Auteursrecht op Pinterest

Pinterest respecteert de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, en verwacht dat iedereen op Pinterest dat ook doet.

 

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA), die je kunt lezen op de website van het US Copyright Office, reageren wij snel op vermeende inbreuken op auteursrecht op Pinterest die worden gemeld bij onze daartoe aangewezen agent voor auteursrechten, zoals hieronder aangegeven.

 

Als je een rechthebbende bent of namens een rechthebbende optreedt, kun je de vermeende inbreuk op het auteursrecht op Pinterest melden door het formulier voor auteursrechten in te vullen en door te geven aan onze daartoe aangewezen agent voor auteursrechten. 

Wanneer wij jouw melding over auteursrecht ontvangen, nemen we gepaste maatregelen, zoals het uitschakelen of verwijderen van de toegang tot de gemelde content op Pinterest. Als we de toegang tot content uitschakelen of verwijderen vanwege een gemelde inbreuk op auteursrecht, kunnen we hierover een bericht sturen naar de persoon die de content op Pinterest heeft bewaard, zodat deze persoon een bezwaarschrift kan indienen. We kunnen eventueel ook een volledige kopie van de melding naar anderen sturen.

 

Een inbreuk op auteursrecht melden

Als je een inbreuk op auteursrecht wilt melden, vul je ons formulier voor auteursrechten in.

Klachtenformulier voor auteursrechtschending invullen

Als je liever niet dit formulier gebruikt, kun je ook de volgende gegevens naar onze aangewezen auteursrechtenagent verzenden:1. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan het auteursrecht volgens jou is geschonden.

 

2. Identificatie van de content op Pinterest die volgens jou je rechten schendt, inclusief de informatie die wij nodig hebben om die content te vinden, zoals de URL naar de content op Pinterest.

 

3. Je postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

 

4. Beide onderstaande verklaringen in de hoofdtekst van je bericht:

 

 • "Hierbij verklaar ik dat ik te goeder trouw van mening ben dat het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal of de verwijzing of link naar dergelijk materiaal niet is toegestaan door de rechthebbende, de gemachtigde van de rechthebbende of de wet (bijvoorbeeld als 'fair use')."
 • "Hierbij verklaar ik dat de informatie in deze melding juist is en, op straffe van strafrechtelijke vervolging, dat ik de rechthebbende ben of gemachtigd ben om op te treden namens de rechthebbende van het auteursrecht of van een exclusief recht op grond van de vermeende inbreuk op het betreffende auteursrecht."
 •  

  5. Je volledige wettelijke naam en je elektronische of fysieke handtekening (bijvoorbeeld door je volledige naam te typen).

   

  Als het gemelde materiaal een afbeelding is, kun je ons vragen om alle exemplaren van de afbeelding te verwijderen. Begin je melding met het verzoek: 'alle pins verwijderen die de afbeelding bevatten'. Opmerking: alleen identieke kopieën van een afbeelding kunnen worden verwijderd (als het afbeeldingsbestand of de grootte ervan is gewijzigd, kunnen we het niet vinden of verwijderen). 

   

  Stuur je ingevulde melding over auteursrecht naar:

   

  Pinterest Copyright Agent

  651 Brannan Street

  San Francisco, CA 94107-1532

  Fax: +1 415 762 7100

  E-mail: copyright [at] pinterest.com (copyright[at]pinterest[dot]com)  Dit e-mailadres mag alleen worden gebruikt voor meldingen over inbreuken op auteursrecht. Bezoek ons Helpcentrum als je om een andere reden contact met ons op wilt nemen.

  Opmerking: het indienen van frauduleuze of te kwader trouw opgestelde meldingen over inbreuken op auteursrecht kan juridische en financiële gevolgen hebben. Voordat je een melding over auteursrecht indient, moet je je ervan vergewissen dat je inderdaad te goeder trouw van mening bent dat de gemelde content inbreuk maakt, inclusief een overweging van 'fair use', en dat je begrijpt wat de gevolgen zijn als je een onjuiste melding indient.

  Wat gebeurt er als mijn content wordt verwijderd op basis van een melding over inbreuk op auteursrecht?

