Pinterest szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Oczekujemy tej samej postawy od użytkowników Pinteresta.
 
Zgodnie z postanowieniami ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA), którą można przeczytać w witrynie US Copyright Office, szybko odpowiadamy na roszczenia dotyczące naruszeń praw autorskich na Pintereście, które są zgłaszane wyznaczonemu agentowi ds. praw autorskich (wskazanemu poniżej).
 
Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub masz uprawnienia do działania w jego imieniu, możesz zgłaszać potencjalne naruszenia praw autorskich na Pintereście. W tym celu wystarczy wypełnić zgłoszenie dotyczące praw autorskich i wysłać je do wyznaczonego agenta ds. praw autorskich. 

Gdy otrzymamy zgłoszenie dotyczące praw autorskich, podejmiemy odpowiednie działania, które mogą obejmować wyłączenie lub usunięcie dostępu do zgłoszonej treści na Pintereście. 

Jeśli w odpowiedzi na zgłoszenie naruszenia praw autorskich wyłączymy lub usuniemy dostęp do treści, powiadomimy osobę, która zapisała ją na Pintereście, aby miała możliwość wysłania odwołania. W stosownych przypadkach kompletną kopię zawiadomienia wyślemy także do innych osób.
 

Przesyłanie zgłoszenia naruszenia praw autorskich

Aby przesłać zgłoszenie naruszenia praw autorskich, po prostu wypełnij odpowiedni formularz.

Wypełnij formularz dotyczący naruszenia praw autorskich

Jeśli wolisz nie korzystać z tego formularza, prześlij następujące informacje do wyznaczonego agenta ds. praw autorskich:

1. Dane identyfikacyjne materiału chronionego prawami autorskimi, które Twoim zdaniem zostały naruszone.
 
2. Dane identyfikacyjne treści na Pintereście, które Twoim zdaniem naruszają Twoje prawa — w tym informacje, których potrzebujemy, aby znaleźć tę treść, np. adres URL treści na Pintereście.
 
3. Twój adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.
 
4. Oba te oświadczenia (w treści zawiadomienia):
 

 • „Niniejszym oświadczam, że w dobrej wierze zgłaszam sporne wykorzystanie materiału chronionego prawami autorskimi bądź odwołania lub linku do takiego materiału, które w moim przekonaniu nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub jego agenta bądź nie jest dozwolone przez prawo (na przykład na zasadach dozwolonego użytku — ang. „fair use”)”.
 • „Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w tym zawiadomieniu są prawdziwe, i ze świadomością odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy oświadczam też, że jestem właścicielem praw autorskich lub praw wyłącznych, które potencjalnie naruszono, bądź mam uprawnienia do działania w imieniu właściciela tych praw”.
 •  
  5. Twoje pełne imię i nazwisko oraz podpis elektroniczny lub odręczny (na przykład można wpisać swoje imię i nazwisko).
   
  Jeśli zgłaszany materiał jest obrazem, możesz wnioskować o usunięcie wszystkich jego kopii. Na początku zgłoszenia wystarczy napisać „wnioskuję o usunięcie wszystkich Pinów zawierających obraz”. Pamiętaj, że możemy usuwać tylko identyczne kopie obrazu. Jeśli zmodyfikowano plik obrazu lub zmieniono jego rozmiar, nie będziemy mogli go znaleźć ani usunąć. 
   
  Kompletne zgłoszenie dotyczące praw autorskich wyślij na ten adres:
   
  Pinterest Copyright Agent
  651 Brannan Street
  San Francisco, CA 94107-1532
  Faks: +1 415 762 7100
  Adres e-mail: copyright [at] pinterest.com (copyright[at]pinterest[dot]com)

  Ten adres e-mail powinien być używany tylko na potrzeby zgłoszeń naruszenia praw autorskich. Jeśli z jakiegokolwiek powodu chcesz się z nami skontaktować, odwiedź Centrum pomocy.

  Uwaga: wysłanie fałszywego zgłoszenia naruszenia praw autorskich lub działanie w złej wierze mogą mieć prawne i finansowe konsekwencje. Zanim prześlesz zgłoszenie dotyczące praw autorskich, upewnij się, że działasz w dobrej wierze i że w Twoim przekonaniu zgłaszana treść narusza prawa autorskie (także po uwzględnieniu zasad dozwolonego użytku — ang. „fair use”). Ponadto zapoznaj się z konsekwencjami przesyłania fałszywych zgłoszeń.

  Co się stanie, jeśli moja treść zostanie usunięta na podstawie zgłoszenia naruszenia praw autorskich?

