Retningslinjer for bruk

Vår misjon

 • Pinterests mål er å gi alle brukere inspirasjonen de trenger for å skape en ideell tilværelse. Når det er sagt, er ikke alt innhold inspirerende. Derfor har vi retningslinjer for bruk, hvor vi beskriver hva vi tillater og ikke tillater på Pinterest. Disse retningslinjene er hva vi mener er akseptabel bruk, så hvis du finner innhold som ikke bør være på Pinterest, setter vi pris på om du rapporterer det til oss. Vi bruker slike rapporter for å lære og videreutvikle standardene våre, og vi samarbeider med eksperter innen de ulike emnene for å få mer informasjon og oppdatere retningslinjene våre.

Innholdssikkerhet

 • Antagonistisk, vulgært, falskt, villedende, skadelig, hatsk eller voldelig innhold hører ikke hjemme på Pinterest. Vi kan fjerne, begrense eller blokkere distribusjonen av slikt innhold og kontoene, personene, gruppene og domenene som lager eller sprer det, basert på hvor skadelig vi anser det for å være.

  Vi jobber for å formidle forventningene våre på en klar og tydelig måte, slik at de er lette å forstå og følge. Hvis det er noe du lurer på, eller hvis du støter på problemer på Pinterest, er det bare å kontakte oss.

 • Voksent innhold

  Pinterest er ikke et sted for pornografi. Vi begrenser distribueringen av eller fjerner voksent og eksplisitt innhold. Dette omfatter:

  • fetish-bilder
  • grafiske seksuelle beskrivelser
  • grafiske avbildninger av seksuell aktivitet
  • bilder av nakne personer, der poseringen, kameravinkelen eller rekvisittene antyder at innholdet er pornografisk

  Vi gjør så godt vi kan for å skille mellom pornografi og annet innhold for voksne. Du kan for eksempel lagre innhold om seksuell helse, amming, mastektomi, kunst, utdanning og velvære som inneholder nakenhet av voksne i en ikke-pornografisk kontekst, men vi kan begrense distribueringen, slik at ikke folk ser det ved et uhell.

 • Utnytting

  Pinterest er ikke et sted for utnyttelse av mennesker eller dyr. Vi fjerner eller begrenser distribueringen av innhold og kontoer som er involvert i praksis som kan føre til skade på mennesker eller dyr, deriblant seksuell, fysisk eller økonomisk utnyttelse. Dette omfatter

  • seksualisering eller seksuell utnytting av mindreårige, for eksempel «grooming», seksuelle kommentarer og upassende bilder. Slikt innhold blir rapportert til de relevante myndighetene, for eksempel National Center for Missing and Exploited Children.
  • bilder uten samtykke, det vil si bilder av privat eller seksuell art som er tatt eller publisert uten samtykke – inkludert hevnporno og «up-skirt»-bilder.
  • voksne seksuelle tjenester som kan innebære seksuell eller fysisk utnytting eller menneskehandel, for eksempel «sex cam»- og eskortetjenester.
  • menneskehandel, slaveri og tvangsarbeid
  • andre former for ulovlig kommersiell utnyttelse, som kjøp og salg av organer eller produkter som er fremstilt av levninger eller kroppsdeler fra mennesker
  • salg av ville eller beskyttede og utrydningstruede dyr. Du finner en fullstendig liste over forbudte dyreprodukter hos samarbeidspartneren vår, World Wildlife Fund.
  • kadavre, dyredeler eller produkter som er fremstilt av deler av katter, hunder eller beskyttede og utrydningstruede dyr, deriblant elfenben
  • uansvarlig og skadelig dyreturisme eller annen utnyttende praksis, for eksempel organiserte dyrekamper
 • Hatske aktiviteter

  Pinterest er ikke et sted for hatsk innhold eller personer og grupper som fremmer hatske aktiviteter. Vi begrenser distribueringen av eller fjerner slikt innhold og slike kontoer. Dette omfatter:

