Beleid
VoorwaardenPrivacyCommunityVerkoperAdverterenOntwikkelaarsCopyrightMerkHandhavingTransparantie
Communityrichtlijnen

Onze missie

Pinterest wil alle mensen de inspiratie geven om het leven van hun dromen op te bouwen. Niet alle content is echter inspirerend. Daarom hebben we communityrichtlijnen waarin beschreven staat wat er wel en niet is toegestaan op Pinterest. Deze richtlijnen vertegenwoordigen ons beleid voor wat acceptabel is. Als je content vindt die niet thuishoort op Pinterest, meld het dan aan ons. We vinden je feedback belangrijk en zullen je melding zeker ernstig nemen. Als het nodig is, nemen we tijdig gepaste maatregelen. Aan de hand van jullie meldingen stellen we onze regels steeds verder bij. Ook werken we samen met deskundigen om onze richtlijnen actueel te houden. In ons tweejaarlijks transparantierapport vind je meer informatie over hoe we deze richtlijnen toepassen.

Veiligheid van content

Op Pinterest is ophitsende, schokkende, onjuiste, misleidende, schadelijke, haatdragende en gewelddadige content of activiteit niet toegestaan. Afhankelijk van de mate van het risico kunnen we overgaan tot het blokkeren, beperken of verwijderen van content en van de accounts, personen, groepen en domeinen die deze content maken of verspreiden. Meer informatie over hoe we ervoor zorgen dat onze communityrichtlijnen worden nageleefd, lees je op de pagina Handhaving.

We doen er alles aan om heldere, duidelijke en transparante verwachtingen te stellen, die gemakkelijk kunnen worden opgevolgd. Neem contact met ons op als je vragen hebt of ergens tegenaan loopt op Pinterest.

Content voor volwassenen

Pinterest is geen plek voor content voor volwassenen, zoals pornografie en de meeste soorten naaktbeelden. Dergelijke content wordt door ons verborgen of verwijderd. Enkele voorbeelden:

 • Naaktheid
 • Seksueel getinte content, met of zonder kleding
 • Afbeeldingen of levendige beschrijvingen van seksuele handelingen
 • Fetisjisme

In een beperkt aantal contexten zijn naaktbeelden toegestaan, al laten we die dan mogelijk niet aan iedereen zien. Schilderijen en beeldhouwwerken met naakt, en naaktbeelden in wetenschappelijke en historische context, zijn bijvoorbeeld toegestaan. Content over borstvoeding en borstamputaties is ook toegestaan. Deze richtlijnen zijn van toepassing op tekst, foto's, illustraties, video's en animaties.

Uitbuiting

Op Pinterest is het uitbuiten van personen en dieren niet toegestaan. Content en accounts die gelieerd zijn met schadelijke activiteiten voor mensen en dieren, waaronder seksuele, fysieke en financiële uitbuiting, worden door ons verborgen of verwijderd. Enkele voorbeelden:

 • Privé-afbeeldingen of afbeeldingen van seksuele aard die zonder toestemming gemaakt of gepubliceerd zijn. Hieronder vallen ook wraakporno en filmen onder rokjes.
 • Seksuele diensten voor volwassenen waarbij de kans bestaat op seksuele of fysieke uitbuiting of mensenhandel, zoals seks-cams en escortdiensten.
 • Mensenhandel, slavernij en gedwongen arbeid.
 • Andere illegale commerciële uitbuiting, zoals de handel in organen en producten die zijn gemaakt van menselijke resten of lichaamsdelen.
 • De verkoop van wilde dieren of beschermde en bedreigde diersoorten. Het Wereld Natuur Fonds heeft een volledige lijst van verboden producten.
 • Lijken, delen van dieren en producten die zijn vervaardigd van katten en honden of van beschermde en bedreigde diersoorten, waaronder ivoor.
 • Onverantwoord en schadelijk dierentoerisme en anderszins uitbuitende activiteiten zoals georganiseerde dierengevechten.
Haatzaaien

Op Pinterest is haatdragende content en haatzaaien niet toegestaan. Dergelijke content en accounts worden door ons verborgen of verwijderd. Enkele voorbeelden:

