Αν βρίσκεστε στον ΕΟΧ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία, μπορείτε να δείτε τους τρέχοντες Όρους χρήσης σας εδώ. Οι παρακάτω Όροι χρήσης θα τεθούν σε ισχύ για τον ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία στις 30 Απριλίου 2024.

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το Pinterest!

Οι παρόντες Όροι χρήσης («Όροι») διέπουν την από μέρους σας πρόσβαση και χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου, εφαρμογής, υπηρεσίας, τεχνολογίας, API, γραφικού στοιχείου, πλατφόρμας, καναλιού ή οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων ή λειτουργιών που ανήκουν, λειτουργούν, έχουν την επωνυμία ή διατίθενται από το Pinterest («Pinterest» ή η «Υπηρεσία»), εκτός εάν δηλώνουμε ρητά ότι ισχύουν ξεχωριστοί όροι (και όχι οι παρόντες). Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, οι λέξεις «εμείς» ή «εμάς» αναφέρονται στο μέρος με το οποίο συνάπτετε την παρούσα συμφωνία, σύμφωνα με την Ενότητα 13(ε) (Μέρη). Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους και επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που έχετε απορίες. 

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για να κάνετε ή να κοινοποιήσετε κάτι που αντίκειται στους παρόντες Όρους. Για λόγους σαφήνειας, οι Όροι περιλαμβάνουν και ενσωματώνουν μέσω παραπομπής τις ακόλουθες πολιτικές:

 • Τις Οδηγίες μας για την κοινότητα που περιγράφουν τι επιτρέπεται στο Pinterest και τι όχι.
 • Τις Οδηγίες μας για τους διαφημιζόμενους και τις Οδηγίες για εμπόρους που επεξηγούν πρόσθετες πολιτικές που ισχύουν για διαφημίσεις και εμπόρους στο Pinterest και
 • Τις Πρακτικές εφαρμογής μας που εξηγούν τον τρόπο που εφαρμόζουμε τις πολιτικές μας, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών που ενδέχεται να επιβάλουμε στο περιεχόμενό σας ή στη χρήση του Pinterest.
 • Με την πρόσβαση ή τη χρήση του Pinterest, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους μας, δεν πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο Pinterest ή να το χρησιμοποιείτε.

  Με απλά λόγια

  Κάθε εταιρεία έχει τους όρους της. Αυτοί εδώ είναι οι δικοί μας. Περιλαμβάνουν αυτούς τους Όρους χρήσης και άλλες πολιτικές που αναφέρονται παραπάνω.

  1. Η Υπηρεσία

  Το Pinterest προσφέρει στους ανθρώπους την έμπνευση να δημιουργούν τη ζωή που τους αρέσει. Για να το πετύχουμε αυτό, σας δείχνουμε πράγματα που πιστεύουμε ότι είναι σχετικά, ενδιαφέροντα και προσωπικά για εσάς, με βάση τη δραστηριότητά σας εντός και εκτός της πλατφόρμας. Για να παρέχουμε την Υπηρεσία, πρέπει να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας, και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική απορρήτου μας. Ορισμένα από τα πράγματα που σας δείχνουμε προωθούνται από διαφημιστές. Ως μέρος της Υπηρεσίας προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ακόμη και το προωθημένο περιεχόμενο είναι σχετικό και ενδιαφέρον για εσάς. Μπορείτε να αναγνωρίσετε το προωθημένο περιεχόμενο καθώς θα επισημαίνεται με σαφήνεια.

  Με απλά λόγια

  Το Pinterest δίνει στους ανθρώπους την έμπνευση να δημιουργούν τη ζωή που τους αρέσει. Θα χρησιμοποιήσουμε τα ενδιαφέροντά σας για να σας δείχνουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις στο Pinterest που σας ενδιαφέρουν.

  2. Χρήση του Pinterest
  α. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Pinterest

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Pinterest μόνο εάν ακολουθείτε τους παρόντες Όρους και όλη την ισχύουσα νομοθεσία. Η χρήση του Pinterest μπορεί να περιλαμβάνει τη λήψη λογισμικού στον υπολογιστή, το τηλέφωνο, το tablet ή άλλη συσκευή σας. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να ενημερώσουμε αυτόματα το λογισμικό αυτό και οι παρόντες Όροι θα ισχύουν για τυχόν ενημερώσεις. Όταν δημιουργείτε τον λογαριασμό σας στο Pinterest, πρέπει να μας παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες. 

  Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ή πρόσβαση στο Pinterest από άτομα κάτω των 13 ετών. Εάν είστε άνω των 13 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Pinterest εφόσον έχετε συμπληρώσει το ελάχιστο όριο ηλικίας συναίνεσης που ισχύει στη χώρα σας. Εάν είστε μεταξύ 13 και 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μόνο με την άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας. Βεβαιωθείτε ότι ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας σας έχει ελέγξει και συζητήσει τους παρόντες Όρους μαζί σας. 

  Εάν απενεργοποιήσαμε στο παρελθόν τον λογαριασμό σας λόγω παράβασης των παρόντων Όρων, οποιασδήποτε από τις πολιτικές μας ή για νομικούς λόγους, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό Pinterest χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας, η οποία παρέχεται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. 

