Nasza misja

Misją Pinteresta jest inspirowanie użytkowników do tworzenia wymarzonej rzeczywistości. Programiści odgrywają ważną rolę w urzeczywistnianiu tej misji. W tych wytycznych opisaliśmy, co jest dozwolone i co jest niedozwolone podczas tworzenia aplikacji i usług za pomocą Materiałów Pinteresta. Wymagamy, aby programiści przestrzegali tych wytycznych oraz innych naszych warunków i zasad, takich jak Warunki korzystania z serwisu dotyczące programistów i interfejsów API oraz Wytyczne społeczności

Jeśli usuniemy Twoją aplikację z powodu naruszenia naszych wytycznych, powiadomimy Cię o tym. Jeśli natkniesz się na aplikację programisty, która narusza nasze wytyczne, powiadom nas.
 

Podstawowe informacje

Niezależnie od tego, jakie funkcje będzie miała Twoja aplikacja, musisz przestrzegać następujących podstawowych zasad:

 • W sposób szczery i przejrzysty prezentuj funkcje oraz cechy swoich usług platformie Pinterest i użytkownikom końcowym. Nie wprowadzaj nikogo w błąd ani nie zaskakuj.
 • Z wyjątkiem statystyk dotyczących kampanii, uzyskanych za pomocą swojego konta, nie możesz przechowywać żadnych informacji, do których masz dostęp za pośrednictwem jakichkolwiek Materiałów Pinteresta, w tym interfejsu API. Za każdym razem, gdy potrzebujesz dostępu do takich informacji, wywołaj interfejs API.
 • Dostęp do konta innej osoby wymaga autoryzacji, np. za pomocą tokena dostępu. Nie żądaj ani nie gromadź poświadczeń logowania, a także nie używaj ich w celu uzyskiwania dostępu do kont innych osób lub podejmowania w ich imieniu działań. 
 • Dane uzyskane z czyjegoś konta można wykorzystywać wyłącznie do świadczenia usług tej osobie.
 • Nie łącz danych pochodzących z konta jednej osoby z danymi z kont innych osób ani z informacjami pochodzącymi z innych usług.
 • Nie udostępniaj ani nie sprzedawaj informacji z naszego interfejsu API podmiotom zewnętrznym, w tym innym serwisom świadczącym usługi reklamowe (możesz udostępniać takie informacje właścicielowi konta).
 • Nie udostępniaj nikomu swoich poświadczeń dostępu do interfejsu API. Nie korzystaj z poświadczeń interfejsu API innej osoby ani nie pozwalaj innym korzystać z Twoich poświadczeń.
  • Użytkownicy końcowi mogą prosić o poświadczenia dostępu do interfejsu API do użytku w aplikacjach wykorzystujących rozwiązanie typu BYOK (Bring Your Own Key), pod warunkiem, że aplikacja przechowuje poświadczenia interfejsu API użytkownika końcowego lokalnie (a nie po stronie serwera) i jest zgodna ze wszystkimi innymi zasadami i wytycznymi. Aplikacja nie może na przykład żądać haseł do Pinteresta, plików cookie sesji itp.
 • Nie próbuj omijać naszych systemów egzekwowania zasad. Jeśli na przykład usuniemy Twoją aplikację, nie próbuj ponownie łączyć tej samej lub bardzo podobnej aplikacji za pomocą innego konta lub pod inną nazwą.
 • Stosuj się do wszelkich instrukcji zawartych w naszej dokumentacji technicznej.
 • Musisz posiadać politykę prywatności, która jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Ponadto musisz podać link do swojej polityki prywatności podczas składania prośby o dostęp do interfejsu API.
 • Co jest dozwolone

  Dopuszczalne użycie Materiałów Pinteresta, takich jak narzędzia dla programistów oraz interfejsy API, obejmuje tworzenie integracji, takich jak:

 • Narzędzia reklamowe, takie jak aplikacje do zarządzania kampaniami w obrębie różnych kanałów
 • Narzędzia dotyczące odbiorców, które pomagają reklamodawcom korzystać z zaawansowanych funkcji kierowania reklam
 • Narzędzia do marketingu treści, takie jak narzędzia do planowania Pinów
 • Narzędzia kreatywne, na przykład aplikacje do projektowania obrazów lub edycji wideo
 • Platformy dla twórców, na przykład takie, które ułatwiają współpracę między twórcami a markami
 • Dynamiczne narzędzia kreatywne, takie jak aplikacje, które automatyzują tworzenie treści
 • Narzędzia do zarządzania zestawieniami danych pomagające użytkownikom końcowym optymalizować swoją ofertę produktów
 • Platformy dla sprzedawców, na przykład obsługujące sklepy internetowe
 • Narzędzia pomiarowe, które mogą pomóc reklamodawcom poznać skuteczność ich kampanii
 • Narzędzia ułatwiające zakupy, na przykład takie, które umożliwiają użytkownikom zakup przedmiotów widocznych w danej treści
 • Zapoznaj się z naszą witryną dla Partnerów, aby dowiedzieć się więcej na temat niektórych istniejących integracji, utworzonych przez programistów na platformie Pinterest. Nasza witryna dla Programistów zawiera dokumentację, która pomoże Ci zacząć, oraz najlepsze praktyki dotyczące pracy z platformą Pinterest.
   

  Co jest niedozwolone

  Niedopuszczalne użycie Materiałów Pinteresta, takich jak narzędzia dla programistów oraz interfejsy API, obejmuje:

 • Tworzenie lub udostępnianie aplikacji w celu naruszenia zasad Pinteresta.
 • Podejmowanie działań w imieniu użytkowników końcowych bez ich wyraźnej wiedzy i zgody. Obejmuje to między innymi działania takie jak: modyfikowanie profilów użytkowników Pinteresta; tworzenie, zapisywanie i edytowanie Pinów; obserwowanie i zaprzestawanie obserwowania; wysyłanie wiadomości; dodawanie komentarzy.
 • Oferowanie funkcji, które umożliwiają użytkownikom końcowym automatyczne inicjowanie działań bez rozważenia każdego z działań z osobna.
  • Przykładowo, jeśli Twoja aplikacja pozwala użytkownikom końcowym planować publikację Pinów, użytkownik końcowy musi wskazać konkretnego Pina, którego chce opublikować. Analogicznie, jeśli Twoja aplikacja umożliwia użytkownikom końcowym obserwowanie kont na Pintereście, użytkownik końcowy musi wskazać konkretne konto, które chce obserwować. 
  • Mówiąc prościej, użytkownicy końcowi są odpowiedzialni za działania, które podejmują na Pintereście, i chcemy, aby działania te były autentyczne. Dlatego nie twórz automatyzacji, które mogłyby zmniejszyć autentyczność zaangażowania na Pintereście lub spowodować, że użytkownicy końcowi będą wykonywać działania, których nie rozumieją lub których nie zamierzają wykonać.
 • Próbę udostępnienia statystyk dotyczących platformy, analizy porównawczej lub funkcji badań konkurencyjnych oraz informowanie o możliwości udostępnienia takich informacji, chyba że Pinterest wyraził na to zgodę. Przykładowo nie wypowiadaj się na temat ogólnych wyników Pinteresta w kontekście konkurentów lub standardów w branży. Ten sam zakaz dotyczy marek i kont.
 • Używanie jakichkolwiek środków automatyzacji lub form wydobywania lub wyodrębniania danych w celu uzyskania dostępu do informacji pochodzących z Pinteresta, chyba że Pinterest wyraził na to zgodę.
 • Przedstawianie swojej relacji z Pinterestem lub swojego poziomu dostępu do Materiałów Pinteresta w sposób niezgodny z prawdą.
 • Wykorzystywanie informacji pochodzących z Pinteresta w celu kierowania reklam do osób spoza Pinteresta — ani bezpośrednio, ani w połączeniu z danymi pochodzącymi od osób trzecich. Przykładowo nie łącz treści lub danych z Pinteresta ani nie sprzedawaj ich w innych sieciach reklamowych bądź za pośrednictwem brokerów danych lub innych podmiotów świadczących usługi dotyczące reklam i monetyzacji.
 • Korzystanie z dostępu do interfejsu API lub narzędzi dla programistów w celu testowania limitów szybkości Pinteresta lub innych systemów zapobiegania nadużyciom bez wyraźnej zgody Pinteresta.
 • Oferowanie jakichkolwiek funkcji umożliwiających obchodzenie ograniczeń Pinteresta. Przykładowo nie oferuj funkcji umożliwiającej użytkownikom końcowym w danym regionie dostęp do treści, których Pinterest w tym regionie nie udostępnia (blokowanie geograficzne).
 • Wymaganie zaangażowania lub zachęcanie do zaangażowania. Przykładowo nie wymagaj od użytkowników końcowych tworzenia lub zapisywania Pinów w określonej witrynie ani zapisywania określonych Pinów w zamian za jakąś korzyść.
 • Próba obejścia naszych mechanizmów wyrażania zgody i samodzielne pozyskiwanie od użytkownika zgody na korzystanie z informacji uzyskanych poprzez interfejs API.
 • Aplikacje przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia są niedozwolone.
   
