Pinterest respekterer andres varemærkerettigheder og forventer, at pinnere gør det samme. Pinterest kan deaktivere adgangen til indhold, der vildleder andre eller krænker andres varemærkerettigheder. Pinterest kan også suspendere eller lukke brugerkonti, der offentliggør eller deler denne type indhold. Pinterest kan også overføre brugernavne, hvis det er nødvendigt.

Hvis du mener, at nogen bruger dit varemærke på en krænkende måde på Pinterest, kan du anmelde krænkelsen via vores brugervenlige onlineformular. Vi gennemgår din anmeldelse og foretager de nødvendige foranstaltninger.

Selvom anmeldelsesformularen er den bedste måde at komme i kontakt med os på, er du også altid velkommen til at sende os en e-mail på trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com).

Hvis dit indhold fjernes, fordi det er blevet anmeldt for at krænke et varemærke, kan du gøre indsigelse ved at sende en e-mail til trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com), hvor du gør rede for, hvorfor anmeldelsen er ugyldig. Henvis til referencenummeret i anmeldelsen om det krænkede varemærke. Hvis du vil have os til at videresende oplysningerne fra anmeldelsen, kan du give os besked i en e-mail til trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com), der indeholder referencenummeret til anmeldelsen om det krænkede varemærke. Vi sender den gerne til dig (selvom vi muligvis fjerner personlige kontaktoplysninger).  

Det er vores politik – under passende omstændigheder og efter eget skøn – at suspendere eller lukke konti for personer, der gentagne gange krænker eller gentagne gange beskyldes for at krænke varemærker eller andre immaterielle rettigheder.  Foranstaltninger over for sådanne brugere kan blandt andet også omfatte midlertidig suspendering af deres mulighed for at offentliggøre indhold. 

Anmeld en krænkelse af et varemærke

Du anmelder en krænkelse af et varemærke ved at udfylde vores anmeldelsesformular.

Udfyld anmeldelsesformular om krænket varemærke

Hvis du ikke ønsker at bruge formularen, skal du sende følgende oplysninger til trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com):

 • Dit fulde juridiske navn og din elektroniske eller fysiske underskrift (f.eks. ved at skrive dit fulde navn).
 • Identifikation af de krænkede varemærker (f.eks. varemærkets registreringsnummer eller materiale, der viser "common law"-varemærkerettigheder).
 • Det indhold på Pinterest, der krænker dine rettigheder, herunder de oplysninger, vi har brug for til at finde det, f.eks. webadressen til indholdet (pin, opslagstavle eller konto) på Pinterest.
 • En beskrivelse af, hvorfor det anmeldte indhold krænker dine varemærkerettigheder.
 • En erklæring om, at:
  • Du i god tro mener, at brugen af de varemærker, der er beskrevet i din anmeldelse, krænker dit eller dine varemærker eller varemærker tilhørende en ejer, du repræsenterer.
  • Du står inde for, at oplysningerne i din anmeldelse er sande og korrekte. 
  • Du på tro og love ejer det eller de varemærker, der angiveligt er krænket, eller at du udtrykkeligt er bemyndiget til at agere på ejerens vegne.
  • Du er indforstået med, at en kopi af anmeldelsen kan sendes til den bruger, der er ansvarlig for det anmeldte indhold.
 • Din postadresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.
 • Protestér mod en anmeldelse af et krænket varemærke

  Hvis du mener, at en pin er blevet fjernet ved en fejl, eller at varemærkeindehaveren har taget fejl (hvis du f.eks. bestrider, at din pin krænker anmelderens varemærkerettigheder, eller anmelderen ikke ejer varemærket), kan du protestere mod anmeldelsen ved at sende en e-mail til trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com).  Hvis du vil protestere, skal du indsende: 

 • En erklæring om, at du i god tro mener, at din brug af varemærket ikke er krænkende, og grundlaget for denne opfattelse
 • En erklæring om, at du er indforstået med, at en kopi af din protest kan blive sendt til de aktuelle kontoindehavere, der påvirkes af din protest
 • Dit navn, din adresse og dit telefonnummer
 • En erklæring om, at oplysningerne i din protest er korrekte

   
 • Bekæmpelse af forfalskning på Pinterest

  Pinterest forbyder brugere at sælge eller promovere salg af forfalskede varer på Pinterest. Forfalskede varer er varer, der promoveres, sælges eller distribueres ved hjælp af et varemærke, der er identisk med eller ikke er til at skelne fra en andens varemærke, uden tilladelse fra varemærkets indehaver. 

  Hvis du mener, at  indhold på Pinterest sælger eller promoverer forfalskede produkter, kan du indsende en anmeldelsen om forfalskning via vores brugervenlige onlineformular. Du kan også anmelde forfalskninger ved at sende os en e-mail på trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com)

  Vi gennemgår din anmeldelse og foretager de nødvendige foranstaltninger.  

  Hvis dit indhold fjernes på baggrund af en anmeldelse om forfalskning, kan du gøre indsigelse ved at sende en e-mail til trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com), hvor du gør rede for, hvorfor anmeldelsen er ugyldig. Henvis til anmeldelsens referencenummer. Hvis du vil have os til at videresende oplysningerne i anmeldelsen, kan du give os besked i en e-mail til trademark [at] pinterest.com (trademark[at]pinterest[dot]com), der indeholder anmeldelsens referencenummer. Vi sender den gerne til dig (selvom vi muligvis fjerner personlige kontaktoplysninger).  

  Det er vores politik – under passende omstændigheder og efter vores skøn – at suspendere eller lukke ned for brugere, der har foretaget åbenlys eller gentagen forfalskning. Brugere, hvis indhold fjernes på grund af overtrædelse af vores politik om forfalskning, kan også blive ramt af yderligere konsekvenser, f.eks. annullering af deres adgang til visse tjenester og programmer (annonceringsrettigheder, programmet for verificerede butikker etc.).

   

  Udfyld anmeldelsesformular om forfalskning