Wytyczne dotyczące reklam

Nasza misja

 • Misją Pinteresta jest inspirowanie użytkowników do budowania wymarzonej rzeczywistości. Promowane treści mogą odegrać dużą rolę jako źródło życiowych inspiracji. Dlatego chcemy, aby reklamy wyświetlane na Pintereście były najwyższej jakości. Wystarczy, że będziesz przestrzegać poniższych zasad, aby zacząć promować wyjątkowe treści na Pintereście.

Zachowaj autentyczność wobec swoich odbiorców

 • Wiarygodność oznacza szczerość i uczciwość w odniesieniu do promowanego produktu lub usługi. Oznacza to, że należy rzetelnie informować użytkowników o tym, czego powinni się spodziewać w przypadku skorzystania z Twoich produktów lub usług.

  Uczciwie przedstawiaj swoją relację z Pinterestem

  Reklamy powinny być zgodne z naszymi wytycznymi brandingowymi i w żaden sposób nie mogą sugerować, że Pinterest sponsoruje lub formalnie wspiera Twoją promocję. Krótko mówiąc, reklama powinna wyglądać tak, jakby była utworzona przez Twoją firmę, a nie przez Pinteresta. Możesz użyć słowa „Pinterest”, ale nie naszego logotypu.

  Informuj o naliczanych opłatach

  Jeśli zamierzasz pobierać cyklicznie opłaty od użytkowników, zachowaj uczciwość i przedstaw im jasne warunki płatności.

  Stosuj zasadę „jeden reklamodawca — jedno konto” i jasno określ, kto jest autorem reklamy

  Chcemy, aby użytkownicy Pinteresta wiedzieli, kto promuje dane treści. Z jednego konta powinien korzystać tylko jeden reklamodawca. Nie można też zmieniać reklamodawcy na koncie. Ponadto nie można tworzyć tablic w imieniu innego podmiotu (np. jeśli reprezentujesz agencję) i promować treści na tych tablicach. Można natomiast pomagać innym promować reklamy z ich własnego konta.

  Szanuj prawa innych

  Reklamy nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw znaków towarowych i praw ochrony prywatności.

Szanuj swoich odbiorców

 • Upewnij się, że we właściwy sposób kierujesz reklamy. Stosuj się do poniższych wytycznych.

  Nie publikuj reklam należących do „wrażliwych” kategorii

  Kierowanie reklam do określonych grup odbiorców może być uznane za niewłaściwe lub obraźliwe. Niedopuszczalne jest zwracanie się do osób w sposób sugerujący, że dysponujesz poufnymi informacjami na ich temat. Nie można kierować reklam na podstawie czynników takich jak:

  • Stan zdrowia i problemy zdrowotne
  • Rasa, kolor skóry i pochodzenie etniczne
  • Zła sytuacja finansowa
  • Przekonania religijne lub filozoficzne
  • Praktyki seksualne i orientacja seksualna
  • Domniemane lub faktyczne popełnienie przestępstwa
  • Ponadto nie możesz kierować reklam na Pinnerów w wieku poniżej 18 lat

  W przypadku kierowania reklam do odbiorców poza Stanami Zjednoczonymi nie można używać następujących informacji:

  • Przynależność do związków zawodowych
  • Poglądy polityczne

  Grupy chronione

  Niektóre kategorie reklam objęte są dodatkowymi ograniczeniami kierowania. Oprócz wytycznych dotyczących kierowania reklam należących do „wrażliwych” kategorii reklamy z następujących kategorii nie mogą być kierowane ze względu na wiek, płeć lub kod pocztowy ani dyskryminować grup chronionych:

  • Kredyty: reklamy promujące produkty kredytowe, takie jak karty kredytowe, kredyty hipoteczne i pożyczki.
  • Zatrudnienie: reklamy promujące oferty pracy.  
  • Nieruchomości: reklamy promujące zakup, sprzedaż, dzierżawę lub wynajem ziemi i domów.

  Pamiętaj, ze wiek, płeć i status rodzinny to kategorie chronione.  Reklamy z tych kategorii kierowane w zabroniony sposób nie zostaną opublikowane. 

Zachowaj ostrożność, wykorzystując wszelkie dane

 • Używając danych do kierowania reklam na Pintereście lub pomiaru ich skuteczności, musisz postępować zgodnie z naszymi warunkami dotyczącymi danych reklamowych. Dotyczy to również takich funkcji takich jak nasz tag, odbiorcy i kampanie promujące instalację aplikacji.

