Warunki korzystania z serwisu

Dziękujemy za korzystanie z Pinteresta!

 • Niniejsze Warunki korzystania z serwisu („Warunki”) regulują dostęp do witryny Pinteresta, naszych aplikacji, interfejsów API i widżetów, a także korzystanie z nich („Pinterest” lub „Usługa”). Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania. Uzyskując dostęp do Pinteresta lub korzystając z serwisu, zgadzasz się przestrzegać tych Warunków, naszej Polityki prywatności, Zasad dotyczących plików cookie oraz Wytycznych społeczności.

  Mówiąc prościej

  Każda firma ma swoje zasady. Oto nasze.

1. Nasze usługi

 • Pinterest pomaga Ci odkrywać nowe rzeczy i robić to, co lubisz najbardziej. W tym celu pokazujemy Ci rzeczy, które naszym zdaniem będą odpowiednie, ciekawe i dopasowane do Ciebie w oparciu o Twoje działania w naszej witrynie internetowej i poza nią. Abyśmy mogli świadczyć nasze usługi, musimy mieć możliwość zidentyfikowania Cię i poznania Twoich zainteresowań. Niektóre z pokazywanych przez nas rzeczy są promowane przez reklamodawców. W ramach naszych usług staramy się, aby także promowane treści były trafne i interesujące dla Ciebie. Promowane treści poznasz po wyraźnym oznakowaniu.

  Mówiąc prościej

  Pinterest pomaga Ci odkrywać nowe rzeczy i robić to, co lubisz najbardziej. Jest do Ciebie dopasowany. Musimy wiedzieć, co lubisz, żeby wszystko na Pintereście było do Ciebie dopasowane.

2. Korzystanie z Pinteresta

 • a. Kto może korzystać z Pinteresta?

  Możesz korzystać z Pinteresta tylko wtedy, gdy jesteś w stanie zawrzeć prawnie wiążącą umowę z Pinterestem i jedynie zgodnie z niniejszymi Warunkami i obowiązującym prawem. Po utworzeniu konta na Pintereście musisz podać nam dokładne i pełne informacje. Nie możesz korzystać z Pinteresta, jeśli jest to zabronione na mocy sankcji Stanów Zjednoczonych. Jakiekolwiek użycie lub dostęp przez osoby poniżej 13. roku życia nie są dozwolone. Jeśli mieszkasz w EOG, możesz korzystać z Pinteresta tylko wtedy, gdy jesteś w wieku, w którym możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim kraju. Korzystanie z Pinteresta może obejmować pobieranie oprogramowania na komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie. Zgadzasz się, abyśmy mogli automatycznie uaktualniać to oprogramowanie, a niniejsze Warunki będą miały zastosowanie do wszystkich aktualizacji.

 • b. Licencja, której Ci udzielamy

  Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i naszych zasad (w tym Wytycznych społeczności), przyznajemy Ci ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną i odwoływalną licencję na korzystanie z naszych usług.

 • c. Komercyjne zastosowanie Pinteresta

  Jeśli chcesz korzystać z Pinteresta do celów komercyjnych, musisz utworzyć konto firmowe i zaakceptować nasze  Warunki korzystania z serwisu dla firm. Jeśli otworzysz konto firmy, organizacji lub innego podmiotu, określenie „Ty” dotyczy Ciebie i danego podmiotu. Ponadto oświadczasz, że masz upoważnienie do udzielania wszystkich uprawnień i licencji przewidzianych w ramach Warunków, a także do związania tego podmiotu niniejszymi Warunkami oraz że zgadzasz się na te warunki w imieniu podmiotu.

  Mówiąc prościej

  Nie możesz korzystać z Pinteresta, jeśli nie masz co najmniej 13 lat (lub więcej w przypadku niektórych krajów). Ponadto jeśli używasz Pinteresta do pracy, musisz zarejestrować konto firmowe.

