Käyttöehdot

Kiitos, että käytät Pinterestiä!

 • Nämä käyttöehdot ("ehdot") koskevat Pinterestin sivuston, sovellusten, sovellusrajapintojen (API) ja widgetien käyttöä ("Pinterest" tai "palvelu"). Lue ehdot huolellisesti ja ota yhteyttä Pinterestiin, jos sinulla on kysyttävää. Käyttämällä Pinterestiä sitoudut noudattamaan näitä ehtoja, Pinterestin tietosuojakäytäntöä, evästekäytäntöä sekä käyttösääntöjä.

  Yksinkertaisemmin sanottuna

  Jokaisella yrityksellä on omat ehtonsa. Nämä ovat Pinterestin käyttöehdot.

1. Pinterest-palvelu

 • Pinterest auttaa sinua löytämään ja tekemään sinulle mieluisia asioita. Sinulle näytetään sisältöä, joka vaikuttaa osuvalta ja kiinnostavalta oman toimintasi perusteella Pinterestissä ja muualla. Palvelun tarjoaminen edellyttää, että Pinterest tunnistaa kunkin käyttäjän ja häntä kiinnostavat aiheet. Osa käyttäjille näytettävästä sisällöstä on mainostajien sisältöä. Osana palvelua Pinterest pyrkii varmistamaan, että myös mainossisältö on osuvaa ja kiinnostavaa. Tällainen sisältö on helppo tunnistaa, sillä se merkitään selvästi.

  Yksinkertaisemmin sanottuna

  Pinterest auttaa sinua löytämään ja tekemään sinulle mieluisia asioita. Palvelu räätälöidään jokaiselle käyttäjälle. Pinterestin täytyy tietää, mistä olet kiinnostunut, jotta sinulle tarjotaan osuvaa sisältöä.

2. Pinterestin käyttäminen

 • a. Oikeus käyttää Pinterestiä

  Pinterestin käyttö on sallittu vain, jos käyttäjä voi muodostaa laillisesti sitovan sopimuksen Pinterestin kanssa, ja ainoastaan näiden ehtojen ja soveltuvien lakien mukaisesti. Pinterest-tiliä luovan käyttäjän tulee antaa Pinterestille tarkat ja täydelliset tiedot. Pinterestiä ei voi käyttää, jos Yhdysvaltain pakotteet kieltäisivät sen. Käyttö on kielletty alle 13-vuotiailta. ETA-maissa asuvat henkilöt saavat käyttää Pinterestiä vain, jos heidän ikänsä riittää suostumuksen antamiseen tietojen käsittelyyn asuinmaan lainsäädännön mukaisesti. Pinterestin käyttöön voi liittyä ohjelmistojen lataaminen käyttäjän tietokoneeseen, puhelimeen, tablettiin tai muuhun laitteeseen. Käyttäjä hyväksyy, että Pinterest voi päivittää tällaisia ohjelmistoja automaattisesti ja että nämä ehdot koskevat myös päivityksiä.

 • b. Pinterestin myöntämä käyttöoikeus

  Pinterest myöntää käyttäjälle näiden ehtojen ja muiden käytäntöjen mukaisesti (Pinterestin käyttösäännöt mukaan lukien) rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää palvelua.

 • c. Pinterestin kaupallinen käyttö

  Jos haluat käyttää Pinterestiä kaupallisiin tarkoituksiin, luo yritystili ja hyväksy yritysten käyttöehdot. Jos luot tilin yrityksen, organisaation tai muun yhteisön puolesta, "käyttäjä" viittaa sinuun ja kyseiseen yhteisöön ja vahvistat, että sinulla on oikeus myöntää kaikki näissä ehdoissa määritettävät luvat ja käyttöoikeudet ja sitouttaa yhteisö näihin ehtoihin sekä hyväksyä nämä ehdot yhteisön puolesta.

  Yksinkertaisemmin sanottuna

  Pinterestin käyttö on kielletty alle 13-vuotiailta (alaikäraja on tätä korkeampi joissakin maissa). Pinterestin työkäyttöön tarvitaan yritystili.

3. Käyttäjän sisältö

 • a. Sisällön julkaiseminen

  Pinterest antaa käyttäjän julkaista sisältöä, kuten kuvia, kommentteja, linkkejä ja muuta materiaalia. Käyttäjän julkaisemasta tai muulla tavalla Pinterestiin toimittamasta materiaalista käytetään nimitystä "käyttäjän sisältö". Käyttäjä säilyttää kaikki Pinterestiin lähettämänsä käyttäjän sisällön oikeudet ja on yksin vastuussa siitä.

