Όροι χρήσης δεδομένων διαφημίσεων
 • Οι παρόντες Όροι χρήσης δεδομένων διαφημίσεων αποτελούν προσάρτημα του συμφωνητικού που έχετε συνάψει με την Pinterest, Inc. ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της (κατά περίπτωση) ("Pinterest", "εμείς" ή "μας"), το οποίο διέπει την εκ μέρους σας χρήση των διαφημιστικών υπηρεσιών του Pinterest, συμπεριλαμβανομένου του Προσαρτήματος σχετικά με την κοινοποίηση δεδομένων που έχετε συνάψει με το Pinterest (συνολικά, οι "Όροι διαφήμισης"). Με τη χρήση οποιασδήποτε δυνατότητας των Διαφημιστικών υπηρεσιών του Pinterest που αφορά Δεδομένα διαφημίσεων, αποδέχεστε το παρόν προσάρτημα. Οι όροι με κεφαλαίο γράμμα που δεν ορίζονται στο παρόν προσδιορίζονται στους Όρους διαφήμισης.

1. Γενικά
  • Ως "Δεδομένα διαφημίσεων" νοούνται τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει το ένα συμβαλλόμενο μέρος από το άλλο σε σχέση με την πρόσβασή σας στις Διαφημιστικές υπηρεσίες και την εκ μέρους σας χρήση.
  • Σύμφωνα με τους Όρους διαφήμισης, πρέπει να ενημερώνετε σαφώς τους χρήστες και να λαμβάνετε τη συναίνεσή τους, όπως απαιτείται βάσει νομοθεσίας, σχετικά με τη συλλογή, την κοινοποίηση και τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκ μέρους του Pinterest) των Δεδομένων διαφήμισης που μας παρέχετε, όπως περιγράφεται στους παρόντες όρους.
  • Δεν πρέπει να παραχωρείτε στο Pinterest Δεδομένα διαφημίσεων που σχετίζονται με ευαίσθητες κατηγορίες, όπως ιατρικές παθήσεις ή εθνική καταγωγή, ή που συλλέγονται από ιστοτόπους ή εφαρμογές που απευθύνονται σε παιδιά ή οποιοδήποτε άτομο κάτω των 13 ετών ή του ορίου ηλικίας που απαιτείται στην περιοχή σας για την παροχή συναίνεσης (εφόσον είναι μεγαλύτερο).
  • Το Pinterest θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των Δεδομένων διαφημίσεων που μας παρέχετε. Επιπλέον, θα συμμορφώνεται με την Πολιτική απορρήτου του Pinterest που υπάρχει στη διεύθυνση policy.pinterest.com/privacy-policy  (ή στη διεύθυνση URL που θα τη διαδεχθεί) σε σχέση με τη χρήση των Δεδομένων διαφήμισης εκ μέρους μας.
  • Το Pinterest δεν θα κοινοποιήσει τα Δεδομένα διαφημίσεων που μας παρέχετε σε τρίτους (εκτός από τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους αντιπροσώπους του που υπόκεινται στην υποχρέωση της εμπιστευτικότητας), εκτός κι αν απαιτείται βάσει νόμου ή έχουμε λάβει την άδειά σας.
2. Δεδομένα διαφημίσεων
  • Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα διαφημίσεων που μας παρέχετε για μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων, προβολή διαφημίσεων, δημιουργία αναφορών, βελτίωση της ασφάλειας στο Pinterest, έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων, καθώς και για άλλους σκοπούς για τους οποίους έχουμε την άδειά σας (συμπεριλαμβανομένων των όσων αναφέρονται στην Ενότητα 3).
  • Επίσης, χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα διαφημίσεων για τη δημιουργία συγκεντρωτικών, ανώνυμων μετρήσεων σχετικά με τη χρήση των Διαφημιστικών υπηρεσιών του Pinterest, όπως για παράδειγμα, για να υπολογίσουμε τον συνολικό αριθμό των μετατροπών στις οποίες συνέβαλε το Pinterest. Οι εν λόγω μετρήσεις δεν ταυτοποιούν εσάς ή τους πελάτες σας.
  • Ορισμένες δυνατότητες των Διαφημιστικών υπηρεσιών σάς επιτρέπουν να παρέχετε στο Pinterest μια λίστα με μοναδικά αναγνωριστικά, όπως κατακερματισμένες διευθύνσεις email, ή αναγνωριστικά διαφημίσεων για κινητά, όπως IDFA (συνολικά, "Αναγνωριστικά χρήστη"), για σκοπούς αντιστοίχισης. Σε αυτήν την περίπτωση, θα χρησιμοποιήσουμε τα Αναγνωριστικά χρήστη για να εντοπίσουμε τους αντίστοιχους λογαριασμούς Pinterest και, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιστοίχισης, θα διαγράψουμε τη λίστα με τα Αναγνωριστικά χρήστη που μας στείλατε και θα κρατήσουμε μόνο τη λίστα με τους αντιστοιχισμένους λογαριασμούς Pinterest.
