Copyright

Auteursrecht op Pinterest

 • Pinterest eerbiedigt de intellectuele eigendomsrechten van derden en verwacht dat ook van de mensen die Pinterest gebruiken. We gaan er, naargelang de omstandigheden en geheel naar eigen inzicht, toe over om de accounts van gebruikers die het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden herhaaldelijk schenden of daar herhaaldelijk van worden beticht, te schorsen of te verwijderen.
   
  In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act, waarvan de tekst te vinden is op de website van het Copyright Office van de Verenigde Staten, reageert Pinterest snel op meldingen van schendingen van het auteursrecht op Pinterest die aan onze aangewezen auteursrechtenagent (zie hieronder) worden gemeld.
   
  Als je de houder bent van een auteursrecht of gemachtigd bent namens een houder op te treden, kun je vermeende schendingen van het auteursrecht op Pinterest melden door het DMCA-formulier in te vullen en dit op te sturen naar onze aangewezen auteursrechtenagent. 

  Wanneer we je DMCA-melding ontvangen, zullen we gepaste maatregelen nemen, zoals het verwijderen van het betreffende materiaal van Pinterest. 

  Als we content verwijderen naar aanleiding van een DMCA-melding, lichten we degene die de content op Pinterest heeft bewaard mogelijk in, zodat diegene een verweer kan indienen. Daarnaast is het mogelijk dat we, indien nodig, een volledige kopie van de melding delen met anderen.

Een klacht over auteursrechtschending indienen

 • Vul ons klachtenformulier voor auteursrechtschending in om een DMCA-melding in te dienen.

 • Als je liever niet dit formulier gebruikt, kun je ook de volgende gegevens naar onze aangewezen auteursrechtenagent verzenden:

  1. Beschrijf op welk werk het auteursrecht rust waarop volgens jou inbreuk is gemaakt. Als je melding over meerdere beschermde werken gaat, mag je ook een representatieve lijst doorsturen.
    
  2. Beschrijf op welke content op Pinterest het auteursrecht rust waarop volgens jou inbreuk is gemaakt. Vermeld de gegevens waarmee wij de content kunnen vinden, zoals de URL van de pagina op Pinterest.
    
  3. Vermeld je postadres, telefoonnummer en e‑mailadres.
    
  4. Neem deze twee verklaringen op in de hoofdtekst van je melding:
    
   • "Ik verklaar hierbij dat ik ter goeder trouw van mening ben dat de eigenaar van het auteursrecht of diens vertegenwoordiger geen toestemming heeft gegeven voor het betwiste gebruik van of de betwiste verwijzing of link naar de auteursrechtelijk beschermde materialen, of dat er hiertoe geen wettelijk recht bestaat (zoals bijvoorbeeld een recht op redelijk gebruik)."
     
   • "Ik verklaar bij dezen dat de informatie in deze melding correct is en dat het auteursrecht of een daaruit afgeleid exclusief recht waarvan de schending wordt beweerd, mij toekomt of dat ik handel namens de eigenaar ervan."
     
  5. Vermeld je volledige officiële naam en plaats een elektronische of handgeschreven handtekening (bijvoorbeeld door je volledige naam te typen).

   

  Als het werk waarvoor je een klacht indient een afbeelding is, kun je ons verzoeken om alle exemplaren van de afbeelding te verwijderen. Vraag hiervoor aan het begin van je melding om 'alle pins die deze afbeelding bevatten, te verwijderen'. Hou er rekening mee dat we alleen identieke exemplaren van een afbeelding kunnen verwijderen. Als een afbeelding is bewerkt, verkleind of vergroot, kunnen we deze niet vinden of verwijderen. 
   
  Stuur je ingevulde DMCA-melding naar:
   
  Pinterest Copyright Agent
  651 Brannan Street
  San Francisco, CA 94107-1532
  Fax: +1 415 762 7100
  E‑mailadres: copyright [at] pinterest.com
   

  Opmerking: dit e‑mailadres mag alleen worden gebruikt voor klachten over auteursrechtschendingen. Als je contact met ons wilt opnemen over iets anders, kun je ons Helpcentrum bezoeken.

Wat moet ik doen als ik een melding over auteursrechtschending (DMCA-melding) ontvang?

 • Als je een melding hebt ontvangen met het bericht dat een van je pins is verwijderd naar aanleiding van een klacht over schending van het auteursrecht, betekent dit dat de contenteigenaar ons heeft gevraagd de betreffende content te verwijderen. Als je wilt dat we je de gegevens van de klacht over schending van het auteursrecht doorsturen, kun je een e‑mail sturen naar copyright [at] pinterest.com (persoonlijke contactgegevens kunnen door ons worden verwijderd). 

  Als je te vaak een klacht krijgt over auteursrechtschending, kan het voorkomen dat je geen nieuwe pins meer op Pinterest kunt bewaren of dat je account volledig wordt uitgeschakeld.
   
  Als je vindt dat we je pin ten onrechte hebt verwijderd, kun je in bezwaar gaan. Als je verweer geldig is, verwijderen we de klacht uit de gegevens van je account. 
   
  Let op: het frauduleus of te kwader trouw indienen van verweer heeft juridische en financiële gevolgen. Wees er dus, voordat je een verweer instuurt, zeker van dat je er te goeder trouw van overtuigd bent dat de content ten onrechte is verwijderd, en dat je begrijpt wat de gevolgen kunnen zijn van een onterechte aanspraak.

Een tegen-kennisgeving insturen

 • Als je content wordt verwijderd naar aanleiding van een verwijderingsverzoek wegens schending van auteursrechten, ontvang je per e‑mail instructies over hoe je bezwaar kunt maken. Maak alleen bezwaar als je vindt dat de content verwijderd is ten gevolge van een fout of verkeerde identificatie. 

  Als je bezwaar geldig is, verwijderen we de klacht uit de gegevens van je account. Als je een verzoek indient voor het terugplaatsen van de verwijderde content, sturen we je bezwaar door naar de partij die een melding over deze content heeft ingediend. Die informatie bevat je contactgegevens, waarmee ze direct contact met je op kunnen nemen.

  Als we je bezwaar doorsturen naar de partij die de melding heeft gedaan, en zij ons niet laten weten dat ze een juridische procedure hebben aangespannen om de content te verwijderen, herstellen we de content. Dit proces kan tot 14 werkdagen in beslag nemen. 

Contentbeheerportaal

 • Pinterest stelt verder ook het contentbeheerportaal ter beschikking. Dat is een tool waarmee makers hun content kunnen claimen en kunnen bepalen hoe die op Pinterest verschijnt. 

  Iedereen die exclusieve auteursrechten op content kan laten gelden, kan zich aanmelden voor het contentbeheerportaal. Bij de beoordeling van de aanmelding gaan we na of onze tool past bij de rechtenhouder. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, kunnen rechtenhouders hun originele content uploaden en ons laten weten of zij die content al dan niet op Pinterest willen zien verschijnen. Ze kunnen bepalen welke actie moet worden ondernomen wanneer hun content nu of in de toekomst op Pinterest wordt gevonden. 

  Lees het artikel over het contentbeheerportaal voor meer informatie.