3. Twoje treści

 • a. Publikowanie treści

  Pinterest pozwala na zamieszczanie treści, w tym zdjęć, komentarzy, linków i innych materiałów. Wszystko, co publikujesz lub w inny sposób udostępniasz w obrębie Pinteresta, jest określane jako „Treści użytkownika”. Masz wszelkie prawa do Treści użytkownika publikowanych przez Ciebie na Pintereście oraz ponosisz za nie pełną odpowiedzialność.

  Mówiąc prościej

  Jeśli publikujesz własne treści na Pintereście, nadal należą one do Ciebie.

 • b. Jak Pinterest i inni użytkownicy mogą korzystać z Twoich treści?

  Udzielasz Pinterestowi i jego użytkownikom niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, globalnej licencji do wykorzystywania, przechowywania, wyświetlania, odtwarzania, zapisywania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, wykonywania i rozpowszechniania Treści użytkownika na Pintereście wyłącznie w celu obsługiwania, rozwijania, dostarczania i używania Pinteresta. Zapisy niniejszych Warunków nie ograniczają innych praw, które Pinterest może mieć do Treści użytkownika, na przykład na podstawie innych licencji. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji Treści użytkownika lub też zmiany sposobu, w jaki są one używane na Pintereście z jakiegokolwiek powodu. Obejmuje to Treści użytkownika, które według nas naruszają niniejsze Warunki, nasze Wytyczne społeczności lub inne zasady.

  Mówiąc prościej

  Jeśli publikujesz swoje treści na Pintereście, nadal należą one do Ciebie, ale my możemy pokazać je innym osobom, a one mogą je zapisać. Nie publikuj treści pornograficznych ani spamu i nie zachowuj się nieładnie w stosunku do innych użytkowników Pinteresta. 

 • d. Jak długo przechowujemy Twoje treści?

  Po zamknięciu lub dezaktywacji Twojego konta lub w przypadku, gdy usuniesz jakiekolwiek Treści użytkownika z Pinteresta, możemy zachować Treści użytkownika przez uzasadniony czas w celu tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji lub przeprowadzania audytów. Pinterest i jego użytkownicy mogą kontynuować używanie, przechowywanie, wyświetlanie, odtwarzanie, przepinanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, wykonywanie i rozpowszechnianie Treści użytkownika, które ​​inni użytkownicy zachowali lub udostępnili na Pintereście.

  Mówiąc prościej

  Jeśli zdecydujesz się opublikować treści, udzielasz nam zgody na wykorzystanie ich do celów dostarczania i ulepszania usług Pinteresta. Kopie treści udostępnionych innym mogą pozostać nawet po usunięciu ich z konta.
   

 • e. Twoja opinia zwrotna

  Cenimy sobie kontakt z naszymi użytkownikami i zawsze jesteśmy zainteresowani poznawaniem sposobów, które pozwolą nam uczynić Pinterest jeszcze bardziej niesamowitym. Jeśli zechcesz przesłać nam komentarz, pomysły lub opinię, zgadzasz się, abyśmy mogli z nich swobodnie korzystać, bez ograniczeń ani wynagrodzenia dla Ciebie. Akceptując Twoje zgłoszenie, Pinterest nie zrzeka się żadnych praw do korzystania z podobnych lub pokrewnych opinii wcześniej znanych Pinterestowi lub opracowanych przez jego pracowników bądź uzyskanych ze źródeł innych niż od Ciebie.

  Mówiąc prościej

  Możemy korzystać z Twoich sugestii, aby poprawiać Pinteresta.

4. Zasady ochrony praw autorskich

 • Pinterest przyjął i wdrożył Zasady ochrony praw autorskich zgodnie z obowiązującym w USA Digital Millennium Copyright Act i innymi obowiązującymi przepisami prawa autorskiego. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Zasadami ochrony praw autorskich.

  Mówiąc prościej

  Szanujemy prawa autorskie. I Wy też powinniście.

5. Bezpieczeństwo

 • Dbamy o bezpieczeństwo naszych użytkowników. Chociaż staramy się zapewnić bezpieczeństwo Twoim treściom i kontu, Pinterest nie może zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie obejść naszych zabezpieczeń. Prosimy o zabezpieczenie swojego hasła. Prosimy o poinformowanie nas natychmiast w razie jakiegokolwiek naruszenia lub nieuprawnionego korzystania z Twojego konta.

