Οδηγίες για τους διαφημιζόμενους

Εισαγωγή

Η αποστολή μας

 • Αποστολή μας στο Pinterest είναι να δίνουμε στους ανθρώπους την έμπνευση να δημιουργούν τη ζωή που τους αρέσει. Το προωθητικό περιεχόμενο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους ανθρώπους να δημιουργήσουν τη ζωή που τους αρέσει και για αυτόν τον λόγο θέλουμε οι διαφημίσεις να είναι εξίσου καλές με όλα τα άλλα πράγματα που βλέπετε στο Pinterest. Αν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, το περιεχόμενο που θα διαφημίσετε στο Pinterest δεν μπορεί παρά να είναι υπέροχο.

Αυθεντικότητα με το κοινό σας

 • Αυθεντικότητα σημαίνει να είστε ακριβείς και ειλικρινείς όσον αφορά το προϊόν ή την υπηρεσία που διαφημίζετε. Σημαίνει, επίσης, να είστε ειλικρινείς με τους χρήστες σχετικά με όσα θα πρέπει να περιμένουν κατά την αλληλεπίδραση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.

  Να είστε ειλικρινείς ως προς τη σχέση σας με το Pinterest

  Οι διαφημίσεις σας θα πρέπει να ακολουθούν οδηγίες μας για το brand και δεν πρέπει να υποδηλώνουν ότι το Pinterest επιχορηγεί την προωθητική σας ενέργεια ή συνδέεται επισήμως με αυτήν. Θα πρέπει να είναι εμφανές ότι η σχεδίαση της διαφήμισής σας ανήκει στην επιχείρησή σας και δεν συνδέεται με το Pinterest. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λέξη «Pinterest», αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το λεκτικό μας σήμα.

  Να κοινοποιείτε τις πρακτικές τιμολόγησης που ακολουθείτε

  Αν οι χρεώσεις σας προς τους χρήστες εφαρμόζονται σε τακτική βάση, σας συνιστούμε να ακολουθείτε διαφανείς διαδικασίες και να τους κοινοποιείτε τους όρους πληρωμής.

  Να συνδέετε μόνο έναν διαφημιζόμενο ανά λογαριασμό και να είστε σαφείς σχετικά με το ποιος διαφημίζεται

  Θέλουμε οι χρήστες στο Pinterest να καταλαβαίνουν ποιος διαφημίζει περιεχόμενο. Δεν επιτρέπεται η διαχείριση περισσότερων από έναν διαφημιζόμενων μέσω ενός λογαριασμού ή η αλλαγή διαφημιζόμενου σε έναν λογαριασμό. Δεν επιτρέπεται επίσης να δημιουργείτε πίνακες για λογαριασμό τρίτων (π.χ. αν είστε εταιρεία) και να διαφημίζετε προϊόντα από αυτούς τους πίνακες. Αντίθετα, μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον τρίτο να προωθήσει διαφημίσεις από τον δικό του λογαριασμό.

  Να σέβεστε τα δικαιώματα των άλλων

  Δεν επιτρέπεται οι διαφημίσεις σας να καταστρατηγούν ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή προσωπικών δεδομένων.

Να σέβεστε το κοινό στο οποίο απευθύνεστε

 • Βεβαιωθείτε ότι η στόχευσή σας είναι συναφής ακολουθώντας όλες τις παρακάτω οδηγίες.

  Μην στοχεύετε ευαίσθητες κατηγορίες

  Η στόχευση συγκεκριμένων κοινών μπορεί να είναι ακατάλληλη και προσβλητική. Δεν είναι θεμιτό να απευθύνεστε στους άλλους κατά τρόπο που υπονοεί ότι γνωρίζετε ευαίσθητες πληροφορίες που τους αφορούν. Απαγορεύεται η στόχευση κοινών βάσει των παρακάτω χαρακτηριστικών:

  • Ευάλωτη υγεία ή ιατρικές παθήσεις
  • Φυλή, χρώμα ή εθνοτική καταγωγή
  • Κακή οικονομική κατάσταση
  • Θρήσκευμα ή θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις
  • Σεξουαλική συμπεριφορά ή σεξουαλικός προσανατολισμός
  • Φερόμενη ή πραγματική διάπραξη εγκλήματος
  • Επιπλέον, δεν μπορείτε να στοχεύετε χρήστες κάτω των 18 ετών με τις διαφημίσεις

  Όταν χρησιμοποιείτε διαφημίσεις στόχευσης εκτός των ΗΠΑ, απαγορεύεται επίσης η στόχευση κοινού βάσει των παρακάτω χαρακτηριστικών:

  • Ιδιότητα μέλους ή άλλη σχέση με συνδικαλιστικές οργανώσεις
  • Πολιτικές πεποιθήσεις

  Προστατευόμενες ομάδες

  Ορισμένες κατηγορίες διαφημίσεων έχουν πρόσθετους περιορισμούς στόχευσης. Πέρα από τις οδηγίες για τη μη στόχευση ευαίσθητων κατηγοριών κοινού, στις διαφημίσεις που αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες δεν μπορεί να γίνεται χρήση της ηλικίας, του φύλου ή του ταχυδρομικού κώδικα ως επιλογών στόχευσης, ούτε μπορούν να εξαιρούνται οι προστατευόμενες ομάδες.