 • Laster of negatieve stereotypen, karikaturen en generalisaties
 • Het steunen van haatgroeperingen en mensen die verachtelijk gedrag, vooroordelen of complottheorieën promoten
 • Geweld tegen iemand goedkeuren of bagatelliseren omdat diegene tot een kwetsbare of beschermde groep behoort
 • Racisme, vrouw-onvriendelijke opmerkingen en andere discriminatie
 • Op haat gebaseerde complottheorieën en desinformatie, zoals het ontkennen van de Holocaust
 • Het niet accepteren van iemands gender of seksuele gerichtheid, en het promoten van conversietherapie en soortgelijke programma's
 • Persoonlijke aanvallen, met inbegrip van aanvallen op bekende personen, omdat diegenen tot een kwetsbare of beschermde groep behoren
 • Het bespotten of aanvallen van de overtuigingen, heilige symbolen, bewegingen of instellingen van de onderstaande beschermde en kwetsbare groepen

Onder beschermde en kwetsbare groepen vallen mensen die worden gecategoriseerd op basis van ras, kleur, kaste, etniciteit, immigratiestatus, nationale afkomst, religie of geloof, geslacht, gender, seksuele gerichtheid, handicap of medische aandoening. Hieronder vallen ook mensen die worden gecategoriseerd op basis van lagere sociaal-economische status, leeftijd, gewicht of omvang, zwangerschap en veteranenstatus.

Misleidende informatie

Op Pinterest is desinformatie niet toegestaan. Personen of groepen die desinformatie maken of verspreiden, horen niet thuis op Pinterest. Onjuiste of misleidende content die een gevaar kan vormen voor de gezondheid, de veiligheid of het vertrouwensgevoel van pinners of mensen buiten Pinterest, wordt verwijderd of verborgen. Enkele voorbeelden:

 • Ongefundeerde en niet wetenschappelijk bewezen gezondheidsclaims die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid, waaronder het promoten van nepbehandelingen, advies tegen vaccinatie en misleidende informatie over gezondheidsrisico's of veiligheid
 • Onjuiste of misleidende content over personen of beschermde groepen die angst, haat of vooroordelen oproept
 • Onjuiste of misleidende content waarin personen, groepen, plaatsen of organisaties mikpunt zijn van pesterijen of fysiek geweld
 • Complottheorieën, zoals over klimaatverandering of burgerparticipatie
 • Content die afkomstig is uit desinformatiecampagnes, waaronder campagnes over klimaatverandering of burgerparticipatie
 • Informatie die gepubliceerd of bewust bewerkt is om onterecht vertrouwen te winnen of schade te berokkenen, zoals het veranderen of weglaten van context, datum of tijd
 • Nep- of bewerkt beeld- of audiomateriaal dat is bedoeld om vertrouwen te beschadigen of schade te berokkenen
Maatschappelijke desinformatie

Dit beleid is altijd van toepassing, d.w.z. vóór, tijdens en na grote gebeurtenissen in het kader van burgerparticipatie (bijvoorbeeld verkiezingen).