  • nedsettende bemerkninger eller negative stereotyper, karikaturer og generaliseringer
  • støtte til hatgrupper og personer som fremmer hatske aktiviteter, fordommer og konspirasjonsteorier
  • aksept for eller bagatellisering av vold basert på at offeret inngår i en sårbar eller beskyttet gruppe
  • støtte til rasisme, begrensning av kvinners rettigheter og andre diskriminerende ideer
  • hatbaserte konspirasjonsteorier og feilinformasjon, for eksempel fornektelse av Holocaust
  • fornektelse av personers kjønnsidentitet eller seksuelle legning og støtte for konverteringsterapi og relaterte programmer
  • angrep på enkeltpersoner, deriblant offentlige personer basert på at de inngår i en sårbar eller beskyttet gruppe
  • mobbing av eller angrep på tro, hellige symboler, bevegelser eller institusjoner som er tilknyttet de beskyttede eller sårbare gruppene som er nevnt nedenfor

  Beskyttede og sårbare grupper omfatter personer som grupperes basert på faktisk eller antatt rase, farge, kaste, etnisitet, innvandringsstatus, nasjonalt opphav, religion eller tro, kjønn eller kjønnsidentitet, seksuell legning, funksjonshemming eller medisinsk tilstand. Det omfatter også personer som grupperes basert på lavere sosioøkonomisk status, alder, vekt eller størrelse, graviditet eller tidligere tjenestegjøring i militæret.

 • Feilinformasjon

  Pinterest er ikke et sted for informasjon som er feil, villedende eller unøyaktig, eller personene og gruppene som sprer eller lager slik informasjon. Vi fjerner eller begrenser distribueringen av falskt eller villedende innhold som kan skade brukernes eller offentlighetens velvære, sikkerhet eller tillit. Dette omfatter

  • helsepåstander uten medisinsk grunnlag, som fører til risiko for brukeres helse og sikkerhet, deriblant fremming av falske kurer, råd om ikke å vaksinere seg eller feilinformasjon om nødssituasjoner knyttet til offentlig helse eller sikkerhet
  • falskt eller villedende innhold om enkeltpersoner eller beskyttede grupper, som fremmer frykt, hat eller fordommer
  • falskt eller villedende innhold som fremmer trakassering eller fysisk vold mot enkeltpersoner, grupper, steder eller organisasjoner
  • konspirasjonsteorier
  • innhold som kommer fra kampanjer for feilinformasjon
  • faktisk informasjon som er publisert eller bevisst endret for å svekke tillit eller påføre skade, deriblant ved at konteksten, datoen eller klokkeslettet endres eller utelates
  • fabrikkert eller betydelig manipulert innhold i form av bilder, videoer og lyd som svekker tillit eller påfører skade

  Misvisende informasjon om samfunnsdeltakelse:

  • falskt eller villedende innhold som påvirker integriteten av valg eller personers eller gruppers samfunnsdeltakelse, deriblant registrering for å stemme, stemming og deltakelse i folketellinger
  • Falske eller villedende opplysninger om datoer, klokkeslett, sted og fremgangsmåte for stemmegivning eller deltakelse i folketelling
  • Innhold som villeder velgere om hvordan de skal fylle ut og sende inn stemmesedler, inkludert poststemmer, eller folketellingsskjemaer
  • Falske eller misvisende opplysninger om hvem som kan stemme eller delta i folketellingen og hvilken informasjon som må oppgis for å delta
  • Falske eller misvisende uttalelser om hvem som samler inn informasjon og/eller hvordan den skal brukes
  • Falske eller villedende opplysninger om offentlig sikkerhet med den hensikt å hindre folk i å utøve sin stemmerett eller delta i en folketelling
  • Innhold som oppmuntrer eller instruerer velgere eller deltakere til å fremstille seg feil eller delta på ulovlig vis
  • Innhold som forsøker å delegitimere valgresultater basert på falske eller villedende påstander
  • Trusler mot stemmesteder, folketelling- eller stemmepersonell, velgere eller deltakere i en folketelling, inkludert trusler mot velgere eller deltakere i sårbare eller beskyttede grupper
 • Trakassering og kritikk