  Przestrzegaj wszystkich zasad dotyczących pomiaru i kierowania do odbiorców

  W każdym miejscu, w którym zbierasz dane wykorzystywane w usłudze reklamowej Pinteresta, musisz ujawnić ten fakt i uzyskać prawnie wymaganą zgodę każdej osoby na zbieranie, udostępnianie i używanie tych danych.

  Jeśli używasz tagu Pinteresta lub przesyłasz nam aktywność związaną z aplikacjami mobilnymi, musisz poinformować osoby odwiedzające Twoją witrynę i aplikację, że ich dane będą udostępniane podmiotom trzecim w celu reklamy behawioralnej online oraz że mogą zrezygnować z reklam behawioralnych online za pośrednictwem ustawień personalizacji Pinteresta, witryny AdChoices pod adresem optout.aboutads.info (jeśli korzystasz z tagu Pinteresta) lub ustawień identyfikatora reklam mobilnych (jeśli udostępniasz nam dane o aktywności w aplikacjach).

  Nie przekazuj nam informacji należących do kategorii wrażliwych — takich jak stan zdrowia czy pochodzenie etniczne — ani też takich, które zostały zebrane ze stron lub aplikacji przeznaczonych dla dzieci poniżej 13 roku życia lub w wieku, w którym jest wymagane wyrażenie zgody w Twoim kraju (jeżeli jest wyższy).

  Szanuj dane i prywatność naszej społeczności

  Nie można:

  • Korzystaj z danych, które otrzymujesz z usługi reklamowej Pinteresta, w dowolnym celu (w tym do kierowania do odbiorców lub profilowania użytkowników), innym niż analiza kampanii na Pintereście i tylko w anonimowej formie
  • Udostępniaj dane z usługi reklamowej Pinteresta podmiotom trzecim, w tym innym usługom reklamowym
  • Łącz dane z usługi reklamowej Pinteresta z danymi osobowymi (takimi jak adres e-mail) lub informacjami identyfikującymi użytkownika, przeglądarkę lub urządzenie (takimi jak pliki cookie lub identyfikatory reklam na telefon komórkowy)

  Jeśli otrzymasz jakiekolwiek dane z Pinteresta powiązane z unikatowym identyfikatorem (np. dane raportowania kampanii powiązane z identyfikatorem urządzenia mobilnego), nie możesz ich używać do promowania produktów lub usług ani do jakichkolwiek innych celów, poza pomiarem skuteczności kampanii na Pintereście i musisz je usunąć nie później niż 6 miesięcy po ich otrzymaniu.

Dobrze przemyślana treść

 • Chcemy, aby reklamy były inspirujące i skłaniały do działania, dlatego dbamy o wysokie standardy jakości treści promowanych na Pintereście. Jeśli szukasz wskazówek, sprawdź nasze najlepsze praktyki kreatywne oraz tablice The Studio.

  Profesjonalne i starannie przygotowane zdjęcia

  Przygotowanie techniczne reklam powinno stać na najwyższym poziomie. Nie zezwalamy na reklamy zawierające:

  • Nieostre lub ziarniste obrazy (rozdzielczość powinna wynosić min. 600 x 900 pikseli)
  • Obrazy o nieodpowiedniej orientacji (odwrócone lub pochylone)
  • Źle wyedytowane lub źle przycięte obrazy 
  • Obrazy z przesadną ilością tekstu lub zbyt dużą liczbą rodzajów i kolorów czcionek (zalecane są maksymalnie 4 ramki i 2 rodzaje lub kolory czcionek)
  • Obrazy ze sztuczną funkcjonalnością, takie jak przyciski Odtwórz lub Pobierz, ikony powiadomień, paski wyszukiwania lub elementy, które wyglądają jak opcje dostępne na Pintereście (np. nasze przyciski Zapisz lub Kup) 
  • Błędy ortograficzne, literówki, nadmierne stosowanie wielkich liter i symboli
  • Niskiej jakości treści utworzone przez użytkowników, takie jak selfie czy zrzuty ekranu

  Wysokiej jakości strony docelowe

  Dbamy o każdy aspekt procesu publikowania i emisji reklam — dotyczy to także adresu URL reklamy. Chcemy mieć pewność, że po kliknięciu użytkownicy znajdą dokładnie to, czego szukają. Nie zezwalamy na to, aby strony docelowe:

  • Wymagały od użytkowników podjęcia działań (np. rejestracji), zanim otrzymają oni dostęp do pewnych treści, o ile reklama o tym jasno nie poinformuje
  • Miały wyskakujące reklamy lub rozpoczynały automatyczne pobieranie na urządzeniu użytkownika
  • Zmuszały użytkowników do odwiedzenia innej strony
  • Zawierały głównie treści reklamowe (witryny tylko do reklam)

  Utwórz spójne wrażenie

  Reklamy muszą odzwierciedlać to, kim jesteś i co chcesz promować, więc upewnij się, że obrazy reklamowe, opisy i strony docelowe są spójne. Reklamy nie mogą sugerować, że produkt jest dostępny na stronie docelowej, jeśli w rzeczywistości nie można go tam kupić.

Zarządzaj treścią w sposób odpowiedzialny

 • Nie zezwalamy na niektóre kategorie reklam, a inne ograniczamy. Tak jak dotychczas, to Ty ponosisz odpowiedzialność za treści promowane na Pintereście, a także za bezpieczeństwo i wiarygodność oferowanych produktów oraz usług.

Wytyczne dotyczące treści niedozwolonych

 • Treści dla dorosłych i nagość

  Nie zezwalamy na reklamy:

  • Zabawek erotycznych
  • Filmów, publikacji i występów na żywo przeznaczonych dla dorosłych lub pornograficznych
  • Produktów wspomagających seksualność
  • Usług związanych przygodnym seksem i kojarzeniem par z różnych krajów oraz usług agencji towarzyskich

  Nie zezwalamy również na:

  • Nagość lub domniemaną nagość (np. zamazane obrazy i ilustracje)
  • Implikowaną aktywność seksualną (w ubraniu lub bez)
  • Obrazy pewnych części ciała (genitalia, włosy łonowe, męskie lub żeńskie pośladki i kobiece piersi)

  Możesz promować ubrania przedstawione na modelach, na przykład kostiumy kąpielowe i bieliznę, jeśli poza modela i produkt nie są nacechowane seksualnie.

 • Wyłudzanie kliknięć

  Zależy nam, aby reklamy były piękne i przydatne. Nie chcemy, aby wywierały presję na użytkownikach lub wprowadzały ich w błąd za pomocą treści wyłudzających kliknięcia (ang. clickbait). Nie zezwalamy na praktyki wyłudzania kliknięć opierające się na sensacji, które wykorzystują ciekawość użytkownika poprzez:

  • Wywoływanie strachu
  • Krytykowanie słabości
  • Obsceniczny język i obrazy
  • Celowe ukrywanie informacji
 • Narkotyki i akcesoria z nimi związane

  Nie zezwalamy na reklamy:

  • Dotyczące sprzedaży i używania narkotyków lub substancji psychoaktywnych
  • Materiałów informacyjnych dotyczących używania i legalizacji narkotyków
  • Zawierające zdjęcia narkotyków lub substancji psychoaktywnych
  • Akcesoriów związanych z używaniem narkotyków, w tym przyborów do używania, przechowywania lub spożywania narkotyków bądź substancji psychoaktywnych
  • Produktów wytwarzanych z kannabidiolu (CBD), konopi lub ich pochodnych
 • Żywe zwierzęta i gatunki zagrożone

  Nie zezwalamy na reklamę żywych zwierząt. 
  Ponadto nie zezwalamy na promocję produktów wykonanych ze skorupy żółwia, kości słoniowej, koralowca, skóry krokodyla oraz futra tygrysa, niedźwiedzia polarnego, wydry morskiej i innych zagrożonych gatunków. Dotyczy to także produktów medycznych wytwarzanych z nosorożców, tygrysów lub czarnych niedźwiedzi azjatyckich. Aby zapoznać się z pełną listą zakazanych produktów wytwarzanych z dzikiej fauny i flory, odwiedź stronę naszego partnera World Wildlife Fund.

 • Nielegalne produkty i usługi

  Nie zezwalamy na reklamowanie czegokolwiek, co promuje lub ułatwia pozyskanie nielegalnych produktów, usług lub działań, w tym produktów zawierających instrukcje lub sprzęt do nielegalnego uzyskiwania dostępu do oprogramowania, serwerów, telefonów komórkowych lub witryn internetowych i manipulowania nimi, a także linków do oprogramowania, które działa na szkodę użytkownika.