  Mówiąc prościej

  Możesz nam pomóc w walce ze spamerami, stosując się do tych wskazówek na temat bezpieczeństwa.

6. Linki, witryny i usługi zewnętrzne

 • Pinterest może zawierać linki do zewnętrznych witryn internetowych, reklamodawców, usług, ofert specjalnych i innych zdarzeń lub działań, które nie są własnością Pinteresta lub nie są kontrolowane przez serwis. Nie popieramy tego typu witryn zewnętrznych, informacji, materiałów, produktów lub usługi ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Jeśli uzyskujesz dostęp do jakiejkolwiek zewnętrznej witryny internetowej, usługi lub treści poprzez Pinteresta, robisz to na własne ryzyko i zgadzasz się, że Pinterest nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z korzystania z zewnętrznej witryny, usługi lub treści bądź z dostępu do tych elementów.

  Mówiąc prościej

  Pinterest zawiera linki kierujące do treści znajdujących się poza nim. Większość z nich jest naprawdę świetna, ale nie odpowiadamy za to, jeśli okaże się inaczej.

7. Wypowiedzenie

 • Pinterest może wypowiedzieć lub zawiesić prawo użytkownika do dostępu lub do korzystania z Pinteresta z dowolnego powodu i z odpowiednim wyprzedzeniem. Możemy wypowiedzieć je lub zawiesić w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, jeśli mamy ku temu dobry powód, włącznie z naruszeniem naszych Wytycznych społeczności. Po rozwiązaniu umowy nadal obowiązują Cię pkt. 3 i 8 niniejszych Warunków.

  Mówiąc prościej

  Pinterest jest usługą oferowaną bezpłatnie. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług wybranym użytkownikom — w takim przypadku wystosujemy właściwe powiadomienie.

8. Odszkodowania

 • Jeśli używasz Pinteresta w celach komercyjnych (tj. nie jesteś konsumentem) bez wyrażenia zgody na nasze Warunki korzystania z usługi dla firm wymaganej w sekcji 2(c) tych Warunków, zgadzasz się zabezpieczyć i chronić spółkę Pinterest Europe Ltd, jej oddziały i pracowników, dyrektorów i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, pozwami, postępowaniami, sporami, żądaniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami i wydatkami, w tym, bez ograniczeń, zasadnymi opłatami prawnymi i księgowymi (w tym kosztami obrony roszczeń, pozwów, skarg wniesionych przez osoby trzecie), w każdy możliwy sposób związany z Twoim dostępem do naszych usług, Twoich Treści użytkownika bądź mający związek z korzystaniem z nich lub naruszeniem któregokolwiek z tych warunków.

  Mówiąc prościej

  Jeśli zostaniemy pozwani z powodu czegoś, co Twoja firma robi na Pintereście, będziesz musiał(a) pokryć nasze koszty. Musisz również najpierw mieć założone konto firmowe i zgodzić się na nasze Warunki korzystania z usługi dla firm.

9. Wyłączenie odpowiedzialności

 • Nasze usługi i wszystkie treści na Pintereście są dostarczane w formie „takich, jakimi są”, bez jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych.

  Pinterest w szczególności zrzeka się udzielania wszelkich, dowolnych gwarancji oraz zasad sprzedaży, przydatności do określonego celu oraz nienaruszalności i wszelkich gwarancji wynikających z przebiegu transakcji lub handlu.

  Pinterest nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści użytkownika, które Ty lub inni użytkownicy albo osoby trzecie umieszczacie lub wysyłacie przy użyciu naszych usług. Użytkownik rozumie i zgadza się, że może być narażony(a) na Treści użytkownika, które są niedokładne, obraźliwe, nieodpowiednie dla dzieci albo w inny sposób sprzeczne z oczekiwaniami.

  Jeśli jesteś konsumentem przebywającym na stałe w EOG, nie wykluczamy ani nie ograniczamy żadnej odpowiedzialności za rażące niedbalstwo, umyślność, śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub umyślnym niewłaściwym postępowaniem. 
   

