Wytyczne społeczności

Nasza misja

 • Misją Pinteresta jest inspirowanie użytkowników do tworzenia wymarzonej rzeczywistości. Jednak nie wszystkie treści są inspirujące, dlatego w Wytycznych społeczności określiliśmy, co wolno, a czego nie wolno publikować na Pintreście. Niniejsze wytyczne stanowią nasze zasady dopuszczalnego użycia, dlatego prosimy o zgłaszanie nam treści, które nie powinny znaleźć się na Pintereście. Dzięki Twoim zgłoszeniom możemy uczyć się, doskonalić nasze standardy oraz współpracować ze specjalistami z danej dziedziny, aby informować użytkowników i aktualizować wytyczne.

Bezpieczeństwo treści

 • Pinterest nie jest miejscem do publikacji treści antagonistycznych, o charakterze seksualnym, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, szkodliwych, promujących nienawiść lub przedstawiających przemoc. Na podstawie stopnia szkodliwości takich treści możemy usuwać je lub ograniczać bądź uniemożliwiać ich rozpowszechnianie. Możemy również usuwać lub blokować konta, osoby, grupy osób lub domeny, które tworzą lub rozpowszechniają takie treści, a także ograniczać ich uprawnienia.

  Dążymy do tego, aby nasze oczekiwania były wyrażone w sposób jasny, przejrzysty, zrozumiały i ułatwiający ich spełnienie. Prosimy o kontakt w razie pytań lub problemów dotyczących Pinteresta.

 • Treści dla dorosłych

  Pinterest nie jest miejscem do publikacji pornografii. Usuwamy treści erotyczne i dla dorosłych lub ograniczamy ich rozpowszechnianie. Treści te obejmują:

  • ilustracje fetyszystyczne;
  • obrazowe opisy seksualne;
  • graficzne przedstawienie czynności seksualnych;
  • obrazy przedstawiające nagość, jeśli ich perspektywa lub rekwizyty uchwycone na takich zdjęciach bądź pozycja przedstawionej osoby sugerują zamiary pornograficzne.

  Dokładamy wszelkich starań, by odróżnić pornografię od innych treści dla dorosłych. Przykładowo można zapisywać treści dotyczące zdrowia seksualnego, karmienia piersią, mastektomii, sztuki, edukacji oraz dobrego samopoczucia, które przedstawiają nagie osoby dorosłe, o ile treści te nie pojawiają się w kontekście pornograficznym. Możemy jednak ograniczyć ich rozpowszechnianie, aby zapobiec przypadkowemu dostępowi do takich treści.

 • Wykorzystywanie

  Pinterest nie jest miejscem do wykorzystywania ludzi lub zwierząt. Będziemy usuwać treści i konta mające związek z wykorzystywaniem seksualnym, fizycznym lub finansowym bądź ograniczać rozpowszechnianie takich treści i kont. Obejmują one:

  • obrazy niekonsensualne, to znaczy obrazy o charakterze prywatnym lub seksualnym pozyskane bądź opublikowane bez zgody danej osoby. Obrazy te obejmują zdjęcia pornograficzne wykonane w ramach zemsty oraz zdjęcia „spod spódnicy”;
  • usługi seksualne dla dorosłych, które mogą obejmować wykorzystywanie seksualne lub fizyczne bądź handel ludźmi, takie jak kamerki erotyczne lub usługi towarzyskie;
  • handel ludźmi lub inne nielegalne formy wykorzystywania w celach handlowych, takie jak handel narządami bądź chronionymi lub zagrożonymi gatunkami, a także produktami pochodzącymi od takich gatunków;
  • seksualizację lub wykorzystywanie seksualne nieletnich, w tym uwodzenie, uwagi o charakterze seksualnym lub niestosowne ilustracje. Jeśli znajdziemy takie treści, zgłosimy je do właściwych organów takich jak Amerykańskie Narodowe Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych.
 • Nienawistne działania

