Mainostietojen käyttöehdot
 • Nämä Mainostietojen käyttöehdot ovat täydennys sinun ja Pinterest, Inc:n tai sen tytäryhtiön (soveltuvin osin) (“Pinterest” tai “me”) väliseen sopimukseen, joka säätelee Pinterestin mainospalvelun käyttöä, mukaan lukien Tietojenjakoliite (yhdessä “Mainosehdot”). Hyväksyt tämän sopimusliitteen käyttämällä Pinterestin mainospalvelun ominaisuuksia, jotka sisältävät Mainostietoja (määritys alla). Kaikki isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä liitteessä, on määritelty Mainosehdoissa.

1. Yleistä
  • "Mainostiedot" tarkoittavat henkilötietoja, joita yksi osapuoli vastaanottaa toiselta yrityksesi Pinterestin mainospalvelun käyttöön liittyen.
  • Kuten Mainosehdoissa on määritelty, sinun täytyy selvästi pyytää ja saada lainmukainen hyväksyntä Pinterestille antamiesi Mainostietojen keräämiseen, jakamiseen ja käyttöön (mukaan lukien Pinterestin käyttämä tieto), kuten näissä ehdoissa on kuvattu.
  • Älä toimita Pinterestille arkaluonteisiin luokkiin liittyviä Mainostietoja, kuten tietoja sairauksista tai etnisestä taustasta, lapsille tarkoitetuista sivustoista tai sovelluksista kerättyjä tietoja tai alle 13-vuotiaiden tietoja tai sellaisten käyttäjien tietoja, joiden ikä ei riitä suostumuksen antamiseen maasi lainsäädännön mukaisesti (jos ikäraja on yli 13).
  • Pinterest käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen Pinterestille antamiesi Mainostietojen tietoturvan ja luottamuksellisuuden ja noudattaa Mainostietojen käytössä Pinterestin tietosuojakäytäntöä, joka löytyy osoitteesta policy.pinterest.com/privacy-policy (tai päivitetystä URL-osoitteesta).
  • Pinterest ei jaa antamiasi Mainostietoja kolmannelle osapuolelle (pois lukien tytäryhtiöt, alihankkijat ja salassapitovelvolliset asianosaiset) ilman lupaasi tai lain vaatimusta.
2. Mainostiedot
  • Pinterest käyttää antamiasi Mainostietoja mainosten tehokkuuden mittaamiseen, mainosten näyttämiseen ja mainosraportointiin, Pinterestin turvallisuuden ja tietoturvan parantamiseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä muihin tarkoituksiin, joihin annat luvan (mukaan lukien kohdassa 3 kuvatulla tavalla).
  • Pinterest käyttää Mainostietoja myös kootakseen nimettömiä mittaustietoja Pinterestin mainospalvelun käytöstä, esimerkiksi laskeakseen Pinterestin kautta saavutettujen tulosten kokonaismäärän. Sinua tai asiakkaitasi ei voi tunnistaa näistä tiedoista.
  • Tiettyjen Mainospalvelun ominaisuuksien avulla voit antaa Pinterestille luettelon yksilöllisistä tunnisteista, kuten salatuista sähköpostiosoitteista tai mobiilimainostunnisteista, kuten IDFA (yhdessä “Käyttäjätunnukset“) tietojen yhteensovittamiseksi. Kun toimit näin, Pinterest löytää vastaavat Pinterest-tilit Käyttäjätunnusten avulla ja poistaa antamasi Käyttäjätunnusten luettelon tietojen yhteensovittamisen jälkeen ja säilyttää vain luettelon vastaavista Pinterest-tileistä.
  • Jos annat Käyttäjätunnukset Mainospalvelun ominaisuuksien avulla (kuten Asiakasluettelokohdistus tai Pinterest-tunniste) luodaksesi yleisökohdistuksen asiakkaista tai verkkosivun tai sovelluksen käyttäjistä, Pinterest ei anna kenenkään muun käyttää luomaasi yleisöä mainosten kohdistamiseen tai optimointiin, eikä Pinterest käytä luomaasi yleisöä muuhun tarkoitukseen kuin Mainospalvelun tarjoamiseen sinulle.
3. Pinterest-tunniste, sovellustoiminta ja SDK
  • Kun lähetät Pinterestille Mainostietoja Pinterestin mainospalvelun tunnisteen, API-päätepisteen tai mainospalvelun muun ominaisuuden kautta, joka mahdollistaa verkkosivuston, myymälän tai mobiilisovelluksen käyttötietojen jakamisen (kuten myymälämyynnin mittaus tai MMP-kumppani-integraatio) (nämä Mainostiedot, tapahtumatiedot), sinun täytyy muiden sopimusliitteessä mainittujen velvollisuuksien lisäksi (mukaan lukien kohdan 1 velvollisuudet):
   • pyytää selvästi ja näkyvästi ja saada lain vaatima hyväksyntä evästeiden ja muiden Käyttäjätunnisteiden (määritelty alla) määrittämiseen ja lukemiseen
   • ilmoittaa selkeästi ja näkyvästi verkkosivuston ja sovelluksen käyttäjille siitä, että heidän tietojaan jaetaan kolmansille osapuolille verkkokäyttäytymiseen liittyvää mainontaa varten
   • kertoa verkkosivuston ja sovelluksen käyttäjille, että he voivat estää selainkäyttöön perustuvan mainonnan Pinterestin räätälöintiasetuksista AdChoicesin verkkosivuilla osoitteessa optout.aboutads.info (jos lähetät Pinterestille verkkotoimintatietoja Pinterest-tunnisteen avulla) tai mobiilimainostunnisteiden asetuksista (jos jaat Pinterestille tietoja sovelluskäytöstä, esimerkiksi mobiilimittarikumppanin tai sovellus-SDK:n avulla).
  • Annat Pinterestille oikeuden käyttää Toimintatietoja Pinterestin tarjoamien suositusten ja mainosten optimointiin, mutta vain Pinterestistä tai muista lähteistä saatujen tietojen kanssa yksilöimättä sinua tai ketään muuta henkilöä kolmannelle osapuolelle.
  • Pinterest ei luo mitään Mainospalvelun ominaisuutta tai kohdistettua yleisöä vain sinun Toimintatietojesi avulla, paitsi jos se annetaan vain sinun käyttöösi.
4. Pinterestin Mainostiedot
  • Jos vastaanotat Mainostietoja Pinterestiltä (esimerkiksi käyttäjätunnukseen yhdistettyä kampanjaraportointia):
   • et saa käyttää tietoja mainosten kohdistukseen tai tuotteiden tai palveluiden markkinointiin (esimerkiksi yleisökohdistuksen tai -mallinnuksen avulla) tai muuhun tarkoitukseen kuin Pinterest-mainoskampanjasi tehokkuuden arvioimiseen
   • et saa yhdistää tietoja henkilötietoihin tai jakaa niitä kolmannelle osapuolelle
   • sinun täytyy poistaa tai anonymisoida tiedot, kun niiden käyttöön ei ole perusteltua liiketoimintatarvetta ja vähintään kuuden kuukauden kuluttua tietojen vastaanottamisesta.