Voorwaarden voor advertentiegegevens

Deze Voorwaarden voor advertentiegegevens vullen de overeenkomst aan tussen jou en Pinterest, Inc. of een met Pinterest verbonden onderneming (indien van toepassing) ("Pinterest", "we/wij" of "ons") betreffende het gebruik van de advertentiediensten van Pinterest, inclusief het Addendum over gegevensuitwisseling tussen jou en Pinterest (samen de "Advertentievoorwaarden"). Door functies van de Advertentiedienst van Pinterest die gebruikmaken van Advertentiegegevens (zoals hieronder bepaald) te gebruiken, ga je akkoord met dit addendum. Begrippen met hoofdletters die niet zijn opgenomen in de onderstaande definitielijst, hebben de betekenis zoals bepaald in de Advertentievoorwaarden.

1. Algemeen
 • "Advertentiegegevens" duidt op persoonsgegevens die de ene partij van de andere ontvangt met betrekking tot je toegang tot en je gebruik van de Advertentiedienst.
 • Zoals bepaald in de Advertentievoorwaarden moet je duidelijke informatie geven en de wettelijk vereiste toestemmingen vragen bij het verzamelen, delen en gebruiken (waaronder gebruik door Pinterest) zoals beschreven in deze voorwaarden, van de Advertentiegegevens die je aan ons geeft.
 • Stuur ons geen Advertentiegegevens over gevoelige categorie├źn zoals medische aandoeningen of etnische achtergrond, of Advertentiegegevens die zijn verkregen van een website of app die is gericht op kinderen, of die afkomstig zijn van iemand die jonger is dan 13 jaar of die niet oud genoeg is om in jouw rechtsgebied rechtsgeldig toestemming te geven.
 • Pinterest zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te beschermen van Advertentiegegevens die je ons verstrekt, en zal het Privacybeleid van Pinterest (te vinden op policy.pinterest.com/privacy-policy  of een bijgewerkte URL) naleven wat betreft ons gebruik van de Advertentiegegevens.
 • Pinterest verstrekt geen Advertentiegegevens die je aan ons geeft aan derden (met uitzondering van verbonden ondernemingen, opdrachtnemers en reclamebureaus op wie een geheimhoudingsplicht rust), tenzij de wet dat oplegt of jij daar toestemming voor geeft.
 • 2. Advertentiegegevens
 • We gebruiken Advertentiegegevens die je aan ons geeft voor het meten van de doeltreffendheid van advertenties, het weergeven en rapporteren van advertenties, het verbeteren van de veiligheid en beveiliging op Pinterest, onderzoek en productontwikkeling, en voor andere doeleinden waar jij ons toestemming voor hebt gegeven (waaronder wat in afdeling 3 is bepaald).
 • We gebruiken Advertentiegegevens ook om geaggregeerde en anonieme metingen te genereren over het gebruik van de Advertentiedienst van Pinterest, bijvoorbeeld om het totale aantal conversies te berekenen dat Pinterest heeft helpen genereren. Deze metingen zijn niet herleidbaar tot jou of je klanten.
 • Bepaalde functies van de Advertentiedienst laten toe om Pinterest een lijst van unieke identificatieaanduidingen, bijvoorbeeld gehashte e-mailadressen of mobiele advertentie-id's zoals IDFA (samen: "Gebruikers-id's"), te verstrekken om gebruikers te vergelijken. We gebruiken die Gebruikers-id's dan om bijbehorende Pinterest-accounts te zoeken. Nadat het zoeken is voltooid, wordt de lijst met Gebruikers-id's verwijderd en bewaren we alleen een lijst met gevonden Pinterest-accounts.
 • Als je ons Gebruikers-id's geeft via een functie van de Advertentiedienst (zoals klantenlijsttargeting of de Pinterest-tag) om een doelgroep op basis van klanten of website- of app-bezoekers te maken, kan alleen jij gebruikmaken van die doelgroep om advertenties te targeten of te optimaliseren. Pinterest zal de betreffende doelgroep uitsluitend gebruiken om de Advertentiedienst aan jou aan te kunnen bieden.
 • 3. Pinterest-tag, appactiviteit en SDK
 • Als je ons Advertentiegegevens doorstuurt via de Pinterest-tag, een API-eindpunt of een andere functie van de Advertentiedienst waarmee je activiteitsgegevens (zoals offlineverkoopmetingen of prestatiemetingen van partners) ("Activiteitsgegevens") van een website, winkel of app kunt delen, moet je naast de andere verplichtingen die voortvloeien uit dit addendum (waaronder de verplichtingen in artikel 1) ook het volgende doen:
  • duidelijk en opvallend aangeven dat je cookies en andere Gebruikers-id's (zoals hieronder beschreven) plaats en uitleest, en hiervoor indien wettelijk verplicht toestemming vragen;
  • de bezoekers van je website en/of app duidelijk en opvallend informeren dat hun informatie met derden wordt gedeeld voor het personaliseren van advertenties;
  • de bezoekers van je website en/of app informeren dat ze zich kunnen uitschrijven voor persoonlijke advertenties via hun Pinterest-instellingen, de AdChoices-website optout.aboutads.info (als je ons websiteactiviteit via de Pinterest-tag verstrekt), of de advertentie-instellingen op hun apparaat (als je appactiviteitsgegevens met ons deelt, bijvoorbeeld bij een app-SDK of een partner die mobiele prestatiemetingen uitvoert).
 • Je geeft Pinterest het recht om Activiteitsgegevens te gebruiken om aanbevelingen en advertenties van Pinterest te optimaliseren, maar alleen in combinatie met gegevens van Pinterest of van andere bronnen die niet door derden herleidbaar zijn tot jou of andere personen.
 • Pinterest zal op basis van je Activiteitsgegevens alleen geen Advertentiedienst-functie of targetingdoelgroep maken, behalve wanneer die aan jou voor exclusief gebruik worden verstrekt.
 • 4. Pinterest-advertentiegegevens
 • Als je Advertentiegegevens van Pinterest (bijvoorbeeld een rapportage van een campagne, gekoppeld aan een Gebruikers-id) ontvangt, moet je rekening houden met het volgende:
  • je mag deze gegevens niet gebruiken om advertenties te targeten of producten of diensten te verkopen (bijvoorbeeld door middel van doelgroeptargeting of -modellering), of voor enig ander doel, anders dan het evalueren van de prestaties van je Pinterest-advertentiecampagne;
  • je mag de gegevens niet koppelen aan Persoonsgegevens of delen met derden;
  • je moet de gegevens verwijderen of anonimiseren zodra je er geen gerechtvaardigde zakelijke behoefte meer aan hebt, en uiterlijk 6 maanden na ontvangst.