Syarat Perkhidmatan

Terima kasih kerana menggunakan Pinterest!
 • Syarat Perkhidmatan ini ("Syarat") mengawal selia akses kepada dan penggunaan laman web, aplikasi, API dan widget Pinterest anda ("Pinterest" atau "Perkhidmatan"). Sila baca Syarat ini dengan teliti dan hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan. Dengan mengakses atau menggunakan Pinterest, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat-syarat ini, Dasar Privasi kami, Dasar Kuki kami dan Garis Panduan Komuniti kami.

  Secara ringkas

  Setiap syarikat mempunyai syarat masing-masing. Ini adalah syarat-syarat kami.

1. Perkhidmatan kami
 • Pinterest membantu anda menerokai dan melakukan perkara yang anda sukai. Untuk berbuat demikian, kami tunjukkan kepada anda perkara yang kami fikir akan relevan, menarik dan peribadi kepada anda berdasarkan pada aktiviti dalam talian atau luar talian anda. Untuk menyediakan Perkhidmatan kami, kami perlu dapat mengenalpasti anda dan minat anda. Beberapa perkara yang kami tunjukkan kepada anda adalah dipromosikan oleh pengiklan. Sebagai sebahagian daripada perkhidmatan kami, kami cuba memastikan bahawa kandungan yang dipromosikan juga adalah relevan dan menarik untuk anda. Anda boleh mengenalpasti kandungan yang dipromosikan kerana ia akan dilabel dengan jelas.

  Secara ringkas

  Pinterest membantu anda menerokai dan melakukan perkara yang anda sukai. Ia disesuaikan untuk anda. Kami perlu tahu perkara yang anda sukai untuk menjadikan semua di Pinterest relevan kepada anda.

2. Menggunakan Pinterest
 • a. Siapa yang boleh menggunakan Pinterest

  Anda boleh menggunakan Pinterest hanya jika anda membentuk ikatan kontrak secara undang-undang dengan Pinterest dan jika mematuhi Syarat dan undang-undang ditetapkan. Bila anda membuat akaun Pinterest anda, anda mesti menyediakan kami dengan maklumat lengkap dan tepat. Sebarang akses atau penggunaan oleh sesiapa di bawah umur 13 tahun adalah dilarang. Jika anda menetap di EEA, anda hanya boleh menggunakan Pinterest jika anda melebihi usia apabila anda boleh memberikan persetujuan untuk pemprosesan data di bawah undang-undang negara anda atau jika persetujuan ibu bapa yang boleh disahkan untuk penggunaan Pinterest anda telah diberikan kepada kami. Menggunakan Pinterest boleh termasuk memuat turun perisian ke komputer, telefon, tablet atau peranti anda yang lain. Anda bersetuju bahawa kami boleh mengemas kini secara automatik perisian tersebut dan Syarat ini akan diguna pakai kepada mana-mana kemas kini.

 • b. Lesen kami kepada anda

  Tertakluk kepada Syarat ini dan dasar kami (termasuk Garis Panduan Komuniti kami), kami memberikan anda lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik dan boleh dibatalkan untuk menggunakan Perkhidmatan kami.

 • c. Kegunaan komersial Pinterest

  Jika anda ingin menggunakan Pinterest untuk tujuan komersial, anda mesti mencipta akaun perniagaan dan bersetuju dengan Syarat Perkhidmatan Perniagaan kami. Jika anda membuka akaun bagi syarikat, organisasi atau entiti lain, maka "anda" termasuk anda dan entiti tersebut dan anda berjanji bahawa anda diberi kuasa untuk memberikan semua kebenaran dan lesen yang disediakan dalam Syarat ini dan mengikat entiti tersebut kepada Syarat ini dan bahawa anda bersetuju dengan Syarat ini bagi pihak entiti tersebut.

  Secara ringkas

  Anda tidak boleh menggunakan Pinterest jika anda berusia bawah 13 tahun (atau lebih tua di sesetengah negara). Juga, jika anda menggunakan Pinterest untuk kerja, anda perlu menyediakan akaun perniagaan.

3. Kandungan anda
 • Isi kandungan penghantaran

  Pinterest membenarkan anda menghantar kandungan, termasuk foto, komen, pautan dan bahan lain. Apa sahaja yang anda siarkan atau sebaliknya menjadikan tersedia di Pinterest adalah dirujuk sebagai "Kandungan Pengguna." Anda mengekalkan semua hak di dalam Kandungan Pengguna dan anda bertanggungjawab sepenuhnya kepada Kandungan Pengguna yang anda hantar kepada Pinterest.

