Pinterest szanuje prawa innych osób do znaków towarowych. Tej samej postawy oczekujemy od Pinnerów. Pinterest może wyłączyć dostęp do treści, które wprowadzają innych użytkowników w błąd lub naruszają prawa do znaku towarowego innej osoby. Pinterest może również zawiesić lub zamknąć konta użytkowników, którzy publikują lub udostępniają takie treści. Ponadto w stosownych przypadkach Pinterest może przenieść nazwy użytkowników.

Jeśli obawiasz się, że ktoś na Pintereście może korzystać z Twojego znaku towarowego w sposób naruszający Twoje prawa, daj nam znać. W tym celu prześlij zgłoszenie naruszenia praw do znaku towarowego za pomocą łatwego w użyciu formularza online. Zweryfikujemy przesłane zgłoszenie i podejmiemy odpowiednie działania.

Mimo że formularz zgłoszenia naruszenia praw do znaku towarowego jest najlepszym sposobem na przekazanie nam swoich obaw, możesz również wysłać e-mail na adres trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com).

Jeśli Twoje treści usunięto na podstawie zgłoszenia naruszenia praw do znaku towarowego, możesz je zakwestionować. W tym celu prześlij na adres trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com) e-mail z wyjaśnieniem, dlaczego uważasz, że zgłoszenie jest bezpodstawne. Podaj w nim numer referencyjny zgłoszenia naruszenia praw do znaku towarowego. Jeśli chcesz, abyśmy przekazali Ci informacje ze zgłoszenia naruszenia praw do znaku towarowego, daj nam o tym znać. W tym celu prześlij na adres trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com) e-mail z numerem referencyjnym skargi dotyczącej znaku towarowego. Chętnie przekażemy odpowiednie informacje (mogą z nich zostać usunięte niektóre dane kontaktowe).  

Jedną z naszych zasad jest zawieszanie lub zamykanie (w odpowiednich okolicznościach i wedle naszego uznania) kont osób, które wielokrotnie naruszają prawa do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej bądź są wielokrotnie oskarżane o naruszenie tych praw.  Działania podejmowane wobec takich użytkowników mogą również między innymi obejmować tymczasowe zawieszenie możliwości publikowania treści. 

Przesyłanie zgłoszenia naruszenia praw do znaku towarowego

Aby przesłać zgłoszenie naruszenia praw do znaku towarowego, wypełnij formularz online.

Wypełnianie formularza skargi dotyczącej znaku towarowego

Jeśli nie chcesz używać tego formularza, wyślij poniższe informacje na adres trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com):

 • Twoje pełne imię i nazwisko oraz podpis elektroniczny lub odręczny (na przykład można wpisać swoje imię i nazwisko).
 • Dane identyfikacyjne znaków towarowych, do których prawa Twoim zdaniem zostały naruszone (na przykład numer rejestracyjny znaku towarowego lub materiały udowadniające prawa do znaku towarowego wynikające z powszechnie obowiązującego prawa).
 • Treści na Pintereście, które Twoim zdaniem naruszają Twoje prawa — w tym informacje, których potrzebujemy, aby znaleźć te treści, np. adres URL treści (Pin, tablica lub konto) na Pintereście.
 • Wyjaśnienie, dlaczego uważasz, że zgłoszone treści naruszają Twoje prawa do znaków towarowych.
 • Oświadczenie, że:
  • działasz w dobrej wierze i w Twoim przekonaniu wykorzystanie znaków towarowych opisane w zgłoszeniu narusza Twoje prawa do znaków towarowych lub prawa ich właściciela, którego jesteś przedstawicielem;
  • informacje zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą i stanem faktycznym; 
  • jesteś właścicielem praw do znaków towarowych, które potencjalnie naruszono, lub masz uprawnienia do działania w imieniu właściciela tych praw oraz masz świadomość odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy;
  • poinformowano Cię o możliwości wysłania kopii tego zgłoszenia do użytkownika odpowiedzialnego za zgłoszone treści.
 • Adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.
 • Kwestionowanie zgłoszenia dotyczącego naruszenia praw do znaku towarowego

  Jeśli uważasz, że Pin został usunięty przez pomyłkę albo właściciel znaku towarowego się pomylił (np. Twój Pin nie narusza praw do znaku towarowego osoby zgłaszającej albo osoba zgłaszająca nie jest właścicielem danego znaku towarowego), możesz zakwestionować zgłoszenie. W tym celu prześlij wiadomość e-mail na adres trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com).  Aby przesłać odwołanie, dodaj następujące informacje: 

 • oświadczenie w dobrej wierze, że użycie danego znaku towarowego nie narusza niczyich praw, wraz z wyjaśnieniem podstaw do takiego przekonania;
 • oświadczenie, że rozumiesz, że kopia odwołania może zostać wysłana do obecnego właściciela konta, którego dotyczy odwołanie;
 • Twoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu;
 • oświadczenie, że informacje zawarte w odwołaniu są poprawne.

   
 • Podejmowane przez Pinteresta działania przeciwko podrobionym towarom

  Zabraniamy użytkownikom sprzedawania lub promowania podrobionych towarów na Pintereście. Podrobione towary to produkty, które są promowane, sprzedawane lub dystrybuowane z wykorzystaniem znaku towarowego, który jest taki sam jak inny znak towarowy lub faktycznie nieodróżnialny od innego znaku towarowego, bez zezwolenia właściciela tego znaku towarowego. 

  Jeśli uważasz, że
  konkretne treści na Pintereście służą do sprzedawania lub promowania podrobionych produktów, możesz przesłać zgłoszenie dotyczące podrobionych towarów za pomocą łatwego w użyciu formularza online. Potencjalne podrobione towary możesz też zgłosić pocztą e-mail. W tym celu wyślij wiadomość na adres trademark [at] pinterest.com (@pinterest.com)

  Zweryfikujemy przesłane zgłoszenie i podejmiemy odpowiednie działania.  

  Jeśli Twoje treści usunięto na podstawie zgłoszenia dotyczącego podrobionego towaru, możesz je zakwestionować. W tym celu prześlij na adres trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com) e-mail z wyjaśnieniem, dlaczego uważasz, że zgłoszenie jest bezpodstawne. Podaj w nim numer referencyjny zgłoszenia. Jeśli chcesz, abyśmy przekazali Ci informacje ze zgłoszenia, daj nam o tym znać. W tym celu prześlij na adres trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com) e-mail z numerem referencyjnym zgłoszenia. Chętnie przekażemy odpowiednie informacje (mogą z nich zostać usunięte niektóre dane kontaktowe).  

  Jedną z naszych zasad jest zawieszanie lub zamykanie (w odpowiednich okolicznościach i wedle naszego uznania) kont osób, które w sposób ewidentny lub wielokrotny zamieszczają treści wykorzystujące podrobione towary. Użytkownicy, których treści zostały usunięte z powodu naruszenia zasad dotyczących podrobionych towarów, mogą również ponieść dodatkowe konsekwencje, takie jak odebranie dostępu do niektórych usług lub programów (np. uprawnienia do reklamowania lub programy sprzedawców i zweryfikowanych sprzedawców).

   

  Wypełnianie formularza zgłoszenia dotyczącego podrobionych towarów