Οδηγίες για προγραμματιστές

Η αποστολή μας

 • Στόχος του Pinterest είναι να δίνει σε όλους την έμπνευση να δημιουργούν τη ζωή που τους αρέσει. Ως προγραμματιστής, μπορείτε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του στόχου. Αυτές είναι οι οδηγίες που περιγράφουν τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στο πλαίσιο της δημιουργίας εφαρμογών και υπηρεσιών για το υλικό του Pinterest. Απαιτούμε από τους προγραμματιστές να ακολουθούν αυτές τις οδηγίες, καθώς και τους άλλους όρους και πολιτικές μας, όπως τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών για προγραμματιστές και API και τις Οδηγίες για την κοινότητα

  Εάν καταργήσουμε την εφαρμογή σας λόγω παραβίασης των οδηγιών μας, θα σας ειδοποιήσουμε. Εάν δείτε μια εφαρμογή προγραμματιστή να παραβιάζει τις οδηγίες μας, ενημερώστε μας.
   

Βασικές λειτουργίες

 • Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η εφαρμογή σας, εσείς πρέπει να ακολουθήσετε αυτές τις βασικές αρχές:

  • Οφείλετε να είστε ειλικρινείς και διαφανείς απέναντι στο Pinterest και στους τελικούς σας χρήστες σχετικά με τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της υπηρεσίας σας. Μην μπερδεύετε, παραπλανάτε ή εκπλήσσετε κανέναν.
  • Εκτός από προσβάσιμες πληροφορίες αναλυτικών στοιχείων καμπάνιας σχετικά με τον λογαριασμό σας, δεν επιτρέπεται να αποθηκεύετε πληροφορίες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω υλικού του Pinterest, συμπεριλαμβανομένου του API. Αντ' αυτού, μπορείτε να καλείτε το API κάθε φορά που χρειάζεστε πρόσβαση σε πληροφορίες.
  • Πρέπει να αποκτάτε πρόσβαση στους λογαριασμούς των χρηστών μόνο με εξουσιοδότηση, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ένα διακριτικό πρόσβασης. Μην ζητάτε ή συλλέγετε στοιχεία σύνδεσης και μην τα χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση σε λογαριασμούς άλλων χρηστών ή για να προβαίνετε σε ενέργειες εκ μέρους τους. 
  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που υπάρχουν στον λογαριασμό κάποιου χρήστη μόνο για να του παρέχετε υπηρεσίες.
  • Δεν επιτρέπεται να συνδυάζετε τις πληροφορίες από τον λογαριασμό ενός χρήστη με πληροφορίες από λογαριασμούς άλλων χρηστών ή με πληροφορίες από άλλες υπηρεσίες.
  • Δεν επιτρέπεται να κοινοποιείτε ή να πουλάτε πληροφορίες από το ΑΡΙ μας σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των άλλων διαφημιστικών υπηρεσιών. (Ωστόσο, μπορείτε να κοινοποιείτε αυτές τις πληροφορίες στα άτομα από τους λογαριασμούς των οποίων προέρχονται οι εν λόγω πληροφορίες.)
  • Διατηρήστε απόρρητα τα στοιχεία σύνδεσης για πρόσβαση στο API σας. Μην χρησιμοποιείτε τα διαπιστευτήρια API άλλου χρήστη και μην επιτρέπετε σε κανέναν να χρησιμοποιεί τα δικά σας.
  • Μην επιχειρείτε να αποφύγετε τα συστήματα εφαρμογής της πολιτικής μας. Για παράδειγμα, εάν καταργήσουμε την εφαρμογή σας, μην προσπαθήσετε να επανασυνδεθείτε στην ίδια ή σε άλλη ουσιαστικά παρόμοια με αυτήν χρησιμοποιώντας διαφορετικό λογαριασμό ή όνομα.
  • Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που θα βρείτε στην τεχνική τεκμηρίωση.
    