 • Towary podrabiane

  Nie zezwalamy na reklamy:

  • Podrabiane produkty
  • Repliki marek
  • Przedmioty bezprawnie reklamowane jako markowe towary
  • Fałszywe dokumenty tożsamości, paszporty lub inne oficjalne dokumenty
 • Kampanie polityczne

  Nie zezwalamy na reklamy na potrzeby:

  • Wyborów lub porażki kandydatów politycznych ubiegających się o urzędy publiczne
  • Partii politycznych lub komitetów ds. działań politycznych
  • Kwestii politycznych w celu wywarcia wpływu na wynik wyborów
  • Prawodawstwa, w tym referendów lub głosowań
  • Towary związane z kandydatami politycznymi, partiami lub wyborami
 • Treści o charakterze kontrowersyjnym

  Chcemy, aby Pinterest był bezpiecznym, przyjaznym i inspirującym miejscem, więc nie pozwalamy na reklamy, które mogłyby tworzyć podziały lub wywoływać niepokój. Nie zezwalamy na publikowanie treści zawierających następujące słowa i obrazy:

  • Obraźliwe lub obsceniczne (z cenzurą lub bez) 
  • Przepełnione agresją i drastyczne 
  • Wulgarne lub obrzydliwe
  • Kontrowersyjne lub niepoprawne politycznie, kulturowo albo rasowo

  Poza celami edukacyjnymi lub charytatywnymi nie zezwalamy również na:

  • Treści nagłaśniające kontrowersyjne lub tragiczne wydarzenia
  • Nawiązania do stanu zdrowia i problemów zdrowotnych
 • Tytoń

  Nie zezwalamy na reklamowanie wyrobów tytoniowych, w tym między innymi:

  • Papierosów
  • E-papierosów
  • Tytoniu do żucia
  • Przyborów (tj. lufek, bibułek, waporyzatorów, wkładów do waporyzatorów itp.)

  Nie zezwalamy również na reklamowanie palarni fajek wodnych i cygar ani produktów z nimi związanych.

 • Niedopuszczalne praktyki biznesowe

  Nie zezwalamy na reklamy promujące następujące produkty, usługi czy modele biznesowe:

  • Aukcje groszowe lub licytacje
  • Pożyczki „chwilówki”
  • Usługi składania pozwów
  • Usługi finansowe ułatwiające zakup bitcoinów i innych kryptowalut oraz handel nimi
  • Usługi, które obiecują duże zyski finansowe przy minimalnych nakładach lub wysiłku, takie jak wielopoziomowe modele marketingowe lub szybkie możliwości wzbogacenia
  • Firmy, które oferują zadania domowe lub pisanie esejów dla studentów (usługi korepetycyjne są dopuszczalne)
  • Produkty lub usługi oparte na nierealistycznych lub przesadnych twierdzeniach

  Oczekujemy, że nasi reklamodawcy będą uczciwi wobec swoich klientów i ustalą wyraźne oczekiwania dotyczące jakości produktów, terminów dostaw, procesów zwrotu i świadczonych usług. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia reklamodawcy na podstawie słabych ocen stron trzecich lub rejestracji skarg.

 • Broń i materiały wybuchowe

  Nie zezwalamy na reklamowanie broni, w tym między innymi:

  • Pistoletów, broni palnej i amunicji. Dotyczy to także działających sprzętów zabytkowych, wiatrówek, replik broni palnej, broni do paintballa i atrap broni palnej.
  • Wszelkiego rodzaju akcesoriów do broni palnej.
  • Noży przeznaczonych do stosowania przemocy (np. noże sprężynowe lub myśliwskie).
  • Produktów przeznaczonych do zadawania obrażeń i bólu (np. kusze, tasery czy gaz pieprzowy).
  • Fajerwerków.
  • Materiałów wybuchowych.
  • Instrukcji dotyczących produkcji broni lub fajerwerków oraz informacji na temat zadawania obrażeń ludziom i zabijania ich.

Wytyczne dotyczące treści z ograniczeniami

 • Alkohol

  Dopuszczamy reklamy alkoholu, w tym piwa, wina, napojów spirytusowych, likierów i członkostwa w klubach degustacji alkoholi.
   
  We wszystkich przypadkach to na reklamodawcy spoczywa odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami i regulacjami (dotyczy to np. ograniczeń wiekowych).

