Οδηγίες για προγραμματιστές

Η αποστολή μας
 • Ο στόχος του Pinterest είναι να βοηθάει τους χρήστες να ανακαλύπτουν και να κάνουν πράγματα που αγαπούν. Ως προγραμματιστής, μπορείτε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του στόχου. Οι παρούσες οδηγίες περιγράφουν τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στο πλαίσιο της δημιουργίας εφαρμογών και υπηρεσιών για το Pinterest. Οφείλετε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:

 • Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε στοιχεία που αναπαράγουν τις βασικές λειτουργίες, την εικόνα ή την αισθητική του Pinterest, ή οδηγούν σε λανθασμένες εντυπώσεις ως προς τη μεταξύ μας σχέση.

  Για να δείτε τους γενικούς κανόνες για τη χρήση του brand μας, ανατρέξτε στις Οδηγίες για το brand.

  Οφείλετε να εξασφαλίζετε την έγκρισή μας, πριν αναφέρετε το Pinterest στα ΜΜΕ.

  Δεν επιτρέπεται να εξαπατάτε ή να παραπλανάτε τους χρήστες του Pinterest.

  Οφείλετε να τηρείτε τους περιορισμούς μας για τη συχνότητα προβολής και να μην προωθείτε ανεπιθύμητο περιεχόμενο στο Pinterest.

  Οφείλετε να είστε ειλικρινείς για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της υπηρεσίας σας.

  Γενικά, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα του ΑΡΙ αποκλειστικά και μόνο για να βοηθάτε τους χρήστες να έχουν μια επιτυχημένη εμπειρία στο Pinterest.

  Οφείλετε να σέβεστε τα ανοικτά τελικά σημεία μας και να χρησιμοποιείτε μόνο τα υποστηριζόμενα ΑΡΙ για πρόσβαση στο Pinterest.

 • Οφείλετε να τηρείτε όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κώδικες του κλάδου, καθώς επίσης και τους όρους και τις πολιτικές μας, συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών για την κοινότητα και της Πολιτικής απορρήτου. Να θυμάστε ότι δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία μας για προγραμματιστές, αν η υπηρεσία σας απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών.

   

  Τέλος, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στο ΑΡΙ ή να διακόψουμε τη μεταξύ μας σχέση για οποιονδήποτε λόγο.

Περιπτώσεις επιτρεπόμενης χρήσης
 • Προς το παρόν, παρέχουμε τα παρακάτω εργαλεία για προγραμματιστές:

  Το ΑΡΙ για προγραμματιστές πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ενσωματώσεις που απευθύνονται απευθείας στους καταναλωτές και τους βοηθούν να ανακαλύπτουν και να κάνουν τα πράγματα που αγαπούν. Γι' αυτό, και προκειμένου να αποφύγουμε τη δημιουργία σύγχυσης με το πρόγραμμά μας για τους Συνεργάτες μάρκετινγκ, δεν επιτρέπουμε στις πλατφόρμες μάρκετινγκ να χρησιμοποιούν το ΑΡΙ για προγραμματιστές. Ο περιορισμός αυτός περιλαμβάνει (ενδεικτικά) τις υπηρεσίες που βοηθούν τους υπεύθυνους μάρκετινγκ, τους διαφημιστές και τους εκδότες ψηφιακού περιεχομένου (π.χ. blogger) να δημιουργούν αναφορές, να διαχειρίζονται, να διανέμουν ή να βελτιστοποιούν το ψηφιακό μάρκετινγκ για μέσα επί πληρωμή ή οργανικά μέσα.

  Εν συντομία, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το ΑΡΙ για προγραμματιστές, αν η ενσωμάτωσή σας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από υπεύθυνους μάρκετινγκ, διαφημιζόμενους, επιχειρήσεις ή άτομα με οικονομικά κίνητρα για σκοπούς μάρκετινγκ. Επίσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα ΑΡΙ μας για την αποθήκευση, εκτύπωση ή επεξεργασία φωτογραφιών. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ΑΡΙ μας για έναν από τους παραπάνω σκοπούς ή αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα κατά πόσο σας αφορούν οι παραπάνω περιορισμοί, επικοινωνήστε μαζί μας πριν δημιουργήσετε την ενσωμάτωσή σας.

   

Πρόσβαση στα ΑΡΙ
 • Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω των ΑΡΙ μας:

 • Δεν επιτρέπεται να αποθηκεύετε και να αλλάζετε εικόνες (παρά μόνο αν έχετε την άδεια του κατόχου των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων), και να επιτρέπετε στους χρήστες να εκτυπώνουν εικόνες από το Pinterest.

  Δεν επιτρέπεται να αποθηκεύετε άλλα δεδομένα, εκτός από pin.

  Δεν επιτρέπεται να κοινοποιείτε δεδομένα από λογαριασμούς χρηστών χωρίς την άδειά τους. Ακόμα κι αν έχετε εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια, δεν επιτρέπεται να κοινοποιείτε δημόσια δεδομένα που οδηγούν στην ταυτοποίηση χρηστών του Pinterest, εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν είναι δημόσια διαθέσιμα στο Pinterest.

  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε και να κοινοποιείτε δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων δεδομένων) σε υπηρεσίες διαφήμισης και δημιουργίας εσόδων ή σε εταιρείες συλλογής και πώλησης δεδομένων (data brokers).

  Δεν επιτρέπεται να πουλάτε δεδομένα και να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα για τη στόχευση ατόμων εκτός Pinterest.

  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των ΑΡΙ μας συνδυαστικά με άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης (εκτός των περιπτώσεων ταυτοποίησης χρηστών που σας έχουν παραχωρήσει πρόσβαση στον λογαριασμό τους στο Pinterest) ή με πληροφορίες που αφορούν συσκευές (π.χ. cookies ή αναγνωριστικά συσκευών).

  Δεν επιτρέπεται να αποκτάτε πρόσβαση, να τροποποιείτε, να αποθηκεύετε, να κοινοποιείτε ή να χρησιμοποιείτε περιεχόμενο από μυστικούς πίνακες (εκτός αν έχετε εξασφαλίσει την άδειά μας γι' αυτόν τον σκοπό).

  Οφείλετε να διακόπτετε άμεσα τη χρήση τους και να διαγράφετε όλα τα δεδομένα ΑΡΙ (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων δεδομένων) ενός χρήστη, εφόσον ανακληθεί η πρόσβασή σας σε αυτά τα δεδομένα ή σας ζητηθεί να τα διαγράψετε είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εμάς.

  Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι τα δεδομένα σας είναι σύμφωνα με τα δικά μας. Για παράδειγμα, αν κάποιος διαγράψει ένα pin από τον πίνακά του, θα πρέπει να το διαγράψετε κι εσείς.

  Οφείλετε να ενημερώνετε τους χρήστες σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα τους, παρέχοντας μια πολιτική απορρήτου που θα μπορούν να βρουν εύκολα.

  Οφείλετε να παρέχετε στους χρήστες σαφείς και προφανείς τρόπους κοινοποίησης περιεχομένου στο Pinterest. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε δεδομένα pin για σκοπούς εξατομίκευσης ή προβολής προτάσεων στους χρήστες, θα πρέπει να παρέχετε στους χρήστες έναν εύκολο τρόπο να αποθηκεύουν περιεχόμενο στο Pinterest.

Δημοσίευση περιεχομένου ή δημιουργία αναφορών
 • Όταν δημιουργείτε αναφορές, δημοσιεύετε περιεχόμενο ή προβαίνετε σε άλλες ενέργειες για λογαριασμό κάποιου χρήστη:

 • Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι τα pin θα οδηγούν στην αρχική τους πηγή ή να παρέχετε τις σχετικές διευθύνσεις URL. Επίσης, οφείλετε να καθιστάτε σαφές ότι η εικόνα και τα δεδομένα των pin προέρχονται από το Pinterest.

  Δεν επιτρέπεται να καλύπτετε ή να κρύβετε περιεχόμενο του Pinterest.

  Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε νέο περιεχόμενο από pin για διανομή στην εφαρμογή ή την υπηρεσία σας.

  Δεν επιτρέπεται να προβάλλετε αναφορές από το Pinterest δίπλα ή κοντά σε αναφορές από άλλες παρόμοιες υπηρεσίες.

  Οφείλετε να ενημερώνετε τους χρήστες και να εξασφαλίζετε τη συγκατάθεσή τους για κάθε ενέργεια που κάνετε για λογαριασμό τους, όπως για παράδειγμα όταν προσθέτετε περιεχόμενο στο Pinterest, αλλάζετε το προφίλ τους στο Pinterest ή ακολουθείτε, ή σταματάτε να ακολουθείτε, προφίλ ή πίνακες.

  Οφείλετε να σέβεστε τους ιστότοπους που δεν επιτρέπουν την αποθήκευση στο Pinterest.

Παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών
 • Αν έχετε πρόσβαση στο ΑΡΙ διαφημίσεων ή χρησιμοποιείτε πληροφορίες από οποιοδήποτε ΑΡΙ του Pinterest με σκοπό την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, οφείλετε να τηρείτε τις παραπάνω οδηγίες και επίσης:

 • Οφείλετε να τηρείτε τις Οδηγίες για τους διαφημιζόμενους.

  Οφείλετε να σέβεστε τους λογαριασμούς των χρηστών.

  Οφείλετε να σέβεστε τους λογαριασμούς των χρηστών.

  Για να σέβεστε τους λογαριασμούς των χρηστών:

  • Πρέπει να αποκτάτε πρόσβαση στους λογαριασμούς των χρηστών μόνο κατόπιν άδειάς τους.
  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που υπάρχουν στους λογαριασμούς των χρηστών μόνο για να τους παρέχετε υπηρεσίες.
  • Δεν επιτρέπεται να συνδυάζετε τις πληροφορίες από τον λογαριασμό ενός χρήστη με πληροφορίες από λογαριασμούς άλλων χρηστών ή άλλες υπηρεσίες.
  • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε πληροφορίες από το ΑΡΙ του Pinterest, παρά μόνο για να προβάλλετε και να αξιολογείτε την απόδοση των διαφημίσεων του εκάστοτε χρήστη στο Pinterest.

  Δεν επιτρέπεται να κοινοποιείτε πληροφορίες από το ΑΡΙ μας σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των άλλων διαφημιστικών υπηρεσιών. (Ωστόσο, μπορείτε να κοινοποιείτε αυτές τις πληροφορίες στα άτομα από τους λογαριασμούς των οποίων προέρχονται οι εν λόγω πληροφορίες.)

  Δεν επιτρέπεται η αποσυμπίληση ή αντιγραφή χαρακτηριστικών της διαφημιστικής υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών στόχευσης.

  Αν συμπεριλαμβάνετε στις αναφορές σας μετρήσεις επιμερισμού με βάση το τελευταίο κλικ, θα πρέπει δίπλα σε αυτές και με εξίσου εμφανή τρόπο να συμπεριλαμβάνετε και τις μετρήσεις που αφορούν πολλά σημεία επαφής και επιμερίζουν τα αποτελέσματα ισομερώς μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

  Δεν επιτρέπεται να κοινοποιείτε τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας για τις πωλήσεις μέσω του Pinterest σε δημόσιες ανακοινώσεις ή σε υλικό μάρκετινγκ.

  Οφείλετε να ακολουθείτε τους κανόνες μας για την τιμολόγηση και τις αναφορές.

  Οφείλετε να ακολουθείτε τους κανόνες μας για την τιμολόγηση και τις αναφορές.

  Οφείλετε να δείχνετε με σαφήνεια και ξεχωριστά ποιες είναι οι δικές σας χρεώσεις για τις διαφημίσεις στο Pinterest και ποιες οι δικές μας (τόσο το απόλυτο ποσό όσο και το ποσό που προκύπτει με βάση τις μετρήσεις χρέωσης, π.χ. κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις (CPM) ή κόστος ανά κλικ (CPC)), και να μην συνδυάζετε τις δικές σας χρεώσεις με τις δικές μας.

 • Αν παρέχετε καθοδήγηση σε σχέση με το κοινό στο πλαίσιο της διαφημιστικής υπηρεσίας σας, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τις παρακάτω πολιτικές:

 • Αν χρησιμοποιείτε τεχνολογία του Pinterest που αποθηκεύει cookies ή άλλες πληροφορίες στις συσκευές των τελικών χρηστών και παρέχει πρόσβαση σε αυτά, οφείλετε να ενημερώνετε σχετικά τους τελικούς χρήστες και να εξασφαλίζετε τη συγκατάθεσή τους για αυτές τις ενέργειες, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία.

  Δεν επιτρέπεται να παρέχετε στο Pinterest πληροφορίες που έχετε συλλέξει από ιστότοπο ή εφαρμογή που απευθύνεται σε παιδιά, ή από άτομα που γνωρίζετε ότι είναι κάτω των 13 ετών.

  Δεν επιτρέπεται να παρέχετε στο Pinterest ευαίσθητα δεδομένα.

  Δεν επιτρέπεται να παρέχετε στο Pinterest ευαίσθητα δεδομένα.

  Ως ευαίσθητα θεωρούνται τα δεδομένα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Υγεία και ιατρικές παθήσεις
  • Φυλετική ή εθνική καταγωγή
  • Κακή οικονομική κατάσταση
  • Θρήσκευμα ή θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις
  • Σεξουαλική συμπεριφορά ή σεξουαλικός προσανατολισμός
  • Φερόμενη ή πραγματική διάπραξη εγκλήματος
  • Συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις

  Οφείλετε να ακολουθείτε τους κανόνες μας για την παροχή δεδομένων προς την εταιρεία μας, εφόσον οι διαφημιστές πρόκειται να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για την προβολή online διαφημίσεων των οποίων η στόχευση βασίζεται στη συμπεριφορά των χρηστών.

  Οφείλετε να ακολουθείτε τους κανόνες μας για την παροχή δεδομένων προς την εταιρεία μας, εφόσον οι διαφημιστές πρόκειται να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για την προβολή online διαφημίσεων των οποίων η στόχευση βασίζεται στη συμπεριφορά των χρηστών.

  Οφείλετε να σέβεστε και να ακολουθείτε τους εξής κανόνες:

  • Πρέπει να ενημερώνετε με σαφή και εμφανή τρόπο τους χρήστες από τους οποίους συλλέγετε δεδομένα, προσδιορίζοντας ότι τα στοιχεία τους θα κοινοποιηθούν σε τρίτους για λόγους στοχευμένης διαφήμισης.
  • Πρέπει να δίνετε οδηγίες στους χρήστες σχετικά με το πώς μπορούν να ζητήσουν να μην γίνεται χρήση των δεδομένων τους για στοχευμένη διαφήμιση.
  • Δεν επιτρέπεται να μας στέλνετε πληροφορίες για χρήστες που έχουν ζητήσει να μην γίνεται χρήση των δεδομένων τους.
  • Πρέπει να ενημερώνετε τακτικά τα δεδομένα σας, προκειμένου να αφαιρείτε τα στοιχεία των χρηστών που έχουν ζητήσει να μην γίνεται χρήση των δεδομένων τους.
  • Πρέπει να εξασφαλίζετε όλες τις συναινέσεις που απαιτούνται βάσει νόμου.