Communityrichtlijnen

Onze missie

 • Pinterest wil iedereen de inspiratie geven om het leven van hun dromen op te bouwen. Dat betekent wel dat niet alle content inspirerend is. Daarom hebben we communityrichtlijnen waarin beschreven staat wat er wel en niet is toegestaan op Pinterest. Deze richtlijnen dienen als onze gebruiksvoorwaarden, dus als je content tegenkomt die niet thuishoort op Pinterest, meld het dan aan ons. Aan de hand van jullie meldingen stellen we onze regels steeds verder bij. Ook werken we samen met deskundigen en autoriteiten om zorgen te melden en onze richtlijnen actueel te houden.

Veiligheid van content

 • Op Pinterest is ophitsende, schokkende, onjuiste, misleidende, schadelijke, haatdragende en gewelddadige content of activiteit niet toegestaan. Dergelijke content en de accounts, groepen en websites die ervoor verantwoordelijk zijn, worden verwijderd, verborgen of geblokkeerd, afhankelijk van de mate van risico.

  We doen er alles aan om heldere, duidelijke en transparante verwachtingen te stellen, die gemakkelijk kunnen worden opgevolgd. Neem contact met ons op als je vragen hebt of ergens tegenaan loopt op Pinterest.

 • Content voor volwassenen

  Op Pinterest is pornografie niet toegestaan. Erotische content en content voor volwassenen wordt door ons verborgen of verwijderd. Enkele voorbeelden:

  • Fetisjisme
  • Beeldende seksuele beschrijvingen
  • Afbeeldingen van seksuele handelingen
  • Naaktbeelden waarbij uit de poses, camerahoeken of attributen een pornografische insteek blijkt

  We doen ons best om onderscheid te maken tussen pornografie en andere content voor volwassenen. Je mag bijvoorbeeld content bewaren over seksuele gezondheid, borstvoeding of borstamputatie, of content met naaktbeelden voor artistieke of onderwijsdoeleinden, maar we kunnen er wel voor zorgen dat deze niet elders worden weergegeven, om zo te voorkomen dat mensen er per ongeluk op stuiten.

 • Uitbuiting

  Op Pinterest is het uitbuiten van personen en dieren niet toegestaan. Content en accounts die seksuele, fysieke en financiële uitbuiting faciliteren worden door ons verborgen of verwijderd. Enkele voorbeelden:

  • Privé-afbeeldingen of afbeeldingen van seksuele aard die zonder toestemming gemaakt of gepubliceerd zijn. Hieronder vallen ook wraakporno en van onder gefilmde rokjes.
  • Seksuele diensten voor volwassenen waarbij de kans bestaat op seksuele of fysieke uitbuiting of mensenhandel, zoals sekscams en escortdiensten.
  • Mensenhandel en andere illegale commerciële uitbuiting, zoals de handel in organen of beschermde en bedreigde diersoorten en hiervan vervaardigde producten.
  • Seksualisering of seksuele uitbuiting van minderjarigen, zoals grooming, seksuele opmerkingen of ongepast beeldmateriaal. Dergelijke content melden we aan de relevante autoriteiten, zoals het National Center for Missing and Exploited Children.
 • Haatzaaien

  Op Pinterest is haatdragende content en haatzaaien niet toegestaan. Dergelijke content en accounts worden door ons verborgen of verwijderd. Enkele voorbeelden:

  • Laster of negatieve stereotypen, karikaturen en generalisaties
  • Het steunen van haatgroeperingen en mensen die verachtelijk gedrag, vooroordelen of complottheorieën promoten
  • Geweld tegen iemand goedkeuren of bagatelliseren omdat diegene tot een kwetsbare of beschermde groep behoort
  • Racisme, vrouw-onvriendelijke opmerkingen en andere discriminatie
  • Op haat gebaseerde complottheorieën en desinformatie, zoals het ontkennen van de Holocaust
  • Het niet accepteren van iemands gender of seksuele gerichtheid, en het promoten van conversietherapie en soortgelijke programma's
  • Persoonlijke aanvallen, met inbegrip van aanvallen op bekende personen, omdat diegenen tot een kwetsbare of beschermde groep behoren
  • Het bespotten of aanvallen van de overtuigingen, heilige symbolen, bewegingen of instellingen van de onderstaande beschermde en kwetsbare groepen

  Onder beschermde en kwetsbare groepen vallen mensen die worden gecategoriseerd op basis van ras, kleur, kaste, etniciteit, immigratiestatus, nationale afkomst, religie of geloof, geslacht, gender, seksuele gerichtheid, handicap of medische aandoening. Hieronder vallen ook mensen die worden gecategoriseerd op basis van lagere sociaal-economische status, leeftijd, gewicht of omvang, zwangerschap en veteranenstatus.