  Yksinkertaisemmin sanottuna

  Jos käyttäjä lähettää sisältöä Pinterestiin, se kuuluu edelleen käyttäjälle.

 • b. Pinterestin ja muiden käyttäjien oikeus käyttää käyttäjän sisältöä

  Käyttäjä myöntää Pinterestille ja Pinterestin käyttäjille ei-yksinomaisen, tekijänoikeusmaksuttoman, siirrettävän, alilisensoitavan, maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, säilyttää, näyttää, toisintaa, tallentaa, muokata, esittää ja jakaa käyttäjän sisältöä ja luoda siitä johdettua aineistoa Pinterestissä yksinomaan palvelun toteuttamista, kehittämistä, tarjoamista ja käyttämistä varten. Mikään näissä ehdoissa ei rajoita Pinterestin muita laillisia oikeuksia käyttäjän sisältöön, joita sillä voi olla esimerkiksi muiden käyttöoikeuksien nojalla. Pinterest pidättää oikeuden poistaa tai muokata käyttäjän sisältöä tai muuttaa tapaa, jolla sitä käytetään Pinterestissä, mistä syystä tahansa. Tämä koskee myös sellaista käyttäjän sisältöä, jonka Pinterest katsoo rikkovan näitä ehtoja, Pinterestin käyttösääntöjä ja muita käytäntöjä.

  Yksinkertaisemmin sanottuna

  Jos julkaiset sisältöä Pinterestissä, se voidaan näyttää muille käyttäjille ja he voivat tallentaa sitä itselleen. Älä julkaise pornoa tai roskasisältöä ja kohtele muita käyttäjiä kunnioittavasti. 

 • c. Käyttäjän sisällön säilytysaika

  Pinterest voi säilyttää käyttäjän sisältöä tilin käytöstä poiston tai käytön lopettamisen jälkeen tai käyttäjän poistettua sen Pinterestistä kohtuulliseksi katsotun ajan varmuuskopiointia, arkistointia tai auditointia varten. Pinterest ja Pinterestin käyttäjät voivat edelleen käyttää, säilyttää, näyttää, toistaa, tallentaa, muokata, esittää, jakaa sekä johtaa aineistoa sellaisesta käyttäjän sisällöstä, jota muut käyttäjät ovat tallentaneet tai jakaneet Pinterestin kautta.

  Yksinkertaisemmin sanottuna

  Sisältöä julkaiseva käyttäjä antaa Pinterestille luvan käyttää sitä palvelun tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Palvelussa voi olla kopioita sellaisesta sisällöstä, jota on jaettu muiden käyttäjien kanssa, vaikka käyttäjä on poistanut sisällön omasta tilistään.
   

 • d. Käyttäjän palaute

  Pinterest arvostaa käyttäjien mielipiteitä ja kuulee mielellään, miten palvelu voisi olla vieläkin parempi. Lähettämällä Pinterestille kommentteja, ideoita tai palautetta käyttäjä myöntää Pinterestille luvan käyttää niitä rajoituksetta ja ilman korvausta. Vaikka Pinterest vastaanottaa käyttäjän lähettämän materiaalin, Pinterest ei luovu oikeudesta käyttää samanlaista tai aiheeseen liittyvää palautetta, jonka Pinterest on vastaanottanut aikaisemmin tai joka on peräisin Pinterestin työntekijöiltä tai muista lähteistä.

  Yksinkertaisemmin sanottuna

  Pinterest voi parantaa palvelua käyttäjien ehdotusten perusteella.

4. Tekijänoikeuskäytäntö

 • Pinterestin tekijänoikeuskäytäntö noudattaa Yhdysvaltain tekijänoikeuslakia (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) ja muita sovellettavia tekijänoikeuslakeja. Lisätietoja on Pinterestin tekijänoikeuskäytännössä

  Yksinkertaisemmin sanottuna

  Pinterest kunnioittaa tekijänoikeuksia. Kunnioita sinäkin.