  • Πιστώσεις: διαφημίσεις που προωθούν πιστωτικά προϊόντα, όπως πιστωτικές κάρτες, ενυπόθηκα δάνεια και δάνεια.
  • Απασχόληση: διαφημίσεις που προωθούν ευκαιρίες απασχόλησης.  
  • Κατοικία: διαφημίσεις που προωθούν την αγορά, πώληση, ή μίσθωση γης ή κατοικίας.

  Σημειώνεται ότι η ηλικία, το φύλο και η οικογενειακή κατάσταση προστατεύονται.  Η προβολή διαφημίσεων που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες και χρησιμοποιούν απαγορευμένα κριτήρια στόχευσης δεν θα επιτρέπεται. 

Προσοχή σε κάθε χρήση δεδομένων

 • Όταν χρησιμοποιείτε δεδομένα για στόχευση ή μέτρηση διαφημίσεων στο Pinterest, πρέπει να τηρείτε τους Όρους χρήσης δεδομένων διαφημίσεων. Αυτό ισχύει για τη χρήση δυνατοτήτων όπως η ετικέτα του Pinterest, τα είδη κοινού και οι καμπάνιες με στόχο τις εγκαταστάσεις εφαρμογής.

  Τηρήστε όλους τους κανόνες για τις μετρήσεις και τη στόχευση κοινού

  Στις περιπτώσεις που συλλέγετε δεδομένα μέσω διαφημιστικών υπηρεσιών του Pinterest, πρέπει να το γνωστοποιείτε στους χρήστες και να λαμβάνετε τη συναίνεσή τους για τη συλλογή, την κοινοποίηση και τη χρήση των εν λόγω δεδομένων.

  Αν χρησιμοποιείτε την ετικέτα Pinterest ή μας στέλνετε δεδομένα δραστηριότητας σε εφαρμογή για κινητά, πρέπει να ενημερώνετε τους χρήστες του ιστότοπου ή της εφαρμογής σας ότι οι πληροφορίες τους θα κοινοποιούνται σε τρίτους με σκοπό την προβολή διαδικτυακών διαφημίσεων με στόχευση βάσει συμπεριφοράς, καθώς και ότι μπορούν να επιλέξουν να μην βλέπουν διαδικτυακές διαφημίσεις με στόχευση βάσει συμπεριφοράς στις ρυθμίσεις εξατομίκευσης του λογαριασμού τους στο Pinterest, στον ιστότοπο AdChoices στη διεύθυνση optout.aboutads.info (αν χρησιμοποιείτε την ετικέτα Pinterest) ή στις ρυθμίσεις αναγνωριστικού διαφημίσεων για κινητά (αν μας κοινοποιείτε δεδομένα δραστηριότητας σε εφαρμογή για κινητά).

  Δεν πρέπει να παραχωρείτε στο Pinterest πληροφορίες που σχετίζονται με ευαίσθητες κατηγορίες —όπως ιατρικές παθήσεις ή εθνική καταγωγή— ή πληροφορίες που συλλέγονται από ιστοτόπους ή εφαρμογές που απευθύνονται σε παιδιά ή οποιοδήποτε άτομο κάτω των 13 ετών ή του ορίου ηλικίας που απαιτείται από τη νομοθεσία της περιοχής σας για την παροχή συναίνεσης (εφόσον είναι μεγαλύτερο). Θα πρέπει να παρέχετε μόνο αναγνωριστικά χρήστη (όπως αναγνωριστικά διαφημίσεων για κινητά ή κατακερματισμένα email) σε καθορισμένα πεδία και σύμφωνα με τις οδηγίες του Pinterest.

  Να σέβεστε τα δεδομένα και το απόρρητο των μελών της κοινότητας

  Απαγορεύεται:

  • Η χρήση των δεδομένων που συλλέγετε ή λαμβάνετε μέσω διαφημιστικών υπηρεσιών του Pinterest για οποιονδήποτε σκοπό (συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης κοινού ή της κατάρτισης προφίλ χρήστη) εκτός από την κατανόηση της απόδοσης που έχουν οι καμπάνιες σας στο Pinterest σε ανώνυμη βάση.
  • Η κοινοποίηση δεδομένων από διαφημιστικές υπηρεσίες του Pinterest σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων άλλων διαφημιστικών υπηρεσιών.
  • Ο συνδυασμός δεδομένων από διαφημιστικές υπηρεσίες του Pinterest με προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης (π.χ. διεύθυνση email) ή πληροφορίες που ταυτοποιούν έναν χρήστη, ένα πρόγραμμα περιήγησης ή μια συσκευή (π.χ. cookies ή αναγνωριστικό διαφημίσεων για κινητά).