 • Onjuiste of misleidende content die de integriteit van een verkiezing of de burgerparticipatie van een persoon of groep in het gedrang brengt, bijvoorbeeld in het kader van de registratie als kiezer, het uitbrengen van een stem of de deelname aan een volkstelling.
 • Onjuiste of misleidende informatie over datums, tijdstippen, locaties en procedures voor het uitbrengen van een stem of deelnemen aan een volkstelling.
 • Content die kiezers verkeerd informeert over hoe zij een stembiljet correct kunnen invullen en insturen, met inbegrip van stemmen per post of deelnemen aan een volkstelling.
 • Onjuiste of misleidende informatie over wie kan stemmen of kan deelnemen aan een volkstelling, en welke informatie er moet worden verstrekt om deel te nemen.
 • Onjuiste of misleidende verklaringen over wie informatie verzamelt en/of hoe deze informatie zal worden gebruikt.
 • Onjuiste of misleidende informatie over openbare veiligheid, die bedoeld is om mensen te ontmoedigen hun recht uit te oefenen om te stemmen of deel te nemen aan een volkstelling.
 • Content die kiezers of deelnemers ertoe aanzet zichzelf verkeerd voor te stellen of illegaal deel te nemen, of hun uitlegt hoe dat moet.
 • Content die schijnbaar is bedoeld om de verkiezingsuitslagen in twijfel te trekken op basis van onjuiste of misleidende beweringen.
 • Vervalste of gemanipuleerde content (bijvoorbeeld content gegenereerd met AI-tools) waardoor iemand iets lijkt te doen of te zeggen dat niet echt is gedaan of gezegd, met de duidelijke bedoeling om het publieke sentiment over een politiek persoon en/of verkiezing te beïnvloeden.
 • Ons beleid verbiedt ook bedreigingen tegen stemlocaties, medewerkers bij verkiezingen of volkstellingen, of deelnemers aan verkiezingen of volkstellingen, met inbegrip van doxing en intimidatie van kwetsbare of beschermde groepen kiezers of deelnemers.
Misleidende informatie over het klimaat
 • Content waarin het bestaan of de gevolgen van klimaatverandering, de invloed van mensen op klimaatverandering of de wetenschappelijke bewijzen voor klimaatverandering, worden ontkend
 • Onjuiste of misleidende content over oplossingen voor klimaatverandering die ingaan tegen de gevestigde wetenschappelijke consensus
 • Content waarin wetenschappelijke gegevens onjuist, onvolledig of misleidend worden weergegeven, om zo het vertrouwen in klimaatwetenschap en -experts te schaden
 • Schadelijke onjuiste of misleidende content over noodsituaties die gevolgen hebben voor de openbare veiligheid, zoals natuurrampen en extreem weer
Pesterij en bekritisering

Op Pinterest is het niet toegestaan om personen of groepen te beledigen, te kwetsen of op te hitsen. Er zijn soms goede redenen om kritiek te uiten, maar kwetsende content kan door ons wel worden verborgen of verwijderd om Pinterest voor iedereen een positieve plek te houden. Enkele voorbeelden:

 • Bewerkte afbeeldingen waarop mensen zwart of belachelijk worden gemaakt
 • Mensen uitlachen om hun lichaam of vermeende seksuele of romantische achtergrond
 • Seksueel getinte opmerkingen over iemands lichaam, en het vragen om of aanbieden van seksuele handelingen
 • Afkeurende opmerkingen, waaronder schelden, vloeken en andere beledigende taal en afbeeldingen
 • De spot drijven met mensen om hun verdriet, verlies of woede

We hebben ook een aantal tips waarmee je dit soort dingen kunt voorkomen.

Bescherming van kinderen

Seksuele uitbuiting van kinderen in welke vorm ook is niet toegestaan op Pinterest. We hanteren een strikte nultolerantie voor alle content (afbeeldingen, video en tekst) en accounts waarin minderjarigen worden uitgebuit of in gevaar worden gebracht. Pinterest verbiedt niet alleen materiaal met seksueel misbruik van kinderen (child sexual abuse material, CSAM), maar gaat nog een stap verder door alle content te verbieden die ertoe bijdraagt dat minderjarigen op een seksuele manier worden voorgesteld, zowel in teksten als in afbeeldingen. We werken ook samen met het National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) om dit soort activiteit te bestrijden en gaan indien nodig ​​over tot het rapporteren van inbreukmakende content. We verwijderen onder meer de volgende content:

 • Illegaal materiaal over seksueel misbruik van kinderen.
 • Seksualisering of seksuele uitbuiting van minderjarigen, zoals grooming, seksuele opmerkingen of ongepast beeldmateriaal - ook als het gaat om cartoons en anime.
 • Naaktbeelden en seksueel getinte beelden met minderjarigen.
 • Content die het mogelijk maakt ongevraagd contact op te nemen met minderjarigen, zoals e-mailadressen, telefoonnummers en fysieke adressen, om te voorkomen dat contact wordt gelegd met het oog op uitbuiting.
 • Ongepaste of seksueel getinte opmerkingen en reacties bij afbeeldingen van minderjarigen.
 • Opzettelijk misbruik van toegelaten content waarin minderjarigen worden afgebeeld. We deactiveren bijvoorbeeld accounts van gebruikers die toegelaten content verzamelen of in een context plaatsen waaruit een seksuele bedoeling blijkt.
Privégegevens