5. Tietoturva

 • Käyttäjien tietoturva on Pinterestille tärkeää. Pinterest pyrkii suojaamaan käyttäjän sisällön ja tilin, mutta ei voi taata, että luvatta toimivat kolmannet osapuolet eivät pysty ohittamaan Pinterestin suojausmenetelmiä. Pinterest pyytää käyttäjiä suojaamaan salasanansa. Käyttäjiä pyydetään myös ilmoittamaan välittömästi, jos tili vaarantuu tai sitä käytetään luvatta.

  Yksinkertaisemmin sanottuna

  Voit auttaa Pinterestiä taistelemaan roskapostittajia vastaan noudattamalla näitä turvallisuusvinkkejä.

6. Kolmansien osapuolten linkit, sivustot ja palvelut

 • Pinterestissä voi olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin, mainoksiin, palveluihin, erikoistarjouksiin tai muihin tapahtumiin tai toimintoihin, joita Pinterest ei omista tai hallitse. Tämä ei ole osoitus siitä, että Pinterest on missään vastuussa kolmansien osapuolten sivustoista, tiedoista, materiaaleista, tuotteista tai palveluista tai että Pinterest suosittelee niitä. Käyttäjä siirtyy Pinterestistä kolmannen osapuolen sivustoon, palveluun tai sisältöön omalla vastuullaan ja hyväksyy, että Pinterest ei ole vastuussa vahingoista, joita käyttäjälle aiheutuu kolmannen osapuolen sivuston, palvelun tai sisällön käytöstä.

  Yksinkertaisemmin sanottuna

  Pinterestissä on linkkejä Pinterestin ulkopuoliseen sisältöön. Valtaosa siitä on katsomisen arvoista, mutta Pinterest ei ole vastuussa siitä, jos näin ei ole.

7. Käyttöoikeuden lopettaminen

 • Pinterest voi lopettaa tai keskeyttää palvelun käyttöoikeuden milloin tahansa ilman eri syytä tai erillistä tiedotetta. Pinterest voi lopettaa tai keskeyttää käyttäjän käyttöoikeuden välittömästi ja ilman erillistä tiedotetta, jos Pinterestillä on siihen hyvä syy, kuten käyttösääntöjen vastainen toiminta. Näiden ehtojen kohdat 3 ja 8 pysyvät voimassa myös käyttöoikeuden päätyttyä.

  Yksinkertaisemmin sanottuna

  Pinterest on käytettävissä ilmaiseksi. Pinterest pidättää oikeuden evätä palvelun keneltä tahansa, mutta ilmoittaa siitä asianmukaisesti.

8. Vahingonkorvaus

 • Jos Pinterestiä käytetään kaupallisiin tarkoituksiin (ei kuluttajana) hyväksymättä yritysten käyttöehtoja, kuten näiden ehtojen kohdassa 2(c) edellytetään, käyttäjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Pinterestiä (Pinterest Inc, Pinterest Europe Ltd ja niiden sidosyritykset) ja niiden viranhaltijoita, johtajia, työntekijöitä ja edustajia sellaisilta kanteilta, oikeustoimilta, riita-asioilta, vahingonkorvaus- ja muilta vaatimuksilta, jotka liittyvät millään tavoin käyttäjän Pinterestin käyttöön, käyttäjän sisältöön tai siihen, että käyttäjä rikkoo näitä ehtoja, mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset oikeus- ja kirjanpitokustannukset (mm. kustannukset, jotka aiheutuvat puolustautumisesta kolmansien osapuolten kanteita tai oikeustoimia vastaan).

  Yksinkertaisemmin sanottuna

  Jos Pinterest haastetaan oikeuteen yrityksesi Pinterest-käytön vuoksi, joudut maksamaan Pinterestin kulut. Sinun olisi myös pitänyt luoda yritystili ja hyväksyä yritysten käyttöehdot.

9. Vastuuvapaus

 • Palvelu ja kaikki Pinterestin sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman mitään nimenomaisia tai oletettuja takuita.

  Pinterest kiistää kaikki takuut ja ehdot soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai tiettyyn tarkoitukseen sekä oikeuksien loukkaamattomuudesta ja kiistää lisäksi kaikki takuut, jotka aiheutuvat kaupallisesta käsittelystä tai käytöstä.

  Pinterest ei vastaa eikä ole missään vastuussa käyttäjän sisällöstä, jota käyttäjä, muut käyttäjät tai kolmannet osapuolet julkaisevat tai lähettävät palvelun avulla. Käyttäjä hyväksyy ja ymmärtää, että hän saattaa nähdä virheellistä, epäasiallista tai vain aikuisille soveltuvaa käyttäjän sisältöä tai muutoin käyttäjän tarkoituksiin soveltumatonta sisältöä.

