Kehittäjien ohjeet

Tavoitteemme
 • Pinterestin tavoite on auttaa käyttäjiä löytämään ja tekemään mieluisia asioita. Kehittäjänä voit auttaa meitä siinä. Nämä säännöt määrittävät, mitä on sallittua ja mikä ei, kun kehität Pinterestiin liittyviä sovelluksia ja palveluita. Noudata näitä perussääntöjä:

 • Älä toisinna Pinterestin ydintoimintoja, ulkoasua tai käyttötuntumaa tai anna väärää mielikuvaa yhteistyöstäsi Pinterestin kanssa.

  Tutustu Pinterest-brändin käyttöä koskeviin sääntöihin brändiohjeissa.

  Pyydä Pinterestiltä lupa etukäteen ennen kuin mainitset Pinterestin mediassa.

  Älä harhauta tai hämää Pinterestin käyttäjiä.

  Noudata pyyntöjen määrää koskevia rajoituksia ja muista, että Pinterestissä ei sallita roskapostia eikä roskasisältöä.

  Kerro avoimesti kehittämäsi palvelun toiminnoista ja ominaisuuksista.

  Käytä Pinterestin ohjelmointirajapinnan (API) kautta saatavia tietoja vain tavalla, joka tukee käyttäjien Pinterest-kokemusta.

  Kunnioita Pinterestin avoimia päätepisteitä ja käytä Pinterestiä vain tuettujen ohjelmointirajapintojen kautta.

 • Olet vastuussa siitä, että noudatat kaikkia voimassa olevia lakeja, asetuksia ja sääntöjä sekä Pinterestin käyttöehtoja ja käytäntöjä, kuten käyttösääntöjä ja tietosuojakäytäntöä. Muista, että et voi käyttää Pinterestin kehittäjätyökaluja, jos kehität palvelua alle 13-vuotiaille.

   

  Pinterest voi keskeyttää kehittäjän oikeuden API:n käyttöön tai lopettaa yhteistyön mistä tahansa syystä.

Sallitut käyttötapaukset
 • Pinterest tarjoaa kehittäjien käyttöön nämä työkalut:

  Kehittäjien API on käytettävissä ainoastaan suoraan kuluttajille tarkoitetuille integroinneille, joilla heitä autetaan löytämään ja tekemään mieluisia asioita. Kehittäjien API ei ole markkinointijärjestelmien käytettävissä, jotta vältytään sekaannuksilta PMP-ohjelman kanssa. Markkinointijärjestelmiä ovat esimerkiksi markkinoijille, mainostajille tai digijulkaisijoille (kuten bloggaajille) tarkoitetut palvelut, joilla tuetaan orgaaniseen ja maksulliseen näkyvyyteen tähtäävän digimarkkinoinnin raportointia, hallintaa, jakelua tai optimointia.

  Lyhyesti sanottuna: kehittäjien API ei ole käytettävissä, jos integrointi toteutetaan markkinoijien, mainostajien, yritysten tai henkilöiden markkinointitarkoituksiin, joilla tavoitellaan taloudellista hyötyä. Pinterestin ohjelmointirajapintoja ei saa käyttää kuvien tallentamiseen, tulostamiseen tai muokkaamiseen. Jos suunnittelet API:n käyttöä edellä mainittuihin tarkoituksiin, etkä ole varma, onko käyttö sallittu, ota yhteyttä ennen kuin aloitat kehitystyön.

   

API-tietojen käyttäminen
 • Kun käytät tietoja Pinterestin ohjelmointirajapintojen kautta:

 • Älä tallenna tai muuta kuvia (ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa) äläkä anna käyttäjien tulostaa kuvia Pinterestistä.

  Tallenna vain Pin-lisäyksiä, älä muita tietoja.

  Älä jaa käyttäjän tilin sisältämiä tietoja ilman käyttäjän lupaa. Jos sinulla on käyttäjän lupa tietojen jakamiseen, älä jaa julkisesti sellaisia tietoja, joista voi tunnistaa Pinterest-käyttäjän, jos tiedot eivät ole julkisesti saatavilla Pinterestissä.

  Älä käytä tai jaa tietoja (tai johdannaistietoja) mainonta- ja monetisaatiopalveluiden tai tietoja myyvien tahojen kanssa.

  Älä myy tietoja kenellekään äläkä käytä tietoja kohdistamiseen Pinterestin ulkopuolella.

  Älä yhdistä Pinterestin API-tietoja henkilötietoihin (muutoin kuin Pinterest-tilin käyttöön luvan antaneen käyttäjän tunnistamiseen) tai laitekohtaisiin tietoihin (kuten evästeeseen tai laitetunnisteeseen).

  Älä käytä, muokkaa, tallenna, jaa tai käytä salaisten taulujen sisältämiä tietoja (ilman Pinterestin lupaa).

  Lopeta käyttäjän API-tietojen käyttö ja poista kaikki käyttäjää koskevat tiedot välittömästi, jos käyttäjä tai Pinterest kumoaa tietojen käyttöoikeuden tai pyytää sinua poistamaan tiedot.

  Synkronoi tiedot Pinterestin tietojen kanssa. Jos käyttäjä esimerkiksi poistaa Pin-lisäyksen taulusta, myös sinun tulee poistaa se.

  Kerro käyttäjille, miten käytät heidän tietojaan, ja varmista, että tietosuojakäytäntö on helppo löytää.

  Auta käyttäjiä jakamaan sisältöä Pinterestissä selkeästi ja näkyvästi. Jos esimerkiksi käytät Pin-tietoja räätälöintiin tai suosituksiin, tee sisällön tallentamisesta Pinterestiin helppoa.

Sisällön julkaiseminen tai raportointi
 • Kun laadit raportteja tai julkaiset sisältöä tai suoritat muita toimintoja käyttäjän puolesta:

 • Varmista, että Pin-lisäyksissä on linkki lähteeseen tai alkuperäiseen Pin-lisäykseen. Ilmaise selvästi, että Pin-lisäyksen kuva ja tiedot ovat peräisin Pinterestistä.

  Älä peitä tai piilota Pinterestin sisältöä.

  Älä luo uutta sisältöä sellaisista Pin-lisäyksistä, joita voidaan jakaa kehittämälläsi sovelluksella tai palvelulla.

  Älä näytä Pinterest-raportteja muiden vastaavien palveluiden raporttien vieressä tai läheisyydessä.

  Ilmoita käyttäjille, mitä toimintoja suoritat heidän puolestaan ja pyydä käyttäjien suostumus siihen (esim. sisällön lisääminen Pinterestiin, käyttäjän Pinterest-profiilin muokkaaminen tai profiilien tai taulujen seuraamisen aloittaminen tai lopettaminen).

  Älä tallenna sisältöä Pinterestiin sivustoista, jotka eivät salli sitä.

Mainontapalvelun tarjoaminen
 • Jos käytät Pinterestin Ads API:a tai käytät minkä tahansa muun Pinterest API:n kautta saatuja tietoja mainontapalvelun tarjoamiseen, noudata yllä olevien ohjeiden lisäksi myös näitä sääntöjä:

 • Noudata Pinterestin mainostussääntöjä.

  Kunnioita käyttäjien tilejä.

  Kunnioita käyttäjien tilejä.

  Suhtaudu käyttäjien tileihin kunnioittavasti ja muista nämä säännöt:

  • Käytä käyttäjän tiliä vain käyttäjän luvalla.
  • Käytä kunkin käyttäjän tilin sisältämiä tietoja vain palveluiden toimittamiseen käyttäjälle.
  • Älä yhdistä käyttäjän tilitietoja muiden käyttäjien tilitietoihin tai muista palveluista saatuihin tietoihin.
  • Käytä Pinterestin API:n kautta saatavia tietoja ainoastaan mainosten toimittamiseen käyttäjälle Pinterestissä ja niiden tehokkuuden arvioimiseen.

  Älä jaa Pinterestin API:n kautta saatuja tietoja kolmansien osapuolten tai muiden mainontapalveluiden kanssa (jakaminen sen käyttäjän kanssa, jonka tilistä tiedot ovat peräisin, on sallittu).

  Älä muunna tai toisinna Pinterestin mainontapalvelun toimintoja, kuten kohdistusvalintoja.

  Jos raportoit viimeisen napsautuksen attribuutiotietoja, ilmoita yhtä näkyvästi monikosketustiedot, joissa attribuutio jakautuu tasaisesti jokaiselle palvelulle.

  Älä paljasta Pinterest-myyntitietoja julkisissa lausunnoissa tai markkinointimateriaaleissa.

  Noudata Pinterestin laskutus- ja raportointiohjeita.

  Noudata Pinterestin laskutus- ja raportointiohjeita.

  Ilmaise selkeästi eritellen Pinterest-mainonnasta veloittamasi hinnat ja Pinterestin veloittamat hinnat (koko summa sekä erittely eri mittareilla, kuten CPM tai CPC). Älä yhdistä omia hintojasi Pinterestin hintoihin.

 • Jos tarjoat mainontapalvelua, johon sisältyy offline-yleisötietojen hyödyntämistä (ns. Audience Onboarding), noudata myös näitä käytäntöjä:

 • Jos käytät Pinterestin tekniikkaa, joka tallentaa evästeitä tai muita tietoja loppukäyttäjän laitteeseen tai käyttää niitä, ilmoita siitä selvästi käyttäjälle ja hanki käyttäjältä lainsäädännön edellyttämät suostumukset.

  Älä toimita Pinterestille tietoja, joita keräät vain lapsille tarkoitetuista sivustoista tai sovelluksista tai henkilöiltä, joiden tiedät olevan alle 13-vuotiaita.

  Älä toimita Pinterestille arkaluonteisiin luokkiin liittyviä tietoja.

  Älä toimita Pinterestille arkaluonteisiin luokkiin liittyviä tietoja.

  Arkaluonteisia luokkia ovat:

  • Terveydentila tai sairaus
  • rotu tai etninen tausta
  • negatiivinen taloudellinen tilanne tai tila
  • uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ryhmä
  • seksuaalinen suuntautuminen
  • oletettu tai tosiasiallinen rikollinen toiminta.
  • Ammattiliiton jäsenyys

  Noudata Pinterestin sääntöjä, jos toimitat Pinterestille tietoja, joita mainostajat käyttävät selainkäyttöön perustuvaan mainontaan.

  Noudata Pinterestin sääntöjä, jos toimitat Pinterestille tietoja, joita mainostajat käyttävät selainkäyttöön perustuvaan mainontaan.

  Kunnioita ja noudata näitä sääntöjä:

  • Ilmoita selkeästi ja näkyvästi kaikille käyttäjille siitä, että keräät tietoja ja jaat kerättyjä tietoja kolmansien osapuolten kanssa mainosten kohdistamista varten.
  • Anna ohjeet siitä, miten käyttäjät voivat kieltää omien tietojensa käytön mainosten kohdistamiseen.
  • Älä lähetä Pinterestille tietoja käyttäjistä, jotka ovat kieltäneet sen.
  • Päivitä tiedot säännöllisesti ja poista käyttäjät, jotka ovat kieltäneet tietojen käytön.
  • Hanki käyttäjiltä lainsäädännön edellyttämät suostumukset.