Käyttösäännöt

Pinterestin tavoite
 • Pinterestin tavoite on auttaa käyttäjiä löytämään ja tekemään mieluisia asioita. Kaikki sisältö ei ole inspiroivaa, joten Pinterest on laatinut käyttösäännöt, joissa määritetään, mikä on sallittua Pinterestissä ja mikä ei. Näiden ohjeiden avulla määritetään Pinterestin hyväksyttävä käyttö. Jos löydät sääntöjen vastaista sisältöä, ilmoita siitä Pinterestille. Pinterest kehittää standardejaan käyttäjien ilmoitusten perusteella ja tekee yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa, jotta säännöt ovat informatiiviset ja ajantasaiset.

Sisällön turvallisuus
 • Pinterestiä ei ole tarkoitettu tarkoituksellisen kärjistetylle, seksuaaliselle, väärälle tai harhaanjohtavalle, vahingolliselle tai vihamieliselle tai väkivaltaiselle sisällölle tai käyttäytymiselle. Pinterest saattaa poistaa tällaisen sisällön tai näyttää sitä vain rajoitetusti. Myös tällaista sisältöä tallentavien tilien käyttöä voidaan rajoittaa tai tilit voidaan sulkea. Pinterest päättää sisällön haitallisuuden perusteella, poistetaanko sisältö kokonaan vai näytetäänkö sitä rajoitetusti.

  Pinterest tekee parhaansa esittääkseen sisältöön kohdistuvat vaatimukset mahdollisimman selkeästi ja avoimesti, jotta sääntöjen ymmärtäminen ja noudattaminen on helppoa. Jos sinulla on sääntöjä koskevia kysymyksiä tai Pinterestin käytössä on ongelmia, ota yhteyttä täällä.

 • Aikuissisältö

  Pinterestiä ei ole tarkoitettu pornosisällölle. Pinterest poistaa tai rajoittaa aikuisille tarkoitettua ja seksuaalista sisältöä, kuten

  • fetissikuvia
  • yksityiskohtaisia seksuaalisia kuvauksia
  • sopimattomia seksuaalisen toiminnan kuvauksia
  • alastonkuvia, joiden poseeraukset, kamerakulmat tai rekvisiitta viittaavat pornoon.

  Pinterest tekee parhaansa tunnistaakseen aikuisille sopivan sisällön ja pornon. Voit tallentaa esimerkiksi seksuaaliterveyteen, imettämiseen, mastektomiaan, taiteeseen, koulutukseen ja hyvinvointiin liittyvää sisältöä, jossa näkyy alastomia aikuisia, kunhan se ei ole luonteeltaan pornografista. Tällaisen sisällön näkyvyyttä voidaan rajoittaa, jotta käyttäjät eivät näe sitä vahingossa.

 • Hyväksikäyttö

  Pinterestiä ei ole tarkoitettu ihmisten tai eläinten hyväksikäyttöön. Pinterest poistaa tai rajoittaa sisältöä ja tilejä, joissa esiintyy seksuaalista, fyysistä tai taloudellista hyväksikäyttöä. Tällaista ovat

  • luonteeltaan yksityiset tai seksuaaliset kuvat, jotka on otettu tai julkaistu luvatta (esim. kostoporno tai ns. upskirt-kuvat)
  • seksipalvelut, kuten seksikamerat ja seuralaispalvelut, joihin saattaa liittyä seksuaalista tai fyysistä hyväksikäyttöä tai ihmiskauppaa
  • ihmiskauppa ja muu laiton kaupallinen hyväksikäyttö, kuten elinkauppa tai suojeltujen ja uhanalaisten lajien tai niistä valmistettujen tuotteiden myynti
  • alaikäisten seksualisointi tai hyväksikäyttö, kuten houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin (ns. grooming), seksuaaliset kommentit tai sopimattomat kuvat. Jos havaitsemme tällaista sisältöä, ilmoitamme siitä viranomaisille (Yhdysvalloissa National Center for Missing and Exploited Children).
 • Vihamielinen toiminta

  Pinterestiä ei ole tarkoitettu vihamieliselle sisällölle tai vihamielistä toimintaa edistäville henkilöille ja ryhmille. Pinterest poistaa tai rajoittaa vihamieliseen toimintaan liittyvää sisältöä ja tilejä, kuten

