Vilkår for bruk

Takk for at du bruker Pinterest!

 • Disse vilkårene for bruk («vilkår») regulerer din tilgang til og bruk av Pinterests nettsted, apper, API-er og moduler («Pinterest» eller «tjenester»). Les disse vilkårene nøye, og kontakt oss hvis du har spørsmål. Ved å skaffe deg tilgang til eller bruke Pinterest godtar du å være bundet av disse vilkårene, våre personvernregler, retningslinjer for informasjonskapsler og retningslinjer for bruk

  Enklere sagt

  Hvert selskap har sine vilkår. Dette er våre.

1. Tjenesten vår

 • Pinterest hjelper deg med å oppdage og gjøre ting du elsker. For å gjøre det, viser vi deg ting vi tror er relevant, interessant og tilpasset deg, basert på aktiviteten din på Pinterest og andre nettsteder. For å kunne levere tjenesten vår til deg, må vi identifisere deg og interessene dine. Noe av innholdet vi viser deg, er markedsføring fra annonsører. Som en del av tjenesten vi tilbyr, prøver vi å sikre at selv promotert innhold er relevant og interessant for deg. Du kan se hva som er markedsføring, fordi innholdet er tydelig merket.

  Enklere sagt

  Pinterest hjelper deg med å oppdage og gjøre ting du elsker. Vi tilpasser oss deg. Derfor trenger vi å vite hva du liker, sånn at vi kan gjøre Pinterest mest mulig relevant for deg.

2. Bruk av Pinterest

 • a. Hvem kan bruke Pinterest?

  Du kan bare bruke Pinterest hvis du har juridisk mulighet til å inngå en bindende kontrakt med Pinterest, og bare i samsvar med disse vilkårene og all gjeldende lovgivning. Når du oppretter en Pinterest-konto, må du gi oss nøyaktige og fullstendige opplysninger. Du kan ikke bruke Pinterest hvis det er i strid med USAs sanksjoner. Personer under 13 år kan ikke bruke eller få tilgang til Pinterest. Hvis du holder til i EØS, kan du bare bruke Pinterest hvis du er over minimumsalderen som lovene i landet ditt fastsetter for å gi samtykke til databehandling. Bruk av Pinterest kan omfatte nedlasting av programvare på datamaskinen din, telefonen din, nettbrettet ditt eller andre typer enheter. Du samtykker i at vi kan oppdatere programvaren automatisk, og disse vilkårene skal gjelde for alle oppdateringer.

 • b. Hva tillater vi deg å gjøre?

  I henhold til disse vilkårene og retningslinjene (inkludert våre Retningslinjer for bruk), gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og gjenkallelig lisens til å bruke tjenesten vår.

 • c. Kommersiell bruk av Pinterest

  Hvis du ønsker å bruke Pinterest til kommersielle formål, må du opprette en bedriftskonto og godta våre vilkår for bedrifter. Hvis du etablerer en Pinterest-konto for en bedrift, organisasjon eller en annen virksomhet, står «du» eller «deg» for denne virksomheten, du lover at du er autorisert til å bevilge alle tillatelser og autorisasjoner i disse vilkårene og binde virksomheten til disse vilkårene, og at du samtykker i disse vilkårene på vegne av virksomheten.

  Enklere sagt

  Du kan ikke bruke Pinterest hvis du er under 13 år (eller eldre, i enkelte land). Dessuten, hvis du bruker Pinterest til forretningsformål, må du opprette en bedriftskonto.

3. Innholdet ditt

 • a. Å legge ut innhold

  Pinterest gir deg tillatelse til å legge ut innhold, inkludert bilder, kommentarer, koblinger og andre materialer. Alt du legger ut eller på annen måte gjør tilgjengelig på Pinterest, er referert til som «brukerinnhold». Du er ansvarlig for alt brukerinnhold du legger ut på Pinterest, og du beholder alle dine rettigheter til innholdet.

  Enklere sagt

  Hvis du legger ut innhold på Pinterest, tilhører innholdet fortsatt deg.

 • b. Hvordan kan vi og andre bruke innholdet ditt?

  Du gir Pinterest og våre brukere en ikke-eksklusiv, royaltyfri, overførbar, viderelisensierbar, verdensomspennende lisens til å bruke, lagre, vise, reprodusere, lagre, endre, lage avledede versjoner av, utføre og distribuere brukerinnholdet ditt på Pinterest utelukkende for at tjenesten skal kunne drives, utvikles, leveres og brukes. Ingenting i disse vilkårene begrenser andre juridiske rettigheter Pinterest måtte ha over brukerinnhold, for eksempel under andre lisenser. Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller endre brukerinnhold eller endre måten det brukes på på Pinterest, uansett årsak. Dette inkluderer brukerinnhold som vi mener bryter disse vilkårene, våre Retningslinjer for bruk eller andre retningslinjer.

