Οδηγίες για προγραμματιστές

Η αποστολή μας

 • Στόχος του Pinterest είναι να δίνει σε όλους την έμπνευση να δημιουργούν τη ζωή που τους αρέσει. Ως προγραμματιστής, μπορείτε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του στόχου. Οι παρούσες οδηγίες περιγράφουν τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στο πλαίσιο της δημιουργίας εφαρμογών και υπηρεσιών για το Pinterest. Οφείλετε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:

  • Οφείλετε να τηρείτε τους περιορισμούς μας για τη συχνότητα προβολής και να μην προωθείτε ανεπιθύμητο περιεχόμενο στο Pinterest.
  • Οφείλετε να είστε ειλικρινείς για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της υπηρεσίας σας.
  • Γενικά, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα του ΑΡΙ αποκλειστικά και μόνο για να βοηθάτε τους χρήστες να έχουν μια επιτυχημένη εμπειρία στο Pinterest.
  • Οφείλετε να σέβεστε τα ανοικτά τελικά σημεία μας και να χρησιμοποιείτε μόνο τα υποστηριζόμενα ΑΡΙ για πρόσβαση στο Pinterest.

Τα εργαλεία μας

 • Προς το παρόν, παρέχουμε τα παρακάτω εργαλεία για προγραμματιστές:

  • Λειτουργίες για προγραμματιστές (widget όπως το κουμπί «Αποθήκευση» ή οποιαδήποτε ετικέτα Pinterest),
  • Το API μας και
  • Σχετικά εργαλεία, όπως εργαλεία δημοσίευσης και προγραμματισμού pin.

Οι περιπτώσεις χρήσης μας

 • Προς το παρόν, παρέχουμε το API και άλλα εργαλεία για προγραμματιστές για δύο κατηγορίες ενσωματώσεων:

 • Καταναλωτής

  • Αυτές οι ενσωματώσεις απευθύνονται απευθείας στους καταναλωτές και τους εμπνέουν να δημιουργούν τη ζωή που τους αρέσει.
  • Οι προγραμματιστές μπορούν να εφαρμόσουν και να δημιουργήσουν ενσωματώσεις που απευθύνονται απευθείας στους καταναλωτές μέσω της σελίδας για προγραμματιστές.
 • Μάρκετινγκ και διαφήμιση

  • Σε αντίθεση με τις ενσωματώσεις που απευθύνονται απευθείας στους καταναλωτές, αυτές οι ενσωματώσεις στοχεύουν να βρίσκονται μεταξύ του Pinterest και των υπεύθυνων μάρκετινγκ, διαφημιζόμενων, επιχειρήσεων ή ατόμων με οικονομικά κίνητρα για σκοπούς μάρκετινγκ.
  • Ο περιορισμός αυτός περιλαμβάνει (ενδεικτικά) τις υπηρεσίες που βοηθούν τους υπεύθυνους μάρκετινγκ, τους διαφημιστές και τους εκδότες ψηφιακού περιεχομένου (π.χ. blogger) να δημιουργούν αναφορές, να διαχειρίζονται, να διανέμουν ή να βελτιστοποιούν το ψηφιακό μάρκετινγκ για μέσα επί πληρωμή ή οργανικά μέσα.
  • Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το API μας για έναν από τους παραπάνω σκοπούς ή αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα κατά πόσο σας αφορούν οι παραπάνω περιορισμοί, μπορείτε να ξεκινήσετε μαθαίνοντας περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμά μας Συνεργάτες μάρκετινγκ ή να υποβάλετε αίτηση για απευθείας ενσωμάτωση μέσω της σελίδας για προγραμματιστές.

Πρόσβαση στα ΑΡΙ

 • Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω των ΑΡΙ μας:

  • Διατηρήστε την ακρίβεια των δεδομένων. Για παράδειγμα, αν κάποιος διαγράψει ένα pin από τον πίνακά του, πρέπει να το διαγράψετε κι εσείς.
  • Οφείλετε να παρέχετε στους χρήστες σαφείς και προφανείς τρόπους κοινοποίησης περιεχομένου στο Pinterest. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε δεδομένα pin για σκοπούς εξατομίκευσης ή προβολής προτάσεων στους χρήστες, θα πρέπει να παρέχετε στους χρήστες έναν εύκολο τρόπο να αποθηκεύουν περιεχόμενο στο Pinterest.
  • Μην χρησιμοποιείτε περιεχόμενο από το Pinterest για να στοχεύσετε άτομα με διαφημίσεις εκτός του Pinterest, είτε απευθείας είτε σε συνδυασμό με δεδομένα τρίτων.  Για παράδειγμα, μην ομαδοποιείτε ή πωλείτε περιεχόμενο ή δεδομένα από το Pinterest σε άλλα διαφημιστικά δίκτυα, μέσω εταιρειών συλλογής και πώλησης δεδομένων, ή μέσω οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών διαφήμισης και δημιουργίας εσόδων.

Δημοσίευση περιεχομένου ή δημιουργία αναφορών

 • Όταν δημιουργείτε αναφορές, δημοσιεύετε περιεχόμενο ή προβαίνετε σε άλλες ενέργειες για λογαριασμό κάποιου χρήστη:

  • Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι τα pin θα οδηγούν στην αρχική τους πηγή ή να παρέχετε τις σχετικές διευθύνσεις URL. Επίσης, οφείλετε να καθιστάτε σαφές ότι η εικόνα και τα δεδομένα των pin προέρχονται από το Pinterest.
  • Δεν επιτρέπεται να καλύπτετε ή να κρύβετε περιεχόμενο του Pinterest.
  • Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε νέο περιεχόμενο από pin για διανομή στην εφαρμογή ή την υπηρεσία σας.
  • Οφείλετε να ενημερώνετε τους χρήστες και να εξασφαλίζετε τη συγκατάθεσή τους για κάθε ενέργεια που κάνετε για λογαριασμό τους, όπως για παράδειγμα όταν προσθέτετε περιεχόμενο στο Pinterest, αλλάζετε το προφίλ τους στο Pinterest ή ακολουθείτε, ή σταματάτε να ακολουθείτε, προφίλ ή πίνακες.

Παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών

 • Αν χρησιμοποιείτε πληροφορίες από οποιοδήποτε API του Pinterest με σκοπό την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, θα πρέπει να τηρείτε τις παραπάνω οδηγίες, καθώς και τους Όρους χρήσης δεδομένων διαφημίσεων και τις Οδηγίες για τους διαφημιζόμενους, όπως επίσης:

  • Να μην προβαίνετε σε αποσυμπίληση των επιλογών στόχευσής μας.
  • Αν συμπεριλαμβάνετε στις αναφορές σας μετρήσεις επιμερισμού με βάση το τελευταίο κλικ, θα πρέπει δίπλα σε αυτές και με εξίσου εμφανή τρόπο να συμπεριλαμβάνετε και τις μετρήσεις που αφορούν πολλά σημεία επαφής και επιμερίζουν τα αποτελέσματα ισομερώς μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
  • Οφείλετε να δείχνετε με σαφήνεια και ξεχωριστά ποιες είναι οι δικές σας χρεώσεις για τις διαφημίσεις στο Pinterest και ποιες οι δικές μας (τόσο το απόλυτο ποσό όσο και το ποσό που προκύπτει με βάση τις μετρήσεις χρέωσης, π.χ. κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις (CPM) ή κόστος ανά κλικ (CPC)), και να μην συνδυάζετε τις δικές σας χρεώσεις με τις δικές μας.

  Να σέβεστε τους λογαριασμούς των χρηστών κατά την παροχή διαφημιστικής υπηρεσίας:

  • Πρέπει να αποκτάτε πρόσβαση στους λογαριασμούς των χρηστών μόνο κατόπιν άδειάς τους.
  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που υπάρχουν στους λογαριασμούς των χρηστών μόνο για να τους παρέχετε υπηρεσίες.
  • Δεν επιτρέπεται να συνδυάζετε τις πληροφορίες από τον λογαριασμό ενός χρήστη με πληροφορίες από λογαριασμούς άλλων χρηστών ή άλλες υπηρεσίες.
  • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε πληροφορίες από το ΑΡΙ μας, παρά μόνο για να προβάλλετε και να αξιολογείτε την απόδοση των διαφημίσεων του εκάστοτε χρήστη στο Pinterest.
  • Δεν επιτρέπεται να κοινοποιείτε πληροφορίες από το ΑΡΙ μας σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των άλλων διαφημιστικών υπηρεσιών. (Ωστόσο, μπορείτε να κοινοποιείτε αυτές τις πληροφορίες στα άτομα από τους λογαριασμούς των οποίων προέρχονται οι εν λόγω πληροφορίες.)