Nasza misja

Misją Pinteresta jest inspirowanie użytkowników do budowania wymarzonej rzeczywistości. Promowane treści mogą odegrać dużą rolę jako źródło życiowych inspiracji. Dlatego chcemy, aby reklamy wyświetlane na Pintereście były najwyższej jakości. Wystarczy, że będziesz przestrzegać poniższych zasad, aby zacząć promować wyjątkowe treści na Pintereście.

Zachowaj autentyczność wobec swoich odbiorców

Wiarygodność oznacza szczerość i uczciwość w odniesieniu do promowanego produktu lub usługi. Oznacza to, że należy rzetelnie informować użytkowników o tym, czego powinni się spodziewać w przypadku skorzystania z Twoich produktów lub usług.

Uczciwie przedstawiaj swoją relację z Pinterestem

Reklamy powinny być zgodne z naszymi wytycznymi brandingowymi i w żaden sposób nie mogą sugerować, że Pinterest sponsoruje lub formalnie wspiera Twoją promocję. Krótko mówiąc, reklama powinna wyglądać tak, jakby była utworzona przez Twoją firmę, a nie przez Pinteresta. Możesz użyć słowa „Pinterest”, ale nie naszego logotypu.

Informuj o naliczanych opłatach

Jeśli zamierzasz pobierać cyklicznie opłaty od użytkowników, zachowaj uczciwość i przedstaw im jasne warunki płatności.

Szanuj prawa innych

Reklamy nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw znaków towarowych i praw ochrony prywatności.

Szanuj swoich odbiorców

Upewnij się, że we właściwy sposób kierujesz reklamy. Stosuj się do poniższych wytycznych.

Nie publikuj reklam należących do „wrażliwych” kategorii

Kierowanie reklam do określonych grup odbiorców może być uznane za niewłaściwe lub obraźliwe. Niedopuszczalne jest zwracanie się do osób w sposób sugerujący, że dysponujesz poufnymi informacjami na ich temat. Nie można kierować reklam na podstawie czynników takich jak:

 • Stan zdrowia i problemy zdrowotne
 • Rasa, kolor skóry i pochodzenie etniczne
 • Trudności osobiste, w tym finansowe, fizyczne i emocjonalne
 • Przynależność lub przekonania religijne bądź filozoficzne
 • Zwyczaje seksualne, orientacja seksualna lub tożsamość płciowa
 • Domniemane lub faktyczne popełnienie przestępstwa
 • Przynależność do związków zawodowych
 • Poglądy polityczne
 • Ponadto nie możesz kierować reklam na Pinnerów w wieku poniżej 18 lat
 • Pamiętaj, że kierowanie reklam pod kątem powyższych kategorii wrażliwych za pomocą serwerów proxy również jest zabronione.

  Grupy chronione

  Niektóre kategorie reklam objęte są dodatkowymi ograniczeniami kierowania. Oprócz tego, że obowiązują wytyczne dotyczące kierowania reklam należących do kategorii wrażliwych, reklamy z następujących kategorii nie mogą być kierowane na podstawie identyczności, wieku, płci lub kodu pocztowego ani wykluczać grup chronionych:

 • Kredyty: reklamy promujące produkty kredytowe, takie jak karty kredytowe, kredyty hipoteczne i pożyczki.
 • Zatrudnienie: reklamy ofert pracy, w tym pracy w pełnym wymiarze godzin, pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz pracy zdalnej.
 • Nieruchomości: reklamy promujące zakup, sprzedaż, dzierżawę lub wynajem ziemi i domów.
 • Pamiętaj, że wiek, płeć i status rodzinny to kategorie chronione, tak samo jak pewne grupy odbiorców, w przypadku których kierowanie reklam jest ogólnie zabronione na Pintereście. Reklamy z tych kategorii nie zostaną opublikowane, jeśli korzystają z zabronionych kryteriów kierowania. Reklamy z tych kategorii kierowane według zarówno zabronionych, jak i niezabronionych słów kluczowych lub zainteresowań mogą zostać zatwierdzone, ale nie będą wyświetlane pod kątem żadnych zabronionych kryteriów kierowania.

  Zachowaj ostrożność, wykorzystując wszelkie dane

  Używając danych do kierowania reklam na Pintereście lub pomiaru ich skuteczności, musisz postępować zgodnie z naszymi warunkami dotyczącymi danych reklamowych. Dotyczy to również takich funkcji takich jak nasz tag, odbiorcy i kampanie promujące instalację aplikacji.

  Przestrzegaj wszystkich zasad dotyczących pomiaru i kierowania do odbiorców

  W każdym miejscu, w którym zbierasz dane wykorzystywane w usłudze reklamowej Pinteresta, musisz ujawnić ten fakt i uzyskać prawnie wymaganą zgodę każdej osoby na zbieranie, udostępnianie i używanie tych danych.

  Jeśli używasz tagu Pinteresta lub przesyłasz nam aktywność związaną z aplikacjami mobilnymi, musisz poinformować osoby odwiedzające Twoją witrynę i aplikację, że ich dane będą udostępniane podmiotom trzecim w celu reklamy behawioralnej online oraz że mogą zrezygnować z reklam behawioralnych online za pośrednictwem ustawień personalizacji Pinteresta, witryny AdChoices pod adresem optout.aboutads.info (jeśli korzystasz z tagu Pinteresta) lub ustawień identyfikatora reklam mobilnych (jeśli udostępniasz nam dane o aktywności w aplikacjach).

