Pinterest respecteert de merkenrechten van anderen, en verwacht dat Pinners dat ook doen. Pinterest kan de toegang weigeren tot content die anderen misleidt of die inbreuk maakt op de merkenrechten van anderen. Gebruikers die dergelijke content plaatsen of delen, kunnen ook worden geschorst of hun account kan worden beëindigd door Pinterest. Daarnaast kan Pinterest er in voorkomend geval toe overgaan om gebruikersnamen over te dragen.

Als je denkt dat iemand op Pinterest inbreuk maakt op jouw merk, laat het ons dan weten door een melding van merkinbreuk in te dienen via ons gebruiksvriendelijke online formulier. We bekijken dan je melding en nemen de passende maatregelen.

Het formulier voor het melden van een merkinbreuk is de beste manier om ons je bezorgdheden te laten weten, maar je kunt ons ook een e-mail sturen op trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com).

Als je content wordt verwijderd op basis van een melding van merkinbreuk, kun je hiertegen bezwaar indienen door een e-mail te sturen naar trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com), met opgave van de reden waarom je de melding onterecht vindt. Voeg het referentienummer van de melding van merkinbreuk toe. Als je wilt dat wij de informatie over de melding van merkinbreuk doorsturen, stuur ons dan een e-mail op trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com), met het referentienummer van de melding van merkinbreuk. We zijn bereid die informatie mee te sturen (maar mogelijk zonder persoonlijke contactgegevens). 

Het is ons beleid om in bepaalde omstandigheden en naar ons eigen inzicht de accounts te schorsen of te beëindigen van personen die herhaaldelijk inbreuk maken op, of herhaaldelijk worden beticht van inbreuken op merkenrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten. Tegen dergelijke gebruikers kunnen wij ook andere acties ondernemen, zoals een tijdelijke schorsing van de mogelijkheid om content te plaatsen. 

Melding maken van een merkinbreuk

Om melding te maken van een merkinbreuk, kun je ons online formulier invullen.

Klachtenformulier voor merkrechtschending invullen

Als je dit formulier liever niet gebruikt, stuur dan de volgende informatie naar trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com):

 • Je volledige wettelijke naam en je elektronische of fysieke handtekening (bijvoorbeeld door je volledige naam te typen).
 • Identificatie van de merken waarop volgens jou inbreuk wordt gemaakt (geef bijvoorbeeld een registratienummer op van een merk of voeg documenten toe die de merkenrechten volgens gemeen recht aantonen).
 • De content op Pinterest die volgens jou inbreuk maakt op je rechten, alsook de informatie die wij nodig hebben om die content te vinden, zoals de URL naar de content (pin, bord of account) op Pinterest.
 • Uitleg waarom de gemelde content volgens jou inbreuk maakt op je merk.
 • Een verklaring met de volgende strekking en inhoud:
  • Je bent te goeder trouw van mening dat de merken die je in je melding beschrijft, worden gebruikt op een manier die inbreuk maakt op jouw merk(en) of op de merk(en) van een eigenaar die je vertegenwoordigt.
  • De gegevens in je melding zijn waar en juist. 
  • Je bent, op straffe van strafrechtelijke vervolging, de eigenaar van het merk (de merken) waarop volgens jou inbreuk is gemaakt, of je bent expliciet bevoegd om namens de eigenaar op te treden.
  • Je begrijpt dat een kopie van de melding kan worden verzonden naar de gebruiker die verantwoordelijk is voor de content waarop de melding betrekking heeft.
 • Je postadres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Bezwaar maken tegen een melding van merkinbreuk

  Als je vindt dat een pin ten onrechte is verwijderd of dat de merkeigenaar zich in een bepaald opzicht heeft vergist (bijvoorbeeld als je pin volgens jou geen inbreuk maakt op de merkrechten van de melder, of als je beweert dat het merk geen eigendom is van de melder), kun je de melding betwisten door een e-mail te sturen naar trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com). Je bezwaar moet het volgende bevatten: 

 • Een verklaring dat je te goeder trouw van mening bent dat je gebruik van het merk geen inbreuk maakt op de rechten van anderen, en waarom je daarvan overtuigd bent
 • Een verklaring dat je begrijpt dat een kopie van je bezwaar kan worden doorgestuurd naar de mensen achter de accounts waarop je bezwaar betrekking heeft
 • Je naam, adres en telefoonnummer
 • Een verklaring dat de informatie in je bezwaar juist is
   
 • Tegen namaak op Pinterest

  Pinterest verbiedt gebruikers om namaakgoederen te verkopen of de verkoop ervan te promoten op Pinterest. Namaakgoederen zijn goederen die worden gepromoot, verkocht of verdeeld met een merk dat identiek is aan of wezenlijk niet kan worden onderscheiden van het merk van iemand anders, zonder toestemming van de eigenaar van het merk. 

  Als je van mening bent dat namaakgoederen worden verkocht of gepromoot in content op Pinterest, kun je een melding van namaak indienen via ons gebruiksvriendelijke online formulier. Je kunt vermeende namaak ook melden door ons een e-mail te sturen op trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com)

  We bekijken dan je melding en nemen de passende maatregelen. 

  Als je content wordt verwijderd vanwege een melding van namaak, kun je hiertegen een bezwaar indienen door een e-mail te sturen naar trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com), met opgave van de reden waarom je de melding onterecht vindt. Voeg het referentienummer van de melding toe. Als je wilt dat wij de informatie van de melding doorsturen, stuur ons dan een e-mail op trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com), met het referentienummer van de melding. We zijn bereid die informatie mee te sturen (maar mogelijk zonder persoonlijke contactgegevens). 

  Het is ons beleid om in bepaalde omstandigheden en naar ons eigen inzicht de accounts te schorsen of te beëindigen van gebruikers die zich manifest of herhaaldelijk bezighouden met namaak. Gebruikers van wie de content is verwijderd omdat deze in strijd is met ons beleid tegen namaak, kunnen ook andere gevolgen ondervinden, zoals weigering van de toegang tot bepaalde diensten of programma's (bijvoorbeeld advertentierechten en programma's voor verkopers en geverifieerde verkopers).
   

  Formulier voor een melding van namaak invullen