  Reklamy alkoholu na Pintereście:

  • Nie mogą być skierowane do małoletnich ani przedstawiać osoby małoletnie spożywające napoje alkoholowe.
  • Nie mogą sugerować, że spożywanie alkoholu poprawia sprawność fizyczną, zapewnia lepszą pozycję społeczną lub udane życie seksualne.
  • Nie mogą sugerować, że nadmierne spożywanie alkoholu przynosi korzyści lub ma właściwości terapeutyczne (pobudzające lub uspokajające).
  • Nie mogą przedstawiać osób pod wpływem alkoholu ani łączyć spożywania alkoholu z działaniami, które są niebezpieczne (prowadzenie pojazdu, praca z ciężkim sprzętem), antyspołeczne lub nielegalne.
  • Nie mogą przedstawiać wysokiej zawartości alkoholu jako czynnika, który wpływa pozytywnie na jakość.
 • Konkursy, loterie i zachęty Pinterest

  Jeśli promujesz konkurs lub loterię, zachęcaj do autentycznych zachowań, dbaj, aby Pinterest był wolny od spamu i upewnij się, że spełniasz wszystkie wymogi prawne i przepisy. Dodatkowo:

  • Nie wymagaj od uczestników zapisywania konkretnego zdjęcia
  • Nie zezwalaj na więcej niż jedno zgłoszenie na uczestnika
  • Nie sugeruj, że Pinterest sponsoruje lub wspiera Ciebie lub promocje
  • Upewnij się, że uczestnicy używają słów „konkurs” lub „loteria” w swoich opisach lub w obrazach, gdy zapisują Piny w ramach wydarzenia

  Nie dopuszczamy treści nakłaniających użytkowników do klikania przycisków na Pintereście w celu otrzymania pieniędzy, nagród lub ofert specjalnych.

 • Produkty i usługi finansowe

  Reklamy produktów i usług finansowych muszą wyraźnie i jednoznacznie ujawniać wszystkie obowiązujące warunki zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dla dowolnego kraju lub regionu, do którego kierowana jest reklama. Na przykład reklamy kredytów konsumpcyjnych muszą zawierać takie informacje jak APR, okres spłaty, opłaty i koszty, kary oraz dane instytucji kredytowej.

  Zakazujemy reklamowania określonych rodzajów produktów finansowych, takich jak kryptowaluty i pożyczki „chwilówki”, jak opisano w niedopuszczalnych praktykach biznesowych. 

 • Produkty i usługi związane z hazardem

  Nie zezwalamy na reklamy:

  • Wszelkich rodzajów loterii
  • Aplikacji i gier hazardowych
  • Witryn hazardowych

  Nie zezwalamy również na reklamy gier sportowych z fikcyjnymi drużynami (ang. fantasy sport) oraz innych gier online opartych na systemie nagród, które wymagają opłaty wstępnej.

  Reklamy tradycyjnych kasyn, które nie są powiązane z grami hazardowymi i loteriami online, są dopuszczalne, chyba że zabraniają tego nasze wytyczne dla poszczególnych krajów. 
   

 • Produkty i usługi opieki zdrowotnej

  Nie zezwalamy na reklamy:

  • Producentów farmaceutycznych (markowych lub niemarkowych)
  • Leków na receptę dla ludzi i zwierząt
  • Aptek internetowych
  • Wyrobów medycznych klasy III
  • Naborów do testów klinicznych
  • Zawierające twierdzenia dotyczące zapobiegania chorobom lub ich leczenia
  • Produktów lub porad, które naszym zdaniem mogą być niebezpieczne, niewiarygodne lub łatwo nadużywane
  • Inwazyjnych procedur medycznych

  Nie zezwalamy też na:

  • Odchudzające lub hamujące apetyt tabletki i suplementy
  • Niewiarygodne lub niebezpieczne twierdzenia dotyczące utraty wagi (oraz zdjęcia „przed i po”)
  • Twierdzenia dotyczące niemożliwych wyników kosmetycznych

  Zezwalamy na reklamy:

  • Okularów i soczewek kontaktowych
  • Wyrobów medycznych klasy I i II z wyjątkiem przypadków zabronionych w naszych wytycznych dla poszczególnych krajów
  • Leków dostępnych bez recepty z wyjątkiem przypadków, gdy zabraniają tego nasze wytyczne dla poszczególnych krajów 
  • Środków antykoncepcyjnych dostępnych bez recepty, które nie koncentrują się na przyjemności lub sprawności seksualnej, z wyjątkiem przypadków, gdy zabraniają tego nasze wytyczne dla poszczególnych krajów 
    

Wytyczne dla poszczególnych krajów

 • Mamy zdefiniowane wytyczne dla poszczególnych krajów, których należy przestrzegać, kierując reklamy do określonego regionu świata. Kierując reklamy do konkretnego regionu, pamiętaj o językach lokalnych i znaczeniu kulturowym dla odbiorców. Zalecamy zamieszczanie reklam w lokalnym języku regionu.