  Enklere sagt

  Hvis du legger ut innhold på Pinterest, kan vi vise det til folk og andre kan lagre innholdet. Ikke legg ut porno eller nettsøppel eller oppfør deg dårlig mot andre personer på Pinterest. 

 • c. Hvor lenge lagrer vi innholdet ditt?

  Etter avslutning eller deaktivering av kontoen din, eller hvis du fjerner eventuelt brukerinnhold fra Pinterest, kan vi lagre brukerinnholdet ditt i en rimelig periode med tanke på sikkerhetskopiering, arkivering, eller revisjon. Dersom andre brukere har lagret eller delt brukerinholdet ditt på Pinterest, kan både Pinterest og våre brukere beholde og fortsette å bruke, lagre, vise, reprodusere, reagere på, endre, lage avledede versjoner av, utføre og distribuere dette innholdet.

  Enklere sagt

  Hvis du velger å legge ut innhold, gir du oss tillatelse til å bruke det for å levere og forbedre Pinterest. Kopier av innhold du deler med andre, kan bli liggende på Pinterest selv om du sletter innholdet fra kontoen din.
   

 • d. Hvordan håndterer vi tilbakemeldinger?

  Vi setter pris på å høre fra brukerne våre, og vi er alltid interessert i å lære mer om hvordan vi kan gjøre Pinterest enda bedre. Hvis du velger å sende oss kommentarer, ideer eller tilbakemeldinger, samtykker du at vi kan bruke dem fritt, uten kompensasjon til deg. Ved å ta i mot det du sender inn, sier ikke Pinterest fra seg noen rettigheter til å bruke lignende eller beslektede tilbakemeldinger som vi har fått tidligere, som er utviklet av våre ansatte, eller innhentet fra andre enn deg.

  Enklere sagt

  Vi kan bruke forslagene dine til å gjøre Pinterest enda bedre.

4. Retningslinjer for opphavsrett

 • Pinterest har sluttet seg til og implementert Pinterests Retningslinjer om opphavsrett i henhold til Digital Millennium Copyright Act og andre gjeldende opphavsrettslover. Du finner mer informasjon i våre Retningslinjer om opphavsrett. 

  Enklere sagt

  Vi respekterer opphavsretten. Det bør også du gjøre.

5. Sikkerhet

 • Vi bryr oss om sikkerheten til brukerene våre. Vi arbeider for å beskytte sikkerheten for innholdet ditt og kontoen din, men Pinterest kan ikke garantere at sikkerhetstiltakene våre hindrer uautoriserte tredjeparter i å trenge gjennom. Vi ber deg om å sikre passordet ditt godt. Kontakt oss umiddelbart hvis du mistenker uautorisert bruk eller misbruk av kontoen din.

  Enklere sagt

  Du kan hjelpe oss med å bekjempe dem som sprer nettsøppel, ved å følge disse sikkerhetstipsene.

6. Linker, nettsteder og tjenester fra tredjeparter

 • På Pinterest kan du finne linker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester, spesielle tilbud, eller andre arrangementer og aktiviteter som ikke eies eller kontrolleres av Pinterest. Vi støtter ikke og påtar oss ikke noe ansvar for slike tredjepartsnettsteder, -informasjon, -materiale, -produkter og -tjenester. Hvis du bruker et nettsted, en tjeneste eller noe innhold fra tredjeparter via Pinterest, gjør du det på egen risiko, og du godtar at Pinterest ikke har noe ansvar som følge av din bruk av eller tilgang til et slikt nettsted, en slik tjeneste eller slikt innhold.

  Enklere sagt

  Pinterest har linker til innhold utenfor Pinterest. Det meste av dette er veldig bra innhold, men vi er ikke ansvarlige hvis det skulle vise seg ikke å være det.

7. Opphør

 • Pinterest kan avslutte eller suspendere din rett til å bruke Pinterest for en hvilken som helst grunn, etter et rimelig varsel til deg. Hvis vi har en god grunn, inkludert ethvert brudd på våre Retningslinjer for bruk, kan vi avslutte eller suspendere tilgangen din umiddelbart og uten varsel. Ved opphør fortsetter du å være bundet av avsnitt 3 og 8 i disse vilkårene.

  Enklere sagt

  Pinterest leveres til deg gratis. Vi forbeholder oss retten til å nekte å levere tjenesten til hvem som helst, men vi vil gi et rimelig varsel om det i slike tilfeller.

8. Skadeerstatning

 • Hvis du bruker Pinterest til kommersielle formål (ikke bare som en vanlig forbruker) uten å godta våre Vilkår for bedrifter som kreves i avsnitt 2, bokstav c, i disse vilkårene, samtykker du i å holde Pinterest Inc, Pinterest Europe Ltd, våre partnere og våre respektive ledere, direktører, ansatte og agenter skadesløse fra og mot alle anklager, stevninger, forhandlinger, tvister, krav, forpliktelser, skader, tap, kostnader og utgifter, inkludert, uten begrensning, rimelige rettslige og utenomrettslige kostnader og avgifter (herunder kostnader knyttet til anklager, stevninger eller forhandlinger iverksatt av en tredjepart), som på noen som helst måte er relatert til din tilgang til eller bruk av tjenesten, brukerinnholdet ditt eller ditt brudd på disse vilkårene.

  Enklere sagt

  Hvis vi blir saksøkt på grunn av noe bedriften din gjør på Pinterest, må du betale våre kostnader. Du må også innledningsvis ha opprettet en bedriftskonto og godtatt våre Vilkår for bedrifter.

9. Ansvarsfraskrivelser

 • Tjenesten vår og alt innhold på Pinterest tilbys «som den/det er» – uten garanti av noe slag, verken direkte eller indirekte.

  Pinterest fraskriver seg alle garantier og vilkår for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, godkjenning, og eventuelle garantier som følge av bruk eller kjøp.

  Pinterest tar ikke ansvar for og påtar seg intet ansvar for eventuelt brukerinnhold som du eller noen annen person eller tredjepart legger ut eller sender via tjenesten vi tilbyr. Du forstår og godtar at du kan bli utsatt for brukerinnhold som er unøyaktig, støtende, upassende for barn eller på annen måte ikke er noe du ønsker å se.

  Hvis du er en forbruker i EØS-området, kan vi ikke utelukke eller begrense et eventuelt erstatningsansvar dersom uaktsomhet eller forsett fra vår side skulle føre til grov uaktsomhet, onde hensikter, død eller personskade. 
   

  Enklere sagt

  Dessverre kan folk legge ut dårlig innhold på Pinterest og andre lignende tjenester. Dette tar vi på alvor, men du kan likevel komme over dårlig innhold før vi får fjernet det. Hvis du ser dårlig innhold, setter vi pris på om du tipser oss om det her

10. Ansvarsbegrensning

 • I DEN UTSTREKNING TILLATT VED LOV, SKAL PINTEREST IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SKADER, ENTEN SKADEN ER INDIREKTE, TILFELDIG, SPESIELL, EN FØLGESKADE ELLER ERSTATNINGSSKADE, OG HELLER IKKE FOR TAP AV FORTJENESTE ELLER INNTEKTER, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER TAP AV DATA, BRUK, GOODWILL ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP, SOM FØLGE AV (A) DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å FÅ TILGANG TIL ELLER Å BRUKE TJENESTEN; (B) OPPFØRSEL ELLER INNHOLD FRA ENHVER TREDJEPART PÅ TJENESTEN, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ENHVER ÆREKRENKENDE, STØTENDE ELLER ULOVLIG ADFERD AV ANDRE BRUKERE ELLER TREDJEPARTER; ELLER (C) UAUTORISERT ADGANG, BRUK ELLER ENDRING AV INNHOLDET DITT ELLER OVERFØRINGENE DINE. IKKE I NOE TILFELLE SKAL PINTERESTS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE KRAV RELATERT TIL TJENESTEN OVERSTIGE ETT HUNDRE AMERIKANSKE DOLLAR (USD 100).

  Det som er nevnt ovenfor gjelder ikke hvis vi skader deg og du er en forbruker bosatt i EØS-området. I stedet er Pinterests ansvar begrenset til overskuelige skader på grunn av brudd på materielle, kontraktsmessige forpliktelser som er typisk for denne kontrakten. Pinterest er ikke ansvarlig for skader som følge av ikke-materielle brudd på ethvert annet gjeldende krav til aktsomhet. Denne ansvarsbegrensningen gjelder ikke lovbestemt ansvar som ikke kan være begrenset, ansvar for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet eller bevisst uredelighet fra vår side, eller hvis vi prøver å utelate vårt ansvar for noe vi spesifikt har lovet deg.
   

