Retningslinjer for utviklere

Vår misjon
 • Pinterest ønsker å hjelpe brukerne våre til å oppdage nye ting og gjøre det de liker. Som utvikler kan dere spille en viktig rolle i å få det til å skje. Dette er retningslinjer for hva vi tillater og ikke tillater ved utvikling av Pinterest-relaterte apper og tjenester. I all hovedsak må dere sørge for å respektere følgende punkter:

 • Ikke utvikle noe som gjenskaper Pinterests kjernefunksjonalitet, utseende og stil, eller noe som gir et feilaktig bilde av deres tilknytning til oss.

  Les våre retningslinjer for merkevarer for generelle regler om bruk av Pinterest-merkevaren.

  Få godkjenning fra oss før dere nevner Pinterest i media.

  Dere skal ikke villede eller forvirre folk på Pinterest.

  Følg våre grenser for antall forespørsler og ikke «spam» Pinterest.

  Vær åpen om funksjoner i og egenskaper ved tjenesten dere tilbyr.

  Ikke bruk API-data til annet enn å hjelpe brukere med å lykkes på Pinterest.

  Respekter våre åpne endepunkter og bruk bare støttede API-er for å få tilgang til Pinterest.

 • Dere er ansvarlig for å følge alle lover, regler og bransjekonvensjoner, samt våre vilkår og retningslinjer, inkludert våre Retningslinjer for bruk  og våre Retningslinjer for personvern. Husk at hvis tjenesten er rettet mot barn under 13 år, har dere ikke tillatelse til å bruke våre utviklerverktøy .

   

  Vi kan dessuten suspendere tilgangen til vår API eller avslutte forretningsforholdet oss imellom, når som helst.

Eksempler på tillatt bruk
 • For øyeblikket tilbyr vi følgende verktøy for utviklere:

  Vår «API for utviklere» skal bare brukes til direkte-til-forbruker-integrasjoner som hjelper folk å oppdage og gjøre ting de liker. Og for å unngå forveksling med vårt Marketing Partners-program, tillater vi ikke at «API for utviklere» brukes av markedsføringsplattformer. Dette inkluderer (men er ikke begrenset til) tjenester som skal hjelpe markedsførere, annonsører eller digitale publikasjoner (f.eks. bloggere) med å rapportere om, administrere, distribuere eller optimalisere digital markedsføring for betalte eller organiske medier.

  Kort sagt bør dere ikke bruke vår «API for utviklere» hvis integrasjonen skal benyttes av markedsførere, annonsører, bedrifter eller personer med økonomiske motiver, til markedsføringsformål. Det er ikke tillatt å bruke våre API-er til å lagre, skrive ut eller redigere bilder. Hvis dere planlegger å bruke vår API til ett av disse formålene, eller er usikker på om dette gjelder dere, må dere gi oss beskjed før dere utvikler integrasjonen.

   

Tilgang til API-er
 • Når dere får tilgang til informasjon fra våre API-er:

 • Ikke lagre eller endre bilder (med mindre dere har tillatelse fra eieren av opphavsretten) og ikke la folk skrive ut bilder fra Pinterest.

  Ikke lagre andre typer data enn Pins.

  Ikke del data fra noen kontoer uten tillatelse fra kontoinnehaveren. Selv om dere har tillatelse, kan dere ikke dele data som identifiserer en Pinterest-bruker, hvis informasjonen ikke er offentlig tilgjengelig på Pinterest.

  Ikke bruk eller del noen data (inkludert avledede data) med annonse- og monetariseringstjenester eller datameglere.

  Ikke selg data til noen og ikke bruk data til målretting mot folk, utenfor Pinterest.

  Ikke kombiner våre API-data med personlig identifiserbar informasjon (med mindre det er for å finne noen som har gitt dere tilgang til Pinterest-kontoen sin), og heller ikke med informasjon på enhetsnivå (f.eks. informasjonskapsler eller enhetsidentifikatorer).

  Ikke skaff dere tilgang til, endre, lagre, del eller bruk innhold på hemmelige tavler (med mindre vi har gitt dere tillatelse).

  Dere må umiddelbart slutte å bruke og slette alle API-data (inkludert avledede data) om en person hvis vedkommende eller vi tilbakekaller tilgangen din eller ber dere om fjerne slike data.

  Hold deres data synkronisert med våre. Eksempel: Hvis noen sletter en Pin fra en tavle, må også dere slette den.

  La folk få vite hvordan dere skal bruke dataene deres. Sørg for å ha retningslinjer for personvern lett tilgjengelig.

  Gi folk tydelige og enkle måter å dele innhold via Pinterest på. Eksempel: Hvis dere bruker Pin-data for personlig tilpasning eller for å gi anbefalinger, må dere gjøre det enkelt for folk å lagre innholdet på Pinterest.