  Austria

  W Austrii zakazane są reklamy promujące: 

  • leki dostępne bez recepty

  Belgia

  Reklamy następujących produktów i usług są w Belgii zakazane:

  • kasyna stacjonarne

  Dania

  Reklamy następujących produktów i usług są w Danii zakazane:

  • kasyna stacjonarne

  • mieszanki dla niemowląt

  • leki dostępne bez recepty

  • wyroby medyczne

  • apteki stacjonarne

  Francja

  We Francji zakazane są:

  • mieszanki dla niemowląt
  • reklamy aptek.

  Niemcy

  W Niemczech zakazane są reklamy promujące:

  • leki dostępne bez recepty
  • kasyna stacjonarne

  Włochy

  We Włoszech zakazane są reklamy promujące:

  • kasyna stacjonarne
  • wyroby medyczne
  • leki dostępne bez recepty

  Holandia

  Reklamy następujących produktów i usług są w Holandii zakazane:

  • kasyna stacjonarne

  • leki dostępne bez recepty

  • wyroby medyczne

  • mieszanki dla niemowląt

  Polska, Malta, Luksemburg, Cypr, Węgry, Słowacja, Rumunia, Grecja, Czechy

  W Polsce, Luksemburgu, Węgrzech, Słowacji, Rumunii, Grecji i Czechach oraz na Malcie i Cyprze zakazane są reklamy promujące:

  • Alkohol
  • kasyna stacjonarne
  • mieszanki dla niemowląt
  • leki dostępne bez recepty
  • wyroby medyczne
  • apteki stacjonarne

  Portugalia

  Reklamy następujących produktów i usług są w Portugalii zakazane:

  • kasyna stacjonarne
  • leki dostępne bez recepty

  Hiszpania

  W Hiszpanii zakazane są reklamy promujące: 

  • kasyna stacjonarne
  • leki dostępne bez recepty
  • mieszanki dla niemowląt

  Szwajcaria

  Reklamy następujących produktów i usług są w Szwajcarii zakazane:

  • mieszanki dla niemowląt
  • leki dostępne bez recepty

  Szwecja, Norwegia, Finlandia

  Reklamy następujących produktów i usług są w Szwecji, Norwegii i Finlandii zakazane:

  • Alkohol

  • kasyna stacjonarne

  • mieszanki dla niemowląt

  • leki dostępne bez recepty

  • wyroby medyczne

  • apteki stacjonarne

  Sankcje handlowe

  Nie można korzystać z usług reklamowych Pinteresta, jeśli jest to zabronione na mocy sankcji Stanów Zjednoczonych. Terytoria lub kraje, w których nasze usługi reklamowe są obecnie niedostępne:

  • Krym
  • Kuba
  • Iran
  • Korea Północna
  • Syria

Pamiętaj...

 • W gestii reklamodawcy leży zadbanie o to, aby reklamy były zgodne z naszymi wytycznymi dotyczącymi reklam oraz ze wszystkimi wytycznymi obowiązującymi w danym kraju. Należy przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji lokalnych oraz kodeksów branżowych obowiązujących w każdym z regionów, w których reklamy będą prezentowane. Ponadto należy przestrzegać naszych wytycznych społeczności, warunków i powyższych wytycznych dotyczących reklam. Wytyczne dotyczące reklam odnoszą się do wszystkich elementów promowanych treści, w tym do obrazów, opisów i miejsc docelowych, oraz takich funkcji jak kierowanie reklam.

  Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub usunięcia dowolnej reklamy, która negatywnie wpływa na społeczność Pinteresta lub narusza nasze interesy. Możemy również usunąć reklamy lub kategorie reklam, na temat których otrzymamy dużo negatywnych opinii od użytkowników Pinteresta. Niniejsze reguły mogą ulec zmianie w dowolnym czasie.