 • Misleidende informatie

  Op Pinterest is desinformatie niet toegestaan. Personen of groepen die desinformatie maken of verspreiden, horen niet thuis op Pinterest. Onjuiste of misleidende content die een gevaar kan vormen voor de gezondheid, de veiligheid of het vertrouwensgevoel van pinners of mensen buiten Pinterest, wordt verwijderd of verborgen. Enkele voorbeelden:

  • Ongefundeerde en niet-wetenschappelijk bewezen gezondheidsclaims die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid, waaronder het promoten van nepbehandelingen, advies tegen vaccinatie en misleidende informatie over gezondheidsrisico's
  • Onjuiste of misleidende content over personen of beschermde groepen die angst, haat of vooroordelen oproept
  • Onjuiste of misleidende content waarin personen, groepen, plaatsen of organisaties een mikpunt zijn van pesterijen of fysiek geweld
  • Complottheorieën
  • Onjuiste of misleidende content die de integriteit van een verkiezing of de burgerparticipatie van een persoon of groep in het gedrang brengt, bijvoorbeeld in het kader van de registratie als kiezer, het uitbrengen van een stem of de deelname aan een volkstelling
  • Content die afkomstig is van desinformatiecampagnes
  • Artikelen met informatie die gepubliceerd of bewust bewerkt zijn om onterecht vertrouwen te winnen of schade te berokkenen, zoals het veranderen of weglaten van context, datum of tijd
  • Nep- of bewerkt beeld- of audiomateriaal om onterecht vertrouwen mee te winnen of schade te berokkenen
 • Pesterij en bekritisering

  Op Pinterest is het niet toegestaan om personen of groepen te beledigen, te kwetsen of op te hitsen. Er zijn soms goede redenen om kritiek te uiten, maar kwetsende content kan door ons wel worden verborgen of verwijderd om Pinterest voor iedereen een positieve plek te houden. Enkele voorbeelden:

  • Bewerkte afbeeldingen waarop mensen zwart of belachelijk worden gemaakt
  • Mensen uitlachen om hun lichaam of vermeende seksuele of romantische achtergrond
  • Seksueel getinte opmerkingen over iemands lichaam, en het vragen om of aanbieden van seksuele handelingen
  • Afkeurende opmerkingen, waaronder schelden, vloeken en andere beledigende taal en afbeeldingen
  • De spot drijven met mensen om hun verdriet, verlies of woede

  We hebben ook een aantal tips verzameld waarmee je dit soort dingen kunt voorkomen.

 • Privégegevens

  We staan geen content toe waarin persoonsgegevens of anderszins gevoelige gegevens worden prijsgegeven. We verwijderen bijvoorbeeld:

  • Legitimatiebewijzen of paspoorten
  • Persoonlijke contactgegevens en adressen
  • Inloggegevens (gebruikersnamen en wachtwoorden)
  • Foto's van mensen die niet willen dat die op internet worden geplaatst
  • Persoonlijke financiële of medische geschiedenis

  Als je foto's van jou of informatie over jou tegenkomt die je niet online wilt hebben, kun je contact met ons opnemen via ons Helpcentrum. Onder 'Een beleidsschending melden' vind je een optie voor openbaar gemaakte privégegevens.