  Jos olet ETA-maassa asuva kuluttaja, Pinterest ei kiistä tai rajoita vastuuta törkeästä tuottamuksesta, tahallisuudesta, kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu Pinterestin huolimattomasta tai tahallisesta toiminnasta. 
   

  Yksinkertaisemmin sanottuna

  Valitettavasti käyttäjät julkaisevat myös ei-sopivaa sisältöä Pinterestin kaltaisissa palveluissa. Pinterest suhtautuu asiaan vakavasti ja pyrkii poistamaan tällaisen sisällön, mutta käyttäjät voivat joskus ehtiä näkemään sitä. Jos näet sopimatonta sisältöä, ilmoita siitä täällä

10. Vastuunrajoitus

 • SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, PINTEREST EI VASTAA MISTÄÄN EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ, VÄLILLISESTÄ TAI SEURAAMUSLUONTEISESTA VAHINGOSTA EIKÄ SUORASTA TAI EPÄSUORASTA LIIKEVOITON TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ TAI TIETOJEN, KÄYTÖN, LIIKEARVON TAI MUUN AINEETTOMAN TEKIJÄN MENETYKSESTÄ, JOKA AIHEUTUU (A) KÄYTTÄJÄN PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ PALVELUA, (B) KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMINNASTA TAI SISÄLLÖSTÄ PALVELUSSA, JOHON SISÄLTYY RAJOITUKSETTA MUIDEN KÄYTTÄJIEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN HERJAAVA, LOUKKAAVA TAI LAITON TOIMINTA, TAI (C) KÄYTTÄJÄN LÄHETYSTEN TAI SISÄLLÖN LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI MUUTOKSISTA. PINTERESTIN KOKONAISKORVAUSVASTUU KAIKISSA PALVELUUN LIITTYVISSÄ VAATIMUKSISSA ON ENINTÄÄN SATA YHDYSVALTAIN DOLLARIA (100,00 $).

  Jos Pinterest aiheuttaa vahinkoa ETA-maassa asuvalle kuluttajalle, yllä mainittua kohtaa ei sovelleta, vaan Pinterestin vastuu rajoittuu niihin ennustettavissa oleviin vahinkoihin, jotka aiheutuvat tällaisille sopimuksille tyypillisten olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta. Pinterest ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat ei-olennaisten huolellisuusvelvoitteiden rikkomisesta. Vastuunrajoitus ei koske lakisääteisiä vastuita, joita ei voi rajoittaa, eikä vastuuta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu Pinterestin huolimattomasta tai tahallisesta toiminnasta, eikä sillä voida kiistää Pinterestin nimenomaisesti käyttäjälle lupaamia vastuita.
   

  Yksinkertaisemmin sanottuna

  Pinterest pyrkii tekemään palvelusta mahdollisimman hyvän, mutta ei voi luvata, että se on täydellinen. On monia asioita, joista Pinterest ei ole vastuussa. Jos olet eri mieltä, yritetään selvittää asia kuin aikuiset.

11. Välimiesmenettely

 • Jos käyttäjän ja Pinterestin välillä on kiista, käyttäjä sitoutuu ensin ottamaan yhteyttä Pinterestiin ja pyrkimään ratkaisemaan asian yhdessä ilman viranomaisia. Jos Pinterestin täytyy ottaa yhteyttä käyttäjään, Pinterest käyttää Pinterest-tiliin liitettyä sähköpostiosoitetta. Jos Pinterest ei kykene ratkaisemaan kiistaa käyttäjän kanssa epävirallisesti, molemmat osapuolet sitoutuvat käyttämään kaikkien näihin ehtoihin liittyvien erimielisyyksien, kiistojen tai vaatimusten ratkaisemiseksi (kohtuullistamis- tai kieltovaatimuksia lukuun ottamatta) sitovaa välimiesmenettelyä tai (soveltuvin osin) vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä.

