Wytyczne dla programistów

Nasza misja
 • Misją Pinteresta jest pomoc użytkownikom w odkrywaniu i realizacji pasji. Programiści odgrywają ważną rolę w urzeczywistnianiu tej misji. Poniższe wytyczne opisują, co jest dozwolone, a co nie, jeśli chodzi o tworzenie aplikacji i usług powiązanych z Pinterestem. Najważniejsze zasady:

 • Nie twórz elementów naśladujących podstawowe funkcje, wygląd i działanie Pinteresta lub sugerujących Twoje powiązania z Pinterestem.

  Zapoznaj się z naszymi wytycznymi brandingowymi, które zawierają ogólne zasady korzystania z oznaczeń marki Pinterest.

  Uzyskaj naszą zgodę, zanim wspomnisz o Pintereście w mediach.

  Nie wprowadzaj w błąd użytkowników Pinteresta.

  Przestrzegaj naszych ograniczeń częstotliwości publikacji i nie spamuj na Pintereście.

  Otwarcie prezentuj funkcje i cechy swoich usług.

  Staraj się wykorzystywać dane z API wyłącznie w celu poprawy wyników użytkowników na Pintereście.

  Uzyskując dostęp do Pinteresta, używaj naszych otwartych punktów końcowych i korzystaj tylko z obsługiwanych interfejsów API.

 • To na Tobie spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i kodeksów branżowych, jak również wytycznych społeczności i polityki prywatności. Pamiętaj, że nie możesz używać naszych narzędzi dla programistów, jeśli Twoja usługa skierowana jest do dzieci poniżej 13 roku życia.

   

  Ponadto mamy prawo odebrać Ci dostęp do interfejsu API i zakończyć współpracę bez podania powodu.

Dozwolone zastosowania
 • Obecnie udostępniamy następujące narzędzia dla programistów:

  Nasz interfejs API dla programistów powinien być używany tylko z rozwiązaniami integracyjnymi skierowanymi wprost to konsumenta, służącymi do odkrywania i realizacji pasji. Aby uniknąć zamieszania w związku z naszymi partnerskimi rozwiązaniami marketingowymi , nie zezwalamy platformom marketingowym na korzystanie z naszego interfejsu API dla programistów. Dotyczy to między innymi usług, które stanowią wsparcie dla marketerów, reklamodawców i wydawców treści cyfrowych (np. blogerów) w zakresie marketingu cyfrowego w mediach płatnych i organicznych (raporty, zarządzanie, dystrybucja i optymalizacja).

  Krótko mówiąc, nie możesz korzystać z naszego interfejsu API dla programistów, jeśli Twoje rozwiązanie integracyjne będzie używane przez marketerów, reklamodawców, firmy lub osoby fizyczne w celach zarobkowych i marketingowych. Nie możesz także korzystać z naszych interfejsów API, aby zapisywać, drukować lub edytować zdjęcia. Jeśli planujesz korzystać z naszego interfejsu API w jednym z wymienionych celów lub nie masz pewności, czy te wytyczne Ciebie dotyczą, skontaktuj się z nami, zanim zaczniesz pracę nad swoim rozwiązaniem.

   

Dostęp do API
 • Gdy uzyskujesz dostęp do informacji z naszych interfejsów API:

 • Nie przechowuj i nie edytuj obrazów (chyba że masz pozwolenie od właściciela praw autorskich) i nie pozwalaj innym osobom na drukowanie obrazów z Pinteresta.

  Nie zapisuj żadnych innych danych niż Piny.

  Nie udostępniaj danych z konta innej osoby bez jej zgody. Nawet jeśli masz na to zezwolenie, nie udostępniaj publicznie danych identyfikujących użytkownika Pinteresta, gdy nie są one ogólnie dostępne na Pintereście.

  Nie korzystaj z żadnych danych i nie udostępniaj ich (dotyczy to także danych pochodnych) serwisom opierającym działalność na reklamie i monetyzacji oraz brokerom danych.

  Nie sprzedawaj danych i nie korzystaj z nich do kierowania komunikacji do użytkowników poza Pinterestem.

  Nie łącz danych z naszych interfejsów API z danymi osobowymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika (chyba że masz zgodę na dostęp do jego konta) lub z danymi na poziomie urządzenia (takimi jak pliki cookie czy identyfikator urządzenia).

  Nie uzyskuj dostępu do tablic ukrytych, nie zmieniaj ich, nie przechowuj, nie udostępniaj i nie korzystaj z ich zawartości (jeśli nie masz naszej zgody).

  Jeśli użytkownik cofnie zgodę na dostęp do swojego konta lub jeśli Cię o to poprosimy, natychmiast zaprzestań korzystania z danych i usuń wszystkie dane API (w tym dane pochodne) tego użytkownika.

  Synchronizuj swoje dane z naszymi. Jeśli na przykład ktoś usunie Pin z tablicy, Ty również musisz go usunąć.

  Poinformuj użytkowników o tym, jak korzystasz z ich danych, publikując w łatwo dostępnym miejscu politykę prywatności.

  Zapewnij użytkownikom jasny i łatwy sposób na udostępnianie treści na Pintereście. Na przykład jeśli używasz danych Pinów na potrzeby personalizacji i rekomendacji, dodaj funkcję łatwego zapisywania treści z powrotem na Pintereście.