 • Zelfverwonding en schadelijk gedrag

  Op Pinterest is geen content toegestaan die zelfmoord, zelfverwonding, eetstoornissen en middelenmisbruik weergeeft, rationaliseert of aanmoedigt. Dergelijke content wordt door ons verborgen of verwijderd. Enkele voorbeelden:

  • Instructies om jezelf te verwonden
  • Suïcidale gedachten en citaten over zelfmoord
  • Schokkende of triggerende afbeeldingen
  • Aanzetten tot zelfverwonding
  • De spot drijven met mensen die zichzelf verwonden, poging tot zelfmoord hebben ondernomen of zelfmoord hebben gepleegd
  • Afbeeldingen van voorwerpen die zelfverwonding faciliteren
  • Negatieve opmerkingen en gevoelloze humor over zelfverwonding

  Als jij of iemand die je kent worstelt met zelfmoordgedachten of zelfverwonding, weet dan dat er in ons Helpcentrum hulpbronnen zijn waar je gratis persoonlijke en vertrouwelijke ondersteuning kunt krijgen.

 • Geweld

  Op Pinterest zijn beelden van geweld en bedreigingen niet toegestaan. Dergelijke content wordt door ons verborgen of verwijderd. Enkele voorbeelden:

  • Content waarin geweld wordt getoond
  • Schokkende beelden van vóór of na gewelddadige gebeurtenissen
  • Bedreigingen of teksten waarin geweld wordt verheerlijkt

  In sommige gevallen staan we het bewaren van schokkende afbeeldingen toe in het kader van herdenkingen of steunbetuigingen, maar laten we dergelijke content niet zien op openbare plekken op Pinterest.

 • Gevaarlijke organisaties en personen

  Op Pinterest zijn gewelddadige content, groepen en personen niet toegestaan. Content en accounts die gevaarlijke personen en groepen aanmoedigen, ophemelen, promoten of steunen worden door ons verborgen of verwijderd. Enkele voorbeelden:

  • Extremisten
  • Terroristische organisaties
  • Bendes en andere criminele organisaties

  We werken samen met de autoriteiten en beveiligingsexperts om dit soort groepen op te sporen.

 • Gevaarlijke producten en activiteiten

  Op Pinterest is het niet toegestaan om in gereguleerde waren te handelen, zoals producten of stoffen die gevaarlijk kunnen zijn wanneer ze op een onverantwoorde manier worden gebruikt, bewerkt of vervaardigd. Dergelijke content en accounts worden door ons verborgen of verwijderd. Enkele voorbeelden:

  • Particulieren die alcohol, tabak, drugs en wapens (en accessoires daarvoor) kopen, verkopen of verhandelen
  • Content over of afkomstig van illegale online apotheken
  • Aanbiedingen, pogingen of instructies om wet- en regelgeving te omzeilen
  • Instructies voor het maken van dodelijke of giftige stoffen
  • Instructies voor het maken van dodelijke wapens zoals explosieven, granaten en 3d-geprinte wapens
 • Imitatie

  Accounts die zich voordoen als een bepaald persoon of bedrijf, of die zich onterecht voordoen als iemand die verbonden is aan een bepaald persoon of bedrijf, worden verwijderd. Als je een fanaccount of thema-account hebt van een bekend persoon of merk, geef dan duidelijk in je gebruikersnaam of Pinterest-profiel aan dat je er niet officieel aan verbonden bent.

 • Opmerkingen, berichten en ervaringen

  Al onze communityrichtlijnen gelden voor reacties, berichten en ervaringen bij pins. Je kunt bijvoorbeeld de volgende content rapporteren:

  • Irrelevante ervaringen
  • Privégegevens
  • Ongevraagde e‑mails
  • Kritiek waarin grove taal wordt gebruikt
  • Opmerkingen en verzoeken van seksuele aard
  • Ongevraagde of irrelevante product- en bedrijfspromotie.
  • Haatdragende of kwetsende opmerkingen, zoals opmerkingen over iemands uiterlijk

Intellectueel eigendom en andere rechten

 • Respecteer mensen op en buiten Pinterest. Verder vragen we je:

  • Geen inbreuk te maken op intellectuele eigendommen, op de privacy of op andere rechten van om het even wie.
  • Geen dingen te doen of te plaatsen die volgens wet- en regelgeving verboden zijn.
  • De naam, het logo of het merk van Pinterest niet te gebruiken op een manier die voor anderen verwarrend kan zijn (bekijk onze merkrichtlijnen voor meer informatie).