Publisering av innhold eller rapportering
 • Når dere rapporterer, publiserer innhold eller utfører handlinger på vegne av en bruker:

 • Lag en link fra enhver Pin direkte til kilden eller nettadressen. Sørg også for at det kommer tydelig frem at Pinnens bilder og informasjon kommer fra Pinterest.

  Ikke dekk til eller utydeliggjør innhold fra Pinterest.

  Ikke bruk Pins til å opprette nytt innhold som kan distribueres i appen eller tjenesten din.

  Ikke vis rapportering fra Pinterest ved siden av eller i nærheten av rapportering fra andre lignende tjenester.

  La folk få vite om og gi samtykke til alt som blir gjort på deres vegne, som å legge til innhold på Pinterest, endre Pinterest-profilen deres, eller det å følge og slutte å følge profiler eller tavler.

  Respekter nettsteder som ikke tillater at noe av innholdet lagres til Pinterest.

Levering av annonsetjenester
 • Hvis dere får tilgang til vår API for annonsering eller bruker informasjon fra andre API-er fra Pinterest for å tilby annonseringstjenester, må dere etterleve det som er nevnt ovenfor, og i tillegg følge disse retningslinjene:

 • Respekter andres kontoer.

  Respekter andres kontoer.

  Dette mener vi med å respektere andres kontoer:

  • Bare hent data fra kontoer hvis dere har tillatelse fra kontoeieren.
  • Bare bruk informasjon fra kontoene deres til å tilby dem relevante tjenester.
  • Ikke kombiner informasjon fra kontoen deres med informasjon fra andre personers kontoer eller andre tjenester.
  • Ikke bruk informasjon fra Pinterests API bortsett fra til å tilby og evaluere resultatene av vedkommendes annonser på Pinterest.

  Ikke del informasjon fra vår API med en tredjepart, inkludert andre annonsetjenester (men det er greit å dele med kontoinnehaveren informasjonen kommer fra).

  Ikke kopiér eller prøv å foreta reversert utvikling av vår annonsetjeneste, inkludert funksjonene for målretting.

  Hvis dere rapporterer data for siste-klikk-attribusjon, må dere ved siden av dem vise multi-touch-data som fordeler attribusjonspoengene likt mellom hver aktuelle tjeneste.

  Ikke avslør salgstallene deres fra Pinterest, i offentlige uttalelser eller i markedsføringsmateriale.

  Følg våre regler for fakturering og rapportering.

  Følg våre regler for fakturering og rapportering.

  Vis tydelig og spesifisert alle avgifter dere belaster for annonsering på Pinterest, og avgifter som vi belaster (både i absolutte beløp og med våre måltall, f.eks. CPM eller CPC), og ikke slå sammen deres avgifter med våre.

 • Hvis annonsetjenesten deres tilbyr en «audience onboarding»-tjeneste, må dere overholde disse retningslinjene:

 • Hvis dere bruker Pinterest-teknologi som lagrer og får tilgang til informasjonskapsler eller andre opplysninger på en sluttbrukers enhet, må dere tydelig informere og få sluttbrukerens samtykke til slik aktivitet dersom det kreves av gjeldende lov.

  Ikke gi Pinterest informasjon dere samler inn fra nettsteder eller apper som retter seg mot barn, eller fra noen dere vet er under 13 år.

  Ikke gi Pinterest informasjon om sensitive kategorier.

  Ikke gi Pinterest informasjon om sensitive kategorier.

  Sensitive kategorier omfatter:

  • Helsetilstand eller medisinske forhold
  • rase eller etnisk opprinnelse
  • negativ økonomisk status eller tilstand
  • religiøs eller filosofisk tilknytning eller tro
  • seksuell atferd eller legning
  • faktiske eller påståtte kriminelle handlinger
  • Medlemskap i fagforeninger

  Hvis annonsører kommer til å bruke dataene til atferdsbasert annonsering på nettet, må dere overholde våre gjeldende regler når dere overfører data til oss.

  Hvis annonsører kommer til å bruke dataene til atferdsbasert annonsering på nettet, må dere overholde våre gjeldende regler når dere overfører data til oss.

  Respekter og følg disse reglene:

  • Gi klart og tydelig varsel til alle dere samler inn data fra, for å opplyse om at informasjonen vil bli delt med tredjeparter for å brukes til målrettet reklame.
  • Gi instruksjoner om hvordan man kan velge bort bruk av informasjon for målretting av reklame.
  • Ikke send oss informasjon om personer som har valgt bort dette.
  • Oppdater data regelmessig for å fjerne folk som har valgt bort dette.
  • Innhent alle tillatelser som kreves av loven.