  Enklere sagt

  Vi utvikler den beste tjenesten vi kan for deg, men vi kan ikke love at den alltid fungerer perfekt. Det finnes ting vi ikke kan stilles til ansvar for. Hvis du tror vi er ansvarlige, bør vi prøve å komme til enighet på en voksen måte.

11. Voldgift

 • Ved en eventuell konflikt med Pinterest, godtar du at du skal ta kontakt med oss først, sånn at vi kan prøve å løse tvisten uformelt. Hvis vi trenger å kontakte deg, gjør vi det via e-postadressen du har oppgitt for Pinterest-kontoen din. Hvis Pinterest ikke har klart å løse tvisten med deg uformelt, skal vi begge være enige om å løse eventuelle krav, tvister eller kontroverser (bortsett fra krav om rettslige pålegg eller andre rimelige krav) som oppstår av eller i forbindelse med eller relatert til disse vilkårene gjennom bindende voldgift eller (for gyldige krav) i den laveste rettsinstansen.

  Voldgift er en mer uformell måte å løse uenighetene våre på enn et juridisk søksmål. Eksempel: Ved voldgift brukes en nøytral forhandler i stedet for en dommer eller jury. Dette innebærer en mer begrenset fremlegging av fakta, og svært begrenset involvering fra domstolen. Selv om prosessen er mer uformell, kan en voldgiftsdommer tildele samme straff og fritak som en domstol. Ved å godta disse vilkårene for bruk godtar du også at U.S. Federal Arbitration Act styrer tolkningen og håndhevelsen av bestemmelsene her, og at både du og Pinterest gir avkall på retten til en rettssak med en jury eller som deltaker i et massesøksmål. Voldgiftsdommeren har eksklusiv myndighet til å løse eventuelle tvister knyttet til tolkning, anvendbarhet eller gjennomførbarhet av denne bindende voldgiftsavtalen. Denne voldgiftsavtalen skal gjelde selv etter en avslutning av denne avtalen og en avslutning av Pinterest-kontoen din.

  Enhver voldgiftssak blir administrert av American Arbitration Association («AAA») under deres Consumer Arbitration Rules, bortsett fra unntak som spesifiseres i disse vilkårene. Du finner skjemaene deres på www.adr.org. Med mindre du og Pinterest enes om noe annet, vil voldgift utføres i landet du er bosatt i. Hver enkelt part er ansvarlig for å betale eventuelle kostnader til AAA for anmeldelse, administrasjon og voldgift i samsvar med AAAs regler, med unntak for at Pinterest kan betale rimelige utgifter du måtte ha i forbindelse med anmeldelse, administrasjon og voldgift, hvis skadekravet ditt ikke overstiger USD 75 000, og kravet er berettiget (etter standardene i Federal Rule of Civil Procedure 11(b)). Hvis kravet ditt er USD  10 000 eller mindre, skal vi være enige om at du kan velge om voldgiften skal utføres utelukkende på grunnlag av dokumenter levert til voldgiftsdommeren, via telefon- eller videokonferanse, eller personlig fremmøte, i henhold til AAAs regelverk. Hvis kravet ditt overstiger USD 10 000, bestemmes retten til en høring av AAAs-regelverk. Uansett hvordan voldgiften utføres, skal voldgiftsdommeren gi en begrunnet skriftlig beslutning som forklarer viktige funn og konklusjoner som grunnlag for resultatet. Innsigelser på resultatet voldgiftsdommeren kom frem til, kan tas videre til enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. Ingenting i dette avsnittet skal hindre noen av partene fra å søke rettspåbud eller andre rimelige tiltak fra en rett for forhold som angår datasikkerhet, opphavsrett eller uautorisert tilgang til tjenesten. ALLE KRAV MÅ FREMSETTES INDIVIDUELT, IKKE SOM SAKSØKER FOR ELLER MEDLEM I ET GRUPPESØKSMÅL, OG MED MINDRE VI AVTALER NOE ANNET, KAN VOLDGIFTSDOMMEREN BARE VURDERE KRAV FRA ÉN ENKELT PERSON. DU ER ENIG I AT VED Å GODTA DISSE VILKÅRENE, GIR BÅDE DU OG PINTEREST AVKALL PÅ RETTEN TIL EN RETTSSAK MED EN JURY ELLER DELTAKELSE I ET GRUPPESØKSMÅL.