  Αν λάβετε από το Pinterest τυχόν δεδομένα που συνδέονται με ένα μοναδικό αναγνωριστικό (π.χ. δεδομένα αναφορών για καμπάνιες που σχετίζονται με ένα αναγνωριστικό φορητής συσκευής), δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη μέτρηση της απόδοσης που έχουν οι καμπάνιες στο Pinterest,  ενώ θα πρέπει να τα διαγράψετε το αργότερο εντός 6 μηνών από τη στιγμή που θα τα λάβετε.

Τα κείμενά σας πρέπει να είναι τεκμηριωμένα

 • Θέτουμε υψηλά πρότυπα για την ποιότητα των κειμένων των διαφημίσεων στο Pinterest, ώστε να προβάλλουμε εμπνευσμένες διαφημίσεις που παροτρύνουν τους υποψήφιους πελάτες. Για συμβουλές, ανατρέξτε στις βέλτιστες πρακτικές δημιουργικού και στους πίνακες του The Studio.

  Επαγγελματικές και προσεγμένες εικόνες

  Η σύνταξη του διαφημιστικού κειμένου πρέπει να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα γραφής. Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις με:

  • Θολές ή με κόκκο εικόνες (προτιμήστε ανάλυση τουλάχιστον 600 x 900 pixel)
  • Εικόνες που έχουν εσφαλμένο προσανατολισμό (ανάποδη ή πλάγια διάταξη)
  • Εικόνες με κακή επεξεργασία ή με κακό κροπάρισμα 
  • Υπερβολικά πυκνές εικόνες με έντονη επικάλυψη κειμένου ή με μεγάλη ποικιλία γραμματοσειρών και χρωμάτων (προτιμήστε 4 πλαίσια και 2 γραμματοσειρές ή χρώματα κατά μέγιστο)
  • Εικόνες με ψευδείς λειτουργίες, όπως κουμπιά αναπαραγωγής ή λήψης, εικονίδια ειδοποιήσεων, γραμμές αναζήτησης ή στοιχεία που μιμούνται λειτουργίες του Pinterest (όπως τα κουμπιά αποθήκευσης ή αγοράς του Pinterest)
  • Στοιχεία που μιμούνται λειτουργίες του Pinterest (όπως τα κουμπιά ή τα αποσιωπητικά)
  • Γραμματικά και ορθογραφικά λάθη ή υπερβολική χρήση κεφαλαίων γραμμάτων και συμβόλων.
  • Περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας που δημιουργήθηκε από τους χρήστες όπως selfie και στιγμιότυπα οθόνης

  Ποιοτικές σελίδες προορισμού

  Μας ενδιαφέρει η διαφημιστική εμπειρία από την αρχή έως το τέλος — ακόμα και η διεύθυνση URL στην οποία συνδέεται η διαφήμισή σας. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι οι χρήστες θα βρουν αυτό που ψάχνουν όταν κάνουν κλικ στη διαφήμιση. Δεν επιτρέπονται σελίδες προορισμού οι οποίες:

  • Ζητούν από τους χρήστες να προβούν σε κάποια ενέργεια (όπως εγγραφή), προκειμένου να μπορούν να δουν συγκεκριμένο περιεχόμενο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στη διαφήμισή σας ότι αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη.
  • Έχουν αναδυόμενες διαφημίσεις ή εκκινούν αυτόματες λήψεις στις συσκευές των χρηστών.
  • Κατευθύνουν τους χρήστες σε άλλη σελίδα.
  • Περιέχουν κυρίως διαφημιστικό περιεχόμενο (ιστότοποι που δημιουργήθηκαν για προβολή διαφημίσεων).
  • Οδηγούν σε ασυνεπείς εμπειρίες

  Δημιουργήστε μια σταθερή εμπειρία

  Οι διαφημίσεις σας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν ποιοι είστε και τι προωθείτε. Βεβαιωθείτε, λοιπόν, ότι η εικόνα, η περιγραφή και η σελίδα προορισμού της διαφήμισής σας είναι συνεπείς με το μήνυμά σας. Δεν επιτρέπεται οι διαφημίσεις σας να υπαινίσσονται ή να υποδηλώνουν ότι κάποιο προϊόν είναι διαθέσιμο στη σελίδα προορισμού σας, εάν στην πραγματικότητα δεν προσφέρετε αυτό το προϊόν.

Υπεύθυνη διαχείριση περιεχομένου

 • Απαγορεύονται ορισμένες κατηγορίες διαφημίσεων και περιορίζουμε άλλες. Όπως πάντα, φέρετε την ευθύνη για το περιεχόμενο που διαφημίζετε στο Pinterest, καθώς και για την ασφάλεια και την αξιοπιστία των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρετε.