  Pinterest er ikke et sted for å fornærme, såre eller provosere enkeltpersoner eller grupper. Det finnes gode grunner til å komme med kritikk, men vi begrenser distribueringen av eller fjerner fornærmende innhold for å sikre at Pinterest er et positivt og inspirerende sted;Dette omfatter:

  • manipulerte bilder som er laget for å nedverdige og hetse andre
  • hetsing av andre basert på kropp eller antatte tidligere seksuelle eller romantiske historie
  • seksuelle kommentarer om andres kropper og forespørsler eller tilbud om seksuelle handlinger
  • kritikk som innebærer skjellsord, banning og andre former for fornærmende språk eller bilder
  • mobbing av andre fordi de er triste, sørger, har mistet noen eller er sinte

  Vi har også utarbeidet noen ressurser du kan bruke for å beskytte deg selv.

 • Privat informasjon

  Vi tillater ikke innhold som avslører personlig eller sensitiv informasjon. Vi fjerner

  • personlige ID-er og passinformasjon
  • privat kontaktinformasjon og private adresser
  • påloggingsinformasjon for nettkontoer (brukernavn og passord)
  • bilder av privatpersoner, som de ikke vil ha publisert på nettet
  • personlig økonomisk eller medisinsk historikk

  Hvis du finner uønskede bilder av eller uønsket informasjon om deg, kan du kontakte oss via brukerstøtten. Du finner et alternativ om eksponert privat informasjon under «Rapportér brudd på retningslinjer».

 • Selvskading og skadelig atferd

  Pinterest er ikke et sted for innhold som viser, rasjonaliserer eller oppfordrer til selvmord, selvskading, spiseforstyrrelser eller rusmisbruk. Vi begrenser distribueringen av eller fjerner slikt innhold. Dette omfatter

  • instruksjoner om selvskading
  • tanker og sitater om selvmord
  • beskrivelser av selvskading eller bilder som er grafiske eller på andre måter kan vekke reaksjoner
  • fremming av selvskading
  • mobbing av personer som skader seg selv, eller som har forsøkt eller dødd som følge av selvmord
  • bilder av utstyr som brukes til selvskading
  • negativt selvsnakk og usensitiv humor om selvskading
  • pakter, utfordringer og luring knyttet til selvmord

  Hvis du eller noen du kjenner, sliter med tanker om selvmord eller vurderer selvskading, har vi ressurser i brukerstøtten hvor du kan få gratis, konfidensiell og umiddelbar hjelp.

 • Grafisk vold og trusler

  Pinterest er ikke et sted for grafisk vold eller trusler. Vi begrenser distribueringen av eller fjerner slikt innhold. Dette omfatter

  • innhold hvor bruk av vold fremstilles
  • forstyrrende scener fra før eller etter voldshendelser
  • trusler eller språkbruk som forherliger vold

  I enkelte tilfeller tillater vi lagring av forstyrrende bilder hvor formålet er opplæring eller å minnes noe, men vi begrenser distribueringen av slikt innhold på offentlige deler av plattformen.

 • Voldelige personer og grupper

  Pinterest er ikke et sted for voldelig innhold eller voldelige grupper eller personer. Vi begrenser distribueringen av eller fjerner innhold og kontoer som oppmuntrer, hyller, fremmer eller hjelper farlige aktører eller grupper og aktivitetene deres. Dette inkluderer

  • ekstremister
  • terrororganisasjoner
  • gjenger og andre kriminelle organisasjoner

  Vi samarbeider med bransje-, myndighets- og sikkerhetseksperter om å identifisere slike grupper.

