Onze missie

Pinterest wil alle mensen de inspiratie geven om het leven van hun dromen op te bouwen. Iedere ontwikkelaar draagt daar aan bij. Hieronder staan richtlijnen over wat wel en niet is toegestaan als je apps of diensten ontwikkelt met gebruik van de materialen van Pinterest. Alle ontwikkelaars zijn ertoe verplicht deze richtlijnen te volgen en onze andere voorwaarden en beleidslijnen (zoals onze Servicevoorwaarden voor ontwikkelaars en API's en onze communityrichtlijnen) na te leven.

Wij sturen je een bericht als we je app verwijderen op basis van deze richtlijnen. Als je een app van een ontwikkelaar hebt gezien die onze richtlijnen niet volgt, laat ons dat dan weten.
 

Grondbeginselen

Voor elke applicatie die je ontwikkelt, moet je deze basisregels volgen:

 • Wees transparant en eerlijk tegenover je eindgebruikers en Pinterest over de functionaliteiten van je dienst. Zorg ervoor dat je niemand in de war brengt, misleidt of verrast.
 • Je mag geen gegevens opslaan die je via Pinterest (met inbegrip van de API) hebt verkregen, met uitzondering van analytische gegevens over campagnes in je account. Gebruik de API telkens je gegevens nodig hebt.
 • Je mag alleen accountgegevens gebruiken van personen die daarvoor toestemming hebben gegeven, bijvoorbeeld met een toegangstoken. Vraag en bewaar geen inloggevens, en gebruik de inloggegevens van anderen niet om hun account te bekijken of namens hen dingen te doen. 
 • Gebruik de accountgegevens van anderen alleen om ze een dienst aan te bieden.
 • Voeg accountgegevens van iemand niet samen met accountgegevens van anderen of met gegevens van andere diensten.
 • Deel gegevens van onze API niet met derden en verkoop ze niet, ook niet met of aan andere advertentiediensten. Gegevens van een account delen met de accounteigenaar is wel toegestaan.
 • Houd je API-inloggegevens geheim. Maak geen gebruik van de API-inloggegevens van iemand anders, en sta niet toe dat iemand anders de jouwe gebruikt.
  • Eindgebruikers kunnen API-inloggegevens aanvragen voor gebruik met een 'bring-your-own-key'-toepassing, maar in dat geval moeten de API-inloggegevens van de eindgebruiker lokaal worden opgeslagen (niet op de server) en de toepassing moet voldoen aan alle andere beleidsregels en richtlijnen. In de toepassing mag bijvoorbeeld niet worden gevraagd naar de wachtwoorden van Pinterest-gebruikers, sessiecookies, enzovoort.
 • Probeer de maatregelen die we nemen om ons beleid af te dwingen, niet te omzeilen. Als we bijvoorbeeld je app verwijderen, mag je niet proberen met een ander account of onder een andere naam verbinding te maken met dezelfde of een erg gelijkaardige app.
 • Volg alle instructies zoals beschreven in onze technische documentatie.
 • Je privacybeleid moet voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Wanneer je API-toegang aanvraagt, moet je een link naar je privacybeleid toevoegen.
 • Dit moet je doen

  Onder het geoorloofde gebruik van de materialen van Pinterest, zoals onze tools voor ontwikkelaars en onze API's, valt bijvoorbeeld het maken van integraties als:

 • Advertentietools, zoals apps voor het beheren van campagnes via meerdere kanalen
 • Doelgroeptools, waarmee adverteerders geavanceerde targetingfuncties kunnen gebruiken
 • Contentmarketingtools, zoals pinplanners
 • Creatieve tools, zoals apps voor het ontwerpen van afbeeldingen of het bewerken van video's
 • Platforms voor Makers, zoals platforms die de samenwerking tussen Makers en merken vergemakkelijken
 • Dynamische creatieve tools, zoals apps die het maken van inhoud automatiseren
 • Hulpprogramma's voor het beheren van feeds, waarmee eindgebruikers hun productvermeldingen kunnen optimaliseren
 • Platforms voor handelaren, zoals platforms die e-commercewinkels hosten
 • Meet-tools die adverteerders inzicht kunnen geven in de doeltreffendheid van hun campagnes
 • Tools voor winkelervaring, zoals tools waarmee gebruikers de artikelen kunnen kopen die worden getoond in je content
 • Bezoek onze Partnerpagina's voor meer informatie over bestaande integraties die zijn ontwikkeld op het platform van Pinterest. Op onze Pagina's voor ontwikkelaars vind je informatie die je op weg helpt en voorbeelden van goede praktijken voor wie met het platform van Pinterest aan de slag wil.
   

  Dit mag je niet doen

  Voorbeelden van ongeoorloofd gebruik van de materialen die door Pinterest ter beschikking worden gesteld (zoals onze API's en tools voor ontwikkelaars), zijn:

 • Een app maken of ter beschikking stellen met als doel inbreuk te maken op de beleidslijnen van Pinterest.
 • Handelingen stellen namens eindgebruikers, zonder dat zij daar specifiek van op de hoogte zijn en er specifiek toestemming voor hebben gegeven. Het gaat hierbij onder andere om handelingen zoals het profiel van een pinner aanpassen, pins maken, bewaren of bewerken, volgen en ontvolgen, berichten sturen, of reacties plaatsen.
 • Functies aanbieden waarmee eindgebruikers automatisch handelingen kunnen stellen zonder elke handeling apart in overweging te nemen.
  • Als je app bijvoorbeeld aan eindgebruikers de mogelijkheid biedt om het publiceren van pins in te plannen, moet de eindgebruiker elke te publiceren pin selecteren. Of als je app aan eindgebruikers de mogelijkheid biedt om accounts op Pinterest te volgen, moet de eindgebruiker elk te volgen account selecteren. 
  • Anders gesteld zijn eindgebruikers verantwoordelijk voor de handelingen die ze stellen op Pinterest. We willen dat die handelingen echt zijn, en we willen dus niet dat je automatiseringen ontwikkelt die afbreuk doen aan de authenticiteit of betrokkenheid op Pinterest, of die ertoe leiden dat eindgebruikers een handeling stellen die ze niet begrijpen of niet bedoeld hadden.
 • Platforminzichten, benchmarking of functies voor het researchen van concurrenten aanbieden of beweren dat te doen, tenzij je daarvoor uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Pinterest hebt gekregen. Doe bijvoorbeeld geen uitspraken over de algehele prestaties van Pinterest in vergelijking met een concurrent of met branche-specifieke benchmarks. Dat geldt ook voor merken en accounts.
 • Geautomatiseerde middelen of 'scraping' of gegevensextractie gebruiken om toegang te krijgen tot gegevens van Pinterest, behalve als dat uitdrukkelijk door Pinterest wordt toegestaan.
 • Niet eerlijk communiceren over je relatie met Pinterest of de mate waarin je toegang hebt tot de materialen van Pinterest.
 • Gegevens van Pinterest gebruiken om buiten Pinterest advertenties te targeten op mensen, hetzij rechtstreeks of in combinatie met gegevens van derden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om content of gegevens van Pinterest te bundelen of door te verkopen via andere advertentienetwerken, datahandelaren of andere diensten voor advertenties of het genereren van inkomsten.
 • Je API-toegang of tools voor ontwikkelaars gebruiken om uit te testen welke limieten Pinterest oplegt of welke andere maatregelen Pinterest neemt om misbruik tegen te gaan, tenzij je daar specifiek toestemming voor hebt gekregen van Pinterest.
 • Een functie aanbieden om restricties van Pinterest te omzeilen. Je mag bijvoorbeeld geen functies aanbieden waarmee eindgebruikers in een bepaalde locatie toegang kunnen krijgen tot content die Pinterest in die locatie verbergt (d.w.z. geoblocking).
 • Betrokkenheidsacties vereisen of belonen. Verplicht eindgebruikers er bijvoorbeeld niet toe een pin op een bepaalde website aan te maken of te bewaren, of een bepaalde pin te bewaren in ruil voor een bepaald voordeel.
 • Proberen om onze mechanismen voor toestemming te omzeilen en zelf toestemming van gebruikers vragen voor het verwerken van gegevens door je API.
 • Apps maken die bedoeld zijn voor kinderen jonger dan 13. Dit soort apps is niet toegestaan.
   