Οδηγίες για απαγορευμένο περιεχόμενο

 • Γυμνό ή σεξουαλικό περιεχόμενο

  Δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται τα εξής:

  • Ερωτικά βοηθήματα.
  • Βίντεο για ενήλικες ή πορνογραφικά βίντεο, δημοσιεύσεις, live show.
  • Προϊόντα ενίσχυσης της σεξουαλικής δραστηριότητας.
  • Υπηρεσίες που παρέχουν περιστασιακό σεξ ή εύρεση συντρόφου ή συνοδών διεθνώς
  • Υπόνοιες σεξουαλικής δραστηριότητας (με ρούχα ή χωρίς).
  • Η αντικειμενοποίηση ατόμων με σεξουαλικό τρόπο για την πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας

  Δεν επιτρέπονται επίσης:

  • Γυμνό ή υπόνοιες γυμνού (όπως θολές εικόνες και σχέδια).
  • Υπόνοιες σεξουαλικής δραστηριότητας (με ρούχα ή χωρίς).
  • Εστίαση σε συγκεκριμένα μέρη του σώματος (γεννητικά όργανα, ηβικές τρίχες, ανδρικά ή γυναικεία οπίσθια και γυναικείο στήθος).

  Μπορείτε να διαφημίσετε είδη ρουχισμού, όπως μαγιό και εσώρουχα, φορεμένα από μοντέλο, εφόσον το προϊόν δεν είναι ακατάλληλο για ανηλίκους ή απροκάλυπτα σεξουαλικά.

 • Clickbait

  Θέλουμε οι διαφημίσεις να είναι όμορφες και χρήσιμες. Δεν θέλουμε να ασκούν πίεση ή να εξαπατούν τους χρήστες με περιεχόμενο που λειτουργεί ως δόλωμα. Απαγορεύεται η χρήση πρακτικών clickbait που εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη περιέργεια με τους εξής τρόπους:

  • Εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο φόβο.
  • Κατακρίνουν τις ατέλειες.
  • Χρησιμοποιούν γλώσσα ή εικόνες που προξενούν φόβο ή κατάπληξη.
  • Αποκρύπτουν εσκεμμένα πληροφορίες.
 • Ναρκωτικές ουσίες και σύνεργα χρήσης

  Δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται τα εξής:

  • Η πώληση ή η χρήση παράνομων ή ναρκωτικών ουσιών.
  • Ενημερωτικό υλικό σχετικά με τη χρήση ή τη νομιμοποίηση παράνομων ή ναρκωτικών ουσιών.
  • Διαφημίσεις που περιλαμβάνουν εικόνες παράνομων ή ναρκωτικών ουσιών.
  • Εξαρτήματα που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών μεταξύ των οποίων και αξεσουάρ για χρήση, φύλαξη ή κατανάλωση παράνομων ή ναρκωτικών ουσιών.
  • Προϊόντα που παράγονται από κανναβιδιόλη (CBD), βιομηχανική κάνναβη ή τα παράγωγά τους
 • Απειλούμενα είδη και ζωντανά ζώα

  Δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται ζωντανά ζώα ή προϊόντα σχεδιασμένα έτσι ώστε να προκαλούν τραυματισμό σε ζώα για λόγους εκπαίδευσης. Απαγορεύονται, επίσης, τα προϊόντα από κέλυφος χελώνας, ελεφαντόδοντο, κοράλλι, δέρμα κροκόδειλου, παγκολίνο, γούνα τίγρης, πολικής αρκούδας ή ενυδρίδας και από άλλα απειλούμενα είδη άγριας ζωής. Σε αυτά περιλαμβάνονται ιατροφαρμακευτικά προϊόντα που προέρχονται από ρινόκερους, τίγρεις ή ασιατικές μαύρες αρκούδες. Για τον πλήρη κατάλογο των απαγορευμένων προϊόντων που προέρχονται από άγρια ζώα, επισκεφτείτε τον συνεργάτη μας, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (World Wildlife Fund).

 • Παράνομα προϊόντα και υπηρεσίες

  Δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται οτιδήποτε διευκολύνει ή προωθεί παράνομα προϊόντα, υπηρεσίες ή δραστηριότητες που παρέχουν οδηγίες ή εξοπλισμό για παράνομη πρόσβαση ή παραβίαση λογισμικού, διακομιστών, κινητών τηλεφώνων ή ιστότοπων και συνδέσμους σε λογισμικό που έχει ως αποτέλεσμα μια κακή εμπειρία χρήστη. Επίσης, δεν επιτρέπεται η πώληση πλαστών ταυτοτήτων, διαβατηρίων ή άλλων επίσημων εγγράφων ή η εκδήλωση ζήτησης για αυτά.