  Jeśli wysłano do Ciebie powiadomienie o tym, że treść została usunięta na podstawie zgłoszenia naruszenia praw autorskich, oznacza to, że właściciel praw autorskich przesłał kompletne i zasadne zgłoszenie z wnioskiem o usunięcie treści. Jeśli chcesz, abyśmy przekazali Ci informacje zawarte w tym zgłoszeniu dotyczącym praw autorskich, po prostu wyślij e-mail na adres copyright [at] pinterest.com (copyright[at]pinterest[dot]com) w celu powiadomienia nas o tym (z przekazywanych informacji mogą zostać usunięte niektóre dane kontaktowe). 

  Jeśli treść zostanie usunięta z konta w wyniku wystąpienia zbyt wielu zgłoszeń naruszenia praw autorskich, możesz utracić możliwość zapisywania Pinów na Pintereście lub możemy całkowicie wyłączyć konto.
   
  Jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd, usuwając Twojego Pina, możesz złożyć odwołanie. Gdy otrzymamy zasadne odwołanie, przywrócimy treść i usuniemy skargę z rejestru konta.  
   
  Uwaga: wysłanie fałszywego odwołania lub działanie w złej wierze mogą mieć prawne i finansowe konsekwencje. Zanim prześlesz odwołanie, upewnij się, że działasz w dobrej wierze i że w Twoim przekonaniu usunięcie przez nas treści było błędem. Ponadto zapoznaj się z konsekwencjami przesyłania fałszywych odwołań.

  Jak złożyć odwołanie?

  Jeśli treść została usunięta w wyniku zgłoszenia naruszenia praw autorskich, w wysyłanym przez nas powiadomieniu e-mail otrzymasz instrukcje dotyczące składania odwołania. Pamiętaj, że odwołanie należy przesłać tylko wtedy, gdy masz przekonanie, że treść została usunięta przez pomyłkę. 

  Gdy otrzymamy zasadne odwołanie, przekażemy je podmiotowi, który zgłosił treść. Przekazywane informacje będą zawierać Twoje informacje kontaktowe, dzięki którym dany podmiot będzie mógł skontaktować się z Tobą bezpośrednio lub podjąć dalsze odpowiednie działania.

  Jeśli przekażemy Twoje odwołanie podmiotowi, który zgłosił treść, i dany podmiot nie powiadomi nas o wniesieniu sprawy do sądu lub do amerykańskiej komisji ds. roszczeń dotyczących praw autorskich (Copyright Claims Board) w celu uzyskania nakazu wstrzymania publikacji treści, przywrócimy ją. To może zająć do 14 dni roboczych. 

  Wielokrotne naruszenia

  Jedną z naszych zasad jest wyłączanie lub zamykanie (w odpowiednich okolicznościach i wedle naszego uznania) kont osób, które wielokrotnie naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej bądź są wielokrotnie oskarżane o naruszenie tych praw. Użytkownicy, których Piny są usuwane w wyniku powiadomień o naruszeniu praw autorskich, otrzymują ostrzeżenia na podstawie zasad dotyczących wielokrotnych naruszeń.

  Odwoływanie się od ostrzeżenia dotyczącego praw autorskich

  Jeśli jeden z Twoich Pinów został usunięty na podstawie zgłoszenia naruszenia praw autorskich i nie możesz lub nie chcesz składać zażaleń potrzebnych do przesłania odwołania, ale uważasz, że istnieją okoliczności dające podstawę do usunięcia ostrzeżenia dotyczącego praw autorskich, możesz podać szczegółowe informacje o tych okolicznościach w odwołaniu od tego ostrzeżenia. Zweryfikujemy odwołanie i podejmiemy odpowiednie działania.

  Portal do potwierdzania praw do treści

  Oprócz kanałów do przesyłania zgłoszeń dotyczących praw autorskich Pinterest udostępnia też portal do potwierdzania praw do treści, czyli narzędzie umożliwiające twórcom dochodzenie ich praw i wybieranie sposobu wyświetlania treści na Pintereście. 

  Każdy, kto jest właścicielem wyłącznych praw autorskich do treści może złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do portalu do potwierdzania praw do treści. Weryfikujemy wnioski, aby sprawdzić, czy właściciel praw autorskich kwalifikuje się do korzystania z tego narzędzia. Po zatwierdzeniu wniosku właściciel praw autorskich będzie mógł przesyłać swoje oryginalne treści i informować nas o tym, czy chce, aby były one publikowane na Pintereście. Wybrane rozwiązanie będzie miało zastosowanie zarówno do istniejących dopasowań, jak i do przyszłych dopasowań dodanych do Pinteresta. 

  Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem o portalu do potwierdzania praw do treści.