  Als je een bericht hebt ontvangen dat je content is verwijderd op basis van een gemelde inbreuk op auteursrecht, betekent dit dat de rechthebbende een volledige en geldige melding heeft ingediend met een verzoek tot verwijdering. Als je wilt dat we de informatie uit die melding van inbreuk op auteursrecht doorsturen, laat dit ons dan weten via e-mail op copyright [at] pinterest.com (copyright[at]pinterest[dot]com) (mogelijk verwijderen we enkele persoonlijke contactgegevens). 

  Als er content van je account wordt verwijderd vanwege te veel meldingen van inbreuken op auteursrecht, kun je mogelijk geen pins meer bewaren op Pinterest, of wordt je account mogelijk helemaal uitgeschakeld.

   

  Als je vindt dat we je pin ten onrechte hebben verwijderd, kun je een bezwaarschrift indienen. Wanneer we een geldig bezwaarschrift ontvangen, herstellen we de content en verwijderen we de klacht uit de gegevens van je account.  

   

  Opmerking: het indienen van frauduleuze of te kwader trouw opgestelde bezwaarschriften kan juridische en financiële gevolgen hebben. Voordat je een bezwaarschrift indient, moet je je ervan vergewissen dat je inderdaad te goeder trouw van mening bent dat we de betreffende content ten onrechte hebben verwijderd en dat je begrijpt wat de gevolgen zijn als je een onjuist bezwaarschrift indient.

  Een bezwaarschrift indienen

  Als je content wordt verwijderd naar aanleiding van een melding van een inbreuk op auteursrecht, ontvang je een e-mail van ons met instructies over het indienen van een bezwaarschrift. Let op: je mag alleen een bezwaarschrift indienen als je van mening bent dat de content ten onrechte is verwijderd.   Wanneer we een geldig bezwaarschrift ontvangen, geven we dat door aan de partij die de content heeft gemeld. De informatie die deze partij ontvangt, omvat jouw contactgegevens, die kunnen worden gebruikt om rechtstreeks met jou contact op te nemen of om passende maatregelen te nemen.  Als we jouw bezwaarschrift doorgeven aan de partij die de content heeft gemeld, en deze partij ons niet laten weten dat er een rechtszaak is aangespannen bij de rechtbank of een verzoek is ingediend bij de klachtencommissie voor auteursrecht om de content niet meer te publiceren, dan herstellen we de content. Dit proces kan tot 14 werkdagen duren. 

  Herhaaldelijke overtredingen

  Het is ons beleid om – in bepaalde omstandigheden en naar ons eigen inzicht – de accounts uit te schakelen of te beëindigen van mensen die herhaaldelijk inbreuk maken op, of herhaaldelijk worden beticht van inbreuken op auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten. Gebruikers van wie pins worden verwijderd op grond van een melding van inbreuk op auteursrecht, ontvangen waarschuwingen in overeenstemming met het beleid van Pinterest voor mensen die herhaaldelijke overtredingen begaan.

  Bezwaar maken tegen een waarschuwing wegens inbreuk op auteursrecht

  Als een van je pins is verwijderd op basis van een melding van inbreuk op auteursrecht en je niet de nodige stappen kunt of wilt ondernemen om een bezwaarschrift in te dienen, maar wel van mening bent dat de omstandigheden ertoe aanleiding geven om een waarschuwing wegens inbreuk op auteursrecht in te trekken, kun je bezwaar maken tegen de waarschuwing wegens inbreuk op auteursrecht door die omstandigheden in detail te beschrijven. We bekijken dan je bezwaar en nemen de passende maatregelen.

  Contentbeheerportaal

  Naast onze kanalen voor meldingen over auteursrecht biedt Pinterest ook het contentbeheerportaal aan, een tool waarmee makers hun content kunnen claimen en kunnen bepalen of en hoe deze op Pinterest wordt getoond.   Iedereen die exclusieve auteursrechten op content bezit, kan zich aanmelden voor toegang tot het contentbeheerportaal. We bekijken de meldingen om te beoordelen of de rechthebbende geschikt is om de tool te gebruiken. Als een melding wordt goedgekeurd, kan de rechthebbende de oorspronkelijke content uploaden en aangeven of de content op Pinterest mag worden getoond of niet. De keuze voor handhaving is van toepassing op zowel bestaande matches als toekomstige matches die aan Pinterest worden toegevoegd.   Bekijk het artikel over ons Contentbeheerportaal voor meer informatie.