  • solvauksia tai kielteisiä stereotypioita, karikatyyrejä ja yleistyksiä
  • vihamielistä toimintaa, ennakkoluuloja ja salaliittoteorioita edistävien ryhmien ja henkilöiden tukemista
  • väkivallan hyväksymistä tai trivialisointia koska uhri kuuluu haavoittuvaan tai suojattuun ryhmään
  • valkoisen ylivallan, naisten oikeuksien rajoittamisen tai muiden syrjintää tukevien ideoiden tukemista
  • vihaan perustuvia salaliittoteorioita ja vääriä tietoja, kuten holokaustin kiistämistä
  • henkilön sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen suuntautumisen kieltämistä ja eheytyshoidon tai vastaavien hoitojen tukemista
  • yksittäisiin henkilöihin (myös julkisuuden henkilöt) kohdistuvia hyökkäyksiä koska henkilö kuuluu haavoittuvaan tai suojattuun ryhmään
  • ohessa lueteltujen suojattujen tai haavoittuvien ryhmien uskomusten, pyhien symbolien, liikkeiden tai järjestöjen pilkkaamista tai niitä vastaan hyökkäämistä.

  Suojattuja ja haavoittuvia ryhmiä ovat: ryhmät, jotka on muodostettu valitsemalla henkilöitä heidän todellisen tai oletetun rotunsa, ihonvärinsä, kastinsa, etnisen taustansa, maahanmuuttoasemansa, kansallisuutensa, uskontonsa, sukupuolensa tai sukupuoli-identiteettinsä, seksuaalisen suuntautumisensa, vammansa tai sairautensa perusteella. Ryhmittelyä ei saa tehdä myöskään heikon sosioekonomisen aseman, iän, painon tai koon, raskauden tai veteraaniaseman perusteella.

 • Väärät tiedot

  Pinterestiä ei ole tarkoitettu väärien, harhaanjohtavien tai vääristeltyjen tietojen levittämiseen. Pinterest poistaa väärät tai harhaanjohtavat tiedot, jotka voivat heikentää luottamusta tai vaikuttaa haitallisesti Pinterest-käyttäjien tai laajemman yleisön terveyteen ja turvallisuuteen, tai näyttää niitä vain rajoitetusti. Tällaisia tietoja ovat

  • vailla lääketieteellistä pohjaa olevat väitteet, jotka vaarantavat yleisen terveyden ja turvallisuuden, kuten virheelliset tiedot sairauksien hoidosta, rokotusten vastaiset neuvot sekä väärät tiedot terveyteen tai turvallisuuteen liittyvistä hätätilanteista
  • pelkoa, vihaa tai ennakkoluuloja lietsovat väärät tiedot henkilöistä tai suojatuista ryhmistä
  • väärä tai harhaanjohtava sisältö, joka saattaa johtaa siihen, että henkilöihin, ryhmiin, paikkoihin tai organisaatioihin kohdistuu häirintää tai fyysistä väkivaltaa
  • salaliittoteoriat
  • väärä tai harhaanjohtava sisältö, joka vaarantaa vaalien koskemattomuuden tai henkilön tai ryhmän osallistumisen, kuten rekisteröitymisen äänestäjäksi, äänestämisen tai laskemisen mukaan väestöön
  • väärän tiedon levittämiskampanjoista peräisin oleva sisältö
  • asiatiedot, jotka on julkaistu tai muokattu tahallisesti luottamusta heikentävällä tai haittaa aiheuttavalla tavalla (esim. kontekstin, päivämäärän tai ajan muuttaminen tai jättäminen pois)
  • kuva- tai äänisisältö, joka on väärennetty tai käsitelty luottamusta heikentävällä tai haittaa aiheuttavalla tavalla.
 • Häirintä ja kritiikki

  Pinterestiä ei ole tarkoitettu henkilöihin tai ryhmiin kohdistuville loukkauksille tai vihamielisyydelle. Kritiikkiin on myös hyviä syitä, mutta Pinterest saattaa poistaa tai rajoittaa loukkaavaa sisältöä, jotta Pinterest pysyy positiivisena ja inspiroivana palveluna. Tällaista ovat

  • kuvat, jotka on käsitelty tavalla, jonka on tarkoitus aiheuttaa häpeää
  • sisältö, joka esittää henkilön fyysisen tilan, oletetun seksuaalisen suuntautumisen tai suhdehistorian häpeää aiheuttavalla tavalla
  • seksuaaliset kommentit fyysisistä ominaisuuksista tai seksuaaliseen toimintaan liittyvät pyynnöt tai tarjoukset
  • kritiikki, kuten nimittely ja hävyttömyydet, tai muulla tavoin loukkaavat tekstit tai kuvat
  • henkilön pilkkaaminen hänen kokemansa surun, menetyksen tai järkytyksen vuoksi.

