Δήλωση υπεύθυνης κοινοποίησης
 • Η διαχείριση του προγράμματος ανταμοιβής για εντοπισμό σφαλμάτων του Pinterest γίνεται μέσω του Bugcrowd. Για να δείτε τους όρους του προγράμματος και να λάβετε μέρος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://bugcrowd.com/pinterest και εγγραφείτε για δοκιμή. Για να κάνετε δοκιμή, θα πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε τους Όρους χρήσης του Pinterest. Αν εντοπίσετε μια ευπάθεια, αναφέρετέ τη μέσω του Bugcrowd, ώστε να δικαιούστε να λάβετε ανταμοιβή.

  Ήρωες του Pinterest

  Οι παρακάτω ερευνητές μάς βοηθούσαν να εντοπίζουμε εμπάθειες και να τις επιδιορθώνουμε πριν από το Bugcrowd. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους!

  • Ashley Boxhall
  • Muhammad Shahmeer
  • Michael Henriksen
  • Kamil Sevi
  • Ali Hasan Ghauri
  • Juan Broullón
  • Gökmen Güreşçi
  • Luis Teixeira
  • Sahil Dhar
  • Manish Bhattacharya
  • Dan Melamed
  • Brendon Tiszka
  • Nishant Das Patnaik
  • Christian Galeone
  • Avinash Sudhodanan