   

Beveiliging en toegang

 • Om het Pinterest-platform te beschermen, vragen we je:

  • Je geen toegang te verschaffen tot onze systemen of de systemen van onze technische dienstverleners, en ze niet te misbruiken.
  • Onze beveiligingen niet te kraken of te omzeilen en de kwetsbaarheid van onze systemen of netwerken niet op de proef te stellen, behalve in het kader van het geautoriseerde bugprogramma van Pinterest.
  • Geen ongedocumenteerde of niet-ondersteunde methoden te gebruiken om delen van Pinterest te doorzoeken, te scrapen, te downloaden of te wijzigen.
  • Onze software niet te reverse-engineeren.
  • Onze hosts, netwerken of gebruikers niet te hinderen door bijvoorbeeld virussen te verzenden, spam te plaatsen, mailbommen te sturen of het netwerk te overbelasten.
  • Niet zonder toestemming persoonlijk identificeerbare gegevens van Pinterest of gebruikers te verzamelen of op te slaan.

  • Je wachtwoord niet te delen of anderen toegang te geven tot je account, of andere handelingen te verrichten die je account in gevaar kunnen brengen.

  • Geen toegang te kopen of te verkopen tot je account, borden of gebruikersnamen, of anderszins accountfunctionaliteit over te dragen tegen compensatie.

  Je kunt Pinterest niet gebruiken als dit verboden is door het sanctiebeleid van de VS. Persoonlijke en zakelijke accounts zijn momenteel niet beschikbaar in Noord-Korea. Zakelijke accounts zijn momenteel niet beschikbaar in de Krim en in Cuba, Iran, Noord-Korea en Syrië.

Spam

 • We willen ervoor zorgen dat de inspiratie en ideeën die je op Pinterest vindt waardevol en van hoge kwaliteit zijn. Daarom verwijderen we spam als we die tegenkomen. We vragen je om rekening te houden met de ervaring van anderen op Pinterest door geen spam te verspreiden en geen spamgedrag te vertonen. 

  Onze richtlijnen rond spam zijn als volgt:

  • Gebruik geen automatisering die niet expliciet door Pinterest is goedgekeurd. Dit geldt ook voor ongeautoriseerde diensten die automatisch handelingen namens jou verrichten. Bezoek onze website voor partners voor meer informatie over welke hulpmiddelen zijn toegestaan.
  • Maak of beheer geen accounts die niet authentiek zijn, maak geen grote hoeveelheden accounts, en maak geen accounts voor doeleinden die in strijd zijn met deze richtlijnen.
  • Maak of bewaar geen herhalende, misleidende of irrelevante content om geld te verdienen. In onze tips voor advertentiemateriaal lees je hoe je geweldige pins kunt maken.
  • Kort gezegd is het niet toegestaan om geld te verdienen aan pinners of websitebezoeken op een manier die misleidend is, een negatieve ervaring creëert, of niet nuttig is voor pinners.
  • Verwijs niet naar websites die onveilig, misleidend, onbetrouwbaar of uitgekauwd zijn, of die spam mogelijk maken of aanmoedigen. Websites moeten originele content bevatten die waardevol is voor pinners.
  • Stuur geen ongevraagde berichten en plaats niet herhaaldelijk irrelevante reacties. Al helemaal niet wanneer deze misleidend of reclame zijn.
  • Probeer niet om verspreiding, klikken of andere statistieken kunstmatig te manipuleren, bijvoorbeeld door het kopen of verkopen van betrokkenheidsacties, het toevoegen van irrelevante trefwoorden, het genereren van niet-authentiek verkeer, het laten doorverwijzen van bestaande pins naar nieuwe locaties, of het gebruik van nepaccounts of gehackte accounts om gecoördineerde handelingen te verrichten.
  • Probeer niet om onze anti-spam-maatregelen te omzeilen, bijvoorbeeld door URL-verkorters, omleidingen of tussenwebsites te gebruiken om de uiteindelijke bestemming te maskeren.

Richtlijnen voor betaalde partnerschappen

 • Wat is een betaald partnerschap?