  Secara ringkas

  Jika anda menyiarkan kandungan anda di Pinterest, ia masih milik anda.

 • b. Bagaimana Pinterest dan pengguna lain boleh menggunakan isi kandungan anda

  Anda memberikan Pinterest dan pengguna kami lesen tidak eksklusif, bebas royalti, boleh dipindah milik, boleh disublesenkan, di seluruh dunia untuk menggunakan, menyimpan, memaparkan, menghasilkan semula, simpan, mengubah, membentuk kerja terbitan, melaksana dan mengedarkan Kandungan Pengguna anda di Pinterest semata-mata untuk tujuan operasi, pembangunan, menyediakan dan menggunakan Pinterest. Tiada dalam Syarat ini yang menghalang hak undang-undang lain yang Pinterest mungkin ada ke atas Kandungan Pengguna, sebagai contoh di bawah lesen lain. Kami mempunyai hak untuk mengeluarkan atau mengubahsuai Kandungan Pengguna atau mengubah cara ia digunakan di Pinterest, atas sebarang alasan. Ini termasuk Kandungan Pengguna yang kami percaya melanggar Syarat ini, Garis Panduan Komuniti kami atau mana-mana dasar lain.

  Secara ringkas

  Jika anda menyiarkan kandungan anda di Pinterest, kami boleh menunjukkannya kepada orang dan orang lain boleh menyimpannya. Jangan siarkan bahan lucah atau spam atau menyakitkan hati orang lain di Pinterest. 

 • c. Berapa lama kami menyimpan kandungan anda

  Berikutan penamatan atau penyahaktifan akaun anda atau jika anda membuang sebarang Kandungan Pengguna daripada Pinterest, kami mungkin mengekalkan Kandungan Pengguna anda bagi satu tempoh masa yang munasabah untuk tujuan sandaran, arkib atau audit. Pinterest dan penggunanya boleh mengekalkan dan terus menggunakan, menyimpan, memaparkan, menghasilkan semula, pin semula, mengubah, mencipta karya terbitan, melaksana dan mengedarkan sebarang Kandungan Pengguna anda yang telah disimpan atau dikongsi oleh pengguna lain di Pinterest.

  Secara ringkas

  Jika anda memilih untuk menyiarkan kandungan, anda memberi kami keizinan untuk menggunakannya bagi menyediakan dan menambah baik Pinterest. Salinan kandungan yang dikongsi dengan orang lain kekal walaupun selepas anda memadam kandungan tersebut daripada akaun anda.
   

 • d. Maklumbalas anda sediakan.

  Kami menghargai pendapat daripada pengguna kami dan sentiasa berminat untuk mengetahui mengenai cara kami boleh menjadikan Pinterest lebih hebat. Jika anda memilih untuk menghantar komen, idea atau maklum balas, anda bersetuju bahawa kami bebas untuk menggunakannya tanpa sebarang halangan atau pampasan kepada anda. Dengan menerima penyerahan anda, Pinterest tidak mengetepikan sebarang hak untuk menggunakan maklum balas yang sama atau berkaitan yang sebelum ini diperkenalkan kepada Pinterest, atau yang dibangunkan oleh pekerjanya, atau yang diperoleh daripada sumber lain selain daripada anda.

  Secara ringkas

  Kami memerlukan cadangan anda untuk menjadikan Pinterest lebih baik.

4. Dasar hak cipta
 • Pinterest telah menggunakan dan melaksanakan Dasar Hak Cipta Pinterest selaras dengan Akta Hak Cipta Milenium Digital dan juga undang-undang hak cipta lain yang berkaitan. Untuk maklumat lanjut, sila baca Dasar Hak Cipta kami. 

  Secara ringkas

  Kami menghormati hak cipta. Anda juga, sepatutnya.

5. Keselamatan
 • Kami mengambil berat mengenai keselamatan pengguna kami. Semasa kami berusaha untuk melindungi keselamatan kandungan dan akaun anda, Pinterest tidak boleh memberi jaminan bahawa pihak ketiga yang tidak dibenarkan tidak akan dapat menggagalkan kawalan keselamatan kami. Kami meminta anda menyimpan kata laluan anda dengan selamat. Sila maklumkan kepada kami dengan segera terhadap sebarang penggunaan akaun anda yang dicurigai atau tidak dibenarkan.