  Κατά τη χρήση του Pinterest, συμφωνείτε να μην εξάγετε, συλλέγετε, αναζητάτε, αντιγράφετε ή αποκτήσετε πρόσβαση με άλλο τρόπο σε δεδομένα ή περιεχόμενο από το Pinterest με μη εξουσιοδοτημένους τρόπους, όπως με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων (χωρίς τη ρητή προηγούμενη άδειά μας) ή την πρόσβαση ή την απόπειρα πρόσβασης σε δεδομένα στα οποία δεν έχετε άδεια πρόσβασης. 

  Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να αποκτήσετε πρόσβαση, να κατεβάσετε ή να διαθέσετε με άλλον τρόπο την Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού λογισμικού), εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν εγκριθεί από τους ισχύοντες εμπορικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κυρώσεων και των ελέγχων εξαγωγών των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για οποιονδήποτε σκοπό που απαγορεύεται από τους ισχύοντες εμπορικούς περιορισμούς.

  Οποιαδήποτε χρήση του Pinterest που δεν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους αποτελεί παραβίαση των παρόντων Όρων και ενδέχεται να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους.

  β. Η δική μας άδεια χρήσης

  Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους και τις πολιτικές μας, σας παρέχουμε μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανεκχώρητη και ανακλητή άδεια πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται από τους παρόντες Όρους και τις πολιτικές μας.

  Δεν μπορείτε να επιτρέψετε τη χρήση του Pinterest από ή προς όφελος μη εξουσιοδοτημένων τρίτων. Τίποτα από τους παρόντες Όρους δεν θα ερμηνευθεί για να σας παρέχει δικαίωμα μεταφοράς ή εκχώρησης δικαιωμάτων πρόσβασης ή χρήσης του Pinterest. Όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά διατηρούνται από εμάς και τους δικαιοπάροχούς μας. Με την εξαίρεση τα καθοριζόμενα στην Ενότητα 3(β), απαγορεύεται: (i) η τροποποίηση ή η δημιουργία παράγωγων έργων βάσει της Υπηρεσίας, (ii) η αποσυμπίληση της Υπηρεσίας ή (iii) η αντιγραφή τυχόν χαρακτηριστικών ή λειτουργιών της Υπηρεσίας.

  γ. Εμπορική χρήση του Pinterest

  Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Pinterest για εμπορικούς σκοπούς, πρέπει να δημιουργήσετε έναν εταιρικό λογαριασμό και να αποδεχτείτε τους Όρους χρήσης για επιχειρήσεις. Εάν ανοίξετε λογαριασμό για εταιρεία, οργανισμό ή άλλη οντότητα, τότε η λέξη «εσείς» περιλαμβάνει εσάς και την εν λόγω οντότητα και δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να παραχωρείτε όλα τα δικαιώματα και τις άδειες που παρέχονται στους παρόντες Όρους και να δεσμεύσετε την οντότητα με τους παρόντες Όρους και ότι συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους εκ μέρους της οντότητας. Στο βαθμό που τυχόν διατάξεις στους Όρους χρήσης για επιχειρήσεις έρχονται σε σύγκρουση με τους παρόντες Όρους, οι Όροι χρήσης για επιχειρήσεις υπερισχύουν στον βαθμό που το απαιτεί η σύγκρουση.

  Με απλά λόγια

  Οι παρόντες Όροι αποτελούν συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Pinterest αν είστε κάτω των 13 ετών (σε ορισμένες χώρες, θα πρέπει να είστε ακόμα μεγαλύτερος). Εάν χρησιμοποιείτε το Pinterest για εργασία, πρέπει να δημιουργήσετε έναν εταιρικό λογαριασμό. Σας παρέχουμε μια ανακλητή άδεια χρήσης του Pinterest, η οποία υπόκειται στους Όρους και τις πολιτικές μας, όπως περιγράφεται ακριβώς παραπάνω. Εάν έχουμε απενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας, δεν μπορείτε να επιστρέψετε στο Pinterest, εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει κάτι διαφορετικό.

  3. Το περιεχόμενο του χρήστη σας
  α. Ανάρτηση περιεχομένου χρήστη

  Το Pinterest σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, βίντεο, σχολίων, συνδέσμων και άλλου υλικού. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, ό,τι δημοσιεύετε ή διαθέτετε με άλλον τρόπο στο Pinterest αναφέρεται ως «Περιεχόμενο χρήστη». Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο χρήστη που δημοσιεύετε στο Pinterest. Όλο το Περιεχόμενο χρήστη πρέπει να συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και τις πολιτικές μας, συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών για την κοινότητα

  Θα δημοσιεύετε μόνο Περιεχόμενο χρήστη για το οποίο έχετε δικαιώματα δημοσίευσης και δεν θα δημοσιεύετε Περιεχόμενο χρήστη που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων (π.χ. παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση εμπορικού σήματος ή πλαστογραφία) ή που είναι παράνομο, εκτός εάν εφαρμόζεται εξαίρεση ή περιορισμός σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορούμε να λάβουμε μέτρα κατά του περιεχομένου χρήστη που παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τις πολιτικές μας ή όπου μας επιτρέπεται ή προβλέπεται από το νόμο, όπως η κατάργηση ή ο περιορισμός της πρόσβασης ή της διανομής του περιεχομένου. Επιπλέον, μπορούμε να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε λογαριασμούς χρηστών που παραβιάζουν επανειλημμένα ή σοβαρά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, παραβιάζουν τον νόμο, τους παρόντες Όρους ή τις πολιτικές μας, ή όπου επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον νόμο. Είμαστε ουδέτερος διαμεσολαβητής και δεν εξετάζουμε όλο το Περιεχόμενο χρήστη πριν ή μετά τη δημοσίευσή του στην Υπηρεσία. Επομένως, δεν ευθυνόμαστε ούτε φέρουμε την ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε Περιεχομένου χρήστη που δημοσιεύεται από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Pinterest. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε τις πολιτικές μας ή αναλαμβάνουμε δράση σχετικά με περιεχόμενο στο Pinterest, ανατρέξτε στη σελίδα «Εφαρμογή». Κατά περίπτωση, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση ως προς αποφάσεις που πιστεύετε ότι ελήφθησαν εσφαλμένα. Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία να υποβάλετε αξίωση για παράβαση της σύμβασης, εάν πιστεύετε ότι έχουμε παραβεί αυτούς τους Όρους αφαιρώντας, απαγορεύοντας ή περιορίζοντας την πρόσβαση ή τη διανομή του Περιεχομένου χρήστη σας ή αναστέλλοντας ή τερματίζοντας τον λογαριασμό σας. Το Pinterest δεν μπορεί να σας παράσχει νομικές συμβουλές.

  Με απλά λόγια

  Εάν δημοσιεύσετε το περιεχόμενό σας στο Pinterest, αυτό εξακολουθεί να σας ανήκει. Κατά τη χρήση του Pinterest, συμφωνείτε να μόνο να δημοσιεύετε Περιεχόμενο χρήστη που τηρεί αυτούς τους Όρους και τις πολιτικές μας, είναι νόμιμο και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα κανενός άλλου. Εάν δημοσιεύσετε Περιεχόμενο χρήστη που είναι παραβατικό, παράνομο ή παραβιάζει τους Όρους ή τις πολιτικές μας, έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε μέτρα κατά του Περιεχομένου χρήστη και, κατά περίπτωση, του λογαριασμού σας. Κατά περίπτωση, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση κατά των εν λόγω μέτρων.

  β. Πώς εμείς και άλλοι χρήστες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το περιεχόμενο χρήστη σας

  Παρέχοντας οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη στην Υπηρεσία, εκχωρείτε σε εμάς, στους συνεργάτες μας, στους παρόχους υπηρεσιών μας και στους χρήστες μας μη αποκλειστική, απαλλαγμένη από καταβολή δικαιωμάτων, μεταβιβάσιμη, με δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης, παγκόσμια άδεια για τη χρήση, τη φύλαξη, τη δημόσια παρουσίαση ή προβολή, την αναπαραγωγή, την αποθήκευση, την τροποποίηση, τη δημιουργία παράγωγων έργων, την οικονομική αξιοποίηση, τη λήψη, τη μετάφραση και τη διανομή του Περιεχομένου χρήστη σας στο Pinterest, μεταξύ άλλων, για σκοπούς προώθησης και αναδιανομής μέρους ή όλης της Υπηρεσίας του Pinterest. Κανένα σημείο στους παρόντες Όρους: (i) δεν σας παρέχει το δικαίωμα σε κανένα είδος πληρωμής ή το δικαίωμα συμμετοχής σε τυχόν έσοδα από αποκόμιση οικονομικών οφελών από το Περιεχόμενο χρήστη ή (ii) δεν περιορίζει άλλα νόμιμα δικαιώματα που ενδέχεται να έχουμε επί του Περιεχομένου χρήστη, για παράδειγμα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει άλλων αδειών χρήσης. Διατηρούμε το δικαίωμα κατάργησης, περιορισμού της διανομής ή τροποποίησης του Περιεχομένου χρήστη ή αλλαγής του τρόπου χρήσης του στο Pinterest. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο Περιεχόμενο χρήστη που πιστεύουμε ότι παραβαίνει αυτούς τους Όρους, αλλά και τις Οδηγίες μας για την κοινότητα, την Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων, την Πολιτική εμπορικών σημάτων ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική μας, ή άλλες περιστάσεις όπου πιστεύουμε ότι αυτή η ενέργεια είναι προς το συμφέρον του Pinterest ή των χρηστών μας.

  Οι προτάσεις περιεχομένου στο Pinterest γίνονται βάσει ενός συνδυασμού παραγόντων. Οι προτάσεις σας επηρεάζονται κυρίως από τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με την Υπηρεσία μας, τα θέματα που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν και το πόσο ενδιαφέρεστε για αυτά, καθώς και από τις προτιμήσεις άλλων χρηστών με παρόμοια χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα. Η σχετική σημασία αυτών των κριτηρίων επηρεάζεται από τον τρόπο αλληλεπίδρασής σας με την Υπηρεσία μας, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας αλληλεπίδρασης, των αποθηκεύσεων και των αποκρύψεών σας.

  Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο που γίνονται οι προτάσεις στις «Ρυθμίσεις απορρήτου και δεδομένων», καθώς και μέσω της «Ρύθμισης αρχικής σελίδας».

  Με απλά λόγια

  Αν δημοσιεύετε το Περιεχόμενο χρήστη στο Pinterest, μπορούμε να το προβάλλουμε σε χρήστες και αυτοί μπορούν να το χρησιμοποιούν και να το αποθηκεύουν. Το Pinterest εμφανίζει περιεχόμενο σε χρήστες βάσει ενός συνδυασμού παραγόντων, εστιάζοντας σε αυτό που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρει. Όταν περιεχόμενο παραβαίνει τους παρόντες Όρους, μπορούμε να λάβουμε μέτρα σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο.

  γ. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε το περιεχόμενο του χρήστη σας

  Μετά τον τερματισμό ή την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας ή την κατάργηση περιεχομένου χρήστη από το Pinterest, ενδέχεται να διατηρήσουμε το περιεχόμενο χρήστη σας για εύλογο χρονικό διάστημα για λόγους ασφαλείας, αρχειοθέτησης ή ελέγχου. Εμείς και οι χρήστες μας ενδέχεται να διατηρήσουμε και να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε, να αποθηκεύουμε, να εμφανίζουμε, να αναπαράγουμε, να δημιουργούμε εκ νέου pin, να τροποποιούμε, να δημιουργούμε παράγωγα έργα, να εκτελούμε και να διανέμουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη που εσείς ή άλλοι χρήστες έχετε αποθηκεύσει ή κοινοποιήσει στο Pinterest.

  Με απλά λόγια

  Αν επιλέξετε να δημοσιεύσετε περιεχόμενο χρήστη, μας δίνετε την άδεια να το χρησιμοποιήσουμε για την παροχή και τη βελτίωση του Pinterest. Αντίγραφα του περιεχομένου χρήστη που κοινοποιείται σε άλλους ενδέχεται να παραμείνουν ακόμα και αν το περιεχόμενο χρήστη ή ο λογαριασμός σας έχουν διαγραφεί.

  δ. Τα δικά σας σχόλια

  Εκτιμούμε τη γνώμη των χρηστών μας και πάντα μας ενδιαφέρει να μαθαίνουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε το Pinterest πιο εκπληκτικό. Αν επιλέξετε να υποβάλετε σχόλια, ιδέες ή παρατηρήσεις, συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να διατηρήσουμε τα σχόλιά σας εμπιστευτικά ή να σας αποζημιώσουμε για τα σχόλιά σας. Μην υποβάλετε σχόλια που είναι εμπιστευτικά ή ανήκουν σε τρίτους. Με την αποδοχή της υποβολής σας, δεν παραιτούμαστε από τυχόν δικαιώματα χρήσης παρόμοιων ή σχετικών σχολίων που μας έχουν ήδη γίνει γνωστά ή που έχουν αναπτυχθεί από υπαλλήλους μας ή έχουν ληφθεί από άλλες πηγές εκτός από εσάς.

  ε. Τα κανάλια αναφοράς

  Το Pinterest προσφέρει κανάλια αναφοράς που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μας ενημερώσετε για περιεχόμενο στο Pinterest που πιστεύετε ότι παραβαίνει αυτούς τους Όρους, τις πολιτικές μας ή την τοπική νομοθεσία. Θα εξετάσουμε την αναφορά σας και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα εγκαίρως. Κατά τη χρήση των καναλιών αυτών, συμφωνείτε να υποβάλλετε αναφορές καλή τη πίστει και να μην κάνετε κατάχρηση οποιουδήποτε καναλιού αναφορών ή ενστάσεων υποβάλλοντας αβάσιμες αναφορές ή ενστάσεις. Επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αναφοράς περιεχομένου στο Pinterest.

  Με απλά λόγια

  Εκτιμούμε τα σχόλιά σας και θα χρησιμοποιήσουμε τις προτάσεις και τις αναφορές σας για να βελτιώσουμε το Pinterest.

  4. Πνευματική ιδιοκτησία
  α. Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων και Πολιτική κατοχύρωσης εμπορικού σήματος

  Το Pinterest έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει την Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων του Pinterest και την Πολιτική κατοχύρωσης εμπορικού σήματος του Pinterest σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων και την Πολιτική κατοχύρωσης εμπορικού σήματος.

  β. Πνευματική ιδιοκτησία του Pinterest

  Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι, σε ό,τι αφορά τη μεταξύ μας σχέση, κατέχουμε όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα του Pinterest και για το Pinterest και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας) που υπάρχουν σε αυτό (το "Pinterest IP") και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα από τα IP του Pinterest, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την επιτρεπόμενη χρήση του Pinterest. Για λόγους σαφήνειας, το Pinterest IP δεν περιλαμβάνει περιεχόμενο χρήστη.

  Αν χρησιμοποιείτε το Pinterest IP παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το Pinterest παύει να ισχύει αμέσως και θα πρέπει, κατ' επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του Pinterest IP που έχετε δημιουργήσει. Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον πάνω στο ή σε σχέση με το Pinterest ή για οποιοδήποτε IP του Pinterest δεν μεταφέρεται σε εσάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητά.

  Με απλά λόγια

  Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα. Θα έπρεπε να το κάνετε και εσείς.

  5. Ασφάλεια

  Νοιαζόμαστε για την ασφάλεια των χρηστών μας. Παρόλο που εργαζόμαστε για την προστασία της ασφάλειας του περιεχομένου και του λογαριασμού χρήστη σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι δεν θα είναι σε θέση να παραβιάσουν τα μέτρα ασφαλείας μας. Διατηρήστε τον κωδικό πρόσβασής σας ασφαλή και μην τον κοινοποιήσετε σε κανένα άλλο πρόσωπο ή οντότητα. Ενημερώστε μας αμέσως για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφάλειας.

  Με απλά λόγια

  Μπορείτε να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε τον λογαριασμό σας και το Pinterest ασφαλή, έχοντας υπόψη αυτές τις συμβουλές για την ασφάλεια.

  6. Σύνδεσμοι, τοποθεσίες και υπηρεσίες τρίτων

  Το Pinterest μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους, διαφημιστές, υπηρεσίες, στοιχεία λογισμικού, ειδικές προσφορές ή άλλα συμβάντα ή δραστηριότητες τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Δεν υποστηρίζουμε ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τέτοιους ιστότοπους, πληροφορίες, υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε ιστότοπο, υπηρεσία ή περιεχόμενο, κ.λπ. τρίτου από το Pinterest, το κάνετε με δική σας ευθύνη και συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη που να προκύπτει από τη χρήση ή την πρόσβασή σας σε οποιονδήποτε ιστότοπο, υπηρεσία ή περιεχόμενο τρίτου κ.λπ.

  Με απλά λόγια

  Επιτρέπουμε στους χρήστες να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς περιεχόμενο εκτός του Pinterest. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο βλέπετε ή χρησιμοποιείτε σε ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων.

  7. Καταγγελία

  Ενδέχεται να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση ή χρήση του Pinterest με αφορμή οποιαδήποτε παράβαση των παρόντων Όρων. Κατά περίπτωση, θα σας παράσχουμε γραπτή ειδοποίηση και μπορείτε να υποβάλετε ένσταση για μια απόφαση που θεωρείτε εσφαλμένη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε τις πολιτικές μας ή αναλαμβάνουμε δράση σχετικά με περιεχόμενο στο Pinterest, ανατρέξτε στη σελίδα «Εφαρμογή».Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να τερματίσετε ή να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. Μάθετε περισσότερα για το πώς να διαγράψετε τον λογαριασμό σας στο Κέντρο βοήθειας.

  Μετά τον τερματισμό, οι Ενότητες 3, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 των παρόντων Όρων θα συνεχίσουν να ισχύουν.

  Με απλά λόγια

  Το Pinterest παρέχεται σε εσάς δωρεάν. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία σε οποιονδήποτε και θα παράσχουμε ειδοποίηση τερματισμού, κατά περίπτωση.

  8. Αποζημίωση

  Εάν χρησιμοποιείτε το Pinterest για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης για επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται από την Ενότητα 2(γ) των παρόντων Όρων, συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να διατηρείτε αβλαβείς τις εταιρείες Pinterest, Inc., Pinterest Europe Ltd. και τους συνεργάτες τους από τυχόν αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που σχετίζονται με τη χρήση της Υπηρεσίας μας από εσάς. Το Pinterest διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει, με δικά του έξοδα, την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος υπόκειται σε αποζημίωση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να συνεργαστείτε πλήρως με το Pinterest.

  Με απλά λόγια

  Εάν είστε εταιρικός χρήστης και το Pinterest μηνύεται λόγω της χρήσης της Υπηρεσίας, φέρετε την οικονομική ευθύνη.

  9. Αποποίηση ευθύνης

  Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Υπηρεσία και όλο το περιεχόμενο στο Pinterest παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

  Το Pinterest αποποιείται ρητά κάθε και όλες τις εγγυήσεις και τους όρους εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης, καθώς και τυχόν εγγυήσεις που απορρέουν στο πλαίσιο σύνηθων συναλλαγών ή εμπορικών πράξεων.

  Το Pinterest δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση για κανένα Περιεχόμενο χρήστη που εσείς, άλλο άτομο ή τρίτο μέρος δημοσιεύει ή αποστέλλει χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι μπορεί να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο χρήστη που είναι ανακριβές, ανάρμοστο, ακατάλληλο για παιδιά ή άλλως ακατάλληλο για τον σκοπό σας.

  Δεν εγγυόμαστε ότι το Pinterest, ή οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, ή οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο προσφέρεται μέσω του Pinterest είναι ακριβές, πλήρες ή επίκαιρο ή ότι θα είναι αδιάλειπτο, ασφαλές ή απαλλαγμένο από σφάλματα, ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

  Ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στο Pinterest για διάφορους λόγους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αλλαγή στο Pinterest ή για οποιαδήποτε αναστολή ή τερματισμό της πρόσβασης ή της χρήσης του Pinterest.

  Οι περιορισμοί, οι εξαιρέσεις και οι αποποιήσεις ευθυνών στην παρούσα ενότητα ισχύουν στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

  Με απλά λόγια

  Εργαζόμαστε καθημερινά για να βελτιώνουμε την Υπηρεσία μας κι ελπίζουμε να την απολαμβάνετε. Κατά καιρούς και για διάφορους λόγους, ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στο Pinterest, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης, κατάργησης ή αλλαγής λειτουργιών και του τρόπου λειτουργίας της Υπηρεσίας μας. Ωστόσο, υπηρεσίες όπως το Pinterest δεν είναι τέλειες και συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις δικές μας «ως έχουν», χωρίς εγγυήσεις.

  10. Περιορισμός της ευθύνης

  Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δεν ευθυνόμαστε για τυχόν έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικές ζημίες, ή για απώλεια κερδών ή εσόδων που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα, ή για τυχόν απώλεια δεδομένων, χρήσης, υπεραξίας ή άλλες μη υλικές ζημίες, που προκύπτουν από (α) την πρόσβασή σας ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Υπηρεσίας, (β) οποιαδήποτε συμπεριφορά ή περιεχόμενο τρίτου στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, οποιασδήποτε δυσφημιστικής, προσβλητικής ή παράνομης συμπεριφοράς άλλων χρηστών ή τρίτων, ή (γ) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αλλοίωση των μεταδόσεων ή του περιεχομένου σας.

  Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη μας για όλες τις αξιώσεις που σχετίζονται με την Υπηρεσία δεν μπορεί να υπερβεί τα εκατό δολάρια ΗΠΑ (100,00 δολάρια ΗΠΑ). Τα παραπάνω δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Εάν σας προκαλέσουμε ζημία και είστε καταναλωτής εντός ΕΟΧ ή Ηνωμένου Βασιλείου, οι παραπάνω όροι δεν ισχύουν. Αντιθέτως, η ευθύνη του Pinterest θα περιοριστεί στις προβλεπόμενες ζημίες που προκύπτουν λόγω παράβασης των ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, όπως συνηθίζεται για τέτοιου είδους συμβάσεις. Το Pinterest δεν ευθύνεται για ζημίες που προκύπτουν από ήσσονος σημασίας παραβίαση οποιουδήποτε άλλου εφαρμοστέου καθήκοντος μέριμνας. Αυτός ο περιορισμός ευθύνης δεν ισχύει για οποιαδήποτε νομική ευθύνη που δεν μπορεί να περιοριστεί, για την ευθύνη για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκλήθηκε από αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος ή για να αποκλείσει την ευθύνη μας για κάτι που σας έχουμε υποσχεθεί ρητά.

  Με απλά λόγια

  Δημιουργούμε την καλύτερη Υπηρεσία που μπορούμε, αλλά δεν θα είναι πάντα τέλεια. Δεν ευθυνόμαστε για διάφορες απώλειες ή ζημίες.

  11. Διαιτησία

  Εάν είστε καταναλωτής στον ΕΟΧ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), η Ενότητα 11 δεν ισχύει για εσάς.

  Για οποιαδήποτε διαφορά έχετε μαζί μας, συμφωνείτε να επικοινωνείτε αρχικά μαζί μας ώστε να προσπαθούμε να επιλύσουμε τη διαφορά ανεπίσημα. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, κανένα από τα δύο μέρη δεν μπορεί να κινήσει οποιαδήποτε νομική διαδικασία, σε δικαστήριο, διαιτησία ή οποιοδήποτε άλλο βήμα, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία Ειδοποίησης διαφοράς και άτυπης επίλυσης διαφορών που περιγράφεται παρακάτω. Ωστόσο, τίποτα στην παρούσα ενότητα δεν εμποδίζει εσάς ή εμάς να επιδιώξουμε την προσωρινή λήψη ασφαλιστικών μέτρων στα δικαστήρια (ή στη διαιτησία), για τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης ή την ενίσχυση της εφαρμογής της εν λόγω ρήτρας διαιτησίας στην αρχή οποιασδήποτε διαφοράς.

  Ένα συμβαλλόμενο μέρος που έχει εμπλακεί στη διαφορά πρέπει πρώτα να μας στείλει Ειδοποίηση διαφοράς που να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμό σας, το όνομα του προφίλ σας στο Pinterest (το οποίο αρχίζει με @), τη διεύθυνση email που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο Pinterest και τη χώρα διαμονής σας. Εάν είστε κάτοικος των ΗΠΑ, θα πρέπει να μας στείλετε την πολιτεία διαμονής σας, τον δικηγόρο σας, εάν εκπροσωπείστε από δικηγόρο, λεπτομερή περιγραφή τόσο της διαφοράς όσο και της υποτιθέμενης βλάβης, καθώς και την υπογραφή σας. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν μέσω email στη διεύθυνση litigation [at] pinterest.com (litigation[at]pinterest[dot]com).   Η ειδοποίηση μπορεί να σταλεί μόνο για λογαριασμό ενός μεμονωμένου μέρους. Μια Ειδοποίηση διαφοράς που διεκδικεί τα δικαιώματα περισσότερων του ενός μερών είναι άκυρη.   Μετά την παραλαβή της Ειδοποίησης διαφοράς, το Pinterest θα απαντήσει εντός 60 ημερών για να προσπαθήσει την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης της διαφοράς. Μετά την παρέλευση της περιόδου των 60 ημερών, οποιοδήποτε από τα δύο μέρη μπορεί να ξεκινήσει διαιτησία. 

  Διαιτησία: Εάν δεν έχουμε καταφέρει να επιλύσουμε τη διαφορά μέσω των παραπάνω υποχρεωτικών διαδικασιών, εσείς κι εμείς συμφωνούμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε αξίωση, διαφορά ή διαμάχη που προκύπτει από ή σε συνάρτηση με τους παρόντες Όρους ή την Υπηρεσία μέσω δεσμευτικής διαιτησίας ή, για εγκεκριμένες αξιώσεις, σε δικαστήριο μικρών διαφορών. 

  Η διαιτησία είναι ένας πιο ανεπίσημος τρόπος επίλυσης των διαφορών μας από μια αγωγή στο δικαστήριο. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, συμφωνείτε ότι ο Ομοσπονδιακός Νόμος Διαιτησίας των ΗΠΑ διέπει την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας διάταξης και ότι εσείς και το Pinterest παραιτείστε του δικαιώματός σας για δίκη με ενόρκους ή συμμετοχή σε ομαδική αγωγή. Ο διαιτητής έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να επιλύει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία, τη δυνατότητα εφαρμογής ή εκτέλεσης της δεσμευτικής συμφωνίας διαιτησίας. 

  Κάθε διαιτησία θα διεξάγεται υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας («ΑΑΑ») σύμφωνα με τους τρέχοντες ισχύοντες κανόνες της ΑΑΑ. Εάν οι κανόνες της ΑΑΑ αντιβαίνουν με οποιονδήποτε τρόπο τους παρόντες Όρους, οι Όροι υπερισχύουν. Μπορείτε να βρείτε τις φόρμες της AAA στη διεύθυνση www.adr.org. Ο διαιτητής εκδίδει αιτιολογημένη γραπτή απόφαση για να εξηγεί τα βασικά ευρήματα και τα συμπεράσματα στα οποία βασίζεται η απόφαση. Η εκδίκαση της διαιτητική απόφασης μπορεί να εκδοθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. Όπου ισχύουν οι Κανόνες διαιτησίας για τους καταναλωτές της AAA, εάν ο διαιτητής διαπιστώσει ότι η αξίωση ενός μέρους ήταν επιπόλαιη ή ασκήθηκε για αθέμιτο σκοπό, ο διαιτητής πρέπει να εκχωρήσει όλες τις αμοιβές και τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαιτησία στο εν λόγω μέρος. 

  Όλες οι διαφορές πρέπει να ασκούνται με την ατομική ιδιότητα του διαδίκου και όχι μέρος συνόλου σε οποιαδήποτε συλλογική ή αντιπροσωπευτική αγωγή. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους, συμφωνείτε ότι παραιτείστε του δικαιώματός σας για δίκη με ενόρκους ή συμμετοχή σε ομαδική αγωγή.

  Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν επηρεάζει τυχόν αναφαίρετα νόμιμα δικαιώματα που ισχύουν για εσάς. Στο βαθμό που οποιαδήποτε διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή με άλλο τρόπο, συμφωνείτε ότι η διαφορά θα επιλύεται αποκλειστικά σύμφωνα με την Ενότητα 12 των παρόντων Όρων.

  Ομαδική διαιτησία: Για την παροχή πιο αποτελεσματικής διαδικασίας διαιτησίας, εσείς και εμείς συμφωνούμε ότι εάν 50 ή περισσότερα παρόμοια αιτήματα διαιτησίας κατατεθούν εντός περιόδου 60 ημερών είτε με τη συνδρομή της ίδιας δικηγορικής εταιρείας είτε ομάδας δικηγορικών εταιρειών, η ΑΑΑ θα ενοποιήσει τα αιτήματα διαιτησίας. Για κάθε ομάδα, η ΑΑΑ θα διαχειρίζεται ένα σύνολο τελών κατάθεσης και διοικητικών τελών ανά πλευρά, ανά ομάδα, και η ΑΑΑ θα διορίζει έναν διαιτητή για να αποφανθεί για κάθε ομάδα ως κοινή ενοποιημένη διαιτησία. Τα αιτήματα διαιτησίας είναι παρόμοια εάν προκύπτουν από παρόμοια πραγματικά περιστατικά και εγείρουν παρόμοια νομικά ζητήματα, ενώ αναζητούν παρόμοια αντιμετώπιση. Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ομοιότητα, θα υποβάλλεται σε έναν μόνο διαιτητή, η αμοιβή του οποίου θα καταβάλλεται από εμάς.

  Με απλά λόγια

  Συμφωνείτε να μας ενημερώσετε για τυχόν διαφορά και να καταβάλλετε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, η διαφορά θα επιλυθεί αποτελεσματικά μέσω διαιτησίας και όχι στο δικαστήριο.

  12. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

  Εάν είστε καταναλωτής εντός ΕΟΧ ή Ηνωμένου Βασιλείου, οι παρόντες Όροι και η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς διέπονται από τη νομοθεσία της χώρας διαμονής σας και τυχόν αξιώσεις, προσφυγές ή διαφορές που προκύπτουν από ή αφορούν τους παρόντες Όρους ή την Υπηρεσία θα επιλύονται στα δικαστήρια της χώρας διαμονής σας.

  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι παρόντες Όροι και η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς θα διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, χωρίς να ισχύουν οι κανόνες περί σύγκρουσης νόμων. Για όλες τις ενέργειες που δεν υπόκεινται στην Ενότητα 11 (Διαιτησία), ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διενέξεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους ή την Υπηρεσία είναι η κομητεία του Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια ή το αρμόδιο Περιφερειακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια κι αυτές οι διαφορές θα καθορίζονται από τη νομοθεσία της Καλιφόρνια.

  Με απλά λόγια

  Η περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο είναι όμορφη αυτή την εποχή του χρόνου. Δεν έχει σημασία τι εποχή έχουμε και αυτό είναι τόσο υπέροχο! Ας επιλύσουμε τυχόν διαφορές στην Καλιφόρνια. Ωστόσο, εάν είστε καταναλωτής εντός ΕΟΧ ή Ηνωμένου Βασιλείου, μπορείτε να κάνετε προσφυγή στα δικαστήρια της χώρας σας.

  13. Γενικοί όροι
  α. Διαδικασίες ειδοποίησης και αλλαγές στους παρόντες Όρους

  Ενδέχεται να αναθεωρούμε, να προσθέτουμε ή να καταργούμε οποιοδήποτε ή όλα τα τμήματα αυτών των Όρων κατά καιρούς και η πιο τρέχουσα έκδοση θα αναρτάται πάντα στον ιστότοπό μας. Αν δεν απαιτείται διαφορετικά από τη νομοθεσία, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν ουσιώδεις αλλαγές στους παρόντες Όρους προτού τεθεί σε ισχύ οποιαδήποτε ενημέρωση. Η συνεχής πρόσβαση στο Pinterest ή η συνεχής χρήση του Pinterest μετά από μια τέτοια ενημέρωση αποτελεί δεσμευτική αποδοχή τέτοιων αλλαγών. Οι διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους θα επιλύονται σύμφωνα με την έκδοση των παρόντων Όρων που ισχύουν τη στιγμή που προέκυψε η διαφορά. Για λόγους σαφήνειας, συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε το Pinterest, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση των παρόντων Όρων.

  Με απλά λόγια

  Εάν προχωρήσουμε σε ουσιαστική αλλαγή στους Όρους, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους Όρους, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το Pinterest.

  β. Ανάθεση

  Εάν είστε καταναλωτής εντός ΕΟΧ ή Ηνωμένου Βασιλείου, είτε εσείς είτε εμείς μπορούμε να εκχωρήσουμε την παρούσα συμφωνία, καθώς και τυχόν δικαιώματα και άδειες που εκχωρούνται βάσει αυτής, σε τρίτους. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι παρόντες Όροι, καθώς και τυχόν δικαιώματα και άδειες που εκχωρούνται στην παρούσα, δεν μπορούν να μεταφερθούν ή να εκχωρηθούν από εσάς, αλλά μπορεί να εκχωρηθούν από εμάς χωρίς περιορισμούς. Οποιαδήποτε απόπειρα μεταφοράς ή εκχώρησης που παραβιάζει την παρούσα θα είναι άκυρη.

  Σε περίπτωση τέτοιας ανάθεσης από εμάς, έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε τη συμφωνία με άμεση ισχύ απενεργοποιώντας τον λογαριασμό σας. Θα σας ειδοποιήσουμε μέσα σε εύλογη προθεσμία για οποιαδήποτε τέτοια ανάθεση.

  γ. Ολόκληρη η συμφωνία/δυνατότητα καταγγελίας

  Οι παρόντες Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ εσάς και εμάς όσον αφορά την Υπηρεσία. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη, τότε αυτή η διάταξη θα περιοριστεί ή θα εξαλειφθεί στον ελάχιστο βαθμό που απαιτείται και οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

  δ. Απουσία εξαίρεσης

  Καμία εξαίρεση από οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων δεν θα θεωρείται περαιτέρω ή συνεχής εξαίρεση από αυτή τη διάταξη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη, και η αποτυχία μας να επικαλεστούμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη σύμφωνα με τους παρόντες Όρους δεν θα αποτελεί εξαίρεση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη.

  E. Μέρη

  Εάν διαμένετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτοί οι Όροι αποτελούν συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Pinterest, Inc., 651 Brannan Street, Σαν Φρανσίσκο, CA 94107. Εάν διαμένετε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτοί οι Όροι αποτελούν συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Pinterest Europe Ltd., μια ιρλανδική εταιρεία με έδρα στο Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Δεδομένου ότι το Pinterest είναι μια παγκόσμια υπηρεσία, συμφωνείτε ότι τυχόν δικαιώματα και άδειες που παραχωρούνται στο παρόν ωφελούν την Pinterest Inc. και όλες τις παγκόσμιες θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της.

  Με απλά λόγια

  Η χώρα διαμονής σας καθορίζει και τον αντισυμβαλλόμενό σας.

  Ημερομηνία έναρξης ισχύος εκτός ΕΟΧ και ΗΒ: 13 Μαρτίου 2024

  Ημερομηνία έναρξης ισχύος στον ΕΟΧ και στο ΗΒ: 30 Απριλίου 2024