  Välimiesmenettely on oikeudenkäyntiä epävirallisempi tapa ratkaista erimielisyyksiä. Menettelyssä käytetään puolueetonta välimiestä tuomarin tai valamiehistön sijaan, ja se vaatii vähemmän tietoja ja vain rajallista tuomioistuinkäsittelyä. Vaikka prosessi on epävirallisempi, välimiehet voivat tuomita yhtä suuria vahingonkorvauksia ja helpotuksia kuin tuomioistuin. Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot hyväksymällä sen, että tätä ehtoa tulkitaan ja sovelletaan Yhdysvaltain liittovaltion sovittelulain (Federal Arbitration Act, FAA) mukaisesti ja että käyttäjä ja Pinterest luopuvat oikeudesta valamiesoikeudenkäyntiin tai ryhmäkanteeseen. Välimiehellä on yksinomainen toimivalta ratkaista riidat, jotka liittyvät tämän sitovan sovittelusopimuksen tulkintaan, soveltuvuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tämä sovitteluehto pysyy voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä ja käyttäjän Pinterest-tilin sulkemisen jälkeen.

  Välimiesmenettely tapahtuu American Arbitration Associationia (AAA) koskevien, kulloinkin voimassa olevien kaupallista toimintaa ja kuluttajariita-asioita koskevien sääntöjen ja menettelytapojen mukaisesti, ellei näissä ehdoissa toisin määrätä. Lomakkeet ovat osoitteessa www.adr.org. Välimiesmenettely tapahtuu käyttäjän asuinpiirikunnassa, ellei Pinterestin kanssa muuta sovita. Molemmat osapuolet ovat vastuussa AAA:n veloittamien kirjaamis-, hallinto- ja välimieskulujen maksamisesta AAA:n sääntöjen mukaisesti. Pinterest kuitenkin maksaa käyttäjän kohtuulliset kirjaamis-, hallinto- ja välimieskulut, jos vahingonkorvausvaatimus on enintään 75 000 dollaria ja aiheellinen ("nonfrivolous" Yhdysvaltojen liittovaltion sääntöjen eli Federal Rule of Civil Proceduren kohdassa 11(b) määritetyllä tavalla). Jos vahingonkorvausvaatimus on enintään 10 000 dollaria, Pinterest hyväksyy, että käyttäjällä on mahdollisuus valita välimiesmenettely pelkästään välimiehelle toimitettavien asiakirjojen ja puhelinkuulemisen perusteella tai AAA:n sääntöjen mukaisesti henkilökohtaisen kuulemisen perusteella. Jos vahingonkorvausvaatimus on yli 10 000 dollaria, oikeus kuulemiseen määrittyy AAA:n sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn suorittamistavasta riippumatta välimies laatii kirjallisen päätöksen, jossa hän selittää keskeiset korvauspäätökseen vaikuttaneet perustelut ja päätelmät. Mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin voi tehdä päätöksen välimiehen määräämästä korvauksesta. Mikään tässä kohdassa mainittu ei estä kumpaakaan osapuolta hakemasta toimivaltaisessa tuomioistuimessa tietoturvaan, immateriaalioikeuksiin tai palvelun luvattomaan käyttöön liittyviä kohtuullistamis- tai kieltovaatimuksia KAIKKI VAATIMUKSET TULEE ESITTÄÄ YKSITTÄIN EIKÄ OSANA RYHMÄKANNETTA TAI -VALITUSTA. ELLEI PINTERESTIN KANSSA TOISIN SOVITA, VÄLIMIES EI VOI YHDISTÄÄ USEAMMAN KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA. HYVÄKSYMÄLLÄ NÄMÄ EHDOT KÄYTTÄJÄ JA PINTEREST LUOPUVAT OIKEUDESTA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN TAI RYHMÄKANTEESEEN.

  MIKÄÄN NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA EI VAIKUTA SELLAISIIN KÄYTTÄJÄÄ KOSKEVIIN LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIIN, JOISTA EI VOI LUOPUA. Siinä määrin kuin Pinterestiä tai Pinterestin palvelua koskevaa kannetta, riitaa tai kiistaa ei voi sovellettavien lakien puitteissa ratkaista välimiesmenettelyllä tai muulla tavalla: käyttäjä ja Pinterest hyväksyvät, että Pinterestiä koskeva kanne tai riita ratkaistaan pelkästään näiden ehtojen kohdan 12 mukaisesti.

  Jos olet ETA-maassa asuva kuluttaja, kohta 11 ei koske sinua. 
   

12. Sovellettava laki ja tuomiovalta

 • Ehtoihin sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja niiden lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Jos et ole ETA-maassa asuva kuluttaja, tuomiovalta kaikissa tästä sopimuksesta aiheutuvissa tai siihen liittyvissä kiistoissa on San Franciscon piirikunnan oikeusistuimilla tai Kalifornian osavaltion piirioikeudella, joka sijaitsee Pohjois-Kaliforniassa, ja kiistat ratkaistaan Kalifornian lakien mukaisesti.