Τι μπορείτε να κάνετε

 • Οι αποδεκτές χρήσεις του υλικού του Pinterest, όπως τα εργαλεία για προγραμματιστές και τα API, περιλαμβάνουν ενσωματώσεις, όπως:

  • Διαφημιστικά εργαλεία, όπως εφαρμογές για τη διαχείριση καμπανιών σε πολλαπλά μέσα προβολής
  • Εργαλεία για το κοινό, τα οποία βοηθούν τους διαφημιστές να χρησιμοποιούν προηγμένες λειτουργίες στόχευσης
  • Εργαλεία μάρκετινγκ περιεχομένου, όπως εργαλεία προγραμματισμού pin
  • Εργαλεία δημιουργικού, όπως εφαρμογές για σχεδίαση εικόνων ή επεξεργασία βίντεο
  • Πλατφόρμες δημιουργών, όπως αυτές που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ δημιουργών και brand
  • Εργαλεία δυναμικού δημιουργικού, όπως εφαρμογές που αυτοματοποιούν τη δημιουργία περιεχομένου
  • Εργαλεία διαχείρισης τροφοδοσίας, τα οποία βοηθούν τους τελικούς χρήστες να βελτιστοποιούν τις καταχωρίσεις των προϊόντων τους
  • Πλατφόρμες εμπόρων, όπως αυτές που φιλοξενούν καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου
  • Εργαλεία μέτρησης, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους διαφημιστές να κατανοήσουν την αποτελεσματικότητα των καμπανιών τους
  • Εργαλεία για εμπειρίες με δυνατότητα αγοράς, όπως αυτά που επιτρέπουν στους χρήστες να αγοράζουν αντικείμενα που εμφανίζονται στο δικό σας περιεχόμενο

  Μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας για συνεργάτες για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ορισμένες από τις υπάρχουσες ενσωματώσεις που έχουν δημιουργήσει οι προγραμματιστές στην πλατφόρμα Pinterest. Ο ιστότοπός μας για προγραμματιστές περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης που θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε, καθώς και βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση της πλατφόρμας Pinterest.
   