 • Προϊόντα απομίμησης

  Δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται τα εξής:

  • Πλαστά προϊόντα
  • Απομιμήσεις επώνυμων προϊόντων
  • Προϊόντα που εσφαλμένως προωθούνται ως αυθεντικά επώνυμα προϊόντα
 • Πολιτικές εκστρατείες

  Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις για τα εξής:

  • Εκλογή ή ήττα πολιτικών υποψηφίων για δημόσια αξιώματα, συμπεριλαμβανομένων δράσεων συγκέντρωσης χρημάτων για πολιτικούς υποψηφίους ή πολιτικά κόμματα
  • Πολιτικά κόμματα ή επιτροπές δράσης.
  • Πολιτικά θέματα που αποσκοπούν να επηρεάσουν μια ψηφοφορία.
  • Νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των δημοψηφισμάτων και των πρωτοβουλιών ψηφοφορίας.
  • Προϊόντα που σχετίζονται με πολιτικούς υποψηφίους, κόμματα ή εκλογές.
 • Ευαίσθητο περιεχόμενο

  Επειδή θέλουμε το Pinterest να είναι ένα ευχάριστο μέρος γεμάτο θετική ενέργεια και έμπνευση, δεν επιτρέπουμε την προβολή διαφημίσεων που ενδέχεται να διχάσουν ή να ενοχλήσουν τους χρήστες. Δεν επιτρέπουμε τη χρήση γλώσσας ή εικόνων που:

  • Είναι προσβλητικές ή χυδαίες (λογοκριμένες ή μη).
  • Είναι εξαιρετικά βίαιες ή αποτρόπαιες.
  • Είναι κακόγουστες ή αποκρουστικές.
  • Είναι ψευδείς ή παραπλανητικές, συμπεριλαμβανομένων θεωριών συνωμοσίας, παραπληροφόρησης και προσπαθειών παρεμπόδισης της ακεραιότητας εκλογικής διαδικασίας ή της συμμετοχής στα κοινά μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων, όπως είναι η ψηφοφορία καθαυτή ή η καταμέτρηση στο πλαίσιο απογραφής.
  • Δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολιτικές, πολιτιστικές ή φυλετικές πεποιθήσεις που ενδεχομένως διχάζουν.
  • Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν συνδυάζονται με πληροφορίες εκπαιδευτικού ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα, δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο που εκμεταλλεύεται αμφιλεγόμενα ή τραγικά συμβάντα.
 • Προϊόντα καπνού

  Δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται προϊόντα καπνού, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά):

  • Τσιγάρων.
  • Ηλεκτρονικών τσιγάρων.
  • Συσκευές ατμίσματος ή δοχεία υγρών αναπλήρωσης
  • Καπνού για μάσημα.
  • Εξαρτημάτων (όπως καθαριστικών για πίπες ή χαρτάκια για στριφτό τσιγάρο, συσκευές ατμίσματος, δεξαμενές υγρών αναπλήρωσης, κ.λπ.).
  • Τυχόν επωνυμίες που σχετίζονται με τα παραπάνω προϊόντα

  Επίσης, δεν επιτρέπονται διαφημίσεις για μπαρ με ναργιλέδες, cigar bar ή προϊόντα που σχετίζονται με αυτά.

 • Μη αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές

  Δεν επιτρέπουμε διαφημίσεις για την προώθηση των ακόλουθων προϊόντων, υπηρεσιών ή επιχειρηματικών πρακτικών:

  • Διαδικτυακές δημοπρασίες κατά τις οποίες κάθε υποβαλλόμενη προσφορά αυξάνει την τιμή του δημοπρατούμενου αγαθού («penny auctions»).
  • Δάνεια ημέρας.
  • Υπηρεσίες προσέλκυσης εναγόντων.
  • Χρηματικές εγγυήσεις προσωρινής αποφυλάκισης
  • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που διευκολύνουν την αγορά ή την εμπορία bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων.
  • Υπηρεσίες που υπόσχονται τεράστιες οικονομικές αποδόσεις από ελάχιστη προσπάθεια ή επένδυση, όπως μοντέλα πολυεπίπεδου μάρκετινγκ ή ευκαιρίες εύκολου πλουτισμού.
  • Ψευδής online τεχνική υποστήριξη
  • Προϊόντα ή υπηρεσίες που χρησιμοποιούν κρυφά έξοδα ή παραπλανητικές τακτικές
  • Εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες εκπόνησης εργασιών για φοιτητές (ωστόσο, οι υπηρεσίες διδασκαλίας είναι αποδεκτές).
  • Εταιρείες που πωλούν ακόλουθους μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • Υπηρεσίες επιλογής αρνητικής χρέωσης
  • Προϊόντα ή υπηρεσίες που δημιουργούν παραπλανητικές ή υπερβολικές αξιώσεις.