 • Farlige varer og aktiviteter

  Pinterest er ikke et sted for handel eller salg av visse regulerte varer – det vil si produkter eller stoffer som kan forårsake skade hvis de brukes, endres eller produseres på en uforsvarlig måte – eller for visning av eller oppmuntring til farlige aktiviteter. Vi begrenser distribueringen av eller fjerner slikt innhold og slike kontoer. Dette omfatter:

  • privatpersoner og ulisensierte forhandlere som tilbyr seg å selge, kjøpe eller bytte alkohol, tobakk, narkotika, legemidler og våpen, deriblant skytevåpen og tilbehør, våpendeler eller tilbehør, eller ammunisjon
  • innhold fra eller om uautoriserte eller useriøse nettapoteker
  • tilbud om, forsøk på eller instruksjoner om å omgå kjøpslover og -reguleringer
  • instruksjoner om fremstilling av dødelige eller giftige stoffer
  • instruksjoner om fremstilling av dødelige våpen, som bomber og granater – også inkludert 3D-printede våpen
  • Kommersielt salg av marihuana, marihuanaprodukter og -utstyr
  • Kommersielt salg av visse våpen og tilbehør 
  • Skadelige skøyerstreker eller utfordringer med overhengende risiko for fysisk eller psykisk skade, især hvis de viser mindreårige eller tilskynder mindreårige til deltagelse
    
 • Skadelige eller villedende produkter og praksiser

  Pinterest er ikke et sted for praksiser og produkter som kan være skadelige eller villedende. Vi begrenser distribueringen av eller fjerner slikt innhold og slike kontoer. Dette omfatter, men er ikke begrenset til

  • instruksjoner om og produkter til hacking eller brudd på sikkerhetstiltak
  • gambling og lotterier på nettet
  • falske dokumenter
  • produkter og tjenester som krenker personvernet
  • utnyttende økonomiske praksiser
 • Falske identiteter

  Vi tillater ikke kontoer som forfalsker andres identitet eller feilaktig knyttes til personer eller organisasjoner. Hvis du har en tilhenger- eller kommentarkonto for en offentlig person eller et varemerke, må du gjøre det tydelig via brukernavnet eller på Pinterest-profilen at du ikke har noen offisiell tilknytning til personen eller varemerket.

 • Kommentarer

  Alle retningslinjene våre for bruk gjelder for kommentarer som publiseres på Pins. I tillegg må kommentarer være relevante. Vi kan fjerne kommentarer som er i strid med retningslinjene våre, deriblant dem som inneholder det følgende:

  • Irrelevant eller unyttig innhold
  • Nettsøpppel
  • Seksuelt eksplisitt innhold
  • Innhold knyttet til selvskading
  • Feilinformasjon
  • Hatske aktiviteter
  • Trakassering eller brudd på personvernet
  • Brudd på varemerke- eller opphavsretten

Opphavsrett og andre rettigheter

 • Gjør følgende for å respektere rettighetene til personer innenfor og utenfor Pinterest:

  • Ikke krenk noens opphavsrett, personvern eller andre rettigheter.
  • Ikke gjør noe eller publiser noe som strider mot noen lover eller forskrifter.
  • Ikke bruk Pinterests navn, logo eller merkevare på en måte som kan forvirre andre personer (se våre retningslinjer for merkevaren for mer informasjon).

   

Nettstedets sikkerhet og tilgang

 • For å beskytte Pinterest-plattformen, ber vi deg om å overholde følgende punkter:

  • Ikke bruk, kluss med eller oppnå tilgang til våre systemer eller systemene til våre tekniske leverandører.
  • Ikke bryt eller omgå våre sikkerhetstiltak eller test sårbarheten til våre systemer eller nettverk, unntatt hvis det skjer som en del av et autorisert Pinterest-prosjekt for å avdekke feil.
  • Ikke gå inn på, søk etter, samle inn, last ned eller endre noen deler av Pinterest ved hjelp av metoder som er udokumenterte eller som ikke støttes.
  • Ikke forsøk å omforme programvaren vår.
  • Ikke forsøk å forstyrre andre personer på Pinterest eller våre verter eller nettverk ved for eksempel å sende virus eller søppelpost eller ved å overbelaste eller bombardere noen med e-poster.
  • Ikke samle inn eller lagre personlig identifiserende informasjon fra Pinterest eller personer på Pinterest uten tillatelse.

  • Ikke del passordet ditt med andre, ikke gi noen tilgang til kontoen din og ikke gjør noe som kan sette kontoen din i fare.