Publikowanie treści i raporty
 • W przypadku tworzenia raportów, publikowania treści albo wykonywania innych działań w imieniu użytkownika:

 • Dodawaj linki do źródeł Pinów lub ich adresy URL. Zadbaj o to, aby było jasne, że obraz i dane Pina pochodzą z Pinteresta.

  Nie zasłaniaj i nie maskuj treści z Pinteresta.

  Nie twórz nowych treści z Pinów, które mogą być rozpowszechniane w Twojej aplikacji lub usłudze.

  Nie wyświetlaj raportów z Pinteresta obok lub w pobliżu raportów uzyskanych z podobnych serwisów.

  Informuj użytkowników i uzyskaj ich zgodę w związku z wszelkimi działaniami, które podejmujesz w ich imieniu, takimi jak dodawanie treści do Pinteresta, zmiany w profilu na Pintereście, obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania profilów i tablic.

  Przestrzegaj zasad witryn, które nie zezwalają na zapisywanie treści na Pintereście.

Świadczenie usług reklamowych
 • Jeśli świadczysz usługi reklamowe, korzystając z naszego interfejsu API reklam lub danych pochodzących z dowolnego interfejsu API Pinteresta, przestrzegaj powyższych wytycznych, a ponadto:

 • Przestrzegaj naszych wytycznych dotyczących reklam.

  Szanuj prywatność kont użytkowników.

  Szanuj prywatność kont użytkowników.

  Poszanowanie prywatności kont innych użytkowników oznacza, że:

  • Przed dostępem do konta należy uzyskać zgodę jego właściciela.
  • Dane uzyskane z konta można wykorzystywać wyłącznie do świadczenia usług jego właścicielowi.
  • Nie wolno łączyć danych jednego konta z danymi kont lub usług innych osób.
  • Nie wolno wykorzystywać danych z interfejsu API Pinteresta (chyba że dotyczy to zapewniania właściwego poziomu emisji i mierzenia skuteczności reklam u danego użytkownika na Pintereście).

  Nie udostępniaj informacji z naszych API podmiotom zewnętrznym, w tym także innym serwisom świadczącym usługi reklamowe (możesz je udostępniać właścicielowi konta).

  Nie dekompiluj i nie kopiuj funkcji naszych usług reklamowych, w tym opcji kierowania reklam.

  Jeśli prezentujesz w raporcie wartości wskaźnika ostatnich kliknięć, musisz zestawić obok nich w równie widoczny sposób wartości wskaźnika multi-touch. Udział poszczególnych usług w tych statystykach powinien być rozłożony równomiernie.

  Nie ujawniaj danych sprzedażowych z Pinteresta w publicznych oświadczeniach ani materiałach marketingowych.

  Przestrzegaj naszych zasad dotyczących rozliczeń i raportowania.

  Przestrzegaj naszych zasad dotyczących rozliczeń i raportowania.

  Przygotuj przejrzyste, osobne zestawienia opłat za reklamy na Pintereście pobieranych przez Ciebie i przez nas (uwzględniające zarówno kwoty bezwzględne, jak i nasze wskaźniki rozliczeniowe, np. CPM czy CPC). Nie łącz Twoich opłat z naszymi.

 • Jeśli Twoje usługi reklamowe obejmują wdrażanie grup odbiorców, musisz przestrzegać następujących zasad:

 • Jeśli korzystasz z technologii Pinteresta, która zapisuje i wykorzystuje pliki cookie lub inne informacje na urządzeniach użytkowników, otwarcie o tym poinformuj i uzyskaj zgodę użytkownika na takie działania (zgodnie z przepisami prawa).

  Nie udostępniaj danych związanych z Pinterestem, które pozyskujesz z witryny lub aplikacji skierowanej do dzieci lub od osób poniżej 13 roku życia.

  Nie przekazuj Pinterestowi żadnych danych z kategorii wrażliwych.

  Nie przekazuj Pinterestowi żadnych danych z kategorii wrażliwych.

  Do kategorii wrażliwych należą:

  • Stan zdrowia i problemy zdrowotne
  • Rasa i pochodzenie etniczne
  • Zła sytuacja finansowa
  • Przekonania religijne lub filozoficzne
  • Praktyki seksualne i orientacja seksualna
  • Domniemane lub faktyczne popełnienie przestępstwa
  • Przynależność do związków zawodowych

  Przestrzegaj zasad dotyczących przekazywania nam danych, jeśli reklamodawcy będą używać tych danych do reklam behawioralnych.

  Przestrzegaj zasad dotyczących przekazywania nam danych, jeśli reklamodawcy będą używać tych danych do reklam behawioralnych.

  Przestrzegaj następujących zasad:

  • Jednoznacznie i w widocznym miejscu poinformuj użytkowników, których dane gromadzisz, że zebrane informacje zostaną udostępnione podmiotom zewnętrznym na potrzeby kierowania reklam.
  • Poinformuj użytkowników, jak mogą cofnąć zgodę na wykorzystywanie ich danych na potrzeby kierowania reklam.
  • Nie przesyłaj nam informacji dotyczących osób, które cofnęły zgodę na wykorzystywanie ich danych.
  • Regularnie aktualizuj dane (aby usuwać osoby, które cofnęły zgodę na wykorzystywanie ich danych).
  • Uzyskaj wszystkie wymagane prawnie zgody.