  Mówiąc prościej

  Niestety, ludzie często wrzucają niefajne rzeczy do takich serwisów jak Pinterest. Traktujemy to poważnie, ale może się zdarzyć, że napotkasz owe treści, zanim uda nam się je usunąć. Jeśli zobaczysz nieodpowiednie materiały, zgłoś je do nas w tym miejscu

10. Ograniczenie odpowiedzialności

 • W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO PINTEREST NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYJĄTKOWE, WTÓRNE LUB RETORSYJNE SZKODY LUB UTRATĘ ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, CZY TO PONIESIONYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, LUB UTRATĘ DANYCH, STRATY WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA, W DOBREJ WIERZE LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE, WYNIKAJĄCE Z (A) TWOJEGO DOSTĘPU LUB UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA USŁUG, (B) JAKIEGOKOLWIEK WYKORZYSTANIA LUB WŁĄCZENIA DOWOLNEJ STRONY TRZECIEJ W RAMACH USŁUG, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ JAKIEGOKOLWIEK ZNIESŁAWIAJĄCEGO, OBRAŹLIWEGO LUB NIELEGALNEGO WYKORZYSTANIA UŻYTKOWNIKÓW LUB STRON TRZECICH LUB (C) NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU, UŻYCIA LUB ZMIANY W TWOICH TRANSMISJACH LUB TREŚCIACH. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PINTERESTA ZA WSZELKIE ROSZCZENIA DOTYCZĄCE USŁUG NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100,00 USD)

  Jeśli wyrządzimy Ci szkodę, a jesteś konsumentem mieszkającym na terenie EOG, powyższe kwestie nie mają zastosowania. Zamiast tego odpowiedzialność Pinteresta będzie ograniczona do przewidywalnych szkód powstałych w wyniku naruszenia istotnych zobowiązań umownych typowych dla umów tego rodzaju. Pinterest nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niematerialnego naruszenia jakiegokolwiek innego obowiązującego obowiązku starannego działania. To ograniczenie odpowiedzialności nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności ustawowej, której nie można ograniczyć, do odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub umyślnym niewłaściwym postępowaniem, lub do wyłączenia naszej odpowiedzialności za coś, co specjalnie Ci obiecaliśmy.
   

  Mówiąc prościej

  Tworzymy dla Ciebie możliwie najlepszą usługę, ale nie możemy obiecać, że będzie ona idealna. Nie możemy odpowiadać za wiele rzeczy. Jeśli sądzisz, że jesteśmy za coś odpowiedzialni, spróbujmy rozwiązać to jak dorośli.

11. Arbitraż

 • W przypadku wszelkich sporów z Pinterestem zgadzasz się najpierw skontaktować się z nami i spróbować nieformalnie rozwiązać z nami taki spór. Jeśli będziemy potrzebowali się z Tobą skontaktować, zrobimy to pod adresem e-mail podanym na Twoim koncie Pinterest. Jeśli Pinterest nie będzie w stanie rozstrzygnąć sporu z Tobą drogą nieoficjalną, obie strony zgadzają się rozstrzygnąć wszelkie roszczenia, spory lub kontrowersje (z wyłączeniem roszczeń o zabezpieczenie lub inne godziwe zadośćuczynienia) wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami poprzez wiążący arbitraż lub (dla kwalifikujących się roszczeń) w sądzie ds. drobnych spraw cywilnych.

  Arbitraż jest mniej formalnym sposobem rozwiązywania sporów od procesu sądowego. Na przykład w arbitrażu mamy do czynienia z neutralnym arbitrem zamiast sędziego lub ławy przysięgłych i mniejszym zakresem badania dowodów. Arbitraż podlega również bardzo ograniczonej ocenie sądowej. Chociaż ten proces jest bardziej nieformalny, arbitrzy mogą przyznać takie same odszkodowania i zadośćuczynienia jak sąd. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania z serwisu, zgadzasz się, że amerykańska federalna ustawa arbitrażowa (U.S. Federal Arbitration Act) będzie regulować interpretację i egzekwowanie tego przepisu, a Ty i Pinterest zrzekacie się prawa do procesu sądowego przed ławą przysięgłych lub udziału w pozwach zbiorowych. Arbiter ma wyłączne kompetencje do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących wykładni, stosowania lub wykonalności takiej wiążącej umowy arbitrażowej. Niniejsza klauzula arbitrażowa obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej Umowy oraz zamknięciu Twojego konta na Pintereście.