  • Du må ikke prøve å kjøpe eller selge tilgang til kontoen din, tavler eller brukernavn eller på annen måte overføre kontofunksjoner mot kompensasjon.

  Du kan ikke bruke Pinterest hvis det er i brudd med USAs sanksjoner. Private kontoer og bedriftskontoer er for øyeblikket ikke tilgjengelige i Nord-Korea. Bedriftskontoer er for øyeblikket ikke tilgjengelige i Krim, Cuba, Iran, Nord-Korea eller Syria.

Nettsøpppel

 • Vi vil at inspirasjonen og ideene på Pinterest skal ha høy kvalitet og nytteverdi, og derfor fjerner vi nettsøppel når vi finner det. Vi ber deg om å ta hensyn til andres opplevelse av Pinterest og ikke å spre nettsøppel eller bruke fremgangsmåter som er knyttet til nettsøppel. 

  Her er retningslinjene våre i forbindelse med nettsøppel:

  • Du må ikke bruke automatiseringsfunksjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Pinterest. Dette omfatter uautoriserte tjenester som utfører handlinger automatisk på dine vegne. Du finner informasjon om godkjente partnerverktøy på partnernettstedet vårt.
  • Du må ikke opprette eller operere kontoer på falske premisser, opprette mange kontoer samtidig eller opprette nye kontoer med det formål å bryte disse retningslinjene.
  • Du må ikke opprette eller lagre innhold som er repetitivt, villedende eller irrelevant, for å prøve å tjene penger. Du kan alltids sjekke de anbefalte fremgangsmåtene for kreativt innhold for å finne ut hvordan du kan lage gode Pins.
  • Som en hovedregel må du ikke prøve å tjene penger på Pinnere eller nettrafikken til Pinnere på måter som er villedende, reduserer Pinnernes opplevelse eller ikke tilfører Pinnerne verdi.
  • Du må ikke linke til nettsteder som er usikre, villedende, upålitelige eller uoriginale, eller som medvirker eller oppfordrer til nettsøppel. Nettsteder bør ha originalt innhold som tilfører Pinnere unik verdi.
  • Du må ikke sende gjentatte meldinger du ikke har fått samtykke av mottakeren til å sende. Dette gjelder spesielt hvis meldingene er kommersielle eller villedende.
  • Du må ikke lage repetitive eller irrelevante kommentarer. Kommentarer må være autentiske og originale. Vi ber deg også om at du er snill mot andre ved å holde kommentarene dine respektfulle og konstruktive.
  • Du må ikke operere flere kontoer eller koordinere med andre for å manipulere Pinterest-plattformen.
  • Du må ikke bruke andre skruppelløse taktikker for å prøve å påvirke distribuering, klikk eller andre beregninger på en kunstig måte, for eksempel ved å kjøpe eller selge samhandlinger, «stappe» irrelevante søkeord i innhold, generere uekte trafikk eller viderekoble eksisterende Pins til nye destinasjoner.
  • Du må ikke prøve å omgå systemene våre for bekjempelse av nettsøppel. Du må for eksempel ikke bruke viderekoblinger for å lage linker til nettsteder som ikke er tillatt på Pinterest.
   • Når det gjelder viderekoblinger, anbefaler vi å følge et prinsipp om «ingen overraskelser», som vil si at Pinnere bør ha en rimelig forventning om hvor linken fører dem til. Linker som fører til mange eller villedende viderekoblinger, samt tjenester for linkforkortelser som ofte brukes til nettsøppel, kan bli blokkert.

Retningslinjer om betalte partnerskap

 • Hva er betalte partnerskap?

  Vi definerer betalte partnerskap som alt innhold på Pinterest som er sponset eller merket med varemerker, og som promoterer eller er påvirket av forretningspartnere til gjengjeld for en motytelse, for eksempel hvis en forretningspartner har betalt eller på annen måte insentivert en bruker til å lagre innhold.

  Hva er retningslinjene?