 • Content publiceren

  Als je app content van Pinterest publiceert, moet je op het volgende letten:

 • Neem bij de pins een link op naar waar ze vandaan komen op Pinterest (bijv. https://www.pinterest.com/pin/424605071126047814/) en maak duidelijk dat de content van Pinterest afkomstig is.
 • Zorg dat je content van Pinterest niet verbergt. Pas bijvoorbeeld geen filters toe op pins.
 • Maak geen nieuwe content op basis van pins, die via je app of dienst kan worden verspreid.
   
 • Doelgroep- en advertentiediensten

  Als je 'audience onboarding' aanbiedt, moet je in het bijzonder de verplichtingen voor toestemming van gebruikers en databeperkingen in de Voorwaarden voor advertentiegegevens en Advertentierichtlijnen naleven.

  Als adverteerders gegevens die je aan hen hebt verstrekt, zullen gebruiken in het kader van online adverteren op basis van gedrag, moet je ook:

 • Alle mensen van wie je gegevens verzamelt, er duidelijk over informeren dat hun gegevens met derden worden gedeeld voor online adverteren op basis van gedrag, en hiervoor hun toestemming vragen.
 • Gebruikers instructies geven hoe ze kunnen aangeven dat hun gegevens niet gebruikt mogen worden voor online adverteren op basis van gedrag, bijvoorbeeld via de website optout.aboutads.info van AdChoices.
 • Je mag Pinterest geen gegevens sturen over mensen die geen toestemming hebben gegeven of hun toestemming weer hebben ingetrokken.
 • Werk de gegevens regelmatig bij om mensen die zich hebben uitgeschreven te verwijderen.
 • Als je gegevens van een van de Pinterest-API's voor een advertentiedienst gebruikt, moet je je houden aan onze Voorwaarden voor advertentiegegevens en onze Advertentierichtlijnen. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Als je rapportages 'laatst geklikt'-toeschrijvingsstatistieken bevatten, moet je naast die statistieken ook multi-touch-statistieken weergeven, waarbij de gegevens gelijk over alle toegeschreven diensten worden verdeeld.
 • Geef duidelijk en gescheiden aan welke kosten jij rekent voor Pinterest-advertenties en welke kosten Pinterest rekent (zowel het totaalbedrag, als volgens meetgegevens zoals CPM of CPC). Tel de kosten van jou en van ons niet bij elkaar op.
 • Gebruik alleen API-gegevens om advertenties op Pinterest aan gebruikers te tonen en te meten hoe advertenties presteren.
   
 • Een app rapporteren

  We willen graag apps van ontwikkelaars die alle mensen de inspiratie geven om het leven van hun dromen op te bouwen. Apps die misbruik tot doel hebben (bijvoorbeeld apps bedoeld om spam te sturen), zijn niet toegelaten. Daarnaast verwachten we van ontwikkelaars dat ze hun verantwoordelijkheid nemen bij het voorkomen van misbruik en de nodige maatregelen nemen zodat hun app niet door eindgebruikers kan worden gebruikt om schade aan te richten. Dat betekent bijvoorbeeld dat je geen functies mag aanbieden waarmee spam kan worden gestuurd naar Pinterest of naar andere gebruikers. Om pinners te beschermen, kunnen we op elk moment overgaan tot het verwijderen van apps.