  Wszelkie arbitraże będą odbywały się pod nadzorem American Arbitration Association („AAA”) na mocy regulaminu arbitrażu konsumenckiego obowiązującego dla AAA, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie. Formularze tej organizacji możesz znaleźć pod adresem www.adr.org. O ile Ty i Pinterest nie uzgodnicie inaczej, arbitraż będzie prowadzony w gminie (lub powiecie), w której zamieszkujesz. Każda ze stron będzie odpowiedzialna za opłaty za każde zgłoszenie do AAA, opłaty administracyjne i arbitrażowe zgodnie z zasadami AAA, za wyjątkiem, gdy Pinterest pokryje w związku ze zgłoszeniem opłaty administracyjne i arbitrażowe, jeśli roszczenie o odszkodowanie nie przekracza 75 000 USD i nie jest niepoważne (według standardów określonych w ramach Federalnych Zasad Postępowania Cywilnego 11(b)). Jeśli Twoje roszczenie dotyczy kwoty 10 000 USD lub mniejszej, zgadzamy się na podjęcie przez Ciebie decyzji, czy arbitraż będzie prowadzony wyłącznie na podstawie dokumentów przedłożonych arbitrowi, w drodze przesłuchania telefonicznego, czy osobistego, zgodnie z zasadami AAA. Jeśli roszczenie przekracza 10 000 USD, prawo do przesłuchania zostanie określone w Regulaminie AAA. Niezależnie od sposobu przeprowadzenia arbitrażu arbiter wydaje uzasadnioną pisemną decyzję wyjaśniającą zasadnicze ustalenia i wnioski, na których opiera się zasądzenie, a każde orzeczenie dotyczące zasądzenia arbitra może zostać odnotowane w dowolnym sądzie o właściwej jurysdykcji. Zapisy niniejszej sekcji nie stanowią przeszkody dla żadnej ze stron w staraniu o zadośćuczynienie w drodze nakazu lub zakazu sądowego lub inną godziwą rekompensatę przed sądem w sprawach związanych z bezpieczeństwem danych, własności intelektualnej lub nieautoryzowanego dostępu do Serwisu. WSZELKIE POZWY MUSZĄ BYĆ WNOSZONE INDYWIDUALNIE PRZEZ KAŻDĄ ZE STRON, ZAMIAST W DRODZE POWÓDZTWA ZBIOROWEGO PRZY DOMNIEMANIU TAKIEGO PROCEDOWANIA ORAZ, CHYBA ŻE STRONY USTALĄ INACZEJ, ARBITER NIE MOŻE KONSOLIDOWAĆ POZWÓW WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY. ZGADZASZ SIĘ, ŻE W RAMACH PRZYSTANIA NA NINIEJSZE WARUNKI TY I PINTEREST ZRZEKACIE SIĘ PRAW DO PROCESU Z ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH ORAZ DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM.

  ZAPISY NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU NIE MAJĄ WPŁYWU NA NIEPODLEGAJĄCE ZRZECZENIU SIĘ PRAWA USTAWOWE, KTÓRE CI PRZYSŁUGUJĄ. W zakresie, w jakim roszczenie lub spór dotyczące Pinteresta lub naszych usług nie są możliwe do poddania arbitrażowi, zgodnie z obowiązującym prawem lub w inny sposób, zarówno Ty, jak i Pinterest zgadzacie się, że wszelkie roszczenia lub spory dotyczące Pinteresta będą rozstrzygane wyłącznie zgodnie z sekcją 12 niniejszych Warunków.

  Jeśli jesteś konsumentem mieszkającym na terenie EOG, sekcja 11 Cię nie dotyczy. 
   