  Προσδοκούμε οι διαφημιζόμενοί μας να είναι ειλικρινείς με τους πελάτες και να καθορίζουν με σαφήνεια τις προσδοκίες σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων, τους χρόνους παράδοσης, τη διαδικασία επιστροφών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε έναν διαφημιζόμενο με βάση τις κακές αξιολογήσεις τρίτου μέρους ή ένα αρχείο καταγγελιών.

 • Όπλα και εκρηκτικά

  Δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται όπλα όπως (ενδεικτικά):

  • Όπλα, πυροβόλα όπλα ή πυρομαχικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται και λειτουργικά όπλα αντίκες, αεροβόλα όπλα, όπλα airsoft, όπλα paintball και ψεύτικα πυρομαχικά που μοιάζουν αληθινά.
  • Εξαρτήματα όπλων οποιουδήποτε είδους.
  • Μαχαίρια για βίαιη χρήση (π.χ. σουγιάδες ή κυνηγετικά μαχαίρια).
  • Προϊόντα που προορίζονται για σκόπιμο τραυματισμό (π.χ. τόξα, όπλα ηλεκτροσόκ ή σπρέι πιπεριού).
  • Πυροτεχνήματα.
  • Εκρηκτικές ουσίες.
  • Οδηγίες σχετικά με την κατασκευή όπλων ή πυροτεχνημάτων, ή πληροφορίες σχετικά με την πρόκληση βλάβης ή τη δολοφονία κάποιου.

Οδηγίες για περιορισμένο περιεχόμενο

 • Αλκοόλ

  Επιτρέπονται οι διαφημίσεις για αλκοολούχα ποτά, περιλαμβανομένης της μπύρας, του κρασιού, των οινοπνευματωδών ποτών, των λικέρ και των συνδρομών σε κάβες.
   Σε κάθε περίπτωση, φέρετε την ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες εθνικούς και τοπικούς νόμους και τις κανονιστικές οδηγίες, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού ηλικίας, αν υφίσταται.

  Διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών στο Pinterest:

  • Απαγορεύεται η στόχευση ανηλίκων ή η χρήση εικόνων με ανήλικους που καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά.
  • Απαγορεύεται ο συσχετισμός της κατανάλωσης αλκοόλ με βελτιωμένες σωματικές ή σεξουαλικές επιδόσεις, ή με υψηλότερη κοινωνική θέση.
  • Απαγορεύονται οι υπόνοιες ότι η υπερβολική κατανάλωση ποτού είναι ευεργετική ή ότι το αλκοόλ έχει θεραπευτικές ιδιότητες είτε ως διεγερτικό είτε ως χαλαρωτικό.
  • Απαγορεύεται η απεικόνιση ατόμων υπό την επήρεια αλκοόλ ή η συσχέτιση της κατανάλωσης αλκοόλ με δραστηριότητες που, υπό τις εκάστοτε συνθήκες, είναι ριψοκίνδυνες (π.χ. οδήγηση, χειρισμός βαρέων μηχανημάτων), αντικοινωνικές ή παράνομες.
  • Απαγορεύεται η παρουσίαση της υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ ως θετικής ιδιότητας.
 • Διαγωνισμοί, κληρώσεις και κίνητρα Pinterest

  Εάν διεξάγετε έναν διαγωνισμό ή λοταρία στο Pinterest, σας παρακαλούμε να ενθαρρύνετε την αυθεντικότητα, να διατηρείτε το Pinterest χωρίς ανεπιθύμητα μηνύματα και να φροντίζετε να συμμορφώνεστε με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον:

  • Μην ζητάτε από τους συμμετέχοντες να αποθηκεύουν μια συγκεκριμένη εικόνα.
  • Μην επιτρέπετε περισσότερες από μία συμμετοχές ανά συμμετέχοντα
  • Μην προβάλλετε το Pinterest ως χορηγό ή υποστηρικτή δικό σας ή της προωθητικής σας ενέργειας.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τον όρο «διαγωνισμός» ή «λοταρία» στις περιγραφές ή τις φωτογραφίες που χρησιμοποιούν όταν αποθηκεύουν pin για την εκάστοτε προωθητική ενέργεια.

  Απαγορεύεται κάθε ενέργεια που παροτρύνει τους χρήστες να κάνουν κλικ στα κουμπιά του Pinterest για να κερδίσουν χρήματα, βραβεία ή συμφωνίες.

 • Χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες

  Οι διαφημίσεις για χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες πρέπει να αποκαλύπτουν ευκρινώς και με σαφήνεια όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, όπως απαιτείται από τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή που στοχεύει η διαφήμισή σας. Οι διαφημίσεις για καταναλωτικά δάνεια, για παράδειγμα, πρέπει να αποκαλύπτουν στοιχεία όπως το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ), την περίοδο αποπληρωμής, τα τέλη και χρεώσεις, τις κυρώσεις και πληροφορίες σχετικά με το δανειοδοτικό ίδρυμα.