  Pinterest nie jest miejscem do publikacji treści wzbudzających nienawiść ani dla osób lub grup, które promują nienawistne działania. Usuwamy takie treści lub ograniczamy ich rozpowszechnianie. Obejmują one:

  • obelgi lub negatywne stereotypy, karykatury i uogólnienia;
  • wspieranie grup i osób promujących nienawiść i nienawistne działania, uprzedzenia oraz teorie spiskowe;
  • tolerowanie lub bagatelizowanie przemocy ze względu na przynależność ofiary do grupy szczególnie narażonej lub chronionej;
  • wspieranie białej supremacji, ograniczania praw kobiet i innych form dyskryminacji;
  • oparte na nienawiści teorie spiskowe i fałszywe informacje, np. negowanie Holokaustu;
  • podważanie czyjejś tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej oraz wspieranie terapii konwersyjnej i związanych z nią programów;
  • ataki na osoby, w tym osoby publiczne, na podstawie ich przynależności do grupy szczególnie narażonej lub chronionej;
  • wykpiwanie lub atakowanie przekonań, świętych symboli, ruchów społecznych lub instytucji związanych z określonymi poniżej grupami chronionymi lub szczególnie narażonymi.

  Grupy chronione i szczególnie narażone obejmują grupy, do których przypisano osoby na podstawie ich faktycznych lub postrzeganych cech, takich jak rasa, kolor skóry, kasta, pochodzenie etniczne, status imigranta, narodowość, religia, wyznanie, płeć, tożsamość płciowa, orientacja seksualna, niepełnosprawność lub stan zdrowia. Są to również osoby przypisywane do grup w oparciu o niższy status społeczno-ekonomiczny, wiek, wagę lub wzrost, ciążę bądź status weterana.

 • Dezinformacja

  Pinterest nie jest miejscem do publikacji fałszywych, wprowadzających w błąd lub wyrządzających szkodę informacji ani miejscem dla osób lub grup, które takie treści rozpowszechniają lub tworzą. Usuwamy fałszywe lub wprowadzające w błąd treści, które mogą wpłynąć negatywnie na samopoczucie, bezpieczeństwo lub zaufanie użytkowników bądź społeczeństwa. Możemy też ograniczyć rozpowszechnianie takich treści. Obejmują one:

  • twierdzenia niepoparte dowodami naukowymi, które mogą stanowić ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa społeczeństwa, w tym promowanie fałszywych leków, porady dotyczące unikania szczepień lub nieprawdziwe informacje na temat zdrowia publicznego i sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa;
  • nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd treści dotyczące jednostek lub grup chronionych, wywołujące strach, nienawiść lub uprzedzenia;
  • nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd treści, które zachęcają do prześladowań lub przemocy fizycznej względem jednostki, grup osób, miejsc lub organizacji;
  • teorie spiskowe;
  • nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd treści, które utrudniają rzetelne przeprowadzenie wyborów lub uczestnictwo obywatelskie jednostki bądź grupy osób, w tym rejestrację do wyborów, głosowanie i uwzględnienie w spisie powszechnym;
  • treści pochodzące z kampanii dezinformacyjnych;
  • prawdziwe informacje publikowane lub celowo modyfikowane, aby podważyć zaufanie bądź wyrządzić szkodę, np. zmiana lub pominięcie kontekstu, daty czy godziny;
  • sfabrykowane lub w znaczący sposób zafałszowane materiały wizualne lub dźwiękowe, które podważają zaufanie lub wyrządzają szkodę.
 • Prześladowanie i krytyka

  Pinterest nie jest miejscem do publikacji treści, które obrażają lub antagonizują jednostki czy grupy osób bądź też sprawiają komuś przykrość. Nawet jeśli krytyka jest uzasadniona, możemy usuwać obraźliwe treści lub ograniczać ich rozpowszechnianie, aby Pinterest pozostał źródłem inspiracji o pozytywnej atmosferze. Treści te obejmują:

  • zafałszowane obrazy, które mają na celu poniżenie lub wywołanie wstydu;
  • poniżanie innych osób ze względu na ich ciało, życie seksualne lub miłosne;
  • komentarze o charakterze seksualnym dotyczące ciała, a także namawianie do czynności seksualnych i ich proponowanie;
  • krytykę, w tym wyzwiska, przekleństwa oraz inne rodzaje obraźliwych zwrotów i ilustracji;
  • kpinę z innych osób ze względu na ich smutek, żałobę, stratę lub oburzenie.