  Täällä on ohjeita, joiden avulla voit suojautua tällaisilta hyökkäyksiltä.

 • Henkilötiedot

  Pinterestissä ei sallita sisältöä, joka paljastaa henkilökohtaisia tai arkaluonteisia tietoja. Tällainen sisältö poistetaan:

  • henkilö- ja passitiedot
  • yksityishenkilöiden yhteystiedot ja osoitteet
  • online-kirjautumistiedot (käyttäjänimet ja salasanat)
  • yksityishenkilöiden kuvat, joita kuvassa esiintyvät henkilöt eivät halua julkaistavan internetissä
  • yksityishenkilön talous- tai terveystiedot.

  Jos näet Pinterestissä ei-toivottuja kuvia itsestäsi tai henkilökohtaisia tietojasi, ota yhteyttä Pinterestiin ohjekeskuksessa. Voit ilmoittaa henkilötietojesi paljastamisesta kohdassa Käyttösääntöjen vastaisesta sisällöstä ilmoittaminen.

 • Itsensä vahingoittaminen ja haitallinen käyttäytyminen

  Pinterestiä ei ole tarkoitettu sisällölle, joka esittää tai edesauttaa itsemurha-aikeita, itsensä vahingoittamista, syömishäiriöitä tai päihteiden väärinkäyttöä. Pinterest poistaa tai rajoittaa tällaista sisältöä:

  • itsetuhoisuuteen liittyvät ohjeet
  • itsetuhoiset ajatukset ja niihin liittyvät lainaukset
  • häiritsevät tai itsetuhoista käytöstä laukaisevat kuvat
  • itsetuhoisuutta edistävä sisältö
  • itsetuhoisuudesta kärsivien tai itsemurhaa yrittäneiden tai itsemurhan tehneiden pilkkaaminen
  • itsensä vahingoittamiseen käytettävien välineiden kuvat
  • negatiiviset itseen kohdistuvat kommentit tai itsetuhoiseen käyttäytymiseen liittyvä sopimaton huumori.

  Jos sinulla tai ystävälläsi on itsetuhoisia tai itsensä vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia, Pinterestin ohjekeskuksessa on lisätietoja tukiresursseista, jotka tarjoavat välitöntä kriisiapua ilmaiseksi ja luottamuksellisesti.

 • Väkivalta

  Pinterestiä ei ole tarkoitettu väkivaltaiselle sisällölle tai uhkaavalle kielenkäytölle. Pinterest poistaa tai rajoittaa tällaista sisältöä:

  • väkivallan käyttöä esittävä sisältö
  • häiritsevät näkymät väkivaltaisia tapahtumia edeltävistä tai seuraavista tilanteista
  • uhkaukset tai väkivaltaa ylistävä kielenkäyttö.

  Pinterest saattaa joissakin tapauksissa sallia häiritsevien kuvien tallentamisen, jos ne liittyvät asian muistamiseen tai siitä tiedottamiseen, mutta tällaisen sisällön näkyvyyttä palvelun julkisissa osissa rajoitetaan.

 • Vaaralliset organisaatiot ja henkilöt

  Pinterestiä ei ole tarkoitettu väkivaltaiselle sisällölle, ryhmille tai henkilöille. Pinterest poistaa tai rajoittaa sisältöä ja tilejä, jotka kannustavat, ylistävät, mainostavat tai tukevat vaarallisia tahoja tai ryhmiä ja niiden toimintaa. Tällaisia ovat

  • ääriainekset
  • terroristijärjestöt
  • jengit ja muut rikollisjärjestöt.

  Teemme yhteistyötä alan asiantuntijoiden, viranomaisten ja turvallisuusasiantuntijoiden kanssa tällaisten ryhmien tunnistamiseksi.