  Nie przekazuj nam informacji należących do kategorii wrażliwych — takich jak stan zdrowia czy pochodzenie etniczne — ani informacji pochodzących ze stron lub aplikacji przeznaczonych dla dzieci, bądź informacji pozyskanych od osób poniżej 13 roku życia (lub starszych, jeśli w Twoim kraju wiek wymagany do wyrażenia zgody jest wyższy). Przekazuj nam wyłącznie identyfikatory użytkowników (takie jak identyfikatory reklam na urządzenia mobilne lub haszowane adresy e-mail) w wyznaczonych polach i zgodnie z naszą dokumentacją.

  Nie należy przesyłać na Pinteresta list klientów opartych na aktywności użytkowników w aplikacji lub witrynie na urządzeniu z systemem iOS. Nie należy przesyłać na Pinteresta informacji o żadnych osobach, które skorzystały z opcji rezygnacji z wykorzystywania takich danych w celach związanych z kierowaniem reklam.

  Szanuj dane i prywatność naszej społeczności

  Nie można:

 • Korzystać z danych gromadzonych lub otrzymywanych za pośrednictwem usługi reklamowej Pinteresta w jakimkolwiek celu (w tym do kierowania na odbiorców lub profilowania użytkowników) innym niż analiza kampanii na Pintereście, i tylko w anonimowej formie
 • Udostępniaj dane z usługi reklamowej Pinteresta podmiotom trzecim, w tym innym usługom reklamowym
 • Łącz dane z usługi reklamowej Pinteresta z danymi osobowymi (takimi jak adres e-mail) lub informacjami identyfikującymi użytkownika, przeglądarkę lub urządzenie (takimi jak pliki cookie lub identyfikatory reklam na telefon komórkowy)
 • Jeśli otrzymasz jakiekolwiek dane z Pinteresta powiązane z unikatowym identyfikatorem (np. dane raportowania kampanii powiązane z identyfikatorem urządzenia mobilnego), nie możesz ich używać do promowania produktów lub usług ani do jakichkolwiek innych celów, poza pomiarem skuteczności kampanii na Pintereście i musisz je usunąć nie później niż 6 miesięcy po ich otrzymaniu.

  Reklamodawcy korzystający z produktów reklamowych, które pozyskują dane użytkowników, muszą przestrzegać wszystkich Wytycznych dotyczących reklam.

  Reklamodawcy muszą mieć uzasadniony powód biznesowy do gromadzenia danych, a przy tym stosować zasadę ich minimalizacji. Proszenie o podanie adresu zamieszkania i daty urodzenia jest dozwolone, ale obowiązują ograniczenia.

  Dodatkowo reklamodawcy nie mogą nawiązywać do następujących informacji z kategorii wrażliwych ani prosić o podanie takich danych: 

 • Wrażliwe dane dotyczące zdrowia lub chorób, w tym chorób genetycznych, płodności lub ciąży
 • Rasa, kolor skóry i pochodzenie etniczne
 • Trudności osobiste, w tym finansowe, fizyczne i emocjonalne
 • Przynależność lub przekonania religijne bądź filozoficzne
 • Praktyki seksualne i orientacja seksualna
 • Domniemane lub faktyczne popełnienie przestępstwa
 • Przynależność do związków zawodowych
 • Poglądy polityczne
 • Pinnerzy w wieku poniżej 18 lat
 • Dokładna geolokalizacja (np. GPS) 
 • Obywatelstwo lub status imigranta
 • Stan cywilny
 • Status związku
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Reklamodawcy, którzy promują usługi farmaceutyczne (leki na receptę), leki dostępne bez recepty, aplikacje dotyczące zdrowia (np. umożliwiające pomiary tętna lub śledzenie wagi) i/lub usługi telemedycyny, nie mogą korzystać z reklam z formularzem kontaktowym. 

  Reklamodawcy nie mogą gromadzić danych osobowych, które nie zostały uwzględnione w Polityce prywatności Pinteresta. Jeśli nie masz pewności, czy dane informacje zostały uwzględnione w Polityce prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem privacy-legal [at] pinterest.com (privacy-legal[at]pinterest[dot]com).

  Dobrze przemyślana treść

  Chcemy, aby reklamy były inspirujące i skłaniały do działania, dlatego dbamy o wysokie standardy jakości treści promowanych na Pintereście. Jeśli szukasz wskazówek, sprawdź nasze najlepsze praktyki kreatywne oraz tablice The Studio.