  Secara ringkas

  Anda boleh membantu kami melawan orang yang menghantar spam dengan menyimpan petua keselamatan ini sebagai peringatan.

6. Pautan, laman dan perkhidmatan pihak ketiga
 • Pinterest mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga, pengiklan, perkhidmatan, tawaran istimewa atau acara atau aktiviti lain yang bukan dimiliki atau dikawal oleh Pinterest. Kami tidak menyokong atau menerima apa-apa tanggungjawab untuk mana-mana laman, maklumat, bahan, produk atau perkhidmatan pihak ketiga sedemikian. Jika anda mengakses mana-mana laman web, perkhidmatan atau kandungan pihak ketiga daripada Pinterest, anda berbuat demikian atas risiko sendiri dan anda bersetuju bahawa Pinterest tidak mempunyai liabiliti yang timbul daripada penggunaan atau akses anda ke mana-mana laman web, perkhidmatan atau kandungan pihak ketiga.

  Secara ringkas

  Pinterest mempunyai pautan kepada kandungan di luar Pinterest. Kebanyakan kandungan tersebut hebat, tetapi kami tidak bertanggungjawab apabila ia adalah sebaliknya.

7. Penamatan
 • Pinterest boleh menamatkan atau menggantung hak anda untuk mengakses atau menggunakan Pinterest atas sebarang sebab tanpa notis yang sewajarnya. Kami boleh menamatkan atau menggantung akses anda serta-merta dan tanpa notis jika kami mempunyai sebab yang baik, termasuk sebarang pelanggaran Garis Panduan Komuniti kami. Selepas penamatan, anda terus terikat dengan Seksyen 3 dan 8 Syarat ini.

  Secara ringkas

  Pinterest disediakan kepada anda secara percuma. Kami mempunyai hak untuk tidak menyediakan perkhidmatan kepada sesiapa, tetapi kami akan memberi notis yang sewajarnya.

8. Ganti rugi
 • Jika anda menggunakan Pinterest untuk tujuan komersial (iaitu anda bukan seorang pengguna) tanpa bersetuju dengan Syarat Perniagaan kami seperti yang diminta oleh Seksyen 2(c) daripada Syarat berikut, anda bersetuju melindungi dan tidak membahayakan Pinterest Inc, Pinterest Europe Ltd, sekutu mereka dan pegawai, pengarah, pekerja dan ejennya, daripada dan terhadap sebarang dakwaan, saman, prosiding, pertikaian, tuntutan, liabiliti, kerosakan, kehilangan, kos dan perbelanjaan, termasuk, tanpa had, bayaran perundangan dan perakaunan munasabah (termasuk kos dakwaan tuntutan, saman atau prosiding daripada pihak ketiga), dalam sebarang cara yang berkaitan dengan akses anda kepada atau penggunaan Perkhidmatan kami, Kandungan Pengguna anda, atau anda melanggar mana-mana Syarat tersebut.

  Secara ringkas

  Jika kami disaman kerana sesuatu yang perniagaan anda lakukan di Pinterest, anda perlu membayar kos kami. Anda juga perlu mencipta akaun perniagaan dan bersetuju dengan Syarat Perniagaan kami terlebih dahulu.

9. Penafian
 • Perkhidmatan dan semua kandungan kami di Pinterest disediakan dalam keadaan "sedia ada" tanpa sebarang jenis jaminan, sama ada dinyatakan atau tersirat.

  PINTEREST MENAFIKAN SEBARANG DAN SEMUA JAMINAN DAN SYARAT KEBOLEHDAGANGAN, KECERGASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN BUKAN PELANGGARAN, DAN SEBARANG JAMINAN TIMBUL TANPA SEBAB DENGAN BERURUSAN ATAU PENGGUNAAN PERDAGANGAN.

  Pinterest tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung liabiliti bagi sebarang Kandungan Pengguna yang anda atau pengguna lain atau pihak ketiga siarkan atau hantar menggunakan Perkhidmatan kami. Anda memahami dan bersetuju bahawa anda mungkin terdedah kepada Kandungan Pengguna yang tidak tepat, tidak menyenangkan, tidak sesuai bagi kanak-kanak atau yang tidak bersesuaian bagi tujuan anda.

  Jika anda seorang pengguna di EEA, kami tidak mengecualikan atau mengehadkan sebarang liabiliti bagi kecuaian melampau, niat atau kematian atau kecederaan peribadi disebabkan oleh kecuaian atau salah laku kami yang disengajakan. 
   

  Secara ringkas

  Malangnya, orang menyiarkan bahan tidak baik pada perkhidmatan seperti Pinterest. Kami memandang serius perkara seperti itu tetapi anda mungkin masih menghadapinya sebelum kami berpeluang untuk membuangnya. Jika anda melihat perkara tidak baik, sila laporkan kepada kami di sini

10. Pembatasan liabiliti
 • SEHINGGA KE TAHAP MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, PINTEREST TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI SEBARANG KEROSAKAN ATAU KERUGIAN ATAU SEBARANG KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU PENDAPATAN TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, ISTIMEWA, BERBANGKIT ATAU PUNITIF, SAMA ADA TERJADI SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, ATAU SEBARANG KEHILANGAN DATA, KEGUNAAN, NAMA BAIK, ATAU KERUGIAN LAIN YANG TIDAK KETARA AKIBAT DARIPADA (A) AKSES ANDA KEPADA ATAU PENGGUNAAN ATAU KETIDAKUPAYAAN UNTUK MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN, (B) SEBARANG PERLAKUAN ATAU KANDUNGAN PIHAK KETIGA KE ATAS PERKHIDMATAN, TERMASUK TANPA HAD, SEBARANG FITNAH, KELAKUAN PENGGUNA LAIN ATAU PIHAK KETIGA YANG MENYAKITKAN HATI DAN MENYALAHI UNDANG-UNDANG: ATAU (C) AKSES TANPA KEBENARAN, PENGGUNAAN ATAU PENGUBAHAN TERHADAP SIARAN DAN KANDUNGAN ANDA. DALAM APA JUA KEADAAN, LIABILITI AGREGAT PINTEREST BAGI SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN PERKHIDMATAN TIDAK BOLEH MELEBIHI SERATUS DOLAR AMERIKA (A.S $100.00).

  Jika kami menyebabkan kerosakan kepada anda dan anda adalah pengguna di EEA, perkara yang di atas tidak terpakai. Sebaliknya, liabiliti Pinterest akan terhad kepada kerosakan yang boleh dijangka yang timbul akibat pelanggaran obligasi kontraktual bahan yang tipikal bagi kontrak jenis ini. Pinterest tidak bertanggungjawab ke atas kerosakan yang terhasil daripada pelanggaran bukan bahan bagi sebarang kewajipan berjaga-jaga lain yang berkenaan. Had liabiliti ini tidak terpakai kepada mana-mana liabiliti berkanun yang tidak boleh dihadkan, kepada liabiliti untuk kematian atau kerosakan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian kami atau salah laku sengaja kami, atau jika dan untuk mengecualikan tanggungjawab kami untuk sesuatu yang kami telah janjikan secara khusus kepada anda.
   

  Secara ringkas

  Kami membina perkhidmatan terbaik yang kami mampu untuk anda tetapi kami tidak boleh menjanjikan yang ia adalah sempurna. Kami tidak bertanggungjawab untuk pelbagai perkara. Jika anda fikir kami bertanggungjawab, mari selesaikannya seperti orang dewasa.

11. Timbang tara
 • Untuk sebarang pertikaian yang anda ada dengan Pinterest, anda bersetuju untuk menghubungi kami terlebih dahulu dan cuba untuk menyelesaikan pertikaian tersebut dengan kami secara tidak rasmi. Jika kami perlu menghubungi anda, kami akan melakukannya di alamat e-mel pada akaun Pinterest anda. Jika Pinterest tidak dapat menyelesaikan pertikaian dengan anda secara tidak rasmi, kami dan anda bersetuju untuk menyelesaikan sebarang tuntutan, pertikaian atau kontroversi (tidak termasuk tuntutan untuk injuksi atau relief saksama lain) yang timbul daripada atau berhubung dengan atau berkaitan dengan Syarat ini melalui timbang tara terikat atau (untuk tuntutan layak) dalam mahkamah tuntutan kecil.

  Timbang tara adalah cara yang lebih tidak rasmi untuk menyelesaikan perselisihan kami berbanding tuntutan mahkamah di mahkamah. Sebagai contoh, timbang tara menggunakan penimbang tara neutral selain hakim atau juri, melibatkan penemuan yang lebih terhad dan tertakluk kepada semakan yang sangat terhad oleh mahkamah. Walaupun prosesnya lebih tidak rasmi, penimbang tara boleh memberi keputusan ganti rugi atau relief yang sama seperti keputusan yang diberikan oleh mahkamah. Anda bersetuju bahawa, dengan bersetuju kepada Syarat Perkhidmatan ini, Akta Timbang Tara Persekutuan AS mentadbir pentafsiran dan penguatkuasaan peruntukan ini dan bahawa anda dan Pinterest masing-masing melepaskan hak untuk perbicaraan oleh juri atau untuk menyertai tindakan kelas. Penimbang tara mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan sebarang pertikaian berkenaan pentafsiran, kebolehgunaan atau kebolehkuatkuasaan perjanjian timbang tara mengikat ini. Peruntukan timbang tara ini akan berterusan selepas penamatan Perjanjian ini dan penamatan akaun Pinterest anda.

  Sebarang timbang tara akan ditadbir oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") di bawah Peraturan Timbang Tara Pelanggan yang berkuat kuasa untuk AAA, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan di dalam ini. Anda boleh menemui borangnya di www.adr.org. Melainkan anda dan Pinterest bersetuju sebaliknya, timbang tara akan dijalankan di negara (atau mukim) tempat anda menetap. Setiap pihak akan bertanggungjawab untuk membayar yuran sebarang pemfailan AAA, pentadbiran dan yuran penimbang tara menurut Peraturan AAA, kecuali bahawa Pinterest akan membayar yuran pemfailan, pentadbiran dan penimbang tara yang munasabah jika tuntutan anda untuk ganti rugi tidak melebihi $75,000 dan bukan remeh (seperti yang diukur oleh piawaian yang dinyatakan dalam Peraturan Persekutuan Prosedur Sivil 11 (b)). Sekiranya tuntutan anda adalah $10,000 atau kurang, kami bersetuju bahawa anda boleh memilih sama ada timbang tara itu akan dilakukan semata-mata atas dasar dokumen yang dihantar kepada penimbang tara, melalui perbicaraan telefon atau oleh perbicaraan secara peribadi seperti yang ditetapkan oleh Peraturan AAA. Jika tuntutan anda melebih $10,00, hak untuk perbicaraan akan ditentukan oleh Peraturan AAA. Tanpa mengambil kira cara timbang tara dijalankan, penimbang tara akan mengeluarkan keputusan bertulis yang menjelaskan penemuan penting dan kesimpulan yang mana keputusan itu didasarkan dan sebarang penghakiman atas keputusan yang diberikan oleh penimbang tara itu boleh dimasukkan ke dalam mana-mana mahkamah bidang kuasa kompeten. Tiada apa-apa dalam Seksyen ini boleh menghalang mana-mana pihak daripada mendapatkan injunksi atau relief saksama daripada mahkamah, termasuk bagi perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan data, harta intelek atau akses yang tidak dibenarkan kepada Perkhidmatan. SEMUA TUNTUTAN MESTI MEMBAWA KAPASITI INDIVIDU DAN BUKAN SEBAGAI PLAINTIF ATAU AHLI KELAS DALAM SEBARANG KELAS YANG TERTULIS ATAU PROSIDING PERWAKILAN DAN MELAINKAN KAMI BERSETUJU SEBALIKNYA, PENIMBANG TARA TIDAK BOLEH MENYATUKAN LEBIH DARIPADA TUNTUTAN SEORANG. ANDA BERSETUJU BAHAWA, DENGAN MEMASUKI SYARAT INI, ANDA DAN PINTEREST MASING-MASING MELEPASKAN HAK UNTUK PERBICARAAN OLEH JURI ATAU UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM TINDAKAN KELAS.

  TIADA MANA-MANA DI DALAM SYARAT PENGGUNAAN INI AKAN MENJEJASKAN MANA-MANA HAK BERKANUN YANG TIDAK BOLEH DIKETEPIKAN YANG DIKENAKAN KEPADA ANDA. Dalam keadaan yang mana sebarang tuntutan, pertikaian atau kontroversi berkenaan Pinterest atau Perkhidmatan kami tidak dapat ditimbang tara di bawah undang-undang yang berkenaan atau sebaliknya: anda dan Pinterest kedua-duanya bersetuju bahawa sebarang tuntutan atau pertikaian berkenaan Pinterest akan diselesaikan secara eksklusif berdasarkan Seksyen 12 bagi Syarat ini.

  Jika anda adalah pengguna di EEA, Seksyen 11 tidak terpakai kepada anda. 
   

12. Undang-undang dan bidang kuasa pentadbir
 • Syarat ini akan ditadbir oleh undang-undang Negeri California, tanpa merujuk kepada konflik terhadap prinsip undang-undangnya. Jika anda bukan seorang pengguna di EEA, tempat eksklusif bidang kuasa untuk semua pertikaian yang timbul daripada atau berhubung dengan perjanjian ini ialah Daerah San Francisco, California atau Mahkamah Daerah Amerika Syarikat bagi Daerah Utara California dan pertikaian kita akan ditentukan di bawah undang-undang California.

  Jika anda seorang pengguna di EEA, ini tidak akan menyebabkan anda tidak mendapat sebarang perlindungan yang anda ada di bawah undang-undang negara tempat anda tinggal dan akses kepada mahkamah di negara tersebut. 
   

  Secara ringkas

  Kawasan Teluk kelihatan indah pada masa ini. Sebenarnya kawasan ini memang sentiasa indah pada bila-bila masa! Apa-apa pun, anda perlu menyaman kami di sini. 

  Di EEA, ini terpakai jika anda seorang penjual, tetapi tidak jika anda seorang pengguna. Jika anda seorang pengguna di EEA, anda boleh menyaman kami di mahkamah tempat asal anda.
   

13. Syarat umum
 • Prosedur pemberitahuan dan perubahan kepada Syarat ini.

  Kami mempunyai hak untuk menentukan bentuk dan cara memberi pemberitahuan kepada anda dan anda bersetuju untuk menerima notis undang-undang secara elektronik jika kami memilih cara tersebut. Kami mungkin menyemak Syarat ini dari masa ke semasa dan versi terbaru akan sentiasa disiarkan dalam laman web kami. Jika semakan, mengikut budi bicara kami, adalah penting, kami akan maklumkan anda. Dengan meneruskan akses atau penggunaan Pinterest selepas semakan berkuatkuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat baharu. Jika anda tidak setuju dengan syarat baharu itu, sila berhenti menggunakan Pinterest.

  Secara ringkas

  Jika kami melakukan perubahan besar ke atas syarat tersebut, kami akan maklumkan anda. Jika anda tidak menyukai syarat baharu itu, sila berhenti menggunakan Pinterest.

 • Penyerahan hak

  Syarat ini dan sebarang hak dan lesen yang diberikan di bawah ini, tidak boleh dipindahkan atau diserahkan oleh anda, tetapi mungkin diserahkan oleh Pinterest tanpa halangan. Sebarang percubaan pemindahan atau serahan yang dicabuli kerananya adalah terbatal dan tidak sah.

  Jika anda merupakan pengguna di EEA, sama ada anda atau Pinterest boleh menyerahkan hak bagi perjanjian ini dan mana-mana hak dan lesen yang diberi di bawah perjanjian tersebut, kepada pihak ketiga. Jika terdapat penyerahan hak yang sedemikian oleh Pinterest, anda berhak untuk menamatkan perjanjian dengan serta-merta dengan menyahaktifkan akaun anda. Pinterest akan memberi anda notis yang munasabah bagi mana-mana penyerahan hak yang sedemikian.

 • Keseluruhan perjanjian/kebolehasingan

  Syarat ini, bersama-sama dengan Polisi Privasi dan sebarang pemindahan serta sebarang persetujuan tambahan yang mungkin anda masuki dengan Pinterest mesti membentuk keseluruhan persetujuan di antara anda dan Pinterest berkaitan Perkhidmatan tersebut. Jika sebarang peruntukan bagi Syarat ini dianggap tidak sah, peruntukan itu akan dihadkan atau dihapuskan sehingga ke peringkat yang perlu dan peruntukan Syarat ini yang selebihnya akan kekal berkuatkuasa dan berkesan.

 • Tiada penepian

  Tiada penepian sebarang syarat bagi Syarat ini yang perlu dianggap sebagai penepian berterusan bagi syarat sedemikian atau sebarang syarat lain dan kegagalan Pinterest untuk menegaskan sebarang hak atau peruntukan di bawah Syarat ini tidak akan membentuk penepian bagi hak atau peruntukan sedemikian.

 • Pihak-pihak

  Jika anda tinggal di Amerika Syarikat, Syarat ini adalah kontrak di antara anda dan Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Jika anda tinggal di luar Amerika Syarikat, Syarat ini adalah kontrak antara anda dan Pinterest Europe Ltd., sebuah syarikat Ireland dengan pejabat berdaftarnya di Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

  Secara ringkas

  Orang yang anda berurusan bergantung pada tempat tinggal anda.

 • Berkuatkuasa 1 Mei 2018.