 • Vaaralliset tuotteet ja toiminta

  Pinterestiä ei ole tarkoitettu säänneltyjen tuotteiden myyntiin tai ostamiseen. Ne ovat tuotteita tai aineita, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa, jos niitä käytetään tai valmistetaan väärin tai vastuuttomasti. Pinterest poistaa tai rajoittaa säänneltyihin tuotteisiin liittyvää sisältöä ja tilejä, kuten

  • yksityishenkilöiden tarjouksia myydä, ostaa tai kaupata alkoholia, tupakkaa, huumausaineita ja aseita (esim. tuliaseet ja tarvikkeet)
  • laittomista verkkoapteekeista peräisin olevaa tai niihin liittyvää sisältöä
  • ostamiseen liittyvien lakien ja määräysten kiertämiseen liittyviä tarjouksia, pyrkimyksiä tai ohjeita
  • tappavien tai myrkyllisten aineiden valmistamisohjeita
  • tappavien aseiden, kuten pommien tai kranaattien, valmistamisohjeita (myös 3D-tulostetut aseet).
 • Toisena henkilönä esiintyminen

  Emme salli tilejä, joissa esiinnytään toisena henkilönä tai esitetään harhaanjohtavasti yhteys johonkin henkilöön tai organisaatioon. Jos sinulla on julkisuuden henkilön tai brändin fani- tai keskustelutili, ilmaise käyttäjänimessäsi tai Pinterest-profiilissasi selkeästi, että sinulla ei ole mitään virallista yhteyttä kyseiseen henkilöön tai organisaatioon.

 • Kommentit, viestit ja kokeilut

  Pinterestin käyttösäännöt koskevat myös Pin-lisäysten kommentteja, viestejä ja kokeiluja. Voit ilmoittaa tällaisesta sisällöstä:

  • kokeilut, jotka eivät liity aiheeseen
  • Henkilötiedot
  • ei-toivotut ketjukirjeet
  • loukkaavaa kieltä käyttävä kritiikki
  • luonteeltaan seksuaaliset kommentit ja pyynnöt
  • ei-toivotut tai ei-osuvat tuote- ja yritysmainokset
  • esimerkiksi ulkonäköön kohdistuvat vihamieliset kommentit, jotka on tarkoitettu aiheuttamaan häpeää.
Immateriaalioikeudet ja muut oikeudet
 • Kunnioita muiden oikeuksia huomioimalla seuraavat asiat Pinterestissä ja muualla:

  • Älä loukkaa kenenkään immateriaalioikeuksia, tietosuojaa tai muita oikeuksia.
  • Älä tee mitään tai julkaise sisältöä, joka rikkoo lakeja tai asetuksia.
  • Älä käytä Pinterestin nimeä, logoa tai tavaramerkkiä tavalla, joka voi hämätä muita käyttäjiä (lisätietoja on brändiohjeissa).

   

Sivuston tietoturva ja käyttö
 • Jotta Pinterest pysyy turvallisena, pyydämme sinua huomioimaan seuraavat asiat:

  • Älä käytä tai käsittele luvatta Pinterestin järjestelmiä tai teknisten ratkaisutoimittajien järjestelmiä.
  • Älä murra tai kierrä Pinterestin turvatoimia tai pyri selvittämään Pinterestin järjestelmien tai verkkojen haavoittuvuuksia paitsi osallistuessasi Pinterestin valtuuttamaan haavoituspalkkio-ohjelmaan.
  • Älä käytä muuta kuin dokumentoitua tai tuettua menetelmää Pinterestin minkään osan käyttöön, hakuun, purkuun, lataamiseen tai muuttamiseen.
  • Älä yritä selvittää Pinterestin ohjelmistojen valmistustapaa.
  • Älä yritä vaikuttaa Pinterestin käyttäjiin, isäntäkoneisiin tai verkkoihin esimerkiksi lähettämällä viruksia, ylikuormittamalla järjestelmää, lähettämällä roskapostia tai suuren määrän sähköpostia.
  • Älä kerää tai tallenna henkilötietoja luvatta Pinterestistä tai Pinterestin käyttäjiltä.