  Zgromadziliśmy też pewne zasoby, które pomogą Ci się chronić.

 • prywatne informacje;

  Nie zezwalamy na publikację treści, które ujawniają dane osobowe lub wrażliwe informacje. Usuwamy:

  • dane dotyczące dowodu tożsamości i paszportu;
  • prywatne dane kontaktowe i adresy;
  • informacje dotyczące logowania (nazwy użytkowników i hasła);
  • zdjęcia osób prywatnych, które nie wyrażają zgody na publikację tych zdjęć w internecie;
  • osobistą historię finansową lub dane dotyczące zdrowia.

  Jeśli natrafisz na zdjęcia przedstawiające Twoją osobę, na których publikację nie zezwalasz, lub informacje Ciebie dotyczące, możesz skontaktować się z naszym Centrum pomocy. W zakładce „Zgłoszenie naruszenia zasad” znajduje się opcja dotycząca ujawnienia danych osobowych.

 • Samookaleczenie i zachowania szkodliwe

  Pinterest nie jest miejscem do publikacji treści, które przedstawiają lub usprawiedliwiają samobójstwo, samookaleczanie, zaburzenia odżywiania lub nadużywanie substancji, bądź które zachęcają do takich działań. Będziemy usuwać takie treści lub ograniczać ich rozpowszechnianie. Treści te obejmują:

  • instrukcje dotyczące samookaleczania;
  • myśli samobójcze i cytaty o samobójstwie;
  • obrazy drastyczne lub z innego powodu nieprzyjemne dla odbiorców;
  • promowanie samookaleczania;
  • kpiny z osób, które dopuściły się samookaleczenia, próbowały odebrać sobie życie lub popełniły samobójstwo;
  • ilustracje przedstawiające przedmioty służące do samookaleczania;
  • negatywne opinie o sobie oraz niestosowne żarty na temat samookaleczenia.

  Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, zmaga się z myślami samobójczymi lub rozważa samookaleczenie, pamiętaj, że w naszym Centrum pomocy znajdziesz zasoby umożliwiające uzyskanie bezpłatnej, poufnej i natychmiastowej pomocy.

 • Przemoc

  Pinterest nie jest miejscem do publikacji treści przedstawiających sceny przemocy lub zawierających groźby. Będziemy usuwać takie treści lub ograniczać ich rozpowszechnianie. Obejmują one:

  • treści przedstawiające stosowanie przemocy;
  • niepokojące sytuacje mające miejsce przed wydarzeniami z użyciem przemocy lub po nich;
  • groźby lub sformułowania gloryfikujące przemoc.

  W pewnych przypadkach zezwalamy na zapisywanie niepokojących obrazów poświęconych pamięci ofiar i wspieraniu poszkodowanych, ale ograniczamy rozpowszechnianie takich treści w publicznych częściach platformy.

 • Niebezpieczne organizacje i jednostki

  Pinterest nie jest miejscem dla grup osób lub jednostek promujących przemoc ani miejscem do publikacji takich treści. Ograniczamy rozpowszechnianie treści i kont, które popierają, chwalą bądź promują niebezpieczne podmioty czy grupy oraz ich działalność lub oferują pomoc takim podmiotom bądź grupom. Możemy również usuwać takie treści i konta. Podmioty i grupy te obejmują:

  • ekstremistów,
  • organizacje terrorystyczne,
  • gangi i inne organizacje przestępcze.

  Współpracujemy z przedstawicielami branży, agencjami rządowymi i specjalistami ds. bezpieczeństwa, którzy pomagają nam identyfikować takie grupy.