  • Αν μας στείλετε Αναγνωριστικά χρήστη μέσω μιας δυνατότητας των Διαφημιστικών υπηρεσιών (όπως η Στόχευση λίστας πελατών ή η Ετικέτα Pinterest) με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού στόχευσης με πελάτες ή επισκέπτες ιστοτόπου/εφαρμογής, το Pinterest δεν θα επιτρέψει σε κανέναν άλλον να χρησιμοποιήσει το κοινό που έχετε δημιουργήσει για στόχευση ή βελτιστοποίηση διαφημίσεων, ούτε θα χρησιμοποιήσει το κοινό που έχετε δημιουργήσει για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την παροχή των Διαφημιστικών υπηρεσιών σε εσάς.
3. Ετικέτα Pinterest, Δραστηριότητα σε εφαρμογή και SDK.
  • Όταν μας στέλνετε Δεδομένα διαφημίσεων μέσω της Ετικέτας Διαφημιστικών υπηρεσιών του Pinterest, ενός τελικού σημείου API ή μιας άλλης δυνατότητας διαφημιστικών υπηρεσιών που σας επιτρέπει να κοινοποιείτε δεδομένα δραστηριότητας σε ιστότοπο, κατάστημα ή εφαρμογή για κινητά (όπως η μέτρηση offline πωλήσεων ή η ενσωμάτωση συνεργατών μετρήσεων για κινητά) (στην προκείμενη περίπτωση, "Δεδομένα δραστηριότητας"), εκτός από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχετε βάσει του προσαρτήματος (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην Ενότητα 1), πρέπει να κάνετε τα εξής:
   • Να ενημερώνετε τους χρήστες σαφώς και εμφανώς και να λαμβάνετε τη συναίνεσή τους, όπως απαιτείται βάσει νομοθεσίας, σχετικά με την τοποθέτηση και την ανάγνωση cookies και άλλων Αναγνωριστικών χρήστη (ορίζονται παρακάτω), όπως και όπου το υπαγορεύει ο νόμος.
   • Να ενημερώνετε σαφώς και εμφανώς τους επισκέπτες του ιστοτόπου ή της εφαρμογής σας ότι τα στοιχεία τους θα κοινοποιηθούν σε τρίτους με σκοπό την προβολή διαδικτυακών διαφημίσεων με στόχευση βάσει συμπεριφοράς.
   • Να ενημερώνετε τους επισκέπτες του ιστοτόπου ή της εφαρμογής σας ότι μπορούν να επιλέξουν να εξαιρεθούν από την προβολή διαδικτυακών διαφημίσεων με στόχευση βάσει συμπεριφοράς στις ρυθμίσεις εξατομίκευσης του λογαριασμού τους στο Pinterest, στον ιστότοπο AdChoices στη διεύθυνση optout.aboutads.info (αν μας στέλνετε τη δραστηριότητα του ιστοτόπου σας μέσω της Ετικέτας Pinterest) ή στις ρυθμίσεις αναγνωριστικών διαφημίσεων για κινητά (αν μας κοινοποιείτε δεδομένα δραστηριότητας στην εφαρμογή για κινητά μέσω κάποιου συνεργάτη μετρήσεων για κινητά ή ενός SDK εφαρμογής).
  • Εκχωρείτε στο Pinterest το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα δραστηριότητας για τη βελτιστοποίηση των προτάσεων και των διαφημίσεων που παρέχονται από το Pinterest, αλλά μόνο σε συνδυασμό με δεδομένα από το Pinterest ή άλλες πηγές, με τρόπο που δεν ταυτοποιεί εσάς ή οποιοδήποτε άτομο σε τρίτους.
  • Εκτός από την περίπτωση που παρέχονται σε εσάς για αποκλειστική σας χρήση, το Pinterest δεν θα δημιουργήσει καμία δυνατότητα των Διαφημιστικών υπηρεσιών ή κανένα κοινό στόχευσης μέσω των Δεδομένων δραστηριότητας που έχει λάβει από εσάς.
4. Δεδομένα διαφημίσεων Pinterest.
  • Αν λάβετε τυχόν Δεδομένα διαφημίσεων από το Pinterest (όπως αναφορές καμπάνιας που συνδέονται με ένα Αναγνωριστικό χρήστη), τότε:
   • Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για στόχευση διαφημίσεων ή προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών (π.χ. μέσω στόχευσης κοινού ή μοντελοποίησης) ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την αξιολόγηση της απόδοσης της διαφημιστικής σας καμπάνιας στο Pinterest.
   • Δεν πρέπει να συσχετίσετε τα εν λόγω δεδομένα με τυχόν Προσωπικά δεδομένα ή να τα κοινοποιήσετε σε οποιονδήποτε τρίτο.
   • Πρέπει να διαγράψετε ή να ανωνυμοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα όταν δεν έχετε πλέον νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη γι' αυτά, το αργότερο εντός 6 μηνών από τη στιγμή που θα τα λάβετε.