  • Älä paljasta salasanaasi muille, anna muiden käyttää tiliäsi tai tee mitään, mikä voi vaarantaa tilisi.

  • Älä yritä ostaa tai myydä tilisi, taulujesi tai käyttäjänimiesi käyttöoikeutta tai luovuttaa tilin muita ominaisuuksia korvausta vastaan.

  Pinterestiä ei voi käyttää, jos Yhdysvaltain pakotteet kieltäisivät sen. Henkilökohtaisia tilejä ja yritystilejä ei tällä hetkellä voi käyttää Pohjois-Koreassa.  Yritystilejä ei tällä hetkellä voi käyttää Krimin niemimaalla, Kuubassa, Iranissa, Pohjois-Koreassa tai Syyriassa.

Roskaposti
 • Pinterestiin halutaan laadukkaita ja hyödyllisiä inspiraatioita ja ideoita, joten roskaposti ja -sisältö poistetaan palvelusta. Pyydämme, että huomioit palvelun muut käyttäjät etkä levitä roskapostia tai -sisältöä tai käytä palvelua muita häiritsevällä tavalla. 

  Roskapostia ja -sisältöä koskevat säännöt:

  • Älä käytä automaatiota ilman Pinterestin nimenomaista hyväksyntää. Tämä koskee ei-valtuutettuja palveluita, jotka suorittavat toimintoja puolestasi automaattisesti. Hyväksytyistä kumppanityökaluista on lisätietoja Pinterest Partners -sivuilla.
  • Älä luo tai käytä epäaitoja tilejä, luo suurta määrää tilejä tai luo uusia tilejä, joiden tarkoitus on rikkoa näitä sääntöjä.
  • Älä yritä ansaita rahaa luomalla tai tallentamalla toistuvaa, harhaanjohtavaa tai epäolennaista sisältöä. Tutustu parhaisiin luoviin käytäntöihin, niin opit tekemään hyviä Pin-lisäyksiä.
  • Älä yritä ansaita rahaa Pinterest-käyttäjien tai Pinterest-käyttäjien verkkoliikenteen avulla tavoilla, jotka ovat harhaanjohtavia, heikentävät käyttökokemusta tai eivät tuota lisäarvoa Pinterestin käyttäjille.
  • Älä lisää linkkejä sivustoihin, jotka ovat vaarallisia, harhaanjohtavia, epäluotettavia tai epäaitoja tai jotka helpottavat tai edistävät roskapostin lähettämistä. Sivustojen tulee sisältää yksilöllistä sisältöä, joka tuottaa Pinterest-käyttäjille ainutlaatuista arvoa.
  • Älä lähetä ei-toivottuja viestejä tai lisää suurta määrää epäolennaisia kommentteja etenkään, jos ne ovat harhaanjohtavia tai luonteeltaan kaupallisia.
  • Älä yritä manipuloida toimitus- ja napsautustietoja tai muita tilastoja keinotekoisesti esimerkiksi ostamalla tai myymällä sitouttamisia, täyttämällä sisältöä avainsanoilla, luomalla epäaitoa liikennettä, ohjaamalla nykyisiä Pin-lisäyksiä uusiin kohteisiin tai käyttämällä väärennettyjä tai kaapattuja tilejä toimien koordinointiin.
  • Älä yritä hämätä Pinterestin roskapostintorjuntajärjestelmiä käyttämällä esimerkiksi linkkien lyhennys- tai uudelleenohjauspalveluita tai välisivustoja lopullisen kohdeosoitteen peittelyyn.
Maksetun kumppanuuden säännöt
 • Mitä maksettu kumppanuus tarkoittaa?

  Maksettu kumppanuus viittaa Pinterestissä olevaan sisältöön, jossa on kumppanin sisältöä tai sisältöä, johon kumppani vaikuttaa, ja jota näytetään esimerkiksi kumppanin suorittaman maksun vastikkeeksi tai kun kumppani on muulla tavoin kannustanut käyttäjää tallentamaan sisällön.

  Millaisia ohjeita kumppanien pitää noudattaa?