 • Niebezpieczne towary i czynności

  Pinterest nie jest miejscem do wymiany lub sprzedaży przez osoby prywatne pewnych towarów — produktów lub substancji, które mogą wyrządzić krzywdę w przypadku zastosowania, modyfikacji lub produkcji w sposób nieodpowiedzialny. Usuwamy takie treści lub ograniczamy ich rozpowszechnianie. Obejmują one:

  • oferty od osób prywatnych dotyczące sprzedaży, kupna lub wymiany alkoholu, tytoniu, narkotyków, broni, w tym broni palnej i akcesoriów;
  • treści dotyczące nieautoryzowanych aptek internetowych lub od nich pochodzące;
  • oferty, próby lub instrukcje dotyczące obchodzenia przepisów i regulacji związanych z kupnem towarów;
  • instrukcje dotyczące wytwarzania śmiercionośnych lub toksycznych substancji;
  • instrukcje dotyczące wytwarzania śmiercionośnej broni, takiej jak bomby lub granaty, w tym broni drukowanej w technologii 3D.
 • Podszywanie się pod inne osoby

  Konta służące podszywaniu się pod jakąkolwiek osobę lub organizację lub fałszywemu reprezentowaniu powiązań z nimi nie są dozwolone. Jeśli prowadzisz konto jako fan lub osoba komentująca działalność osoby publicznej lub marki, wyraźnie zaznacz, za pomocą nazwy użytkownika lub na profilu, że nie masz z tą osobą lub organizacją żadnych oficjalnych powiązań.

 • Komentarze, wiadomości i wypróbowane pomysły

  Wszystkie nasze Wytyczne społeczności mają zastosowanie do komentarzy, wiadomości oraz wypróbowanych pomysłów publikowanych w Pinach. Możesz zgłosić treści takie jak:

  • niezwiązane z tematem wypróbowane pomysły;
  • prywatne informacje;
  • niechciane łańcuszki internetowe;
  • krytykę zawierającą obraźliwe wyrażenia;
  • komentarze i oferty o charakterze seksualnym;
  • promowanie niechcianych lub nietrafionych produktów i usług;
  • uwagi promujące nienawiść lub poniżanie, takie jak komentarze dotyczące wyglądu.

Własność intelektualna i inne prawa

 • Aby zapewnić poszanowanie praw użytkowników Pinteresta oraz innych osób:

  • Nie naruszaj praw własności intelektualnej, prywatności ani innych praw jakiejkolwiek osoby.
  • Nie podejmuj żadnych działań ani nie publikuj żadnych treści naruszających przepisy lub regulacje.
  • Nie używaj nazwy, logo ani znaku towarowego Pinteresta w sposób mylący odbiorców (bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w naszych wytycznych brandingowych).

   

Bezpieczeństwo witryny i dostęp do niej

 • Aby dbać o bezpieczeństwo Pinteresta, prosimy naszych użytkowników o:

  • Nie próbuj uzyskać dostępu do naszych systemów ani systemów dostawców technicznych, nie używaj ich ani nie modyfikuj.
  • Nie łam ani nie obchodź naszych środków bezpieczeństwa, ani nie testuj odporności naszych systemów lub sieci, jeśli nie uczestniczysz w autoryzowanym programie znajdowania błędów na Pintereście.
  • Nie używaj jakiejkolwiek nieudokumentowanej lub nieobsługiwanej metody dostępu, przeszukiwania, scrapingu, pobierania bądź zmieniania Pinteresta oraz jakiejkolwiek jego części.
  • Nie podejmuj prób stosowania inżynierii wstecznej na oprogramowaniu Pinteresta.
  • Nie podejmuj prób utrudniania korzystania z Pinteresta innym, a także zakłócania działania hostów lub sieci, na przykład poprzez wysłanie wirusa, przeciążanie, spamowanie lub mail-bombing.
  • Nie zbieraj ani nie przechowuj danych osobowych pochodzących z Pinteresta lub od jego użytkowników bez ich zgody.

  • Nie udostępniaj swojego hasła, nie udzielaj dostępu do konta ani nie rób niczego, co może narazić Twoje konto na niepotrzebne ryzyko.

  • Nie próbuj sprzedawać dostępu do swojego konta, tablic i nazwy użytkownika ani nie przenoś funkcji konta za wynagrodzeniem w inny sposób.

  Nie możesz korzystać z Pinteresta, jeśli jest to zabronione na mocy sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone. Konta osobiste i firmowe są obecnie niedostępne w Korei Północnej.  Konta firmowe są obecnie niedostępne na Krymie, Kubie, w Iranie, Korei Północnej i Syrii.

Spam

 • Chcemy, by inspiracje i pomysły na Pintereście były przydatne i wysokiej jakości, dlatego usuwamy znaleziony spam. Prosimy o niezakłócanie korzystania z Pinteresta innym użytkownikom i nierozpowszechnianie spamu oraz nieangażowanie się w działania z nim związane. 

  Nasze wytyczne dotyczące spamu:

  • Nie korzystaj z rozwiązań w zakresie automatyzacji, które nie zostały jednoznacznie zaakceptowane przez Pinteresta. Dotyczy to również nieautoryzowanych usług, w ramach których w Twoim imieniu wykonywane są automatycznie pewne czynności. Informacje na temat zatwierdzonych narzędzi dla partnerów znajdziesz w naszejwitrynie dla partnerów.
  • Nie zakładaj fałszywych kont ani nie korzystaj z nich. Nie twórz kont masowo ani nie twórz nowych kont w celu naruszenia niniejszych wytycznych.
  • Nie twórz ani nie zapisuj treści, które się powtarzają, wprowadzają w błąd lub są nieistotne, w celach zarobkowych. Aby dowiedzieć się, jak tworzyć świetne Piny, zapoznaj się z najlepszymi praktykami kreatywnymi.
  • Nie próbuj zarabiać na Pinnerach lub ruchu Pinnerów w sieci w sposób wprowadzający w błąd lub utrudniający Pinnerom korzystanie z Pinteresta. Nie dodawaj też wartości dla Pinnerów.
  • Nie podawaj linków do witryn, które są niebezpieczne, niewiarygodne, nieoryginalne lub które wprowadzają w błąd, ułatwiają spamowanie lub zachęcają do niego. Witryny powinny zawierać oryginalne treści, które są wartościowe dla Pinnerów.
  • Nie wysyłaj niechcianych wiadomości ani nie zamieszczaj nieistotnych komentarzy zbiorczo, zwłaszcza gdy wprowadzają w błąd lub mają charakter handlowy.
  • Nie próbuj manipulować dystrybucją, kliknięciami ani innymi wskaźnikami, w tym między innymi: nie kupuj ani nie sprzedawaj zaangażowania, nie „upychaj” słów kluczowych niezwiązanych z danym tematem, nie generuj nieautentycznego ruchu, nie przekierowuj istniejących Pinów do nowych miejsc docelowych, nie używaj fałszywych kont lub kont z naruszonymi zabezpieczeniami do wykonywania skoordynowanych działań.
  • Nie próbuj omijać naszych systemów antyspamowych — na przykład za pomocą skrótów linków, przekierowań lub witryn pośrednich — w celu ukrycia ostatecznego miejsca docelowego, do którego prowadzi link.

Wytyczne dotyczące płatnego partnerstwa

 • Czym jest płatne partnerstwo?

  Płatne partnerstwo to dowolna treść na Pintereście, która promuje partnera biznesowego lub na którą partner biznesowy ma wpływ w zamian za wynagrodzenie, tj. gdy np. partner biznesowy zapłacił lub zachęcił użytkownika do zapisania treści.

  Jakie są wytyczne?

  Wszystkie partnerstwa płatne muszą ujawniać komercyjny charakter ich treści. Oprócz przestrzegania Wytycznych społeczności użytkownicy, którzy uczestniczą w płatnych partnerstwach, są odpowiedzialni za przestrzeganie:

  • wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, w tym między innymi wszystkich przepisów dotyczących reklamy i przepisów Federalnej Komisji Handlu, w tym Wytycznych FTC dotyczących zatwierdzania;
  • wszystkich stosownych klauzul informacyjnych wymaganych do tego, by wskazać na komercyjny charakter Twoich treści (np. użycie #ad do wskazania, że Twoje treści zawierają płatne partnerstwo).
  • Reklamy muszą być zgodne z naszymi Wytycznymi dotyczącymi reklam.

  Aby dopilnować, by na Pintereście nie pojawiały się nieautentyczne treści i zachowania:

  • Upewnij się, że udostępniasz właściwą treść na właściwych tablicach. 
  • Utrzymuj wysoką jakość postów i unikaj spamowania. 
  • Zapisuj treści, które naprawdę Cię interesują.

  Nie wynagradzaj użytkowników ani nie płać im za rozpowszechnianie treści na szeroką skalę, w sposób spamerski ani na zasadzie opłaty za każdego zapisanego przez nich Pina.

  • Na przykład firmy nie mogą płacić użytkownikom za obserwowanie tablic lub zapisywanie Pinów. Firmy mogą płacić występującym gościnnie blogerom za wsparcie tablicy ze swoją marką lub korzystać ze struktur płatności za liczbę kliknięć (takich jak linki afiliacyjne), ale nie można płacić dużym grupom osób za zapisywanie konkretnych Pinów z myślą o sztucznym tworzeniu wrażenia ich dużej popularności.

Wytyczne dla partnerów

 • Linki afiliacyjne ułatwiają twórcom treści mierzenie wpływu współautorów oraz otrzymywanie wynagrodzenia za pracę, którą wykonują, aby udostępniać Pinnerom inspirujące treści. Niemniej jednak programy afiliacyjne mogą stać się celem spamerów, którzy usiłują zarabiać, wykorzystując program i manipulując platformą Pinterest.

  Poniżej znajdziesz nasze wytyczne dla partnerów:

  • Zawsze przestrzegaj naszych Wytycznych dotyczących płatnego partnerstwa.
  • Zasadniczo można korzystać tylko z jednego konta na Pintereście, które powinno być przejawem Twojej autentycznym obecności na Pintereście.
  • Treści partnerów powinny być oryginalne i wartościowe dla Pinnerów.
  • Nie ukrywaj komercyjnego charakteru swoich treści. Nie używaj skrótów linków ani przekierowań, które ukrywają domenę docelową linku lub przekierowują do innej witryny w celu ukrycia parametrów partnera.
  • Nie manipuluj algorytmami Pinteresta ani ruchem Pinnerów. Oto kilka przykładów niedozwolonych działań:
   • Korzystanie z fałszywych kont w celu tworzenia lub zapisywania linków afiliacyjnych.
   • Proszenie innych użytkowników o zapisywanie Pinów afiliacyjnych w zamian za korzyści.
   • Proszenie innych użytkowników o tworzenie Pinów z linkami, które zawierają Twój identyfikator partnera.
   • Wielokrotne tworzenie tych samych Pinów afiliacyjnych lub tworzenie takich Pinów w dużej ilości — specjaliści od marketingu powinni stosować się do naszych zasad dotyczących spamu oraz używać linków afiliacyjnych w sposób umiarkowany.

Wytyczne konkursowe

  • Nie wymagaj od użytkowników zapisywania konkretnego zdjęcia. Daj użytkownikom możliwość wybierania Pinów według ich gustów i preferencji, nawet jeśli ma to być wybór z określonej grupy lub witryny internetowej.
  • Nie zezwalaj na więcej niż jedno zgłoszenie na osobę.
  • Nie sugeruj, że Pinterest sponsoruje lub wspiera Ciebie lub daną promocję.

  • Zapoznaj się z naszymi wytycznymi brandingowymi, które zawierają ogólne zasady korzystania z marki Pinterest.

  Upewnij się, że postępujesz zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami.