Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το Pinterest!

Αυτοί οι Όροι χρήσης («Όροι») διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου, των εφαρμογών, των API και των γραφικών στοιχείων του Pinterest («Pinterest» ή η «Υπηρεσία»). Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε ερωτήσεις. Μέσω της πρόσβασης ή της χρήσης του Pinterest, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους, από την Πολιτική απορρήτου, την Πολιτική για τα cookies και τις Οδηγίες για την κοινότητα

Με απλά λόγια

Κάθε εταιρεία έχει τους δικούς της όρους και αυτοί εδώ είναι οι δικοί μας.

1. Η υπηρεσία μας

Το Pinterest σάς βοηθάει να ανακαλύπτετε και να κάνετε πράγματα που αγαπάτε. Για να το κάνουμε αυτό, σας δείχνουμε περιεχόμενο που νομίζουμε ότι είναι σχετικό, ενδιαφέρον και εξατομικευμένο για εσάς βάσει της δραστηριότητάς σας στην πλατφόρμα και εκτός αυτής. Για να παρέχουμε την Υπηρεσία μας, πρέπει να μπορούμε να αναγνωρίζουμε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Ορισμένα από τα πράγματα που σας δείχνουμε προβάλλονται από διαφημιζόμενους. Στο πλαίσιο στης υπηρεσίας, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι το προωθητικό περιεχόμενο είναι σχετικό και ενδιαφέρον για εσάς. Μπορείτε να αναγνωρίσετε το προωθητικό περιεχόμενο επειδή φέρει σαφή επισήμανση.

Με απλά λόγια

Το Pinterest σάς βοηθάει να ανακαλύπτετε και να κάνετε πράγματα που αγαπάτε. Το περιεχόμενό του είναι εξατομικευμένο για εσάς. Για να μπορέσουμε να εξατομικεύσουμε πλήρως το περιεχόμενο του Pinterest, πρέπει να γνωρίζουμε τι σας αρέσει.

2. Χρήση του Pinterest
α. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Pinterest

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Pinterest μόνο αν μπορείτε να συνάψετε μια νομικά δεσμευτική σύμβαση με το Pinterest, και μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και κάθε ισχύουσα νομοθεσία. Όταν δημιουργείτε λογαριασμό στο Pinterest, πρέπει να μας παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Pinterest, αν κάτι τέτοιο θα απαγορευόταν από τα προγράμματα κυρώσεων των ΗΠΑ. Απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση από οποιοδήποτε άτομο κάτω των 13 ετών. Εάν βρίσκεστε εντός ΕΟΧ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Pinterest μόνο αν είστε πάνω από την ηλικία κατά την οποία μπορείτε να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία δεδομένων, όπως αυτή ορίζεται από τους νόμους της χώρας σας. Η χρήση του Pinterest ενδέχεται να περιλαμβάνει τη λήψη λογισμικού στον υπολογιστή, το τηλέφωνο, το tablet ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να ενημερώνουμε αυτόματα αυτό το λογισμικό και ότι οι παρόντες Όροι θα ισχύουν και σε τυχόν ενημερωμένες εκδόσεις.

β. Η δική μας άδεια χρήσης

Σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και τις πολιτικές μας (συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών για την κοινότητα), σας εκχωρούμε περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και ανακλητή άδεια για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

γ. Εμπορική χρήση του Pinterest

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Pinterest για εμπορικούς σκοπούς, πρέπει να δημιουργήσετε έναν εταιρικό λογαριασμό και να αποδεχτείτε τους Όρους χρήσης για επιχειρήσεις. Αν δημιουργήσετε λογαριασμό για εταιρεία, οργανισμό ή άλλη νομική οντότητα, τότε κάθε αναφορά στο β' πρόσωπο πληθυντικού και η χρήση της αντωνυμίας «εσείς» θα περιλαμβάνει εσάς και τη συγκεκριμένη οντότητα. Εγγυάστε επίσης ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να εκχωρήσετε όλα τα δικαιώματα και τις άδειες που παρέχονται σε αυτούς τους Όρους και να δεσμεύσετε την οντότητα σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, και ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους εκ μέρους της οντότητας.

Με απλά λόγια

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Pinterest αν είστε κάτω των 13 ετών (σε ορισμένες χώρες, θα πρέπει να είστε ακόμα μεγαλύτερος). Επίσης, αν χρησιμοποιείτε το Pinterest για επαγγελματικούς λόγους, πρέπει να δημιουργήσετε έναν εταιρικό λογαριασμό.

3. Το περιεχόμενό σας
α. Δημοσίευση περιεχομένου

Το Pinterest σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες, σχόλια, συνδέσμους και άλλο υλικό. Οτιδήποτε δημοσιεύετε ή καθιστάτε με άλλο τρόπο διαθέσιμο στο Pinterest αναφέρεται ως «Περιεχόμενο χρήστη». Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο χρήστη που δημοσιεύετε στο Pinterest.

Με απλά λόγια

Το περιεχόμενο που δημοσιεύετε στο Pinterest εξακολουθεί να ανήκει σε εσάς.

β. Πώς μπορεί το περιεχόμενό σας να χρησιμοποιηθεί από το Pinterest και από άλλους χρήστες

Εκχωρείτε στο Pinterest και στους χρήστες μας μη αποκλειστική, απαλλαγμένη από καταβολή δικαιωμάτων, μεταβιβάσιμη, με δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης, παγκόσμια άδεια για τη χρήση, την αποθήκευση, την αναπαραγωγή, την τροποποίηση, τη δημιουργία παράγωγων έργων, την εκτέλεση και τη διανομή του Περιεχομένου χρήστη που δημοσιεύετε στο Pinterest αποκλειστικά για σκοπούς λειτουργίας, ανάπτυξης, παροχής και χρήσης του Pinterest. Κανένα σημείο στους παρόντες Όρους δεν περιορίζει άλλα νόμιμα δικαιώματα που ενδέχεται να έχει το Pinterest επί του Περιεχομένου χρήστη, όπως για παράδειγμα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει άλλων αδειών χρήσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργούμε ή να τροποποιούμε Περιεχόμενο χρήστη, ή να αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται στο Pinterest, για οποιονδήποτε λόγο. Αυτό περιλαμβάνει Περιεχόμενο χρήστη που πιστεύουμε ότι παραβαίνει τους παρόντες Όρους, τις Οδηγίες για την κοινότητα ή οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές πολιτικές.

Με απλά λόγια

Όταν εσείς δημοσιεύετε το περιεχόμενό σας στο Pinterest, εμείς μπορούμε να το δείξουμε σε άλλους χρήστες και αυτοί μπορούν να το αποθηκεύσουν. Μην δημοσιεύετε πορνογραφικό ή ανεπιθύμητο περιεχόμενο, και μην συμπεριφέρεστε άσχημα στους άλλους χρήστες στο Pinterest. 

γ. Χρονικό διάστημα διατήρησης περιεχομένου

Μετά το κλείσιμο ή την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας ή αν καταργήσετε τυχόν Περιεχόμενο χρήστη από το Pinterest, ενδέχεται να διατηρήσουμε το Περιεχόμενο χρήστη σας για εύλογο χρονικό διάστημα, για λόγους διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας, αρχειοθέτησης ή ελέγχου. Το Pinterest και οι χρήστες του ενδέχεται να διατηρήσουν και να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν, να αποθηκεύουν, να προβάλλουν, να αναπαράγουν, να αναδημοσιεύουν, να τροποποιούν, να δημιουργούν παράγωγα έργα, να εκτελούν και να διανέμουν τυχόν Περιεχόμενο χρήστη σας που άλλοι χρήστες έχουν αποθηκεύσει και κοινοποιήσει στο Pinterest.

Με απλά λόγια

Αν επιλέξετε να δημοσιεύσετε περιεχόμενο, μας επιτρέπετε να το χρησιμοποιήσουμε στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του Pinterest και της βελτίωσής τους. Αντίγραφα του περιεχομένου σας που έχουν κοινοποιηθεί σε άλλους μπορεί να εξακολουθούν να υφίστανται ακόμα και αφού διαγράψετε το περιεχόμενο από τον λογαριασμό σας.
 

δ. Τα δικά σας σχόλια

Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλια των χρηστών μας και είμαστε πάντα ανοικτοί σε νέες ιδέες που μπορούν να κάνουν το Pinterest ακόμα καλύτερο. Αν επιλέξετε να υποβάλετε τα σχόλια ή τις ιδέες σας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς να σας οφείλουμε καμία αποζημίωση. Η αποδοχή των σχολίων που υποβάλλετε από το Pinterest δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παραίτηση από κανένα δικαίωμα του Pinterest να χρησιμοποιήσει παρόμοια ή σχετικά σχόλια που ήταν ήδη γνωστά στο Pinterest ή τα οποία είχαν εμπνευστεί και αναπτύξει οι εργαζόμενοί του, ή που έχουν προέλθει από άλλες πηγές εκτός του ατόμου σας.

Με απλά λόγια

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προτάσεις σας για να βελτιώσουμε το Pinterest.

4. Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων

Το Pinterest έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει την Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων του Pinterest, σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο DMCA για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή, και άλλους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων μας.

Με απλά λόγια

Εμείς σεβόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα. Το ίδιο πρέπει να κάνετε κι εσείς.

5. Ασφάλεια

Νοιαζόμαστε για την ασφάλεια των χρηστών μας. Ενώ εργαζόμαστε με γνώμονα την προστασία του περιεχομένου και του λογαριασμού σας, το Pinterest δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα μέτρα ασφαλείας του θα είναι απαραβίαστα έναντι επιθέσεων από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Σας ζητάμε να προστατεύετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Σε περίπτωση παραβίασης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, ενημερώστε μας αμέσως.

Με απλά λόγια

Μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταπολεμήσουμε τους spammer έχοντας πάντα στο νου σας αυτές τις συμβουλές ασφαλείας.

6. Σύνδεσμοι, τοποθεσίες και υπηρεσίες τρίτων

Το Pinterest μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους για ιστότοπους τρίτων, διαφημιζόμενους, υπηρεσίες, ειδικές προσφορές ή άλλες εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που δεν βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχο του Pinterest. Δεν εγκρίνουμε ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για καμία τέτοια τοποθεσία, πληροφορία, υλικό, προϊόν ή υπηρεσία τρίτων. Εάν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση σε ιστότοπο, υπηρεσία ή περιεχόμενο τρίτων μέσω του Pinterest, το κάνετε με εξολοκλήρου δική σας ευθύνη και συμφωνείτε ότι το Pinterest δεν φέρει καμία ευθύνη ως απόρροια της χρήσης ή της πρόσβασης εκ μέρους σας στον ιστότοπο, την υπηρεσία ή το περιεχόμενο τρίτων.

Με απλά λόγια

Το Pinterest περιέχει συνδέσμους για περιεχόμενο εκτός αυτού. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για εξαιρετικό περιεχόμενο, αλλά σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει, εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

7. Καταγγελία

Το Pinterest μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να άρει ή να αναστείλει με ανάλογη προειδοποίηση το δικαίωμά σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε το Pinterest. Μπορούμε να άρουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, αν έχουμε βάσιμο λόγο να το κάνουμε, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση παράβασης των Οδηγιών για την κοινότητα. Ακόμα και μετά την άρση της πρόσβασής σας, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από τα άρθρα 3 και 8 των παρόντων Όρων.

Με απλά λόγια

Το Pinterest παρέχεται σε εσάς δωρεάν. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή της υπηρεσίας σε οποιονδήποτε, αλλά θα σας ενημερώσουμε καταλλήλως.

8. Αποζημίωση

Εάν χρησιμοποιείτε το Pinterest για εμπορικούς σκοπούς (δηλαδή, δεν είστε καταναλωτής) χωρίς να έχετε αποδεχτεί τους Όρους χρήσης για επιχειρήσεις, όπως απαιτείται στην Ενότητα 2(γ) των παρόντων Όρων, συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε την Pinterest Inc, Pinterest Europe Ltd, τις συνδεδεμένες εταιρείες της και τα αντίστοιχα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους εκπροσώπους τους χωρίς βλάβη από, ή ενάντια σε, τυχόν αξιώσεις, αγωγές, νομικές διαδικασίες, διαφωνίες, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, ζημίες, απώλειες, έξοδα και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εύλογων νομικών και λογιστικών χρεώσεων (όπως δαπανών υπεράσπισης έναντι σε αξιώσεις, αγωγές ή νομικές διαδικασίες που έχουν ασκήσει τρίτα μέρη), όπως κι αν αυτά σχετίζονται με την εκ μέρους σας πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας μας, του Περιεχομένου χρήστη σας, ή την εκ μέρους σας παράβαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους.

Με απλά λόγια

Αν υποβληθεί αγωγή εναντίον μας εξαιτίας κάποιας ενέργειας που η επιχείρησή σας έκανε στο Pinterest, θα κληθείτε να καλύψετε όλα τα κόστη. Επίσης, θα πρέπει εξαρχής να έχετε δημιουργήσει έναν εταιρικό λογαριασμό και να έχετε αποδεχτεί τους Όρους χρήσης για επιχειρήσεις.

9. Αποποίηση ευθύνης

Η υπηρεσία μας και όλο το περιεχόμενο στο Pinterest παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή.

Το Pinterest αποποιείται ρητά κάθε και όλες τις εγγυήσεις και τους όρους εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης, καθώς και τυχόν εγγυήσεις που απορρέουν στο πλαίσιο σύνηθων συναλλαγών ή εμπορικών πράξεων.

Το Pinterest δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση για κανένα Περιεχόμενο χρήστη που εσείς, άλλο άτομο ή τρίτο μέρος δημοσιεύει ή αποστέλλει χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία μας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι μπορεί να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο χρήστη που είναι ανακριβές, ανάρμοστο, ακατάλληλο για παιδιά ή άλλως ακατάλληλο για τον σκοπό σας.

Αν είστε καταναλωτής εντός του ΕΟΧ, δεν αποποιούμαστε ούτε περιορίζουμε τυχόν ευθύνη για βαρεία αμέλεια, πρόθεση, ή για τυχόν θάνατο ή τραυματισμό που προκλήθηκε από δική μας αμέλεια ή εσκεμμένο παράπτωμα. 
 

Με απλά λόγια

Δυστυχώς, κάποιοι δημοσιεύουν άσχημα πράγματα σε υπηρεσίες όπως το Pinterest. Παίρνουμε πολύ σοβαρά τέτοιου είδους ενέργειες, ωστόσο πάντα υπάρχει η πιθανότητα εσείς να συναντήσετε τέτοιο περιεχόμενο πριν εμείς να προλάβουμε να το κατεβάσουμε. Αν συναντήσετε άσχημες δημοσιεύσεις, σας ζητάμε να μας το αναφέρετε εδώ

10. Περιορισμός ευθύνης

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΤΟ PINTEREST ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ, ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΜΗ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ (Α) ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. (Β) ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Ή ΤΡΙΤΩΝ, Ή (Γ) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ PINTEREST ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ (100,00 ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ).

Η προηγούμενη πρόβλεψη δεν ισχύει εάν είστε καταναλωτής στον ΕΟΧ και σας προκαλέσαμε τυχόν ζημιά. Σε αυτήν την περίπτωση αντίθετα, η ευθύνη του Pinterest θα περιορίζεται σε επικείμενες ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν ως απόρροια παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων που αποτελούν πάγιες ρήτρες σε τέτοιου είδους συμβόλαια. Το Pinterest δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από μη ουσιώδη παραβίαση άλλων καθηκόντων επιμέλειας. Ο παρών περιορισμός ευθύνης δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε θεσμική ευθύνη που δεν δύναται να περιοριστεί, για τυχόν ευθύνη για απώλεια ζωής ή τραυματισμό ως αποτέλεσμα δικής μας αμέλειας ή εσκεμμένου παραπτώματος, ή σε περίπτωση που και με σκοπό να εξαιρεθεί η ευθύνη μας για συγκεκριμένη υπόσχεση που σας έχουμε δώσει.
 

Με απλά λόγια

Προσπαθούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, αλλά δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα είναι τέλεια. Δεν φέρουμε εμείς ευθύνη για κάποια πράγματα. Αν διαφωνείτε, ας το συζητήσουμε ώριμα.

11. Διαιτησία

Για κάθε διαφορά που έχετε με το Pinterest, συμφωνείτε να επικοινωνείτε πρώτα μαζί μας, ούτως ώστε να προσπαθούμε να επιλύσουμε τη διαφορά μέσω ανεπίσημων οδών. Αν χρειάζεται να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας, θα το κάνουμε μέσω της διεύθυνσης email που έχετε δηλώσει στον λογαριασμό σας στο Pinterest. Αν το Pinterest δεν μπορέσει να επιλύσει τη διαφορά μαζί σας μέσω της ανεπίσημης οδού, συμφωνούμε αμφότεροι να επιλύσουμε κάθε αξίωση, διαφορά ή διαμάχη (εξαιρουμένων αξιώσεων για χρηματική αποζημίωση ή άλλη δίκαιη ικανοποίηση) που προκύπτει από ή σε συνάρτηση με ή που σχετίζεται με τους παρόντες Όρους μέσω δεσμευτικής διαιτησίας ή (για τις αξιώσεις όπου αυτό μπορεί να εφαρμοστεί) σε δικαστικές αρχές εκδίκασης μικροδιαφορών.

Η διαιτησία συνιστά έναν πιο ανεπίσημο τρόπο επίλυσης τυχόν διαφωνιών από τη δικαστική οδό μιας αγωγής. Για παράδειγμα, στη διαιτησία χρησιμοποιείται ένας αμερόληπτος διαιτητής, σε αντίθεση με τη δικαστική οδό που περιλαμβάνει δικαστές και ενόρκους, η προδικαστική έρευνα διενεργείται σε περιορισμένη κλίμακα, ενώ η δικαιοδοσία των δικαστηρίων επί της διαδικασίας είναι οριοθετημένη. Παρόλο που η διαδικασία είναι πιο ανεπίσημη, οι διαιτητές έχουν την εξουσία να επιδικάσουν τις ίδιες αποζημιώσεις και μέτρα ικανοποίησης με τις δικαστικές αρχές. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους χρήσης, συμφωνείτε ότι η ερμηνεία και η επιβολή αυτής της διάταξης διέπονται από τον ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας των ΗΠΑ (Federal Arbitration Act - FAA), και ότι αμφότεροι, εσείς και το Pinterest, παραιτείστε του δικαιώματός σας σε δίκη με ενόρκους ή σε συμμετοχή σε ομαδική αγωγή. Ο διαιτητής είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίλυση κάθε διαφωνίας που αφορά την ερμηνεία, την εφαρμοσιμότητα ή την εκτελεστότητα της παρούσας συμφωνίας για δεσμευτική διαιτησία. Η διάταξη περί διαιτησίας θα έχει ισχύ και μετά την καταγγελία της παρούσας συμφωνίας ή την κατάργηση του λογαριασμού σας στο Pinterest.

Η διαιτησία θα πραγματοποιείται από την Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (American Arbitration Association - ΑΑΑ) σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας που αφορούν καταναλωτές (Consumer Arbitration Rules) που θα ισχύουν την εκάστοτε στιγμή βάσει της ΑΑΑ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές φόρμες στη διεύθυνση www.adr.org. Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ανάμεσα σε εσάς και το Pinterest, η διαιτησία θα διεξαχθεί στη χώρα (ή την περιφέρεια) διαμονής σας. Κάθε πλευρά πρέπει να αντιμετωπίσει εύλογα την καταβολή τυχόν χρεώσεων, εξόδων διοίκησης και διαιτησίας για την ΑΑΑ, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΑΑΑ, με την εξαίρεση ότι το Pinterest θα καταβάλει τα εύλογα έξοδά σας για καταθετικές, διοικητικές και διαιτησιακές αμοιβές, αν οι αξιώσεις σας δεν υπερβαίνουν τα 75.000 $ και δεν είναι ανούσιες [όπως εκτιμώνται από τα πρότυπα που ορίζονται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο Αστικής Διαδικασίας 11(β)]. Εάν η αξίωσή σας για αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 $, συμφωνούμε ότι μπορείτε να επιλέξετε εάν η διαιτησία θα βασιστεί αποκλειστικά στα έγγραφα που υποβάλλονται στον διαιτητή, μέσω ακρόασης δια τηλεφώνου ή δια ζώσης ακρόασης, όπως ορίζεται από τους Κανόνες της ΑΑΑ. Αν η αξίωσή σας για αποζημίωση υπερβαίνει το ποσό των 10.000 $, το δικαίωμα σε ακρόαση θα καθοριστεί βάσει των Κανόνων της ΑΑΑ. Ανεξάρτητα από τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας της διαιτησίας, ο διαιτητής θα εκδώσει μια εμπεριστατωμένη γραπτή απόφαση στην οποία θα εξηγεί τα ουσιώδη ευρήματα και συμπεράσματα στα οποία βασίζεται η επιδίκαση των αποζημιώσεων, και η εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης για την επιδικαζόμενη αποζημίωση εκ μέρους του διαιτητή δύναται να ζητηθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο κατάλληλης δικαιοδοσίας. Κανένα σημείο αυτού του άρθρου δεν αποτρέπει κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να διεκδικήσει χρηματική αποζημίωση ή άλλη δίκαιη ικανοποίηση από τα δικαστήρια για θέματα που σχετίζονται ενδεικτικά με την ασφάλεια δεδομένων, την πνευματική ιδιοκτησία ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Υπηρεσία. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΙ Ή ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΩΝ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ PINTEREST ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗ ΑΠΟ ΕΝΟΡΚΟΥΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ. Στον βαθμό που οποιαδήποτε αξίωση, διαφωνία ή διαμάχη σχετικά με το Pinterest ή την Υπηρεσία μας δεν δύναται να επιλυθεί μέσω διαιτησίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή για άλλο λόγο, τόσο εσείς όσο και το Pinterest συμφωνείτε ότι κάθε αξίωση ή διαφωνία αναφορικά με το Pinterest θα επιλύεται αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 12, όπως αναφέρεται στους παρόντες Όρους.

Αν είστε καταναλωτής εντός του ΕΟΧ, το άρθρο 11 δεν ισχύει στην περίπτωσή σας. 
 

12. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, ανεξαρτήτως τυχόν σύγκρουσης μεταξύ των βασικών αρχών νόμων της. Εάν δεν είστε καταναλωτής εντός του ΕΟΧ, ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διενέξεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία είναι η κομητεία του Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια, ή το αρμόδιο District Court για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τυχόν διένεξη μεταξύ μας θα επιλυθεί βάσει του νόμου της Καλιφόρνια.

Εάν είστε καταναλωτής εντός του ΕΟΧ, η παραπάνω διάταξη δεν σας στερεί τυχόν προστασία που έχετε σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας διαμονής σας ούτε δικαίωμα πρόσβασης στις δικαστικές αρχές αυτής της χώρας.
 

Με απλά λόγια

Η περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο είναι πανέμορφη αυτήν την εποχή. Το καλύτερο είναι ότι δεν έχει σημασία τι εποχή έχουμε! Σε κάθε περίπτωση η μήνυση θα πρέπει να γίνει εδώ. 

Όσον αφορά τους χρήστες στον ΕΟΧ, αυτό ισχύει αν είστε έμπορος, αλλά δεν ισχύει αν είστε καταναλωτής. Αν είστε καταναλωτής και διαμένετε στον ΕΟΧ, μπορείτε να υποβάλετε τη μήνυσή σας στα δικαστήρια της χώρας σας.
 

13. Γενικοί όροι
Διαδικασίες ειδοποίησης και τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσδιορίζουμε τη μορφή και το μέσο παροχής ειδοποιήσεων προς εσάς, ενώ εσείς αποδέχεστε να λαμβάνετε νομικές ειδοποιήσεις ηλεκτρονικά, αν το επιλέξουμε. Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε τους παρόντες όρους με την πάροδο του χρόνου. Η πιο πρόσφατη έκδοση θα δημοσιεύεται πάντα στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση μεταβολής που εμείς κρίνουμε ουσιώδη, θα σας ειδοποιήσουμε. Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε το Pinterest μετά την εφαρμογή των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους Όρους. Αν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το Pinterest.

Με απλά λόγια

Αν αλλάξουμε ραγδαία τους όρους, θα σας ενημερώσουμε. Αν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Pinterest.

Εκχώρηση

Οι παρόντες όροι και τυχόν δικαιώματα και άδειες χρήσης που εκχωρούνται δια του παρόντος δεν είναι δυνατό να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από εσάς, αλλά μπορεί να εκχωρηθούν από το Pinterest χωρίς περιορισμό. Οποιαδήποτε απόπειρα μεταβίβασης ή εκχώρησης που παραβαίνει το παρόν θεωρείται άκυρη.

Αν είστε καταναλωτής εντός του ΕΟΧ, είτε εσείς είτε το Pinterest έχετε δικαίωμα να παραχωρήσετε την παρούσα συμφωνία καθώς και όλα τα δικαιώματα και τις άδειες που εκχωρούνται με αυτήν σε κάποιο τρίτο μέρος. Στην περίπτωση παραχώρησης από την πλευρά του Pinterest, μπορείτε να καταγγείλετε τη συμφωνία με άμεση ισχύ, απενεργοποιώντας τον λογαριασμό σας. Το Pinterest θα σας παρέχει εύλογη προειδοποίηση για τέτοιου είδους παραχώρηση.

Σύνολο της συμφωνίας / Αυτοτέλεια

Οι παρόντες Όροι, μαζί με την Πολιτική απορρήτου και τυχόν τροποποιήσεις και πρόσθετες συμφωνίες τις οποίες μπορεί να συνάψετε με το Pinterest αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το Pinterest αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Όρους καταστεί άκυρος, τότε η ισχύς του εν λόγω όρου θα περιοριστεί ή θα ανασταλεί στον ελάχιστο βαθμό που αυτό απαιτείται. Οι υπόλοιποι Όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Καμία παραίτηση

Καμία παραίτηση από οποιονδήποτε όρο των παρόντων Όρων δεν δύναται να θεωρηθεί περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από αυτόν τον όρο ή οποιονδήποτε άλλο όρο, και τυχόν αμέλεια εκ μέρους του Pinterest να διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή πρόβλεψη βάσει των παρόντων Όρων δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή πρόβλεψη.

Συμβαλλόμενα μέρη

Αν ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι παρόντες Όροι αποτελούν συμβατική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Pinterest Inc., με έδρα στη διεύθυνση 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Αν ζείτε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι παρόντες Όροι αποτελούν συμβατική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Pinterest Europe Ltd., μια ιρλανδική εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Με απλά λόγια

Η χώρα διαμονής σας καθορίζει και τον αντισυμβαλλόμενό σας.

Σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2018.