  Maksettujen kumppanuuksien tulee ilmaista sisällön kaupallinen luonne selvästi. Käyttösäännöt koskevat myös maksettua kumppanuutta. Lisäksi kumppanien tulee:

  • noudattaa kaikkia paikallisia lakeja ja asetuksia, muun muassa kaikkia mainontaa koskevia lakeja sekä Yhdysvaltain Federal Trade Commissionin sääntöjä, kuten suosituksia koskevia sääntöjä (Endorsement Guidelines)
  • ilmoittaa sisällön kaupallisesta laadusta asianmukaisella tavalla (kuten käyttämällä aihetunnistetta #ad osoittamassa, että sisältö kuuluu maksettuun kumppanuuteen)
  • varmistaa, että mainokset noudattavat Pinterestin mainostussääntöjä.

  Jotta Pinterestin sisältö ja käyttötapa pysyvät aitoina:

  • Varmista, että julkaiset osuvaa sisältöä, joka liittyy kyseiseen tauluun. 
  • Julkaise laadukasta sisältöä, älä roskasisältöä tai roskapostia. 
  • Tallenna sisältöä, josta olet aidosti kiinnostunut.

  Älä käytä kannustimia tai maksa käyttäjille sisällön laajamittaisesta ja roskapostimaisesta jakamisesta tai jokaisesta Pin-tallennuksesta.

  • Yritys ei esimerkiksi saa maksaa käyttäjille jokaisesta seurattavasta taulusta tai tallennettavasta Pin-lisäyksestä. Yritys voi maksaa bloggaajalle yrityksen brändiä esittelevän taulun kokoamisesta tai napsautuskohtaisten maksumekanismien kautta (esim. kumppanilinkit), mutta se ei saa lisätä oman sisältönsä suosiota keinotekoisesti maksamalla suurille käyttäjäryhmille tiettyjen Pin-lisäysten tallentamisesta.
Kumppanilinkkisäännöt
 • Kumppanilinkit auttavat sisällöntuottajia mittaamaan osallistujien vaikutusta, jotta he saavat maksun inspiroivan sisällön julkaisemisesta Pinterest-käyttäjille. Roskapostittajat saattavat kuitenkin yrittää ansaita rahaa kumppanuusohjelmien väärinkäytöllä ja Pinterest-alustan manipuloinnilla.

  Pinterest edellyttää, että kumppanilinkkien käyttäjät noudattavat näitä sääntöjä:

  • Noudata aina maksetun kumppanuuden sääntöjä.
  • Yleensä sinun tulee käyttää vain yhtä Pinterest-tiliä. Tämän tilin tulee olla aito Pinterest-profiilisi.
  • Kumppanisisällön tulee olla yksilöllistä sisältöä, joka tuottaa käyttäjille ainutlaatuista arvoa.
  • Ilmaise sisällön kaupallinen luonne selvästi. Älä käytä linkkien lyhennys- tai uudelleenohjauspalveluita linkin kohdeverkkotunnuksen peittelyyn tai kumppaniparametrin piilottamiseen.
  • Älä yritä manipuloida keinotekoisesti Pinterestin algoritmeja tai käyttäjäliikennettä. Esimerkkejä kielletystä käytöstä:
   • Väärennettyjen tilien käyttäminen kumppanilinkkien luomiseen tai tallentamiseen.
   • Muiden käyttäjien pyytäminen tallentamaan kumppanisisältöä sisältäviä Pin-lisäyksiäsi vastapalveluksena.
   • Muiden käyttäjien pyytäminen luomaan Pin-lisäyksiä, joiden linkki sisältää kumppanitunnuksesi.
   • Kumppanisisältöä sisältävien Pin-lisäysten luominen toistuvasti tai laajamittaisesti. Markkinoinnissa tulee noudattaa roskapostia koskevia sääntöjä ja kumppanilinkkien käytön tulee olla kohtuullista.
Kilpailusäännöt
  • Älä vaadi käyttäjiä tallentamaan tiettyä kuvaa. Anna käyttäjille mahdollisuus valita Pin-lisäykset heidän omien mieltymystensä mukaan myös kokoelmasta tai tietystä sivustosta.
  • Salli kunkin käyttäjän osallistua vain yhden kerran.
  • Älä anna vaikutelmaa, että Pinterest sponsoroi sinua tai kampanjaasi.

  • Tutustu Pinterest-brändin käyttöä koskeviin sääntöihin brändiohjeissa.

  Varmista myös, että noudatat voimassa olevia lakeja ja asetuksia.