  Alle betalte partnerskap må inneholde informasjon om at innholdet er av kommersiell karakter. I tillegg til å overholde retningslinjene for bruk har brukere som deltar i betalte partnerskap, ansvar for å overholde

  • alle aktuelle lover og reguleringer, inkludert, men ikke begrenset til, alle annonseringslover og FTC-reguleringer, deriblant FTCs Endorsement Guidelines
  • alle aktuelle erklæringer som er nødvendige for å indikere at innholdet ditt er av kommersiell karakter (for eksempel at du bruker #annonse for å indikere at innholdet ditt er et betalt partnerskap)
  • Betalte partnerskap må overholde retningslinjene for annonsering, deriblant retningslinjene om forbudt og begrenset innhold.

  For å unngå innhold og atferd som ikke er autentisk, bør du

  • sørge for at du publiserer relevant innhold på relevante tavler 
  • sørge for at innholdet i innleggene dine har høy kvalitet, og unngå atferd som gjør at innleggene dine kan bli betraktet som nettsøppel 
  • lagre innhold du har en faktisk interesse i

  Ikke gi andre insentiver eller betaling for å distribuere innhold i store mengder, med fremgangsmåter som er tilknyttet nettsøppel, eller for hver Pin de lagrer.

  • En bedrift kan for eksempel ikke betale personer for hver tavle de følger, eller for hver Pin de lagrer. Det er greit for en bedrift å betale en gjesteblogger for å sette sammen en tavle for merkevaren deres eller via betalingsstrukturer med betaling per klikk (for eksempel via affiliate-linker), men de kan ikke betale store grupper for å lagre spesifikke Pins, slik at innholdet deres på kunstig vis blir mer populært.

Retningslinjer for affiliate-partnere

 • Personer som lager innhold, kan bruke affiliate-linker til å måle virkningen bidragene deres har, og få betalt for arbeidet de gjør når det gjelder å bringe Pinnere inspirerende innhold. Affiliate-programmer kan imidlertid utnyttes av nettsøppelspredere som prøver å tjene penger ved å misbruke programmet og manipulere Pinterest-plattformen.

  Her er retningslinjene våre for affiliate-partnere:

  • Følg alltid retningslinjene våre for betalte partnerskap.
  • Som en hovedregel bør du bare operere én Pinterest-konto. Den kontoen bør være den autentiske tilstedeværelsen din på Pinterest.
  • Affiliate-innhold bør være originalt og tilføre unik verdi til Pinnere.
  • Vær åpen om det når innholdet ditt er kommersielt samt om linkene dine og hva de gjør. Pinterest har for øyeblikket ikke støtte for alle forkortingstjenester. Hvis en link i en Pin blokkeres, kan du redigere den.
  • Ikke prøv å manipulere Pinterest-algoritmene eller Pinner-trafikken. Her er noen eksempler på ting som ikke er tillatt:
   • Bruk av falske kontoer for å opprette eller lagre affiliate-linker.
   • Forespørsler til andre brukere om bytte av lagring av affiliate-Pins.
   • Forespørsler til andre brukere om oppretting av Pins med linker som inneholder affiliate-ID-en din.
   • Oppretting av repetitive eller store mengder av affiliate-Pins. Markedsførere må overholde retningslinjene våre om nettsøppel og bruke affiliate-linker med moderasjon.

  Vi kan fjerne, begrense eller blokkere distribuering av innhold eller kontoer som er i strid med retningslinjene våre for affiliate-partnere. Hvis det er noe du lurer på, eller hvis du støter på problemer på Pinterest, kan du kontakte oss.

Retningslinjer om konkurranser

  • Ikke krev at deltakerne må lagre et bestemt bilde. Gi Pinnerne muligheten til å velge Pins basert på hva de selv liker, selv om det er fra et utvalg eller et bestemt nettsted.
  • Ikke tillat mer enn én oppføring per person.
  • Ikke påstå at Pinterest sponser eller støtter kampanjen din eller deg.

  • Gå gjennom retningslinjene våre for merkevaren for å finne de generelle reglene for bruk av Pinterest-merkevaren.

  Til slutt ber vi deg om å overholde alle relevante lover og forskrifter.