  Jos olet ETA-maassa asuva kuluttaja, tämä kohta ei vaikuta asuinmaasi lainsäädännön takaamaan lainsuojaan tai oikeuteesi käyttää kyseisen maan tuomioistuimia. 
   

  Yksinkertaisemmin sanottuna

  San Franciscon lahden alue on kaunis tähän aikaan vuodesta. Tai oikeastaan mihin aikaan vuodesta tahansa! Jos haastat Pinterestin oikeuteen, teet sen täkäläisessä tuomioistuimessa. 

  ETA-maissa tämä koskee myyjiä, mutta ei kuluttajia. Jos olet ETA-maassa asuva kuluttaja, voit haastaa Pinterestin oikeuteen kotimaasi tuomioistuimissa.
   

13. Yleiset ehdot

 • Ilmoitusmenettely ja ehtojen muutokset

  Pinterest pidättää oikeuden määrittää käyttäjälle toimitettavien ilmoitusten muodon ja toimitustavan, ja käyttäjä suostuu vastaanottamaan oikeudellisia ilmoituksia sähköisessä muodossa, jos Pinterest toimittaa niitä. Ehtoja saatetaan päivittää ajoittain, ja Pinterest julkaisee viimeisimmän version verkkosivustossaan. Käyttäjä saa ilmoituksen kaikista muutoksista, jotka Pinterest oman harkintansa mukaan määrittää tärkeiksi. Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot jatkamalla Pinterestin käyttöä uusien ehtojen tultua voimaan. Jos et hyväksy uusia ehtoja, lopeta Pinterestin käyttö.

  Yksinkertaisemmin sanottuna

  Jos ehtoihin tehdään merkittäviä muutoksia, siitä ilmoitetaan sinulle. Jos et pidä uusista ehdoista, lopeta Pinterestin käyttö.

 • Luovutus

  Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa näitä ehtoja tai niiden mukaisesti myönnettyjä oikeuksia tai käyttöoikeuksia, mutta Pinterest voi luovuttaa ne rajoituksetta. Kaikki näiden ehtojen vastaiset siirto- tai luovutusyritykset ovat mitättömiä.

  Jos käyttäjä on ETA-maassa asuva kuluttaja, käyttäjä tai Pinterest voi siirtää tämän sopimuksen ja sen mukaisesti myönnetyt oikeudet ja käyttöoikeudet kolmannelle osapuolelle. Jos siirtäjä on Pinterest, käyttäjä on oikeutettu irtisanomaan sopimuksen välittömästi poistamalla tilinsä käytöstä. Pinterest ilmoittaa siirrosta kohtuullisen hyvissä ajoin.

 • Koko sopimus / erotettavuus

  Nämä ehdot, tietosuojakäytäntö, mahdolliset muutokset sekä muut mahdolliset Pinterestin kanssa tehtävät sopimukset muodostavat Pinterestin ja käyttäjän välisen palvelua koskevan kokonaissopimuksen. Jos jokin näiden käyttöehtojen sisältämistä ehdoista katsotaan pätemättömäksi, se suljetaan pois tai sitä rajoitetaan vähimmäismääräisesti ja loput ehdot pysyvät voimassa täysimääräisesti.

 • Luopuminen

  Jos Pinterest luopuu näihin käyttöehtoihin kuuluvasta ehdosta, se ei merkitse jatkuvaa luopumista kyseisestä tai muista ehdoista. Jos Pinterest ei käytä jotakin näihin käyttöehtoihin kuuluvaa oikeutta tai ehtoa, se ei merkitse kyseisestä oikeudesta tai ehdosta luopumista.

 • Osapuolet

  Jos asut Yhdysvalloissa, nämä ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Pinterestin Inc:n välillä, joka sijaitsee osoitteessa 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Jos asut muualla kuin Yhdysvalloissa, nämä ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Pinterest Europe Ltd:n välillä, jonka rekisteröity kotipaikka on Irlannissa osoitteessa Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

  Yksinkertaisemmin sanottuna

  Se, kenen kanssa teet sopimuksen, määräytyy asuinpaikkasi mukaan.

 • Voimassa 1. toukokuuta 2018 lähtien