  Profesjonalne i starannie przygotowane zdjęcia

  Przygotowanie techniczne reklam powinno stać na najwyższym poziomie. Nie zezwalamy na reklamy zawierające:

 • Nieostre, rozmazane, ziarniste obrazy (rozdzielczość powinna wynosić min. 600 x 900 pikseli)
 • Obrazy z tekstem, który jest zbyt mały lub za bardzo rozmazany, aby go odczytać
 • Obrazy o nieodpowiedniej orientacji (odwrócone lub pochylone)
 • Źle wyedytowane lub źle przycięte obrazy 
 • Obrazy z przesadną ilością tekstu lub zbyt dużą liczbą rodzajów i kolorów czcionek (zalecane są maksymalnie 4 ramki i 2 rodzaje lub kolory czcionek)
 • Obrazy ze sztuczną funkcjonalnością, takie jak przyciski odtwarzania lub pobierania, ikony powiadomień, paski wyszukiwania lub elementy, które wyglądają jak funkcje dostępne na Pintereście (takie jak nasze przyciski Zapisz lub Kup)
 • Elementy, które wyglądają jak funkcje dostępne na Pintereście (takie jak nasze przyciski lub wielokropki)
 • Błędy ortograficzne, literówki, nadmierne stosowanie wielkich liter i symboli
 • Niskiej jakości treści utworzone przez użytkowników, takie jak selfie czy zrzuty ekranu
 • Reklamy z efektami migającymi i stroboskopowymi
 • Wysokiej jakości strony docelowe

  Dbamy o każdy aspekt procesu publikowania i emisji reklam — dotyczy to także adresu URL reklamy. Chcemy mieć pewność, że po kliknięciu użytkownicy znajdą dokładnie to, czego szukają. Nie zezwalamy na to, aby strony docelowe:

 • Wymagały od użytkowników podjęcia działań (np. rejestracji), zanim otrzymają oni dostęp do pewnych treści, o ile reklama o tym jasno nie poinformuje
 • Miały wyskakujące reklamy lub rozpoczynały automatyczne pobieranie na urządzeniu użytkownika
 • Zmuszały użytkowników do odwiedzenia innej strony
 • Zawierały głównie treści reklamowe (witryny tylko do reklam)
 • Przekierowywały do niespójnych środowisk
 • Utwórz spójne wrażenie

  Reklamy muszą odzwierciedlać to, kim jesteś i co chcesz promować, więc upewnij się, że obrazy reklamowe, opisy i strony docelowe są spójne. Reklamy nie mogą sugerować, że produkt jest dostępny na stronie docelowej, jeśli w rzeczywistości nie można go tam kupić.

  Zarządzaj treścią w sposób odpowiedzialny

  Nie zezwalamy na niektóre kategorie reklam, a inne ograniczamy. Tak jak dotychczas, to Ty ponosisz odpowiedzialność za treści promowane na Pintereście, a także za bezpieczeństwo i wiarygodność oferowanych produktów oraz usług.

  Wytyczne dotyczące treści niedozwolonych
  Treści dla dorosłych i nagość

  Nie zezwalamy na reklamy:

 • Zabawek erotycznych
 • Produktów w kształcie pewnych części ciała (genitaliów, pośladków lub kobiecych piersi)
 • Filmów, publikacji i występów na żywo przeznaczonych dla dorosłych lub pornograficznych
 • Produktów wspomagających seksualność
 • Usług związanych przygodnym seksem i kojarzeniem par z różnych krajów oraz usług agencji towarzyskich
 • Implikowaną aktywność seksualną (w ubraniu lub bez)
 • Ukazujące uprzedmiotowienie osób w sposób seksualny w celu sprzedaży produktu lub usługi
 • Nie zezwalamy również na:

 • Nagość lub domniemaną nagość (np. zamazane obrazy i ilustracje)
 • Implikowaną aktywność seksualną (w ubraniu lub bez)
 • Obrazy pewnych części ciała (genitalia, włosy łonowe, męskie lub żeńskie pośladki i kobiece piersi)
 • Możesz reklamować ubrania przedstawione na modelach, na przykład kostiumy kąpielowe i bieliznę, jeśli poza modela i produkt nie są nacechowane seksualnie. Nie zezwalamy jednak na obrazy przedstawiające osoby nieletnie w bieliźnie ani na obrazy przedstawiające osoby nieletnie w kostiumach kąpielowych, chyba że osobom tym na zdjęciu towarzyszą dorośli.

  Wyłudzanie kliknięć

  Zależy nam, aby reklamy były piękne i przydatne. Nie chcemy, aby wywierały presję na użytkownikach lub wprowadzały ich w błąd za pomocą treści wyłudzających kliknięcia (ang. clickbait). Nie zezwalamy na praktyki wyłudzania kliknięć opierające się na sensacji, które wykorzystują ciekawość użytkownika poprzez:

 • Wywoływanie strachu
 • Krytykowanie słabości
 • Obsceniczny język i obrazy
 • Celowe ukrywanie informacji
 • Narkotyki i akcesoria z nimi związane

  Nie zezwalamy na reklamy:

 • Dotyczące sprzedaży i używania narkotyków lub substancji psychoaktywnych
 • Materiałów informacyjnych dotyczących używania i legalizacji narkotyków
 • Zawierające zdjęcia narkotyków lub substancji psychoaktywnych
 • Akcesoriów związanych z używaniem narkotyków, w tym przyborów do używania, przechowywania lub spożywania narkotyków bądź substancji psychoaktywnych
 • Produktów zawierających kannabidiol (CBD) lub podobne substancje
  • Na terenie Stanów Zjednoczonych zezwalamy na reklamy produktów z olejem z nasion konopi przeznaczonych do użytku zewnętrznego, które zawierają śladowe ilości THC oraz nie zawierają CBD, o ile takie reklamy nie zawierają żadnych twierdzeń na temat właściwości terapeutycznych i leczniczych tych produktów.
  • Zezwalamy na materiały informacyjne lub treści marki dotyczące CBD i konopi. Reklamodawcy są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich przepisów i regulacji.
 • Żywe zwierzęta i gatunki zagrożone