  INGENTING I DISSE VILKÅRENE FOR BRUK SKAL BEGRENSE DINE LOVBESTEMTE RETTIGHETER. I den grad et krav, en tvist eller uenighet om Pinterest eller tjenesten ikke lar seg løse ved bruk av gjeldende lover eller på en annen måte, er du og Pinterest begge enige om at krav eller tvister om Pinterest skal løses utelukkende i samsvar med avsnitt 12 i disse vilkårene.

  Hvis du er en forbruker bosatt i EØS-området, gjelder ikke avsnitt 11 for deg. 
   

12. Lovverk og jurisdiksjon

 • Disse vilkårene skal reguleres av lovene i staten California, uten hensyn til statens prinsipper for konflikt mellom lovverk. Hvis du ikke er en forbruker i EØS-området, er den eneste jurisdiksjonen for alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med denne avtalen, San Francisco County i California, eller USA District Court for Northern District of California og våre tvister avgjøres i henhold til lovene i California.

  Hvis du er en forbruker i EØS-området, fratar ikke dette deg beskyttelsen du har ifølge loven i landet der du bor og tilgangen til domstolene i det aktuelle landet. 
   

  Enklere sagt

  San Fransiscos Bay Area er vakkert på denne tiden av året. Og det fine er at været er like vakkert både vinter, vår, sommer og høst. Uansett, dette er distriktet du må saksøke oss i. 

  I EØS gjelder dette hvis du er en forhandler/selger, men ikke hvis du er en forbruker/kjøper. Hvis du er en forbruker i EØS, kan du saksøke oss i dine hjemlige domstoler.
   

13. Generelle vilkår

 • Varslingsprosedyrer og endringer i disse vilkårene

  Vi reserverer oss retten til å bestemme form og metoder for å levere deg kunngjøringer, og du samtykker i å motta juridiske kunngjøringer elektronisk, hvis vi bestemmer oss for dette. Vi kan revidere disse vilkårene fra tid til annen, og den nyeste versjonen vil alltid være publisert på nettstedet vårt. Hvis en revisjon etter vår oppfatning er betydelig, gir vi deg beskjed. Ved å fortsette å gå inn på eller bruke Pinterest etter at revisjonene trer i kraft, samtykker du i å være bundet av vilkårene. Hvis du ikke samtykker i de nye vilkårene, ber vi deg om å slutte å bruke Printerest.

  Enklere sagt

  Hvis vi gjør store endringer i vilkårene, skal vi gi deg beskjed. Hvis du ikke samtykker i de nye vilkårene, ber vi deg om å slutte å bruke Printerest.

 • Tildeling

  Disse vilkårene og eventuelle rettigheter og lisenser som er gitt herunder, kan ikke overføres eller overdras av deg, men kan bli tildelt av Pinterest uten restriksjoner. Ethvert forsøk på overføring eller tildeling i strid med dette skal være ugyldig.

  Hvis du er en forbruker i EØS-området, kan enten du eller Pinterest overdra denne avtalen, og rettigheter og tillatelser i avtalen, til en tredjepart. Ved en slik overdragelse av Pinterest har du rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved å deaktivere kontoen din. Pinterest kommer til å gi deg et rimelig varsel før en slik eventuell overdragelse.

 • Komplett avtale/tilsidesettelse

  Disse vilkårene, sammen med personvernreglene og eventuelle endringer og eventuelle andre avtaler du kan komme til å inngå med Pinterest, skal utgjøre hele avtalen mellom deg og Pinterest angående tjenesten vi tilbyr. Hvis en hvilken som helst bestemmelse i disse vilkårene anses som ugyldig, skal denne bestemmelsen begrenses eller elimineres til et minimum av det som er nødvendig – og de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene skal fortsatt gjelde akkurat slik de er.

 • Ingen fraskrivelse

  Ingen fraskrivelse av ethvert begrep i disse vilkårene anses som en videre eller fortsatt fraskrivelse av et slikt begrep eller noe annet begrep, og hvis Pinterest unnlater å fremme en rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene skal ikke det utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser.

 • Parter

  Hvis du bor i USA, er disse vilkårene en kontrakt mellom deg og Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Hvis du bor utenfor USA, er disse vilkårene en kontrakt mellom deg og Pinterest Europe Ltd., et irsk selskap med registrert adresse Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

  Enklere sagt

  Hvem du skal forholde deg til, avhenger av hvor du er bosatt.

 • Gjelder fra 1. mai 2018