We staan geen content toe waarin persoonsgegevens of anderszins gevoelige gegevens worden prijsgegeven. We verwijderen:

 • Legitimatiebewijzen of paspoorten
 • Persoonlijke contactgegevens en adressen
 • Inloggegevens (gebruikersnamen en wachtwoorden)
 • Foto's van mensen die niet willen dat die op internet worden geplaatst
 • Persoonlijke financiële of medische geschiedenis

Als je foto's van jou of informatie over jou tegenkomt die je niet online wilt hebben, kun je dat aan ons rapporteren. Als je minderjarig bent of een minderjarige vertegenwoordigt, kun je ook terecht op het adres privacy-support@pinterest.com en op die manier melding maken.

Zelfverwonding en schadelijk gedrag

Als jij of iemand die je kent worstelt met zelfmoordgedachten of zelfverwonding, weet dan dat er in ons Helpcentrum hulpbronnen zijn waar je gratis persoonlijke en vertrouwelijke ondersteuning kunt krijgen.

Op Pinterest is geen content toegestaan die zelfmoord, zelfverwonding, eetstoornissen en middelenmisbruik weergeeft, rationaliseert of aanmoedigt. Dergelijke content wordt door ons verborgen of verwijderd. Enkele voorbeelden:

 • Instructies om jezelf te verwonden
 • Suïcidale gedachten en citaten over zelfmoord
 • Schokkende of triggerende afbeeldingen of omschrijvingen van zelfbeschadiging
 • Aanzetten tot zelfverwonding
 • De spot drijven met mensen die zichzelf verwonden, poging tot zelfmoord hebben ondernomen of zelfmoord hebben gepleegd
 • Afbeeldingen van voorwerpen die zelfverwonding faciliteren
 • Negatieve opmerkingen en gevoelloze humor over zelfverwonding
 • Zelfmoordpacten, -uitdagingen en -hoaxen
Bedreigingen en beelden van geweld

Op Pinterest zijn beelden van geweld en bedreigingen niet toegestaan. Dergelijke content wordt door ons verborgen of verwijderd. Enkele voorbeelden:

 • Content waarin geweld wordt getoond
 • Schokkende beelden van vóór of na gewelddadige gebeurtenissen
 • Bedreigingen of teksten waarin geweld wordt verheerlijkt

In sommige gevallen staan we het bewaren van schokkende afbeeldingen toe in het kader van herdenkingen of steunbetuigingen, maar laten we dergelijke content niet zien op openbare plekken op Pinterest.

Gewelddadige personen en groepen

Op Pinterest zijn gewelddadige content, groepen en personen niet toegestaan. Content en accounts die gevaarlijke personen en groepen aanmoedigen, ophemelen, promoten of steunen, worden door ons verborgen of verwijderd. Enkele voorbeelden:

 • Extremisten
 • Terroristische organisaties
 • Bendes en andere criminele organisaties

We werken samen met de autoriteiten en beveiligingsexperts om dit soort groepen op te sporen.

Gevaarlijke producten en activiteiten

Het verhandelen en verkopen van bepaalde gereguleerde waren (producten en stoffen die schade kunnen berokkenen wanneer zij op een onverantwoorde manier worden gebruikt, gewijzigd of geproduceerd) en het tonen en aanmoedigen van gevaarlijke activiteiten, is op Pinterest niet toegestaan. Dergelijke content en accounts worden door ons verborgen of verwijderd. Enkele voorbeelden:

 • Particulieren en verkopers die zonder vergunning alcohol, tabak, drugs of wapens (met inbegrip van vuurwapens en accessoires daarvoor, onderdelen of toebehoren voor vuurwapens, of munitie), of gereguleerde producten voor de productie van drugs of wapens (met inbegrip van chemische precursoren en persen, ponsen en matrijzen voor pillen) willen kopen, verkopen of verhandelen
 • Content over of afkomstig van illegale of niet-goedgekeurde of niet-vergunde online apotheken
 • Aanbiedingen, pogingen of instructies om wet- en regelgeving te omzeilen
 • Instructies voor het maken van dodelijke of giftige stoffen
 • Instructies voor het maken van dodelijke wapens zoals explosieven, granaten en 3d-geprinte wapens
 • Commerciële verkoop van marihuana, marihuanaproducten en -toebehoren
 • Commerciële verkoop van bepaalde wapens en toebehoren
 • Schadelijke grappen of uitdagingen die lichamelijk letsel of extreme emotionele stress dreigen te veroorzaken, vooral als de deelname van minderjarigen wordt getoond of aangemoedigd