  Nie zezwalamy na reklamę żywych zwierząt lub produktów zaprojektowanych w celu wyrządzania fizycznej krzywdy zwierzętom w imię tresury. Ponadto nie zezwalamy na promocję produktów wykonanych ze skorupy żółwia, kości słoniowej, koralowca, skóry krokodyla lub łuskowców oraz futra tygrysa, niedźwiedzia polarnego, wydry morskiej i innych zagrożonych gatunków. Dotyczy to także produktów leczniczych wytwarzanych z nosorożców, tygrysów lub niedźwiedzi himalajskich. Aby zapoznać się z pełną listą zakazanych produktów wytwarzanych z dzikiej fauny i flory, odwiedź stronę naszego partnera, organizacji World Wildlife Fund.

  Nielegalne produkty i usługi

  Nie zezwalamy na reklamowanie czegokolwiek, co promuje lub ułatwia pozyskiwanie nielegalnych produktów, usług lub działań, w tym produktów zawierających instrukcje lub sprzęt do nielegalnego uzyskiwania dostępu do oprogramowania, serwerów, telefonów komórkowych lub witryn internetowych i manipulowania nimi, a także linków do oprogramowania, które działa na szkodę użytkownika lub umożliwia nielegalną transmisję bądź pobieranie materiałów chronionych prawami autorskimi. Nie zezwalamy również na sprzedaż fałszywych dokumentów tożsamości, paszportów i innych oficjalnych dokumentów ani na nakłanianie do ich zakupu.

  Towary podrabiane

  Nie zezwalamy na reklamy oferujące:

 • Podrabiane produkty
 • Repliki marek
 • Przedmioty bezprawnie reklamowane jako markowe towary
 • Kampanie polityczne

  Nie zezwalamy na reklamy na potrzeby:

 • Wyborów lub porażki kandydatów politycznych ubiegających się o urzędy publiczne, w tym reklamy zbiórek pieniędzy na kandydatów lub partie polityczne
 • Partii politycznych lub komitetów ds. działań politycznych
 • Kwestii politycznych w celu wywarcia wpływu na wynik wyborów
 • Prawodawstwa, w tym referendów lub głosowań
 • Towary związane z kandydatami politycznymi, partiami lub wyborami
 • Treści o charakterze kontrowersyjnym

  Chcemy, aby Pinterest był bezpiecznym, przyjaznym i inspirującym miejscem, więc nie pozwalamy na reklamy, które mogłyby tworzyć podziały lub wywoływać niepokój. Nie zezwalamy na publikowanie treści zawierających następujące słowa i obrazy:

 • Obraźliwe lub obsceniczne (z cenzurą lub bez) 
 • Przepełnione agresją i drastyczne 
 • Wulgarne lub obrzydliwe
 • Nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd treści, w tym teorie spiskowe oraz błędne lub fałszywe informacje. Obejmuje to próby utrudnienia rzetelnego przeprowadzenia wyborów lub uczestnictwa osoby bądź grupy osób w aktywności obywatelskiej, w tym głosowania i uwzględnienia w spisie powszechnym. Obejmuje to również zaprzeczanie zmianie klimatu lub fałszywe przedstawianie ugruntowanego konsensusu naukowego dotyczącego przyczyn lub skutków zmiany klimatu oraz rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie jej.
 • Kontrowersyjne lub niepoprawne politycznie, kulturowo albo rasowo
 • Nie zezwalamy również na treści nagłaśniające kontrowersyjne lub tragiczne wydarzenia lub odnoszące się do drażliwych dolegliwości bądź chorób, jeśli nie są powiązane z celami edukacyjnymi lub charytatywnymi.
 • Tytoń

  Nie zezwalamy na reklamowanie wyrobów tytoniowych, w tym między innymi:

 • Papierosów
 • E-papierosów
 • Waporyzatorów lub wkładów do waporyzatorów
 • Tytoniu do żucia
 • Przyborów (tj. lufek, bibułek, waporyzatorów, wkładów do waporyzatorów itp.)
 • Produktów nikotynowych (np. gumy nikotynowej lub plastrów nikotynowych)
 • Jakichkolwiek marek powiązanych z powyższymi produktami
 • Nie zezwalamy również na reklamowanie fajek wodnych, palarni fajek wodnych, cygar, palarni cygar, inhalatorów do olejków eterycznych ani powiązanych produktów.

