Vilkår for Annonsedata
 • Disse vilkårene for Annonsedata er et tillegg til avtalen mellom deg og Pinterest, Inc., eller våre eventuelt relevante tilknyttede samarbeidspartnere («Pinterest», «vi» eller «oss») og styrer din bruk av Pinterests Annonsetjenester, inkludert Tillegg om datadeling mellom deg og Pinterest (heretter betegnet samlet som dine «Annonsevilkår»). Ved å bruke funksjoner i Pinterests Annonsetjenester der Annonsedata (definert nedenfor) er involvert, godtar du dette tillegget. Ord og begreper uten stor forbokstav som ikke er definert her, er definert i Annonsevilkårene.

1. Generelt.
  • «Annonsedata» betyr de personlige dataene som en part mottar fra den andre, spesielt i forbindelse med din tilgang til og bruk av våre Annonsetjenester.
  • I henhold til Annonsevilkårene må du overfor brukerne tydelig informere om og få lovlig samtykke til å samle inn, dele og bruke slike data (inkludert Pinterests bruk av disse dataene), slik det er beskrevet i disse vilkårene.
  • Du må ikke gi oss Annonsedata av sensitiv karakter – som medisinsk tilstand eller etnisk opprinnelse – heller ikke data samlet inn fra nettsteder eller apper rettet mot barn – og heller ikke fra noen under 13 år (eller juridisk lavalder i din jurisdiksjon, hvis den er høyere).
  • Pinterest kommer til å bruke hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte sikkerheten og konfidensialiteten til Annonsedata du gir oss, og i forbindelse med vår bruk av Annonsedata kommer vi til å overholde Pinterests Retningslinjer for personvern (finnes på policy.pinterest.com/privacy-policy eller en etterfølgende nettadresse).
  • Pinterest kommer ikke til å dele Annonsedata du gir oss, med en tredjepart (unntatt tilknyttede selskaper/underleverandører/agenter med taushetsplikt), med mindre det er pålagt ved lov eller vi har mottatt din tillatelse.
2. Annonsedata
  • Vi bruker Annonsedata du gir oss, til å måle effektivitet og resultater av annonser, til rapportering, til å forbedre tryggheten og sikkerheten på Pinterest, til forskning og produktutvikling, og til andre bruksområder du gir oss tillatelse til (herunder slik det beskrives under punkt 3).
  • Vi bruker også Annonsedata i arbeidet med å generere akkumulerte og anonyme målinger om bruken av Pinterests Annonsetjenester, for eksempel for å beregne totalt antall konverteringer Pinterest har bidratt til. Disse målingene identifiserer aldri deg eller dine kunder.
  • Visse funksjoner i våre Annonsetjenester gir deg mulighet til å gi Pinterest en liste over unike identifikatorer som hashete e-postadresser eller identifikatorer for mobilannonser, som en IDFA, (heretter betegnet samlet som «Bruker-ID-er») for matchingsformål. Når du gjør det, bruker vi Bruker-ID-er til å finne matchende Pinterest-kontoer, og når vi har fullført prosessen med å finne matcher, sletter vi listen med Bruker-ID-er du ga oss, og vi beholder bare en liste som inneholder de matchende Pinterest-kontoene.
  • Hvis du gir oss Bruker-ID-er ved hjelp av en funksjon i våre Annonsetjenester (for eksempel Målretting av kundelister eller Pinterest-taggen) for å skape et målrettet publikum av kunder eller besøkende til nettsteder eller apper, tillater ikke Pinterest at noen andre bruker målgruppen du opprettet, for å lage egne målrettede eller optimalisere annonser, og vi kommer ikke til å bruke målgruppen du oppretter, til noe annet formål enn å levere våre Annonsetjenester til deg.
  • Med unntak av Aktivitetsdata (definert under punkt 3) bruker vi bare Annonsedata du gir oss til å måle resultatet av annonsene dine og ellers som beskrevet under punkt 2.
3. Pinterest-taggen, appaktivitet, SDK.
  • Når du sender oss Annonsedata ved hjelp av Pinterest-taggen i våre Annonsetjenester, en SDK eller en annen funksjon i våre Annonsetjenester som lar deg dele Aktivitetsdata for nettsteder eller mobilapper (for eksempel en partnerintergrasjon for mobilmåling) (Annonsedata nevnt her og Aktivitetsdata), må du, i tillegg til dine andre tilleggsforpliktelser (inkludert forpliktelsene under punkt 1), overholde følgende:
   • klart og tydelig informere om og få juridisk nødvendig samtykke til installasjon og lesing av informasjonskapsler og andre Bruker-ID-er (definert nedenfor) der loven krever det;
   • gi klart og tydelig varsel på nettstedet ditt og til dem som besøker og bruker appen din at opplysninger om dem kommer til å bli delt med tredjeparter for atferdsbasert annonsering på nett;
   • fortelle besøkende på nettstedet eller i appen at de kan velge bort adferdsbasert annonsering på nett gjennom de personlige innstillingene på Pinterest, eller på AdChoice-nettstedet optout.aboutads.info (hvis du sender oss nettsideaktivitet via Pinterest-taggen) eller innstillingene for mobilannonser (hvis du deler appaktivitetsdata med oss, for eksempel via en mobilmålingspartner eller en app-SDK).
  • Du gir Pinterest rett til å bruke Aktivitetsdata for å optimalisere anbefalinger og annonser fra Pinterest, men bare i kombinasjon med data fra Pinterest eller fra andre kilder, på en måte som ikke identifiserer deg eller noen andre personer overfor en tredjepart.
  • Bortsett fra hvis vi leverer en tjeneste bare til deg, kommer aldri Pinterest til å bruke utelukkende dine Aktivitetsdata til å opprette nye funksjoner i våre Annonsetjenester eller rette oss mot utvalgte brukere.
4. Annonsedata på Pinterest
  • Hvis du mottar Annonsedata fra Pinterest (som kampanjerapportering knyttet til Bruker-ID-er), gjelder følgende:
   • Du må ikke bruke denne informasjonen til å målrette annonser eller markedsføre produkter eller tjenester (for eksempel gjennom målretting eller modellering) eller for noe annet formål enn å evaluere effekten av annonsekampanjen din på Pinterest.
   • Du må ikke knytte den til Personopplysninger eller dele den med noen tredjepart.
   • Du må slette eller anonymisere innholdet når du ikke lenger har et legitimt forretningsbehov for det, senest 6 måneder etter at du mottak dataene.