Schadelijke of misleidende producten en praktijken

Op Pinterest is geen plaats voor praktijken of producten die schadelijk of misleidend kunnen zijn. Dergelijke content en accounts worden door ons verborgen of verwijderd. Het gaat daarbij onder andere om:

 • Instructies en producten voor hacking of het omzeilen van beveiligingsmaatregelen
 • Kansspelen op afstand en loterijen
 • Vervalste documenten
 • Producten of diensten die inbreuk maken op de privacy
 • Financiële uitbuiting
Imitatie

Accounts die zich voordoen als een bepaald persoon of bedrijf, of die zich onterecht voordoen als iemand die verbonden is aan een bepaald persoon of bedrijf, worden verwijderd. Als je een fanaccount of thema-account hebt van een bekend persoon of merk, geef dan duidelijk in je gebruikersnaam of Pinterest-profiel aan dat je er niet officieel aan verbonden bent.

Reacties

Onze communityrichtlijnen gelden evenzeer voor reacties die bij een pin worden geplaatst. Reacties moeten bovendien relevant zijn. We kunnen overgaan tot het verwijderen van reacties die niet voldoen aan onze richtlijnen of die het volgende bevatten:

 • Irrelevant of niet ter zake doend materiaal
 • Spam
 • Seksueel expliciete content
 • Content over zelfverwonding
 • Misleidende informatie
 • Haatzaaien
 • Intimidatie of schending van de privacy
 • Schending van auteursrecht of merkrecht
Berichten

Onze communityrichtlijnen gelden ook voor berichten die worden uitgewisseld tussen gebruikers. Berichten moeten dus evenzeer relevant en niet storend zijn. We geven gebruikers de mogelijkheid andere gebruikers te blokkeren zodat ze geen verdere berichten kunnen sturen. Daarnaast kunnen we accounts een waarschuwing geven of zelfs schorsen wanneer berichten worden gestuurd over onder meer:

 • Spam
 • Het delen van of vragen om seksueel expliciete content
 • Zelfverwonding of zelfmoord
 • Misleidende informatie
 • Haatzaaien, zoals racistische beledigingen
 • Treiterende content of gedrag
 • Misbruik van privégegevens
Intellectueel eigendom en andere rechten

Respecteer mensen op en buiten Pinterest. Verder vragen we je:

 • Geen inbreuk te maken op intellectuele eigendommen, op de privacy of op andere rechten van om het even wie.
 • Geen dingen te doen of te plaatsen die volgens wet- en regelgeving verboden zijn.
 • De naam, het logo of het merk van Pinterest niet te gebruiken op een manier die voor anderen verwarrend kan zijn (bekijk onze merkrichtlijnen voor meer informatie).

Beveiliging en toegang

Om het Pinterest-platform te beschermen, vragen we je:

 • Je geen toegang te verschaffen tot onze systemen of de systemen van onze technische dienstverleners, en ze niet te misbruiken.
 • Onze beveiligingen niet te kraken of te omzeilen en de kwetsbaarheid van onze systemen of netwerken niet op de proef te stellen, behalve in het kader van het geautoriseerde bugprogramma van Pinterest.
 • Geen ongedocumenteerde of niet-ondersteunde methoden te gebruiken om delen van Pinterest te doorzoeken, te scrapen, te downloaden of te wijzigen.
 • Onze software niet te reverse-engineeren.
 • Onze hosts, netwerken of gebruikers niet te hinderen door bijvoorbeeld virussen te verzenden, spam te plaatsen, mailbommen te sturen of het netwerk te overbelasten.
 • Niet zonder toestemming persoonlijk identificeerbare gegevens van Pinterest of gebruikers te verzamelen of op te slaan.
 • Je wachtwoord niet te delen of anderen toegang te geven tot je account, of andere handelingen te verrichten die je account in gevaar kunnen brengen.
 • Geen toegang te kopen of te verkopen tot je account, borden of gebruikersnamen, of anderszins accountfunctionaliteit over te dragen tegen compensatie.

Je kunt Pinterest niet gebruiken als dit is verboden door het sanctiebeleid van de VS. Persoonlijke en zakelijke accounts zijn momenteel niet beschikbaar in Noord-Korea. Zakelijke accounts zijn momenteel niet beschikbaar in de Krim, Cuba, de volksrepubliek Donetsk, Iran, de volksrepubliek Loegansk, Noord-Korea en Syrië.

Spam

We willen ervoor zorgen dat de inspiratie en ideeën die je op Pinterest vindt waardevol en van hoge kwaliteit zijn. Daarom verwijderen we spam als we die tegenkomen. We vragen je om rekening te houden met de ervaring van anderen op Pinterest door geen spam te verspreiden en geen spamgedrag te vertonen.

Onze richtlijnen rond spam zijn als volgt:

 • Gebruik geen automatisering die niet expliciet door Pinterest is goedgekeurd. Dit geldt ook voor ongeautoriseerde diensten die automatisch handelingen namens jou verrichten. Bezoek onze website voor partners voor meer informatie over welke hulpmiddelen zijn toegestaan.
 • Maak of beheer geen accounts die niet authentiek zijn, maak geen grote hoeveelheden accounts, en maak geen accounts voor doeleinden die in strijd zijn met deze richtlijnen.
 • Maak of bewaar geen herhalende, misleidende of irrelevante content om geld te verdienen. In onze tips voor advertentiemateriaal lees je hoe je geweldige pins kunt maken.
 • Kort gezegd is het niet toegestaan om geld te verdienen aan pinners of websitebezoeken op een manier die misleidend is, een negatieve ervaring creëert, of niet nuttig is voor pinners.
 • Verwijs niet naar websites die onveilig, misleidend, onbetrouwbaar of uitgekauwd zijn, of die spam mogelijk maken of aanmoedigen. Websites moeten originele content bevatten die waardevol is voor pinners.
 • Stuur geen herhaalde, ongevraagde berichten, vooral niet als je berichten commercieel of misleidend van aard zijn.
 • Plaats geen repetitieve of irrelevante reacties. Reacties moeten authentiek en origineel zijn. We vragen je ook vriendelijk te zijn voor anderen door je reacties beleefd en constructief te houden.
 • Gebruik niet meerdere accounts en werk niet samen met anderen, met als doel het Pinterest-platform te manipuleren.
 • Gebruik geen gewetenloze tactieken om verspreiding, klikken of andere statistieken kunstmatig te manipuleren, bijvoorbeeld door het kopen of verkopen van betrokkenheidsacties, het toevoegen van irrelevante trefwoorden, het genereren van niet-authentiek verkeer, of het laten doorverwijzen van bestaande pins naar nieuwe locaties.
 • Probeer niet om onze anti-spam-maatregelen te omzeilen, bijvoorbeeld door omleidingen te gebruiken om mensen door te sturen naar een site die niet is toegestaan op Pinterest.
  • Wat omleidingen betreft, moedigen we je aan om als principe aan te houden dat er 'geen verrassingen' mogen zijn. Pinners moeten redelijkerwijs kunnen weten waar je link hen heen zal leiden. Links met overdreven of misleidende omleidingen en URL-verkorters die voor spam worden misbruikt, kunnen worden geblokkeerd.
Richtlijnen voor betaalde partnerschappen

Wat is een betaald partnerschap?

Onder een betaald partnerschap verstaan we gesponsorde of van een merk voorziene content op Pinterest die producten van een partner bevat of die door een partner is 'beïnvloed' in ruil voor iets anders ('influencer marketing'). Een bedrijf kan een gebruiker bijvoorbeeld hebben betaald om bepaalde content te bewaren.

Wat zijn de richtlijnen?