  Απαγορεύονται διαφημίσεις για ορισμένους τύπους χρηματοπιστωτικών προϊόντων, όπως κρυπτονομίσματα και δάνεια ημέρας, όπως αυτά περιγράφονται στις μη αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές. 

 • Προϊόντα και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών

  Δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται τα εξής:

  • Κάθε είδος λοταρίας.
  • Εφαρμογές τυχερών παιχνιδιών.
  • Ιστότοποι τυχερών παιχνιδιών.

  Δεν επιτρέπονται επίσης οι διαφημίσεις για εικονικά σπορ (fantasy sport) ή άλλα online παιχνίδια με έπαθλα, για τη συμμετοχή στα οποία απαιτείται πληρωμή.

  Οι διαφημίσεις για φυσικά κτίρια καζίνο που δεν παραπέμπουν σε διαδικτυακό τζόγο, λοταρίες ή παιχνίδια δεξιοτήτων είναι αποδεκτές, εκτός από τις περιπτώσεις που τις απαγορεύουν οι ειδικές οδηγίες που ισχύουν για κάθε χώρα. 
   

 • Ιατροφαρμακευτικά προϊόντα και υπηρεσίες

  Δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται τα εξής:

  • Φαρμακευτικές εταιρείες (επώνυμες ή μη).
  • Συνταγογραφούμενα φάρμακα για ανθρώπους ή ζώα.
  • Online φαρμακεία.
  • Ιατρικές συσκευές κλάσης ΙΙΙ.
  • Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες.
  • Τεστ πατρότητας
  • Γενετικά τεστ που απευθύνονται απευθείας στους καταναλωτές
  • Ισχυρισμοί που αφορούν πρόληψη ή αντιμετώπιση νόσου.
  • Συμβουλές ή προϊόντα που υποψιαζόμαστε ότι θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα, αναξιόπιστα ή να οδηγούν εύκολα σε κατάχρηση.
  • Επεμβατικές ιατρικές πράξεις.
  • Η πώληση ή αγορά τμημάτων σώματος, οργάνων, ιστών ή υγρών ανθρώπων

  Δεν επιτρέπονται επίσης:

  • Χάπια και συμπληρώματα για απώλεια βάρους ή έλεγχο της όρεξης.
  • Ισχυρισμοί για απίθανη ή επικίνδυνη απώλεια βάρους και τις εικόνες "πριν και μετά" που υπονοούν τέτοια απώλεια.
  • Διαδικασίες απώλειας βάρους, όπως λιποαναρρόφηση ή καύση λίπους
  • Επίκριση για τη σωματική εμφάνιση, όπως εικόνες ή εκφράσεις που χλευάζουν ή απαξιώνουν συγκεκριμένες εμφανίσεις ή τύπους σώματος
  • Ισχυρισμοί για μη ρεαλιστικά αποτελέσματα αισθητικής.

  Επιτρέπονται οι διαφημίσεις για:

  • Γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής.
  • Ιατρικές συσκευές κατηγορίας I και II, εκτός εάν τις απαγορεύουν οι ειδικές οδηγίες που ισχύουν για κάθε χώρα.
  • Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, εκτός από τις περιπτώσεις που τα απαγορεύουν οι ειδικές οδηγίες που ισχύουν για κάθε χώρα. 
  • Τα αντισυλληπτικά προϊόντα που δεν επικεντρώνονται στη σεξουαλική απόλαυση ή τις σεξουαλικές επιδόσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που τα απαγορεύουν οι ειδικές οδηγίες που ισχύουν για κάθε χώρα. 

    

Ειδικές οδηγίες ανά χώρα

 • Για κάθε χώρα ισχύουν ειδικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθείτε κατά τη στόχευση μιας συγκεκριμένης περιοχής του κόσμου. Κατά τη στόχευση μιας συγκεκριμένης περιοχής, έχετε υπόψη τις τοπικές γλώσσες και την πολιτισμική συνάφεια για το κοινό σας. Προτείνουμε να εμφανίζετε τις διαφημίσεις σας στην τοπική γλώσσα της περιοχής.

