A hirdetésadatokra vonatkozó feltételek
 • A hirdetésadatokra vonatkozó feltételek című függelék a közötted és a Pinterest, Inc., illetve annak társvállalata (ha van ilyen) (a továbbiakban „Pinterest”, „mi” vagy „többes szám első személy”) között fennálló megállapodás függeléke, amely a Pinterest hirdetési szolgáltatásának általad való használatát szabályozza, a Pinterest és közötted érvényes, az Adatmegosztásra vonatkozó függeléket is beleértve (együttesen a rád vonatkozó „Hirdetési feltételek”. A Pinterest bármely hirdetési szolgáltatási funkciójának használatával – a lent meghatározott Hirdetésadatokat is beleértve – elfogadod a jelen függelék feltételeit. A jelen függelékben használt, de nem definiált nagybetűs fogalmak meghatározását a Hirdetési feltételek tartalmazzák.

1. Általános rendelkezések.
  • Hirdetésadatok” alatt azok a személyes adatok értendők, amelyeket az egyik fél kap meg a másiktól a Hirdetési szolgáltatás általad való elérésével vagy használatával kapcsolatban.
  • A Hirdetési feltételek rendelkezéseinek értelmében kötelezett vagy minden jogilag szükséges beleegyezést rendelkezésre bocsátani és beszerezni az általad nekünk átadott Hirdetésadatok gyűjtésére, megosztására és használatára (a Pinterest általi használatot is beleértve) vonatkozóan.
  • Ne adj meg nekünk bizalmas kategóriákhoz kapcsolódó Hirdetésadatokat – mint a betegségek vagy etnikai származás – vagy egy gyermekeknek szóló webhelyről vagy alkalmazásból, illetve 13 év alattiaktól vagy az adott ország jogszabályaiban meghatározott minimális beleegyezési életkort (ha az magasabb) be nem töltött személyektől származó Hirdetésadatokat.
  • A Pinterest megteszi a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket az általad nekünk átadott Hirdetésadatok biztonságának és bizalmasságának megőrzése érdekében, és a Hirdetésadatok használatára vonatkozóan megfelel a Pinterest Adatvédelmi nyilatkozatának, amely a policy.pinterest.com/privacy-policy  címen (vagy annak utódjaként megadott URL-címen) érhető el.
  • A Pinterest nem osztja meg harmadik féllel az általad nekünk átadott Hirdetésadatokat (kivéve a titoktartási kötelezettséget vállaló társvállalatokat, szerződő feleket és képviselőket), kivéve, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha engedélyt adsz rá.
2. Hirdetésadatok
  • Az általad nekünk átadott Hirdetésadatokat a hirdetési hatékonyság és a hirdetésmegjelenítés mérésére, jelentéskészítésre, a Pinterest által nyújtott biztonság javítására, kutatásra és termékfejlesztésre, valamint egyéb, általad engedélyezett célokra (a 3. szakasz által meghatározottakat is beleértve) használhatjuk fel.
  • A Hirdetésadatokat emellett felhasználjuk a Pinterest Hirdetési szolgáltatásának használatára vonatkozó összesített és névtelen mérési adatok létrehozására, például a Pinterest segítségével elnyert üzletek teljes számának kiszámítására. Ezek a mérési adatok nem alkalmasak arra, hogy téged vagy az ügyfeleidet azonosítsák.
  • A Hirdetési szolgáltatás bizonyos funkciói lehetővé teszik, hogy átadj a Pinterestnek egy egyedi azonosítókból, például kivonatolt e-mail-címekből vagy mobilhirdetés-azonosítókból, pl. IDFA-azonosítókból (együttesen „Felhasználói azonosítók”) álló listát egyeztetési célból. Ha így teszel, a felhasználói azonosítók segítségével megkeressük az azonosítóknak megfelelő Pinterest-fiókokat, ezután pedig töröljük a tőled kapott felhasználói azonosítók listáját, és csak az egyeztetett Pinterest-fiókok listáját őrizzük meg.
  • Ha a Hirdetési szolgáltatás egyik funkciója (például az Ügyféllista-alapú célzás vagy a Pinterest-címke) használatával adsz át nekünk Felhasználói azonosítókat ügyfelekből, illetve webhely- vagy alkalmazás-felhasználókból álló célközönség létrehozásához, a Pinterest senki másnak nem engedélyezi az általad létrehozott célközönségcsoport célzáshoz vagy hirdetésoptimalizáláshoz való felhasználását, és mi sem használjuk fel az általad létrehozott közönségcsoportot semmilyen célra a Hirdetési szolgáltatás számodra való biztosításán kívül.
3. Pinterest-címke, Alkalmazás-tevékenységadatok és SDK.
  • Amikor Hirdetésadatokat küldesz nekünk a Pinterest Hirdetési szolgáltatásának címkéje, egy API-végpont vagy a Hirdetési szolgáltatás egyéb, webhellyel, üzlettel vagy mobilalkalmazással kapcsolatos tevékenységadatok megosztására alkalmas funkciója (pl. offline értékelések mérése vagy integrált mobilalkalmazás-elemzési szolgáltató [MMP]) használatával (Hirdetésadatok, „Tevékenységadatok”), akkor a függelékben meghatározott egyéb kötelezettségeid mellett (az 1. szakaszban ismertetett kötelezettségeket is beleértve) az alábbi kötelezettségek vonatkoznak rád:
   • világosan és egyértelmű módon rendelkezésre kell bocsátanod és be kell szerezned a jogszabályok által előírt beleegyezéseket a cookie-beállításokra és -használatra, illetve a Felhasználói azonosítókra vonatkozóan, ha és amilyen módon azt a jogszabályok előírják;
   • világosan és egyértelmű módon tudatnod kell a webhelyed és az alkalmazásod felhasználóival, hogy az adataikat külső felekkel is megosztod a személyre szabott online hirdetések megjelenítése érdekében;
   • tájékoztatnod kell a webhelyed vagy az alkalmazásod felhasználóit arról, hogy a személyre szabott online hirdetések megjelenítését letilthatják a Pinterest személyre szabási beállításaiban, az AdChoices webhelyen optout.aboutads.info (ha a Pinterest-címke használatával küldesz nekünk webhelytevékenység-adatokat), illetve a mobilhirdetési azonosítójuk beállításaiban (ha alkalmazásra vonatkozó tevékenységadatokat osztasz meg velünk, például mobilalkalmazással kapcsolatos mérésekre szolgáló partnerfunkció vagy alkalmazás SDK révén).
  • Jogot biztosítasz a Pinterestnek arra, hogy a Tevékenységadatokat felhasználja a Pinterest által nyújtott javaslatok és hirdetések optimalizálására, azonban a Tevékenységadatokat csak olyan módon kombinálhatjuk a Pinterestről vagy más forrásokból származó adatokkal, amely nem teszi lehetővé, hogy külső felek számára azonosítsunk téged vagy bármely más személyt.
  • A Pinterest nem hoz létre Hirdetési szolgáltatási funkciókat vagy célközönségcsoportot kizárólag a tőled kapott Tevékenységadatok felhasználásával, eltekintve azoktól az esetektől, amikor neked, saját használatra biztosítjuk ezeket.
4. A Pinteresttől származó Hirdetésadatok.
  • Ha bármilyen Hirdetésadatot kapsz a Pinteresttől (például egy Felhasználói azonosítóhoz kötött kampányjelentést), akkor:
   • ezeket az adatokat nem használhatod fel célzott hirdetések összeállítására, illetve termékek vagy szolgáltatások értékesítésére (például közönségcélzással vagy -modellezéssel), sem bármely egyéb célra a Pinteresten megjelenő hirdetési kampányod teljesítményének kiértékelésén kívül;
   • ezeket az adatokat nem társíthatod Személyes adatokhoz, és nem oszthatod meg külső felekkel; valamint
   • legkésőbb 6 hónappal az adatok átvételét követően törölnöd vagy anonimizálnod kell őket, ha üzletileg már nem indokolható a megőrzésük.