 • Publikowanie treści

  Jeśli Twoja aplikacja publikuje treści z Pinteresta, obowiązują Cię następujące zasady:

 • Dodawaj do Pinów linki do ich źródła na Pintereście (np. https://www.pinterest.com/pin/424605071126047814/) i dbaj o to, aby było zrozumiałe, że dana treść pochodzi z Pinteresta.
 • Nie zasłaniaj ani nie maskuj treści z Pinteresta. Przykładowo nie dodawaj do Pinów filtrów.
 • Nie twórz na podstawie Pinów nowych treści, które mogą być rozpowszechniane w Twojej aplikacji lub usłudze.
   
 • Usługi dotyczące odbiorców i reklamodawców

  Jeśli zajmujesz się wdrażaniem grup odbiorców, musisz wypełniać swoje obowiązki wynikające ze zgód udzielonych przez użytkowników oraz przestrzegać ograniczeń związanych z danymi zawartych w Warunkach dotyczących danych reklamowych oraz Wytycznych dotyczących reklam.

  Jeśli reklamodawcy będą wykorzystywać uzyskane od Ciebie dane na potrzeby internetowych reklam behawioralnych, obowiązują Cię również następujące zasady:

 • Jednoznacznie i w widocznym miejscu informuj użytkowników, których dane gromadzisz, że zebrane informacje zostaną udostępnione podmiotom zewnętrznym na potrzeby internetowych reklam behawioralnych, i pozyskaj wszelkie niezbędne zgody.
 • Poinformuj użytkowników, jak mogą cofnąć zgodę na wykorzystywanie ich danych na potrzeby internetowych reklam behawioralnych, na przykład za pośrednictwem witryny AdChoices: optout.aboutads.info.
 • Nie przesyłaj Pinterestowi informacji dotyczących osób, które cofnęły zgodę na wykorzystywanie ich danych.
 • Regularnie aktualizuj dane (aby usuwać osoby, które cofnęły zgodę na wykorzystywanie ich danych).
 • Jeśli świadczysz usługi reklamowe, korzystając z danych pochodzących z jakiegokolwiek interfejsu API Pinteresta, przestrzegaj naszych Warunków dotyczących danych reklamowych oraz Wytycznych dotyczących reklam, a ponadto:

 • Jeśli prezentujesz w raporcie wartości wskaźnika ostatnich kliknięć, musisz zestawić obok nich w równie widoczny sposób wartości wskaźnika multi-touch. Udział poszczególnych usług w tych statystykach powinien być rozłożony równomiernie.
 • Przygotuj przejrzyste, osobne zestawienia opłat za reklamy na Pintereście, pobieranych przez Ciebie i przez Pinteresta (uwzględniające zarówno kwoty bezwzględne, jak i wskaźniki rozliczeniowe, np. CPM czy CPC). Nie łącz Twoich opłat z naszymi.
 • Nie wykorzystuj danych z naszego interfejsu API (chyba że w celu zapewnienia właściwego poziomu emisji i mierzenia skuteczności reklam na Pintereście).
   
 • Informacje o nadużyciach dotyczących aplikacji

  Chcemy, aby aplikacje programistów pomagały wszystkim użytkownikom znajdować inspiracje i tworzyć wymarzoną rzeczywistość. Aplikacje utworzone na potrzeby dokonywania nadużyć (na przykład umożliwiające rozpowszechnianie spamu) są niedozwolone. Dodatkowo oczekujemy, że programiści będą w sposób odpowiedzialny wspierać nas w zapobieganiu nadużyciom i podejmować odpowiednie kroki, aby ograniczyć ryzyko szkodliwego wykorzystania ich aplikacji przez użytkowników końcowych. Obejmuje to na przykład nieoferowanie funkcji, które ułatwiają rozpowszechnianie spamu wśród użytkowników Pinteresta lub innych serwisów. Aby zapewnić użytkownikom Pinteresta bezpieczeństwo, możemy w dowolnym momencie usuwać aplikacje.