  Αυστρία

  Αν η διαφήμισή σας προβάλλεται στην Αυστρία, δεν επιτρέπουμε: 

  • Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

  Βέλγιο

  Αν η διαφήμισή σας προβάλλεται στο Βέλγιο, δεν επιτρέπουμε:

  • Φυσικά κτίρια καζίνο

  Βραζιλία

  Αν η διαφήμισή σας προβάλλεται στην Βραζιλία, δεν επιτρέπουμε:

  • Βρεφικό γάλα
  • Φυσικά κτίρια καζίνο

  Δανία

  Αν η διαφήμισή σας προβάλλεται στη Δανία, δεν επιτρέπουμε:

  • Φυσικά κτίρια καζίνο

  • Βρεφικό γάλα

  • Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

  • Ιατρικές συσκευές

  • Φυσικά σημεία πώλησης φαρμάκων

  Γαλλία

  Αν η διαφήμισή σας προβάλλεται στη Γαλλία, δεν επιτρέπουμε:

  • Βρεφικό γάλα
  • Φαρμακεία

  Γερμανία

  Αν η διαφήμισή σας προβάλλεται στη Γερμανία, δεν επιτρέπουμε:

  • Φυσικά κτίρια καζίνο

  Ιταλία

  Αν η διαφήμισή σας προβάλλεται στην Ιταλία, δεν επιτρέπουμε:

  • Φυσικά κτίρια καζίνο
  • Ιατρικές συσκευές
  • Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

  Μεξικό

  Αν η διαφήμισή σας προβάλλεται στο Μεξικό, δεν επιτρέπουμε:

  • Φυσικά κτίρια καζίνο

  Ολλανδία

  Αν η διαφήμισή σας προβάλλεται στην Ολλανδία, δεν επιτρέπουμε:

  • Φυσικά κτίρια καζίνο

  • Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

  • Ιατρικές συσκευές

  • Βρεφικό γάλα

  Πολωνία, Μάλτα, Λουξεμβούργο, Κύπρος, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία, Ελλάδα, Τσεχική Δημοκρατία

  Αν η διαφήμισή σας προβάλλεται στην Πολωνία, τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο, την Κύπρο, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα και την Τσεχική Δημοκρατία, δεν επιτρέπουμε:

  • Αλκοόλ
  • Φυσικά κτίρια καζίνο
  • Βρεφικό γάλα
  • Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα
  • Ιατρικές συσκευές
  • Φυσικά σημεία πώλησης φαρμάκων

  Πορτογαλία

  Αν η διαφήμισή σας προβάλλεται στην Πορτογαλία, δεν επιτρέπουμε:

  • Φυσικά κτίρια καζίνο
  • Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

  Ισπανία

  Αν η διαφήμισή σας προβάλλεται στην Ισπανία, δεν επιτρέπουμε: 

  • Φυσικά κτίρια καζίνο
  • Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα
  • Βρεφικό γάλα

  Ελβετία

  Αν η διαφήμισή σας προβάλλεται στην Ελβετία, δεν επιτρέπουμε:

  • Βρεφικό γάλα
  • Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

  Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία

  Αν η διαφήμισή σας προβάλλεται στη Σουηδία, τη Νορβηγία ή τη Φινλανδία, δεν επιτρέπουμε:

  • Αλκοόλ

  • Φυσικά κτίρια καζίνο

  • Βρεφικό γάλα

  • Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

  • Ιατρικές συσκευές

  • Φυσικά σημεία πώλησης φαρμάκων

  Εμπορικές κυρώσεις

  Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προϊόντα της υπηρεσίας διαφημίσεων του Pinterest, αν κάτι τέτοιο θα απαγορευόταν από τα προγράμματα κυρώσεων των ΗΠΑ. Προς το παρόν η υπηρεσία διαφημίσεων δεν είναι διαθέσιμη στις εξής περιοχές:

  • Κριμαία
  • Κούβα
  • Ιράν
  • Βόρεια Κορέα
  • Συρία

Να θυμάστε...

 • Βεβαιωθείτε ότι οι διαφημίσεις σας ακολουθούν τις συνήθεις οδηγίες για την κοινότητα, καθώς και τυχόν ειδικές οδηγίες που ισχύουν για κάθε χώρα. Πρέπει να ακολουθείτε όλους τους σχετικούς τοπικούς νόμους, κανονισμούς και κώδικες της αγοράς και να λαμβάνετε κάθε απαραίτητη άδεια ή δικαίωμα για κάθε περιοχή στην οποία θα προβληθούν οι διαφημίσεις σας. Πρέπει επίσης να ακολουθείτε τις οδηγίες για την κοινότητα, τους όρους μας και τις παραπάνω οδηγίες για διαφημιζόμενους. Αυτές οι οδηγίες για διαφημιζόμενους αφορούν όλα τα μέρη του διαφημιστικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της εικόνας, της περιγραφής και της σελίδας προορισμού, και ισχύουν για θέματα, όπως η στόχευση του κοινού.

  Διατηρούμε το δικαίωμα απόρριψης ή κατάργησης οποιασδήποτε διαφήμισης επηρεάζει αρνητικά τη σχέση μας με τα άλλα άτομα στο Pinterest ή αντίκειται στα συμφέροντά μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να καταργήσουμε διαφημίσεις ή κατηγορίες διαφημίσεων που λαμβάνουν πολλά αρνητικά σχόλια από τους χρήστες του Pinterest. Οι παρόντες κανονισμοί ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή.