Ansvarlig uttalelse om offentliggjøring
 • Pinterests jakt etter feil administreres via Bugcrowd. For å se vilkårene og for å delta kan du gå til https://bugcrowd.com/pinterest og registrere deg som tester. Du må godta Pinterests vilkår før du kan delta i testprogrammet. Hvis du har lagt merke til et sikkerhetsproblem, kan du rapportere det via Bugcrowd – og bli kvalifisert for en belønning.

  Pinterests helter

  Følgende observante brukere har hjulpet oss med å identifisere og løse sikkerhetsproblemer før Bugcrowd ble tatt i bruk. En stor takk til alle sammen!

  • Ashley Boxhall
  • Muhammad Shahmeer
  • Michael Henriksen
  • Kamil Sevi
  • Ali Hasan Ghauri
  • Juan Broullón
  • Gökmen Güreşçi
  • Luis Teixeira
  • Sahil Dhar
  • Manish Bhattacharya
  • Dan Melamed
  • Brendon Tiszka
  • Nishant Das Patnaik
  • Christian Galeone
  • Avinash Sudhodanan