Bij alle betaalde partnerschappen moet worden vermeld dat de content van commerciële aard is. Gebruikers die deelnemen aan betaalde partnerschappen, moeten niet alleen de communityrichtlijnen naleven, maar ook het volgende doen:

 • Alle relevante wet- en regelgeving voor advertenties naleven
 • Een duidelijke vermelding toevoegen om aan te geven dat de content van commerciële aard is (bijvoorbeeld door middel van #ad om aan te geven dat de content een betaald partnerschap is, of door een label bij de content te plaatsen met behulp van de Pinterest-tool voor betaalde partnerschappen)
 • Zich houden aan onze advertentierichtlijnen, waaronder de richtlijnen voor verboden en gereguleerde content

Daarnaast zijn er de volgende regels om niet-authentieke content te voorkomen:

 • Plaats alleen relevante content voor relevante borden
 • Plaats alleen content van hoge kwaliteit en post geen spam
 • Bewaar content waar je echt interesse in hebt

Moedig mensen niet aan en bied ze geen vergoeding aan om content massaal te verspreiden of te spammen, en beloon ze niet per bewaarde pin.

 • Een bedrijf mag bijvoorbeeld niet mensen betalen voor elk bord dat ze volgen of elke pin die ze bewaren. Een bedrijf mag wel een gastblogger betalen om een bord voor hun merk te beheren, of betalen via betaal-per-klikconstructies (zoals affiliatelinks), maar mag niet grotere groepen mensen betalen om bepaalde pins te bewaren om zo haar content populairder te maken.

Content of accounts die in strijd zijn met onze richtlijnen voor betaalde partnerschappen, kunnen door ons worden verwijderd of beperkt of de distributie ervan kan worden geblokkeerd. Als je vragen hebt of problemen hebt op Pinterest, kun je contact met ons opnemen.

Richtlijnen voor affiliates

Met affiliatelinks kunnen contentmakers de invloed van hun bijdragen meten en betaald krijgen voor hun inspanningen om pinners te inspireren met geweldige content. Affiliateprogramma's zijn echter regelmatig het doelwit van spammers die geld proberen te verdienen door het programma te misbruiken en het Pinterest-platform te manipuleren.

Onze richtlijnen voor affiliates zijn als volgt:

 • Hou je altijd aan onze richtlijnen voor betaalde partnerschappen.
 • Het is de bedoeling dat je slechts één Pinterest-account beheert. Dat account is je authentieke aanwezigheid op Pinterest.
 • Affiliatecontent moet origineel zijn en waardevol zijn voor pinners.
 • Geef altijd duidelijk aan dat je content commercieel is en waar je links voor bedoeld zijn. Niet alle URL-verkorters worden momenteel door Pinterest ondersteund. Als je merkt dat de link van je pin geblokkeerd is, kun je die bewerken.
 • Probeer niet de algoritmes van Pinterest of het webverkeer van pinners kunstmatig te manipuleren. Het volgende is bijvoorbeeld niet toegestaan:
  • Nepaccounts gebruiken om affiliatelinks te maken of te bewaren.
  • Andere gebruikers vragen om je affiliatepins te bewaren in ruil voor een tegenprestatie.
  • Andere gebruikers vragen om pins te maken met links die jouw affiliate-ID bevatten.
  • Herhaaldelijk of grote hoeveelheden affiliatepins maken. Marketeers dienen zich te houden aan ons spambeleid en affiliatelinks met mate te gebruiken

Content en accounts die niet voldoen aan onze richtlijnen voor affiliates, kunnen door ons worden verwijderd, beperkt of geblokkeerd. Neem contact met ons op als je vragen hebt of ergens tegenaan loopt op Pinterest.

Richtlijnen voor wedstrijden
 • Verplicht mensen niet een bepaalde afbeelding te pinnen. Geef mensen de keuze om naar eigen smaak en voorkeur pins te kiezen, ook al gaat het om pins uit een bepaalde selectie of van een bepaalde website.
 • Sta maximaal één inzending per persoon toe.
 • Wek niet de indruk dat Pinterest jou of je wedstrijd sponsort of ondersteunt.
 • Lees onze merkrichtlijnen voor algemene regels over het gebruik van het Pinterest-merk.

Zorg er ten slotte voor dat je je aan de wet- en regelgeving houdt.