12. Prawo właściwe i jurysdykcja

 • Warunki te powinny być regulowane przez prawo stanu Kalifornia bez uwzględniania zasad dotyczących kolizji praw. Jeśli nie jesteś konsumentem mieszkającym w EOG, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub w związku z nią jest hrabstwo San Francisco w stanie Kalifornia lub Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Kalifornii, a taki spór zostanie rozstrzygnięty zgodnie z prawem stanu Kalifornia.

  Jeśli jesteś konsumentem przebywającym na stałe w EOG, nie pozbawia Cię to żadnej ochrony przysługującej Ci zgodnie z prawem kraju, w którym mieszkasz, ani dostępu do sądów w tym kraju. 
   

  Mówiąc prościej

  W Bay Area jest pięknie o tej porze roku. I nie ma też znaczenia, jaka to pora roku i to jest właśnie super! W każdym razie pozywać nas możesz tylko tutaj. 

  Na terenie EOG ta zasada obowiązuje tylko wtedy, jeśli jesteś handlowcem, ale nie obowiązuje, jeśli jesteś konsumentem. Jeśli jesteś konsumentem mieszkającym w EOG, możesz pozwać nas do sądu krajowego.
   

13. Warunki ogólne

 • Procedury powiadamiania i zmiany niniejszych Warunków

  Zastrzegamy sobie prawo do określenia formy i sposobu dostarczania powiadomień, a Ty zgadzasz się na otrzymywanie informacji prawnych w formie elektronicznej, jeśli na nią się zdecydujemy. Możemy zmieniać nasze Warunki od czasu do czasu, a najbardziej aktualna wersja zawsze będzie zamieszczona w naszej witrynie internetowej. Jeżeli wersja, według naszego uznania, stanie się obowiązującą, powiadomimy Cię o tym. Poprzez dalsze korzystanie z Pinteresta, po wejściu zmiany w życie, akceptujesz zmienione Warunki. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, musisz zaprzestać używania Pinteresta.

  Mówiąc prościej

  Jeśli wprowadzimy duże zmiany w naszych zasadach, poinformujemy Cię o nich. Jeśli nie spodobają Ci się nowe warunki, musisz zaprzestać używania Pinteresta.

 • Cesja

  Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na podstawie niniejszej Umowy nie mogą zostać scedowane lub przydzielone przez Ciebie, ale mogą zostać scedowane przez Pinteresta bez ograniczeń. Wszelkie próby cesji z naruszeniem niniejszej umowy będą nieważne.

  Jeśli jesteś konsumentem mieszkającym na terenie EOG, zarówno Ty, jak i Pinterest możecie dokonać cesji tej umowy oraz wszelkich praw i licencji udzielonych na jej mocy na rzecz strony trzeciej. W sytuacji gdy Pinterest dokona takiej cesji, masz prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację swojego konta. Pinterest z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Cię o takim przekazaniu.

 • Cała umowa/rozdzielność postanowień

  Warunki te, wraz z Zasadami ochrony prywatności oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi umowami, które zawrzesz z Pinterestem, stanowią całość porozumienia pomiędzy Tobą a Pinterestem dotyczącego oferowanych przez niego usług. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, to postanowienie zostanie usunięte lub ograniczone do niezbędnego minimum, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy.

 • Brak odstąpienia

  Odstąpienie od któregokolwiek z niniejszych Warunków nie może być uważane za odstąpienie w przyszłości od tego lub innego warunku i niemożność Pinteresta do dochodzenia praw lub postanowień wynikających z niniejszych Warunków nie stanowi odstąpienia od tego prawa lub postanowienia.

 • Strony

  Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, niniejsze Warunki stanowią umowę miedzy Tobą a podmiotem Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Jeśli mieszkasz poza granicami Stanów Zjednoczonych, niniejsze Warunki stanowią umowę miedzy Tobą a podmiotem Pinterest Europe Ltd., irlandzką spółką z siedzibą pod adresem: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

  Mówiąc prościej

  Od tego, gdzie mieszkasz, zależy, z kim będziesz mieć do czynienia.

 • Wejście w życie 1 maja 2018 r.