Τι δεν μπορείτε να κάνετε

 • Οι μη αποδεκτές χρήσεις του υλικού του Pinterest, όπως τα εργαλεία για προγραμματιστές και τα API, περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία ή παροχή μιας εφαρμογής με σκοπό την παραβίαση των πολιτικών του Pinterest.
  • Ενέργειες εκ μέρους των τελικών χρηστών, εν αγνοία τους και χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενέργειες, όπως: τροποποίηση προφίλ χρήστη Pinterest, δημιουργία, αποθήκευση και επεξεργασία pin, ακολουθία και διακοπή ακολουθίας, αποστολή μηνυμάτων και σχόλια.
  • Παροχή δυνατοτήτων που επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να ενεργούν αυτόματα χωρίς να εξετάζουν συγκεκριμένα κάθε ενέργεια.
   • Για παράδειγμα, αν η εφαρμογή σας επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να προγραμματίζουν τη δημοσίευση pin, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να διαλέξει κάθε pin που πρόκειται να δημοσιεύσει. Ομοίως, αν η εφαρμογή σας επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να ακολουθούν λογαριασμούς στο Pinterest, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να επιλέξει κάθε λογαριασμό που πρόκειται να ακολουθήσει. 
   • Με απλά λόγια, οι τελικοί χρήστες είναι υπεύθυνοι για τις ενέργειες που πραγματοποιούν στο Pinterest και θέλουμε αυτές οι ενέργειες να είναι πραγματικές. Επομένως, μην δημιουργείτε αυτοματοποιήσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν την αυθεντικότητα των ενεργειών αλληλεπίδρασης στο Pinterest ή να οδηγήσουν τους τελικούς χρήστες σε μια ενέργεια που δεν έχουν κατανοήσει ή δεν έχουν προγραμματίσει.
  • Απόπειρα ή αξίωση παροχής πληροφοριών πλατφόρμας, ελέγχου απόδοσης ή λειτουργιών έρευνας ανταγωνιστών, εκτός εάν έχετε ρητή γραπτή εξουσιοδότηση από το Pinterest. Για παράδειγμα, μην προβαίνετε σε δηλώσεις για τη συνολική απόδοση του Pinterest σε σχέση με κάποιον ανταγωνιστή ή με τους δείκτες αναφοράς του κλάδου. Μην κάνετε το ίδιο για brand ή λογαριασμούς.
  • Χρήση οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου μέσου ή μορφής συλλογής ή εξαγωγής δεδομένων για πρόσβαση σε πληροφορίες από το Pinterest, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το Pinterest.
  • Παραπλάνηση σχετικά με τη σχέση σας με το Pinterest ή με το επίπεδο πρόσβασης στο υλικό του Pinterest.
  • Χρήση πληροφοριών του Pinterest για τη στόχευση ατόμων με διαφημίσεις εκτός του Pinterest, είτε απευθείας είτε σε συνδυασμό με δεδομένα τρίτων. Για παράδειγμα, μην ομαδοποιείτε ή πωλείτε περιεχόμενο ή δεδομένα από το Pinterest σε άλλα διαφημιστικά δίκτυα, μέσω εταιρειών συλλογής και πώλησης δεδομένων, ή μέσω οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών διαφήμισης και δημιουργίας εσόδων.
  • Χρήση της πρόσβασής σας στο API ή των εργαλείων για προγραμματιστές για να δοκιμάσετε τα όρια δραστηριότητας του Pinterest ή άλλων συστημάτων πρόληψης κατάχρησης, χωρίς ειδική εξουσιοδότηση από το Pinterest.
  • Παροχή δυνατοτήτων για παράκαμψη των περιορισμών του Pinterest. Για παράδειγμα, μην παρέχετε δυνατότητα που θα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες μιας περιοχής να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που έχει απαγορεύσει το Pinterest στη συγκεκριμένη περιοχή (γνωστό και ως γεωγραφικός αποκλεισμός).
  • Απαίτηση ή ενθάρρυνση για ενέργειες αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, μην απαιτείτε από τους τελικούς χρήστες να δημιουργήσουν ή να αποθηκεύσουν pin σε συγκεκριμένο ιστότοπο ή να αποθηκεύσουν συγκεκριμένο pin με αντάλλαγμα κάποιο όφελος.
  • Προσπάθεια αποφυγής των μηχανισμών συναίνεσής μας, με παράλληλη συναίνεση του χρήστη σας για πληροφορίες που παρέχονται από το API.
  • Απαγορεύονται οι εφαρμογές που προορίζονται για παιδιά κάτω των 13 ετών.
    

Δημοσίευση περιεχομένου

 • Εάν η εφαρμογή σας δημοσιεύσει περιεχόμενο από το Pinterest:

  • Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι τα pin θα οδηγούν στην αρχική τους πηγή στο Pinterest (π.χ. https://www.pinterest.com/pin/424605071126047814/), και να βεβαιώνεστε πως είναι σαφές ότι το περιεχόμενο προέρχεται από το Pinterest.
  • Δεν επιτρέπεται να καλύπτετε ή να κρύβετε περιεχόμενο του Pinterest. Για παράδειγμα, μην εφαρμόζετε φίλτρα στα pin.
  • Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε νέο περιεχόμενο από pin για διανομή στην εφαρμογή ή την υπηρεσία σας.
    

Υπηρεσίες κοινού και διαφημιστή

 • Αν παρέχετε καθοδήγηση σε σχέση με το κοινό, οφείλετε να συμμορφώνεστε ειδικά με τις υποχρεώσεις συναίνεσης χρήστη και τους περιορισμούς δεδομένων σύμφωνα με τους Όρους χρήσης δεδομένων διαφημίσεων και τις Οδηγίες για τους διαφημιζόμενους

  Αν οι διαφημιστές χρησιμοποιήσουν δεδομένα που τους παρείχατε για προβολή online διαφημίσεων των οποίων η στόχευση βασίζεται στη συμπεριφορά των χρηστών, θα πρέπει, επίσης, να:

  • Ενημερώνετε με σαφή και εμφανή τρόπο τους χρήστες από τους οποίους συλλέγετε δεδομένα, προσδιορίζοντας ότι τα στοιχεία τους θα κοινοποιηθούν σε τρίτους για προβολή online διαφημίσεων των οποίων η στόχευση βασίζεται στη συμπεριφορά των χρηστών και να συγκεντρώνετε όλες τις συναινέσεις που απαιτούνται.
  • Δίνετε οδηγίες στους χρήστες σχετικά με το πώς μπορούν να ζητήσουν να μην γίνεται χρήση των δεδομένων τους για προβολή online διαφημίσεων των οποίων η στόχευση βασίζεται στη συμπεριφορά των χρηστών, για παράδειγμα μέσω του ιστότοπου AdChoices στη διεύθυνση optout.aboutads.info.
  • Μην στέλνετε πληροφορίες στο Pinterest για άτομα που έχουν ζητήσει να μην γίνεται χρήση των δεδομένων τους ή δεν έχουν συναινέσει σε αυτό.
  • Πρέπει να ενημερώνετε τακτικά τα δεδομένα σας, προκειμένου να αφαιρείτε τα στοιχεία των χρηστών που έχουν ζητήσει να μην γίνεται χρήση των δεδομένων τους.

  Αν χρησιμοποιείτε πληροφορίες από οποιοδήποτε API του Pinterest με σκοπό την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, θα πρέπει να τηρείτε τους Όρους χρήσης δεδομένων διαφημίσεων και τις Οδηγίες για τους διαφημιζόμενους, όπως επίσης:

  • Αν συμπεριλαμβάνετε στις αναφορές σας μετρήσεις επιμερισμού με βάση το τελευταίο κλικ, θα πρέπει δίπλα σε αυτές και με εξίσου εμφανή τρόπο να συμπεριλαμβάνετε και τις μετρήσεις που αφορούν πολλά σημεία επαφής και επιμερίζουν τα αποτελέσματα ισομερώς μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
  • Οφείλετε να δείχνετε με σαφήνεια και να ξεχωρίζετε ποιες είναι οι δικές σας χρεώσεις για τις διαφημίσεις στο Pinterest και ποιες του Pinterest (τόσο το απόλυτο ποσό όσο και το ποσό που προκύπτει με βάση τις μετρήσεις χρέωσης, π.χ. κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις (CPM) ή κόστος ανά κλικ (CPC)), και να μην συνδυάζετε τις δικές σας χρεώσεις με τις δικές μας.
  • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε πληροφορίες από το ΑΡΙ μας, παρά μόνο για να προβάλλετε και να αξιολογείτε την απόδοση των διαφημίσεων στο Pinterest.
    

Σχετικά με την κατάχρηση εφαρμογών

 • Σκοπός μας είναι οι εφαρμογές για προγραμματιστές να βοηθούν όλους να βρίσκουν την έμπνευση για να δημιουργούν τη ζωή που τους αρέσει. Δεν επιτρέπονται εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την κατάχρηση (για παράδειγμα, εφαρμογές που δημιουργούνται για διοχέτευση ανεπιθύμητου περιεχομένου). Επιπλέον, αναμένουμε από τους προγραμματιστές να είναι υπεύθυνοι συνεργάτες όσον αφορά στην πρόληψη κατάχρησης και να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου χρήσης της εφαρμογής τους με επιβλαβείς τρόπους από τους τελικούς χρήστες. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη μη παροχή δυνατοτήτων που διευκολύνουν την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων στο Pinterest ή σε άλλους χρήστες. Ενδέχεται να καταργήσουμε εφαρμογές με σκοπό την προστασία των χρηστών του Pinterest ανά πάσα στιγμή.