  Onder een betaald partnerschap verstaan we content op Pinterest die producten van een partner bevat, of content die door een partner is 'beïnvloed' in ruil voor iets anders ('influencer marketing'). Een bedrijf kan een gebruiker bijvoorbeeld hebben betaald om bepaalde content te bewaren.

  Wat zijn de richtlijnen?

  Voor elk betaald partnerschap moet duidelijk bij de pin zijn aangegeven dat het om commerciële content gaat. Gebruikers die een betaald partnerschap aangaan, moeten niet alleen de communityrichtlijnen volgen, maar zich ook aan de volgende richtlijnen houden:

  • Gebruikers moeten zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving houden, waaronder de reclamewetten en voorschriften van de Federal Trade Commission, zoals de Endorsement Guidelines van de FTC.
  • Gebruikers moeten op alle nodige plaatsen duidelijk aangeven dat het om commerciële content gaat, bijvoorbeeld door '#ad' of '#advertentie' toe te voegen als indicatie dat het om een betaald partnerschap gaat.
  • Advertenties moeten ook voldoen aan onze advertentierichtlijnen.

  Daarnaast zijn er de volgende regels om niet-authentieke content te voorkomen:

  • Zorg ervoor dat je relevante content op relevante borden plaatst. 
  • Zorg voor kwalitatieve content en voorkom spamgedrag. 
  • Bewaar content waar je oprecht in geïnteresseerd bent.

  Moedig mensen niet aan en bied ze geen vergoeding aan om content massaal te verspreiden of te spammen, en beloon ze niet per bewaarde pin.

  • Een bedrijf mag bijvoorbeeld niet mensen betalen voor elk bord dat ze volgen of elke pin die ze bewaren. Een bedrijf mag wel een gastblogger betalen om een bord voor hun merk te beheren, of betalen via betaal-per-klikconstructies (zoals affiliatelinks), maar mag niet grotere groepen mensen betalen om bepaalde pins te bewaren om zo haar content populairder te maken.

Richtlijnen voor affiliates

 • Met affiliatelinks kunnen contentmakers de invloed van hun bijdragers meten en betaald krijgen voor hun inspanningen om pinners te inspireren met geweldige content. Affiliateprogramma's zijn echter regelmatig het doelwit van spammers die geld proberen te verdienen door het programma te misbruiken en het Pinterest-platform te manipuleren.

  Onze richtlijnen voor affiliates zijn als volgt:

  • Hou je altijd aan onze richtlijnen voor betaalde partnerschappen.
  • Het is de bedoeling dat je slechts één Pinterest-account beheert. Dat account is je authentieke aanwezigheid op Pinterest.
  • Affiliatecontent moet origineel zijn en waardevol zijn voor pinners.
  • Geef altijd duidelijk aan dat je content commercieel is, als dat het geval is. Gebruik geen URL-verkorters of omleidingen om de uiteindelijke bestemming van een link te maskeren of om een affiliateparameter te verbergen.
  • Probeer niet de algoritmes van Pinterest of het webverkeer van pinners kunstmatig te manipuleren. Het volgende is bijvoorbeeld niet toegestaan:
   • Nepaccounts gebruiken om affiliatelinks te maken of te bewaren.
   • Andere gebruikers vragen om je affiliatepins te bewaren in ruil voor een tegenprestatie.
   • Andere gebruikers vragen om pins te maken met links die jouw affiliate-ID bevatten.
   • Herhaaldelijk of grote hoeveelheden affiliatepins maken. Marketeers dienen zich te houden aan ons spambeleid en affiliatelinks met mate te gebruiken

Richtlijnen voor wedstrijden

  • Verplicht mensen niet een bepaalde afbeelding te pinnen. Geef mensen de keuze om naar eigen smaak en voorkeur pins te kiezen, ook al gaat het om pins uit een bepaalde selectie of van een bepaalde website.
  • Sta maximaal één inzending per persoon toe.
  • Wek niet de indruk dat Pinterest jou of je wedstrijd sponsort of ondersteunt.

  • Lees onze merkrichtlijnen voor algemene regels over het gebruik van het Pinterest-merk.

  Zorg er ten slotte voor dat je je aan de wet- en regelgeving houdt.