Communityrichtlijnen

Onze missie
 • Pinterest wil je helpen om dingen te ontdekken en te doen die je leuk vindt. Daarom tonen we je ideeën die relevant en interessant zijn en die bij jou passen. Ook zorgen we ervoor dat je geen ongewenste dingen te zien krijgt.

  Deze richtlijnen zijn onze Gebruiksvoorwaarden die verduidelijken wat wel en niet is toegestaan op Pinterest. Als je een pin, reactie of bericht ziet die/dat niet aan deze regels voldoet, kun je daar melding van maken. Waar mogelijk raadplegen we publicaties en richtlijnen van externe deskundigen om de juiste beslissingen te nemen om Pinterest veilig te houden.

Veiligheid
 • We doen ons best om ervoor te zorgen dat je geen storende, ongepaste of onveilige inhoud tegenkomt op Pinterest. Sommige dingen verwijderen we, andere dingen verbergen we alleen maar.

 • Porno wordt verwijderd. Naaktbeelden of erotische afbeeldingen kunnen worden verborgen.

  Porno wordt verwijderd. Naaktbeelden of erotische afbeeldingen kunnen worden verborgen.

  De meeste artistieke, wetenschappelijke of educatieve naaktbeelden zijn toegestaan op Pinterest. Deze beelden tonen we echter niet op openbare plekken om te voorkomen dat mensen ze per ongeluk te zien krijgen. Schilderijen, standbeelden, kunst en beelden van borstvoeding of borstamputaties zijn altijd toegestaan.

  Afbeeldingen van seksuele activiteiten of fetisjen en afbeeldingen van (gedeeltelijk) naakte personen in seksueel suggestieve poses worden altijd verwijderd.

  Inhoud die mensen fysiek of seksueel uitbuit, wordt verwijderd. We werken samen met de autoriteiten om seksualisering van minderjarigen aan te pakken.

  Inhoud die mensen fysiek of seksueel uitbuit, wordt verwijderd. We werken samen met de autoriteiten om seksualisering van minderjarigen aan te pakken.

  Inhoud die seksuele diensten als escort, prostitutie of erotische massages promoot, wordt verwijderd.

  We zijn zeer alert op uitbuiting en op seksueel getinte beelden van minderjarigen. Dergelijke inhoud melden we bij het National Center for Missing and Exploited Children. Naaktbeelden van minderjarigen (behalve pasgeboren baby's) worden verwijderd.

  Afbeeldingen die zinloos geweld laten zien of geweld verheerlijken, worden verwijderd.

  Afbeeldingen die zinloos geweld laten zien of geweld verheerlijken, worden verwijderd.

  Historische of belangrijke pins die de aandacht vestigen op huidige gebeurtenissen zijn wel toegestaan. We tonen deze echter niet op openbare plekken om te voorkomen dat mensen er per ongeluk op stuiten.

  Pins die geweld verheerlijken of zonder goede reden gewelddadige of schokkende beelden bevatten, worden verwijderd.

  We verwijderen content die zelfmoord, zelfverwonding, eetstoornissen en middelenmisbruik weergeeft, rationaliseert of aanmoedigt.

  We verwijderen content die zelfmoord, zelfverwonding, eetstoornissen en middelenmisbruik weergeeft, rationaliseert of aanmoedigt.

  We verwijderen content die zelfmoord, zelfverwonding, eetstoornissen en middelenmisbruik weergeeft, rationaliseert of aanmoedigt.

  Hieronder vallen schokkende afbeeldingen, afbeeldingen van voorwerpen of hulpmiddelen die mensen gebruiken voor zelfverwonding, en content die mensen die worstelen met zelfverwonding belachelijk maakt.

  Als jij of iemand die je kent worstelt met zelfmoordgedachten of zelfverwonding, weet dan dat er in ons Helpcentrum hulpbronnen zijn waar je gratis persoonlijke en vertrouwelijke ondersteuning kunt krijgen.

  Haatdragende en discriminerende dingen worden verwijderd, net als de groepen en personen die zulke inhoud verheerlijken.

  Haatdragende en discriminerende dingen worden verwijderd, net als de groepen en personen die zulke inhoud verheerlijken.

  Onder haatdragende content vallen aanvallen op personen om hun ras, etniciteit, afkomst, religie, genderidentiteit, seksuele voorkeur, handicap of gezondheid. Mensen onheus bejegenen om hun leeftijd of gewicht is ook niet gewenst.

  Bedreigingen, geweld en het steunen van gewelddadige organisaties zijn niet toegestaan en worden verwijderd.

  Bedreigingen, geweld en het steunen van gewelddadige organisaties zijn niet toegestaan en worden verwijderd.

  Dingen die een risico vormen voor de integriteit van personen of eigendommen zijn niet toegestaan. Bedreigingen en (aanzetten tot) geweld zijn evenmin toegestaan.

  Personen of groepen die louter uit zijn op het toebrengen van schade aan anderen, waaronder terroristische organisaties of bendes, zijn niet welkom op Pinterest. We werken samen met de autoriteiten en beveiligingsexperts om dit soort groepen op te sporen.

  Aanvallen op privépersonen worden verwijderd, net als persoonsgegevens waarmee iemand kan worden geïdentificeerd.

  Aanvallen op privépersonen worden verwijderd, net als persoonsgegevens waarmee iemand kan worden geïdentificeerd.

  Aanvallen op privépersonen worden gezien als pesten en worden verwijderd. Het is ook niet toegestaan om persoonsgegevens te plaatsen waarmee iemand kan worden geïdentificeerd, of om een minderjarige om zijn of haar gegevens te vragen.

  Als je een pin ziet met jouw gegevens of een foto van jezelf, dan moet je de pinner vragen om die pin te verwijderen. Als dat geen effect heeft, kun je de pin aan ons rapporteren. Ons team zal de pin dan bekijken en je laten weten of we hem verwijderen.

  We hebben ook een aantal tips verzameld waarmee je dit soort dingen kunt voorkomen.

  We verwijderen content die bedoeld is voor het verkopen of kopen van gereguleerde goederen zoals drugs, alcohol, tabak, vuurwapens of ander schadelijk materiaal.

  We verwijderen content die bedoeld is voor het verkopen of kopen van gereguleerde goederen zoals drugs, alcohol, tabak, vuurwapens of ander schadelijk materiaal.

  Gereguleerde goederen zijn producten die bij onjuist gebruik schade kunnen berokkenen aan de eigenaar of diens omgeving. In veel landen bestaat wetgeving over dit soort producten.

  Om jou en onze community te beschermen, is het verkopen of kopen van gereguleerde goederen zoals drugs, alcohol, tabak, vuurwapens of producten van bedreigde diersoorten niet toegestaan. Als dergelijke activiteiten bij ons worden gemeld, wordt de betreffende content verwijderd en het betreffende account opgeschort.

  Accounts die zich voordoen als een bepaald persoon of bedrijf worden verwijderd.

  Accounts die zich voordoen als een bepaald persoon of bedrijf worden verwijderd.

  Accounts die zich voordoen als een bepaald persoon of bedrijf, of die zich onterecht voordoen als iemand die verbonden is aan een bepaald persoon of bedrijf, worden verwijderd. Als je een fanaccount of thema-account hebt van een bekend persoon of merk, geef dan duidelijk aan dat je er niet officieel aan verbonden bent.

  Gevaarlijke adviezen, content gericht op individuen en kwetsbare groepen en misleidende content worden verwijderd.

  Gevaarlijke adviezen, content gericht op individuen en kwetsbare groepen en misleidende content worden verwijderd.

  Zet geen schadelijke, misleidende dingen op Pinterest.

  • We staan geen adviezen toe die een direct gevaar voor de gezondheid van pinners kan opleveren, zoals nepmedicijnen voor terminale of chronische ziekten en anti-vaccinatie-advies.
  • We staan geen misleidende informatie over kwetsbare groepen toe die angst, haat of vooroordelen bemoedigen. Deze en andere regels, waaronder die over haatdragende teksten, hanteren we om Pinterest voor al onze gebruikers een prettige omgeving te maken waar iedereen zich thuis voelt.
  • We staan geen misleidende informatie toe waarin individuen of hun familie of bezittingen en mikpunt zijn van pesterijen of geweld.
  • We staan geen misleidende content toe gericht op Pinterest of andere platformen.

  ​​​​​​

Intellectueel eigendom en andere rechten
 • Respecteer mensen op en buiten Pinterest. Verder vragen we je:

 • Geen inbreuk te maken op intellectuele eigendommen, op de privacy of op andere rechten van om het even wie.

  Geen dingen te doen of te plaatsen die volgens wet- en regelgeving verboden zijn.

  De naam, het logo of het merk van Pinterest niet te gebruiken op een manier die voor anderen verwarrend kan zijn (bekijk onze merkrichtlijnen voor meer informatie).

Beveiliging en toegang
 • Om het Pinterest-platform te beschermen, vragen we je:

 • Je geen toegang te verschaffen tot onze systemen of de systemen van onze technische dienstverleners, en ze niet te misbruiken.

  Onze beveiligingen niet te kraken of te omzeilen en de kwetsbaarheid van onze systemen of netwerken niet op de proef te stellen, behalve in het kader van het geautoriseerde bugprogramma van Pinterest.

  Geen ongedocumenteerde of niet-ondersteunde methoden te gebruiken om delen van Pinterest te doorzoeken, te scrapen, te downloaden of te wijzigen.

  Onze software niet te reverse-engineeren.

  Onze hosts, netwerken of gebruikers niet te hinderen door bijvoorbeeld virussen te verzenden, spam te plaatsen, mailbommen te sturen of het netwerk te overbelasten.

  Niet zonder toestemming persoonlijk identificeerbare gegevens van Pinterest of gebruikers te verzamelen of op te slaan.

  Je wachtwoord niet te delen of anderen toegang te geven tot je account, of andere handelingen te verrichten die je account in gevaar kunnen brengen.

  Geen toegang te verkopen tot je account, borden of gebruikersnaam, of anderszins accountfunctionaliteit over te dragen tegen compensatie.

 • Je kunt Pinterest niet gebruiken als dit verboden is door het sanctiebeleid van de VS. Persoonlijke en zakelijke accounts zijn momenteel niet beschikbaar in Noord-Korea. Zakelijke accounts zijn momenteel niet beschikbaar in de Krim en in Cuba, Iran, Noord-Korea en Syrië.

Spam en kwaliteit
 • We willen dat Pinterest van hoge kwaliteit is en nuttig is, dus we geven prioriteit aan dingen waar een actie aan verbonden kan worden en die samenhangende, verrijkende ervaringen bieden. Onder andere:

 • Originele content die unieke waarde toevoegt. 

  Gebruikersvriendelijk ingedeelde inhoud zodat mensen gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken. 
   

  Een ontvangstpagina die klopt met wat er op de pin staat.

 • Ongevraagd reclame sturen of plaatsen.

  Weergaven of andere statistieken kunstmatig proberen te verhogen.

  Ongewenste of steeds dezelfde berichten plaatsen.

  Doorstuurlinks gebruiken of op andere manieren proberen te verhullen waar een pin naartoe leidt.

  Misleidende inhoud of gedrag, zoals misleidende designelementen of verdachte pop-ups. 

Richtlijnen voor betaalde partnerschappen
 • Wat is een betaald partnerschap?

  Onder een betaald partnerschap verstaan we content op Pinterest die producten van een partner bevat, of content die door een partner is 'beïnvloed' in ruil voor iets anders ('influencer marketing'). Een bedrijf kan een gebruiker bijvoorbeeld hebben betaald om bepaalde content te bewaren.

  Wat zijn de richtlijnen?

  Voor elk betaald partnerschap moet duidelijk bij de pin zijn aangegeven dat het om commerciële content gaat. Gebruikers die een betaald partnerschap aangaan, moeten niet alleen de communityrichtlijnen volgen, maar zich ook aan de volgende richtlijnen houden:

  • Gebruikers moeten zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving houden, waaronder de reclamewetten en voorschriften van de Federal Trade Commission, zoals de Endorsement Guidelines van de FTC.
  • Gebruikers moeten op alle nodige plaatsen duidelijk aangeven dat het om commerciële content gaat, bijvoorbeeld door '#ad' of '#advertentie' toe te voegen als indicatie dat het om een betaald partnerschap gaat.
  • Gesponsorde pins moeten ook voldoen aan onze advertentierichtlijnen.

  Daarnaast zijn er de volgende regels om niet-authentieke content te voorkomen:

  • Zorg ervoor dat je relevante content op relevante borden plaatst. 
  • Zorg voor kwalitatieve content en voorkom spamgedrag. 
  • Bewaar content waar je oprecht in geïnteresseerd bent.
Affiliate guidelines
 • Affiliate links help content creators measure their contributors' impact and get paid for the work that they do to bring inspiring content to Pinners. However, affiliate programs can be targeted by spammers trying to make money by abusing the program and manipulating the Pinterest platform.

  Our guidelines for affiliates are:

  • Always follow our Paid Partnership Guidelines.
  • In general, you should operate only one Pinterest account. That account should be your authentic presence on Pinterest.
  • Affiliate content should be original and add unique value for Pinners.
  • Be transparent about the commercial nature of your content. Don't use shorteners or redirectors that make the destination domain of a link unclear or that redirect for the purpose of hiding an affiliate parameter.
  • Don't try to artificially manipulate Pinterest algorithms or Pinner traffic. Some examples of prohibited behavior include:
   • Using fake accounts to create or save your affiliate links.
   • Asking other users to save your affiliate Pins in a quid pro quo.
   • Asking other users to create Pins with links that include your affiliate identifier.
Richtlijnen voor wedstrijden
 • Verplicht mensen niet een bepaalde afbeelding te pinnen. Geef mensen de keuze om naar eigen smaak en voorkeur pins te kiezen, ook al gaat het om pins uit een bepaalde selectie of van een bepaalde website.

  Sta maximaal één inzending per persoon toe.

  Wek niet de indruk dat Pinterest jou of je wedstrijd sponsort of ondersteunt.

  Lees onze merkrichtlijnen voor algemene regels over het gebruik van het Pinterest-merk.

 • Zorg er ten slotte voor dat je je aan de wet- en regelgeving houdt.