  Niedopuszczalne praktyki biznesowe

  Nie zezwalamy na reklamy promujące następujące produkty, usługi czy modele biznesowe:

 • Aukcje groszowe lub licytacje
 • Pożyczki „chwilówki”
 • Usługi składania pozwów
 • Poręczenia majątkowe
 • Wszystkie produkty i usługi związane z kryptowalutami poza jednoznacznie dozwolonymi w naszej Polityce dotyczącej produktów i usług finansowych
 • Usługi, które obiecują duże zyski finansowe przy minimalnych nakładach lub wysiłku, takie jak wielopoziomowe modele marketingowe lub szybkie możliwości wzbogacenia
 • Fałszywa pomoc techniczna przez Internet
 • Produkty lub usługi wykorzystujące ukryte koszty lub taktyki typu „przynęta z zamianą”
 • Firmy, które oferują zadania domowe lub pisanie esejów dla studentów (usługi korepetycyjne są dopuszczalne)
 • Firmy prowadzące sprzedaż obserwujących w mediach społecznościowych
 • Świadczenie niezamówionych usług za opłatą
 • Produkty lub usługi oparte na nierealistycznych lub przesadnych twierdzeniach albo reklamowane jako posiadające magiczne właściwości
 • Reklamy przedstawiające inne produkty lub usługi niż te, które są oferowane, celowo wprowadzając w błąd
 • Oczekujemy, że nasi reklamodawcy będą uczciwi wobec swoich klientów i ustalą wyraźne oczekiwania dotyczące jakości produktów, terminów dostaw, procesów zwrotu i świadczonych usług. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia reklamodawcy na podstawie słabych ocen stron trzecich lub rejestracji skarg.

  Broń i materiały wybuchowe

  Nie zezwalamy na reklamowanie broni, w tym między innymi:

 • Pistoletów, broni palnej i amunicji. Dotyczy to także działających sprzętów zabytkowych, wiatrówek, replik broni palnej, broni do paintballa i atrap broni palnej.
 • Wszelkiego rodzaju akcesoriów do broni palnej.
 • Noży przeznaczonych do stosowania przemocy (np. noże sprężynowe lub myśliwskie).
 • Produktów przeznaczonych do zadawania obrażeń i bólu (np. kusze, tasery czy gaz pieprzowy).
 • Fajerwerków.
 • Materiałów wybuchowych.
 • Instrukcji dotyczących produkcji broni lub fajerwerków oraz informacji na temat zadawania obrażeń ludziom i zabijania ich.
 • Wytyczne dotyczące treści z ograniczeniami
  Alkohol

  Dopuszczamy reklamy alkoholu, w tym piwa, wina, napojów spirytusowych, likierów i członkostwa w klubach degustacji alkoholi.

  We wszystkich przypadkach to na Tobie spoczywa odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami i regulacjami (dotyczy to np. ograniczeń wiekowych).

  Reklamy alkoholu na Pintereście:

 • Nie mogą być skierowane do małoletnich ani przedstawiać osoby małoletnie spożywające napoje alkoholowe.
 • Nie mogą sugerować, że spożywanie alkoholu poprawia sprawność fizyczną, zapewnia lepszą pozycję społeczną lub udane życie seksualne.
 • Nie mogą zachęcać do nadmiernego spożywania alkoholu ani sugerować, że nadmierne spożywanie alkoholu przynosi korzyści lub ma właściwości terapeutyczne (pobudzające lub uspokajające).
 • Nie mogą przedstawiać osób pod wpływem alkoholu ani łączyć spożywania alkoholu z działaniami, które są niebezpieczne (prowadzenie pojazdu, praca z ciężkim sprzętem), antyspołeczne lub nielegalne.
 • Nie mogą przedstawiać wysokiej zawartości alkoholu jako czynnika, który wpływa pozytywnie na jakość produktu.
 • Konkursy, loterie i zachęty Pinterest

  Jeśli promujesz konkurs lub loterię, zachęcaj do autentycznych zachowań, dbaj, aby Pinterest był wolny od spamu i upewnij się, że spełniasz wszystkie wymogi prawne i przepisy. Dodatkowo:

 • Nie wymagaj od uczestników zapisywania konkretnego zdjęcia
 • Nie zezwalaj na więcej niż jedno zgłoszenie na uczestnika, jeśli zgłoszenie odbywa się poprzez podjęcie działania na Pintereście.
 • Nie wymagaj od użytkowników kupna produktu lub usługi ani uiszczenia opłaty za uczestnictwo.
 • Nie sugeruj, że Pinterest sponsoruje lub wspiera Ciebie lub promocje
 • Upewnij się, że z kontekstu, tytułu, opisu lub obrazu reklamy jasno wynika, że chodzi o konkurs lub loterię.
 • Nie dopuszczamy treści nakłaniających użytkowników do klikania przycisków na Pintereście w celu otrzymania pieniędzy, nagród lub ofert specjalnych.

  Produkty i usługi finansowe

  Reklamy produktów i usług finansowych muszą wyraźnie i jednoznacznie ujawniać wszystkie obowiązujące warunki zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dla dowolnego kraju lub regionu, do którego kierowana jest reklama. Na przykład reklamy kredytów konsumpcyjnych muszą zawierać takie informacje jak APR, okres spłaty, opłaty i koszty, kary oraz dane instytucji kredytowej.

  Zakazujemy reklamowania określonych rodzajów produktów finansowych, takich jak produkty i usługi związane z kryptowalutami oraz pożyczki „chwilówki”, jak opisano w dokumencie dotyczącym niedopuszczalnych praktyk biznesowych. Reklamodawcy mogą jednak reklamować następujące usługi/produkty z zastrzeżeniem wymienionych ograniczeń:

 • Scentralizowane giełdy kryptowalut lub zasobów cyfrowych, które zostały odpowiednio zarejestrowane i/lub uzyskały licencję i, jeżeli to wymagane, są zgodne z przepisami obowiązującymi we wszystkich odpowiednich jurysdykcjach.
 • Portfele kryptowalut przechowywane w ramach własnego lub zamówionego hostingu, a także produkty i usługi przechowywania, które zostały odpowiednio zarejestrowane i/lub uzyskały licencję i, jeżeli to wymagane, są zgodne z przepisami obowiązującymi we wszystkich odpowiednich jurysdykcjach.
 • Reklamy dozwolonych produktów lub usług nie mogą obiecywać zwrotów finansowych, przewidywać przyszłej wartości lub cen kryptowalut ani podawać tendencyjnych informacji, aby przekonać ludzi do zakupu lub korzystania z produktu lub usługi. 
 • Reklamy dozwolonych produktów i usług mogą oferować mieszczące się w granicach rozsądku minimalne zachęty finansowe (np. zarejestruj się, aby otrzymać 25 USD w bitcoinach!).
 • Każdy reklamodawca musi zostać wstępnie zatwierdzony przez Pinteresta.
 • Produkty i usługi związane z hazardem

  Nie zezwalamy na reklamy:

 • Loterie, o ile nie określono inaczej w wytycznych dotyczących danego kraju
 • Aplikacji i gier hazardowych
 • Witryn hazardowych
 • Gry sportowe z fikcyjnymi drużynami (ang. fantasy sports) oraz inne gry online oparte na systemie nagród, które wymagają opłaty wstępnej
 • Reklamy tradycyjnych kasyn, które nie są powiązane z grami hazardowymi i loteriami online, są dopuszczalne, chyba że zabraniają tego nasze wytyczne dla poszczególnych krajów.

  Produkty i usługi opieki zdrowotnej

  Nie zezwalamy na reklamy:

 • Naborów do testów klinicznych
 • Testów na ojcostwo
 • Testów genetycznych dostępnych w sprzedaży bezpośredniej, z wyjątkiem testów wykorzystywanych w celach genealogicznych
 • Usług macierzyństwa zastępczego
 • Zawierające twierdzenia dotyczące zapobiegania chorobom lub ich leczenia
 • Produktów lub porad, które naszym zdaniem mogą być niebezpieczne, niewiarygodne lub łatwo nadużywane
 • Inwazyjnych procedur medycznych
 • Sprzedaży lub kupna części ludzkiego ciała, organów, tkanek lub płynów ustrojowych
 • Zezwalamy na reklamy:

 • Okularów i soczewek kontaktowych
 • Wyrobów medycznych klasy I i II z wyjątkiem przypadków zabronionych w naszych wytycznych dla poszczególnych krajów
 • Leków dostępnych bez recepty z wyjątkiem przypadków, gdy zabraniają tego nasze wytyczne dla poszczególnych krajów 
 • Środków antykoncepcyjnych dostępnych bez recepty, jeśli reklamy nie koncentrują się na przyjemności lub sprawności seksualnej, z wyjątkiem przypadków, gdy zabraniają tego nasze wytyczne dla poszczególnych krajów

   
 • Dostawców usług telemedycznych (obowiązują pewne ograniczenia)
 • Za uprzednią zgodą Pinteresta dozwolone są reklamy (obowiązują pewne ograniczenia):

 • Producentów farmaceutycznych (markowych lub niemarkowych)
 • Leków na receptę (dla ludzi i zwierząt)
 • Aptek internetowych
 • Dostawców usług telemedycznych w zakresie leków na receptę    
 • Poniżej podano ograniczenia, które obowiązują w przypadku reklam z powyższych kategorii:
  • Reklamy można wyświetlać tylko w Stanach Zjednoczonych 
  • Reklamy mogą być kierowane tylko do Pinnerów w wieku co najmniej 18 lat 
  • Reklamy nie mogą promować leków z wykazu 1 i wykazu 2, w tym opioidowych leków przeciwbólowych dostępnych na receptę 
  • Reklamy nie mogą promować leków odchudzających 
  • Reklamy nie mogą oferować leków na receptę jako leków dostępnych bez recepty ani promować lub sugerować nadużywania leków na receptę
  • Reklamy nie mogą odwoływać się do nieletnich
  • Reklamy będą kwalifikować się tylko do określonych formatów reklam Pinteresta
 • Pamiętaj, że w zakresie działań kontrolnych korzystamy z usług innych firm w celu ustalenia, czy reklamodawca kwalifikuje się do emisji tych reklam. Reklamodawcy są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich przepisów i regulacji. 

  Produkty i usługi odchudzające

  Chcemy, aby Pinterest był pozytywnym i inspirującym miejscem dla wszystkich, dlatego nie zezwalamy na reklamy dotyczące odchudzania oraz na reklamy dyskryminujące ze względu na wygląd ciała. Nie zezwalamy na:

 • Żadne wyrażenia i obrazy związane z odchudzaniem
 • Żadne opinie klientów dotyczące odchudzania lub produktów odchudzających
 • Żadne wyrażenia i obrazy, które idealizują pewne typy sylwetki, a inne przedstawiają w gorszym świetle
 • Odniesienia do wskaźnika masy ciała (BMI) lub podobnych wskaźników
 • Tabletki, suplementy ani inne produkty odchudzające lub hamujące apetyt
 • Żadne produkty, które rzekomo powodują utratę wagi dzięki ich noszeniu lub nakładaniu na skórę
 • Obrazy przedstawiające osobę przed utratą wagi i po niej
 • Procedury odchudzające takie jak liposukcja lub spalanie tłuszczu
 • Dyskryminację ze względu na wygląd ciała, np. obrazy lub wyrażenia wyśmiewające lub dyskredytujące pewne typy sylwetki lub wyglądu bądź przedstawiające pewne obszary ciała w negatywnym świetle
 • Twierdzenia dotyczące niemożliwych wyników kosmetycznych
 • Reklamy promujące zdrowy styl życia i zdrowe nawyki oraz usługi i produkty z branży fitness są dozwolone, o ile nie skupiają się na utracie wagi.

  Wytyczne dla poszczególnych krajów

  Mamy zdefiniowane wytyczne dla poszczególnych krajów, których należy przestrzegać, kierując reklamy do określonego regionu świata. Kierując reklamy do konkretnego regionu, pamiętaj o językach lokalnych i znaczeniu kulturowym dla odbiorców. Zalecamy zamieszczanie reklam w lokalnym języku regionu.

  Argentyna

  Reklamy następujących produktów i usług są zakazane w Argentynie:

 • kasyna stacjonarne
 • Belgia

  Reklamy następujących produktów i usług są w Belgii zakazane:

 • kasyna stacjonarne
 • Brazylia

  Reklamy następujących produktów i usług są w Brazylii zakazane:

 • mieszanki dla niemowląt
 • kasyna stacjonarne
 • Zezwalamy na następujące produkty, ale z ograniczeniami:

 • Loterie sponsorowane przez rząd
  • Reklamodawcy nie mogą promować nieodpowiedzialnych zachowań hazardowych ani kierować reklam do nieletnich.
  • Reklamodawcy muszą uzyskać wcześniej zatwierdzenie od Pinteresta 
 • Kanada

  Zezwalamy na następujące produkty, ale z ograniczeniami:

 • Loterie sponsorowane przez rząd
  • Reklamodawcy nie mogą promować nieodpowiedzialnych zachowań hazardowych ani kierować reklam do nieletnich.
  • Reklamodawcy muszą uzyskać wcześniej zatwierdzenie od Pinteresta 
 • Chile

  Reklamy następujących produktów i usług są zakazane w Chile:

 • leki dostępne bez recepty
 • Kolumbia

  Reklamy następujących produktów i usług są zakazane w Kolumbii:

 • mieszanki dla niemowląt
 • kasyna stacjonarne
 • apteki stacjonarne
 • Dania

  Reklamy następujących produktów i usług są w Danii zakazane:

 • kasyna stacjonarne
 • mieszanki dla niemowląt
 • apteki stacjonarne
 • Francja

  We Francji zakazane są:

 • mieszanki dla niemowląt
 • reklamy aptek.
 • Niemcy

  W Niemczech zakazane są reklamy promujące:

 • kasyna stacjonarne
 • Hongkong

  Reklamy następujących produktów i usług są w Hongkongu zakazane:

 • kasyna stacjonarne
 • leki dostępne bez recepty
 • wyroby medyczne
 • Zezwalamy na reklamy następujących produktów i usług w Hongkongu, ale z ograniczeniami:

 • papiery wartościowe, systemy zbiorowego inwestowania, regulowane umowy inwestycyjne i produkty strukturyzowane 
  • wymagają uzyskania zgody lub licencji od Komisji ds. Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych
 • depozyty bankowe
  • wymagają uzyskania upoważnienia na podstawie rozporządzenia w sprawie branży bankowej 
 • Włochy

  We Włoszech zakazane są reklamy promujące:

 • kasyna stacjonarne
 • wyroby medyczne
 • leki dostępne bez recepty
 • Malezja

  Reklamy następujących produktów i usług są zakazane w Malezji:

 • Alkohol
 • kasyna stacjonarne
 • mieszanki dla niemowląt
 • Zezwalamy na reklamy następujących produktów i usług w Malezji, ale z ograniczeniami:

 • produkty i usługi finansowe
  • muszą dotyczyć podmiotu posiadającego licencję 
 • Malta, Luksemburg, Cypr, Słowacja, Rumunia, Grecja

  W Luksemburgu, Słowacji, Rumunii i Grecji oraz na Malcie i Cyprze zakazane są reklamy promujące:

 • kasyna stacjonarne
 • mieszanki dla niemowląt
 • leki dostępne bez recepty
 • wyroby medyczne
 • apteki stacjonarne
 • Meksyk

  W Meksyku zakazane są reklamy promujące:

 • kasyna stacjonarne
 • Holandia

  Reklamy następujących produktów i usług są w Holandii zakazane:

 • kasyna stacjonarne
 • mieszanki dla niemowląt
 • Filipiny

  Reklamy następujących produktów i usług są zakazane na Filipinach:

 • wyroby medyczne
 • Zezwalamy na reklamy następujących produktów i usług na Filipinach, ale z ograniczeniami:

 • kasyna stacjonarne
  • muszą dotyczyć podmiotu posiadającego licencję udzieloną przez instytucję państwową 
 • mieszanki dla niemowląt
  • muszą zawierać wszystkie obowiązujące zastrzeżenia
 • Polska, Węgry, Czechy

  W Polsce i Czechach oraz na Węgrzech zakazane są reklamy promujące:

 • kasyna stacjonarne
 • mieszanki dla niemowląt
 • apteki stacjonarne
 • Portugalia

  Reklamy następujących produktów i usług są w Portugalii zakazane:

 • kasyna stacjonarne
 • Singapur

  Reklamy następujących produktów i usług są w Singapurze zakazane:

 • leki dostępne bez recepty
 • wyroby medyczne
 • apteki stacjonarne
 • Zezwalamy na reklamy następujących produktów i usług w Singapurze, ale z ograniczeniami:

 • produkty i usługi finansowe
  • muszą dotyczyć podmiotu posiadającego licencję  
 • Korea Południowa

  Reklamy następujących produktów i usług są zakazane w Korei Południowej:

 • reklamy produktów spożywczych z darmowymi dodatkami niespożywczymi
 • Zezwalamy na reklamy następujących produktów i usług w Korei Południowej, ale z ograniczeniami:

 • kasyna stacjonarne
  • nie mogą wskazywać, że wygrana jest gwarantowana
 • Hiszpania

  W Hiszpanii zakazane są reklamy promujące: 

 • kasyna stacjonarne
 • mieszanki dla niemowląt
 • Szwajcaria

  Reklamy następujących produktów i usług są w Szwajcarii zakazane:

 • mieszanki dla niemowląt
 • Szwecja, Norwegia, Finlandia

  Reklamy następujących produktów i usług są w Szwecji, Norwegii i Finlandii zakazane:

 • Alkohol
 • kasyna stacjonarne
 • mieszanki dla niemowląt
 • apteki stacjonarne
 • Tajwan

  Reklamy następujących produktów i usług są na Tajwanie zakazane:

 • kasyna stacjonarne
 • leki dostępne bez recepty
 • wyroby medyczne
 • mieszanki dla niemowląt
 • produkty i usługi finansowe
 • Zezwalamy na reklamy następujących produktów i usług na Tajwanie, ale z ograniczeniami:

 • Alkohol
  • muszą zawierać wszystkie obowiązujące zastrzeżenia
 • Tajlandia

  Reklamy następujących produktów i usług są w Tajlandii zakazane:

 • Alkohol
 • kasyna stacjonarne
 • mieszanki dla niemowląt
 • Sankcje handlowe

  Nie można korzystać z usług reklamowych Pinteresta, jeśli jest to zabronione na mocy sankcji Stanów Zjednoczonych. Terytoria lub kraje, w których nasze usługi reklamowe są obecnie niedostępne:

 • Krym
 • Kuba
 • Doniecka Republika Ludowa
 • Iran
 • Ługańska Republika Ludowa
 • Korea Północna
 • Syria
 • Wietnam

  Reklamy następujących produktów i usług są w Wietnamie zakazane:

 • kasyna stacjonarne
 • leki dostępne bez recepty
 • wyroby medyczne
 • mieszanki dla niemowląt
 • butelki i smoczki dla dzieci
 • Zezwalamy na reklamy następujących produktów i usług w Wietnamie, ale z ograniczeniami:

 • Alkohol
  • objętość alkoholu musi być niższa niż 15%
 • żywność dla niemowląt
  • muszą zawierać wszystkie obowiązujące zastrzeżenia
 • suplementy diety
  • muszą zawierać wszystkie obowiązujące zastrzeżenia
 • Pamiętaj...

  W gestii reklamodawcy leży zadbanie o to, aby reklamy były zgodne z naszymi wytycznymi dotyczącymi reklam oraz ze wszystkimi wytycznymi obowiązującymi w danym kraju. Należy przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji lokalnych oraz kodeksów branżowych obowiązujących w każdym z regionów, w których reklamy będą prezentowane, a także uzyskać wszelkie wymagane w tych regionach pozwolenia lub licencje. Ponadto należy przestrzegać naszych wytycznych społeczności, warunków oraz powyższych wytycznych dotyczących reklam, w tym wytycznych dotyczących kierowania. Wytyczne dotyczące reklam odnoszą się do wszystkich elementów promowanych treści, w tym do obrazów, opisów i miejsc docelowych, a także do funkcji kierowania reklam, takich jak kierowanie na podstawie słów kluczowych lub kierowanie do grup odbiorców.

  Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub usunięcia dowolnej reklamy, która negatywnie wpływa na społeczność Pinteresta lub narusza nasze interesy. Możemy również usunąć reklamy lub kategorie reklam, na temat których otrzymamy dużo negatywnych opinii od użytkowników Pinteresta. Niniejsze zasady mogą ulec zmianie w dowolnym czasie.