnosť drog.

  Napodobeniny alebo falzifikáty

  Napodobeniny alebo falzifikáty

  Nikdy nepovoľujeme reklamu na:

  • imitácie produktov,
  • falzifikáty značkových produktov,
  • tovar neoprávnene propagovaný ako originálna značka,
  • sfalšované preukazy totožnosti, pasy alebo iné oficiálne dokumenty.

   

  Živé zvieratá a výrobky z chránených alebo ohrozených druhov

  Živé zvieratá a výrobky z chránených alebo ohrozených druhov

  Je zakázané propagovať predaj živých zvierat. Zakázaná je aj reklama na výrobky z korytnačiny, slonoviny, koralu, krokodílej kože, kožušiny tigra, ľadového medveďa alebo morskej vydry a ďalších ohrozených divokých zvierat. Patria sem aj liečivé prípravky, kvôli ktorým musel byť usmrtený nosorožec, tiger alebo medveď ušatý. Úplný zoznam zakázaných výrobkov z divokých zvierat nájdete na webovej stránke nášho partnera World Wildlife Fund.

  Online hazard a lotérie alebo hry vyžadujúce zručnosti

  Online hazard a lotérie alebo hry vyžadujúce zručnosti

  Nesmiete propagovať žiadne aplikácie ani webové stránky zamerané na lotérie a hazardné hry. Zakázané sú aj reklamy na fantasy športy či iné internetové hry o ceny, pri ktorých sa vyžaduje vstupný poplatok.

  Reklamy na kamenné kasína, ktoré nevedú k online hazardu, lotériám alebo hrám vyžadujúcim zručnosti, sú v poriadku.

  Nahota

  Nahota

  Propagovaný obsah sa zobrazuje na miestach, kde by sa zvyčajne nezobrazil. Musíme preto byť konzervatívnejší, pokiaľ ide o nahotu. Je zakázaná akákoľvek nahota, a to aj umelecká. Nepovoľujeme ani niektoré obrázky, ktoré skutočnú nahotu neobsahujú. Zakázaná je napríklad naznačená nahota (napríklad rozmazané fotografie alebo ilustrácie), naznačené sexuálne aktivity (s oblečením aj bez neho) alebo akékoľvek zameranie na určité časti tela (genitálie, pubické ochlpenie, zadok mužov i žien a ženské prsia).

  Môžete propagovať odevy na modeloch a modelkách (napríklad plavky alebo spodnú bielizeň), pokiaľ ich pózy a propagované produkty nebudú erotické ani príliš sexuálne.

   

  Výrobcovia liekov, lekárne, lieky na predpis a nebezpečné doplnky stravy

  Výrobcovia liekov, lekárne, lieky na predpis a nebezpečné doplnky stravy

  Reklamy od výrobcov liekov sú zakázané. Zakázaná je aj akákoľvek propagácia internetových lekární, nábor do klinických testov, predaj liekov na predpis (pre ľudí i domáce zvieratá) alebo predaj doplnkov stravy, ktoré považujeme za nebezpečné alebo diskutabilné (napríklad anabolické steroidy, chitosan, kostihoj, dehydroepiandrosterón, chvojník či ľudské rastové hormóny).

  Reklamy na lieky a medikamenty bez predpisu a online predajcov kontaktných šošoviek a okuliarov sú v poriadku.

  Reklama ponúkajúca prospech za používanie Pinterestu

  Reklama ponúkajúca prospech za používanie Pinterestu

  Je zakázané sľubovať používateľom peniaze, ceny alebo špeciálne ponuky za klikanie na tlačidlá Pinterestu.

  Zdravotná starostlivosť

  Zdravotná starostlivosť

  Sú zakázané akékoľvek reklamy na zdravotnícke vybavenie alebo na zdravotnícke potreby na predpis.

  Reklamy na plánovanie rodičovstva a antikoncepciu bez predpisu sú povolené, ak sa nesústredia na zlepšenie sexuálnej výkonnosti alebo potešenie.

  Citlivý obsah

  Citlivý obsah

  Chceme, aby bol Pinterest bezpečným miestom, kde používatelia môžu objavovať nové možnosti. Sú preto zakázané kontroverzné alebo poburujúce reklamy, ktoré by mohli používateľov nahnevať. Je zakázané používať texty alebo obrázky, ktoré sú:

  • urážlivé alebo vulgárne (či už cenzurované alebo nie),

  • nadmerne násilné alebo brutálne,

  • odporné alebo nechutné,

  • so sexuálnym podtextom,

  • politicky, kultúrne alebo rasovo necitlivé.

   

  Nasledujúci obsah povoľujeme len v spojení so vzdelávacími alebo charitatívnymi informáciami:

  • obsah využívajúce nedávne kontroverzné alebo tragické udalosti,

  • odkazy na citlivé zdravotné problémy.

   

  Tabakové výrobky

  Tabakové výrobky

  Je zakázané propagovať tabakové výrobky, ako sú cigarety, elektronické cigarety a žuvací tabak, ako aj súvisiace predmety, ako sú fajky, čističe fajok alebo cigaretové papieriky.

  Neprijateľné obchodné praktiky

  Neprijateľné obchodné praktiky

  Je zakázané propagovať produkty, služby alebo obchodné modely, ktoré považujeme za neprijateľné. Patria sem napríklad aukcie s platbou za prihodenie, krátkodobé pôžičky, nábor žalujúcich a finančné služby, ktoré uľahčujú nákup alebo obchodovanie s bitcoinmi alebo inými kryptomenami. Zakázané sú aj obchodné modely, ktoré jasne nevysvetľujú svoju hodnotovú ponuku alebo používajú voči zákazníkom klamlivé taktiky.

   

  Zbrane a výbušniny

  Zbrane a výbušniny

  Je zakázané propagovať zbrane, zábavnú pyrotechniku alebo výbušniny, ktoré by mohli spôsobiť škody, ujmu alebo zranenie. Zakázané sú aj návody na používanie alebo výrobu takýchto produktov. Reklamy nesmú propagovať:

  • pištole a pušky, strelné zbrane, strelivo ani obrázky týchto vecí vrátane funkčných starožitných zbraní, vzduchových pištolí, airsoftových zbraní, paintballových zbraní a realistických replík strelných zbraní,

  • akékoľvek príslušenstvo k strelným zbraniam,

  • nože určené na násilné používanie (napríklad vyskakovacie alebo lovecké nože),

  • produkty určené na spôsobovanie škôd alebo zranenia (napr. kuše, tasery alebo korenisté spreje),  

  • pyrotechniku,

  • výbušniny,

  • pokyny na výrobu zbraní alebo pyrotechniky, prípadne informácie o tom, ako ľuďom ubližovať alebo ich zabíjať.

   

 • Reklamy na tieto produkty a služby podliehajú istým obmedzeniam:

 • Alkohol

  Alkohol

  V reklamách môžete propagovať alkohol vrátane piva, vína, liehovín, likérov a členstva v rôznych skupinách zameraných na alkohol.

  Vo všetkých prípadoch však musíte dodržiavať platné federálne a miestne zákony a regulačné predpisy, a to vrátane overenia veku (ak je potrebné).

  Reklamy na alkohol na Pintereste:

  • Nesmú mať formu pinov na predaj a nákupných reklám.
  • Nesmú sa zameriavať na mladistvých ani zobrazovať mladistvých pri konzumácii alkoholických nápojov.
  • Nesmú spájať konzumáciu alkoholu s lepším fyzickým výkonom, spoločenským postavením alebo sexuálnymi úspechmi.
  • Nesmú naznačovať, že nadmerné pitie je prospešné alebo že alkohol má liečivé účinky, a to vrátane stimulačných alebo uvoľňujúcich účinkov.
  • Nesmú zobrazovať osoby pod vplyvom alkoholu ani spájať pitie s nelegálnymi, spoločensky škodlivými alebo nebezpečnými aktivitami (napríklad šoférovanie alebo ovládanie ťažkých strojov).
  • Nesmú zdôrazňovať vysoký obsah alkoholu ako pozitívum.

  Propagácia reklám na nasledujúce produkty alebo služby je v poriadku a nebude považovaná za reklamu na alkohol:

  • príslušenstvo, ako sú napríklad poháre na víno, pivové poháre a fľaše,
  • súpravy na domáce varenie piva,
  • recepty na nápoje alebo jedlá obsahujúce alkohol,
  • recepty naznačujúce spojenie s alkoholickými nápojmi,
  • akcie, ktorých súčasťou môže byť konzumácia alkoholu (napríklad šťastné hodinky, prehliadky vinárstiev a kurzy domáceho varenia piva),
  • podujatie sponzorované výrobcami alkoholických nápojov,
  • novinky a informácie o alkoholických produktoch.

  Súťaže a hry o ceny

  Súťaže a hry o ceny

  Ak propagujete súťaž alebo žrebovanie, nabádajte ľudí, aby boli sami sebou, nedávajte spam na Pinterest a rozhodne dodržiavajte všetky platné zákony a nariadenia. Okrem toho:

  • Od účastníkov nevyžadujte uloženie konkrétneho obrázka.
  • nedovoľte súťažiacim, aby sa prihásili do súťaže viac ako raz
  • nevyvolávajte dojem, že Pinterest sponzoroval alebo podporoval vás alebo vašu propagačnú akciu
  • dbajte o to, aby účastníci vo svojich opisoch pinov alebo v obrázkoch, keď si ukladajú piny, používali slovo „súťaž” alebo „žrebovanie”

   

  Viac sa dozviete v našich usmerneniach pre komunitu.

Na čo nesmiete zabudnúť
 • Zodpovedáte za to, že vaše reklamy aj spôsob používania našich reklamných služieb budú v súlade so všetkými príslušnými zákonmi, predpismi a štandardmi. Takisto musíte dodržiavať naše usmernenia pre komunitu, podmienky a vyššie uvedené usmernenia pre reklamu. Tieto usmernenia pre reklamu sa vzťahujú na všetky časti propagovaného obsahu vrátane obrázka, popisu a odkazovanej webovej stránky, ako aj na ďalšie funkcie, ako je napríklad zacielenie na určité publikum.

  Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo odstrániť akúkoľvek reklamu, ktorá negatívne ovplyvňuje náš vzťah s používateľmi Pinterestu alebo je v rozpore s našimi záujmami. Môžeme tiež odstrániť reklamy alebo kategórie reklám, pri ktorých zaznamenáme vysokú mieru negatívnych ohlasov používateľov Pinterestu. Tieto pravidlá sa môžu kedykoľvek zmeniť.